14.01.2014 Views

Produktkatalog 2013 - IQ Pager 4.2

Produktkatalog 2013 - IQ Pager 4.2

Produktkatalog 2013 - IQ Pager 4.2

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Produktkatalog 2013


Trådlösa telefoner/terminaler

C-2100 och C-3100 serien

COBS trådlösa telefoner och larmsändare finns i flera modeller som erbjuder allt från vanliga

telefonfunktioner till avancerad larm- och meddelandehantering och positionering.

Våra telefoner karaktäriseras av god ergonomi, robusthet, enkelhet i användande och avancerade

meddelande och larmfunktioner.

Trådlös telefon C-3105

Benämning Art. nr Beskrivning

C-3105 Robust Kommunikation

Relaterade dokument:

900 99 01 IP65 klassad trådlös telefon med stor färgdisplay, uttag för

headset, vibrator och med extra funktionsknapp (bluetooth

som hårdvaruoption).

MD-100119

C-3105 Bluetooth 900 99 02 C-3105 med option Bluetooth


Trådlös telefon C-3110

Benämning Art. nr Beskrivning

C-3110 - med larmknapp

900 99 03 IP65 klassad trådlös telefon med stor färgdisplay och

avancerad meddelandehantering med färgikoner och

färgkodning. Uttag för headset, vibrator, larmknapp samt

extra funktionsknapp. Positionering och Bluetooth som

hårdvaruoption.

Relaterade dokument:

MD-100120, 100121

C-3110 Bluetooth 900 99 04 C-3110 med option Bluetooth

C-3110 Positionering 900 99 05 C-3110 med option Positionering

C-3110 Positionering & Bluetooth 900 99 06 C-3110 med option Positionering och Bluetooth

Trådlös telefon C-3115

Benämning Art. nr Beskrivning

C-3115 - med ryck-, fall- & tiltlarm

Relaterade dokument:

MD-100122

900 99 07 IP65 klassad trådlös telefon med stor display och avancerad

meddelandehantering med färgikoner och färgkodning.

Larmknapp samt extra funktionsknapp. Utrustad med ryck-,

fall-, tiltlarm samt möjlighet till positionering och Bluetooth.

C-3115 Bluetooth 900 99 08 C-3115 med option Bluetooth

C-3115 Positionering 900 99 09 C-3115 med option Positionering

C-3115 Positionering & Bluetooth 900 99 12 C-3115 med option Positionering och Bluetooth


Trådlösa telefoner C-21xx

Benämning Art. nr Beskrivning

C-2101

Relaterade dokument:

MD-100026

C-2105

Relaterade dokument:

MD-100027

C-2110

Relaterade dokument:

MD-100023

C-2115

900 94 00 En enkel telefon med IP64 klassning och meddelandemottagning.

900 94 01 Mer avancerad telefon med utökad meddelandehantering,

vibrator, headset-uttag (2,5 mm) och IP 64 klassning.

900 94 02 Avancerad telefon med avancerad meddelandehantering,

textsändning, ensamarbetarlarm, vibrator, headsetuttag

(2,5 mm) och IP 64 klassning. Dedikerad larmknapp överst

på terminalen.

900 94 43 Avancerad telefon med avancerad meddelandehantering,

textsändning, ensamarbetarlarm, positionering, vibrator,

headsetuttag (2,5 mm) och IP 64 klassning. Dedikerad

larmknapp överst på terminalen. Option för fallarm &

rycklarm.

Relaterade dokument:

MD-100031

C-2115 POSITIONERING & Fallarm 900 94 41 C-2115, med option fallarm.

C-2115 POSITIONERING & Rycklarm 900 94 39 C-2115, med option rycklarm.

C-2115 POSITIONERING, Ryck- & Fallarm 900 94 42 C-2115, med option fallarm & rycklarm.

Trådlös larmsändare C-2210

Benämning Art. nr Beskrivning

C-2210

Relaterade dokument:

MD-100036

900 95 34 Avancerad larmtelefon med eller utan tal. C-2210 är vattenoch

dammsäker enligt IP64 och har en robust design för att

klara tuffa miljöer.

C-2210 LARMSÄNDARE POSITIONERING 900 94 51 Avancerad larmtelefon med positionering via RFID.

C-2210 POSITIONERING & Fallarm 900 94 53 C-2210, med option fallarm.

C-2210 POSITIONERING & Rycklarm 900 94 52 C-2210, med option rycklarm.

C-2210 POSITIONERING, Ryck- & Fallarm 900 94 54 C-2210, med option fallarm & rycklarm.


Trådlös telefon C-2301

900 94 90 900 95 02

Benämning Art. nr Beskrivning

C-2301

900 94 90 Avancerad kontorstelefon med färgdisplay, headsetuttag (2,5

mm) och vibrator. Begränsad larm- & meddelandehantering

Relaterade dokument:

MD-100065

C-2301 Bluetooth

Relaterade dokument:

MD-100065

900 95 02 Avancerad kontorstelefon med färgdisplay, vibrator &

bluetooth.

Begränsad larm- & meddelandehantering

Trådlös telefon C-4080

Benämning Art. nr Beskrivning

C-4080 ATEX

Relaterade dokument:

MD-100034

900 95 32 En trådlös telefon för användning i miljöer som lyder under

ATEX direktiv. Samma funktioner som C-2110 (900 94 02).

C-4080 uppfyller ATEX-klassning: II2G II3D T60°C EEx ib IIC T3

och IEC-godkännande: Ex ib IIC T3.

Tillbehör C-4080 ATEX

Benämning Art. nr Beskrivning

Singelladdare 900 95 33 Laddare för C-4080 telefonen.

OBS! denna laddare måste användas för C-4080 för att

uppfylla ATEX klassificering.

Batteri uppladdningsbart C-4080 ATEX 900 94 75 Specialbatteri för C-4080 telefonen. OBS! kontakta oss för

mer information.


Tillbehör till trådlösa telefoner och larmsändare

Benämning Art. Nr Beskrivning

Singelladdare inkl. nätdel C-21xx, C-22xx 900 94 07 Laddare och bordsställ för C-21xx serien.

Multiladdare inkl. nätdel C-21xx, C-22xx 900 91 58 Multiladdare med plats för 5st telefoner ur C-21xx serien.

Kan seriekopplas.

Benämning Art. Nr Beskrivning

Singelladdare inkl. nätdel C-31xx 900 99 14 Laddare för C-31xx serien.

Singelladdare USB C-31xx serien 900 99 11 Laddare för C-31xx serien, inkl. USB kabel för programmering

Multiladdare (4) inkl. nätdel C-31xx 900 99 90 Multiladdare med plats för 4st telefoner ur C-31xx serien

Multiladdare (6) inkl. nätdel C-31xx 900 99 91 Multiladdare med plats för 6st telefoner ur C-31xx serien

847 43 411 847 43 424

Benämning Art. Nr Beskrivning

Batteri C-31xx, C-23xx uppladdningsbart 847 43 424 Lithiumbatteri för C-31xx serien och C-23xx serien

Batteri C-21xx, C-22xx uppladdningsbart 847 43 411 NiMh batteri för C-21xx serien och C-22xx serien.


900 91 45

900 91 47

900 91 46

900 91 54

Benämning Art. Nr Beskrivning

Headset Stay 900 91 45 Kompakt och litet headset för alla COBS serier med

headsetuttag. Levereras med 2,5 mm kontakt.

Headset Move 900 91 46 Kompakt headset med mikrofonbom för optimal komfort och

ljudkvalitet för alla COBS serier med headsetuttag. Levereras

med 2,5 mm kontakt.

Headset Wear 900 91 47 Ergonomiskt headset för optimal komfort. Bygel över

huvudet. För alla COBS serier med headsetuttag. Levereras

med 2,5 mm kontakt.

Headset Answer (med svarsknapp) 900 91 54 Ergonomiskt headset för optimal komfort. Bygel över

huvudet och svarsknapp på sladd. För alla COBS serier med

headsetuttag. Levereras med 2,5mm kontakt.

900 91 17

900 91 59

900 99 16

Clipsknapp

900 94 09 levereras med telefonen

Benämning Art. Nr Beskrivning

Säkerhetslina C-21xx, C-22xx, C-31xx 900 94 09 Säkerhetslina för C-21xx, C-22xx och C-31xx seriens telefoner

Bältesclips C-21xx, C-22xx (”Swivel”) 900 91 17 Bältesclips med roterande upphängning.

Fast Bältesclips C-21xx, C-22xx 900 91 59 Bältesclips som monteras fast på telefonens baksida

Fast bältesclips C-3100 grå 900 99 16 Bältesclips som monteras fast på telefonens baksida


Tillbehör till trådlösa telefoner och larmsändare

Benämning Art. Nr Beskrivning

Läderväska C-21xx 900 94 27 Skyddsväska i läder för C-21xx serien. Inkl. bältesclips

Läderväska C-31xx 900 99 17 Skyddsväska i läder för C-31xx serien. Inkl. bältesclips

Tillbehör till trådlös telefon C-2301

900 95 64 900 95 63

Benämning Art. Nr Beskrivning

Singelladdare inkl. nätdel C-2301 900 94 91 Laddare för C-2300 serien.

USB Singelladdare C-2301,

inkl. USB kabel

900 94 93 Laddare med USB uttag för programmering, uppdatering och

konfigurering av C-23xx serien.

Litiumbatteri C-2301 847 43 424 LiOn batteri för C-23xx och C-31xx serien

Bältesclips C-2301 (”Swivel”) 900 94 98 Bältesclips med roterande upphängning.

Headset Bluetooth ”Explorer 360” 900 95 63 Bluetooth headset.

Headset Bluetooth ”Voyager 510” 900 95 64 Bluetooth headset.


COBS ALERT Systems CWS 300 Single cell

COBS Wireless Server 300 är vår minsta IP-baserade ”Single Cell”-lösning som är utmärkt för de mindre

verksamheterna för upp till 12 användare. Systemet är uppbyggt av en basstation som ansluts direkt till ett

nätverksuttag (LAN) som stödjer PoE. CWS300 har stöd för upp till 6 st. repeatrar och stöder SIP enligt (RFC3261).

CWS300 stödjer som alla andra COBS system meddelande och larmhantering via COBS meddelande server CMS.

CWS300 är testad och godkänd mot flertalet SIP PBX, bl.a. Cisco, Aastra/Ericsson MX-One, Asterisk, Mitel, LG, och

Panasonic. För en fullt uppdaterad lista med kompatibla växlar kontakta gärna oss.

Benämning Art. Nr Beskrivning

CWS 300 Basstation

Relaterade dokument:

MD-100048 & MD-100049

2 kanals repeater inkl. nätdel

Relaterade dokument:

MD-100115

4 kanals repeater inkl. nätdel.

Relaterade dokument:

MD-100115

900 90 50 Minsta IP anslutna centralen. Stödjer SIP enligt RFC. Kan

hantera up till 12 telefoner och 4 samtidiga SIP samtal.

Stödjer G.711 codec.

024 403 01 2 kanals singel cell repeater för att utöka räckvidden.

Kan enbart användas i singel cell system.

023 346 11 4 kanals singel cell repeater för att utöka räckvidden.

Kan enbart användas i singel cell system.

COBS ALERT Systems CWS 6000 Multi cell

CWS 6000 är ett rent IP-DECT (SIP) system som är extremt skalbart med mellan 2 till 512 basstationer, upp till 1024

samtidiga samtal och 4096 användare. Varje enhet är direkt ansluten till Ethernet (LAN). Basstationerna kan placeras

i närheten av varandra, på ett ställe eller geografisk skilda platser för distribuerade lössningar. Servrar eller media

resurser kan placeras lokalt eller centralt beroende på funktion. CWS 6000 stöder VoIP-protokollet SIP enligt RFC3261.

Benämning Art. Nr Beskrivning

Server inkl. licens för 30 användare.

Relaterade dokument:

MD-100046 & MD-100047

900 90 30 32 samtidiga talkanaler, G.711. inkl. licens för 30

användare.


COBS ALERT Systems CWS 6000 Multi cell

Benämning Art. Nr Beskrivning

Licens - 150 användare. 900 90 35 Licens för 30 till 150 användare.

Licens - 500 användare. 900 90 36 Licens för 150 till 500 användare.

Licens - 1500 användare. 900 90 37 Licens för 500 till 1500 användare.

Licens - 4096 användare. 900 90 38 Licens för 1500 till 4096 användare.

Licens Microsoft Lync 900 90 62 Licens för Microsoft Lync.

Licens Software security 900 90 63 Licens Software security pack.

Licens Master Redundancy 900 90 64 Licens Master Redundancy

Licens Slave backup 900 90 65 Licens Slave backup

023 19 505

023 19 508

Benämning Art. Nr Beskrivning

Media resurs 6000, (32 talkanaler,

G.711),

900 90 32 Media resurs ger ytterligare 32 talkanaler i ett CWS 6000

system vid G.711 Codec, 24 talkanaler vid G.726 Codec.

CWS 6000 Basstation

Relaterade dokument:

MD-100110

900 90 31 Nätverksansluten IP-DECT basstation. 12 kanaler (10

samtidiga samtal). Hanterar larm, meddelanden och tal

samtidigt. Prioriterar larm & meddelanden. PoE matas.

2 kanals repeater, uttag för extern antenn.

Relaterade dokument:

MD-100115

024 400 01 2 kanals multicell repeater för att utöka räckvidden. Denna

repeater har uttag för extern antenn.

Extern antenn för repeater WRFP-2M. 023 19 505 Antenn används i de fall man vill placera en repeater

utanför täckningsområdet för basstationen. Används i

kombination med repeater med uttag för extern antenn.

4 kanals repeater

Relaterade dokument:

MD-100115

023 346 21 4 kanals multicell repeater för att utöka räckvidden.

Programmeringsenhet för repeater. 023 19 508 Kopplar datorn till repeatern för enklare konfigurering.

Används även i kombination med ett laddfack för att

programmera telefoner.

PoE adapter för repeater. 900 90 15 Adapter som omvandlar ett PoE uttag från en switch till 9

VDc för att kunna strömförsörja repeater.

CWS 6000 Codec (G.726/G.729A/B). 900 90 33 Codec modul. Används för att minimera bandbreddskraven

på WAN länkar med lägre bandbredd/kapacitet.


COBS ALERT Systems CWS 8000 Multi cell Ersätter COBS ALERT Systems 2000

COBS Wireless Server 8000 är efterföljaren till COBS ALERT Systems 2000.

Skalbarhet, flexibilitet och bakåtkompatibiliteten är CWS8000 styrkor. Med ett stöd för upp till 500 basstationer passar

CWS8000 även de riktigt stora verksamheterna. CWS 8000 är rackmonterad, analog eller digitalt ansluten samt har

fullt stöd för nummerpresentation via analoga anknytningar.

Benämning Art. Nr Beskrivning

CWS 8000 Rack, inkl nätdel

Relaterade dokument:

MD-100055 & MD-100056

900 90 40 19” Rack för anslutning av upp till 8 anslutningskort av

varierande sort. Systemet kan sammanlänkas via kabel

för att stödja maximalt 64 kortplatser.

Sammanlänkning kräver CPU kort med stöd för länkning.

Monteringsutrustning för 19” rack ingår.

Expansions- och anslutningskort till COBS ALERT Systems CWS 8000

900 90 41 900 90 42 900 90 43 900 90 60

Benämning Art. Nr Beskrivning

Basstationskort för 8 basar inkl. kabel

Relaterade dokument:

MD-100056

Växelanslutningskort, 16 analoga ank.

Relaterade dokument:

MD-100056

Växelanslutningskort, 8 analoga ank.

Relaterade dokument:

MD-100056

900 40 41 Basstationskort för anslutning av upp till 8 basstationer.

Basarna ansluts via 2 tråd till varje bas i ett stjärnnät.

OBS! Vid fler än 4st basstationskort i samma centralenhet

behöver centralen utökas med extra strömförsörjning.

900 40 42 Analogt anslutningskort med 16 analoga portar mot

telefonväxel. Kortet stödjer nummerpresentation (CLIP) via

DTMF eller FSK. Inkl. kabel

900 40 43 Analogt anslutningskort med 8 analoga portar mot

telefonväxel. Kortet stödjer nummerpresentation (CLIP) via

DTMF eller FSK. Inkl. kabel

Växelanslutningskort SIP Media resource 900 90 60 SIP Media resource med 32 samtidiga samtal. Kan

multikopplas för fler samtidiga samtal.


Övrig utrustning COBS ALERT Systems CWS 8000

900 40 47

900 90 44

023 19 508

900 90 45 900 90 46

Benämning Art. Nr Beskrivning

Link kabel 900 90 44 Kabel för att koppla ihop flera CWS 8000 Rack för större

system som behöver fler kortplatser än de 8 som finns

tillgängliga i ett rack.

CPU kort med link option

Relaterade dokument:

MD-100056

CPU kort utan link option

Relaterade dokument:

MD-100056

900 90 45 Processorkort med länknings möjlighet för att bygga större

system som klarar fler än 8 kortplatser.

900 90 46 Processorkort som inte kan länkas.

900 40 48

Benämning Art. Nr Beskrivning

Nätdel 900 40 47 Nätdel, vid krav på redundans på strömförsörjningen,

eller om man har fler än 32st basstationer (4 st.

basstationskort) i ett och samma CWS8000 rack.

Väggmonteringskit 900 40 48 Används för att montera 1st CWS8000 på vägg.

Basstation

Relaterade dokument:

MD-100109

2 kanals repeater inkl. nätdel.

Relaterade dokument:

MD-100115

024 404 01 4-kanals basstation för 2-tråds direkt anslutning till

centralenhet. Basstation hanterar samtal, larm &

meddelanden samtidigt.

024 400 01 2 kanals multicell repeater för utökning av täckningsområde.

Kan hantera 2 samtidiga samtal inom sitt

täckningsområde.

Extern antenn för repeater typ WRFP-2M. 023 19 505 Antenn används i de fall man vill placera en repeater

utanför täckningsområdet för basstationen. Används i

kombination med repeater med uttag för extern antenn.

4 kanals repeater

Relaterade dokument:

MD-100115

023 19 505

023 346 21 4 kanals multicell repeater för utökning av täckningsområde.

Kan hantera 4 samtidiga samtal inom sitt

täckningsområde.

Programmeringsenhet för repeater 023 19 508 För programmering av repeater via PC:s serieport. Kan

även användas i kombination med ett laddfack för

programmering/konfigurering av telefoner/terminaler.


Startpaket COBS ALERT Systems CWS8000

Benämning Art. Nr Beskrivning

CWS 8000 Start Kit - Large 900 90 39 • 1st rack enhet, plats för 8st kort (900 90 40)

• 1st CPU-kort med link option (900 90 45)

• 1st basstationskort (900 90 41)

• 1st analogt växelanslutningskort (900 9042)

CWS 8000 Start Kit - Medium 900 90 49 • 1st rack enhet, plats för 8st kort (900 90 40)

• 1st CPU-kort utan link option (900 90 46)

• 1st basstationskort (900 90 41)

• 1st analogt växelanslutningskort (900 90 42)

CWS 8000 Start Kit - Small 900 90 59 • 1st rack enhet, plats för 8st kort (900 90 40)

• 1st CPU-kort utan link option (900 90 46)

• 1st basstationskort (900 90 41)

• 1st analogt växelanslutningskort (900 90 43)

CWS 8000 Start Kit - SIP 900 90 52 • 1st rack enhet, plats för 8st kort (900 90 40)

• 1st CPU-kort utan link option (900 90 46)

• 1st CWS 8000 SIP kort (900 90 60)

• 1st basstationskort (900 9041)

COBS ALERT Systems CWS 2500 Multi cell

COBS Wireless Server 2500 är vårt senaste DECT system som kan hantera både analoga och VoIP (SIP) baserade

anknytningar samtidigt. CWS 2500 är den perfekta lösningen för medelstora system med upp till 16 basstationer. CWS

2500 kan hantera upp till 150 SIP anknytningar.

Benämning Art. Nr Beskrivning

CWS 2500

Relaterade dokument:

MD-100118

900 90 61 CWS 2500 använder samma anslutningskort som CWS

8000.

CWS 2500 levereras enligt följande:

- Kabinett för väggmontage

- Nätdel

- CPU-kort

- Basstationskort

- 2 fria kortplatser


Expansions- och anslutningskort till COBS ALERT Systems CWS 2500

900 90 41 900 90 42 900 90 43 900 90 60

Benämning Art. Nr Beskrivning

Basstationskort för 8 basar inkl. kabel

Relaterade dokument:

MD-100056

Växelanslutningskort, 16 analoga ank.

Relaterade dokument:

MD-100056

900 90 41 Basstationskort för anslutning av upp till 8 basstationer.

Basarna ansluts via 2 tråd till varje bas i ett stjärnnät.

OBS! Vid fler än 4st basstationskort i samma

centralenhet behöver centralen utökas med extra

strömförsörjning.

900 90 42 Analogt anslutningskort med 16 analoga portar mot

telefonväxel. Kortet stödjer nummerpresentation (CLIP)

via DTMF eller FSK. Inkl. kabel

Växelanslutningskort, 8 analoga ank.

Relaterade dokument:

MD-100056

900 90 43 Analogt anslutningskort med 8 analoga portar mot

telefonväxel. Kortet stödjer nummerpresentation (CLIP)

via DTMF eller FSK. Inkl. kabel

Växelanslutningskort SIP Media resource 900 90 60 SIP Media resource med 32 samtidiga samtal. Kan

multikopplas för fler samtidiga samtal.

Licenser CWS8000 / CWS 2500

Benämning Art. Nr Beskrivning

CWS 2500 License - 150 users 900 90 53 Licens för upp till 150 användare

CWS 8000 License - 150 users 900 90 54 Licens för upp till 150 användare

CWS 8000 License - 500 users 900 90 55 Licens för upp till 500 användare

CWS 8000 License - 1500 users 900 90 56 Licens för upp till 1500 användare

CWS 8000 License - 4096 users 900 90 57 Licens för upp till 4096 användare


Meddelandeutrustning CMS

COBS Meddelande Server är en meddelandeplattform som möjliggör integration av en rad av funktioner för en

tillförlitlig och effektiv larm- och meddelandehantering. CMS tar emot, hanterar och distribuerar meddelanden, larm och

annan viktig information för intern och extern kommunikation. CMS kan bl.a. hantera information från trygghetslarm,

kallelsesignalsystem och överordnade säkerhetssystem.

CMS är en licensstyrd server som kan utökas med funktioner och interface genom enkelt licenshantering.

Benämning Art. Nr Beskrivning

COBS Meddelande Server – CMS bas 900 93 60 Meddelandeplattform inkl. 3 COM & 2 Ethernet.

Relaterade dokument:

MD-100085 & MD-100086

I grundutförandet ingår:

• Meddelande och larmhantering för alla COBS

plattformar upp till 50 användare.

• Kommunikation med alla

COBS DECT System, upp till 50 anv.

• Kommunikation med COBS ALERT Moduler inkl.

RS485-RS232 konv. kabel.

CMS SIO Licens (com-port) 900 93 74 För kommunikation med äldre DECT system. Ingår i

CMS bas.

CMS SIO 8000 Licens (com-port) 900 93 87 För kommunikation med DECT system. Ingår i CMS

bas.

CMS IP DECT Licens 900 93 66 För kommunikation med COBS IP DECT system eller

andra IP anslutna system. Ingår i CMS bas.

CMS AMB Licens (com-port) 900 93 69 För kommunikation med COBS ALERT Moduler. Ingår i

CMS bas.


Tilläggsfunktioner CMS

Benämning Art. Nr Beskrivning

ALERT 4U 900 93 61 COM-ports licens (kräver ledig com-port på CMS)

• Integration för COBS 1:a generations larmsändare,

ALERT 4U.

ALERT 4U2 900 93 81 COM-ports licens (kräver ledig com-port på CMS)

• Integration för COBS nya larmsändare, ALERT 4U2

Avancerat larm 900 93 62 Funktionslicens.

• Eskalering av larm, larmkedjor.

• Loggning av larm.

• Övervakning av anslutna enheter t.ex. basstationer,

centralenheter & COBS ALERT moduler.

• Central programmering och konfigurering av

telefonens/terminalens användarinställningar.

OIP Open Interface Protocol 900 93 82 Ethernet (IP) baserad kommunikation med externa system.

OIP är ett öppet IP-protokoll som externa parter kan ansluta

sig till CMS och mottaga eller sända information till alla

CMS anslutna system. OIP kan med fördel användas som

en modern ersättare till ESPA 4.4.4 eller andra traditionella

överföringar. Kräver implementering i 3:e parts system.

Positionering 900 93 63 Exakt positioneringstjänst via RFID positionssändare för

Alert4U2 och DECT.

Webbserver API 900 93 64 Ett interaktivt Webgränssnitt som tillåter externa parter att

bygga web-baserade applikationer inuti i CMS.

Ett mycket kraftfullt verktyg för att visualisera status på

telefoner, larm, kartpresentation. Kan användas för att visa

larm/meddelanden på korridordisplayer, PC på kontor eller

för att skapa en överblick över situationen. Webbserver

kräver enbart att den PC som vill se informationen har en

browser typ IE eller Firefox installerad.

GSM/GPRS 900 93 83 Larm- och meddelanden direkt till GSM via GPRS.

Anslutningen är övervakad och varje klient loggar in på

CMS via GPRS för att motta information/meddelande/

larm. Operatörsoberoende applikation. Kräver java stöd i

GSM/3G telefonen för att kunna installeras.

Färgkodning av larm och meddelanden.

Kommunikation med flera CMS.

IP baserad kommunikation mellan flera olika CMS för

lastbalansering, distribuering eller redundans.

DECT licens i steg om 50. 900 93 67 Användarlicens i steg om 50 användare.


Meddelandeutrustning COBS ALERT Systems Meddelandehantering

900 93 11 900 93 13

900 93 31

900 93 12 900 95 65

Benämning Art. Nr Beskrivning

AIM Ingångsmodul, 8 opto ingångar 900 93 11 Ansluter 8 larmingångar från externa system.

Relaterade dokument:

MD-100116

AOM Utgångsmodul, 7 utgångar

Relaterade dokument:

MD-100114

900 93 12 Modul med 7 relä utgångar för styrning eller aktivering av

externa händelser.

SCM Kommunikationsmodul, konverterar

ESPA 4.4.4 och RS 232.

Relaterade dokument:

MD-100006

TIM Kommunikationsmodul

Relaterade dokument:

MD-100028

SMS Brygga, kopplas till GSM modul SMS

GSM modul, inkl. nätdel

Relaterade dokument:

MD-100008

900 93 13 Ansluter t.ex. brandlarm, fastighetssystem,

trygghetssystem eller andra system via ESPA 4.4.4.

900 93 31 Seriell anslutning för att ansluta 3:e parts system

900 95 65 Gateway för att skicka eller mottaga meddelanden/larm

via SMS.

Övrig utrustning COBS ALERT Moduler

Benämning Art. Nr Beskrivning

Telefonmodem för fjärrkonfiguration 900 91 03 Analogt modem för fjärrkonfiguration

Modemkabel 900 93 19 Kabel mellan modem och central utrustning

RS485 – RS232 konverteringskabel 900 95 89 Konverteringskabel (röd D-sub)


Positionering

COBS ALERT Systems positioneringstjänst används i de verksamheter där personal vid händelse av nödsituation

behöver larma kolleger, väktare eller polis. Tillsammans med larmet skickas en platsangivelse som med exakthet

bestäms av positionsfyrar.

900 91 40

900 95 43 900 93 40 900 97 02 900 97 03 900 91 94

Benämning Art. Nr Beskrivning

SCM-P Positioneringspresentation

Relaterade dokument:

MD-100006

900 93 40 Ansluter t.ex. brandlarm, fastighetssystem,

trygghetssystem, överordnade system eller andra system

via ESPA 4.4.4. Inkl. positionerings information.

A-RFID positionssändare exkl. antenn

Relaterade dokument:

MD-100106

Ferritantenn till positionssändare A-RFID

Relaterade dokument:

MD-100106

900 97 02 Positionsfyr (RFID sändare) för användning tillsammans

med Alert4U2 eller DECT telefoner för exakt

positionsangivelse eller automatiska alarm.

2 olika ID kan skickas ut från sändaren.

900 97 03 Lokal ferrit antenn, används i kombination med A-RFID

Loop Extender 900 97 10 Används i de fall man behöver mer än 1st loop till en

A-RFID.

Sabotageskydd (slag- och sparkskydd) till 900 91 94 Vandalskydd för ferrit antenn.

ferritantenn.

Nätaggregat, Mascot. 12V/650 mA 900 91 40 12volts nätaggregat.

Nätaggregat, DR-4524 24V/2A 900 95 43 24volts nätaggregat med DIN skens fäste.

Övrig utrustning COBS ALERT System

Benämning Art. Nr Beskrivning

Monteringsskåp inkl. monteringsmaterial. 900 91 10 Utomhuskapsling för t.ex. basstationer IP 66 klassat,

temperaturbeständig upp till 80 grader C. Skåpet

innehåller värmeelement, termostat och skall anslutas till

230 volt.

Inomhus monteringsskåp. 900 91 11 Skyddskapsling för inomhus montage, IP66,

temperaturbeständig upp till 80 grader C.


ALERT 4U2 – Bärbart larmsändarsystem

COBS ALERT 4U2 bärbara larmsändarsystem är både ett traditionellt larm som bygger på att användaren själv larmar,

ett så kallat aktivt larm, och ett passivt larm då användaren inte kan larma själv.

De bärbara larmsändarna har också möjlighet för positionering. Positionering säkrar användarens möjlighet för rörelse

och presentation av larmet kan fås direkt i COBS bärbara telefoner. Används bl.a. till överfallslarm, personallarm,

personlarm, patientlarm eller demenslarm.

Benämning Art. Nr Beskrivning

ALERT 4U2 Larmsändare – ALARM

Relaterade dokument:

MD-100105

ALERT 4U2 Larmsändare - TRACE

ALARM

Relaterade dokument:

MD-100113

900 97 00 Bärbar larmsändare med larmknapp. Fungerar på den

av EU dedikerade larmfrekvensen 869MHz. En 2-vägs

larmsändare som vet om nät mottagaren har mottagit

larmet.

900 97 01 Bärbar larmsändare med larmknapp. Fungerar på den

av EU dedikerade larmfrekvensen 869MHz. En 2-vägs

larmsändare som vet om nät mottagaren har mottagit

larmet. Inbyggd (RFID) positionsmottagare för exakt

positions-angivelse vid larm, obehörig passage, eller vid

automatiska larm.

Benämning Art. Nr Beskrivning

Bältesclips till larmsändare 900 97 12 För att kunna bära sändaren i ett clips för skjorta, bälte

eller liknande.

Plastarmband till larmsändare. 900 97 11 Armband i plast, för att kunna bära larmsändaren runt

armen

Vinylarmband till larmsändare. 900 97 21 Elastiskt armband, för att kunna bära larmsändaren runt

armen

Halsband till larmsändare 900 97 22 Halsband/halssnöre, för att kunna bära larmsändaren runt

halsen.


900 97 03 900 91 94

900 97 02 900 97 04

Benämning Art. Nr Beskrivning

A-TRAX - Mottagare inkl antenn.

900 97 04 Radiomottagare för Alert4U2. Bussansluten till CMS.

Relaterade dokument:

MD-100107

Positionssändare exkl. antenn. 2 ID

Relaterade dokument:

MD-100106

900 97 02 Positionsfyr (RFID sändare) för användning tillsammans

med Alert4U2 eller DECT telefoner för exakt

positionsangivelse eller automatiska alarm.

Ferritantenn till positionssändare. 900 97 03 Lokal ferrit antenn, används i kombination med A-RFID.

Ferrit antenn har motsvarande ca: 1 meters räckvidd.

Relaterade dokument:

MD-100106

Loop Extender. 900 97 10 Används för att ansluta mer än en loop antenn till A-RFID.

Sabotageskydd till ferritantenn. 900 91 94 Vandalskydd för ferrit antenn. Monteras som en täckande

sköld för en ferritantenn.

900 97 06 900 97 05 900 97 06

Benämning Art. Nr Beskrivning

Radiotransceiver INEX

Relaterade dokument:

MD-100112

Dörrlarmsändare EXITO

900 97 06 Radiotransceiver för Alert4U2. Används för att både

övervaka och styra extern utrustning.

(Begränsad försäljning, kontakta oss för mer information)

900 97 07 EXITO används för att övervaka en dörrpassage.

Relaterade dokument:

MD-100111

Repeater A-TREP

Relaterade dokument:

MD-100108

(Begränsad försäljning, kontakta oss för mer information)

900 97 05 Repeater i Alert4U systemet. A-TREP tar emot och kvitterar

larm från våra portabla larmsändare i Alert4U2 serien och

skickar dem sen vidare till en radiomottagare.

(Begränsad försäljning, kontakta oss för mer information)


Alert4U2 CALL Terminal

A4U2 CALL är en trådlös enhet som kompletterar vårt Alert4U2 system, A-CALL används som rumspanel och har uttag

för phonokontakt samt tre knappar - en röd, en gul och en grön. Knapparnas beteende och funktioner styrs från COBS

Meddelande Server (CMS). CALL har två trådanslutna ingångar och två trådanslutna utgångar som kan användas för att

styra händelser såsom att tända en lampa på utsidan av ett rum i larmläge.

CALL använder EU:s rekommenderade frekvens för sociala larm. Användandet av detta innebär minimal risk för störningar.

För att vara säker på att enheten alltid fungerar, så har CALL även andra säkerhetsfunktioner som radiotestlarm och larm

för dåligt batteri.

Benämning Art. Nr Beskrivning

Alert4U2 CALL - Rumsenhet 900 97 17 Används som rumpanel och har uttag för phonokontakt samt

3 knappar, röd, grön och gul. Enheten har 2 trådanslutna

ingångar och 2 trådanslutna utgångar.

Benämning Art. Nr Beskrivning

Alert4U2 CALL - Väggram 900 97 23 Används för utanpåliggande väggmontage.

Alert4U2 CALL - Dragsnöre 900 97 14 Dragsnöre för Alert4U2 CALL rumsenhet.


Porttelefoni för COBS ALERT Systems

COBS porttelefoner erbjuder allt från den enklaste kodlåsfunktionen till den mest sofistikerade, distribuerade, VoIPbaserade

totallösningen. Porttelefonerna finns i många kombinationer och för varierande ändamål.

2N:s porttelefoner kännetecknas av bra kvalité, modern design och innovativt tänkande.

2N Helios - Analoga porttelefoner

Benämning Art. Nr Beskrivning

1 knapp, utan knappsats 913 5110 E • Analog anslutning

3 knappar, utan knappsats 913 5130 E • 12vDc matning

6 knappar, utan knappsats 913 5160 E • 1, 3 eller 6 direktvalsknappar.

• 1 eller 2 fjärrstyrda reläer

1 knapp, med knappsats 913 5110 KE • Analog anslutning

3 knappar, med knappsats 913 5130 KE • 12vDc matning

6 knappar, med knappsats 913 5160 KE • 1, 3 eller 6 direktvalsknappar.

• Knappsats för t.ex. öppning av dörr via kod


2N Helios IP Vario - IP (SIP) baserade porttelefoner

Benämning Art. Nr Beskrivning

1 knapp, utan knappsats 913 7111 E • Ethernet anslutning

3 knappar, utan knappsats 913 7131 E • PoE matning

6 knappar, utan knappsats 913 7161 E • 1, 3 eller 6 direktvalsknappar.

• 1 eller 2 fjärrstyrda reläer

1 knapp, med knappsats 913 7111 KE • Ethernet anslutning

3 knappar, med knappsats 913 7131 KE • PoE matning

6 knappar, med knappsats 913 7161 KE • 1, 3 eller 6 direktvalsknappar.

• Knappsats för t.ex. öppning av dörr via kod


2N Helios IP Vario - IP (SIP) baserade porttelefoner inkl. IP- videokamera och display (option).

Benämning Art. Nr Beskrivning

6 knappar med display 913 7160 KDE • Ethernet anslutning

6 knappar med kamera 913 7160 CKDE • PoE matning

• 1, 3 eller 6 direktvalsknappar.

• Knappsats för t.ex. öppning av dörr via kod


Tillbehör till 2N Helios och Helios IP Vario porttelefoner

913 5310 E 913 5181 E 913 5182 E

Benämning Art. Nr Beskrivning

Infopanel 913 5310 E Bakgrundsbelyst panel utan knappar

Extra knappsats (8) 913 5181 E Extra knappsats med 8 knappar

Extra knappsats (16) 913 5182 E Extra knappsats med 16 knappar

913 7430 E

915 9010 E 913 7310 E

Benämning Art. Nr Beskrivning

IP Video Phone GXV 3140 SIP telefon med bl.a. inbyggd färgskärm för visning

av kamerabild från t.ex porttelefoner med inbyggd

kamera.

Switch 913 7310 E Extra switch (OBS! Passar enbart till IP Vario)

Kortläsare 913 7430 E Kortläsare för RFID kort (OBS! Enbart till IP Vario)

IP Security Relay 915 9010 E IP Security Relay för krypterad öppning


2N Helios IP Force och IP Safety

Helios IP-Force och Helios IP-Safety heter de nya vandalsäkra porttelefonerna från 2N. Modellerna finns med eller utan

kamera och du kan välja mellan 1 och 4 knappar. Dessa porttelefoner är IP-69 klassade vilket innebär att de är extremt

damm- och vattentåliga, de är helt i metall och speciellt anpassade efter lite tuffare miljöer som exempelvis inom

kriminalvården.

IP Force

IP Safety

2N Helios IP Force

Benämning Art. Nr Beskrivning

1 knapp 915 1101 • Ethernetanslutning

1 knapp och kamera 915 1101C • 1 eller 4 direktvalsknappar

1 knapp och 10W högtalare 915 1101W • IP69 klassad (extra tålig mot damm och vatten)

1 knapp, kamera och 10W högtalare 915 1101CW • Vandalsäker

4 knappar 915 1104

• Helt i metall

4 knappar och kamera 915 1104C

• 120 graders kamera (option)

• 10W högtalare (option)

1 + 12 knappar 915 1104K

• Kortläsare (option)

1 + 12 knappar och kamera 915 1104CK

• Bakgrundsbelysta knappar

• Sabotagekontakt

2N Helios IP Safety

Benämning Art. Nr Beskrivning

1 knapp 915 2101 • Ethernetanslutning

1 knapp och 10W högtalare 915 2101W

• 1 knapp

• IP69 klassad (extra tålig mot damm och vatten)

• Vandal resistent

• Robust

• Industri ”look” och tillförlitlighet

• Sabotagekontakt


Tillbehör till 2N Helios IP Force och IP Safety

915 1011

915 1010

915 9010 E

Benämning Art. Nr Beskrivning

Infällnadslåda NY! 915 1001 E Infällnadslåda för montage i tegelvägg

Infällnadslåda NY! 915 1002 E Infällnadslåda för montage i gipsvägg

Kortläsare för RFID NY! 915 1011 Kortläsare för RFID kort inkl. sabotagekontakt

Sabotagekontakt NY! 915 1010 Sabotagekontakt med reläutgång

IP Security Relay NY! 915 9010 E IP Security Relay för krypterad öppning

Metallram IP Safety NY! 915 2000 E Metallram till IP Safety för montage tillsammans med

infällnadslåda

2N Helios IP UNI - IP baserade porttelefoner utan kamera och knappsats

IP UNI intercom är en idealisk lösning för enkel dörrkommunikation i utomhus och inomhus miljö. Den väl utformade

konstruktionen möjliggör enkel montering nedsänkta i en vägg. Användningen av IP-teknik och SIP-protokollet ger

intercom lösningen ett brett alternativ av anslutningar till telefonsystem.

Benämning Art. Nr Beskrivning

Helios IP UNI, 1 knapp NY! 915 31 01 • Ethernet anslutning

• 1 eller 2 direktvalsknappar

Helios IP UNI, 2 knappar NY! 915 31 02 • 1W högtalare

• Sabotagekontakt

Infällnadslåda NY! 915 30 03 E Infällnadslåda för Helios IP UNI


SIP Speaker / Net Speaker

IP Audio är vårt sortiment av produkter för distribution av ljud i nätverk. IP-Audio produkterna kan användas för att göra

ett utrop på exempelvis en fabrik, ett shoppingcenter eller för att låta harmonisk musik strömma ut i en butik eller på ett

hotell.

Benämning Art. Nr Beskrivning

2N SIP Speaker 914 401 E Har inbyggd förstärkare och kan tillsammans med en

högtalare användas som ett enkelt PA system, eller tillsammans

med mikrofon som en 2-vägs snabbtelefon.

2N Net Speaker 914 010 E Ansluts till högtalare och passar perfekt för att skapa

harmoniskt bakgrundsljud.

Licenser Helios IP / SIP Speaker

Item Order No. Product information

Licens basic till PRO 913 7901 Upgradering från basic till PRO

G.729 licens Helios & SIP Speaker 913 7902 G.729 codec Licens för Helios and SIP Speaker

Innovaphone IP-PBX & VoIP/ISDN Media Gateways

Innovaphones produkter är utvecklade för att tillhandahålla största möjliga tillgänglighet, driftsäkerhet och flexibilitet.

En media gateway används alltid som en bas i funktionaliteten. Vilken gateway som används styrs av antalet användare

eller vilket fysiskt interface man har till sin teleoperatör eller växel ISDN, (DUO eller Multi) eller SIP. I de fall man vill

migrera bort sin traditionella växel eller komplettera sin traditionella växel så styrs det av vilken typ av integrering som

den befintliga växeln kan erbjuda. Alla Gateways kan sedan kompletteras med IP-PBX funktionalitet via licenser.

IP6010

IP 1060

IP 302 IP800 IP810


VoIP Gateways

IP305 IP0010 IP1060

Benämning Art. Nr Beskrivning

IP 302 -VoIP Gateway inkl. 1 BRI + 2 ANA 01-00302-001 IP-Gateway för anslutning av max 1st BRI (DUO) eller

SIP trunk + 2 analoga portar. Ca 50 registreringar.

IP 305 -VoIP Gateway för upp till 2 BRI 01-00305-001 IP-Gateway för anslutning av upp till 2st BRI (DUO)

eller SIP trunkar. Ca 50 registreringar.

IP 800 -VoIP Gateway för upp till 4 BRI 01-00800-016 IP-Gateway för anslutning av 4st BRI (DUO) eller SIP

trunkar. Ca 200 registreringar.

IP 810 -VoIP Gateway för upp till 5 BRI NY! 01-00810-001 IP-Gateway för anslutning av 5st BRI (DUO) eller SIP

trunkar. Ca 500 registreringar.

IP 0010 -VoIP Gateway för SIP-trunk 01-00010-003 IP-Gateway. Inga fysiska interface, enbart SIP-trunk.

Max 30 kanaler. Ca 3200 registreringar.

IP 6010 -VoIP Gateway, plats för 2 PRI 01-06010-002 IP-Gateway för anslutning av 2st PRI, 1st BRI (max 60

kanaler). Ca 3200 registreringar.

IP 1060 -VoIP Gateway, plats för 2 PRI 01-01060-001 Bara media Gateway. 2st PRI interface, max 60

kanaler

IP 3010 -VoIP Gateway, plats för 1 PRI 01-03010-001 1st PRI, 1st BRI interface. Max 42 kanaler. Ca 3200

registreringar.

FXO Boxar

Benämning Art. Nr Beskrivning

MP-114 VoIP Gateway MP-114 4 FXO inkl. Rack

MP-118 VoIP Gateway MP-118 8 FXO inkl. Rack

ATA adapters

IP22 IP24 IP28

Benämning Art. Nr Beskrivning

19” monteringsrack för 2 st. Media 01-00999-001 Monteringsenhet för 19” rack för 2st mediagateways.

Gateways

IP 22 ATA adapter, inkl. 2 analoga portar. 01-00022-001 Gateway för 2 portar/telefoner analog anslutning.

IP 24 ATA adapter, inkl. 4 analoga portar. 01-00024-001 Gateway för 4 portar/telefoner analog anslutning.

IP 28 ATA adapter, inkl. 8 analoga portar. 01-00028-001 Gateway för 8 portar/telefoner analog anslutning.

IP 28 Kombipack 88-00010-024 2st IP 28 Gateways inkl. Monteringsenhet.


IP telefoner

Benämning Art. Nr Beskrivning

IP 222 IP telefon. Svart 01-00222-001 IP telefon med modern design och stor färgdisplay på

3,5”. Färg svart

IP 222 IP telefon. Vit 01-00222-002 IP telefon med modern design och stor färgdisplay på

3,5”. Färg vit

IP 232 IP telefon. Svart 01-00232-001 IP telefon med modern design och stor färgdisplay på

4,3” samt touch screen. Färg svart

IP 232 IP telefon. Vit 01-00232-002 IP telefon med modern desian och stor färgdisplay på

4,3” samt touch screen. Färg vit

IP110

IP241

IP240

Benämning Art. Nr Beskrivning

IP 110 – IP-telefon (Basic 01-00110-001 Enkel SIP/H.323 telefon med display, inbyggd switch,

PoE, LDAP telefonbok.

IP 240 01-00240-001 Avancerad SIP/H.323 telefon med display, inbyggd

switch, PoE, LDAP telefonbok. Levereras med 1GB

ethernet interface.

IP 241 01-00241-001 Avancerad SIP/H.323 telefon med färgdisplay, inbyggd

switch, PoE, LDAP telefonbok. Levereras med 1GB

ethernet interface.


Benämning Art. Nr Beskrivning

IP 150/151 01-00150-001 Stabil, robust och väderbeständig IP telefon för

utomhus bruk. IP151 är telefonen för ATEX klassade

miljöer ZON2.

GXV 3175

GXV 3140

Benämning Art. Nr Beskrivning

Soft phone 51-00090-001 BRIA är en softphone som installeras på en dator.

Mjukvaruklienten hanterar tal men även video från

våra porttelefoner eller annan ansluten utrustning.

IP Video Phone GXV 3140 GXV 3140 SIP telefon med knappsats och inbyggd färgskärm

för visning av kamerabild från t.ex porttelefoner med

inbyggd kamera.

IP Video Phone GXV 3175 GXV 3175 SIP telefon med inbyggd färgskärm (touch screen)

för visning av kamerabild från t.ex porttelefoner med

inbyggd kamera.


ISDN BRI/PRI & licenser

Benämning Art. Nr Beskrivning

BRI Licens 01-00500-002 Licens för att aktivera BRI funktionen i en Gateway.

Denna licens behövs ej tillsammans med SIP trunk.

PRI Licens 01-00500-003 Licens för att aktivera PRI funktionen i en Gateway.

Denna licens behövs ej tillsammans med SIP trunk.

DSP Licens (talkanal till BRI & PRI) 01-00500-004 Licens för antalet talkanaler i en gateway via ett ISDN

interface. 1st BRI har typiskt 2st talkanaler, 1st PRI kan

skalas för att passa kunden mellan typiskt i steg om

10,20 eller 30 kanaler. Observera att denna licens inte

påverkar det totala antalet samtidiga samtal internt i

systemet, denna licens behövs ej heller om man har en

SIP trunk

IP PBX licenser

Benämning Art. Nr Beskrivning

SSA (Software Service Agreement)

SSA är ett licensavtal som garanterar dig som kund att

ta del av nya funktioner och nya programvaror av er

Innovaphone plattform. IP-världen förändras med nya

krav och nya funktioner. Teckna ett SSA och se till att ni

alltid har det nyaste i funktionsväg på er investering.

SSC (Software Service Credit) 02-00023-002 Software Service Credit (SSC) är nödvändigt för ett SSA

licensavtal. Vilket antal SSC som krävs finner du bakom

produkterna i den aktuella prislistan.

V.9 Portlicens för upp till 20 användare. 02-00024-001 Port licens för v.9, som används i gateways som skall

agera IP-PBX, för de 20 första portarna/anknytningarna.

Samma licens för SIP eller H.323 anknytningar.

V.9 Portlicens för mer än 20 användare 02-00024-002 Port licens för v.9 som används för den 21:a porten/

anknytningen och uppåt.

V.9 Portlicens för mer än 500 användare 02-00024-003 Portlicens för v.9

V.9 Portlicens för mer än 1000 användare 02-00024-004 Portlicens för v.9

V.9 Portlicens för mer än 2000 användare 02-00024-005 Portlicens för v.9

V.9 Portlicens för mer än 5000 användare 02-00024-006 Portlicens för v.9

V.9 Standby licens för upp till 20

användare

V.9 Standby licens för mer än 20

användare

V.9 Standby licens för mer än 500

användare

V.9 Standby licens för mer än 1000

användare

V.9 Standby licens för mer än 2000

användare

V.9 Standby licens för mer än 5000

användare

Voice mail Startpaket

(Licens & Compact Flash)

02-0025-001 Standby licens för redundant växel v.9

02-0025-002 Standby licens för redundant växel v.9

02-0025-003 Standby licens för redundant växel v.9

02-0025-004 Standby licens för redundant växel v.9

02-0025-005 Standby licens för redundant växel v.9

02-0025-006 Standby licens för redundant växel v.9

900 93 57 Startkit inkl. CompactFlash och en startlicens för

voicemail. Skall kompletteras med voicemail licenser i

samma antal som portlicenserna.

Voice mail-licens 02-00022-002 Licens för varje anknytning/port som skall ha voicemail.

OBS! Antalet voicemail måste vara samma som antalet

portlicenser.


MD-100117_J

Kontakt Göteborg

COBS AB

Norra Långebergsgatan 4

P.O. Box 9242, SE-400 95 GÖTEBORG

Tel +46 (0)31-333 38 40

Fax +46 (0)31-14 80 90

Kontakt Stockholm

COBS AB

Girovägen 13, SE-175 62 JÄRFÄLLA

Tel +46 (0)8-621 16 70

Fax +46 (0)8-585 489 00

Internet: www.cobs.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!