Ledarskap och lidelse - Kungliga biblioteket

kb.se

Ledarskap och lidelse - Kungliga biblioteket

Ledarskap och lidelse

– en vänbok till Gunnar Sahlin

Inledning

Denna vänbok till vår riksbibliotekarie Gunnar Sahlin består av texter

författade av dem som lett och som biträtt honom, samarbetat och samverkat

med honom. Temat är ”Ledarskap” men bland bidragen har även

smugits in ett par alster som anknyter till andra, mottagaren närliggande

ämnen. Resultatet utgör en brokig bukett, som leder tankarna till sensommar,

höst och skördetid.

Flera artiklar i denna bok vittnar om ledarskapets höjder och stup, om

arbetsglädje, engagemang, konflikter, utsatthet och ensamhet – därav den

valda titeln, Ledarskap och lidelse, som också anknyter till en av artiklarna.

Ett tredje ord, ”lidande”, hade kunnat läggas till, men det får vara underförstått;

de fornsvenska orden ”leda”, ”lida” ochlidelse” har nämligen gemensamma

germanska rötter och går igen i flera språk. Den som leder måste

bana väg, driva på. För detta fordras lidelse. Lidande är ett ofrånkomligt

resultat av ledande och lidelse.

Gunnar Sahlin har lett Sveriges nationalbibliotek i en tid av utveckling

och förändring och knappast någonsin tidigare har så många stora frågor

väckts. Digitalisering, insamling och tillgängliggörande av elektroniskt

material ställer invanda föreställningar på sin spets och begrepp som ”bok”

och ”bibliotek” problematiseras som aldrig förr. Kungliga bibliotekets uppdrag

och verksamhet har dessutom utvidgats radikalt; samlingarna omfattar

numera även audiovisuella medier och det samordnande uppdraget alla

offentligt finansierade bibliotek. Mitt i turbulensen har riksbibliotekarien

haft en vision och en övertygelse om i vilken riktning såväl Kungliga biblioteket

som det samlade biblioteksväsendet bör gå. Denna förmåga att se

långt, inte sällan med en politikers ögon, ställer krav på både uppdragsgivaren

och dem som ska förverkliga ledarens vision.

Namnet Gunnar är av gammalt nordiskt ursprung och bildat av gunnr,

strid, och haria, krigare. Det är också ett namn med litterära konnotationer.

I en av de stora texterna i den nordiska litteraturen, slutet i Njals saga,

5

More magazines by this user
Similar magazines