ing33378_90-160kW_brochure Bulgarian - Ingersoll Rand

ingersollrand.pl

ing33378_90-160kW_brochure Bulgarian - Ingersoll Rand

Ingersoll Rand

90-160 kW

Въздушен маслен винтов компресор


Повече от въздух, ангажимент

и всеотдайност

Повече от 100 години Ingersoll Rand вдъхновява напредък,

въвеждайки новости с революционни технологии и

талантливи хора. Ingersoll Rand е утвърдено име в

налагането на нови стандарти за това, как се работи по

света. Ние сме технологичният лидер в областта на

сгъстения въздух, не само, защото разработваме водещи

продукти, но също и защото сме зад нашите клиенти, с

всичко което правим. Независимо от това какъв е Вашият

продукт, процес или къде се намирате, Ingersoll Rand

притежава опит, технология и квалифициран екип за

удовлетворяване на всички Ваши нужди.

‘‘

В отдела по изследвания и

разработки, целта ни не е нова

технология заради самата

технология. Нашият стремеж е

разкриване на пътища за

повишаване на рентабилността на

нашите клиенти. Става дума за

прогрес.

’’

‘‘

Ако попитате някой от

конструктивния отдел кое е важно,

ще Ви отговорят, че това е

непрекъснатото усъвършенстване на

това, което предлагаме на нашите

клиенти. Ние сме доказали, че

нашето оборудване е надеждно, но

винаги намираме начини да го

направим още по-добро.

’’

2


‘‘

Когато обслужвам нашето

оборудване, се опитвам да

се поставя на мястото на

клиента. Знам, че тяхната

роизводителност зависи от

доброто качество, и че

очакват от мен да направя

всичко, за да работи добре и

безотказно.

’’

‘‘

Аз не само продавам

компресори. Аз изграждам

взаимоотношения с моите

клиенти и се опитвам да

им помогна да печелят

повече пари като прилагат

науката за сгъстен

въздух.

’’

‘‘

Всеки производител може

да открие грешки. Нашият

подход към качествения

контрол е внедряване в

производството на надеждни

процеси, които могат да

бъдат повтаряни

многократно.

’’

3


Купи веднъж, не два пъти

Една система за сгъстен въздух представлява значителна

инвестиция за всяко производство. Ето защо Вие искате да

сте сигурни, че това, което купите ще осигури най-доброто

качество, производителност и дълготрайност за парите,

които влагате. Вие не искате да подменяте дадена система

преждевременно.

46° C (115° F) околна температура,

непрекъснат режим на работа

Нашите контактно охлаждани винтови компресори

работят отлично когато е горещо и отлично когато не е,

което ги прави идеални за почти всяка точка по света.

Опитът показва, че дори в много страни с умерен

климат въздушните компресори често са подложени на

други топлинни въздействия. Нашият точен високо

температурен диапазон осигурява по-добра

поносимост на промените в работната среда, по-малко

случаи на прегряване и неприятни спирания. Освен

това, изискват по-малко поддръжка в сравнение с

оборудването с традиционна спецификация.

По-добра система за охлаждане на

машината

Сърповидната форма на лопатката намалява челното

съпротивление, като в същия момент пронизва

въздуха при въртенето си, което води до значително

намаляване нивото на шума и повишаване на

ефективността без това да бъде за сметка на

статичното налягане.

Лесен монтаж

Пакетната конструкция позволява лесен монтаж в

три точки. Свържете захранването, изходящия

тръбопровод и дренажа за кондензата, и сте готови

за работа. Толкова е просто.

Стартер “звезда-триъгълник”

Този съвременен стартер осигурява на компресорите

контролирано, омекотено стартиране, премахва

токовите удари и удължава живота на детаилите като

повишава надеждността на системата.

4


Контактно охлажданите винтови компресори на Ingersoll

Rand са доказали себе си, солидно надеждни машини,

които постигат най-високи стандарти, независимо от

областта, приложението или работната среда. Лесни за

монтиране и проектирани за непрекъснат режим на работа

при дълготрайно използване, с нашите компресори Вие

получавате това, което сте заплатили и нещо повече.

Здрави, високо ефективни винтови двойки

Усъвършенствани в течение на много години и използвани в

десетки хиляди компресори на Ingersoll Rand по целия свят,

нашите доказани с времето винтови двойки осигуряват

безотказна работа, минимална поддръжка и стабилна работа с

високо качество. Избягвайки използването на малки хлабини за

постигане на висококачествена работа осигуряваме оптимални

параметри на нашите машини години наред.

Интегрална форма на предавателната кутия

Нашата надеждна интегрална предавателна кутия представлява

сърцевината на машините Ingersoll Rand. Тази проста и надеждна

предавателна система се състои от равномерно въртящи се

зъбни колела с наклонени зъби, които компенсират осовото

натоварване за оптимизиране на работата. С премахването на

съединители и къси валове с допълнителни лагери или ремъци

водещи до загуба на енергия, предавателната кутия на Ingersoll

Rand осигурява безотказна, ефективна работа и удължен живот.

Напълно затворени,

вентилаторно охлаждани

електродвигатели тип

TEFC

Главният електродвигател и

електродвигателят на вентилатора

са изработени с чугунени корпуси и

други дълготрайни детайли и са

проектирани да работят

непрекъснато при високи

температури (46° C) и при

допълнителен резерв. Кожухът на

електродвигателите тип TEFC

предоставя изключителна защита

против влиянието на вредни фактори, често срещани в

промишлените приложения, като не позволява натрупването на

вътрешни замърсители и осигурява дългосрочна надеждност.

5


Интелигентен контролер

Интуитивно управление без

езикови команди

Вграденият контролер осигурява

графичен потребителски интерфейс

който е бърз и лесен за разбиране. LCD

монитор предоставя важна оперативна

информация, като дава възможност за

бързи настройки, ако е необходимо.

Софтуер по избор и възможност за

настройка на работните параметри

Можете лесно и бързо да промените

работните параметри за удовлетворяване

на нуждите на въздушната система.

Вграден контролер на

последователността*

Могат да бъдат свързани

последователно до три подобно

оборудвани компресора, като

водещата машина автоматично

осъществява ротация на компресорите

в зависимост от натрупаните работни

часове така, че времената за

поддръжка да бъдат изравнени.

Бърза диагностика

Контролерът предлага бърза диагностика

на нуждите на системата и изписва

предупреждение и/или спира компресора,

ако работните параметри бъдат

превишени. Това позволява намаляване

на разходите за отстраняване на

повредите и престоите до минимум.

Часовник с реално време и

програмируема експлоатация*

С помощта на вградения часовник

показващ реално време, можете да

програмирате Вашата система да

работи в определени часове на

денонощието.

Рестартиране след спиране на

захранването (PORO - Power Outage

Restart Option)*

С опцията за рестартиране след спиране

на захранването (PORO), при най-малкото

прекъсване на електрозахранването

компресорът рестартира веднага след

възстановяване на захранването, като по

този начин процесите, изискващи сгъстен

въздух не се прекъсват дори за кратко

време.

Дистанционно управление*

Етернет връзка с общоприет протокол

осигурява дистанционно управление на

всички средства за управление, сигнални

системи и отчитане на данни. Настройте

дистанционното управление така че да

сигнализира всеки път при възникнето на

проблем.

Контролер по поддръжката

Вграденият интелигентен контролер Ви

уведомява когато стане време за

поддръжка, по този начин избягвайки

евентуални грешки при изготвяне на

графици.

*Тази характеристика може да бъде включена като

стандартна или предлолжена като опция в зависимост

от местоположението. Свържете се с представителя

на Ingersoll Rand за повече информация по Вашето

приложение.

6


Екологично

съобразен системен

дизайн

Намаляване на CO2

С нарастване на безпокойството свързано с емисиите на CO 2 ,

Ingersoll Rand е Вашият партньор в опазването на планетата и

Вашите печалби. Нашата система извършва непрекъснати

проверки, а енергийно чувствителните компресори са найдобрия

залог за поддържане на планетата екологично чиста.

По-малко вредни отпадъчни продукти

ISO 14000 ни кара да бъдем по-добри конструктори.

Конструкцията на най-новият компресор отговаря на

изискванията на ISO 14001, има по-малко части и отпадъчни

продукти. Освен това кондензатът изпускан от нашите

компресори е разпада по биохимичен начин.

Съзнателно производство

Направихме преглед на нашите производствени процеси за да

сме сигурни, че сме най-добрите стопани на нашия

скъпоценен свят. Това, съчетано с нашите тръбопроводи без

течове премахва вероятността от изтичане на масло извън

машината. Също така изработваме компресорите така,

че да не замърсяват околната среда след бракуване им.

Намаляване на шума

Новата конструкция Ingersoll Rand 90 – 160 kW подобрява

звуковите показатели и премахва честотите дразнещи слуха.

В свят, в който шума непрекъснато расте, Ingersoll Rand

омекотява постоянния тътен и бръмчене.

Възстановяване на топлината и енергията

Голяма част от енергията използвана за създаването на

сгъстен въздух генерира отпадна топлина. Ingersoll Rand

предлага начин за улавяне на топлината и рециклирането й в

рамките на предприятието.

7


Изграждане на

подходящата система за

Вашето приложение

Компресор с вградена обработка

на въздуха и байпас

Кога трябва да

използвам вградени

изсушители в моята

система?

Компресори с вградени изсушители имат

смисъл при по-малки системи и

приложения, където един компресор

често носи натоварването на цялата

система. В тези случаи налягането на

изхода на компресора е налягането на

системата, при което не възникват

проблеми с управлението.

Няколко компресора с

“композиции за сгъстен въздух”

Избегнете проблемите

на няколко свързани

компресора за сгъстен

въздух

С разрастването на системата, няколко

компресора със свързани или вградени

елементи за обработка на въздуха

могат да имат отрицателен ефект върху

оптимизацията и стабилността на

налягането. Няколко изсушителя и

филтъра, известни като “композиции за

сгъстен въздух”, водят до значителни

загуби в системата и правят

оптимизацията на управлението

невъзможна.

8


Няколко компресора с

оптимизирана обработка на

въздуха

Те, също така, пораждат следните проблеми:

• Високи загуби на енергия вследствие на

спадове в налягането;

• Променливост в точката на оросяване;

• Нарастваща поддръжка, породена от често

гзацикляне” на компресорите, предизвикано от

променлив спад на налягането във всеки

отделен сектор на “композицията”;

• Изкуствено по-високо изходно налягане,

необходимо за покриване на променливите

спадове на налягането и проблемите в

управлението;

• Намален диапазон на ефективно управление на

налягането поради необходимост от реагиране

на най-високия спад на налягането в

“композицията”.

Правилно проектиране

на по-големи

централизирани системи

Премахването на неделими “композиции за

сгъстен въздух” дава възможност за

оптимизация на конфигурацията на

системата. Има няколко ползи, които се

свързват с централизирана система с помалко

изсушители, като:

• Изсушителите могат да бъдат оразмерени

така, че да се оптимизира системата;

• По-ниски енергийни загуби вследствие помалките

спадове на налягането с по-ниско

натоварване;

• По-добро управление на точката на

оросяване;

• Средствата за управление на компресора

управляват една система за обработка на

въздуха;

• Икономия на енергия и намалени емисии на

CO 2 вследствие намалените стойности на

налягането на компресора;

• Стабилизиран диапазон на налягането.

9


Оптимизирано

управление

Ако имате система с няколко компресора сигурно знаете,

че поддържането на оптимално налягане в системата по

протежение на цялата линия може да бъде сложно,

неефективно и скъпо струващо. Нашите най-модерни

контролери за въздушни системи, когато бъдат обединени

със системите за непрекъсната проверка, дават

възможност за оптимизиране ефективността на

въздушната система, осигуряване на стабилен поток и

налягане и удължаване на живота на компонентите на

цялата система. Накрая, ще стабилизирате налягането и

ще намалите разходите за енергия.

Контролер на налягането във

въздушна система Intelliflow

Intelliflow осигурява точен контрол на въздушното

налягане в производствени процеси като разделя

доставяния въздух от използвания въздух. В

резултат на това, доставяният въздух не се влияе от

проблеми възникнали в потреблението. Intelliflow

може да намали налягането на потреблението точно,

като прави икономия на разходите за загубена

енергия и осигурява по- добро качество на продукта.

Оптимизатор на

енергията Intellisys®

Независимо дали се нуждаете от осем

часа непрекъснат работен сгъстен

въздух или периодична доставка в

продължение на 24-часов период,

Intellisys Ви предоставя пълен контрол.

По-висока надеждност

Управлявайте до осем компресора от

всеки производител и непрекъснато

следете качеството на въздушната

система.

Икономии на енергия

Решете проблемите свързани с

“композициите сгъстен въздух” и

намалете диапазона на контролното

налягане.

Повишена производителност

Автоматизирайте управлението на

компресорите и оптимизирайте

графиците на компресорите, за да

осигурите променливото потребление на

предприятието.

10


Intellisurvey

Ремонтирането на система с проблеми, без да се установи

действителния проблем най-напред може да завърши с

успех или с провал в зависимост от предварителните

предположения. Това може да доведе до спиране на

производството, дълги престои и дори до производствен

брак. Ingersoll Rand

елиминира

предположенията

като осигурява

доказани проверки

на въздушните

системи, които не

само осигуряват

ефективността на

въздушната система, но

намаляват

експлоатационните разходи

за постигане на по-добри

крайни резултати.

С помощта на един новаторски инструмент, известен като

Intellisurvey, ние следим системата за сгъстен въздух за да

установим причините на симптомите. С Intellisurvey, нашите

експерти анализират множеството компоненти във

въздушната система, както и потока, налягането,

използването на доставяния сгъстен въздух и разходите за

енергия, за определяне на оптимизирана системата, която

повишава надеждността, ефективността и

производителността на предприятието.

11


Глобално разпространение,

услуги по места

Независимо къде се намира

Вашето предприятие,

Ingersoll Rand се ангажира с постоянното

обслужване на Вашето оборудване.

Можете да се обадите на нашите

сертифицирани и обучени техници и

инженери по всяко време, които ще Ви

помогнат с новаторски и икономични

предложения, което ще Ви позволи да

продължите да поддържате най-висока

производителност.

AirCare Advantage

Разбираме, че използването на оборудването е от изключително

значение. Затова предлагаме AirCare Advantage, бързо реагираща,

гъвкава програма за поддръжка, пригодена към нуждите на клиента,

осигуряваща поддръжка по график одобрен от предприятието,

осигуряваща по- висока надеждност на системата. С помощта на

AirCare Advantage се избягват непредвидени престои и се спестяват

скъпо струващи инвестиции в оборудване за мониторинг и свързаното

с него обучение. Програмата предоставя също задълбочени познания

в областта на компресорните технологии.

12


Разчитайте на Ingersoll Rand за

всички Ваши нужди след

направената покупка:

Качество на въздуха

• Филтриране

• Изсушители

• Обработка на въздуха в точката на използване

• Комплекти за изследване на въздуха

• Уред за определяне точката на оросяване

Околна среда

• Управление на кондензата

• Смазки

• Филтриране на водата

Монтаж

• Тръбопроводна система SimplAir

• Стопяеми предпазители

• Контрол на налягането със системата Intelliflow

• Дренажи

Поддръжка

• Части

• Консумативи

• Договори за поддръжка на предприятието

Управление на захранването

• Електродвигатели с променливи обороти

• Системни контролери

• Управление на последователността

• Мрежови дросели

Енергийна ефективност

• Контролери на въздушното налягане в системата

• Автоматизирано управление на въздушната система

• Дренажи без загуби

• Системни проверки

13


Спецификация

50 Hz изпълнение

Номинално Номинална С въздушно С водно

налягане мощност Производителност охлаждане охлаждане

Model bar g psig kW hp m 3 /min cfm kg lb kg lb

R90lU 7,5 109 90 125 16,7 590 2703 5957 2510 5532

R90lU 8,5 123 90 125 15,3 540 2703 5957 2510 5532

R90lU 10 145 90 125 14 494 2703 5957 2510 5532

R110lU 7,5 109 110 150 20 706 2833 6244 2640 5819

R110lU 8,5 123 110 150 19,2 678 2833 6244 2640 5819

R110lU 10 145 110 150 17,5 618 2833 6244 2640 5819

R132lU 7,5 109 132 175 23,5 830 3160 6965 2945 6491

R132lU 8,5 123 132 175 22,3 788 3160 6965 2945 6491

R132lU 10 145 132 175 21 742 3160 6965 2945 6491

R160lU 7,5 109 160 215 28,5 1006 3230 7119 3015 6645

R160lU 8,5 123 160 215 26 918 3230 7119 3015 6645

R160lU 10 145 160 215 25 883 3230 7119 3015 6645

60 Hz изпълнение

Номинално Номинална С въздушно С водно

налягане мощност Производителност охлаждане охлаждане

Model psig bar g hp kW cfm m 3 /min lb kg lb kg

R90lU 100 6,9 125 90 647 18,3 5957 2703 5532 2510

R90lU 125 8,6 125 90 563 15,9 5957 2703 5532 2510

R90lU 140 9,7 125 90 511 14,5 5957 2703 5532 2510

R110lU 100 6,9 150 110 783 22,2 6244 2833 5819 2640

R110lU 125 8,6 150 110 690 19,5 6244 2833 5819 2640

R110lU 140 9,7 150 110 618 17,5 6244 2833 5819 2640

R150lU 100 6,9 200 150 1004 28,4 7119 3230 6645 3015

R150lU 125 8,6 200 150 875 24,8 7119 3230 6645 3015

R150lU 140 9,7 200 150 837 23,7 7119 3230 6645 3015

Размери mm in

Дължина 2600 102,5

Ширина 1661 65,5

Височина 2330 92

14


*С/О означава, че може да е стандартно или по избор,в зависимост от местоположението.

Консултирайте се с представител на Ingersoll Rand относно Вашето приложение.

Категория Описание 90-160 kW

Контролер Рестартиране след спиране на захранването (PORO) По избор

Програмируемо време за работа през деня

A/O*

Графичен интерфейс с висока резолюция

Стандартно

Избор на използваните измервателни единици

Стандартно

Автоматична индикация за поддръжка

Стандартно

Дистанционна връзка за изграждане на система за управление A/O*

Модулирано управление на всмукателя

По избор

Вграден оптимизатор на последователността

A/O*

Околна среда Система за възстановяване на топлината По избор

Кожух за елиминиране на шума

Стандартно

Съответства на ISO 14000

Стандартно

Пластичен всмукател и изпускател

Стандартно

Охлаждаща течност Ultra coolant с 8000 часа дълготрайност Стандартно

Охладителна течност от хранителен клас HF-1

По избор

Филтрираща система Xtend

По избор

Главен ел.-двигател Високо ефективен ел. двигател тип TEFC / IP55 Стандартно

За работа при висока околна температура (46° C)

Стандартно

Нагреватели на околния въздух

По избор

Изолация клас F, повишаване на температурата клас B Стандартно

Захранване Стартер “звезда-триъгълник” с намалено напрежение Стандартно

Електронен стартер с намалено напрежение

По избор

Вграден трансформатор за

Стандартно

Фазов монитор

По избор

Спомагателни системи Автоматични електронни кондензоотделители Стандартно

Високо ефективна охладителна система на пакета за работа до 46° C Стандартно

Висококачествен защитен филтър за всмукателя

По избор

След-охладител и охладител на охлаждаща течност с въздушно охлаждане Стандартно

След-охладител и охладител на охлаждаща течност с водно охлаждане По избор

Крайбрежни приложения с охладители с морска вода По избор

Тръбопроводи и фитинги без течове

Стандартно

Компресорен блок Конструкция с 4/6 лопаткови ротори, с висока ефективност Стандартно

Двойни конусни ролкови лагери

Стандартно

Фланцова свръзка на изхода

Стандартно

Кожух Модификация за работа на открито По избор

Проектиран за ниски температури

По избор

Услуги Пълен пакет заводска гаранция за 12 до 18 месеца Стандартно

Програма за обслужване на клиента AirCare Advantage По избор

Подробна програма за експлоатация Total Care

По избор

Системна поддръжка Сепаратор масло/вода По избор

Дренажи на кондензат без загуби

По избор

Безопасни прекъсвачи

По избор

15


Ingersoll Rand Industrial Technologies осигурява продукти, услуги и решения за подобряване на

ефективността и производителността на нашите търговски, индустриални и промишлени клиенти.

Нашите новаторски продукти включват въздушни компресори, компоненти за въздушни системи,

инструменти, помпи, системи за обработка на материали и течности, и микротурбини.

air.ingersollrand.com

Ingersoll Rand Industrial Technologies

Str Apostol Karamitev No 2

vh. V; aprt7

Sofia 1172, Bulgaria

Tel: +359 2 971 79 65/66

Fax: +359 2 862 53 04

Компресорите на Ingersoll Rand не са конструирани, предназначени или одобрени за приложения за дишане на въздух. Ingersoll Rand не одобрява

специализирано оборудване за дихателни приложения, и не поема и не подлежи на отговорност за компресори използвани с такава цел.

Нищо съдържащо се в тези страници не е предназначено да удължи каквато и да било гаранция или представителство, изразено или

подразбрано, за продукта описан в тях. Всички подобни гаранции и други условия за продажба на продукта трябва да съответстват на

стандартните условия на Ingersoll Rand за продажба на подобни продукти, които могат да бъдат предоставени при поискване.

Ingersoll Rand непрекъснато се стреми да усъвършенства своите продукти. Конструкциите и спецификациите подлежат на промяна без

предупреждение или задължение.

Printed in UK. June 07

© 2007 Ingersoll-Rand Company Limited CPN23128325

More magazines by this user
Similar magazines