Bygg och riv Återvinning och service

hansandersson.se

Bygg och riv Återvinning och service

Återvinning och service Bygg och riv

Heltäckande återvinning

Vi hämtar och återvinner allt material som uppkommer på er byggarbetsplats.

Allt avfall tas om hand på bästa sätt utifrån både miljömässiga

och ekonomiska avseenden.

Container

Vi tillhandahåller containrar i storlekar som är lämpliga för era behov.

Ni kan slänga allt material i en och samma container, materialet sorteras

senare. Det enda som ni inte kan slänga i containern är farligt

avfall. Det kan exempelvis vara tryckimpregnerat trä, lysrör, sprayflaskor,

elektronik och vitvaror.

Farligt avfall

Vi hyr ut och inreder miljöstationer som är avsedda för farligt avfall och

anpassar dem efter era behov. Vi kan även hjälpa till med följande:

· Miljöinventeringar

· Provtagning och analys av byggnadsmaterial

· Projektledning vid rivning och sanering

· Sanering av byggnadsmaterial, exempelvis asbest,

PCB och kvicksilver

· Markundersökningar

Enkel prissättning

Vår prissättning är lätt att förstå. Ni vet

alltid vad er återvinning kostar.

Personlig service

Vi arbetar nära våra kunder. Ni får alltid

en kontaktperson som ser efter just era

behov.

Snabb support

När ni behöver hjälp är vi snabbt på

plats.

Statistik över er återvinning

Ni har möjlighet att följa hur återvinningen

utvecklas på er byggarbetsplats.

Om Hans Andersson Recycling. Hans Andersson Recycling är ett familjeföretag i andra generationen. Vi har arbetat med återvinning och avfallshantering sedan 40-talet.

Idag är vi verksamma i hela Sverige och behandlar alla materialslag. Läs gärna med om oss på www.hansandersson.se

Region Öst: 08-445 77 00, 0171-40 08 00, regionost@hansandersson.se

Region Väst: 031-58 69 00, 0520-126 15, regionvast@hansandersson.se

Region Syd: 046-282 80 00, 0456-420 40 regionsyd@hansandersson.se

More magazines by this user
Similar magazines