Stödmurar - Finja

finja.se

Stödmurar - Finja

SKÖNARE

KOMMUNIKATION

1


PRISBELÖNT

PERRONGKONCEPT

PLATTFORMSELEMENT

SNABBT, EKONOMISKT OCH SÄKERT

Finjas prefabricerade perrongsystem ger en tre

gånger snabbare byggtid jämfört med traditionella

plattformskonstruktioner. Ett snabbt montage är

mycket viktigt vid arbete intill järnvägsspår. Tiden för

arbete nära spåret vill man begränsa, då avstängningar

för ”tågfri tid” är mycket kostsamma för hela

samhället. Finjas system innebär även lägre, total

entreprenadkostnad jämfört med andra lösningar, då

arbetsinsatsen är betydligt kortare. Hästvedas nya,

125 meter långa plattform färdigställdes på endast 25

arbetstimmar. Arbetsmiljön för byggnadsarbetarna

blir också betydligt säkrare då de kan jobba på helt

tågfria vardagsnätter.

ETT FRAMGÅNGSRIKT KONCEPT

Plattformssystemet är framtaget tillsammans med

Trafikverket i samband med Projekt 50-11. Det

fick, 2009, Fias kvalitetspris, och nominerades till

stora samhällsbyggarpriset 2011. Projektet blev så

framgångsrikt att Trafikverket bestämde sig för att

använda Finjas plattformssystem till 16 nya stationer

i norra Skåne och södra Småland. Sedan 2008 har

fler än 30 stationer levererats och monterats med

utomordentligt bra resultat. Konceptet är därmed

ett väl utprovat, godkänt och uppskattat system, av

samtliga aktörer i byggprocessen.

2


ENKEL OCH FLEXIBEL KONSTRUKTION

Konstruktionen är enkel. 2,5 meter långa och 4,5

meter breda element läggs på två långa, låga T-stöd. I

elementen finns infästningar för belysning och räcken

ingjutna. Elementen kan även specialutformas, både

geometriskt och dimensioneringsmässigt, med hjälp

av våra erfarna konstruktörer. Perrongens inre är ett

tomrum med plats för kablar och andra installationer.

De är därmed lätt åtkomliga för reparationer, vilket

ger lägre underhållskostnader. Systemet är dessutom

fullständigt demonterbart, flyttbart och lätt utbytbart.

Det innebär hög flexibilitet för framtida ombyggnationer,

kompletteringar och återanvändningar. Konstruktionen

är helt enkelt anpassad till dagens moderna krav!

Perrongelementen är utförda i högpresterande och frostbeständig betong med lång livslängd och låga underhållskostnader.

Perrongelement

T-stöd

Ankarskena

HTA 38/17 150 mm

0,85 m

L-Stål

150 x 100 x 10 mm

6,0 m

0,9 m

2,5 m

4,5 m

2,5 m

4,5 m

Elementen levereras färdiga med erforderliga och standardiserade

taktila mönster och kontrastfärger ingjutna

3


– Det är ett fantastiskt koncept som gör arbetet

säkrare för byggnadsarbetarna, är bra för miljön

och billigare än andra alternativ, säger Pernilla

Merkenius projektledare, Trafikverket.

LEVERERADE PERRONG

OBJEKT FRÅN FINJA

Ort Mängd [m] Leveransår

Burlöv 245 m 2008

Åkarp 245 m 2008

Hjärup 260 m 2008

Båstad 262 m 2009

Kattarp 176 m 2009

Stångby 49 m 2009

Höör 218 m 2010

Oxie 51 m 2010

Rydsgård 78 m 2010

Svarte 44 m 2010

Billeberga 93 m 2010

Vallåkra 46 m 2010

Tågarp 44 m 2010

Gantofta 42 m 2010

Mantorp 74 m 2010

Linghem 76 m 2010

Vikingstad 88 m 2010

Påarp 78 m 2010

Mörarp 103 m 2010

Skurup 93 m 2011

Sösdala 416 m 2011

Köpingebro 44 m 2011

Tomelilla 69 m 2011

Lunnarp 44 m 2011

Gärsnäs 42 m 2011

Simrishamn 42 m 2011

Moheda 160 m 2011

Lammhult 160 m 2011

Stockaryd 160 m 2011

Ballingslöv 240 m 2012

Hästveda 240 m 2012

Stehag 32 m 2012

Summa

4014 m

4


ESTETIK OCH

FUNKTION

5


STÖDMUR

STORT ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Prefabricerade stödmurar har en mängd användningsområden

i vårt samhälle. Finja har därför

tagit fram ett brett stödmursprogram som kan

användas till allt från små trädgårdar, till stora infrastrukturprojekt.

Parkeringsplatser, trafikplatser,

parker, idrottsanläggningar, lantbruk, bostadsområden

och återvinningsanläggningar är andra

exempel på platser där stödmurar används både

för sin praktiska funktion och för att ge en estetiskt

tilltalande miljö med spännande ytmönster.

VACKER, OCH ANPASSAD

Stödmurens uppgift är först och främst att fixera

jordmassor genom att ta upp nivåskillnader i

terrängen. Den kan, med fördel, också användas

som fristående vägg i planlager, för hantering och

separering av olika material. Finja erbjuder förutom

släta, grå murar, även murar med reliefmönster eller

frilagd ballast. I Finjas sortiment ingår både L-murar

och T-murar med tillhörande hörnelement. Murarna

finns från 400 mm låga murar, till 4700 mm höga,

alla med standardlängden 2400 mm. Elementen

kan dessutom kundanpassas, med lutande krön,

speciallängder, räckesinfästningar o dyl.

6


Vi anpassar också storlek, ytor och utseende på

murarna, helt efter dina önskemål.

SNABBT OCH EFFEKTIVT

Stödmurar av betong ger miljöfördelar genom att de

har lång livslängd och lågt underhållsbehov. Tack vare

att all tillverkning sker i en noggrant kontrollerad

miljö, i Finjas fabriker, uppnås en hög och jämn

kvalitet. Montage av prefabricerade stödmurar kan

ske mycket snabbt och effektivt, vilket underlättar

byggprocessen och ger en god projektekonomi. Alla

Finjas stödmurar är utrustade med DEHA kulankare

för en säker och enkel hantering och ett snabbt

montage. För att underlätta en rationell byggprocess

på arbetsplatsen, planerar Finja, i dialog med dig,

transporten av elementen. Dessutom erbjuder sig

Finja, med sin erfarna montageavdelning, att utföra

monteringen, om du så önskar.

7


PROJEKTERING OCH

DIMENSIONERING AV STÖDMURAR

Finjas stödmurselement är som standard tillverkade

med materialkvalitet Btg I Std C35/45 och med

armeringen NK500AB-W, K500B-T.

Elementen dimensioneras för följande lastfall:

FSM 1: 4, 10 och 20 kN/m²

FSM 2 och 3: 10 och 20 kN/m²

Vid projektering måste man ta hänsyn till:

• De laster som stödmuren kommer att utsättas för.

• Nivåskillnaden mellan de olika markytorna.

• Markens materialsammansättning och

dräneringsförhållanden.

Stödmurselementen är dimensionerade och

konstruerade enligt Eurokod, med livslängdsklass

L50. Konstruktionsberäkningarna har gjorts med

följande utgångspunkter:

• Att Exponeringsklassen är XC2/XF1. Andra

alternativt erbjuds självklart där speciella krav finns.

• Att elementen betraktas som en eftergivlig

konstruktion.

• Att elementen samverkar genom att fogarna

mellan elementen fylls med Expanderbetong

C40/50, förslagsvis Finja Bemix.

• Att motfyllningens tunghet är 19 kN/m3 över

grundvattenytan.

• Att elementen placeras på en dränerad och väl

packad grusbädd enligt AMA Anläggning 07, kapitel

CEB.422.

• Att fyllning mot stödmuren görs med grus enligt

AMA Anläggning 07, kapitel CEB.523.

Specialutföranden av vår standardmur kan tillverkas.

8


q=4kN/m 2

Max axeltryck=15kN

Stödmur - marktryck 4 kN/m 2

Lätt fordons- och trucktrafik, parkeringsplatser

för personbilar m.m.

q=10kN/m 2

Max axeltryck=90kN

Stödmur - marktryck 10 kN/m 2

Medeltung fordons- och trucktrafik,

lastkajer m.m.

q=20kN/m 2

Max axeltryck=150kN

Stödmur - marktryck 20 kN/m 2

Tung fordonstrafik, normala fordon i

gatu- och närtrafik.

9


t=80 mm

FSM 1-1 (L-stöd)

Höjd H (mm)

h (mm)

motfyllnad

Bredd B (mm) Längd (mm) Tjocklek t (mm) Vikt (kg) Tillåtet marktryck

q (kN/m 2 )

400 100 320 2400 80 310 4

600 100 460 2400 80 470 4

800 100 620 2400 80 630 4

1000 100 770 2400 80 800 4

H

h

B

FSM 1-1

t=80 mm

FSM 1-2 (L-stöd)

Höjd H (mm)

h (mm)

motfyllnad

Bredd B (mm) Längd (mm) Tjocklek t (mm) Vikt (kg) Tillåtet marktryck

q (kN/m 2 )

1200 100 910 2400 80 1490 10

1500 100 1050 2400 80 1790 10

H

h

B

FSM 1-2

t=100 mm

FSM 1-3 (L-stöd)

Höjd H (mm)

h (mm)

motfyllnad

Bredd B (mm) Längd (mm) Tjocklek t (mm) Vikt (kg) Tillåtet marktryck

q (kN/m 2 )

600 100 460 2400 100 625 20

800 100 620 2400 100 835 20

1000 100 770 2400 100 1040 20

1200 100 910 2400 100 1245 20

1500 100 1050 2400 100 1500 20

H

h

B

FSM 1-3

FSM 2-1 (L-stöd)

Höjd H (mm) h (mm)

motfyllnad

Bredd B (mm) Längd (mm) Tjocklek t (mm) Vikt (kg) Tillåtet marktryck

q (kN/m 2 )

900 100 660 2400 120 1330 10

900 100 810 2400 120 1470 20

1200 100 880 2400 120 1740 10

1200 100 1050 2400 120 1880 20

1500 100 1100 2400 120 2130 10

1500 100 1280 2400 120 2270 20

1800 100 1320 2400 120 2510 10

1800 100 1510 2400 120 2650 20

2100 100 1530 2400 120 2880 10

2100 200 1600 2400 120 2950 20

H

h

B

FSM 2-1

t=120 mm

FSM 1 (Utåtvända fasta hörn)

Höjd H (mm) Längd L (mm)

400 1200

600 1200

800 1200

1000 1200

1200 1200

1500 1200

H

L

L

FSM 1-1 & FSM 1-2

H

L

FSM 1-3

L

NYHET!

Exempel på alternativa hörnutformningar

FSM 1 och 2

L

L

Innerhörn 90˚ Gerat ytterhörn


t=120 mm

FSM 3-1 (T-stöd)

Höjd H (mm)

h (mm)

motfyllnad

Bredd B (mm) Längd (mm) Tjocklek t (mm) Vikt (kg) Tillåtet marktryck

q (kN/m 2 )

1800 300 1090 2400 120 2690 10

1800 300 1380 2400 120 2920 20

2100 300 1250 2400 120 3030 10

2100 300 1550 2400 120 3260 20

H

2400 300 1410 2400 120 3380 10

2400 300 1710 2400 120 3580 20

2700 300 1610 2400 120 3730 10

2700 300 1870 2400 120 3910 20

3000 300 1800 2400 120 4080 10

h

3000 300 2080 2400 120 4300 20

B

FSM 3-1

t=120 mm

FSM 3-2 (T-stöd)

Höjd H (mm)

h (mm)

motfyllnad

Bredd B

(mm)

Längd (mm) Tjocklek t (mm) Vikt (kg) Tillåtet marktryck

q (kN/m 2 )

3300 400 1890* 2400 120 5200 10

3300 400 2170* 2400 120 5210 20

3600 400 2090* 2400 120 5410 10

3600 400 2380* 2400 120 5420 20

3900 400 2290* 2400 120 5630 10

3900 400 2590* 2400 120 5640 20

H

*) Fot levereras med B=1700 mm + utstickande armering.

h

B*

FSM 3-2

t=120 mm

FSM 3-3 (T-stöd)

Höjd H (mm)

h (mm)

motfyllnad

Bredd B (mm) Längd (mm) Tjocklek t (mm) Vikt (kg) Tillåtet marktryck

q (kN/m 2 )

4200 500 2340** 2400 120 8680 10

4200 500 2660** 2400 120 8690 20

4500 500 2550** 2400 120 8900 10

4500 500 2870** 2400 120 8910 20

4700 500 2690** 2400 120 9060 10

4700 500 3010** 2400 120 9070 20

**) Fot levereras med B=2000 mm + utstickande armering.

H

FSM 3-1 (Utåtvända fasta hörn)

L

L

Höjd H (mm) Längd L (mm)

1800 1200

h

2100 1200

2400 1200

2700 1200

H

B**

FSM 3-3

3000 1200

Ett utvändigt 90˚ hörn till

FSM 3-2 och FSM 3-3 byggs

ihop med 2 st raka murar som

fasas 45˚ i resp. kortända.

FSM 3-1

11


Finja runt hörnet

All tillverkning och försäljning sker på

våra anläggningar runt om i landet, vilket

medför en god tillgänglighet för dig.

Vår rikstäckande närhet gör att alla

i Sverige har ett Finja runt hörnet.

Borensberg 0141-20 37 00

Göteborg 0451-666 00

Hultsfred 0495-24 93 00

Hässleholm 0451-666 00

Katrineholm 0150-34 99 00

Upplands Väsby 0451-666 00

Vara 0512-139 90

Östra Grevie 040-48 72 70

www.finja.se

På finja.se finns ytterligare information om Finja Prefab.

Här finns också direktnummer och e-postadresser till våra

medarbetare. Kontakta oss gärna för personlig rådgivning.

Finja Prefab AB . www.finja.se . okt 2012 . 7009

FINJA PREFAB AB, Betongvägen 1, SE-281 93 Finja, Tel 0451-666 00, www.finja.se

More magazines by this user
Similar magazines