EHS-dokumentation Polycom - Headsetshoppen

headsetshoppen.se

EHS-dokumentation Polycom - Headsetshoppen

Jabra GN9120 EHS

Hur man byter mellan gränssnitt RHL*, DHSG, AEI

Obs! Som standard är Jabra GN9120 EHS inställd i gränssnitt DHSG

1. Placera headsetet i laddningsvaggan på basenheten. För att kunna se röd diod

blinka när du aktiverar funktionen vänder du utsidan av öronsnäckan mot dig.

2. Tryck nu samtidigt ned headsetets volymknappar + och – i sex sekunder tills

headsetets onlineindikator (röda dioden) börjar blinka.

3. Nu är headsetet i läge för att byta gränssnitt så att Jabra GN9120 EHS fungerar

med telefonens gränssnitt.

4. Använd volymknappen + för att flytta åt höger och volymknappen – för att flytta åt

vänster för önskat EHS-gränssnitt. Se illustrationen till höger för vilken symbol som

visas för respektieve gränssnitt.

Obs! Om det går mer än 15 sekunder utan att + eller - knappen tryckts ned, slocknar

den röda dioden och det senast valda gränssnittet är då aktiverat.

5. Vill du spara utan att vänta dessa 15 sekunder trycker du samtidigt ned headsetets

volymknappar + och – i sex sekunder tills den röda dioden slocknar.

RHL* = gränssnitt för att kunna använda den mekaniska lurlyftaren Jabra GN1000 RHL

More magazines by this user
Similar magazines