Views
4 years ago

Philips PPF241/271 S Manual - Fax-Anleitung.de

Philips PPF241/271 S Manual - Fax-Anleitung.de

Ansluta nätkabeln Tänk

Ansluta nätkabeln Tänk på att luren måste sättas tillbaka innan du ansluter maskinen till eluttaget. Tryck in elkontakten i baksidan av faxmaskinen. Anslut nätkabeln till vägguttaget. Faxmaskinen utför en intern test. När testet är klart anger du aktuell tid och datum. TID: 1ˆ:00 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 3 6 9 # OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 3 6 9 # OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 3 6 9 # OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 3 6 9 # OK FUNCTION Skriv in rätt tid (t. ex. 1 2 3 0 för 12:30). tid: 12:3¡ Tryck på OK. Skriv in aktuellt år (00 - 99, för året 2000 väljer du 00). Tryck på OK. Skriv in aktuell månad (1 - 12). Tryck på OK. Skriv in aktuell dag (1 - 31). Bekräfta med OK. I standby-läge (teckenfönstret visar Tid och datum) befinner sig faxmaskinen automatiskt i energisparläge. Om du inte skriver in tid och datum eller om du tryckt på STOP blinkar lampan CHECK DISPLAY och teckenfönstret visar följande: Om du därefter anger tid och datum väljer du funktion 12 Tid och datum. Om faxmaskinen ännu inte har fyllts på med ink-film och/eller papper blinkar lampan CHECK DISPLAY och följande meddelande visas i teckenfönstret: – 12 – ÅR: ¢9 ÅR: 0¡ MÅNAD: ¡1 MÅNAD: 0¤ DAG: ¡1 DAg: 1¤ 15-MAJ-00 12:30 Ställ TID/DATUM ink-film slut PAPPERET SLUT I standby-läge (teckenfönstret visar Tid och datum) befinner sig faxmaskinen automatiskt i energisparläge!

Byta ut ink-filmen Den ink-film som medföljer faxmaskinen har en skyddande skumplast, som måste avlägsnas innan du sätter in filmen. Du kan inte ta emot eller kopiera dokument om inte en ink-film är isatt i faxmaskinen. 1 CHECK DISPLAY Om ink-filmen är slut eller om det inte finns någon ink-film i faxmaskinen blinkar lampan CHECK DISPLAY i teckenfönstret och följande meddelande visas: – 13 – ink-film slut Innan du fyller på en ny ink-film måste du ta bort papperna från arkmataren. Följ även INSTRUKTIONEN på FÖRPACKNINGEN med ink-film! 1. Öppna ink-filmlocket genom att trycka de blåa låsspakarna bakåt med båda händerna. (1) 2. Vik därefter försiktigt ink-filmlocket bakåt. (2) 2 1 Bästa kvalitet får du genom att endast använda sådana ink-filmer som omnämns på originalrullen. Använd av säkerhetsskäl inga andra märken, då de kan skada faxmaskinen. Öppna maskinen genom att att försiktigt lyfta kontrollpanelen vid fördjupningen i mitten. När du hör ett svagt klick har panelen låsts i rätt läge. Ta bort den gamla ink-filmen 4 3 3. Tryck den tomma ink-filmrullen på vänster sida mot fjädern. (3) 4. Lyft rullen uppåt på den vänstra sidan för att losssa den från sin fastsättning. (4) 5. Ta bort båda ink-filmrullarna. De kan inte återanvändas. Släng inkfilmrullarna tillsammans med normalt avfall. Sätt i en ny ink-film, ty faxmaskinen fungerar inte utan sådan. Om du, när du byter ut ink-filmen, märker att den gråa skrivarvalsen har fått svart missfärgning måste du rengöra valsen (se kapitel 9 Felsökning/Instruktioner för skötsel och underhåll) INSTALLATION

Manual - Minicars Hobby AB
5178 O Manual - Oris
Manual Installationsanvisningar Frågor & Svar ... - Payzone
700 SERIENS Manual - Comstedt
Safe Line Manual - Thermex
Hisselektronik Manual Safeline 1000R2 sve - Hissmekano
manual - Iceman Sport Extreme
Chapter 1_A4_ita.fm - Download Instructions Manuals
Manual Villeroy & Boch Spa
Ladda ner som pdf. - Tudo Manual
SIMRAD - Manual för WP 32
PSR-S950/PSR-S750 Owner's Manual - Yamaha
INSTRUCTION MANUAL MODE D'EMPLOI - Rado
Tobii Sono Flex manual för iPad