prislista del 1.xlsx

schwarz.sophia33

prislista del 1.xlsx

AVA N T I G e o e n e r g i Geoenergi Geoenergi (bergvärme) är en effektiv, trygg, säker och miljövänlig uppvärmningsteknik. Värmeenergin utvinns ur en borrad energibrunn och överförs till ett vattenburet uppvärmningssystem. Kollektorn Kollektorn är den slang som med hjälp av en köldbärarvätska transporterar bergvärmen från borrhålet till värmepumpen och tillbaka till borrhålet i ett kretslopp. Kollektorerna är SIS- godkända enligt SS 3362 och har en livslängd på minst 50 år. Köldbärarvätska Köldbärarvätskan är en blandning av bioetanol och vatt en. Bioetanol framställs ur förnyelsebara råvaror. Inspektions- eller samlingsbrunn Energibrunnen kan avslutas med en inspektionsbrunn. Om flera energibrunnar krävs ansluts dessa i en samlingsbrunn. Körbara beteckningar används där så erfordras. Lokalisering Lokalisering av energibrunnen görs med märkskylt. Vid större anläggningar kan märkband med signaltråd användas. Inspektionsbrunn Energilock Tätning Returböj Foderrör Kollektor Bottenvikt Avanti Svenska Försäljnings AB Vi levererar allt du behöver till din energianläggning oavsett om det är en villainstallation eller ett större projekt. Sida 50


Avanti kollektorer & tillbehör Kollektorslangen, PEM-rör PN 8 Pe 80 , är komplett med påsvetsad returböj med skydd och gjutet fäste för bottenvikt. Tilläggsvikterna gängas eller krokas enkelt på bottenvikten. Önskas flera tilläggsvikter gängas eller krokas dessa på samma sätt. Kollektorslang inklusive returböj Dim 40 Artikel nr Längd Nettopris 271 01 60 1 200 271 02 70 1 300 271 03 80 1 400 271 04 90 1 600 271 05 100 1 775 271 06 110 1 950 271 07 120 2 100 271 08 130 2 300 271 09 140 2 350 271 10 150 2 500 271 11 160 2 675 271 12 170 2 850 271 13 180 3 000 271 14 190 3 200 271 15 200 3 350 271 16 210 3 500 271 17 220 3 700 271 18 230 3 850 271 19 240 4 000 271 19-1 250 4 200 Kollektorslang 4-vägs Artikel nr Längd Nettopris Dim 32 på begäran PEM-rör PN 8 Pe 80 Dim 40 mm Artikel nr Längd Nettopris 271 22 50 415 271 23 100 825 271 24 Rak 6 55 PEM-rör PN 12,5 Pe 80, Dim 40 mm, Artikel nr Längd Nettopris 271 24-1 Rak 6 65 PEM-rör PN 8 Pe 80 - Dim 50 mm, Artikel nr Längd Nettopris 271 100-1 Rak 6 85 271 100-3 50 645 271 100-4 100 1.290 PEM-rör PN 12,5 Pe 80 - Dim 50 mm Artikel nr Längd Nettopris 271 100-10 Rak 6 120 271 100-12 50 940 271 100-13 100 1.870 PEM-rör PN 8 Pe 80 - Dim 63 mm Artikel nr Längd Nettopris 271 100-15 Rak 6 125 271 100-17 50 970 271 100-18 100 1.940 Sida 51


forts. Avanti kollektorer & tillbehör PEM-rör PN 12,5 Pe 80 - Dim 63 mm Artikel nr Längd Nettopris 271 100-20 Rak 6 180 271 100-22 50 1.475 271 100-23 100 2.945 PEM-rör PN 8 Pe 80 - Dim 75 mm Artikel nr Längd Nettopris 271 100-25 Rak 6 175 271 100-26 50 1.360 271 100-27 100 2.675 PEM-rör PN 12,5 Pe 80 - Dim 75 mm Artikel nr Längd Nettopris 271 100-30 Rak 6 250 271 100-31 50 2.045 271 100-32 100 4.080 PEM-rör PN 8 Pe 80 - Dim 90 mm Artikel nr Längd Nettopris 271 100-35 Rak 6 245 271 100-36 50 1.950 271 100-37 100 3.915 PEM-rör PN 12,5 Pe 80 - Dim 90 mm Artikel nr Längd Nettopris 271 100-40 Rak 6 360 271 100-41 50 2.960 271 100-42 100 5.917 PEM-rör PN 8 Pe 80 - Dim 110 mm Artikel nr Längd Nettopris 271 100-45 Rak 6 375 271 100-46 50 3.075 271 100-47 100 6.130 PEM-rör PN 12,5 Pe 80 - Dim 110 mm Artikel nr Längd Nettopris 271 100-50 Rak 6 550 271 100-51 50 4.470 271 100-52 100 8.915 Bottenvikt Artikel nr Längd Nettopris 271 30 4 kg 120 271 30-1 4 kg med lod 120 271 31 8 kg 140 271 31-1 8 kg med lod 140 271 32 12 kg 175 271 32-1 12 kg med lod 175 Sida 52


forts. Avanti kollektorer & tillbehör Artikel nr Typ Nettopris 271 29 Lös ögla till returböj 5 271 35 Lös returböj med långa skänklar 262 271 36 Placeringsskylt ”A”, energibrunn 16 271 36-1 Placeringsskylt, energibrunn 16 271 37 Stanssats 60 Miljölock i Aluminium med expanderande gummitätning Artikel nr Typ Nettopris 271 45-1 140 mm hål 40x40x32 mm 175 271 46-1 168 mm hål 40x40x32 mm 200 Miljölock TPE med fyra uttag Artikel nr Typ Nettopris 271 51 140 mm 185 271 52 168,3 mm 190 Reduceringssats Artikel nr Typ Nettopris 271 53 Dim 25 73 271 54 Dim 32 60 Tätningsmuff Artikel nr Typ Nettopris 271 50 45/32 mm 20 Inspektionsbrunn Artikel nr Typ Nettopris 271 60 400 mm diam. L=500 mm 285 271 61 400 mm diam. L=1000 mm 475 271 57 300 mm diam. L=2000 mm 420 271 62 670 mm diam. 6 meter 5 830 Skarvmuff för rör Artikel nr Typ Nettopris 271 57-1 300 mm 280 Lock till inspektionsbrunn Artikel nr Typ Nettopris 271 65 400 mm diam. 155 271 58 300 mm diam. 170 271 63 670 mm diam. 650 271 68 300 mm körbart, runt 1 100 271 69 300 mm körbart, kvadratiskt 1 125 Kollektorsprit Artikel nr Typ Nettopris 271 70 25 l 310 271 71 210 l 2.011 271 72 1000 l på begäran Sida 53


forts. Avanti kollektorer & tillbehör Thermera, miljövänlig energibärarvätska Artikel nr Typ C Pris 20 l -15 på begäran 200 l -15 på begäran 1000 l -15 på begäran 20 l -35 på begäran 200 l -35 på begäran 1000 l -35 på begäran Adapter & förlängningspip till 1000 l cont Artikel nr Typ Nettopris 271 75 Adapter 60x2” utv. x inv. 250 271 77 Lång förlängningspip 240 271 78 Kort förlängningspip 115 PEM-blårör PN 8 - Dim 40 mm med isolering Artikel nr Typ Nettopris 271 80 rak 6 285 271 81 10 470 271 84 30 1.410 271 82 50 2.350 271 83 100 4.695 PEM-blårör PN 12,5 - Dim 40 mm med isolering Artikel nr Typ Nettopris 271 80-1 rak 6 305 271 81-1 10 510 271 84-1 30 1.530 271 82-1 50 2.540 271 83-1 100 5.080 PEM-blårör PN 8 - Dim 50 mm med isolering Artikel nr Typ Nettopris 271 90-1 rak 6 495 271 90-3 50 4.035 271 90-4 100 8.060 PEM-blårör PN 12,5 - Dim 50 mm med isolering Artikel nr Typ Nettopris 271 90-6 rak 6 530 271 90-8 50 4.370 271 90-9 100 8.735 Standardlängder 6 m rak, 50 m och 100 m. Andra längder, på begäran. Sjökollektor samt vikter, pris på begäran. PEM-blårör PN 8 - Dim 63 mm med isolering Artikel nr Typ Nettopris 271 91-1 rak 6 560 271 91-3 50 4.635 271 91-4 100 9.265 PEM-blårör PN 12,5 - Dim 63 mm med isolering Artikel nr Typ Nettopris 271 91-6 rak 610 271 91-8 50 5 015 271 91-9 100 10.010 Sida 54


forts. Avanti kollektorer & tillbehör Plåtskydd mot vägg utomhus Artikel nr Typ Mått Nettopris 270 65 Flexibel inkl. lock B200xD150xH400-800 mm 335 270 65-1 1 del inkl. lock B200xD150xH600 mm 298 270 65-2 Flexibel inkl. lock B300xD150xH400-800 mm 385 270 66 underdel B200 x H400 mm 140 Märkband kollektor Artikel nr Mått Nettopris 273 253 250 m 255 med signaltråd 250 m på begäran Aquavarm kulvertrör Artikel nr Mått Nettopris På begäran Komplett samlingsbrunn med monterade fördelningsrör med avstängning och injusteringsventil på inoch utgång. Anslutningsdimension till värmepump 63 mm PEM-rör. Samlingsbrunn Artikel nr Typ Nettopris 271 95 för 2 st kollektorer - Dim 40 mm 9.200 271 96 för 3 st kollektorer - Dim 40 mm 10.525 271 97 för 4 st kollektorer - Dim 40 mm 11.900 271 98 för 5 st kollektorer - Dim 40 mm 13.250 271 98-1 för 6 st kollektorer - Dim 40 mm 15.150 271 98-2 för 7 st kollektorer - Dim 40 mm 17.010 Förändring av anslutningsdimension per brunn 425 Monterad för seriekoppling per brunn 530 Brunnsbotten per brunn 850 Förhöjningsring 250 mm per brunn 1 450 Fördelningsrör 110 mm, Dim 40 mm, anslutning Dim 63 Artikel nr Typ Nettopris 271 200 2 uttag 650 271 201 3 uttag 800 271 202 4 uttag 950 271 203 5 uttag 1.103 271 204 6 uttag 1.255 271 205 7 uttag 1.407 Förändring av anslutningsdimension/rör 450 Avluftning/ rör 230 Flowguard ventil Artikel nr Typ Nettopris 272 01 R inv. 32, 10-80 l/min 750 272 02 R inv. 25, 5-50 l/min 606 STAD ventil Artikel nr Typ Nettopris R inv. 32, 10-80 l/min 971 R inv. 25, 5-50 l/min 844 Samlingsbrunnar i andra utföranden på begäran! Sida 55


Avanti blandningskärl Avanti blandningskärl, 190 l och 140 l, är fullt utrustad för blandning av brinevätskor och provtryckning av kollektorer. Mycket flexibel, tålig och lätt att transportera tack vare sina stora hjul. Standardutförande; Dränkbar universalpump 5" i rostfritt stål. Effekt, 0,75 kW, flöde 80 l/min, max tryck 5 bar, anslutning 1 1/4" 2 x 2 m slang med snabbloppling, 10 m elkabel och strömbryrare fastmonterad på kärlet. Manometer och avstängningsventiler, mm. Avanti blandningskärl Artikel nr Typ Pris kr 280 75 190 l 8 800 280 76 140 l 8 400 Fläktkonvektorer Fläktkonvektorer från AERMEC Artikel nr kW Nettopris 270 11 1,15-3,54 UL/UL-C På förfrågan 270 12 1,15-3,54 HL/HL-C På förfrågan 270 13 1,36-9,67 FCX På förfrågan 270 14 2,5-4,5 FCW På förfrågan Modellerna finns med olika värme/kyleffekt inom angivet spann. Prisex: UL 2,75 kW, 5590 kr Andra fläktkonvektorer på begäran! Plaströrskopplingar av propylen Rak skarvkoppling, plast-plast Artikel nr Typ Nettopris 272 04 32 mm 45 272 05 40 mm 70 Rak koppling, utvändig gänga Artikel nr Typ Nettopris 272 15 32 x R 25 25 272 16 40 x R 25 50 272 17 40 x R 32 50 Sida 56


forts. Plaströrskopplingar av propylen Vinkel, plast-plast Artikel nr Typ Nettopris 272 25 32 45 272 26 40 75 Vinkel, utvändig gänga Artikel nr Typ Nettopris 272 35 40 x R 40 50 272 36 40 x R 32 49 50 272 38 40 x R 32 66 70 T-koppling Artikel nr Typ Nettopris 272 44 32 65 272 45 40 105 Propp Artikel nr Typ Nettopris 272 46 40 40 Elektrosvetsrördelar & tillbehör Elsvetsmuff Artikel nr Typ Nettopris 272 200 40 mm 29 272 201 50 mm 31 272 202 63 mm 36 Elsvets vinkel Artikel nr Typ Nettopris 272 205 40 mm 45° 18 272 206 40 mm 88,5° 19 272 210 50 mm 45° 17 272 211 50 mm 88,5° 19 272 215 63 mm 45° 28 272 216 63 mm 88,5° 32 T-rör Artikel nr Typ Nettopris 272 220 40 mm 35 272 221 50 mm 39 272 222 63 mm 53 Sida 57


forts. Elektrosvetsrördelar & tillbehör Grenrör Artikel nr Typ Nettopris 272 220-1 40 mm 36 Reducering Artikel nr Typ Nettopris 272 225 50/40 15 272 226 63/40 18 T-rör med avluftning Artikel nr Typ Nettopris 272 230 40 mm 94 Elsvetsvinkel PN 16 (integrerad) Artikel nr Typ Nettopris 272 231 40 mm 90° avluftning 292 Ansl.koppl. inv. gänga med PEM stos, 40 mm Artikel nr Typ Nettopris 272 235 R 20 72 272 236 R 25 77 272 237 R 32 95 272 238 R 40 69 Instrumentanslut. inv. gänga med PEM stos, Artikel nr Typ Nettopris 272 227 40 mm 40x25 inv. 108 Elsvetsförminskning PN 16 (integrerad) Artikel nr Typ Nettopris 272 300 40-32 88 272 301 50-32 110 272 302 50-40 121 272 303 63-32 130 272 304 63-40 130 272 305 63-50 130 272 306 90-63 227 Sida 58


Elsvetsvinkel PN 16 (integrerad) Artikel nr Typ Nettopris 272 309 45° 25 97 272 310 45° 32 102 272 311 45° 40 112 272 312 45° 50 153 272 313 45° 63 171 272 314 45° 90 305 272 315 45° 110 443 272 316 90° 25 97 272 317 90° 32 102 272 318 90° 40 116 272 319 90° 50 153 272 320 90° 63 171 272 321 90° 90 305 272 322 90° 110 443 Elsvets T-rör PN 16 (integrerad) Artikel nr Typ Nettopris 272 324 25 103 272 325 32 105 272 326 40 120 272 327 50 197 272 328 63 171 272 329 90 286 272 330 110 452 Elsvetsmuff PN 10 Artikel nr Typ Nettopris 272 239-1 25 mm 41 272 239 32 mm 44 272 400 40 mm 45 272 400-1 lång modell med skruv 40 mm 45 272 401 50 mm 51 272 402 63 mm 68 272 403 75 mm 87 272 404 90 mm 106 272 405 110 mm 154 Elsvetsmuff PN 12,5 Artikel nr Typ Nettopris 272 406 125 mm 219 272 406-1 125 mm lång modell Sida 59


forts. Elektrosvetsrördelar & tillbehör Elsvets vinkel PN 10 Artikel nr Typ Nettopris 272 415 40 mm 45° 18 272 416 50 mm 45° 35 272 417 63 mm 45° 50 272 418 75 mm 45° 89 272 419 90 mm 45° 105 272 420 110 mm 45° 171 272 421 125 mm 45° 273 272 425 40 mm 90° 18 272 426 50 mm 90° 50 272 427 63 mm 90° 69 272 428 75 mm 90° 89 272 429 90 mm 90° 143 272 430 110 mm 90° 231 272 431 125 mm 90° 301 Elsvets T-rör PN 16, lång modell Artikel nr Typ Nettopris 272 435 40 mm 34 272 436 50 mm 43 272 437 63 mm 119 272 438 75 mm 119 272 439 90 mm 277 272 440 110 mm 391 272 441 125 mm 391 Elsvets T-rör reducerad PN 16, lång modell Artikel nr Typ Nettopris 272 445 110/63 mm 426 272 446 125/63 mm 594 272 447 125/75 mm 594 272 448 125/90 mm 594 Elsvets reducering PN 16, lång modell Artikel nr Typ Nettopris 272 449-1 32/25 mm 29 272 449-2 40/25 mm 39 272 449 40/32 mm 41 272 450 50/40 mm 44 272 451 63/40 mm 47 272 452 63/50 mm 47 272 453 75/40 mm 91 272 454 75/50 mm 91 272 455 75/63 mm 91 272 456 90/50 mm 125 272 457 90/63 mm 125 272 458 90/75 mm 125 272 459 110/63 mm 125 272 460 110/75 mm 125 272 461 110/90 mm 166 272 462 125/75 mm 222 272 463 125/90 mm 222 272 464 125/110 mm 222 Sida 60


Bordring Pe 100 PN 16 DN Artikel nr Typ Nettopris 272 500 25/32 mm 36 272 501 32/40 mm 43 272 502 40/50 mm 56 272 503 50/65 mm 66 272 504 65/75 mm 83 272 505 80/90 mm 116 272 506 100/110 mm 116 272 507 100/125 mm 165 272 508 125/140 mm 204 272 509 150/160 mm 215 Lösfläns PN 6 DN Artikel nr Typ Nettopris 272 500-1 25 mm 84 272 501-1 32 mm 99 272 502-1 40 mm 121 272 503-1 50 mm 149 272 504-1 65 mm 171 272 505-1 80 mm 198 272 506-1 100 mm 248 272 508-1 125 mm 347 272 509-1 150 mm 413 Flänspackning DN Artikel nr Typ Nettopris 272 500-2 25 mm 94 272 501-2 32 mm 94 272 502-2 40 mm 99 272 503-2 50 mm 99 272 504-2 65 mm 105 272 505-2 80 mm 105 272 506-2 100 mm 121 272 507-2 125 mm 132 272 508-2 150 mm 165 Sida 61


Verktyg & förbrukningsmateriel Svetsapparat Artikel nr Typ Nettopris 272 475-1 Rollmaplast Cubo 820 ESX 20–315 mm f. PN 12,5/3,2 11.000 272 250 Wavisolo för el-muffar för PN 3,2 6.300 272 251 Spegelsvets AJ 660E-200 4.500 Hyra per vecka (Deposition tillkommer) Artikel nr Typ Nettopris 272 475 Svetsapparat Rollmaflex Wavisolo för PN 12,5 500 272 250 Svetsapparat för el-muffar Wavisolo för PN 3,2 200 272 251 Spegelsvets AJ 660E-200 100 Anslutningskabel Wavisolo Artikel nr Typ Nettopris 272 250 ett par 500 Krympslang för blårör Artikel nr Typ Nettopris 272 260 75/22 - 300 mm 50 Rengöringsservett Artikel nr Typ Nettopris 200 261 10 Locktite Super Clean Artikel nr Typ Nettopris 272 262 400 ml 165 Fogskum & brunnskum Artikel nr Typ Nettopris 200 28 500 ml Fogskum 45 200 28-1 750 ml Brunnskum 120 Läcksökarspray Artikel nr Typ Nettopris 272 263 400 ml 85 Glykol/etanol mätare Artikel nr Typ Nettopris 272 252 1 100 Slippuck Artikel nr Typ Nettopris 272 253 PEM Dim 40 150 272 254 Slippapper till slippuck, per remsa 35 Sida 62


SÄNKBORRUTRUSTNING Vi levererar allt du behöver för att borra efter vatten och geoenergi! Sida 63


ATLAS COPCO BORRMATERIEL, STÅLRÖR, TILLBEHÖR M.M. Secoroc sänkborrkronor Till borrhammare Cop 44, IR DHD 340 Artikel nr Typ Utförande Nettopris 550 01 100-5115-34-1210, 1020 Flatfront 4 281 550 02 100-5115-34-1250, 10-20 Speed bit 4 281 Till borrhammare Cop 42 Artikel nr Typ Utförande Nettopris 550 03 100-5115-60, 1210 4 281 Till borrhammare TD 40 PRO & Cop 44 Gold Nyhet! Artikel nr Typ Utförande Nettopris 550 01-1 100-5115-64-1210,10-20 Flatfront 4 281 550 01-2 100-5115-64-1250,10-20 Speed bit 4 281 550 01-3 100-5115-64-1228,10-20 Storstift (bäst för TD-40) 4 281 Till borrhammare Cop 54, IR DHD 350 Artikel nr Typ Utförande Nettopris 550 05 100-5140-37-1218, 10-20 Flatfront 5 520 550 06 100-5140-37-1248, 10-20 Speed bit 5 520 Till borrhammare GI, IR, TD, QL Artikel nr Typ Utförande Nettopris 550 07 100-5140-25-1218, 10-20 Flatfront 5 520 550 08 100-5140-25-1248, 10-20 Speed bit 5 520 Till borrhammare Cop 64 Artikel nr Typ Utförande Nettopris 550 10 100-5165-59-1211, 08-20 Flatfront 8 059 Till borrhammare QL 60 Artikel nr Typ Utförande Nettopris 550 11 100-5165-26-1211,08-20 Flatfront 8 059 OBS! Paketpriser på borrhammare och borrkronor! Andra borrhammare och borrkronor på begäran! Sida 64


Secoroc sänkborrhammare Cop 44 Artikel nr Typ Utförande Nettopris 650 01 9704-03-04 Standard 18 147 Cop 44 GOLD Nyhet! Artikel nr Typ Utförande Nettopris 650 01-1 9704-03-34 API 2 3/8" Reg. Pin (Ny fattning) 18 500 650 01-2 9704-12-34 API 2 3/8" Reg. Box (Ny fattning) 18 500 TD 40 PRO Nyhet! Artikel nr Typ Utförande Nettopris 651 04 9704-03-60-00 API 2 3/8" Reg. Pin (Ny fattning) 18 500 651 04-1 52342326 API 2 3/8" Reg. Box (Ny fattning) 18 500 Cop 54 Artikel nr Typ Utförande Nettopris 650 02 9705-03-04 Standard API 2 3/8" Reg. Pin 36 194 650 02-1 9705-05-04 Standard API 2 3/8" Reg. Box 36 194 650 04-1 9705-05-34 Gold Express API 3 1/2" Reg Pin (QL-fattning) 39 823 TD 50 Artikel nr Typ Utförande Nettopris 651 08 9705-05-60-00 Standard API 3 1/2" Reg. Pin (QL-fattning) 41 696 651 09 9705-03-60 Standard API 2 3/8" Reg. Box (QL-fattning) 41 696 Cop 64 Artikel nr Typ Utförande Nettopris 650 05 9706-05-04 Standard API 2 3/8" Reg. Pin 47 889 650 06 9706-05-34 Gold API 3 1/2" Reg. Pin (QL-fattning) 52 829 OBS! Paketpriser på borrhammare och borrkronor! Andra borrhammare och borrkronor på begäran! Sida 65


Sprängskiss och innehåll till ekonomisats för Cop 44 & 54 COP 44 & 54 Artikel nr Typ Pos Ingår i ekonomisats O-ringsats 0 ja Chuck 1 ja Cylinder 2 ja Låsring 3 ja Dämpare 4 ja Shims 5 ja Komplett ändstycke 6 ja Sida 66


Sprängskiss och innehåll till ekonomisats för Cop 44 GOLD COP 44 GOLD Artikel nr Typ Pos Foot valve for bit 1 Driver chuck 2 Stop ring pair 3 O-ring 4 Cylinder 5 Piston 6 Lock ring 7 Control tube 8 Upper buffer 9 Lower buffer 10 Cover, compl (Deckel) 11 O-ring 12 Disc spring unit complete 13 Spring (Check valve) 14 Check valve 15 Valve seal 16 O-ring 17 Top sub 18 Sida 67


Sprängskiss och innehåll till ekonomisats för TD 40 PRO TD 40 PRO Artikel nr Typ Pos Backhead 1 Casing 2 Chuck 4 Piston 5 Cylinder 7 Checkseal 8 Bit retraining ring assembly 12 Bit bearring 13 Valve assembly 14 O-ring 16 O-ring 17 Spring, check valve 26 Check valve 27 Bearing stop o-ring 28 Sida 68


Reservdelar för Secoroc sänkborrmaskiner COP 44, reservdelar Artikel nr Typ Utförande Pos Nettopris 750 01 9704-00-00-001 Kronhylsa 3 035 750 02 9704-00-00-002 Stoppring komplett 1 411 750 03 9704-00-00-004 Ytterrör 10 888 750 04 9704-00-00-005 Kolv 12 703 750 06 9704-00-00-006 Låsring 79 750 07 9704-00-00-007 Centrumrör 3 458 750 08 9704-00-00-009 Dämpring 100 750 09 9704-00-00-021 Däckel komplett 1 119 750 10 9704-00-00-014 Kompressionsring 1 391 750 11 3161-1422-00 Mellanläggsbricka 170 750 13 9704-00-00-016 Fjäder 60 750 14 9704-00-00-017 Ventilkägla 472 750 15 9704-00-00-018 Ventiltätning 69 750 16 9704-03-00-020 Ändstycke komplett 5 202 750 20 O-ring 67,0 x 2,5 mm Låshalvor 6 750 21 O-ring 69,5 x 3,0 mm Däckel 5 750 22 O-ring 74,5 x 3,0 mm Bakstycke 7 COP 54, reservdelar Artikel nr Typ Utförande Pos Nettopris 750 50 9705-00-00-001 Kronhylsa 4 446 750 51 9705-00-00-002 Stoppring komplett 1 563 750 53 9705-00-00-004 Ytterrör 18 954 750 54 9705-00-00-005 Kolv 16 937 750 55 9705-00-00-006 Låsring 89 750 56 9705-00-00-007 Centrumrör 4 537 750 57 9705-00-00-009 Dämpring 189 750 58 9705-00-00-021 Däckel komplett 1 341 750 60 9705-00-00-014 Kompressionsring 1 623 750 61 3161-1522-00 Mellanläggsbricka 135 750 63 9705-00-00-016 Fjäder 79 750 64 9705-00-00-017 Ventilkägla 749 750 65 9705-00-00-018 Ventiltätning 79 750 77 9705-03-00-020 Ändstycke kompl.2 3/8 6 261 750 80 O-ring 88, 57 x 2,62 mm Låshalvor 7 750 81 O-ring 89, 50 x 3,00 mm Däckel 5 750 82 O-ring 94, 50 x 3,00 mm Bakstycke 6 COP 44 GOLD, reservdelar Artikel nr Typ Utförande Pos Nettopris 750 01-1 Foot valve for bit 1 på begäran 750 02-1 Driver chuck 2 på begäran 750 03-1 Stop ring pair 3 på begäran 750 04-1 O-ring 4 på begäran 750 05-1 Cylinder 5 på begäran 750 06-1 Piston 6 på begäran 750 07-1 Lock ring 7 på begäran 750 08-1 Control tube 8 på begäran 750 09-1 Upper buffer 9 på begäran 750 10-1 Lower buffer 10 på begäran 750 11-1 Cover, compl (Deckel) 11 på begäran 750 12-1 O-ring 12 på begäran 750 13-1 Disc spring unit complete 13 på begäran 750 14-1 Spring (Check valve) 14 på begäran 750 15-1 Check valve 15 på begäran 750 16-1 Valve seal 16 på begäran 750 17-1 O-ring 17 på begäran 750 18-1 Top sub 18 på begäran Sida 69


forts. Reservdelar för Secoroc sänkborrmaskiner TD 40 PRO, reservdelar Artikel nr Typ Utförande Pos Nettopris 750 25 Kronhylsa på begäran 750 26 Stoppring komplett på begäran 750 27 Ytterrör på begäran 750 28 Kolv på begäran 750 30 Ändstycke komplett på begäran 750 31 Kronstyrning på begäran 750 32 Backventil kägla på begäran 750 33 Backventil säte på begäran 750 34 Styrventil på begäran 750 35 Fjäder på begäran 750 40 Kronbussring på begäran 750 41 O-ring låshalva på begäran 750 42 O-ring ändstycke på begäran Ekonomisats för Secoroc sänkborrmaskiner COP Artikel nr Typ Utförande Nettopris 660 01 9704-03-04-040 44 Q, 2 3/8” 12 703 660 02 9705-03-04-040 54 Q, 2 3/8” 22 583 660 04 9705-05-04-040 54 Q 3 1/2” 22 583 660 05 9705-05-06-040 54, QHD 3 1/2” 22 583 660 07 9705-05-34-040 54 GE 24 196 660 08 9705-05-36-040 54 GE QHD 25 305 660 09 9706-05-00-040 64 27 523 660 10 9706-05-04-040 64 Q 27 523 660 11 9706-05-06-040 64 QHD 27 523 Utnyttja vår service för borrhammare och borrkronor! Bräckbänk och reservdelslager finns. Odex jordborrningsutrustning ODEX 115 G2 Artikel nr Typ Nettopris 601 01-1 8393, 860303 Styrning Cop 42 7 598 601 01 8393, 860305 Styrning Cop 44 7 598 601 03 8393, 860301 Rymmare 7 870 601 04 8393, 860304 Pilot 10 587 601 06 8393, 860302 Komplett Odex 25 044 ODEX 140 G2 Artikel nr Typ Nettopris 601 10-1 8393, 860404 Styrning Cop 52 601 10 8393, 860405 Styrning Cop 54 12 350 601 10-2 8393, 860410 Styrning Cop 54 Gold Express 12 350 601 12 8393, 860402 Rymmare 8 687 601 13 8393, 860401 Pilot 12 078 601 15 8393, 860402 Komplett Odex 31 642 Sida 70


forts. Odex jordborrningsutrustning ODEX 165 G2 Artikel nr Typ Nettopris 601 20-1 8393, 860503 Styrning Cop 62 14 658 601 20 8393, 860504 Styrning Cop 64 14 658 601 25 8393, 860501 Rymmare 10 723 601 26 8393, 860506 Pilot 20 215 601 27 8393, 860502 Komplett Odex 45 054 ODEX låssats Artikel nr Typ Nettopris 601 35 Komplett låssats Odex 115 173 601 36 Komplett låssats Odex 140 309 601 37 Komplett låssats Odex 165 350 En komplett låssats innehåller låspinnar, dorn, spännstift och låskulor. Symmetrix jordborrningssystem V-Pilot 115 Artikel nr Typ Nettopris 602 00 8092 4008 00 Cop 42 15.967 602 01 8092 4008 01 115 DHD 340 15.967 602 03 8092 4014 94 115 QL4 15.967 602 04 8092 4016 50 115 SD4 15.967 forts. Symmetrix jordborrningssystem V-Pilot 140 Artikel nr Typ Nettopris 602 05 8092 4008 02 DHD 350 22.992 602 06 8092 4014 15 C52 22.992 602 07 8092 4014 44 QL5 22.992 602 08 8092 4016 51 SD5 22.992 V-set Ring Artikel nr Typ Nettopris 602 10 8092 4018 93 115 1.200 602 11 8092 4018 94 140 1.600 Sida 71


Fotventiler Fotventil Secoroc Artikel nr Typ Nettopris 700 70 9227 Cop 44 262 700 70-1 9237 Cop 44 lång 262 700 71 9164 Cop 54 317 700 71-1 9236 Cop 54 lång 317 700 72 9235 Cop 64 378 Fotventil Symmetrix Artikel nr Typ Nettopris 700 73 8092401203 FVD4 276 700 74 8092401204 FVD5 295 700 75 8092401205 FVD6 324 700 76 8092401206 FVD62 324 700 77 8092401208 FVD4 324 Monteringsverktyg till fotventil Secoroc Artikel nr Typ Nettopris 700 70-2 9226 Cop 44 1 073 700 70-3 9163 Cop 54 1 177 Uppslagare Uppslagare för hammare Artikel nr Typ Nettopris 650 15 9714-05-30 3”–5” 21 978 650 16 9716-05-30 5”–6” 36 899 650 17 9719-05-30 8”–12” 39 621 Övergångar till uppslagare Artikel nr Typ Nettopris 650 18 314-2114-10-022-01-D00 gänga 3 1/2” API reg box 2 3/8” API reg Pin 2 849 650 19 310-2114-14-012-01-D00 gänga 2 3/8” API reg box 3 3/8” API reg Pin 2 849 Uthyrning av uppslagare Artikel nr Typ Nettopris 650 20 (Återlämnas rengjord) 500 kr/dygn Sida 72


SANDVIK BORRMATERIAL, STÅLRÖR, TILLBEHÖR M.M. Sandvik sänkborrkronor Till Atlas COP 44, Secoroc 4, I-R DHD 340 R, I-R 340 A Artikel nr Typ Pris kr 500 05 42-36FA-115A65 115 mm 5 525 500 36 42-3656-115B55 115 mm Ballistisk convex 5 795 Till Atlas COP 54,secoroc 5, I-R DHD 350 R Artikel nr Typ Pris kr 500 12 Atlas COP 54, I-R DHD 350 R 140 mm 7 112 Till Atlas COP 54 Artikel nr Typ Pris kr 500 11 42-69LC-142K55 142 mm Ballistisk convex 7 468 500 22 42-6929-142A65 142 mm 7 112 Till Atlas COP 64, Secoroc 6, I-R DHD 360 Artikel nr Typ Pris kr 500 23 42-732C-165A65 165 mm 10 271 500 24 42-73LE-165K55 165 mm Ballistisk convex 11 357 Tubex jordborrningsutrustning TUBEX XL 115 Artikel nr Typ Pris kr 600 10 82-115W-152A65 Rymmare, med stödlift 8 057 600 11 81-115A-115A65 Pilotkrona 12 044 600 12 80-3700-115D Styrning COP 42 7 966 600 13 80-3600-115D Styrning Atlas COP 44, IR DHD 340 A 7 966 TUBEX XL 140 Artikel nr Typ Pris kr 600 31 80-7000-140D Styrning COP 52 13 505 600 32 80-6900-140D Styrning COP 54, IR DHD 350 R 13 505 600 24 80-5500-140D Styrning QL-5 13 505 600 25 82-140A-189W65 Rymmare, Tubex XL med stödstift 9 310 600 34 81-140A-140A65 Pilotkrona, Tubex XL 13 926 Sida 73


forts. Tubex jordborrningsutrustning TUBEX XL 165 Artikel nr Typ Pris kr 600 47 80-7400-165D Styrning COP 62, Tubex XL 16 268 600 48 80-7300-165D Styrning, COP 64, IR DHD 360 16 268 600 42 80-7600-165D Styrning, QL-6 16 268 600 49 82-165 A-212A65 Rymmare, Tubex XL 12 519 600 39 81-165A-165A65 Pilotkrona, Tubex XL 21 954 TUBEX XL 190 Artikel nr Typ Pris kr 600 92 80-7300-190D Styrning, COP 64, IR DHD 360 19 598 600 52 80-7600-190D Styrning QL-60 19 598 600 95 81-190A-190A65 Pilotkrona, Tubex XL 25 347 600 96 82-190A-237A65 Rymmare, Tubex XL 13 750 TUBEX XL 230 Artikel nr Typ Pris kr 600 61 80-8100-230D Styrning för Mission SD-8, Tubex 30 648 600 62 80-8700-230D Styrning IR 380 30 648 600 63 82-230A-286W 65 Rymmare, Tubex med stödstift 26 787 600 64 81-230A-230A 65 Pilotkrona, Tubex 38 453 Låssats till jordborrningsutrustning Komplett låssats Tubex Artikel nr Typ Pris kr 600 70 85-115A-KT XL 115 699 600 71 85-140A-KT XL 140 916 600 72 85-165A-KT XL 165 916 600 73 85-190A-KT XL 190 1 343 600 74 85-230A-KT XL 230 1 356 Fotventiler Fotventil Sandvik Artikel nr Typ Pris kr 610 02 47-36017 COP 44, IR 340, Secoroc 4 187 610 03 47-43017 QL 4 187 610 11 47-55017 QL 5 287 610 12 795-6001 COP 54, IR DHD 350 287 610 13 47-73017 COP 64, IR DHD 360 287 Sida 74


Startrör Startrör Artikel nr Typ Nettopris 701 01 Startrör 89 x 6,3 x 1700 mm 2 3/8” 2 308 701 03 Startrör 89 x 6,3 x 1800 mm 2 3/8” 2 423 701 05 Startrör 89 x 6,3 x 1900 mm 2 3/8” 2 501 Borrör Borrör Artikel nr Typ Nettopris 700 01 Atlas Copco 76 x 1000 mm 2 3/8” 1 225 700 02 Atlas Copco 76 x 2000 mm 2 3/8” 1 379 700 03 Atlas Copco 76 x 3000 mm 2 3/8” 1 361 700 03-1 Driconeq 76 x 3000 mm 2 3/8” 1 275 700 04 Atlas Copco 89 x 2000 mm 2 3/8” 1 566 700 05 Atlas Copco 89 x 3000 mm 2 3/8” 1 500 700 06 Atlas Copco 89 x 3000 mm 2 3/8” 1 633 700 07-1 Driconeq 89 x 3000 mm 2 3/8” 1 527 Andra längder eller dimensioner, pris på begäran! Övergångar, styrningar, backventiler Övergång (Nyckelgrepp i box) Artikel nr Typ Nettopris 701 10 2 3/8 B x 2 3/8 P D76 BL=140 1 949 701 11 2 3/8 B x 2 3/8 P D89 BL=140 1 949 701 12 2 3/8 B x 2 3/8 P D89 BL=440 3 191 701 13 2 3/8 B x RD70-4P BL=440 3 176 Backventil Artikel nr Typ Nettopris 701 20 2 3/8 P x 2 3/8 B D76 BL=140 3 845 701 21 2 3/8 P x 2 3/8 B D89 BL=140 3 882 Vingstyrning Artikel nr Typ Nettopris 701 30 2 3/8 127 mm 4 089 701 31 2 3/8 151 mm BL= 225 4 167 701 32 3 1/2 B x 2 3/8 P 151 mm BL=300 5 249 Stålrör Stålrör Artikel nr Typ Nettopris 700 20 139,7 x 5,0 x 3 000 mm På begäran 700 21 139,7 x 5,6 x 3 000 mm På begäran 700 22 168,3 x 5,6 x 3 000 mm På begäran 700 22-1 168,3 x 5,0 x 2 000 mm På begäran 700 23 193,7 x 5,4 x 3 000 mm På begäran 700 24 254,0 x 6,3 x 3 000 mm På begäran Sida 75


Borrskor Borrsko Odex Artikel nr Typ Nettopris 700 30 115 för rör 139,7 150 700 31 140 för rör 168,3 215 700 32 165 för rör 193,7 298 Borrsko Tubex Artikel nr Typ Nettopris 700 33-1 115 för rör 139,7 x 5,0 100 700 35-1 140 för rör 168,3 x 5,0 140 700 36 165 för rör 193,7 200 700 37 115 härdade 291 700 38 140 härdade 371 700 39 165 härdade 590 Polyetenrör PEH Artikel nr Typ Nettopris 700 42 125 x 4,8 x 6 000 mm PN6 Pe 100 360 700 44 125 x 7,4 x 6 000 mm PN8 Pe 80 519 700 45 125 x 11,4 x 6 000 mm PN12,5 Pe 80 761 Övriga dimensioner, pris på begäran! Skyddslock Skyddslock Artikel nr Typ Nettopris 700 50 127,0 mm 16 700 51 139,7 mm 17 700 52 168,3 mm 25 700 53 193,7 mm 35 Verktyg och tillbehör Gummipackning till dammavledarkåpa Artikel nr Typ Nettopris 700 59 210/50 mm 105 700 60 210/60 mm 105 700 60-1 naturgummi 210/50 mm 150 700 60-2 naturgummi 210/60 mm 150 700 61 270/60 mm 155 700 61-1 270/60 mm 15 mm tjock 195 700 61-2 naturgummi 10x250x250/55 mm 115 700 61-3 naturgummi 270/60 mm 225 Sida 76


forts. Verktyg och tillbehör Låsring Artikel nr Typ Nettopris 700 62 till 210 mm packning 390 700 63 till 270 mm packning 420 Borrnyckel Artikel nr Typ Nettopris 700 64 Nyckelvidd 65 mm 1 483 700 65 Nyckelvidd 95 mm 1 772 700 66 Nyckelvidd 140 mm 2 273 Kedjetång Artikel nr Typ Nettopris 700 67 Petol 4”-5” 16.700 Husqvarna Diamant borrkrona Artikel nr Typ Nettopris 200 05-1 51 x 350 x 1/2” 1 550 200 06-1 71 x 350 x 1/2” 1.840 200 07-1 82 x 350 x 1/2” 1.950 Husqvarna Träborrkrona Artikel nr Typ Nettopris 200 08-1 73 x 350 x 1/2” 1.325 Kardankoppling modell 42 Artikel nr Typ Nettopris 710 10 svets 133 mm hane 350 710 11 svets 133 mm hona 1 000 710 15 för slang 133 mm hane 453 710 16 för slang 133 mm hona 1 100 Universalslang grå Artikel nr Typ Nettopris 240 00 25 mm pris per meter 65 Kamlock Artikel nr Typ Nettopris 240 10 hona utv. R 25, Al 139 240 11 hona inv. R 25, Al 139 240 12 hona slang, Al 122 240 15 hane utv. R 25, Al 65 240 16 hane inv. R 25, Al 50 240 17 hane slang, Al 55 Slangklammer Artikel nr Typ Nettopris 240 20 R 8, 26-38 mm 20 Sida 77


forts. Verktyg och tillbehör Tryckluftslang Mantex Artikel nr Typ Nettopris 710 31 2” 20 m inkl. atlas koppling 6 160 710 32 2” 40 m inkl. atlas koppling 9 760 Packning atlas koppling Artikel nr Typ Nettopris 710 33 30 Nippel atlas gänga Artikel nr Typ Nettopris 710 34 R 2” ufx2” atlas gänga 950 Borrkaxslang pris per meter Artikel nr Typ Nettopris 710 40 125x4,5 mm flatrullad 315 710 41 125x8,5 mm flatrullad 360 710 46 LKT/spiral125 890 Rundjärnklämma Artikel nr Typ Nettopris 710 50 133-140 mm 135 Pariklämma Artikel nr Typ Nettopris 710 51 25 x 1 mm 135-140 mm 70 Borrmaskin och övriga tillbehör, pris på begäran! Cement för brunnar Expanderbruk Artikel nr Typ Nettopris 700 90 BEMIX Rapid 25 kg/säck På begäran Cementsats Artikel nr Typ Nettopris 700 91 4” komplett 1 patron och cementplugg 310 700 92 5” komplett 1 patron och cementplugg 330 700 93 6” komplett 2 patroner och cementplugg 498 Sida 78


forts. Cement för brunnar Cementplugg Artikel nr Typ Nettopris 700 94 4” 160 700 95 5” 166 700 96 6” 210 Cementpatron Artikel nr Typ Nettopris 700 97 170 Maxit vattenstopp Artikel nr Typ Nettopris 700 98 (ytförstärkare) 1 l 85 Bentonit Pellets Artikel nr Typ Nettopris 700 99 hink 21 kg 350 700 100 big bag 1 ton 10 600 Sliputrustning Slipmaskin Secoroc HG Artikel nr Typ Nettopris 800 51 11 800 Slipkopp för Secoroc slipmaskin Artikel nr Typ Nettopris 800 64 12 mm 1.053 800 65 13 mm 1.105 800 66 14 mm 1.130 800 67 15 mm 1.175 800 68 16 mm 1.248 800 70 12 mm Speed bit 1.267 800 71 13 mm Speed bit 1.325 800 72 14 mm Speed bit 1.364 800 73 15 mm Speed bit 1.416 800 74 16 mm Speed bit 1.494 Slipmaskin Sandvik Artikel nr Typ Nettopris 800 80 Sanbee på begäran 800 81 Sancup på begäran Slipkopp för Sandvik slipmaskin Artikel nr Typ Nettopris 800 83 12 mm vit sfäriskt stift 1 170 800 84 13 mm vit sfäriskt stift 1 330 800 85 14 mm vit sfäriskt stift 1 440 800 86 16 mm vit sfäriskt stift 1 620 800 87 12 mm röd Ballistiskt stift 1 170 800 87-1 13 mm röd Ballistiskt stift 1 330 800 88 14 mm röd Ballistiskt stift 1 440 800 89 16 mm röd Ballistiskt stift 1 620 Sida 79


forts. Sliputrustning Kap/slipskivor Artikel nr Typ Nettopris 200 40 Kapskiva 125 x 20 x 22,2 mm 21 200 41 Slipskiva 125 x 70 x 22,2 mm 23 200 42 Kapskiva 180 x 20 x 22,2 mm 27 Keramiska slipstift för hårdmetallslipning, skaft 6 mm Artikel nr Typ Nettopris 810 06 38 x 13 x 6typmm NAXOS 33 Smörjmedel, oljor, mm Luftverktygsolja Artikel nr Typ Nettopris 820 00 Q8 Chopin 46 20 liter 420 820 04 Q8 Chopin 100 20 liter 440 820 08 Q8 Chopin 220 20 liter 440 820 11 Q8 Chopin 46 GEO 20 liter 720 820 14 Q8 Chopin 220 GEO 20 liter 750 Kompressorolja Artikel nr Typ Nettopris 820 20 Q8 Schumann 46 20 liter 940 Hydraulolja Artikel nr Typ Nettopris 820 25 Q8 Handel 46 20 liter 395 820 26 Q8 Holbein Bio Plus 20 liter 660 Transmissionsolja Artikel nr Typ Nettopris 820 29 Q8 T 55 80W-90 20 liter 450 Motorolja Artikel nr Typ Nettopris 820 30 Q8 T 500 10W-30 20 liter 400 820 31 Q8 T 500 15W-40 20 liter 400 820 32 Q8 T 720 15W-40 20 liter 450 820 33 Q8 T 750 15W-40 20 liter 565 Ruysdael WR2 Artikel nr Typ Nettopris 820 35 Q8 Fettpatron 420 ml 35 Atlas gängfett Artikel nr Typ Nettopris 821 36 4,5 kg burk 550 TELFA DIESEL PUMP Artikel nr Typ Nettopris På begäran GENETECH MOTORSVETS Artikel nr Typ Nettopris På begäran Fler eller större förpackningar samt övriga oljor och fetter, på begäran! Sida 80


Sida 81


Sida 82


Använd rätt kabeldimension! Kabeldimension för dränkbar pump SP med motoreffekt 3 x 400 V, 50 Hz. Kabeldimension för dränkbar pump SP med motoreffekt 1 x 230 V, 50 Hz Kabeldimension för dränkbar pump SQ & SQE med motoreffekt 1 x 230 V, 50 Hz Längderna gäller vid spänning 230 V och max spänningsfall 3 % Sida 83


Kapacitetskurvor för undervattenspumpar Sida 84


Sida 85


ENSTA GÅRD, ODENSALA 195 92 MÄRSTA Tel: +468-591 435 15 Fax: +468-591 430 32 E-post: avanti@avanti-sf.se Hemsida: www.avanti-sf.se

More magazines by this user
Similar magazines