Tobaksavvänjning spar liv, 1.05 MB - Statens folkhälsoinstitut

fhi.se

Tobaksavvänjning spar liv, 1.05 MB - Statens folkhälsoinstitut

π

π

Avvänjning är en av nyckelfaktorerna i det

tobakspreventiva arbetet. Upp till 85 procent

av rökarna vill sluta, och nästan hälften av

snusarna, samtidigt som en tredjedel vill ha

professionellt stöd.

Det råder brist på rökavvänjningsresurser

inom hälso- och sjukvården i dag. Orsakerna

tycks främst vara medicinska, ekonomiska och

politiska prioriteringar men också bristande

engagemang i frågan.

More magazines by this user
Similar magazines