Views
5 years ago

Philips PPF241/271 S Manual - Fax-Anleitung.de

Philips PPF241/271 S Manual - Fax-Anleitung.de

– 72

– 72 –

Er internationella garanti Bäste kund, Tack för att Ni köpt denna Philipsprodukt, som konstruerats och tillverkats under högsta kvalitetskrav. Om mot förmodan, denna produkt på något sätt visar sig vara defekt, åtar sig Philips oberoende i vilket land service sker, att utan kostnad för Er, under en 12 månaders period från inköpsdatum reparera eller ersätta produkten. Denna internationella garanti kompletterar de förpliktelser som åvilar Philips eller dess återförsäljare i inköpsländer och påverkar inte de lagliga rättigheter Ni har som kund. Philips internationella garanti gäller under förutsättning att produkten använts för det ändamål den är avsedd för, att produkten använts i enlighet med bruksanvisningen och att originalfaktura eller kassakvitto med typ och serienummer och inköpsdatum och återförsäljarens namn kan förevisas. I inköpslandet skall apparaten alltid lämnas till inköpsbutiken. Philips åtagande gäller ej i följande fall: · om dokumenten har ändrats på något sätt, eller gjorts oläsliga. · om typ och serienummer på produkten har ändrats, tagits bort, flyttats eller gjorts oläsliga. · om reparationer eller förändringar av produkten genomförts av icke auktoriserade verkstäder eller personer. · Om skada har orsakats av händelser såsom blixtnedslag, brand- eller vattenskada, felaktig användning eller bristfällig skötsel. Om Er Philipsprodukt inte skulle fungera korrekt eller vara felaktig, ber vi Er att kontakta Er återförsäljare, eller om detta ej är möjligt, Philips Kundtjänst. För den händelse att Ni behöver service, under tiden Ni befinner Er i annat land, kontakta Philips Kundtjänst i det landet. Ni finner relevanta telefon-och faxnummer i denna broschyr. I syfte att undvika onödigt besvär, ber vi Er vänligen läsa bruksanvisningen noggrant innan Ni kontaktar återförsäljaren. Skulle Ni ha ytterligare frågor ber vi Er att vända Er till Philips Kundtjänst, som kan nås på nedanstående adress och telefonnummer: Philips Kundtjänst S-164 85 STOCKHOLM SVERIGE Phone: 0200 - 811 808 Fax: 0200 - 84 809 – 73 – SUPPLEMENT

Manual - Minicars Hobby AB
700 SERIENS Manual - Comstedt
Hisselektronik Manual Safeline 1000R2 sve - Hissmekano
5178 O Manual - Oris
Installera DVD-inspelaren (forts.) - Download Instructions Manuals
Tobii Sono Flex manual för iPhone
Safe Line Manual - Thermex
Manual Installationsanvisningar Frågor & Svar ... - Payzone
WP32 manual Swedish 1.0 - Sportmanship Marin
Handhavande manual - Simrad Professional Series - Simrad Yachting
Smarta villor nr 1 HT 05 32s vänster justerad s 14 ... - Tekniska Byrån
Ws1_user manual 080611.jc.swedish.cdr - Cel-global.com
Manual - Användarmanual för vårdpersonal - Mina vårdkontakter