Reklaminfo - You Point

youpoint.se

Reklaminfo - You Point

Reklaminfo

Reklam är skapande och spridande av information som

har till syfte att lysa upp och skapa uppmärksamhet

runt idéer, varor och tjänster, samt påverka och ändra

människors åsikter, värderingar eller handlingar.


Om oss

Vi jobbar med reklam, marknadsföring och information i alla

former. Inget uppdrag är för litet - inget för stort. Vi lämnar

kostnadsfria förslag och idéskisser. Våra kunder får alltid

offert med fast pris. Vi anstränger oss också för att undvika

projektledarkostnader.

Kort sagt så bjuder vi på en del av det som normalt kan

kosta pengar

Marknadsför er

Avsikten med reklam är att marknadsföra ett företags produkter eller tjänster med

slutmålet att öka försäljningen av dessa, och därmed öka företagets inkomster.


Hemsidor - EZ Webb

Nu har ditt företag möjlighet att få snygga, väl uppdaterade

hemsidor till fastpris.

Du betalar endast en startavgift där framtagning av sajtkarta

och antalet sidor hemsidan ska ha, därefter enbart en

månadsavgift och ni har sedan möjlighet att uppdatera när som

helst utan extra kostnad.

EZ Webb innebär att ni enbart mailar in budskap/bilder/

ändringar så görs detta av oss inom 3 arbetsdagar, idag ligger vi

på 99% inom 24 timmar.

EZ Webb är ett säkert sätt att se till att hemsidan lever och att

företagets anställda kan syssla med sin kärnverksamhet.

Kommunikation

Vad vi gör

You Point utför allt från strategiskt idétänk till hela kommunikationslösningar.

Vi strävar efter att vara nytänkande

både i vårt sätt att arbeta och i de kanaler vi kommunicerar

genom.

Reklam, marknadsföring och information.

• Annonser

• Logotyper

Vår grundfilosofi är att reklam, webbdesign, information och

grafisk form skall vara tydlig, tilltalande och informativ samt

gärna innovativ.

• Broschyrer

• Events

• Foldrar

• Grafiska profiler

• Private Label

• Kataloger

• Marknadsplaner

• Mässmaterial

• Nyhetsbrev

• Presentationsmaterial

• Webbproduktion-EZ Webb


Prisbelönt vatten

Det friska, ljuvligt stilla källådervattnet hämtas från en underjordisk ständigt pulserande källåder på 105 meters djup i Mörarp utanför

Helsingborg.

Produktionsmetod

Aqua Terrenas källådervatten pumpas upp och förpackas

i en näranog aseptisk process.

Vattnet skyddas under produktionsprocessen från

kontakt med omgivande luft och människohand,

och flaskorna blåses direkt på plats vilket garanterar

absolut rena flaskor och eliminerar riskerna med den

traditionella diskningen och kemiska rengöringen av

returflaskor. Detta är en del av förklaringen bakom

Aqua Terrenas bakteriologiska renhet och långa

hållbarhet samt flerfaldigt internationellt prisbelönta

smakupplevelse. Aqua Terrena är jordens och

naturens eget vatten - helt utan yttre påverkan.

Källådervattnet

• Källådervattnet pumpas upp från den friska ständigt pulserande källådern på 105

meters djup.

• Vattnet passerar genom tubluftare. Steril tryckluft filtrerar bort svavelvätet som

finns i vattnet.

• Ett sandfilter filtrerar bort fysiska partiklar.

• Ett påsfilter filtrerar bort eventuella sandpartiklar.

• Produktvatten är färdigt, för att sedan gå vidare till antingen fyllningslinjen för

flaskor eller för Aquabox+ (bag-in-box).

Kontroller av vattnets kvalitet görs kontinuerligt under hela processen.

Vattenproven analyseras i Aqua Terrenas eget laboratorium och kontrolleras

dessutom regelbundet av det externt ackrediterade laboratoriet ALcontrol.


Private Label är det ultimata konceptet med personlig etikett på vatten för alla verksamheter.

Private Label är utvecklat av YouPoint där flexibiliteten spelar en avgörande roll.

Med vårt flexibla etikettsystem kan du använda exklusivt vatten som kommunikationsmedel i samband med

kampanjer, tävlingar, varumärkes-profilering och intern kommunikation och i vissa fall använda leverantörer och

samarbetspartner som sponsorer.

Ja Tack!

Första steget

vi har ett möte där du får all information om vattnet,

layout, logotyp, korrektur, logistik och pris.

Vektoriserad logotyp

är ett måste för att få en bra kvalitet på

etiketterna. Om företaget inte har en sådan har vi

möjlighet att ta fram det åt kunden.

Vektorisering innebär att vi gör om en vanlig bild,

exempelvis logotyp, till en vektoriserad fil. En vanlig bild är

uppbyggd av punkter och när bilden förstoras blir det en

tydlig kvalitetsförsämring. Fördelen med en vektorbild är att

den kan förstoras utan att kvaliteten försämras. Clipartbilder

är exempelvis en vanlig variant på vektorformat.

Korrektur

innebär att du som beställare ska godkänna

etiketten innan den går i produktion.

Pant

kan du välja beroende på vad du ska använda

flaskorna till. Vid försäljning, i tex kiosk eller butik,

måste flaskan erhålla pant. Ska flaskorna användas

internt på ett företag eller som give-aways behöver

pant ej erhållas. Då ersätts symbolen med en retur

symbol och återvinns som hårdplast.

Logistik

erbjuds kostnadsfritt i Nordvästra

Skåne.

Annars enligt överrenskommelse.


YOUPOINT

KnutPålsVäg 2A, 256 69 Helsingborg

Tel:(+46) 042- 453 13 10

www.youpoint.se

Similar magazines