Broschyr - Finja

finja.se

Broschyr - Finja

Gjut dina möbler.


Ett rätt val!

Tillverka dina egna personliga möbler, som ger ett robust och modernt intryck inne eller ute.

(För mer information om gjutning gå in på www.finjabetong.se och ladda ner pdf-dokumentet ”Hjälp vid Gjutning”.)

Innehållsförteckning

Förbered och planera....................................................................................................................sid 2

Verktyg........................................................................................................................................sid 3

Materialspecifikation.....................................................................................................................sid 3

Bygg & montera formen.................................................................................................................sid 4

Förbered formen för gjutning.........................................................................................................sid 6

Gjut möblerna..............................................................................................................................sid 6

Placera ut bordsben......................................................................................................................sid 6

Bordsskiva...................................................................................................................................sid 7

Avforma.......................................................................................................................................sid 7

Utsmyckning................................................................................................................................sid 7

Pall.............................................................................................................................................sid 7

Göra fler stolar.............................................................................................................................sid 7

Efterbehandla..............................................................................................................................sid 8

Förbered och planera

Innan du börjar bör du studera monteringsanvisningen i lugn och ro. Det lönar sig att gjuta en provbit för att uppleva

betongens beteende och prova ytbehandling. Se till att du har ett stabilt underlag att jobba på.

Tänk på att tillverkningen är dammig, blöt och kräver oömma kläder. Ha material och verktyg tillgängligt och se även

till att det finns kranvatten. Kaffe på en termos och lite tilltugg förhöjer stämningen!

Tänk på att det måste vara minst 10ºC under hela första dygnet där möblerna tillverkas, för att Finja Reparationsbetong

ska härda på rätt sätt. Mängdberäkna materialåtgång enligt materialspecifikationen på sid 3.

Alla värden i specifikationen är teoretiska värden och kan variera med tanke på spill och förpackningsstorlek.

2


Verktyg

Snickarverktyg (tumstock, skruvmejsel, kniv, vinkelhake, geringstvingar)

Frifallsblandare (Tombola)

Cirkelsåg

Studsfri hammare

Vattenfast penna

Långt vattenpass

Fogspruta (För tätning mellan formsidor och underlag)

Hink

Murslev

Borrmaskin

Materialspecifikation

Utöver det som specificeras i listan nedan så krävs det eluttag och tillgång till rikligt med kranvatten för blandning

och eftervattning.

För formtillverkning av stol Åtgång Förklaring

Formplywood 12 mm Ca 1,8 m 2 /stolform Formmaterial.

Hålkäl 22x68 mm Ca 1 m/stolform Profilerad trälist.

Skruv 3,0x25 mm

1000 st

Silikon, latex 1 tub/3 stolar För tätning av form.

Formolja Ca 1 dl/stol Gör att betongen släpper från formen. Går

bra med matolja.

Såpa 1 hushållsförpackning För formrengöring.

För gjutning av stol

Finja Reparationsbetong K50

Ca 2,7 st 25 kg säckar/stol

Mosaik

För ev. utsmyckning

För gjutning av bordsben

Finja Gjuta Enkelt 5 st Blandningsfri betong för enkel gjutning av

fundament till bordsbe

Finja Plint 700 mm utan beslag 5 st Bordsben

För formtillverkning av bordsskiva

För tillverkning av borddsskiva se gör-det-själv-anvisningen ”Diskbänk i betong”. OBS! Använd med fördel samma typ av hålkälslist vid

formbygget till bordsskiva som till stolarna.

För efterbehandling av stol

Plastfolie

För tillfällig täckning efter gjutning.

Slippapper, kornstorlek 80+240 Några ark av vardera sort Avsedda för slipning av sten.

Stensåpa Ca 1 liter Låter betongen andas men ger en vattenavvisande

yta.

3


Bygg och montera formen

För att kunna återanvända formen kommer skruvar att användas istället för spik. Det är viktigt att förborra formdelarna

av formplywood så att de inte skadas (fläks upp). Förborrningen bör utföras ca 5-6 mm från kanten. Avståndet

mellan borrhålen bör vara ca 50-70 mm.

1

2a

2b

3

4

5

6a

6b

Formbotten

Mått enligt skiss på nästa sida. Lägg den på ett fast och plant underlag. Kontrollera att den är slät. Slipa

bort ev. ojämnheter så resultatet blir bra. Formbotten skruvas fast i anslutande delars ”ändträ” och utgör

på så sätt en täckande gavel.

Sits ovansida, 400 x 395 mm.

Borra för montering mot 2b, 1 (formbotten) och 6b.

Mät och borra för hålkäl. Hålkäl 15 x 43 x 388 mm

Rygg framsida 400 x 362 mm.

Montera samman skiva 2a och 2b vid skarven mellan ryggstödets framsida och sitsens ovansida i ca 90˚

använd geringstvingar. Spackla skruvhål.

Montera sammanfogade skivor 2a och 2b nere vid formbotten. Montera hålkäl som ska ansluta mot 6a.

Bakben insida, 400 x 383 mm.

Borra för montering mot formbotten.

Borra insida upp o ned mot stolsitsens undersida. Montera nederkant i formbotten.

Framben insida, 400 x 402 mm.

Borra för montering mot formbotten.

Borra insida upp o ned mot stolsitsens undersida. Montera nederkant i formbotten.

Sits undersida, 400 x 286 mm.

Borra för montering mot formbotten.

Montera nedre i formbotten samt båda sidorna. Spackla skruvhålen på insidan av formen och ev. större

läckage.

Framben framsida, 400 x 451 mm.

Borra för montering mot formbotten.

Mät och borra för hålkärl 22 x 68 x 388mm i framkant av sits.

Montera hålkäl mot 6a.

7

8

9

10

11a

11b

12

Rygg överkant, 400 x 60 mm.

Borra båda långsidor samt 1st hål i centrum vid kortsida. Montera i formbotten mot 2b.

Mät och borra för hålkäl.

Montera hålkäl mot 7 och 2b.

Montera ev. utsmyckning med dubbelhäftande tejp på skivans insida - glöm inte att räkna bort formbotten

tjocklek för att placera utsmyckningen i mitten.

Rygg baksida, 400 x 802 mm.

Borra för montering mot formbotten. Montera mot formbotten.

Ben undersida, 400 x 60 mm.

Borra för montering mot formbotten. Montera 6a och 4.

Ben undersida, 400 x 60 mm.

Borra för montering mot formbotten. Montera mot 10 och 3.

Formförstärkning, 105 x 80mm,

Monteras ovanpå formen med 2st skruv mot 10, 1 st skruv mot 2a och 1 st skruv mot 5.

4


8

7

9

6b

2a

2b

12

10

4 5

6a

3

11a

11b

1

5


Förbered formen förgjutning

Se därefter till att rengöra formen ordentligt så att

inga föroreningar eller smutsrester finns kvar. Använd

vattenutspädd såpa. Torka torrt eller låt formen självtorka.

Använd fogsprutan och täta med silikon i samtliga

skarvar utvändigt på formen för att undvika läckage av

betong. Låt torka.

Stryk sedan på ett tunt lager olja runt om i hela formen.

För att beskriva hur ”lagom” mycket olja är kan man

säga så här: Stryk på med olja och torka rent så att ingen

olja flyter någonstans. Sittytan på stolen är anpassad efter

standard dynstorlek 380 x 380 mm.

Gjut möblerna

Blanda Finja Reparationsbetong enligt anvisningen

på säcken. Fördela betongen jämt i formen. När man

kommit en tredjedel, slår man med studsfri hammare

utanpå formen, så att luftbubblorna kommer upp till

ytan och betongen vibreras. Detta gör man för att få

så lite luftporer på ytan som möjligt. Om man är noggrann

kommer man också att få ett bra resultat. Tänk

på att inte slå för hårt så formen går i sönder.

När formen är fylld med ytterligare en tredjedel är det

dags att slå med studsfri hammare igen, fyll till sist hela

formen och slå en sista omgång. När detta är gjort använder

man mursleven och slätar till ytan så jämt det

går. Man kan även ta en överbliven bit formmaterial

och ”raka” över formen med en sågande rörelse. Det

gäller att ta god tid på sig så att ytan blir rak och jämn.

Ju längre tid som läggs ner på detta moment desto bättre

blir resultatet.

När man är nöjd lägger man plastfilmen så att den omsluter

hela formen och så bör den vara i ca 1 dygn. Lyft

på plasten efter 1 dygn och häll rikligt med kranvatten

på betongen. Lägg därefter på plasten igen. Upprepa

denna behandling i 3 dygn till.

Placera ut bordsben

Under tiden som möblerna härdar har du gott om tid

att mäta ut var betongbordet ska placeras. Som bordsben

är det enklast att använda fem färdiga Finja Plint

700 mm utan beslag. För att få bordsskivan vågrät gjuts

fem avvägda fundament till bordsbenen med hjälp av

den blandningsfria betongen Finja Gjuta Enkelt. Mät

och märk ut var de fem bordsbenen hamnar. Gräv därefter

fem hål som är ca 30 cm djupa,

måttskissen till höger avser en bordsskiva

i storleken ca 2100 x 950 mm.

Häll i den mängd vatten i hålet enligt

anvisningen på Finja Gjuta Enkeltsäcken.

Häll därefter i Finja Gjuta

Enkelt, tillsätt mer vatten för att blöta

allt bruk. Rör om med murslev enligt

anvisningen. Fyll hela hålet med be-

375 375

950 950

6


tong och se till att ytan blir helt plan. Ställ därefter

plinten på fundamentet.

Bordsskiva

För gjutning av borddskiva se gör-det-själv-anvisningen

”Diskbänk i betong”. OBS! Använd med fördel samma

typ av hålkälslist vid formbygget till bordsskiva som till

stolarna.

När den är gjuten, behandlad och klar placera den på

plintarna. Tänk på att ta en granne till hjälp när du

lyfter bänksskivan på plats. Placeringen av bordsbenen

står relation till storleken på bordsskivan. Bordsskivan

på bilderna i denna broschyr är 2100 x 950 mm.

Avforma

Nu till det som är riktigt spännande, nämligen avformningen

av stolarna! Vi har hänvisat till bilden på stolen

än en gång för att underlätta förklaringen. Följ anvisningarna

i den ordning som står skrivet så kommer du

klara det galant. Tänk på att lossa varje del försiktigt så

du kan återanvända formen.

Skruva bort nr 12. Skruva bort skruvar så att du kan

få loss 11a, 3, 5, 4 och 11b i ett enda stycke, vilket

underlättar skruvandet inför nästa gjutning! Lossa

sedan 7, 2b, 2a och 6a även detta i ett enda stycke. Nu

sitter endast nr 9 kvar i nr 10 som du nu avslutningsvis

ska skruva loss. Mosaiken som sitter fastsatt med dubbelhäftande

tejp sitter ganska hårt, vrid därför försiktigt

nr 10 tills tejpen lossnar – OBS! Dra inte nr 10

rakt ut för att undvika att utsmyckningen dras loss från

betongen.

Utsmyckning

För att se mosaiken eller vilken typ av utsmyckning

som du valt till dina stolar på bästa sätt rekommenderar

vi att dra bort den dubbelhäftande tejpen och finjustera

genom att skrapa bort betongen runt och på mosaiken

med kniv.

Pall

För att tillverka en pall istället är det enkelt att göra

samma procedur som till stolen men göra en kortare

rygg (nummer 9, 10, 7 & 2b) och på detta sättet får du

en väldigt enkelt men tuff och stabil pall!

Göra fler stolar

Nu är det bara till att rengöra formen och börja om från

början igen!

7


Efterbehandla

Nu ska betongen efterbehandlas utan att förstöra

betongens vackra och rustika karaktär. Detta görs

enklast genom att ta fram slippapper och handslipa

vassa hörn och kanter. Det finns en hel uppsjö med

alternativ till ytbehandling beroende på hur man vill att

betongen ska se ut och få för egenskaper.

Utomhus ska betongytan kunna stå mot väder och vind.

Det absolut enklaste är att använda en ren såpa vilket vi

har valt i dett fall. Fler alternativ på ytbehandling finns att

läsa om i gör-det-själv-anvisningen ”Diskbänk i betong”.

Såpan får således inte innehålla några andra “rengörande”

ämnen än såpan. Om såpan innehåller höga halter av

tensider är den ett grovrengöringsmedel och bör därför

undvikas. Halten av tensider bör vara lägre än 5%. Ren

såpa finns hos de flesta välsorterade färghandlare. Om

inget annat kan färghandeln ta hem på beställning.

Späd såpan med vatten enl. tillverkarens beskrivning.

Produkten kan även heta “Terrazzorent” eller liknande.

Lämplig stensåpa är t ex Steinfix 60 (sök på internet efter

närmsta återförsäljare).

Oavsett vilken typ av ytbehandling man väljer bör man,

vid gjutningen, även tillverka några betongplattor vid

sidan av för att testa sig fram i lugn och ro till vilken

ytbehandling som passar bäst. Se bara till att din skiva

hålls skyddad mot smuts under tiden du testar dina

olika alternativ.

Behandling med såpa går till så här:

1. Späd ut såpan enligt anvisning på förpackningen.

2. Blöt ner hela ytan med såpblandningen och använd

då en luddfri trasa. Betongen kommer att absorbera

såpblandningen.

3. Vänta ett par minuter och upprepa behandlingen

2-3 gånger eller tills att ytan inte absorberar mer.

4. Efter ett par minuter tar du en luddfri trasa och

torkar ytan torr.

5. Polera upp ytan med en torr luddfri trasa. Om

du inte torkar och polerar noga kan ytan bli lite

vitflammig. Detta betyder att såpan hunnit stelna på

ytan i för tjockt lager. Då är det bara att polera lite

till.

7. Färdig!

En del av såpans olja stannar kvar på ytan och bildar

en transparent skyddande och ganska stark hinna som

tillåter att betongen fortfarande andas vilket den bör

göra. Underhåll och rengör ytan med samma såpa.

Finja AB · mars -2010

More magazines by this user
Similar magazines