ovarial- och tubarcancer - Karolinska Sjukhuset

karolinska.se

ovarial- och tubarcancer - Karolinska Sjukhuset

Juvenil granulosacellstumör drabbar oftast yngre

kvinnor och barn. Flertalet har god prognos. De

fåtal recidiv som förekommer uppträder oftast inom

tre år och har ett snabbt letalt förlopp.

Androblastom förekommer i benigna och maligna

former och är samlingsbegreppet för som regel

androgenproducerande tumörer. Hit hör tumörer

som huvudsakligen består av Sertoli- och/eller

Leydig-celler. Den histologiska diagnostiken kan vara

utomordentligt svår, dels vid malignitetsgradering

och dels vid avgränsning mot andra ovarialtumörer

såsom adenokarcinom, granulosacellstumör m fl.

Gynandroblastom är en extremt sällsynt kombination

av granulosacellstumör och androblastom.

D. Äggcellstumörer

Malignt teratom

Maligna teratom är mycket sällsynta och drabbar

barn och mycket unga kvinnor (

More magazines by this user
Similar magazines