2010 - Svenska Welshponny & Cobföreningen

swf.nu

2010 - Svenska Welshponny & Cobföreningen

KWA 681 Linhagens a Diva to Love

36-07-0261

Brun, strm bls vtktbff vtbb, 119 cm

Född hos Irene & Bjarne Willhed, Axtveten 108, 454 92 Brastad

Äg. uppfödaren

KWA 682 Linhagens Rock the Night

36-07-0259

Brun, gmg bls vtktbff, vtbb. 118 cm

Född 2007 hos Irene & Bjarne Willhed, Axtveten 108, 454 92 Brastad

Äg. uppfödaren

Springbourne

Pioneer

RWM 49

Springbourne Careaway

WSB 28533

Springbourne Piodeen

Pennual Mark WSB 18382

Springbourne Carys WSB 47265

Revel Carreg WSB 10383

Springbourne

Pioneer

RWM 49

Springbourne Careaway

WSB 28533

Springbourne Pioden

Pennual Mark WSB 18382

Springbourne Carys WSB 47265

Revel Carreg WSB 10383

WSB 58052

Revel Peeches Too FS 15026

WSB 58052

Revel Peaches Too FS2 15026

Linhagens Rock to

Cui Christian RWM 48

Twyford Jehu WSB 19092

Cui Enid WSB 61121

Burhults Roxanne

Revel Bali RWM 33

Revel Carlo WSB 7342

Snowdon Bunny WSB 26845

Love RWM 567

Burhults Roxanne RWM 409

Revel Bali RWM 35

Crossways Redwing RWM 284

RWM 409

Crossways Redwing

RWM 409

Crossways Sailor Boy WSB 6237

Crossways Petual WSB 61963

Avelsvärderad 2010 ”Elegant, långa linjer, vackert huvud, lång hals, öppen bål, svagt

njurparti. Något gracil, obet. tåvid. Ledig taktmässig skritt och lätt trav.”

[Morgan Johnssson]

8-7-7-8-8=38 p Klass 1 Kvalitetsklass G

Avelsvärderad 2010 ”Utmärkt rastyp, välutvecklad, bra djup, harmonisk sida. Från sidan

välbenad, nöjaktigt korrekt. Vägvinnande skritt och lätt något kort trav.”

[Morgan Johnsson]

9-8-8-8-7=40 p Avelsdiplom Kvalitetsklass G I

More magazines by this user
Similar magazines