Ledarskap och lidelse - Kungliga biblioteket

kb.se

Ledarskap och lidelse - Kungliga biblioteket

lämnarGunnar på Lidarände hem och gård för att undkomma sina banemän.

Han vänder sig om en sista gång, tittar tillbaka och säger: ”Fager är liden och

aldrig har den synts mig så fager förr – åkrarne hvitgule och tunen slagna.

Hem vill jag åter rida.”

En långt senare berättelse, Viktor Rydbergs roman Vapensmeden (1891),

inleds med harpolekaren Svantes sång under sin vandring med sonen Gunnar:

Luften tung och dagen varm.

Hed jag haft att vandra,

gossen på min ena arm, harpan på min andra,

harpan trött vid strängalåt,

sonen trött vid sanddjup stråt.

Vila gott jag unnar

Harpan och min Gunnar.

Den isländska sagan talar om hemlängtan och kärlek till gård och mark,

Rydbergs dikt om trötthet och vila vid dagens slut. Kampen och den framåtriktade

blicken är en sida av vår avgående riksbibliotekaries väsen, känsla

för rötterna och njutning efter arbetsdagens slut en annan. Kung Salle, som

Gunnar Sahlin skämtsamt kallats av en författande kollega, har burit sin

krona med värdighet men också med en viss lekfull lätthet. Vi bidragsgivare

och andra gratulanter hoppas att arbete och börda framöver ska lätta och

njutning och lekfullhet i stunden öka.

Magdalena Gram

6

More magazines by this user
Similar magazines