Zeolit Pt/H-β som isomeriseringskatalysator för biodiesel - Chalmers ...

publications.lib.chalmers.se

Zeolit Pt/H-β som isomeriseringskatalysator för biodiesel - Chalmers ...

Innehåll

1 Inledning 1

1.1 Bakgrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.2 Syfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.3 Problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.4 Avgränsningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2 Teori 3

2.1 Egenskaper hos katalysatormassan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.1.1 Zeoliter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.1.1.1 Struktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.1.1.2 Sura aktiva säten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.1.2 Platina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.1.3 Bärmaterial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.1.4 Bindemedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.2 Egenskaper hos biodieseln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.3 Reaktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.3.1 Isomerisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.3.2 Krackning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.3.3 Hydrogenering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.3.4 Alkylering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.3.5 Koksbildning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.4 Selektivitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.4.1 Selektivitet genom katalysatorns egenskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.4.2 Selektivitet genom driftparametrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3 Materiel och metod 11

3.1 Materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3.1.1 Pilotanläggning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3.1.2 Destillationsapparatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3.1.3 Gaskromatograf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3.2 Metod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3.2.1 Tillverkning av katalysatormassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3.2.2 Montering i pilotanläggning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3.2.3 Kontinuerlig provtagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3.2.4 Analys av produktprover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3.2.5 Destillation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3.2.6 Analys utförda av Preemraff i Göteborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3.2.7 Analys av katalysatormassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

4 Resultat 16

5 Diskussion 19

5.1 Utvärdering av resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

5.2 Granskning av utförande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

5.3 Förslag på förbättringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

6 Slutsats 22

More magazines by this user
Similar magazines