Views
5 years ago

Philips PPF241/271 S Manual - Fax-Anleitung.de

Philips PPF241/271 S Manual - Fax-Anleitung.de

OK FUNCTION OK FUNCTION

OK FUNCTION OK FUNCTION RECORD RECORD STOP – 54 – 54 MEMO LÄGE FINE PHOTO DMM Tryck på OK. MEMO: AV Tryck på VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL för att välja läget Externt MEMO. Tryck på OK.* Tryck på RECORD. Vänta tills du hör en bekräftande signal. Börja tala in meddelandet. Tala på ett avstånd av ca 20 cm från maskinen. En svart markering i teckenfönstret visar hur mycket minne som återstår för svarsmeddelandet. Tryck på RECORD eller STOP när du är färdig. Meddelandet spelas upp. MEMO: EXTERN INSP. MEMO ßßßßßßßßßß INSPEL. KLAR MEMO 12 S När meddelandet har spelats upp visas följande meddelanden: MEMO LÄGE * Om du redan har spelat in ett MEMO: OK FUNCTION OK FUNCTION Om du redan har spelat in ett MEMO och vill använda det igen trycker du på OK. Om du vill spela in ett nytt MEMO gör du ditt val med VÄNSTERPIL och HÖGERPIL och trycker sedan på OK. Fortsätt enligt anvisningarna ovan. Internt MEMO/Anslagstavla OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 OK FUNCTION OK FUNCTION RECORD 3 6 9 # RECORD STOP Välj funktion 54. Tryck på OK. Välj den interna MEMO-funktionen med VÄNSTERPIL och HÖGERPIL. Tryck på OK. Tryck på RECORD. Vänta tills du hör en bekräftande signal. Börja tala in meddelandet. Tala på ett avstånd av ca 20 cm från maskinen. En svart markering i teckenfönstret visar hur mycket minne som återstår för svarsmeddelandet. Tryck på RECORD eller STOP när du är färdig. Meddelandet spelas upp. Interna MEMO-meddelanden kan spelas upp och raderas på samma sätt som vanliga meddelanden. ANV. GAMMAL: JA ANV. GAMMAL: NEJ 54 MEMO LÄGE FINE PHOTO DMM MEMO: AV FINE PHOTO DMM MEMO: INTERN INSP. MEMO ßßßßßßßßßß INSPEL. KLAR MEMO 12 S MEDDELANDEN: 1

Fjärrstyrning Du kan styra telefonsvararens funktioner från andra telefoner. När du inte är hemma och om du har ställt in din telefonsvarare i läge TELEFONSVARAREN: INTELLIGENT i funktion 31, kan du enkelt kontrollera om nya meddelanden har lämnats. Ring din faxmaskin. Om nu telefonsvararen aktiveras efter 2 ringsignaler, vet du genast att nya meddelanden har lämnats. Använd därefter fjärrstyrningsfunktionen. Förbereda faxmaskinen för fjärrstyrning Innan du kan använda fjärrstyrningsfunktionerna måste du ange en tillgångskod som tillåter fjärrstyrning. Den här koden fungerar samtidigt som tillgångskod för funktion 55 Vidarekoppling. OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 3 6 9 # OK FUNCTION 3 6 9 # Välj funktion 52. Tryck på OK. Du ombeds ange din kod. Om du inte vill ange en kod trycker du på STOP. Ange den fyra siffror långa koden. Tryck på OK. Koden lagras. – 55 – 52 TILLG.KOD FINE PHOTO DMM Kod: 0000 Kod: 4321 15-MAJ-00 12:30 Om du vill anteckna koden så att ingen annan kan hitta den kan du låta den bli en del av ett längre nummer. Om du önskar ändra din kod upprepar du den ovanstående proceduren och anger en ny kod. Du stänger av fjärrstyrningsfunktionen igen genom att ange 0000 i form av 4-siffrig kod. Kontrollera att tillgångskoden (funktion 52) inte är densamma som VIP-koden (funktion 53) för din telefonsvarare. Om du av misstag anger samma kod visas meddelandet KOD INTE OK i teckenfönstret. Välj en annan kod om detta händer. Fjärrstyrning av telefonsvararen Du vill kanske lyssna på inspelade meddelanden från annan plats. Ring till din faxmaskin och vänta tills du hör det utgående meddelandet. Knappa in den fyra siffror långa koden för fjärrstyrning. Det utgående meddelandet avbryts. Du ska höra en kort ton efter varje siffra. När du anger fjärrstyrningen med hjälp av en mobiltelefon eller är utomlands måste du vänta minst 1 sekund mellan varje kodsiffra. När du har angett den fjärde siffran får du antingen höra en bekräftelseton, vilket betyder att koden är accepterad, TELEFONS- VARAREN

Manual - Minicars Hobby AB
5178 O Manual - Oris
700 SERIENS Manual - Comstedt
Manual Installationsanvisningar Frågor & Svar ... - Payzone
Safe Line Manual - Thermex
manual - Iceman Sport Extreme
Hisselektronik Manual Safeline 1000R2 sve - Hissmekano
Chapter 1_A4_ita.fm - Download Instructions Manuals
Installera DVD-inspelaren (forts.) - Download Instructions Manuals
SIMRAD - Manual för WP 32
PSR-S950/PSR-S750 Owner's Manual - Yamaha
Kompetenstest – AK 200 S - Gambro
Ws1_user manual 080611.jc.swedish.cdr - Cel-global.com
Manual Villeroy & Boch Spa