Vad är IPTV för TeliaSonera? - IVA

iva.se

Vad är IPTV för TeliaSonera? - IVA

Vad är IPTV för TeliaSonera?

Göran Olofsson

Director Strategy & Renewal, TS Broadband Services


Agenda

IPTV nu

IPTV framåt

TV och bredbandstillväxten

Nya nätkrav

Slutsatser

2 2007-09-05

Public


IPTV i TeliaSonera nu – Telia Digital-tv

• Multicast-distribution av TV-kanaler med säkrad kvalitet på IP

• ”Set-Top-Box” fast IP-ansluten via Bredband eller LAN

• ”Webbrowser” för användargränssnittet

• Inte bara TV:

− Flera kanalpaket

− Video On Demand – flera filmleverantörer m m

− TextTV oberoende av kanalval

− TV4 Anytime,… (”Missed TV”)

− Telia Säker Lagring – t ex fotona i mobil, PC och IPTV!

− Web-browser – Internet

− …

• 27 kanaler utan extra kostnad under ett år för Telias bredbandskunder!

• Mycket stark tillväxt!

− 160 000 kunder första halvåret 2007 och det bara fortsätter!!

− Uppgradering av Telias nät för att klara av anstormning on-demand

• Ny organisationsenhet för TV, Underhållning och det Digitala Hemmet

3 2007-09-05

Public


TV och video framåt

• TV och video – vad, var, när, hur som helst

− Fast och mobilt

− ”Time Shift TV – Missed TV”

− Personalisering

− Minoritetsinnehåll i ”the long tail”

− Content Mobility – Digital Rights Management!

• TV-skärmen i centrum för Multi-Play

− Enkelhet, snabbhet, personalisering …

• IP för att kunna klara Multi-Play! – IMS i TeliaSonera

− IP gemensamt för alla tjänster/applikationer

− Standardisering av IPTV på gång (ETSI, ITU, DVB, OpenIPTV..)

• Media-on-demand allt viktigare

• Digitala Hemmet – ny marknad för tjänster

4 2007-09-05

Public


Digital Living Network Alliance (DLNA)

Vision is Our Target

The UPnP (Universal Plug and Play) enabled Digital Home

5 2007-09-05

Public


TV driver på bredbandstillväxten

• Bredband för Triple/Multi Play

• Primära drivkraften för investeringar mot höga bandbredder

• Utmaning att minimera trafikflöden

− TV multicast

− On-demand unicast med cache/lagring – var?

• Digitala Hemmet ger nya trafikflöden

• I det stora perspektivet Telekom/Bredband vs Kabel-TV

• USA ett lysande exempel på denna utveckling

• Europa släpar m.a.p. FTTX-investeringar mycket beroende på

oklar reglering

6 2007-09-05

Public


Nya nätkrav

• ”A true killer application” – Network killer?

• Hög tillgänglighet/tillförlitlighet

• Hög säkerhet (CA, DRM)

• Hög bandbredd:

− SDTV idag och framåt

− Content tillgängligt i MPEG-2, 5 Mbps

− Skulle kunna reduceras till c:a 2-3 Mbps med MPEG-4/H.264

− HDTV mer och mer framgent, MPEG-4 under utveckling

− Video on Demand:

− SD MPEG-2: 2-3 Mbps

− HD MPEG-4: 5-8 Mbps och uppåt

− 2-3 st parallella strömmar till hemmet

− 50 Mbps långsiktig ”basnivå”

• Hög Quality of Service - verklighetstroget

− Låga paketförluster krävs, MPEG-4 med hård kodning mer känslig

− För Voice over IP, kort fördröjning mer kritiskt

7 2007-09-05

Public


Sammanfattning

• TV och video driver på bredbandsutbyggnaden –

kapacitet, kvalitet

• Inte bara TV:

− On-demand-tjänster ändrar TV-beteenden och marknaden

− Digitala Hemmet ny marknad med TVn i centrum

• Nya användarvanor, nya mediaterminaler, nya

aktörer/roller…

• Marknaden förändras!

8 2007-09-05

Public


Tack!

Goran.R.Olofsson@teliasonera.com

More magazines by this user
Similar magazines