en sjömanskyrkogård på Sandhamn - Stockholms läns museum

stockholmslansmuseum.se

en sjömanskyrkogård på Sandhamn - Stockholms läns museum

Körckegårdsudd —

en sjömanskyrkogård Sandhamn

Arkeologisk undersökning av en sentida begravningsplats Sandhamn, Eknö

1:243, Djurö socken, Värmdö kommun, Uppland

Kjell Andersson

Margareta Boije (osteologisk analys)

Rapport 2000:1

Box 6176 102 33 Stockholm

Tel 08-690 69 60 Fax 08-32 32 72

Besöksadress: Klarahuset, Sabbatsbergsvägen 6

www.lansmuseum.a.se

More magazines by this user
Similar magazines