fizz MANUAL SWEDEN.cdr - Elon

hemexperten.se

fizz MANUAL SWEDEN.cdr - Elon

FIZZ

FZ9001


A

B

C1

C2

D

Greek / Chinese /


5 sec.

E

F

G

H

I

Greek / Korean / Chinese /


FIZZ CHIP

Reset knapp

Cylinderstorleks indikator*

60L

Indikator för nivå

av kolsyra I dryck

Hög

kolsyrenivå

Medel

kolsyrenivå

Låg

kolsyrenivå

Gasnivå indikator

* Cylinderstorlek kan variera beroende på land


Bäste kund,

Tack för att du valt att köpa en av våra högklassiga soda-maskiner. För full tillfredställelse, var vänlig läs bruksanvisningen noggrant. Vi är

alltid redo att svara på dina frågor; för att kontakta ditt närmaste SodaStream kontor var vänlig gå till www.Sodastream.com

OBSERVERA: När du byter en tom gas-patron mot en full, se till att be om en SodaStream CO

2

patron som passar din soda-maskin

modell. Försök inte att montera en annan gas-patron än den typ som passar din modell vilket är angivet på soda-maskinens

förpackning.

TILL ATT BÖRJA MED:

1. Tryck på vipp-spaken och avlägsna flaskan från soda-maskinen (A1, A2).

2. Avlägsna det bakre skyddet (B1, B2).

3. Ta bort ventil-försegling och lock från gas-patronens ventil. Sätt in gas-patronen i soda-maskinen (C1, C2, C3) och skruva fast den

ordentligt i gas-patronhållaren (använd inga verktyg). Sätt tillbaka det bakre skyddet (D1, D2).

4. Tryck ner “Fizz Chip” återställningsknappen (Finns på vissa modeller, se nedan - ATT ANVÄNDA SODASTREAMS “FIZZ CHIP”) i ca 5

sekunder tills en signal hörs. Displayen slocknar efter en kort stund.

Fyll sodaflaskan med vatten till markeringen och kyl.

Skjut tipp-spaken bakåt och skruva fast flaskan i soda-maskinen (E1, E2).

5.

6.

7.

8.

Pressa bestämt ner kolsyre-spaken i korta tryck tills ett surr hörs (släpp spaken mellan tryck). 3 tryck ger normalt brus, ytterligare tryck

ger starkare brus.) (“Fizz Chip” finns på vissa modeller, se nedan - ATT ANVÄNDA SODASTREAMS “FIZZ CHIP” ) (F).

Skjut tipp-spaken bakåt och skruva loss sodaflaskan för att avlägsna den från maskinen (G1, G2).

VIKTIGT:

Kolsyrebehandla endast med soda-maskinen i upprätt ställning. Kolsyrebehandla endast dricksvatten, helt utan tillsatser.

Kolsyrebehandla aldrig en tom flaska. Öppna inte flaskan riktat mot en person.

DU KAN VÄLJA MELLAN EN MÅNGFALD SMAKER

Ett brett utbud av smaker finns tillgängligt från SodaStream, i flaskor eller engångsportioner. Var vänlig läs medföljande

blandningsinstruktioner före tillblandning.

UTBYTE AV EN SODASTREAM GAS PATRON:

1. Avlägsna sodaflaskan från maskinen.

2. Ta bort det bakre skyddet.

3. Skruva loss och avlägsna den tomma gas-patronen.

4. Repetera steg 3 av TILL ATT BÖRJA MED från ovan.

ATT ANVÄNDA SODASTREAMS “FIZZ CHIP”:

Vissa soda-maskin modeller har ett “Fizz Chip” vilket visar hur mycket gas som finns kvar i din CO2 patron, och mängden av kolsyra i drycken,

samtidigt som du förbereder din kolsyrade dryck.

!

!

!

!

!

Gas kontroll

- Efter att ha monterat gas-patronen, tryck ner återställningsknappen i ca 5 sekunder tills en signal hörs. Displayen slocknar efter en kort

stund.

- När en sodaflaska sätts fast i maskinen tänds displayen. Markeringarna visar den ungefärliga mängd gas som finns kvar I patronen.

- Den sista markeringen börjar blinka, och en signal hörs, när gas-patronen är nästan tom.

- En signal kommer höras varje gång en flaska avlägsnas tills gas-patronen byts ut.

- Efter att patronen bytts ut, tryck ner återställningsknappen i ca 5 sekunder, tills en signal hörs, för att återställa displayen.

Kolsyre kontroll

- Under kolsyrebehandling visar en markering på displayen graden av kolsyretillsats.

Att byta gas patrons storlek.

- Patronens storlek är förprogrammerad av fabriken och syns på displayen. Om du byter patron-storlek, tryck ner knappen i minst 7

sekunder tills en andra signal hörs. Den nya storleken visas på displayen.

Avlägsnande av “Fizz Chip”et.

Om du av någon orsak behöver avlägsna ditt “Fizz Chip”, tryck in en skruvmejsel i springan ovanför displayen och skjut ifrån dig. Ett nytt

“Fizz Chip” kan installeras genom att skjuta det I position.

! Mixtra inte med "Fizz Chipet" eller försök att byta batteriet.

! Spill inte vatten över "Fizz Chipet" eller sänk ner det I vatten.

Vid problem med “Fizz Chip”, var vänlig kontakta kundservice.

* Fizz chips värden är ungefärliga och kan inte beräkna vissa variationer av användande.

Mängden gas som är kvar i cylindern kan variera då gasnivå indikatorn visar att cylindern är nästan tom.


INNAN DU RINGER OM SERVICE

1. Om din soda-maskin inte kolsyrar:

• Om gas-patronen är tom, byt ut den. Vikten av en full respektive tom patron är angiven på patronen eller dess ventil.

• Kolla att sodaflaskan fyllts upp till markeringen.

• Säkerställ att soda-maskinen står upprätt.

2. Om din soda-maskin fortsätter att släppa ut gas efter att du släppt kolsyre-spaken:

• AVLÄGSNA VARKEN GAS-PATRON ELLER FLASKA. LÄMNA SODA-MASKINEN I UPPRÄTT STÄLLNING OCH RÖR DEN INTE tills

läckande gas inte längre hörs.

• När gas inte längre släpps ut, avlägsna sodaflaskan. Skruva loss gas-patronen och återlämna den till er leverantör. Viktigt: gas-patronen

kan vara mycket kall. Byt ut gas-patronen mot en full patron.

• Kassera sodaflaskan som var i användning och byt ut den mot en ny.

• I händelse av skada, sluta använda soda-maskinen och kontakta Kundservice Teamet i ditt land.

3. Om ett svagt pysande ljud hörs från soda-maskinen under kolsyrande:

• Det är fullt normalt, ljudet upphör efter kolsyrande då sodaflaskan lutas och trycket frigörs.

4. Om gas läcker efter att en ny gas-patron skruvats fast I soda-maskinen:

• En läcka är möjlig mellan gas-patron hållaren och patron-ventilen.

• Skruva gas-patronen fastare i sin hållare. Om det inte hjälper, avlägsna genast gas-patronen och kolla om packningen (en liten svart

gummi-ring) sitter på plats. Om den fattas eller inte är på plats, ersätt den. Reservpackningar kan anskaffas av Kundservice Teamet.

5. Om vatten svämmar över från sodaflaskan under pågående kolsyrande:

• Kolla markeringen och töm om nödvändigt ut överflödigt vatten.

• Gör endast korta tryck.

APPARAT SKÖTSEL:

VÅRD AV DIN SODA-MASKIN

Torka av din soda-maskin med en mjuk, fuktig trasa. Tvätta inte i diskmaskin. Placera eller förvara den inte nära en direkt värmekälla. Håll

droppskålen på soda-maskinens botten torr. Droppskålen kan avlägsnas för rengöring om så önskas.

VÅRD AV DINA SODASTREAM SODA-FLASKOR

Sodaflaskorna för din soda-maskin har en skruvfattning.

Kolla att alla köpta extraflaskor har skruvfattning. Använd inga flaskor som inte är godkända av SodaStream för användning i din sodamaskin

modell .

Skölj sodaflaskan efter varje användning med ljummet vatten, med eller utan diskmedel. Återfyll alltid med färskt kallt dricksvatten och

förvara i kylskåp för för-kylda drycker. Tillåt inte ämnen som ammoniak, alkohol eller bensen-baserade medel komma i kontakt med flaskan

då dom kan orsaka att den ändrar form.

SodaStream SodaFlaskor kan skadas av extrem värme eller kyla (över 50°C eller under 1°C) - tvätta aldrig din flaska eller locket i

diskmaskin, lämna den inte nära en direkt värmekälla (ugn eller kamin) eller i bilen, och lägg den inte I frysen.

Vissa modeller av SodaStream SodaFlaskor kan rengöras i diskmaskin (en gång i veckan - upp till 70°C eller Eco program). Sök

efter markeringen “diskmaskins säker” på flaskan för att veta om flaskan kan placeras i diskmaskin eller inte.

Kolla flasklock då och då för slitage och sprickor.

VARNING:

Varje SodaStream SodaFlaska har ett utgångsdatum – ANVÄND INTE flaskan efter detta datum.

SodaStream SodaFlaskor går igenom strikt kvalitetstesting och bör vid normalanvändning nå sitt utgångsdatum utan problem. Om du ändå

lägger märke till att flaskan är sliten, repad, missfärgad, inte längre är genomskinlig eller har skadats - ANVÄND INTE längre flaskan i din

soda-maskin. Var vänlig kassera genast flaskan och ersätt den med en ny.

Ta aldrig ur flaskan under kolsyrningsprocessen.

SODASTREAM GASPATRONER

SodaStreams GasPatroner är inte till salu. Dom tillhör Soda-Club (CO2) Ltd. eller ett dotterbolag, såsom angivet på patronen och bifogat

användingsbevis. En SodaStream GasPatron är tillfälligt överlåten på dig, enligt villkor på användningsbeviset, och enbart i syftet att

användas till att preparera kolsyrat vatten i en lämplig soda-maskin.

När gas-patronen är tom, byt ut den mot en full SodaStream Patron hos en auktoriserad SodaStream Återförsäljare till priset för återfyllning.

VARNING:

Lagra gas-patroner svalt. Värme orsakar att trycket inuti patronen ökar. Som en försiktighetsåtgärd kommer gaspatronen tömma ut CO2 om

trycket blir för högt. Om detta sker, rör inte patronen, låt den ligga tills all gas läckt ut. Vid sådana tillfällen orsakar den snabba tömningen av

CO2 att patronen blir extremt kall. Vidrör inte gas-patronen tills den har nått rumstemperatur.

TRANSPORTERA ALDRIG SODA-MASKINEN MED GAS-PATRONEN PÅ PLATS.

MANIPULERA INTE GAS-PATRONEN.

5


GARANTI:

Stor omsorg har lagts ner på att försäkra att din soda-maskin når dig i perfekt skick.

Om ett fel ändå skulle uppstå inom en 24 månaders period följande inköpsdatum (var vänlig spara kvittot), pga bristfälligt arbete eller

undermåligt material, kommer vi att antingen reparera eller byta ut (enligt vår bedömning) din soda-maskin utan kostnad.

Även om skadan har uppkommit pga vanskötsel står vi till ditt förfogande men kommer då naturligtvis begära betalning för reparation, vilken

kan arrangeras genom auktoriserad Sodastream Återförsäljare eller vårat Kundservice Team. Kompetent reparation eller service av sodamaskinen

kan inte garanteras genom något annat företag och, för att garantin ska gälla, ordna vänligen reparation eller service genom

auktoriserad återförsäljare eller kundservice.

Om du har frågor, var vänlig kontakta vårat Kundservice Team.

SodaStream sodaflaskor

Din soda-maskin är endast garanterad att fungera ändamålsenligt med en passande SodaStream SodaFlaska och, så att garantin skall vara

fullt giltig, var vänlig använd endast original SodaStream SodaFlaskor i din soda-maskin.

SodaStream gaspatroner

Din soda-maskin är endast garanterad att fungera ändamålsenligt med passande SodaStream GasPatroner och, så att garantin skall vara

fullt giltig, var vänlig använd endast en passande SodaStream GasPatron fylld vid en auktorierad SodaStream återfyllnings-station, tillgänglig

hos auktoriserade SodaStream återförsäljare.

Alla SodaStream produkter utvecklas kontinuerligt och specifikationer kan ändras utan anmälan.

MASKIN DATA

Maximalt arbetstryck: 10 Bar / 145 Psi. Maximal tillåten drifts-temperatur: 40°C/104°F. Flaskans kapacitet vid markering är inom gränserna

400 ml - 1.0 liter (variationer beroende på maskin , kan skilja sig från visade bilder). Rågfull flaskas kapacitet är inom gränserna 480 ml - 1.1

liter (variationer beroende på maskin, kan skilja sig från visade bilder)

SODA-CLUB, SODASTREAM och FIZZ CHIP är varumärken och/eller registrerade varumärken tillhörande Soda-Club och dess

dotterbolag.

More magazines by this user
Similar magazines