Läs mera - Megaman Sverige AB

airam.se

Läs mera - Megaman Sverige AB

Armaturer och Ljuskällor

Nyheter

2013


KONTAKTINFORMATION

Megaman Sverige AB

Långhult 3, 343 92 Häradsbäck

Tel. 0476 606 50

Mail: info@megaman-sverige.se

Fax 0476 606 57

Web: www.megaman-sverige.se

KONTOR, ORDER, LAGER, SUPPORT:

Eero Puikkonen VD 0703 099 875 eero@megaman-sverige.se

Gerry Glyré Vice VD 0708 269 900 gerry@megaman-sverige.se

Ewing Shek Ekonomi 0476 606 59 es@megaman-sverige.se

Monica Bengtsson Order, försäljning 0476 606 52 monica@megaman-sverige.se

Anette Giselsson Order, försäljning 0476 606 58 anette@megaman-sverige.se

Johan Svensson Lager 0476 606 56 johan@megaman-sverige.se

Karin Thomasson Lager 0476 606 56 karin@megeman.sverige.se

FÖRSÄLJNING:

Patric Fagerberg Key Account 0739 727 275 patric@megaman-sverige.se

Lennart Andersson Norra Sverige 0705 930 749 lennart@megaman-sverige.se

Daniel Grynning Stockholm 0706 572 126 daniel@megaman-sverige.se

Jens Markebjer Västra Sverige 0707 293 771 jens@ljusohav.se

Sanna Glyré Södra Sverige 0706 239 600 trisage@telia.com

Jonas Langegård Mellersta Sverige 0761 667 489 jl@megaman-sverige.se

LEVERANS- OCH BETALNINGSVILLKOR

Megaman Sveriges gods skickas med DHL, frakt- och expeditionsavgift debiteras enligt följande:

• Fraktfritt: ordervärde över 1 500:-

• Frakt- och expeditionsavgift: ordervärde under 1 500:- medför en total frakt- och expeditionsavgift på 200:-

• På de vanligaste förkommande artiklarna tillkommer vid bruten förpackning en extra avgift på 3:-/enhet.

Betalning ska vara Megaman Sverige tillhanda inom 30 dagar från faktureringsdatum. Vid försenad betalning

utgår en påminnelseavgift på 75 kr. och dessutom tillkommer dröjsmålsränta. Samtliga bruttopriser gäller

exkl. miljöavgift och moms. Megaman Sverige äger rätt att anpassa bruttopriserna, under gällande

bruttoprisperiod, enligt yttre påverkan såsom valutakurser, tullar, avgifter etc.

GARANTIVILLKOREN

• Garanti 3 år: För LED- och lågenergilampor lampor beviljas tre års garanti, vars livslängd är 15,000 timmar eller över beviljas tre års

garanti.

• Garanti 2 år: I professionella broschyren (armatur och ljuskällor) tillgängliga armaturer beviljas två års garanti. Lågenergilampor, vars

livslängd är 10,000 timmar eller över, beviljas två års garanti.

• Garanti 1 år: Lågenergilampor, vars livslängd är under 10,000 timmar, beviljas ett års garanti.

Garanti villkor är att man under installationen uppfyllt givna installationsanvisningar, installationsmetoder, installation positioner

och förhållanden. Avviker man från dessa träder inte garantin i kraft. Tillika måste produktens andvändningsförhållanden motsvara

instruktionerna som givits för produkten. Garantin är i kraft ifrån det installationen är utförd, mot intyg av försäljaren som levererat

produkten, i vilken leveranstiden skall framgå. I annat fall har Megaman lamporna en stämpel där det framgår när garantin är i kraft i

ovannämnda tid, tillagd 6 mån. lagrings/transporttid.


Armaturer

och Ljuskällor

ALLMÄNBELYSNING TRIPLE S. 4

RINGO LED S. 5

ARMATURER

Nyheter

2013

NOVO S. 6

DOWNLIGHTS SLIM 12V S. 7

SMART XL S. 9

GENOA S. 11

LUCCA S. 12

SIRIUS S. 13

SPOTLIGHTS MODENA S. 14

FOCUS S. 15

SIRIUS S. 16

INDUSTRIARMATURER MARINA LED S. 17

STRÅLKASTARER CORTONA S. 18

UTOMHUSARMATURER NORA S. 19

SALA S. 20

LED LAMPOR AIRAM PRO LED S. 21

LJUSKÄLLOR

MEGAMAN BASIC LED S. 22


LED

ALLMÄNBELYSNING

TRIPLE

En förmånlig LED-armatur med låg profil för allmännbelysning.

Triple LED armaturen finns att få i tre olika

storlekar och ljusstyrkor och lämpar sig därmed utmärkt

till behoven i bostadens olika utrymmen. Passar

utmärkt i utrymmen där belysningen ofta tänds och

släcks. Tack vare LED-tekniken tänds lampan snabbt

och den mattade kupan ger ett jämnt, symmetriskt ljusflöde.

Konstruktion

Färg

Stomme metall, kupa PMMA.

Stomme vit, kupa mattad.

Ljuskälla Fast LED 12 W / 18 W / 24 W.

Ljusflöde

Montering

Inkoppling

12 W-modeller: 650 lm.

18 W-modeller: 1000 lm.

24 W-modeller: 1400 lm.

Ytmonteras på vägg eller innertak.

Fjäderplintar 3 x 2,5 mm2.

Ø285 90

IP40 FÄRG VIKT KG NR.

LED 12 W 600lm 3000K vit 0,40 4116057

LED 18 W 900lm 3000K vit 0,60 4116058

LED 24 W 1200lm 3000K vit 0,70 4116059

Ø350 95

Ø400 100

4 | Armaturer och Ljuskällor – Nyheter 2013


LED

ALLMÄNBELYSNING

RINGO LED

En fördelaktig LED armatur, som passar utmärkt till

installations objekt (plats) där armaturen tänds och

släcks ofta. Typisk plats är tamburer (hall), korridorer,

trappuppgångar. Genom LED tekniken tänds armaturen

snabbt och opal glaskupan ger en jämn symmetrisk

ljusspridning. Armaturen kan även fås i en version med

närvarodetektor.

Konstruktion

Stomme aluminium, kupa opal glas.

RADAR - version 5,8 GHz mikrovågradar.

Färg

Stomme vit, ram vit och kupa opal vit.

Ljuskälla Inbyggd LED 17 W / 18 W 3000 K.

50 000 h.

R 98 mm

170 mm

Ljusflöde

700 lm.

Installation

Utanpåliggande montering i tak eller på

vägg.

Anslutning

Skruvanslutning 2 x 2,5 mm2.

ø 280 mm

105 mm

IP20 FÄRG VIKT KG NR.

LED 17W 3000K vit 1,30 4107692

LED 15W 3000K RADAR vit 1,30 4107693

Närvarodetektor i RADAR - modell

• Bevaknings vinkel 360°

• Bevakningsområdet är justerbar 1 m – 10 m.

• Efterlystiden är reglerbar 6 s – 12 min

• Ljusstyrkan är justerbart 10 – 2000 lux

Armaturer och Ljuskällor – Nyheter 2013 | 5


LED

ALLMÄNBELYSNING

NOVO

LED allmänbelysning för offentliga utrymmen eller bostadshus.

Passar utmärkt i utrymmen där belysningen ofta

tänds och släcks, såsom tamburer, korridorer och

trapphus. Tack vare LED-tekniken tänds lampan snabbt

och den mattade kupan ger ett jämnt, symmetriskt ljusflöde.

Armaturens stomme och kupa är tillverkade i

Hållbar, UV-stabiliserad polykarbonat. Armaturen finns

även i en rörelsesensorförsedd modell och i en radar

master slave-modell med slavkontakt, så att flera armaturer

kan kopplas ihop i en följd (max 200 W) samt en

10 – 100-modell, som lyser med 10 % av ljusstyrkan för

tryggare vistelse i t ex trapphus.

Konstruktion

Färg

Armaturens stomme och kupa är

tillverkade av hållbar, UV-stabiliserad

polykarbonat.

Stomme vit, kupa mattad.

Ljuskälla Fast LED 22 W.

Montering

Inkoppling

Ytmonteras på vägg eller innertak.

Fjäderplintar 3 x 2,5 mm2,

seriekopplingsbar.

Ø355 110

IP54 FÄRG VIKT KG NR.

LED 22W vit 1,00 4207311

LED 22W M-S vit 1,00 4207349

LED 22W 10-100 vit 1,00 4207369

MODELL 10–100

MODELL M-S INKOPPLING

Högsta

S1

fördröjning

1 12 min

0 30 min

1

0

1 2 3 4

N

L

Långsam på-/

S2

avslagning

1 ON

0 OFF

Återgång till

S3

10 %-läge

1 12 min

0 30 min

S4

1

0

Normal på

ON

OFF

När omgivningens ljusstyrka sjunker under 100 lx

och om ingen rörelse detekteras efter den inställda

fördröjningstiden, ställs belysningen om till 10 %-nivån.

Om rörelsesensorn däremot upptäcker rörelse, dras

ljusstyrkan upp till 100 %.

I ON-läge kan belysningen styras med strömbrytare.

Vid normal användning slås belysningen av och på med

strömbrytaren. Om strömbrytaren lämnas i påslaget

läge under mer än 6 timmar, kopplas armaturen om och

börjar styras av rörelsesensorn. För att nollställa timern,

slå av och på strömbrytaren.

K2

MASTER SLAVE (max. 200W)

Använd Novo standardmodell som Slave-armatur.

6 | Armaturer och Ljuskällor – Nyheter 2013


LED

DOWNLIGHTS

SLIM 12V

Våra nya 12 V-modeller avsedda för likspänning kan anslutas

direkt till t ex solceller, bilen, båten eller Talomatostyrsystemet.

Den låga monteringsprofilen gör att SLIMseriens

armaturer passar i utrymmen, där man vill undvika

att inkräkta på takhöjden! För alla LED-armaturer

gäller att man måste se till att ljuskällan får tillräcklig

kylning. Modulen är byggd med COB-teknik (chip-on-board)

på en massiv metallstomme, som effektivt avleder

värme från de kritiska delarna. Som en helt ny modell i

sortimentet finns en riktningsbar version, som passar

bra på exempelvis sneda undertak.

Konstruktion

Stomme i aluminium och kupa i

polykarbonat.

Färg Stomme vit RAL 9003 eller silver RAL 9006.

Kupa mattad, vit.

Ljuskälla Färgtemperatur 3000 K.

Bibehållet ljusflöde L70 > 50 000 h (25 °C)

Ljusflöde

Montering

Inkoppling

360 lm.

Infälld i innertak.

Anslutningssladd 0,4 m svagströmskabel.

IP44

FÄRG VIKT KG NR.

IP44 LED 8,5W 3000K silver 0,15 4207361

IP44 LED 8,5W 3000K vit 0,15 4207362

INRIKTNINGSBARA MODELLER

IP44 LED 8,5W 3000K silver 0,15 4207367

IP44 LED 8,5W 3000K vit 0,15 4207368

Armaturer och Ljuskällor – Nyheter 2013 | 7


DOWNLIGHTS

A2SLED / A2SLFD

min. Ø 280

max. 15

min. 10

Ø 88

Ø 110

10

24

IP20

IP44

A2SLGD / A2SLHD

min. Ø 280

min. 10

max. 15

Ø 96

Ø 110

16

55

IP20

IP44

8 | Armaturer och Ljuskällor – Nyheter 2013


LED

DOWNLIGHTS

SMART XL

Nya modeller, som ingår i vår populära SMART-serie.

Tidlös, minimalistisk design. Bred ljusspridning, som

passar bra i t ex korridorer och samlingsutrymmen.

Finns i två färgvarianter, silver och vit. Armaturernas

ljusstyrka kan regleras med en 1 – 10V dimmer. Dessu-

tom finns de i DALI-version. Garanterat lång livstid på

grund av de högklassiga materialen aluminium och glas.

Alla armaturens komponenter finns dessutom i vårt reservdelssortiment,

från LED-modulen till anslutningsribban.

Konstruktion

Färg

Stomme i aluminium och kupa i

polykarbonat.

Silver och vit.

Ljuskälla Färgtemperatur 3000 K eller 4000 K.

Bibehållet ljusflöde L70 > 50 000 h (25 °C).

Ljusflöde

Montering

Inkoppling

30 W-modeller: 1740 lm.

40 W- modeller: 1880 lm.

Infälld i innertak.

Kopplingsdosa, 3 x 2,5 mm2,

fjäderplintar, seriekopplingsbar.

IP44

FÄRG VIKT KG NR.

LED 30W 3000K silver 1,10 4207586

LED 30W 3000K vit 1,10 4207589

LED 30W 4000K silver 1,10 4207588

LED 30W 4000K vit 1,10 4207591

LED 40W 3000K silver 1,10 4207592

LED 40W 3000K vit 1,10 4207595

LED 40W 4000K silver 1,10 4207594

LED 40W 4000K vit 1,10 4207307

ANSLUTNINGSTILLBEHÖR

30W 1-10V DRIVER 0,40 4207350

30W DALI DRIVER 0,30 4207351

40W 1-10V DRIVER 0,40 4207352

40W DALI DRIVER 0,30 4207357

Kopplingsdosa 3 x 2,5 mm 2

Armaturer och Ljuskällor – Nyheter 2013 | 9


DOWNLIGHTS

30W

min. 15

min. Ø 370

Smart XL 30W 3000 K

88

max. 25

Ø 240

4

Ø 263

IP20

IP44

DRIVER

Smart XL 30W 4000 K

40W

min. 15

min. Ø 370

Smart XL 40W 3000 K

96

max. 25

Ø 240

4

Ø 263

IP20

IP44

DRIVER

Smart XL 40W 4000 K

10 | Armaturer och Ljuskällor – Nyheter 2013


LED

DOWNLIGHTS

GENOA

Nedåtriktad armatur för offentliga utrymmen och platser

där det råder krav på god ljussättning, möjlighet att

dämpa belysningen och på att LED-ljuskällan ska vara

utbytbar. I armaturen sitter en enkelt utbytbar LED-modul

av Zhaga-standard.

Konstruktion

Stomme i aluminium.

min. Ø 333

min.15

Färg

Vit.

Ljuskälla

LED-modul enligt Zhaga-standard.

Montering

Inkoppling

Infälld i innertak.

Kopplingsdosa, 3 x 2,5 mm2,

fjäderplintar, seriekopplingsbar.

110

max. 25

Ø 133

Ø150

5

IP20 FÄRG VIKT KG NR. MEGAMAN LED TECOH - MODULER LM/CD NR.

LED PHJ65d-2 max 30W vit 0,90 4207321

Tecoh CFx 20W/828 PHJ65d-2 dim 1 100 4710025

Tecoh CFx 30W/828 PHJ65d-2 dim 1 800 4710026

Tecoh CFx 30W/840 PHJ65d-2 dim 2 000 4710011

Armaturer och Ljuskällor – Nyheter 2013 | 11


LED

DOWNLIGHTS

LUCCA

Ny, nedåtriktad och inriktningsbar armatur för bostadsutrymmen,

korridorer, vardagsrum etc. Finns även i

trepack, som förutom armaturerna dessutom innehåller

4 W dimmingsbara LED-lampor. Lampsortimentet LED

PAR16 GU10 är brett inom effektomfånget 3 – 8 W. Flera

kägelvinklar, färgtemperaturer 2800 K och 4000 K. Även

dämpningsbara modeller.

Konstruktion

Färg

Stomme i aluminium.

Vit.

min. Ø 270

min.10

Ljuskälla

LED-lampa GU10 PAR16, beställs separat,

utom 4207325 3-pack, där LED 4 W / 828

ingår.

4W: 90

Montering

Infälld i innertak.

IP20

Inkoppling

Separat kopplingsdosa, 3 x 2,5 mm2,

fjäderplintar, seriekopplingsbar.

max. 20

Ø 84

25°

3

IP23

Ø95

IP20 FÄRG VIKT KG NR. MEGAMAN LED PAR16 GU10 LM/CD NR.

GU10 MAX 50W vit 0,20 4207324

GU10 LED 4W 2800K 3-PACK vit 0,20 4207325

PAR16 3W/828 GU10 35D 180 cd 4719077

PAR16 4W/828 GU10 35D dim 300 cd 4710010

PAR16 6W/828 GU10 35D dim 500 cd 4710012

PAR16 6W/840 GU10 35D dim 500 cd 4710008

PAR16 8W/828 GU10 24D dim 1 700 cd 4710014

12 | Armaturer och Ljuskällor – Nyheter 2013


DOWNLIGHTS

SIRIUS

Ny armaturserie med metallhalogenlampa. Passar

särskilt försäljningslokaler och andra utrymmen, som

kräver stora mängder riktat ljus. Finns även som spotlightversion

med anslutning till 3-fasskena (s. 16).

Konstruktion

Färg

Ljuskälla

Montering

Inkoppling

Stomme i aluminium.

Vit.

Metallhalogen 35/70 W färdigmonterad.

Infälld i innertak.

Anslutningssladd 0,80 m 3 x 1,5 mm2.

IP20/23

FÄRG VIKT KG NR.

G12 HIT 35W vit 2,00 4207295

G12 HIT 70W vit 2,00 4207296

Armaturer och Ljuskällor – Nyheter 2013 | 13


LED

SPOTLIGHTS

MODENA

Megamans Tecoh LED-modul är utbytbar och har samma

goda egenskaper som Megamans AR111 LED-lampor:

en parabolformad reflektor kombinerad med att

ljuskällan placerats intill ett kylelement ger ett exakt och

bländfritt ljus. Utöver basmodellen med 45-gradersreflektor

finns alternativ med 25- respektive 35-gradig reflektor.

Konstruktion

Färg

Ljuskälla

Montering

Stomme i aluminium.

Vit.

Tecoh LED-modul.

3-fasskena.

181

Vridradie Horisontell 330°, vertikal 178°.

164 178°

IP20 FÄRG VIKT KG NR.

LED 24W 3000K 45D vit 0,80 4207319

REFLEKTORER

25D - 1,00 4207359

35D - 1,00 4207360

MEGAMAN LED TECOH - MODULER LM/CD NR.

Tecoh MHx 24W/830 - DC 40V dim 2 700 4710027

14 | Armaturer och Ljuskällor – Nyheter 2013


LED

SPOTLIGHTS

FOCUS

En serie spotlights med stilren design och högeffektiva

Bridgelux COB LEDar. Stomme i hållbar aluminiumlegering.

Används i t ex försäljningslokaler istället för metallhalogenbelysning.

Konstruktion

Färg

Stomme i aluminium.

Vit.

Ljuskälla LED 50 W, 3000 K.

Ljusflöde

Montering

3455 lm.

Bibehållet ljusflöde L70 – 50 000 h.

3-fasskena.

265

Vridradie Horisontell 330°, vertikal 178°.

173 178°

IP20 FÄRG VIKT KG NR.

LED 50W 3000K 3-P svart 1,80 4207568

LED 50W 3000K 3-P silver 1,80 4207570

LED 50W 3000K 3-P vit 1,80 4207571

Armaturer och Ljuskällor – Nyheter 2013 | 15


LED

SPOTLIGHTS

SIRIUS

En ny armatur med 35 W och 70 W metallhalogenlampa.

38-graders optik. Stomme i hållbar aluminiumlegering.

Effektiv metallhalogenbelysning för affärslokaler. Finns

även med nedåtriktad belysning (s. 13).

Konstruktion

Färg

Ljuskälla

Stomme i aluminium.

Vit.

Metallhalogenlampa G12 35/70 W ingår i

förpackningen.

Montering

3-fasskena.

Vridradie Horisontell 330°, vertikal 135°.

185

135°

210 60°

IP20 FÄRG VIKT KG NR.

G12 HIT 35W vit 2,00 4207291

G12 HIT 70W vit 2,00 4207293

16 | Armaturer och Ljuskällor – Nyheter 2013


LED

INDUSTRIARMATURER

MARINA LED

Industribelysning av LED-typ är det bästa alternativet i

kalla utrymmen, eftersom belysningen tänds genast och

ger full ljusstyrka från start, oberoende av temperaturen.

Lamporna tål mycket bra att tändas många gånger

och kan vid behov styras med rörelsedetektor. I Marina

LED-armaturerna är de traditionella T8-lysrören ersatta

med utbytbara LED-rör.

Konstruktion

Stomme i polykarbonat, kupa i

polykarbonat.

D 100

10

Färg

Ljuskälla

Montering

Inkoppling

Stomme ljusgrå, kupa klar.

LED.

Passar vägg och innertak, ytmonteras.

Seriekopplingsbar, fjäderplintar 5 x 2,5 mm².

1 x 17 W 662 350

1 x 33 W 1272 700

1 x 42 W 1572 940

2 x 17 W 662 350

2 x 33 W 1272 700

2 x 42 W 1572 940

A 145 95

A

D

IP66 FÄRG VIKT KG NR.

LED 1x17W PC/RS ljusgrå 1,60 4310127

LED 1X33W PC/RS/LJ ljusgrå 3,50 4310128

LED 1X42W PC/RS/LJ ljusgrå 4,70 4310129

LED 2X17W PC/RS ljusgrå 1,60 4310130

LED 2X33W PC/RS/LJ ljusgrå 3,50 4310131

LED 2X42W PC/RS/LJ ljusgrå 4,70 4310132

AIRAM Valaisimet ja valonlähteet 2013 | 17


LED

STRÅLKASTARER

CORTONA

Ny, effektiv LED-strålkastare med utbytbar modul. Ljuskälla:

LED-modul av Zhaga-standard. Passar alla användningsområden

som ersättare för halogenstrålkastare.

Konstruktion

Färg

Ljuskälla

Montering

Inkoppling

Stomme i aluminium och kupa i glas.

Svart.

LED-modul av Zhaga-standard, beställs

separat.

Fastsättningsjärn i väggen.

Kopplingsdosa på strålkastarens baksida,

plintar 3 x 2,5 mm2.

IP54 FÄRG VIKT KG NR.

IP54 PHJ65d-2 LED 30W svart 1,20 4507311

MEGAMAN LED TECOH - MODULER LM/CD NR.

Tecoh CFx 20W/828 PHJ65d-2 dim 1 100 4710025

Tecoh CFx 30W/828 PHJ65d-2 dim 1 800 4710026

Tecoh CFx 30W/840 PHJ65d-2 dim 2 000 4710011

18 | Armaturer och Ljuskällor – Nyheter 2013


LED

UTOMHUSARMATURER

NORA

Smäckert byggd väggarmatur med 2 st fasta CREE LED

på 3 W. Armaturen passar både utom- och inomhusutrymmen,

t ex väggar, gångar och badrum. Armaturen

ger ett mjukt ljus, som inte bländar.

Konstruktion

Färg

Stomme i aluminium, kupa i mattad PC.

Vit och brun.

190 110

Ljuskälla Fast CREE LED 2 X 3W 280 lm 3000 K.

Montering

Inkoppling

Väggmonteras.

Skruvplintar 3 x 1,5 mm2.

150

IP54 FÄRG VIKT KG NR.

IP54 LED 2x3W 290lm vit 0,70 4116048

IP54 LED 2x3W 290lm brun 0,70 4116049

Armaturer och Ljuskällor – Nyheter 2013 | 19


UTOMHUSARMATURER

SALA

Elegant väggarmatur med rena linjer. Armaturen ger

ljus i två riktningar och passar både utom- och inomhus,

t ex väggar, gångar och badrum. Ljuskälla: 2 x GU10,

beställs separat.

Konstruktion

Färg

Ljuskälla

Montering

Stomme i aluminium, kupa i härdat glas.

Mattvit, mattgrå.

GU10 PAR16 2 x max 35 W, beställs separat.

Väggmonteras.

90

Inkoppling

Skruvplintar 3 x 2,5 mm2.

220

90

IP44 FÄRG VIKT KG NR.

IP44 2xGU10 max 35W vit 0,80 4116046

IP44 2xGU10 max 35W grå 0,80 4116047

MEGAMAN LED PAR16 GU10 LM/CD NR.

PAR16 4W/828 GU10 35D dim 300 cd 4710010

PAR16 6W/828 GU10 35D dim 500 cd 4710012

PAR16 6W/840 GU10 35D dim 500 cd 4710008

20 | Armaturer och Ljuskällor – Nyheter 2013


LED

AIRAM PRO LED

Airams PRO LED-serie innefattar ett heltäckande urval

av lampor för proffsbruk. Alla åtta modeller har lång

brinntid (25 000 timmar) och tål att tändas mer än 1 000

000 gånger. Lamporna är små och lätta, och passar därmed

bra som ersättare för glödlampor. Denna s k fastighetsskötarens

lampmodellserie passar särskilt bra

när kostnaderna för lampbyten har betydelse.

• Passar särskilt bra utomhus och i trapphus.

• Ger full ljusstyrka direkt, även vid stark kyla.

• Tål att tändas mer än 1 000 000 gånger.

• Brinntid 25 000 timmar.

• Temperaturområde -30 °C …+40 °C.

• Särskilt anpassade för ljusproduktion, upp till > 95 lm/W.

• Vid, glödlampsliknande ljusfördelning 330°.

• Kontinuerligt spektrum, god färgåtergivning Ra ≥ 80.

• Färgtemperaturer 2800 K och 4000 K.

• God färgprecision +/- 150 K.

• Ingen UV- eller IR-strålning.

• Inget kvicksilver.

• Ej dämpningsbar.

• 3 års garanti.

AIRAM PRO LED WATT SOCKEL BRINNTID TC/K LM/CD MÅTT MM

FRP

1

FRP

2

NR E-NR EAN

Kronlampa C42 7W E14 25 000 h 2 800 400 Ø 42/117 1 10 4711302 6435200176783

Klotlampa P45 6W E14 25 000 h 2 800 400 Ø 45/99 1 10 4711303 6435200176813

Klotlampa P45 6W E27 25 000 h 2 800 400 Ø 45/93 1 10 4711304 6435200176844

Normallampa A55 8 W E27 25 000 h 2 800 600 Ø 55/107 1 10 4711300 6435200166852

Normallampa A60 11 W E27 25 000 h 2 800 1055 Ø 60/118 1 10 4711306 6435200179326

Klotlampa P45 6W E27 25 000 h 4 000 400 Ø 45/93 1 10 4711305 6435200179302

Normallampa A55 8 W E27 25 000 h 4 000 600 Ø 55/107 1 10 4711301 6435200166883

Normallampa A60 11 W E27 25 000 h 4 000 1055 Ø 60/118 1 10 4711307 6435200179340

Armaturer och Ljuskällor – Nyheter 2013 | 21


MEGAMAN ® SMART SERIEN

Megamans Smart Serien består av ett heltäckande sortiment

som omfattar sju lampmodeller. Lamporna är

små och lätta, och passar utmärkt som ersättare för

glöd- och halogenlampor, samt även lågenergilampor.

Serien har gjorts mycket ljuseffektiv och förmånlig genom

att optimera brinntiden till 15 000 timmar, vilket är

fullt tillräckligt för de flesta användningsändamål. Till

skillnad från lågenergilampor uppnås full ljusstyrka direkt,

även vid kall väderlek.

• Begränsat bassortiment.

• Lågt pris i förhållande till egenskaperna.

• Ger full ljusstyrka direkt, även i stark kyla.

• Tål att tändas mer än 1 000 000 gånger.

• Brinntid 15 000 timmar.

• Temperaturområde -30 °C …+40 °C.

• Särskilt anpassade för ljusproduktion, upp till > 95 lm/W.

• Vid, glödlampsliknande ljusfördelning 330°.

• Kontinuerligt spektrum, god färgåtergivning Ra ≥ 80.

• Färgtemperatur 2800 K.

• God färgprecision +/- 150 K.

• Ingen UV- eller IR-strålning.

• Inget kvicksilver.

• Ej dämpningsbar.

• 3 års garanti.

MEGAMAN SMART

SERIEN LED

22 | Armaturer och Ljuskällor – Nyheter 2013

WATT SOCKEL BRINNTID TC/K LM/CD MÅTT MM

FRP

1

FRP

2

NR E-NR EAN

Päronlampa, opal, dimbar 100-20% 2W E14 15 000 2 800 100 Ø 22/46 1 10 4710022 8384281 4892657038491

Kron B35, opal 2W E14 15 000 2 800 136 Ø 35/100 1 10 4710028 8384282 4892657038941

Kron B35, opal 3,5W E14 15 000 2 800 250 Ø 35/100 1 10 4710013 8384387 4892657038774

Klot P45, opal 2W E14 15 000 2 800 136 Ø 45/84 1 10 4710029 8384388 4892657039276

Klot P45, opal 2W E27 15 000 2 800 136 Ø 45/77 1 10 4710032 8384389 4892657039351

Klot P45, opal 3,5W E14 15 000 2 800 250 Ø 45/84 1 10 4710015 8384485 4892657038958

Klot P45, opal 3,5W E27 15 000 2 800 250 Ø 45/77 1 10 4710017 8384486 4892657038965

Normal A55, opal 4W E27 15 000 2 800 250 Ø 55/104 1 10 4710030 8384487 4892657038224

Normal A55, opal 5,5W E27 15 000 2 800 470 Ø 55/104 1 10 4710018 8384512 4892657038361

Normal A60, opal 9,5W E27 15 000 2 800 810 Ø 60/115 1 10 4710019 8384513 4892657038262

Normal A65, opal 11W E27 15 000 2 800 1 055 Ø 65/125 1 10 4710020 8384514 4892657038286

PAR16 35° 4W GU10 15 000 2 800 300 cd Ø 50/57 1 10 4710033 8385958 4892657038682

G9, dimbar 100-20% 3W G9 15 000 2 800 180 lm Ø 22/46 1 10 4710021 8385598 4892657038293

GX53-puck 5W GX53 15 000 2 800 300 lm Ø 75/24 1 10 4710023 8385599 4892657038040


Armaturer och Ljuskällor – Nyheter 2013 | 23


Megaman Sverige Ab

Långhult 3

343 92 Häradsbäck, Sverige

Telefon +46 476 60650

Fax +46 476 60657

info@megaman-sverige.se

www.megaman-sverige.se

Megaman Sverige © Oy Airam Electric Ab, 2013.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar.

23042013.500

Similar magazines