Hårdfog Romex Easy

d20tdhwx2i89n1.cloudfront.net

Hårdfog Romex Easy

Hårdfog Romex Easy

Starkas härdande fogsand, Hårdfog Romex Easy är en miljövänlig och frostbeständig

fogsand som används till breda fogar från ca. 5 mm.

Det är en enkomponentsprodukt som är lika enkel att arbeta med som traditionell fogsand,

men härdar efter ett dygn, vilket gör att risken för ogräsväxt i fogarna minskas.

Beläggningen stärks upp och urlakning av fogarna förhindras. Ytan blir lättskött och

ingen återfyllning behövs. Trots att fogsanden blir hård och svår för ogräs att ta sig igenom,

är den ändå genomsläpplig för vatten.

Starka Hårdfog finns i två kulörer, Natur och Basalt (mörkgrå) och passar utmärkt till

trädgårdens gångar och utegolv. Hårdfogen används med fördel till Starkas produkter,

Bradstone och Åhussten och fungerar även väl till natursten, marktegel och klinker.

Hårdfogen är också en utmärkt ogrässtoppare i skarven längs en trädgårdsmur.

För garageuppfart rekommenderas storebror Hårdfog D2000 som är hållbar för trafikerade

ytor med belastning upp till 25 ton. D2000, förpackas med fogsand och härdare

separat.


Häll ut hårdfogen fullständigt och jämnt på ytan. Använd en grov kvast eller gummiskrapa för att borsta ner hårdfogen djupt,

kraftigt och tätande i fogarna. Sopa därefter stenläggningsytan försiktigt med en mjuk, fin kvast så att det inte befinner sig

några fogrester kvar på ytan. Sopa diagonalt mot fogen. Bortsopat material kan inte återanvändas. Hårdfogrester på stenytan

kan ännu sopas bort efter max. 24 timmar med en grov kvast. Se komplett instruktion på vår hemsida: www.starka.se

Förpackning 15 kg. Skall förvaras frostfritt.

Produkt Fogbredd Åtgång

(snittfog)

(kg / m²)

Bradstone

450x450 8 mm ca. 2,5

600x600 8 mm ca. 2

600x300 8 mm ca. 3

Europack 6,1 m² 8 mm 15 kg/Europack

Clesea Cobbles varierande ca. 6

Åhussten 5-6 mm ca. 5*

*) Fyllning med Romex i hela fogen. Vi rekommenderar dock en halv foghöjds förfyllning med vanlig

Starka fogsand. Då blir ju åtgången något lägre.

www.starka.se

info@starka.se

Art.nr: 8800154 Produktinformation Hårdfog Romex Easy 201004 SSB

More magazines by this user
Similar magazines