Utvärdering av Lär mer om EU 2009 och 2010 (pdf) - Internationella ...

programkontoret.se

Utvärdering av Lär mer om EU 2009 och 2010 (pdf) - Internationella ...

Tabell 1: Antal timmar som ägnas åt EU-frågor i studieförberedande resp.

yrkesförberedande program

2009

Undersökn.grupp

2009 Kontrollgrupp

Uppföljning av 2010

2010 Gylärare

0 timmar 1-5 timmar 6-10

timmar

11 timmar

eller mer

Studieförb. 3 % 30 % 50 % 17 %

Yrkesförb. 6 % 41 % 44 % 9 %

Studieförb. 5 % 25 % 50 % 20 %

Yrkesförb. 3 % 47 % 38 % 12 %

Studieförb. 4 % 28 % 50 % 18 %

Yrkesförb. 5 % 42 % 41 % 12 %

Studieförb. 1 % 41 % 42 % 15 %

Yrkesförb. 4 % 55 % 30 % 11 %

Det som framför allt är intressant i tabell 1 är att jämföra de två sista kolumnerna. För att

förenkla denna jämförelse har dessa brutits ut och redovisas separat i tabell 2. I tabell 2

har de som ägnar 6-10 timmar slagits ihop med dem som ägnar 11 timmar eller mer åt

EU-frågor. Sedan redovisas resultatet och skillnaderna mellan studieförberedande

program och yrkesförberedande program.

Tabell 2: Skillnaden i timmar som ägnas åt EU-frågor inom olika gymnasieprogram

Undersökning

Inriktning

Andel lärare

som

undervisar om

EU 6 timmar

eller mer

Differens

mellan

studieförb.

och

yrkesförb.

progr.

2009

Undersökn.grupp

Studieförb. 67 %

Yrkesförb. 53 %

14 %

2009 Kontrollgrupp

Studieförb. 70 %

Yrkesförb. 56 %

14 %

Uppföljning 2010

Studieförb. 68 %

Yrkesförb. 53 %

15 %

2010 Gylärare

Studieförb. 57 %

Yrkesförb. 41 %

16 %

Som framgår är differensen ungefär konstant och snarast ökande. Det innebär att den

tendens som noterades redan i Skolverkets undersökning 2007 kvarstår, det vill säga att

lärarna tenderar att ägna mer tid åt EU-frågor när de undervisar inom studieförberedande

program jämfört med yrkesförberedande, trots att kursplanen är densamma.

Ser man till 2010 års gy-lärare så ser man en viss skillnad mellan mäns och kvinnors svar

på denna fråga. Samtidigt som det är färre bland kvinnorna som ägnar 6 timmar eller mer

7 (30)

More magazines by this user
Similar magazines