Handledning Katalog -1955 (Plåten)

kb.se

Handledning Katalog -1955 (Plåten)

Arbeten som har ett allmänt vedertaget namn. Såväl original som översättningar får detta

namn som uppslagsord.

Exempel:

Bibeln, Edda Saemundar (= den äldre Eddan).

Roland (= Rolandsången), Tusen och en natt

Internationella kongresser är ibland samlade under ett konventionellt uppslagsord på

svenska.

Exempel:

Actes du dixième congrès international des Orientalistes. Session de Genève 1894.

söks under uppslagsord: Orientalistkongresser, Internationella

Actes du quatrième congrès international de linguistes tenu à Copenhague du 27. août au 1er

septembre 1936.

söks under uppslagsord: Filologkongresser, Internationella

Siffror som uppslagsord

ligger efter alfabetets slut i sifferföljd.

Är siffertalet fast förbundet med annat ord eller ordkombinationer är det omskrivet med

bokstäver:

Exempel:

"50-åringar i ord och bild " ligger på Femtio-åringar, "1863 års män" ligger på

Adertonhundrasextiotre års män

men verket "1864 i Billeder och Tekst" ligger på 1864 i sifferföljden efter alfabetets slut.

Titlar som börjar med preposition

är ordnade efter denna.

Undantag: prepositionen Om

Exempel:

In the northern mists

På livets väg

men: Om titlar och högfärd

More magazines by this user
Similar magazines