Läs mer (pdf) - Solar

solar.se

Läs mer (pdf) - Solar

Solar Light

Projekt – klassrum

2013


Solar Light

Klassrum – ljus när det behövs!

Minska energiförbrukning och koldioxidutsläpp med hjälp av

något av våra paket, DALI alternativt 1-10V till skolsal. Belysning i

klassrum regleras efter befintligt dagsljus eller styrs manuellt, likaså

tavelbelysning. Med hjälp av dagsljusreglering och närvarosensor

anpassas belysningen enkelt till vad som sker i klassrummet.

Dagsljuset tas tillvara och styr belysningsstyrkan i salen till förinställd

önskad belysningsnivå och armaturerna släcks automatiskt när

eleverna har lämnat lektionssalen.

Cosmic School inkl

ljuskälla – En armatur

har anpassats för att

ge bästa möjliga belysning

i skolsalar.

Cosmic AS inkl

ljuskälla – Har asymmetrisk

ljusbild för att

belysa tavlor, väggar

mm.

Exempel: I ett klassrum ska belysningen regleras efter befintligt

dagsljus. Takbelysningen och tavelbelysningen ska slås på/av manuellt

och regleras med hjälp av närvarodetektorn.

Lösning: Använd närvarodetektorn PD-C360i/24 Dali Master

för att reglera belysningen i klassrummet. Med en extra återfjädrande

strömbrytare kan belysningen när som helst regleras, tändas

och släckas manuellt. Det är alltid möjligt att ”ta kontrollen” över

belysningen. Tavelbelysningen styrs med den andra knappingången

på närvarodetektorn. Med hjälp av fjärrkontrollen Mobil-PDi/Dali

kan belysningen i klassrummet alltid regleras, tändas, släckas eller

tilldelats ett sparat belysningssenario.

n Sänker driftkostnaderna avsevärt.

n Modernt, miljövänligt och energisnål lösning.

n 0,3 W förbrukning i standby, vilket är absolut lägsta på hela marknaden.

n Om dagsljuset (inställt luxvärde) är tillräckligt, släcks eller dimmas

ljuset även om rörelse finns för maximal energibesparing.

n Med återfjädrande brytare kan belysningen när som helst

tändas, dimmas och släckas manuellt.

n Belysningen släcks automatiskt om du glömmer att släcka.

n Du kan även ha ett tidsinställt orienteringsljus på 10/20% istället

för att det släcks helt.

n Programmeringen görs oerhört enkelt genom den medföljande

fjärrkontrollen, ifall du vill ändra det förinställda driftprogrammet.

n Montera - Anslut - Klart!

Exempel på installation – klassrum

Skolsal: 9x8m, Takhöjd: 3m.

Medelbelysning 500 lux, normala

0.00 8.00 m

9.00 m

8.50

0.50

0.00

reflektionsfaktorer,

beräkningsplan

0,85m över golv,

underhållsfaktor

0,85.

Monteringshöjd:

2,5m.

Ovanstående

exempel enligt

svensk standard

SS EN12464-1.

Ett paket – Innehåll Skolpaket Cosmic DALI eller

Cosmic 1-10V – Enklaste installationspaket på marknaden.

n 9st 2x28W Cosmic School DALI/1-10V pendelarmatur komplett

med 2,5m 5-ledare, upphäng och ljuskällor/835.

n 2st 1x49W Cosmic AS DALI. Alt. T/S vid pkt E-nr: 70 222 39.

Vid pkt E-nr: 70 222 48, ingår Ej tavelbelysning

n 2st konsolpar för väggmontage av Cosmic AS.

n 2st Lysrör 49W/840 till tavelbelysning.

n 2st återfjädrande strömbrytare för tak resp tavelbelysning infälld

Eljo Exxact + ram. för ljusstyrning och tändning.

n 1st PD-C360I/24 DALI, alt. PD-C360I/24 DIMPLUS-SM( 1-10V),

alt. Närvarodektektor 360GR inf(vid E-nr:70 222 48)

(konstantljusreglering).

n Vid Dali pkt; ingår utv.dosa IP20 + fjärrkontroll MOBIL-PDI/DALI.

Vid 1-10V pkt; Sensor utanpåliggande + ingår service fjärrkontroll

PDI/PLUS. 1-10V utan tavelbel pkt; Ingår utv.dosa IP20 +

fjärrkontroll PDI/PLUS

n 1st fjärrkontroll (vakt-mästaren för enkel programmering).

2 För mer info gå till vår hemsida www.solar.se/solarlight


Solar Light

Projekt – klassrum

Skolpaket – Ett komplett paket för klassrum

(max 9x8m) med styrning via närvarodetektor

och fjärrkontroll, armaturer, ljuskällor, väggfäste

och strömbrytare.

E-nr. 70 222 49 Skolpaket Cosmic Dali

E-nr. 70 222 39 Skolpaket Cosmic 1-10V

(Tavelbelysning-tänd/släck)

E-nr. 70 222 48 Skolpaket Cosmic 1-10V

utan tavelbelysning

För mer info gå till vår hemsida www.solar.se/solarlight

3


Huvudkontor

Gullbergs Strandg. 15

401 25 Göteborg

Tel. 031- 382 50 00

Fax. 031- 382 50 31

info@solar.se

Kundservice

Tel. 0200 - 230 250

E-mail: kundservice@solar.se

Öppet: mån – fre 07:00 – 17:00

www.solar.se/solarlight

Similar magazines