Importerade infektioner – vad bör alla förskrivare tänka på?

orebroll.se

Importerade infektioner – vad bör alla förskrivare tänka på?

Importerade infektioner

vad bör alla förskrivare

tänka på?

130207

Anja Rosdahl

Infektionsspecialist

Universitetssjukhuset Örebro


Friskt par i 40-års åldern ska resa 2 v

till Tanzania, sol, bad och safari.

Hustrun blir ”lätt magsjuk”. Vad

rekommenderar du?

1. Ät vällagad mat och drick

buteljerat/kokt vatten.

2. Nr 1 + Vätskeersättning och

Loperamid

3. Nr 1 + Dukoral

4. Nr 1 + egenbehandling med

Ciprofloxacin 3-5 dagar.

5. Antibiotikaprofylax hela resan


Vällagad mat och buteljerat vatten

funkar det?

• Nja….

• Svårt att följa strikta regler.

• Flera studier talar för att ju

försiktigare du är desto större risk

för diarré.

• Ät vad som ser, luktar och smakar

gott. Tvätta/sprita händerna ofta.


Vätskeersättning och

Loperamid

• Vätskeersättning - Grundbehandling

• Loperamid i max 2 dygn om ej

– Långdragen hög feber

– Blodiga diarréer

1.

– Allmänpåverkan

– Små barn


Dukoral

• Risk för Kolera liten

• Ca 60-70% skydd mot LT-ETEC

• LT-ETEC står för 10-60% av

turistdiarrén!

• Total skyddseffekt ca 5-30%

• Kostnad ca 450 kr


Antibiotika som

egenbehandling

• Risk för biverkningar och allergi troligen

låg

• Dubbelt så hög risk för ESBL bärarskap

• Ökad risk att insjukna i Salmonella och

även Campylobacter ( upp till 2 år)

• Ökad kinolonresistens ffa i Sydostasien –

Azithromax alternativ


Vilka av följande patientgrupper har en

ökad risk i och med diarréesjukdom

1. Tablettbeh diabetes, Kronisk

magkatarr, Graviditet

2. Tidigare reaktiv artrit,

Inflammatorisk tarmsjukdom

3. Immunsupprimerade

4. 2+3

5. 1+2+3


1. Tablett diabetes - metformin

2. Kronisk magkatarr - omeprazol

3. Graviditet – uttorkning och

svårighetsgrad, antibiotika lokalt?

4. Tidigare reaktiv artrit- ny artrit

5. Inflammatorisk tarmsjukdom –

utlösa skov

6. Immunsupprimerade – sepsis, invasiv

sjukdom


33-årig man nyligen hemkommen från

jaktresa i Mocambique. Ätit

malariaprofylax. Lång flygresa. Nu hög

feber och ont i kroppen.

CRP 70. Vilken infektionssjukdom

misstänker du?

1. Malaria

2. Influensa

3. Lunginflammation


33-åring dog av malaria i Malmö

Expressen

25 maj 2010

33-åringen kom till infektionskliniken på SUS Malmö förra tisdagen

och i fredags dog han. "Det här fallet var väldigt dramatiskt. Han fick

allvarliga cirkulationsstörningar i hjärnan", säger Peter Lanbeck på

infektionskliniken.


23-årig man hemkommen efter 3 v i

Indonesien. Haft feber och ont i

kroppen i drygt en vecka under

semestern. Mår nu bra. Rädd att han

haft Dengue. Vill gärna kolla detta. Vad

gör du?

1. Tar serologi – och om positiv avråder från

nya resor till sub-/tropikerna.

2. Avstår från serologi - avråder från resor

från sub-/tropikerna baserad på anamnes.

3. Avstår från serologi och uppmanar till

myggprotektion vid resor till sub-

/tropikerna.


Denguefeber

• Sprids med Aedes aegypti - dagbitare

• Ingen specifik behandling

• Influensaliknande symptom

• 4 serotyper

• Vid återinsjuknande risk för

hemorragisk feber


Dengue

Låg risk att smittas igen.

Låg risk för Dengue heorragisk feber

Finns bra symptomatisk behandling –

endast 1% mortalitet.

ALLTID myggprotektion i tropiska

områden!

Därmed provtagning onödig.


45-årig granne berättar att han i

oktober blev biten av hund under

Thailandssemester. I julklapp fått

Stephen Kings bok Cujo och är nu orolig

för rabies. Vad säger du?

1. Ingen fara – rabies finns

inte i Thailand

2. Ingen fara – om

fortfarande frisk ingen

risk

3. Rekommenderar

postexpositionsprofylax


Rabies

• 3-6% av infångade gathundar i Thailand har

rabies.

• Inkubationstiden varierar

– Vanligen inom 3 månader

– Beskriven upp till 19 år

• ALDRIG för sent att vaccinera


Till vilket av följande resmål skulle du

INTE rekommendera hepatit A profylax

1. Turkiet

2. Kanarieöarna

3. Thailand

4. 1+2

5. 2+3


Smittland hepatit A sista 10 åren

Summa

60

50

40

Summa

30

20

10

0

turkiet

jugoslavien

irak

somalia

marocko

libanon

egypten

danmark

syrien

etiopien

indien

thailand

serbien

spanien

Statistik hämtad från SMI


Hepatit A prevalens

Källa: CDC


28 årig kvinna hemkommen från

semester i Gambia för 5 veckor sedan.

Nu feber, nedsatt aptit, kräkning.

ALAT 10, ASAT 14 Bilirubin 4,8

CRP 13, LPK 1.0, TPK 71

Vad misstänker du?

1. Körtelfeber (EBV)

2. CMV

3. HIV

4. Akut hepatit A

5. Malaria

More magazines by this user
Similar magazines