Presentation - KommITS

kommits.se

Presentation - KommITS

Innehåll

• Gemensam IT-nämnd

• Gemensam e-plattform

-Utvecklingsprojekt

-Stödprojekt

• Resultat

• Kommande utveckling

• Demo - Funktion för Framtidens

eMedborgare.


Syfte

Gemensam IT-nämnd för Värmland

Skapa nya möjligheter för samordning inom länet

Fördelar

• De ekonomiska resurserna används mer effektivt

• Ökad kvalitet till lägre kostnad

• Möjligheterna att följa utvecklingen förbättras

Tradition av att samverka i IT-frågor


Gemensam IT-nämnd för Värmland

• Gemensam IT-nämnd bildades den 14 april 2010

• Samtliga 16 kommuner i Värmland ingår – Karlstad

värdkommun

• Hanterar frågor av principiell betydelse för

Värmlands utveckling och gemensam drift av

enskilda lösningar


Gemensam IT-nämnd för Värmland

Mål:

En gemensam e-tjänsteplattform för Värmland

”Det ska bli bättre att vara medborgare i

Värmlands kommuner”


CESAM Värmland

• Samordna framtida utveckling

• Prioritera tillkommande e-tjänster (färdiga)

• Utvärdera ev. egenutveckling av e-tjänster

• Förbereda nya driftsåttagande för beslut i

gemensamma nämnden

• Kommunikationskanal mellan nämnden, e-kontoret

och kommunerna

• En representant från varje kommun


Gemensamt e-samhälle Värmland

Gemensam Drift och Servicenämnd i Värmland

Adm.

stöd

IT-chefer

Värmland

Cesam

Värmland

Kommunchefer

Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors

Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Hammarö

Storfors, Sunne, Säffle, Torsby, Årjäng


Gemensamt e-samhälle Värmland


Delprojekt - utveckling

Teknisk lösning

Bygger på ABOU:s e-tjänsteplattform

Innehåll:

• Mina ärenden

• E-tjänstebank med över 100 e-tjänster

• Webbgränssnitt som kan anpassas unikt för varje

kommun

• Administrationssidor

• Integration med EID och Navet

• Frågor och svar

• Handläggningstider


Delprojekt – utveckling…

Kommun

2

Kommun

Kommun

1

e-tjanster.kommun2.se

Kommun

X

e-tjanster.kommun.se

e-tjanster.kommun1.se

e-tjanster.kommunX.se

Kommun X

Kommun

Kommun 2

Kommun 1

2011 2012


Delprojekt – utveckling

Samma struktur men unik design…

Administrationsvyer

Mail

Grafisk-design

Skatteverkets

Navet DB

Innehåll

(texter,bilder,länkar mm)

E-legitimation

Unika URL

(


Generiska/delade e-tjänster…


Delprojekt - utbildning & stöd…

15 Demomiljöer

Utbildning

Tydlig supportrutin

Startpaket

•1 demomiljö inkl. 28 e-tjänster

•1 dags utbildning på plats

•Support via e-kontoret

•Tillgång till checklistor mm.


Delprojekt - utbildning & stöd

• Samtliga kommuner utser en till två

kontaktperson/er

• Samtliga kommuner får tillgång till egen

demomiljö i samband med utbildningen.

• Varje kommun väljer minst 5 e-tjänster

utifrån demomiljön (senast 30 november)

• Vid en given tidpunkt kommer

kommunerna få tillgång till den verkliga

produktionsmiljön

Gemensamma mål:

FAS 1 FAS 2

• Varje kommun ansvarar då för att innehåll

(texter, bilder, länkar mm ) i era valda e-

tjänster och er del i den gemensamma

plattformen är korrekt

• Vid en given tid kommer vi gemensamt gå

live!

• Efter gemensam release…

• Cesam Värmland - Ett gemensamt e-

tjänsteråd där gruppen träffas 1 gång i

månaden

• Stämmer av behov av nyutveckling, tittar

på andra ABOU-kommuners e-tjänster

som vi kan använda (kopiera)

• Vi kommer dela på kostnaderna både för

drift, utveckling och support


Gemensam lansering…

• Kommunerna fick tillgång till produktionsmiljön 2 veckor innan

lansering

• Varje kommun ansvarade för sitt kommunspecifika innehåll

• Gemensam kommunikationsplan

• Gemensam lansering vid E-dagen den 19 februari


Gemensamt e-samhälle Värmland

Resultatet?

• Likartade tjänster till invånare, förening och företag i hela länet till

en lägre kostnad.

• Gemensamma e-tjänster och gemensam supportorganisation

optimerar och ger större utväxling för varje satsad krona.

• Förenklat underhåll och uppdatering – en ändring slår direkt

igenom för alla kommuner.

• Snabbare utvecklingstakt.

• Minimerad service och förvaltningskostnad.

• Processen och utförande måste vara samma i alla kommuner –

bättre för medborgaren.


Om varje kommun skulle ha driftat egna lösningar….

Mina Sidor

Mina Sidor

Mina Sidor


Driftsituation –

Utan samverkan & utan

utveckling av e-plattformen…


Driftsituation – Samverkan &

utveckling av e-plattformen…


Lösning

EID

Mina Sidor


Lavinmeddelande….


Lavinmeddelande….

Ett fel uppstår!!

Ex. e-leg slutar

fungera för en av

utgivarna


Lavinmeddelande….

Med en

knapptryckning

kan driftstörning

kommuniceras ut i

hela länet…


Lavinmeddelande….

Ett allvarligare fel

inträffar i

driftmiljön.

Lavinmeddelande

går inte att

utnyttja!


Vid allvarligare driftstörning -

Larmlista - SMS…

Med hjälp av en

Larmlista (SMS),

kommuniceras

driftstörning ut i

hela länet…


Finns e-tjänsten i

e-plattformen…


Kan vi lätt ”slå” på den i andra

kommuner…


Om varje kommun skulle ha driftat sina egna

lösningar…

• Drift och underhåll separat per kommun

• EID separat per kommun

• Likadana e-tjänster på flera ställen

• Releaser och utveckling separat per kommun

• Lokala anpassningar ger komplexitet


Besparingar med gemensam drift

- 1 917 000


• Tydliga mål

Framgångsfaktorer

• Enhetligt synsätt – samverkan framför det unika

• Återanvända erfarenheter

• Agilt arbetsätt med sprintar vid utveckling

• Testning och åter testning

• Demomiljöer med möjlighet att prova..

• Cesam Värmland, e-kontoret och ABOU har samma inställning,

viljan att kompromissa, pragmatisk och konstruktiva grupper


E-tjänstepaket (leveranser)

Område e-tjänst Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Antal

ASF e-tjänst 1 X X X X X X 10

ASF e-tjänst 2 X X X X X X 10

ASF e-tjänst 3 X X X X X X X 8

GYF e-tjänst 4 X X X X 11

BUF e-tjänst 5 X X X X X X X X X X 6

GYF e-tjänst 6 X X X X X X X X 8

KFF e-tjänst 7 X X X X X X X X X X X 4

KFF e-tjänst 8 X X X X X X X X X X 6

KFF e-tjänst 9 X X X X 12

KFF e-tjänst 10 X X X X X X X X X 7

KFF e-tjänst 11 X X X X X X X X X X X X 4

KLK e-tjänst 12 X X X 13

KLK e-tjänst 13 X X X X X X X X X X X X 4

MF e-tjänst 14 X X X X X X X X X X 6

MF e-tjänst 15 X X X X X 11

MF e-tjänst 16 X X X X X X X X X X X 3

TFF e-tjänst 17 X X X X X X X X X X X 5

TFF e-tjänst 18 X X X X X X X 9

MF e-tjänst 19 X X X X X X X X X 7

MF e-tjänst 20 X X X X X X X 9

Antal 8 7 7 11 9 13 9 8 10 9 9 10 10 11 13 14

Förklaringar: , Vald e-tjänst, X, ej

vald

,O,

diskute

rar, " Anpassningar Z

Annan kommun administrar

ärende


Pågående och planerad utveckling

• E-tjänstebyggaren, i vår

• Fler e-tjänster som utvecklas gemensamt

• Integration i form av e-leg till skolans tjänster, lev till skolstart i

augusti.

• Pilotprojekt kring integration till några av kommunernas

verksamhetssystem

• Mobilt bank id

• Uppsättning av räddningstjänstförbundet och kommunala

bolag

• Implementera Abou:s app för e-tjänster


Funktion för Framtidens eMedborgare –

koppling av Mina ärenden till Facebook

a

Som medborgare kan jag välja att se mina meddelanden om

statusuppdateringar i tidslinjen på Facebook.


Charlotta

Bodin

Nu har du möjligheten att

få dina statusmeddelanden

skickade till Facebook.


Charlotta

Bodin


Charlotta

Bodin


Charlotta

Bodin


Charlotta

Bodin

Ta bort


Finalist till Guldlänken 2013

Juryns motivering är att Värmlandskommunerna tagit intressanta steg för en

regional organisering av verksamhetsutvecklingen som sannolikt är nödvändig,

inte minst för att de mindre kommunerna ska kunna klara dagens utmaningar.

Utöver en kostnadseffektiv samproduktion av vissa nyttor, vilket finns på flera

håll i landet, har man byggt en organisationsstruktur som kan fungera som bas

för ett gemensamt förnyelsearbete. Centralt för fortsättningen blir hur man kan

utveckla politisk förankring/styrning, de små kommunernas reella deltagande

och en fördjupning av gemensam innovativ verksamhetsutveckling.


TACK!

Inge Hansson, CIO

inge.hansson@karlstad.se

Charlotta Bodin, IT-projektledare

charlotta.bodin@karlstad.se

More magazines by this user
Similar magazines