Views
5 years ago

Philips PPF241/271 S Manual - Fax-Anleitung.de

Philips PPF241/271 S Manual - Fax-Anleitung.de

OK FUNCTION Tryck på

OK FUNCTION Tryck på OK. Exempel på hur du skriver in ditt namn: 1 4 7 ∗ 1 4 7 ∗ 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 2 5 8 0 2 5 8 0 3 6 9 # 3 6 9 # 3 6 9 # OK FUNCTION Tryck t.ex. på knappen 2 . Markören stannar kvar i samma position. ¨ Tryck på 2 en gång till. Knappen för nu in nästa tecken som den representerar. Tryck nu på knappen HÖGERPIL. Markören flyttas ett steg åt höger. B_ För nu in det andra tecknet, exempelvis med knappen 3 . B¥ Avsluta inmatningen genom att trycka på OK så att inmatningen sparas. Rätta felaktiga inmatningar – 22 – eget namn © 15-MAJ-00 12:30 Om du har skrivit in fel bokstav eller nummer i funktion 13 eller 14, eller i en inmatning för ditt kortnummer eller din telefonbok, kan du korrigera misstaget (does not work with function 16 Lagra nummer). Det är möjligt såväl under själva inmatningsproceduren som senare. Om du väljer att göra ändringen senare måste du återigen välja funktionerna för inmatning av nummer och namn. 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 3 6 9 # OK FUNCTION Om du har gjort en oriktig inmatning kan du korrigera den på följande sätt. Tryck på VÄNSTERPIL. Tecknet till vänster om markören tas bort. Om du trycker på VÄNSTERPIL längre än 2 sekunder tas hela raden bort. Skriv nu in de rätta tecknen. Tryck på OK för att bekräfta rättelsen. berner_ ber_ Berger

Typ av ringsignal Du kan välja mellan fem olika ringsignaler. OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 OK FUNCTION OK FUNCTION 3 6 9 # Välj funktion 44. Tryck på OK. Välj genom att använda knapparna 1 till 5 . Du kommer att höra den signal du väljer. Tryck på OK för att bekräfta rättelsen. Ringsignalens ljudnivå – 23 – 44 RINGSIGNAL SIGNALTYP: 1 SIGNALTYP: 3 15-MAJ-00 12:30 Du kan justera signalens ljudvolym om faxen är i standby-läge eller när det ringer. Lägg märke till att olika volymer ställs in i respektive DAG och NATT (se kapitel 4 Faxväxel). Högtalarens ljudnivå Med VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL justerar du ljudnivån. I teckenfönstret visas den aktuella inställningen i ca 3 sekunder. Ändra ljudnivån genom att återigen trycka på VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL tills önskad nivå erhålls. Du kan när som helst justera volymen efter att du först tryckt på DIAL eller HÖGTALARE. signal: ßß signal: ßßß DIAL * ) Tryck på DIAL eller HÖGTALARE. SLÅ NUMMER STOP Tryck på VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL. Aktuell inställning visas i teckenfönstret. högtal.: ßß Om du vill ändra ljudnivån trycker du på VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL tills önskad nivå erhålls. Avsluta din inmatning genom att trycka på STOP. * ) För faxmaskiner utan inbyggd telefonsvarare: DIAL-knappen För faxmaskiner med inbyggd telefonsvarare: HÖGTALARE-knappen högtal.: ßßß 15-MAJ-00 12:30 BAS- FUNKTIONER

Manual - Minicars Hobby AB
5178 O Manual - Oris
700 SERIENS Manual - Comstedt
Safe Line Manual - Thermex
Manual Installationsanvisningar Frågor & Svar ... - Payzone
Manual Villeroy & Boch Spa
Ladda ner som pdf. - Tudo Manual
manual - Iceman Sport Extreme
Hisselektronik Manual Safeline 1000R2 sve - Hissmekano
Tobii Sono Flex manual för iPad
INSTRUCTION MANUAL MODE D'EMPLOI - Rado
Installera DVD-inspelaren (forts.) - Download Instructions Manuals
Chapter 1_A4_ita.fm - Download Instructions Manuals