Views
4 years ago

ÖKAD SPÅRTRAFIK UTVECKLAR SVERIGE - IVA

ÖKAD SPÅRTRAFIK UTVECKLAR SVERIGE - IVA

ÖKAD SPÅRTRAFIK UTVECKLAR SVERIGE -

ÖKAD SPÅRTRAFIK UTVECKLAR SVERIGE Slutrapport från IVA-projektet Långsiktiga Spåret

Summering av projektet IoT Sverige - IVA
hur når man en ökad professionell nytta från forskningen och ... - IVA
Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus - IVA
ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES BEBYGGELSE ... - IVA
INNOVATIONSPLAN SVERIGE – underlag till en svensk ... - IVA
scenarier för järnvägens utveckling fram till 2035 - IVA
Forskning för det 21:a århundradet - slutrapport (pdf) - IVA
En nanostrategi för Sverige - ett förslag från IVA
Överföring och lagring av energi - IVA
framtidens universitet - IVA
Energianvändning i transportsektorn - IVA
Vattenkraften i Sverige - IVA
INNOVATIONSPLAN SVERIGE – underlag till en svensk ... - IVA
Prognoser, visioner och förhoppningar - IVA
"Miljödriven strukturomvandling" (PDF) - IVA
Øystein Løseths presentation - IVA
ICT for SWEDEN/AMBIENT SWEDEN – så blir Sverige en ... - IVA
Verksamhetsberättelse 2007 - IVA
Verksamhetsberättelse 2011 - IVA
Verksamhetsberättelse 2004 - IVA
Energianvändning i industrin - IVA
Kärnkraft i dag och i morgon - IVA
Samhällskritiska transporter (pdf) - IVA
Svenska forskarutbildade fem år efter disputation (pdf) - IVA
DIMENSIONERING AV SVENSK FORSKARUTBILDNING - IVA
Forskning för det 21:a århundradet - slutrapport (pdf) - IVA
Drivkrafter för miljöproblemens marknaDsvärDe - IVA
Miljöarbete i offentlig sektor - IVA
Forskningens uppgifter i samhället - en analysmodell (pdf) - IVA