HKD 2.2k-SK made in germany - Brunner

brunner

HKD 2.2k-SK made in germany - Brunner

HKD 2.2k-SK

Utgåva: 17.10.2012

Pannteknik från BRUNNER

made in germany


Måttblad | HKD 2.2k-SK

VL framflöde 1" YG

RL returflöde 1" YG

E tömning 1/2" IG

SVL säkerhets framflöde 1/2" YG

SRL säkerhets returflöde 1/2" YG

FTAS muff för säkerhetssensor 1/2" IG

TF1 sensor muff 1/2" IG

TF2 sensor muff 1/2" IG

… skjutdörr plan med stålbeklädnad

VL framflöde 1" YG

RL returflöde 1" YG

E tömning 1/2" IG

SVL säkerhets framflöde 1/2" YG

SRL säkerhets returflöde 1/2" YG

FTAS muff för säkerhetssensor 1/2" IG

TF1 sensor muff 1/2" IG

TF2 sensor muff 1/2" IG

… plan med svängdörr och stålbeklädnad

Vi rekommenderar PaletteCAD för CAD-planering. Fortlöpande uppdaterade måttritningar finns på www.brunner.de

Ram / frontvariant markerad med färg.


Måttblad | HKD 2.2k-SK

VL framflöde 1" YG

RL returflöde 1" YG

E tömning 1/2" IG

SVL säkerhets framflöde 1/2" YG

SRL säkerhets returflöde 1/2" YG

FTAS muff för säkerhetssensor 1/2" IG

TF1 sensor muff 1/2" IG

TF2 sensor muff 1/2" IG

… plan med svängdörr och stålfrontplana

VL framflöde 1" YG

RL returflöde 1" YG

E tömning 1/2" IG

SVL säkerhets framflöde 1/2" YG

SRL säkerhets returflöde 1/2" YG

FTAS muff för säkerhetssensor 1/2" IG

TF1 sensor muff 1/2" IG

TF2 sensor muff 1/2" IG

… plan med svängdörr och gjutjärnsfrontplana

Vi rekommenderar PaletteCAD för CAD-planering. Fortlöpande uppdaterade måttritningar finns på www.brunner.de

Ram / frontvariant markerad med färg.


Måttblad | HKD 2.2k-SK

VL framflöde 1" YG

RL returflöde 1" YG

E tömning 1/2" IG

SVL säkerhets framflöde 1/2" YG

SRL säkerhets returflöde 1/2" YG

FTAS muff för säkerhetssensor 1/2" IG

TF1 sensor muff 1/2" IG

TF2 sensor muff 1/2" IG

… rund med svängdörr och stålbeklädnad

VL framflöde 1" YG

RL returflöde 1" YG

E tömning 1/2" IG

SVL säkerhets framflöde 1/2" YG

SRL säkerhets returflöde 1/2" YG

FTAS muff för säkerhetssensor 1/2" IG

TF1 sensor muff 1/2" IG

TF2 sensor muff 1/2" IG

… rund med svängdörr och tyllbiggnadsram Jasba R330

Vi rekommenderar PaletteCAD för CAD-planering. Fortlöpande uppdaterade måttritningar finns på www.brunner.de

Ram / frontvariant markerad med färg.


Planering och montering

HKD 2.2k-SK

Testad enligt

Data för funktionsbevis

Märkvärmeeffekt

Vedåtgång

Eldningseffekt

Avgas massaström

Rörtemperatur (framför uppvärmningsyta)

Avgastemperatur enligt

påsatt stålplåtkåpa

bredvidstående gjutjärns-uppvärmningsyta (GNF10)

värmeringar (MAS) 1)

bredvidstående keramisk uppvärmningsyta 2)

keramikmodulförrådsystem (KMS-system)

panndel

nödvändigt transporttryck

Förbränningsluftåtgång

Förbränningsluftanslutning Ø

Värmefördelning

Värmeinsats / uppvärmningsyta

Siktruta ( enkel- / dubbelruta)

Panna

Gallerdiameter för maximal varmlufteffekt

Tilluft

Cirkulationsluft

Avstånd värmekammare

mot värmekammarväggen

mot uppställningsgolvet

Värmeisolering utan / med 3) luftgaller

Monteringsvägg

Golv

Tak

Tegelfodring framför väggen som ska skyddas

Panndata

max drifttryck

max ingångstemperatur

Vatteninnehåll

Anslutningar ingång/retur

uppfyller krav gränsvärden för

Tyskland/ Österrike / Schweiz / Norge 1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG / LRV / -

kW

kg/h

kW

g/s

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

Pa

m³/h

mm

%

%

%

cm²

cm²

cm

cm

cm

cm

cm

cm

bar

°C

liter

inch

EN 13229 W EN 13229 W

Vikt

Värmeinsats + Förbränningskammare 276 + 52

kg

8

2,5

10

9

-

-

-

-

-

-

210

12

25

125

10 / -

25 / 20

65 / 70

1) Stryplucka rekommenderad

2) Riktvärde resp. beräknat funktionsbevis nödvändigt

3) Värdena har fastställts med gallerdiametrarna; ugnshölje värmeemitterande konstruktion

Ulrich Brunner GmbH

Zellhuber Ring 17 -18

D-84307 Eggenfelden

Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0

Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100

info@brunner.de | www.brunner.de

Försäljning av BRUNNER produkter sker endast via kvalificerad fackhandel

Tekniska ändringar och sortimentsändringar förbehålles. (10/12)

400

400

6

15

0

0

4

10

3

100

36

1

-

4

17

15

-

-

-

-

-

-

255

12

40

125

10 / -

25 / 20

65 / 70

400

400

6

15

0

0

4

10

3

100

36

1

More magazines by this user
Similar magazines