Regional digital utveckling - Offentliga rummet

offentligarummet.se

Regional digital utveckling - Offentliga rummet

www.regionvasterbotten.se

Regional digital utveckling

Ewa-May Karlsson, regionråd (C)

Offentliga rummet, 29 maj 2013


Regional digital utveckling

Västerbotten

• 15 kommuner.

• 2 stora och 13 små.

• 259 000 invånare

• 72% av invånarna är

bosa


Regional digital utveckling

Västerbotten

• 15 kommuner.

• 2 stora och 13 små.

Glest befolkat

Långa avstånd

• 259 000 invånare

Demografi

• 72% av invånarna är

Klimatet

bosa


Regional digital utveckling

Västerbotten

• 15 kommuner.

• 2 stora och 13 små.

• 259 000 invånare

.

• 72% av invånarna är

bosatta i de två stora.

• Bjurholm, Sveriges minsta

kommun, 2 445 invånare.

Sorsele

Storuman

Vilhelmina

Dorotea

Malå

Norsjö

Lycksele

Skellefteå

Vindeln

Robertsfors

Åsele

Vännäs

Bjurholm

Umeå

Nordmaling


Bästerbotten

Regional digital utveckling


Regional digital utveckling

Digitaliseringen av samhället

Vi måste bli bättre på att använda digitaliseringens

möjligheter för att stärka vår konkurrenskraft, tillväxt och

innovationsförmåga men också att utveckla samhällets

service och säkerställa att alla kan ta del av de

möjligheter som skapas.

Privatpersoner, företagare och anställda ska inte bara

kunna använda och dra nytta av de möjligheter som

digitaliseringen erbjuder i vardagen, utan även aktivt

kunna påverka utvecklingen och skapa nya möjligheter

och lösningar.


Regional digital utveckling

” FramSden är här, den är

bara lite ojämnt fördelad ”

( William Gibson )


Regional digital utveckling

Samtal

Samsyn

Samverkan

Samhandling


Regional digital utveckling

PRIVATPERSONER & FÖRETAG

Lokal nivå

Delregional nivå

Regional nivå

Nationell nivå

Europeisk nivå


Regional digital utveckling

EU 2020

Innovationsunion

Digital agenda för Europa

Innovationsstrategi för Sverige

Digital agenda för Sverige

Strategi för eSamhället

Regional utvecklingsstrategi

Nationell strategi eHälsa

Regional innovationsstrategi

Regional digital agenda

eVästerbotten

eHälsa


Regional digital utveckling

EU 2020

Innovationsunion

Digital agenda för Europa

Innovationsstrategi för Sverige

Digital agenda för Sverige

Strategi för eSamhället

Regional utvecklingsstrategi

Nationell strategi eHälsa

Regional innovationsstrategi

Regional digital agenda

eVästerbotten

eHälsa


Regional digital utveckling

Övergripande regionala strategier

Kommuner

Landsting

RUS

RDA

Länsstyrelse

Näringsliv

RIS

Akademin

Civila samhället


Regional digital utveckling

Från RUS till Regional Digital Agenda


Regional digital utveckling

Hållbart och

klimatsmart digitalt

samhälle

Digital

delaktighet och

kompetens

Utveckla det

digitala lärandet

Stärka forskning och

innovation utifrån ett

digital perspektiv

Regional digital

agenda

-­‐ IT minskar avstånden -­‐

Ökad kvalitet inom

vård och omsorg

Digitalt

entreprenörskap och

företagsutveckling

Den uppkopplade

regionen


Regional digital utveckling

Regional digital agenda

• En strategi och handlingsplan.

• Både bred och smal på samma gång.

• Omfattar perioden 2014 -2020.

• Klar i nov 2013 / mar 2014.

• Finns en stomme som från RUS som nu bearbetas,

utvecklas och förankras vidare.

• Ramverk för kontinuitet, uppföljning och revidering

under hela perioden.

• Organisation för genomförande.

Införande av ett regionalt digitaliseringsråd


Regional digital utveckling

eVästerbotten

Samverkanplattform

Treårigt projekt 2013 – 2015

- Region Västerbotten

- Länets 15 kommuner

- Västerbottens läns landsting

Vård och

omsorg

Strukturella

förutsättningar

eVästerbotten

Utbildning

och

kompetensförsörjning

Samhällsbyggnad,

trafik och

miljö

Sju insatsområden, eBlomman

Stödfunktioner

Samverkan & Samarbete

Näringsliv

och arbete

Projekt och verksamhet

Politisk styrgrupp är Region

Västerbottens arbetsutskott

Operativ ledningsgrupp med

tjänstepersoner

Demokrati

och

delaktighet

Kultur och

fritid


Regional digital utveckling

Tack för uppmärksamheten

Ewa-May Karlsson

Regionråd (C)

ewa-may.karlsson@vindeln.se

070 – 663 64 94

Magnus Rudehäll

IT-strateg

magnus.rudehall@regionvasterbotten.se

070 – 608 48 88

More magazines by this user
Similar magazines