Praktiktjänstgöring vid ambassaden i Amman

hum.gu.se

Praktiktjänstgöring vid ambassaden i Amman

Mer detaljerad information om UD:s regler gällande praktiktjänstgöring finns på UD:s hemsida.

(http://www.regeringen.se/sb/d/15406)

Praktikperiod

20 veckor under höstterminen 2013. Ingen praktik under sommaren. Exakt period bestäms direkt

mellan praktikanten och ambassaden.

Ersättning

Praktiken är oavlönad och ambassaden ersätter inte omkostnader för kost, logi, resor eller andra

utgifter. Praktikanten får på egen hand ordna med bostad.

Ansökan

Till ansökan ska bifogas CV, personligt brev samt andra handlingar sökanden önskar åberopa. I

ansökan ska även framgå om sökanden har sökt, eller planerar att söka, praktiktjänstgöring under den

aktuella perioden på andra svenska ambassader eller på Utrikesdepartementet i Stockholm. Ange i så

fall vilken/vilka ambassader/enheter. Samtliga dokument ska vara i elektroniskt format och sändas till

följande e-postadress: ambassaden.amman@gov.se.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag för praktik under vårterminen 2013 är söndag 31 mars 2013. Ambassadens

ambition är att därefter kunna lämna besked till alla sökande inom några veckor.

För övriga upplysningar om praktiktjänstgöring vid Sveriges ambassad i Amman, skriv till

ambassaden.amman@gov.se.

More magazines by this user
Similar magazines