Utvärdering av Lär mer om EU 2009 och 2010 (pdf) - Internationella ...

programkontoret.se

Utvärdering av Lär mer om EU 2009 och 2010 (pdf) - Internationella ...

Diagram 13 b: Vilka läromedel/jkunskapskällor använder du i din undervisning?

Liksom tidigare är svarsmönstret mellan grupperna relativt lika. Det är tre kunskapskällor

som de flesta tycks använda sig mest av, myndigheters och organisationers webbplatser,

myndigheternas tryckta material om EU samt Internet i allmänhet. Minst vanligt är

gästföreläsningar och studiebesök följt av olika typer av kunskapsspel. Det tycks vara i

stort sett lika vanligt att använda egenproducerat material av läraren eller av lärare och

elever som förlagsproducerade läroböcker. Både tidningar/tidskrifter och TV/video och film

tycks vara vanligare att använda än tryckta läroböcker.

19 (30)

More magazines by this user
Similar magazines