Views
5 years ago

Philips PPF241/271 S Manual - Fax-Anleitung.de

Philips PPF241/271 S Manual - Fax-Anleitung.de

OK FUNCTION RECORD STOP

OK FUNCTION RECORD STOP Hur många meddelanden vill du vidarebefordra per gång Ange antalet med hjälp av knapparna VÄNSTERPIL och HÖGERPIL. Om du vill spela in ett nytt meddelande trycker du på OK. * Tryck på RECORD. Wait until you hear a confirmation tone. Start speaking. Position yourself about 20 cm from the fax machine. A black bar will indicate how much memory is available. – 52 – ANT.MEDDEL.: 05 INSP. VIDARES. INSPEL. KLAR ßßßßßßßßßß Tryck på STOP när du är klar. Meddelandet spelas upp. VID.MEDDEL. 12S Faxmaskinen ställer sig nu i beredskapsläge. * Om ett meddelande för vidarebefordring redan har spelats in: OK FUNCTION OK FUNCTION Tryck på OK. Välj med HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL. Om du önskar spela in ett nytt meddelande för vidarebefordring väljer du JA. Om du vill använda det befintliga meddelandet väljer du NEJ. Tryck på OK för att bekräfta. Fortsätt enligt anvisningarna ovan. Spela in ett telefonsamtal Du kan spela in ett telefonsamtal med hjälp av faxmaskinen. RECORD STOP PLAY/PAUSE Tryck på RECORD under samtalet. Indikatorn RECORD tänds. I teckenfönstret: Lägg på luren eller tryck på STOP så avbryts inspelningen. PLAY/PAUSE tangenten blinkar. Tryck på PLAY/PAUSE för att lyssna på det inspelade meddelandet. Samtalet kan raderas på samma sätt som ett mottaget meddelande. 15-MAJ-00 12:30 vidaresänd. INSP. MEDDEL.:JA INSP.MEDDEL.:NEJ ßßßßßßßßßß MEDDELANDEN: 1 1 15/05 12:30 Allt ledigt minne är tillgängligt för den här funktionen. Befintliga meddelanden spelas inte över. När minnet är fullt hörs en varningssignal och lampan CHECK DISPLAY blinkar. Du kan inte spela in ett samtal när högtalarfunktionen är aktiverad.

VIP-kod (Ringa trots att telefonsvararen är påslagen) Den som ringer kan ange en fyrsiffrig kod efter att telefonsvararen har tagit emot samtalet. På det sättet kan en person som har fått din kod nå dig även om alla andra samtal tas emot av telefonsvararen. VIP-kod är fördelaktigt om du har växlat över svarsläget till TYST i funktion 32. Eftersom faxmaskinen fortfarande ringer när du använder VIP-kod har du möjlighet att ta emot viktiga meddelanden. OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 OK FUNCTION OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 3 6 9 # OK FUNCTION 3 6 9 # Välj funktion 53. Tryck på OK. Genom att trycka på VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL aktiverar du funktionen. Tryck på OK. I teckenfönstret visas den kod du senast angav. Faxmaskinens förinställda kod är 9999. – 53 – 53 vip-kod KOD: 9999 Ange en ny kod. KOD: 1234 Tryck på OK. 15-MAJ-00 12:30 VIP-koden (funktion 53) får inte vara densamma som behörighetskoden (funktion 52). Om du försöker skriva in samma kod som denna kommer meddelandet KOD INTE OK att visas och du måste välja en annan kod. Meddelande till den som ringer (MEMO) MEMO-funktionen kan användas på två sätt: Externt Memo Med den här funktionen kan du spela in ett meddelande som den som ringer kan lyssna på utan att kunna lämna ett meddelande. Internt Memo Med den här funktionen kan du spela in personliga meddelanden. Du och dina närmaste kan på så sätt använda faxmaskinen som en "anslagstavla". Det går endast att lyssna av meddelandena vid faxmaskinen eller genom fjärravlyssning via telefon. Externt MEMO/Endast telefonsvararen OK FUNCTION OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 2 5 8 0 3 6 9 # 3 6 9 # Välj ett önskat mottagningsläge i funktion 31 (se kapitel 4 Faxväxel). Om telefonsvararen är avstängd kopplar du på den igen med denna funktion. Välj funktion 54. tele-sv: PÅ/hög FINE PHOTO DMM TELEFONS- VARAREN

Manual - Minicars Hobby AB
5178 O Manual - Oris
700 SERIENS Manual - Comstedt
Manual Installationsanvisningar Frågor & Svar ... - Payzone
Safe Line Manual - Thermex
manual - Iceman Sport Extreme
Hisselektronik Manual Safeline 1000R2 sve - Hissmekano
Chapter 1_A4_ita.fm - Download Instructions Manuals
Installera DVD-inspelaren (forts.) - Download Instructions Manuals
SIMRAD - Manual för WP 32
PSR-S950/PSR-S750 Owner's Manual - Yamaha
Kompetenstest – AK 200 S - Gambro
Ws1_user manual 080611.jc.swedish.cdr - Cel-global.com
Manual Villeroy & Boch Spa