Zeolit Pt/H-β som isomeriseringskatalysator för biodiesel - Chalmers ...

publications.lib.chalmers.se

Zeolit Pt/H-β som isomeriseringskatalysator för biodiesel - Chalmers ...

3.1.1 Pilotanläggning

I projektet användes en pilotanläggning bestående av en matartank, pump, reaktor och en separator.

Dieselflödet genom reaktorn reglerades med en doseringspump av typen Telfa, Milton Roy

placerad mellan matartanken och reaktorn. Efter reaktorn ansamlades dieseln i separatorn, där

gasfraktionen tilläts separera från vätskan. Separatorn tömdes med en dräneringsventil.

Figur 4: Schematisk bild över pilotanläggningen som användes i studien.

Reaktorkärlet i figur 4 utgjordes av en isolerad, vertikal cylinder med dimensionerna 25 × 653 mm

med ett maximaltryck på 200 bar. Tre värmare var placerade vid olika reaktorhöjder och reglerades

av tre separata PID-regulatorer. Reaktorkärlet förseddes med vätgas genom en vätgasledning

kopplad till en vätgasflaska. Vätgasflödet bestämdes till 500 gånger större än dieselflödet genom

hela projektet.

3.1.2 Destillationsapparatur

Destillationsapparaturen utgjordes av en rundkolv kopplad till en destillationskolonn placerad i

en värmare. En termometer, kylare samt en uppsamlningskolv fanns även integrerat i aparaturen.

Ett kvävgasflöde leddes genom destillationskolonnen så att destillationen kunde genomföras i en

syrefri miljö. Syrefri miljö hindrar provet från att oxidera vilket annars kunde bli fallet vid högre

temperaturer.

3.1.3 Gaskromatograf

För att analysera dieselprodukterna ur reaktorn användes en Varian 3400 gaskromatograf med FIDdetektor.

Gaskromatografens kolonn var en packad kolonn av typen OV-101 med dimensionerna

12

More magazines by this user
Similar magazines