NATHALIA EDENMONT Only Child - Halmstad

halmstad.se

NATHALIA EDENMONT Only Child - Halmstad

17 april–22 maj

NATHALIA

EDENMONT

Only Child


17 april–22 maj

NATHALIA EDENMONT

Only Child

Halmstads Konsthall visar den omdiskuterade utställningen Only Child. Möt en

till synes perfekt verklighet med en underton av obehag.

Guidad visning lördagar kl. 13.00

Nathalia Edenmonts bildvärld kretsar kring barndom, föräldraskap och familjerelationer;

livscykeln och livets olika skeenden gestaltas. Konstverken är vackra och perfekt arrangerade,

men i varje bild finns ett skrämmande obehag. Utställningen ifrågasätter maktstrukturer i

samhället och visar hur kort och förgängligt livet kan vara. Bilderna, som har en existentiell

allmängiltighet, är sprungna ur konstnärens livserfarenhet då hon som fjortonåring blev

föräldralös. Bilderna fascinerar och berör, och har just därför varit mycket omdiskuterade,

hennes syfte har dock aldrig varit att provocera.

Edenmonts arbeten med blomsteruppsättningar och insekter refererar till den holländska

stillebenstraditionen från 1600-talet, då blommor och döda djur användes som förgänglighetssymboler.

Dessa symboler uppmanar betraktaren till eftertanke om att livet är kort och

människan bräcklig. Hos Edenmont har stillebenmotiven gått över mot porträtt.

Även renässansporträtt och madonnamålningar är tydliga bildreferenser i utställningen.

Madonna- eller Mariabilder har en framträdande plats i den kristna konsten, dels i rollen

som föderska av Guds son, och dels som den sörjande modern. Rysk-ortodoxa ikonmålningar

är en stor inspirationskälla för konstnären, trots att det under hennes uppväxt var

förbjudet med religiösa motiv och religiös tillbedjan i det sovjetiska samhället.

Bild framsida: Nathalia Edenmont, Only Child, 2012

Nathalia Edenmont föddes 1970 i Jalta på Krimhalvön i dagens Ukraina. Under hennes

uppväxt var det en del av Sovjetunionen, och därmed en konstitutionell socialistisk stat.

Inom socialismen är barnet viktigt, som hoppet för framtiden och bärare av den socialistiska

drömmen. I realiteten har barn däremot ofta farit illa i socialistiska stater, då de har behandlats

instrumentellt på barnhem och i skolor för att skolas in i socialismen. I hennes bilder

gestaltas ofta barnets och kvinnans trånga livsrum.

Edenmont kom till Sverige som tjugoåring efter östblockets fall 1990. Här fortsatte hon sin

konstnärliga utbildning inom design, vilket blev hennes väg in i fotokonsten. Hennes bilder

är noga planerade och förberedda, och de retuscheras eller bearbetas inte alls digitalt.

Ett stort tack till Alingsås Konsthall som producerat utställningen Only Child samt till

Wetterling Gallery.


Embryo

2011

C-print siliconmonterad på optiwhiteglas

Ägget är livets början. Det är både en fruktbarhetssymbol

och ett skydd för embryot, livet som

är på väg att utvecklas. Här symboliseras kvinnans

fruktbarhet av hönsägg. Kvinnligheten likställs med

fruktbarhet, och denna kvinna bär den på utsidan

av kroppen. Kvinnans ägg är potentiellt liv, men de

flesta kommer att stötas bort obefruktade.

Forget me not

2011

C-print siliconmonterad på optiwhiteglas

Pojken i bilden bäddas in i blombuketten, där några

förgätmigejblomster vid hans axel har gett bilden

dess titel. Det är en oansenlig blomma som enligt

historien fick sitt namn sist, och fick påpeka att den

inte skulle glömmas bort. Bland de friska blommorna

finns även delar som börjar torka och dö. Livscykeln

som Edenmont gestaltar i sina konstverk är en

process av födsel, liv och död, där en av de starkaste

instinkterna är: glöm mig inte.

Kid

2010

C-print siliconmonterad på optiwhiteglas

Barns nakenhet i konsten har en känslig dubbelhet.

Å ena sidan symboliserar det oskuld och tiden innan

syndafallet, å andra sidan en problematisk sexualisering av allt yngre kroppar.

Karusellfiguren flickan rider på pekar mot barndomen, medan den putande

magen pekar mot graviditet och de krafter som tvingar barn att växa upp i förtid.


New Born

2012

C-print siliconmonterad på optiwhiteglas

Kristusgestalten i bilden sitter som en madonnafigur

med ett Jesusbarn i famnen. Vår kulturs största

modergestalt har i bilden blivit en man, medan

Jesusbarnet i sin tur, barnet som ska frälsa världen,

är en flicka.

Cord

2012

C-print siliconmonterad på optiwhiteglas

I denna madonnabild är det inte en livgivande

navelsträng utan en strypsnara som förbinder

modern och barnet. Den ömsesidiga beroendesituationen

är kvävande för de båda. Just kvävning

och hot om strypning är ett återkommande motiv

hos Edenmont och hennes bilder visar ofta barnets

och kvinnans begränsade livsrum.

Prince

2011

C-print siliconmonterad på optiwhiteglas

Prinsen i bilden rider på en vit springare, en arketypisk

roll för unga män som innefattar mod och ridderlighet,

och förutsätter en kvinnoroll som behöver bli

undsatt. Leksakshästen pekar däremot tydligt mot barndomen och tillsammans

med titeln pekar det mot en sagovärld som hör barndomen till.


Forbidden fruit

2011

C-print siliconmonterad på optiwhiteglas

Kvinnans vita kläder symboliserar renhet

och helighet, vilket kontrasteras av den röda

fläcken mellan hennes ben. Granatäpplets

spillda kärnor blir i bilden till obefruktade

ägg. Det blödande hjärtat och menstruationen

pekar mot puberteten, steget från

barndomen in i vuxenheten. Det är en av

de övergångar i livet som Edenmont ofta

återkommer till i sitt konstnärskap.

Granatäpplet har många symboliska betydelser. Under antiken symboliserade

det gudinnor och äktenskapet, i kristendomen Guds välsignelse och fruktbarhet,

och det öppna granatäpplet symboliserar Jesu uppståndelse och evigt liv.

Only Child

2012

C-print siliconmonterad på optiwhiteglas

Bilden som har gett titel åt utställningen är

ett självporträtt, det är konstnärens eget

ansikte vi ser. Kvinnan liknar en madonnagestalt,

men istället för att hålla ett barn i

famnen så håller hon ett köttstycke som

invaderats av likmaskar. I många av

Edenmonts bilder gestaltas känslor

förknippade med avgörande händelser i

livet, och trauman som sätter sig i kroppen.

Känslorna kan vara självupplevda, men blir i hennes bilder allmängiltiga när

hon laddar dem i den konsthistoriska bildbanken.


Play

2010

C-print siliconmonterad på

optiwhiteglas

Leken som titeln hänvisar till

är djupt allvarlig, och kan få

allvarliga konsekvenser. Bilden

skrämmer genom kontrasten

mellan barnet, symbolen för

oskuld, och våldet hon riktar

mot sig själv.

Bilden skapade stor uppståndelse

när utställningen visades

på Alingsås Konsthall under

hösten 2012. Där användes

den som utställningsaffisch,

och kulturnämndens ordförande

reagerade starkt på att den visades på platser där betraktaren inte kunde

göra ett aktivt val att titta eller inte titta på bilden. Alingsås Konsthall valde av

just den anledningen att plocka ner affischen.

Secret

2011

C-print siliconmonterad på optiwhiteglas

Titeln menar att något i bilden är en hemlighet, men den stora magen gör det

svårt att se hur denna hemlighet ska kunna döljas.

Bilden refererar till ett mycket känt renässansporträtt: Makarna Arnolfinis

trolovning från 1434 av Jan van Eyck. Den föreställer ett trolovat par där

kvinnan är mycket ung och visas med gravidmage för att symbolisera att hon

är fruktbar: att hennes funktion i det kommande äktenskapet är att bära

mannens barn. Den putande magen i Edenmonts bild visar på liknande sätt

hur kvinnor definieras genom sin fruktbarhet och sexualitet.


Bloom

2012

C-print siliconmonterad på optiwhiteglas

I konsthistorien är blommor är en symbol för fertilitet, men också för livets

förgänglighet. Titeln ”blomstrande” bär med sig både livet och döden, det

som blommar ska också vissna. Bildens komposition och färgsättning påminner

om holländskt blomstermåleri, med bakgrundens svärta mot blommornas

klara färger.

Consciousness

2012

C-print siliconmonterad på optiwhiteglas

Den blå färgen dominerar bilden, en färg

som i konsthistorien stått för det andliga och

medvetandet, precis som titeln pekar på.

Flickan är placerad som i ett stilleben, vilket

är en konsthistorisk bildtyp som blev vanlig

i västerländsk konst på 1500-talet. Stilleben

är en gruppering av vardagliga föremål som

laddas med symboliskt innehåll. Där är

vanitasmotiv vanliga, som ska uppmana oss

att reflektera över livets förgänglighet.

Vanitas är latin för förgänglighet och tomhet. Vissnande blommor och döda

fåglar är vanliga symboler, precis det som Edenmont använder sig av här.

Andra vanliga symboler i vanitasmotiv är ruttnande frukt, timglas, och den

mest klassiska: dödskallen.

Nästa utställning:

29 maj–26 juni - Elin Bengtsson

2012 års Lars Johansson-stipendium tilldelades Elin Bengtsson. Under en

längre period har hon varit bosatt i USA och skapar utställningen med

utgångspunkt ur synen på Sverige utifrån.


Öppettider

mån–fre kl. 10–13, 14–18, lör 11–16, sön 12–16

OBS! Maj–aug stängt söndagar.

Axel Olsons gata 1, i Stadsbiblioteket

www.halmstad.se/halmstadskonsthall

Tfn: 035-13 94 44

Följ Halmstads Konsthall på

Facebook och Instagram!

Box 316, 301 08 Halmstad

More magazines by this user
Similar magazines