Snabb och ekonomisk borttag- ning av färg- och lackytor - Festool

festool.se

Snabb och ekonomisk borttag- ning av färg- och lackytor - Festool

Nr 538

Snabb och ekonomisk borttagning

av färg- och lackytor

A

Beskrivning

I detta användningsexempel beskriver vi hur man snabbt och rationellt slipar

bort lack och färg med en rondellslip.

En av målarens klassiska arbetsuppgifter är att snabbt slipa bort gamla

lack- och färgskikt från bland annat fönsterramar, taklister, fönsterluckor,

räcken och plank. Det gamla lackskiktet har kanske vittrat eller delvis

flagnat av och ger inget bra fäste för det nya ytskiktet.

538/01

1/3


538/02

538/03

538/04

538/05

B

Maskiner/tillbehör

Grundutrustning:

Benämning Art.nr

Rondellslipmaskin RAS 115.04 E-Set 570 733

Slipplatta hård ST-STF-D115/0-M14 H 484 172

Slippapper Saphir® STF-D115/0-P50-SA/25 485 245

Dammsugare i CTL-serien

* Beställningsnumret finns i huvudkatalogen från Festool och på hemsidan.

Förbereda/ställa in

• Ställ in ett varvtalssteg som passar färgens eller lackens temperaturkänslighet.

• Skruva fast en slipplatta, hård ST-STF-D115/0-M14 H, med hjälp av

spindelstoppfunktionen (se bild 538/5) RAS 115.04 E.

• Anslut RAS 115.04 E till en dammsugare och montera slangen.

2/3


538/06

538/07

538/08

C

Tillvägagångssätt

• Sätt på Saphir® StickFix slippapper P50 på slipplattan.

• Koppla till RAS 115.04 E.

• Sätt an maskinen mot arbetsobjektet i en vinkel på ca 5° (se bild 538/7)

och slipa tills lacken är helt borta.

• Med det extra handtaget (se bild 538/6) kan borstkransen steglöst styra

dammets flygriktning.

• Maskinen förs försiktigt över ytan. På så sätt undviks kraftig spårbildning

och att papperet sätts igen för snabbt.

• Upprepa arbetsmomentet med ett papper med finare korn (exempelvis

Rubin P 80 eller P 120), beroende på vilken ytkvalitet som önskas.

Tips: Med planslipen RS 300 EQ eller excenterslipen ETS 150/3 EQ från

Festool kan man sedan förbättra ytkvaliteten ytterligare.

OBS!

Rondellslipmaskinen RAS 115.04 E är perfekt för ytteknik och den enda

rondellslipen med integrerat dammutsug. Färger, lacker, trä, plastmaterial,

metaller osv kan slipas snabbt och effektivt.

Eftersom varvtalet är anpassat till dessa material (1350-3800 varv/min), går

det inte att utföra kap- eller skrubbningsarbeten!

Vårt användningsexempel är en rekommendation som utarbetats vid praktisk användning.

De olika ramvillkoren är dock inget som vi kan påverka. Därför frånskriver vi oss

all garanti. Inga rättsliga anspråk kan av dessa skäl ställas gentemot Festool. Följ

alltid säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen som medföljer varje produkt.

www.festool.com

3/3

More magazines by this user
Similar magazines