Energianvändning i industrin - IVA

iva.se

Energianvändning i industrin - IVA

Innehåll

Industrin i Sverige

Sammanfattning.....................................................................................1

Industrin är specialiserad och exportorienterad .....................................2

Svenska industrins bakgrund och regionala aspekter .............................2

Industrins energianvändning ..................................................................4

Industrins bidrag till växthuseffekten.....................................................6

Industrin som el- och värmeproducent...................................................7

Energi nödvändig råvara i basindustrin .................................................7

Energianvändning bransch för bransch

Effektiv massa- och pappersproduktion .................................................8

Sveriges största användare av biobränslen ...........................................11

Energieffektiv stålproduktion...............................................................12

Fossiltunga processer inom järn- och stålindustrin...............................13

Kemisk industri....................................................................................14

Kemisk process med mycket spänning .................................................15

Mer eller mindre effektiva elektrolysceller ...........................................16

Petrokemisk industri ............................................................................17

Verkstadsindustri och övrig tillverkningsindustri .................................18

Steg mot en mer energieffektiv industri

Effektiv kringutrustning .......................................................................18

Energiledning .......................................................................................19

Referenser ................................................................................................20

Fotnoter ...................................................................................................21

Utgivare Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Text Camilla Sundlöf, Energi- och Systemanalys, ÅF-Energikonsult AB

Grafisk form Stefan Lundström, Blue media AB

Omslagsfoto Scanpix

Tryck Multitryck, Eskilstuna, 2002.

För tryckning och distribution ansvarar Statens energimyndighet.

Rapporterna kan beställas från Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna och via hemsidan www.stem.se

More magazines by this user
Similar magazines