Om slipning och polering Festool-systemet för snickare

festool.se

Om slipning och polering Festool-systemet för snickare

Om slipning och polering

Festool-systemet för snickare

Verktyg för högsta anspråk


För perfekta resultat:

Elverktyg från Festool

Grovslipning, renovering

Massivt trä I 6

Stora ytor I 8

Trappor och små hörn I 10

Trappräcken I 12

Finslipning, nya ytor

Inoljning av möbler I 14

Bearbetning av högglanslackerade ytor I 16

Bearbetning av mineralmaterial I 20

Bearbetning av akrylglas I 22

Översikt elverktyg I

30

www.festool.se

3


4

Vardagen är full av utmaningar.

Inga problem om man vet hur man ska hantera dem.

Renovera det gamla

och behåll känslan.

Skapa nytt och fyll

det med liv.


Målet är att kunna vara stolt över resultatet, men det kräver en hel del.

Därför utvecklar Festool verktyg och tillbehör för mer eller mindre alla

typer av ytbearbetning. För perfekt slipning och polering av trä, men även

för bearbetning av andra material. Kort och gott: ett system som klarar

alla utmaningar snabbt och lätt.

Festool | Introduktion

www.festool.se

5


6

Slipning av massivt trä


Festool-lösningen

Hyvlade eller råsågade bjälkar bearbetar man lätt och snabbt med

den högeffektiva transmissions-excenterslipen ROTEX RO 150. Vid

grovslipning ger kombinationen av excenter- och rotationsrörelse

en kraftig slipeffekt. Genom den klassiska excenterrörelsen ger

finslipningen sedan en superfin slipbild och en repfri yta.

Slippapper med lång brukstid

För detta arbete rekommenderar vi slippapperet Rubin, som är

speciellt lämpat för trämaterial. Det är mycket hållbart och har en

lång brukstid. Det beror på att de speciella materialen mellan

slipkornen förhindrar att papperet sätts igen av träfibrer och

trädamm i förtid.

Transmissions-excenterslip

ROTEX RO 150

Mobil dammsugare

CLEANTEX CTM 26

Slippapper Rubin

Snabbt byte av slippapper

Grovslipning, renovering | Massivt trä

Tack vare StickFix-systemet går slippappersbytet extra snabbt.

Eftersom velouren på slippapperet är perfekt anpassat till

kardborren på plattan, sitter papperet utan veck på plattan men är

ändå enkelt att byta.

Festool tänker längre

Vi försöker att alltid tänka igenom alla arbetsuppgifter

från A till Ö. Förutom StickFix-systemet

har vi därför tagit fram FastFix-systemet för

verktygslöst plattbyte och Jetstream-principen

för mindre damm, reducerad värmeutveckling

och mindre igensättning av kardborre

och slippapper. För att du ska kunna arbeta

snabbare, enklare och mer ekonomiskt.

www.festool.se

7


8

Slipning av stora ytor

www.holzmanufaktur.com


Festool-lösningen

Stora ytor bearbetar man snabbt och exakt i längdriktningen med

bandslipmaskinen BS 75. Sliprörelsen går parallellt med ådringen

och ger ett perfekt resultat. Ingen efterbearbetning krävs,

eftersom ytslipramen, som du ställer in slipdjupet med, gör att

man kan starta mjukt mot arbetsobjektet med maskinen igång och

sedan röra den säkert över ytan. Dessutom kan man ställa in

bandhastigheten steglöst, så att den anpassas till just det material

man arbetar med.

Bandslipmaskin

BS 75

Slipning utan lutning

Grovslipning, renovering | Stora ytor

Ytslipramen ger ett märkbart bättre arbetsresultat. Bandslipmaskinen

ligger säkert på ytan utan att luta och är mycket enkel att

styra, vilket ger en jämn och ren slipbild.

Festool utvecklar system

Slipband Rubin Ytslipram Mobil dammsugare

CLEANTEX CTM 36

Ett perfekt resultat hänger på de små men

viktiga detaljerna. Därför tänker Festool alltid i

system och utvecklar tillbehör som garanterar

ett perfekt resultat, eftersom de är anpassade till

maskinen och ändamålet. Ett exempel är ytslipramen

som förhindrar att bandslipmaskinen

lutar. Allt för ett bekvämt och ekonomiskt arbete!

www.festool.se

9


10

Slipning in i minsta hörn


Festool-lösningen

Små ytor som trappsteg slipar man effektivt med transmissionsexcenterslipen

ROTEX RO 125. Slipeffekten i inställningen för

grovslipning är ungefär tre gånger så hög som med en vanlig

excenterslip, och eftersom den väger så lite kan man utan

ansträngning använda ROTEX RO 125 även på svåråtkomliga

ställen.

I hörnområden använder man trekantsslipen DELTEX DX 93, som

slipar jämnt och exakt även i de minsta vinklarna. Den höghållfasta

MPE-plasten garanterar en perfekt finish och lång livslängd

på slipplattan.

Delta-slippapperet räcker 3 gånger längre

Både slipplattan och spetsen på Delta-slippapperet kan användas

tre gånger om man vänder på det. Man utnyttjar förbrukningsmaterialet

fullt ut och sparar pengar!

Transmissions-excenterslip

ROTEX RO 125

Triangelslip DELTEX

DX 93

Mobil dammsugare

CLEANTEX CTM 26

Grovslipning, renovering | Trappsteg och små vinklar

Festool är en garanti för lång

livslängd

Många av Festools elverktyg har använts i

över 30 år, tack vare en robust konstruktion

och ett begränsat slitage. Det betyder att

maskinen kan tas i drift även efter många

år, vilket ger lägre servicekostnader och

kortare stilleståndstider. Och eftersom

Festools verktyg är så långlivade har vi

dessutom en reservdelsgaranti på sju år.

Delta-slippapperet

Saphir

www.festool.se

11


12

Slipning av profiler


Festool-lösningen

Linjärslipmaskinen DUPLEX LS 130 har en linjär sliprörelse som

exakt motsvarar handslipningoch ger en slipbild utan tvärrepor.

Trappräcken, staket och liknande profilfrästa arbetsobjekt slipar

man snabbt, enkelt och exakt med en lämplig slipplatta. Även här

byts slipplattorna snabbt och verktygslöst med Fastfix. Man

trycker bara baktill på slipplattan och lyfter av den framtill.

Som att slipa för hand

Man kan antingen välja en passande slipplatta bland de elva

standardvarianterna eller göra en egen med hjälp av en profilbyggsats.

På så sätt har man kvickt en slipplatta som är optimalt

anpassad till profilen. Tillsammans med linjärslipmaskinen blir

resultatet lika perfekt som vid handslipning. Det går bara mycket

fortare.

Linjärslipmaskin

DUPLEX LS 130

Mobil dammsugare

CLEANTEX CTM 26

Profilbyggsats

Festool utvecklar för praktisk

användning

Grovslipning, renovering | Trappräcke

Hos Festool utgår vi från praktisk användning

vid utvecklingen och vi testar allt i praktiken.

På det här sättet får vi fram skräddarsydda

lösningar för hantverksarbeten som klarar

av tuffa arbetsvillkor. Exempelvis den

praktiska profilbyggsatsen. På bara några

minuter har man en individuellt utformad slipplatta

som underlättar arbetet enormt.

www.festool.se

13


14

Bearbetning av naturliga träytor

www.holzmanufaktur.com


Festool-lösningen

För en naturlig oljeytbehandling monterar man polerplattan på

excenterslipen ETS 150/3 efter den förberedande slipningen.

Med den gröna slipvliesen slipar man sedan in det första lagret

olja i ytan. För mellanslipningen rekommenderar vi slippapperet

Brilliant 2, som med sin täta kornfördelning ger en jämn

ytfinish.

Ytterligare oljebehandlingar poleras in i ytan med den vita

polervliesen, tills man uppnår önskad ytkvalitet.

Säkerhetstips

Oljiga trasor, svampar, vliesplattor osv ska antingen förvaras i

en lufttät metallbehållare eller dränkas in med vatten. De får

inte placeras på brännbara material för att torka eller kastas i

soporna. Det finns risk för självantändning.

Excenterslip

ETS 150/3

Polerplatta Grön och vit

specialvlies

Specialvlies för ekonomisk förbrukning

Finslipning, nya saker | Inoljning av möbler

Den gröna slipvliesen kapar ytans spretande fibrer och kan i

många fall till och med ersätta mellanslipningen. Den vita

polervliesen sparar på oljan, eftersom den tar upp överflödet och

fördelar oljan jämnt över ytan.

Båda vliesversionerna är tätt vävda och har därför mycket god

uppsugningsförmåga. Dessutom är korndimensionen optimalt

anpassad till den naturliga ytbehandlingen.

Festool fokuserar på miljön

Ekologiska egenskaper blir allt viktigare. Även

när det gäller trä i bostäder. Festool hänger

som alltid med sin tid. De nya typerna av

specialvlies har utvecklats speciellt för oljning

och vaxning av träytor – den gröna används

för att arbeta in oljan, den vita för att

suga upp överflödig olja och för polering. Ett

skräddarsytt system för perfekta resultat.

www.festool.se

15


16

Bearbetning av högglanslackerade ytor


Festool-lösningen

För materialanpassad bearbetning av högglanslackerade ytor från

alla sidor spänner man upp arbetsobjektet på vakuumspännsystemet

VAC SYS. Med excenterslipen ETS 150/3 kan man till exempel

krysslipa. Då är slippapperet Titan 2 lämpligt, eftersom finkornigheten

ger en extremt jämn ytfinish och det har ett dammavvisande

ytskikt som ger en lång livslängd och minskad igensättning.

Polera sedan med slippapperet Platin 2 och rengör ytan med en

mikrofiberduk.

Bearbeta alla sidor

Den speciellt utformade plattan i vakuumspännsystemet VAC SYS

spänner fast arbetsobjektet säkert och tillförlitligt, så att det kan

bearbetas på alla sidor utan att man behöver spänna om det.

Plattan är tillverkad av flexibel plast för att inte skada ömtåliga

ytor.

Excenterslip

ETS 150/3

Slippapper

Titan 2

Mikrofiberduk

Finslipning, nya saker | Högglanslackerade ytor

Festool betyder ergonomi

Festool utvecklar alla verktyg för proffs, för

att man ska kunna arbeta länge och utan

större ansträngning. Maskinens vikt, bullernivån

och vibrationerna är så låga som möjligt,

och tyngdpunkten är optimalt balanserad.

Och med vakuumspännsystemet VAC SYS

kan man bearbeta alla sidor av ett arbetsobjekt

– utan att behöva spänna om det.

www.festool.se

17


18

Bearbetning av högglanslackerade ytor


Festool-lösningen

Med polermaskinen SHINEX högglanspolerar man arbetsobjektet.

Polermedlet MPA 5000 är mycket abrasivt, men ger ändå en

högglansig yta. En lammullshätta tar upp polermedlet ordentligt

och har en kylande effekt tack vare den goda luftcirkulationen.

Använd den vita polersvampen för slutbearbetningen, och upprepa

om så behövs med den svarta svampen för ett extra glänsande

resultat.

400 till 2100 varv för perfekt glans

Kraften hos SHINEX kan anpassas individuellt. Med strömbrytaren

kan man köra den långsamt, så att polermedlet inte stänker

omkring och så att man får bästa möjliga polerresultat. Tack vare

den integrerade kylkroppen känns handtaget på SHINEX alltid

svalt. På så vis blir arbetet behagligare och man kan därav arbeta

längre.

Polermaskin SHINEX

RAP 150

Vit och svart

polersvamp

Slippolermedel

MPA 5000

Festool ger glans

Finslipning, nya saker | Högglanslackerade ytor

Högglanslackerade ytor ser extra eleganta ut.

Därför har Festool professionella polerverktyg

och passande polertillbehör och förbrukningsmaterial

– från polerfiltar, lammullshättor och en

mängd olika svampar till vattenbaserade polermedel

i olika kategorier. Allt för en perfekt finish.

www.festool.se

19


20

Slipning och polering av mineralmaterial


Festool-lösningen

Finslipade ytor utan speciell slipriktning får man med ROTEX RO

150. Vid grovslipning planslipar man stora limfogar och utstickande

material med den hårda slipplattan och slippapperet Rubin.

Sedan byter man till den mjuka slipplattan – verktygslöst med

FastFix – och finslipar med det finkorniga slippapperet Brilliant 2.

Dammet sugs upp direkt med en mobil dammsugare.

För att polera ställer man om ROTEX till grovslipning och polerar

ytan med ROTEX-kurvbanan samt polerfilt och polermedel MPA

8000. Ett lågt varvtal håller temperaturen nere och förhindrar att

polermedlet stänker omkring.

Transmissions-excenterslip

ROTEX RO 150

Mobil dammsugare

CLEANTEX CTM 26

Ekonomiskt arbete med ROTEX

Finslipning, nya saker | Bearbetning av mineralmaterial

Genom kombinationen av excenter- och transmissionsstödd

rotationsrörelse har ROTEX en kraftig slipverkan vid grovslipning.

Vid finslipning ger den klassiska rotationsrörelsen repfria ytor.

Med MMC-elektronik för mjukstart, överhettningsskydd och

steglös varvtalsreglering får man dessutom en slipning som är

anpassad till materialet.

ROTEX-kurvbanan ger glänsande ytor vid poleringen – ställ bara

om inställningsknappen till grovslipning.

Hos Festool får du tre i en

Ett verktyg för tre olika ändamål: grovslipning,

finslipning och vid behov till och med

polering. Arbete med ROTEX sparar mycket

tid, eftersom man inte behöver byta maskin,

utan bara ställer om till en annan rörelse. Och

samtidigt sparar man investeringskostnader.

Grovslipning Finslipning Polering

Slippapper Platin Mikrofiberduk

www.festool.se

21


22

Bearbetning av akrylglaskanter

www.kisskalt-designs.de


Festool-lösningen

Med ROTEX RO 125 och den hårda slipplattan, som är idealisk med

sin höga kanthållfasthet, slipar man snabbt grova, mjölkvita

snittkanter i akrylglas utan att ytan värms upp. Sedan byter man

enkelt till polerplattan och polerar med Festools polerfiltar. De är

stabilare än en svamp och därför särskilt lämpliga för kantbearbetning

av mineralmaterial och akrylglas – samtidigt som man

kan arbeta med polermedel.

Även de minsta dammpartiklarna sugs ut effektivt

Just vid arbete med akrylglas är det viktigt att även de allra

minsta partiklarna sugs upp. Festools mobila dammsugare

garanterar ett utsug på upp till 99 procent i dammklass L och till

och med 99,9 procent i dammklass M. Filtersäck måste alltid

användas.

Transmissions-excenterslip

ROTEX RO 125

Mobil dammsugare

CLEANTEX CTM 26

Polermedel MPA

Finslipning, nya saker | Bearbetning av akrylglas

Festool värnar om hälsan

När man slipar utsätts man varje dag för hälsofarligt

material och damm. Därför gör Festool

allt för att hålla nivåerna så låga som möjligt.

Våra effektiva utsugssystem, som tack vare

till-/frånkopplingsautomatiken startas automatiskt

tillsammans med slipmaskinen, håller

inandningsluften fri från hälsofarligt damm.

www.festool.se

23


24

När arbetet är klart ska man kunna vara stolt över resultatet.

Festool hjälper dig på vägen.


Ett perfekt resultat är naturligtvis alltid bra.

Och ännu bättre är det om vägen dit är lätt och smidig. Med verktyg,

tillbehör och förbrukningsmaterial från Festool klarar du alla utmaningar

– även de allra svåraste.

Alla maskiner, tillbehör och förbrukningsmaterial hittar du på nästa

sida eller på www.festool.se

Festool | Det perfekta resultatet

www.festool.se

25


Alla maskiner för slipning och polering

och deras huvudsakliga användningsområden.

Denna tabell är en hjälp vid valet av en optimal

slipmaskin: Välj de användningsområden som förekommer

mest i det dagliga arbetet och hitta det verktyg som

bäst passar just dina behov.

Ytor

Grovslipning

Mellanslipning

Finslipning

Extra fin slipning

Rundningar

Grovslipning

Mellanslipning

Finslipning

Extra fin slipning

Hörn

Grovslipning

Mellanslipning

Finslipning

Extra fin slipning

Profiler

Grovslipning

Mellanslipning

Finslipning

Extra fin slipning

Polering

Små ytor

Medelstora ytor

Stora ytor

Ömtåliga ytor

Mineralmaterial

Högglanspolering

Ytförsegling

Slipeffekt Ytkvalitet

Transmissions-

RUTSCHER

RS 100

RS 100 C

DELTEX DX 93

RTS 400

RUTSCHER med

direktdrivning

DTS 400

RS 300

RS 200

Transmissionsexcenterslip

ROTEX RO 125

ROTEX RO 150


Excenterslip

ETS 125

ETS 150/3

ETS 150/5

WTS 150/7

Linjärslipmaskin

DUPLEX LS 130

Festool | Översikt

Rondellslipmaskin Bandslipmaskin Polermaskin

Polermedel

RAS 115

RAS 180

BS 75

BS 105

RAP 80

SHINEX RAP 150

lämpad väl lämpad

mycket väl lämpad

POLLUX 180 E

POLERMEDEL MPA

MPA 6000

MPA 10000, MPA 10800, MPA 11000

MPA-V, MPA 9000


Återförsäljare

Tre års garanti – det innebär framför allt tre års

säkerhet.

Mer information på www.festool.se

Officiell leverantör till Ericsson Racing Team i Volvo Ocean

Race 2008/2009.

Mer information på www.festool.net/ericssonracingteam

Festool

Art.nr 60240

Verktyg för högsta anspråk

TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG

Wertstraße 20

73240 Wendlingen

Representerat av (i Sverige):

Tooltechnic Systems Sverige AB

Lev.adress

Sadelgatan 9

213 77 Malmö

Postadress

Box 9122

200 39 Malmö

Tel. 040-38 20 80

Fax 040-38 20 99

Email info-se@tts-festool.com

www.festool.se

Med förbehåll för ev ändringar och tryckfel. Alla bilder gäller med

reservation. Framställd för TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG,

73240 Wendlingen, 04/2009.

More magazines by this user
Similar magazines