Broschyr - Finja

finja.se

Broschyr - Finja

Bygg och montera formen

För att kunna återanvända formen kommer skruvar att användas istället för spik. Det är viktigt att förborra formdelarna

av formplywood så att de inte skadas (fläks upp). Förborrningen bör utföras ca 5-6 mm från kanten. Avståndet

mellan borrhålen bör vara ca 50-70 mm.

1

2a

2b

3

4

5

6a

6b

Formbotten

Mått enligt skiss på nästa sida. Lägg den på ett fast och plant underlag. Kontrollera att den är slät. Slipa

bort ev. ojämnheter så resultatet blir bra. Formbotten skruvas fast i anslutande delars ”ändträ” och utgör

på så sätt en täckande gavel.

Sits ovansida, 400 x 395 mm.

Borra för montering mot 2b, 1 (formbotten) och 6b.

Mät och borra för hålkäl. Hålkäl 15 x 43 x 388 mm

Rygg framsida 400 x 362 mm.

Montera samman skiva 2a och 2b vid skarven mellan ryggstödets framsida och sitsens ovansida i ca 90˚

använd geringstvingar. Spackla skruvhål.

Montera sammanfogade skivor 2a och 2b nere vid formbotten. Montera hålkäl som ska ansluta mot 6a.

Bakben insida, 400 x 383 mm.

Borra för montering mot formbotten.

Borra insida upp o ned mot stolsitsens undersida. Montera nederkant i formbotten.

Framben insida, 400 x 402 mm.

Borra för montering mot formbotten.

Borra insida upp o ned mot stolsitsens undersida. Montera nederkant i formbotten.

Sits undersida, 400 x 286 mm.

Borra för montering mot formbotten.

Montera nedre i formbotten samt båda sidorna. Spackla skruvhålen på insidan av formen och ev. större

läckage.

Framben framsida, 400 x 451 mm.

Borra för montering mot formbotten.

Mät och borra för hålkärl 22 x 68 x 388mm i framkant av sits.

Montera hålkäl mot 6a.

7

8

9

10

11a

11b

12

Rygg överkant, 400 x 60 mm.

Borra båda långsidor samt 1st hål i centrum vid kortsida. Montera i formbotten mot 2b.

Mät och borra för hålkäl.

Montera hålkäl mot 7 och 2b.

Montera ev. utsmyckning med dubbelhäftande tejp på skivans insida - glöm inte att räkna bort formbotten

tjocklek för att placera utsmyckningen i mitten.

Rygg baksida, 400 x 802 mm.

Borra för montering mot formbotten. Montera mot formbotten.

Ben undersida, 400 x 60 mm.

Borra för montering mot formbotten. Montera 6a och 4.

Ben undersida, 400 x 60 mm.

Borra för montering mot formbotten. Montera mot 10 och 3.

Formförstärkning, 105 x 80mm,

Monteras ovanpå formen med 2st skruv mot 10, 1 st skruv mot 2a och 1 st skruv mot 5.

4

More magazines by this user
Similar magazines