Konsument i Sverige - Konsumentverket

konsumentverket.se

Konsument i Sverige - Konsumentverket

Konsument i Sverige

Svenska


Konsument i Sverige

För dig som vill veta vilka konsumentregler som gäller i Sverige

har vi samlat viktiga fakta och goda råd.

Råd och hjälp .......................................................................................................... 3

Konsumentvägledning ................................................................................................. 3

Konsument Europa ..................................................................................................... 3

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) ................................................................... 3

Köpa i butik ............................................................................................................ 3

Öppet köp .................................................................................................................... 3

Bytesrätt ....................................................................................................................... 3

Realisation .................................................................................................................... 4

Garanti ......................................................................................................................... 4

Extra försäkringar ....................................................................................................... 4

Fel på varan – reklamation .......................................................................................... 5

Priser ............................................................................................................................. 5

Köpa på annat sätt .............................................................................................. 6

Köpa på Internet ......................................................................................................... 6

Ångerrätt ...................................................................................................................... 6

Andra goda råd ..................................................................................................... 7

Bil ................................................................................................................................. 7

El ................................................................................................................................... 8

Telefon & Internet ........................................................................................................ 9

Nej till reklam ............................................................................................................... 9

Boende .................................................................................................................... 10

Köpa bostadsrätt ........................................................................................................ 10

Flytta ........................................................................................................................... 11

Skulder .................................................................................................................... 12

Om du inte betalar .................................................................................................... 12

© Konsumenverket, december 2005


Råd och hjälp

Konsumentvägledning

Hos konsumentvägledaren kan du få hjälp

med

● frågor om dina rättigheter och skyldigheter

● råd och tips inför viktiga köp

● frågor om ekonomi och budget

● att klaga på en annons, en vara eller ett utfört

arbete, när du inte kan komma överens

med säljaren.

I de flesta kommuner kan du få hjälp av konsumentvägledare

och budgetrådgivare.

Du ska vända dig till kommunen där du bor.

På Internet finns adresser, öppettider och telefonnummer,

under www.konsumentvagledare.konsumentverket.se

Konsument Europa

Vänd dig till Konsument Europa för att få råd

om köp över gränserna inom EU, eller om du

får problem med något du köpt i ett EU-land.

E-postadress: info@konsumenteuropa.se, tele -

fon 08-429 07 80.

Internetadress: www.konsumenteuropa.se

Allmänna reklamationsnämnden

(ARN)

Allmänna reklamationsnämnden tar upp och

prövar sådana fall som konsumenten och säljaren

inte kan lösa själva. Varan eller tjänsten

måste vara värd mer än 700 kr, och nämnden

prövar inte köp av bostad. Att pröva en tvist i

ARN kostar inget.

Internetadress: www.arn.se

Köpa i butik

Öppet köp

”Öppet köp” betyder: Om du ångrar köpet och

lämnar tillbaka det du har köpt inom en viss

tid, får du pengarna tillbaka. Det finns ingen

lag som ger kunden rätt att få öppet köp, men

många varuhus, affärskedjor och enskilda affärer

tillämpar det ändå.

Om du vill handla på öppet köp, är det bäst att

be om det innan du betalar. Går affären med

på öppet köp, be att säljaren skriver det på

kvittot. Datumet när varan ska lämnas tillbaka

ska också stå på kvittot. Spara alltid kvittot.

Lämna tillbaka varan i tid, det vill säga innan

öppet köp-tiden går ut. Varan ska återlämnas

i samma skick som när du köpte den. Affären

kan också kräva att förpackningen ska vara

obruten för att du ska få byta varan.

Bytesrätt

En del affärer, som inte tillämpar öppet köp,

kan i stället erbjuda bytesrätt. Det betyder att

du får lämna tillbaka varan och välja en annan

i affären. Ibland kan du få ett tillgodokvitto

om du ångrar köpet. Men du får alltså inte

igen pengarna, som vid öppet köp. Innan du

betalar, fråga när du måste lämna tillbaka varan.

Spara alltid kvittot.

– 3 –


Om det står ”Reavaror bytes ej” får man inte

byta för att man ångrar sig. Men om det är något

fel på en reavara du har köpt har du förstås

rätt att reklamera den.

Realisation

”Rea”, rabatt, extrapris, chockpris och ”nu”-

pris – de orden gör att man förväntar sig särskilt

förmånliga erbjudanden. För att en affär

ska få locka kunderna med ordet ”realisation”

i sin reklam ska

● reaförsäljningen ske under en begränsad

tid

● varorna ha väsentligt nedsatta priser

● varorna annars finnas i affärens vanliga

sortiment.

Garanti

En garanti innebär att säljaren ansvarar för

att varan ska hålla eller fungera under en viss

tid. Enligt konsumentköplagen ska alla fel som

visar sig de första sex månaderna efter köpet

räknas som ursprungliga fel. Om sådana fel

uppstår har man rätt att antingen få varan lagad,

få en ny vara, eller få priset på varan nedsatt.

Garantin kan gälla hela varan eller bara

en del av den. Även om garantin inte gäller

hela varan har du alltid rätt att reklamera om

det är något fel på den.

I praktiken ger lagen alltså en garanti på sex månader.

Det är frivilligt för säljaren att lämna garanti

för en längre tid. Säljaren slipper uppfylla

garantin bara om felet beror på till exempel

● en olyckshändelse efter det att du har fått

varan,

● vanvård,

● onormal användning,

● att du låtit bli att följa skötsel- och serviceanvisningarna.

Enligt konsumentköplagen kan du reklamera

fel på en vara upp till tre år efter köpet. Även

om garantin är på ett eller två år, är reklamationstiden

fortfarande tre år.

Under garantitiden ska säljaren reparera varan,

oavsett när den går sönder. Du behöver

inte bevisa att felet fanns redan från början.

Men när garantin har gått ut måste du kunna

styrka att felet fanns från början.

Att du har kvittot kvar är inte obligatoriskt,

om du på något annat sätt kan bevisa att du

har köpt varan i butiken vid ett visst tillfälle.

Men eftersom det är du som ska kunna bevisa

det, är det alltid enklast om du spar kvittot.

Extra försäkringar

När du köper varor som TV, video eller dator

föreslår säljaren ofta att du ska teckna en extra

försäkring. Argumentet brukar vara att varan

är så dyr att reparera om den går sönder. Men

extra försäkringar är ofta en dålig affär:

– Ofta måste du bestämma dig för om du vill

teckna försäkringen redan i butiken, och kan

sedan inte ångra dig. Be att få erbjudandet

med dig hem och fundera i lugn och ro. Det

ger dig också möjlighet att se över vilket försäkringsskydd

du redan har.

– Enligt konsumentköplagen har du tre år på

dig att klaga på en vara som gått sönder. Om

du kan bevisa att den har gått sönder på grund

av ett fel som fanns redan från början, ska du

få den reparerad gratis.

– Ofta säljs varor med ett eller två års garanti.

Under garantitiden ska säljaren reparera varan

oavsett när den går sönder. Du behöver inte

bevisa att felet funnits redan från början. Men

om du själv har orsakat felet kan du aldrig

kräva reparation.

Förlängd garanti

Den extra försäkringen kan innebära att garantin

gäller längre. Då har du ett skydd motsvarande

garantin en längre tid, men får fortfarande

ingen ersättning om du själv ställt till

med något.

– 4 –


”Otursförsäkring”

En annan variant är en försäkring som ger

dig ersättning om du eller någon annan i din

familj exempelvis tappar teven i golvet, spiller

kaffe på datorns tangentbord eller om ett

barn stoppar in en chokladkaka i videon. Du

kanske redan har en sådan tilläggsförsäkring i

din hemförsäkring. Den kan kallas Allrisk eller

Otursförsäkring. Det som skiljer tillägget

till din hemförsäkring från försäkringen som

butiken erbjuder är ofta att den har en självrisk,

det vill säga att du får betala en del själv

om det händer något.

En fördel med tillägget till hemförsäkringen är

att den gäller för de flesta saker din familj har

hemma, inte bara teven eller datorn.

Ta först reda på:

● Hur lång är garantin?

● Vad ingår i hemförsäkringen?

● Vad ingår i den extra försäkringen?

... och kom ihåg:

● Garantier får inte innehålla självrisk

● Man har rätt att reklamera en felaktig vara

inom tre år.

Fel på varan – reklamation

En reklamation innebär att du meddelar säljaren

● att du inte godkänner varan

● varför du anser att det är fel på varan.

Du måste lämna ett meddelande om felet

”inom skälig tid” efter det att du har upptäckt

det. Två månader ska alltid räknas som ”skälig

tid”. Men skälig tid kan också vara längre än

två månader, till exempel om du har varit sjuk

eller bortrest.

Under de första sex månaderna efter köpet

räknas felet som ursprungligt, om inte säljaren

kan bevisa att felet inte fanns från början. När

det har gått mer än sex månader efter köpet är

det du som köpare som måste kunna bevisa

att felet fanns från början.

Din rätt att reklamera går enligt konsumentköplagen

ut tre år

efter det att du har tagit

emot varan. Reklamationstiden förlängdes

den 1 april 2005 från två till tre år. För varor

och tjänster som du köpte före den dagen gäller

fortfarande två års reklamationstid.

För att vara säker på att inte gå miste om dina

rättigheter: Reklamera alltid så snart som möjligt!

Priser

Det finns ingen lag som bestämmer priser. En

säljare får begära vilket pris han vill för den

vara han säljer. Säljaren och köparen kommer

överens om priset.

Avtal ska hållas. Det pris som du och handlaren

kommit överens om ska gälla.

Enligt prisinformationslagen ska priset alltid

anges när ett företag säljer eller gör reklam för

varor och tjänster direkt till konsumenter, till

exempel i skyltfönster, butiker, annonser och

direktreklam. Moms ska alltid ingå i priset.

Bara när en firma säljer till andra företag får

den ange pris utan moms.

Det ska också finnas jämförpriser för ett stort

antal varor, främst livsmedel. Jämförpriset är

till exempel priset per kilo eller liter. Det gör

det enklare för dig som konsument att jämföra

priset på varor av olika fabrikat.

– 5 –


Köpa på annat sätt

Köpa på Internet

Några goda råd innan du handlar via Internet.

● Bedrägerier förekommer. Var misstänksam

mot extremt billiga erbjudanden eller mirakulöst

bra produkter.

● Läs all köpinformation på webbplatsen.

● Ta reda på fakta om företaget. Finns företagets

adress, telefonnummer och mailadress

i annonsen eller på webbplatsen? Kontakta

gärna företaget med frågor per telefon eller

e-post. Oseriösa företag går ofta inte att nå.

● Ta reda på totalkostnaden. Ingår porto-,

expeditionsavgifter och eventuella tullavgifter

i priset?

● Hur lång är leveranstiden? Kan vara bra att

veta om du vill ha en vara till något speciellt

datum.

● Om det inte står något om ångerrätt eller

leveransregler, tänk dig för innan du beställer.

14 dagars ångerrätt är en laglig rättighet

när du handlar inom Sverige. Det ska inte

kosta dig något att ångra köpet – men däremot

kan du behöva betala returportot.

● När du beställt en vara ska du alltid få en

bekräftelse. På bekräftelsen ska det också

finnas information om ångerrätten.

● Om du betalar med kontokort: Kontrollera

att rätt belopp dras från ditt konto. Det

finns en risk att ditt kontonummer kommer

i orätta händer. Skulle du råka ut för

att någon använder ditt kontonummer,

kontakta din bank eller ditt kortföretag

omedelbart.

● Betala helst inte i förskott – då förlorar du

ett av de bästa påtryckningsmedel du har

som konsument – att vänta med betalningen

om du inte får varan i tid eller om det är

fel på den.

Ångerrätt

När du handlar i en affär har du ingen rätt

enligt lag att ångra köpet. Om du däremot

köper något på postorder, av en telefonförsäljare,

från TV-shop, på Internet eller vid hemförsäljning,

har du 14 dagars ångerrätt när du

handlar inom Sverige. Distans- och hemförsäljningslagen

innehåller bland annat krav på

att säljaren ska ge dig tydlig information om

hur du kan ångra ditt köp.

Returfrakten

Vid distansavtal: Om du ångrar köpet får du

själv betala returportot.

Vid hemförsäljning och telefonförsäljning ska

du inte behöva betala returfrakten.

Om du handlar något från ett annat EU-land,

exempelvis via Internet, har du också ångerrätt,

men ångerfristen kan då vara kortare än

14 dagar. Vill du veta mer om handel över

gränserna, kontakta

Konsument Europa

e-post: info@konsumenteuropa.se

telefon: 08-429 07 80 vardagar 9-13

www.konsumenteuropa.se

– 6 –


Andra goda råd

Bil

Om du ska köpa bil finns det mycket fakta och

nyttiga råd på www.bilar.konsumentverket.se

Ska du köpa begagnad bil, besök först www.

begbilguiden.konsumentverket.se

Finns bilen du tänker köpa i Begbilguiden kan

du jämföra om priset är något så när rätt, hur

bilmodellen har klarat sig i bilbesiktningen,

hur säker bilen är och vad andra bilägare som

har en sådan bil tycker om den.

Du kan också jämföra bilar i Bilkalkylen,

www.bilkalkylen.konsumentverket.se

Där finns de flesta nya bilar och ett stort antal

begagnade, för vissa märken upp till 15 år

gamla modeller.

Råd om beg-bilköp

Ta god tid på dig. Du har mycket att vinna på

att undersöka marknaden. Begagnatmarknaden

skiljer sig en hel del från marknaden för

nya bilar. Urvalet är till exempel mycket större.

Det finns fler bilhandlare som säljer begagnat.

Dessutom kan du köpa begagnad bil privat.

■ Ha inte bråttom

Det finns gott om begagnade bilar. Låt dig

aldrig luras av säljare som säger ”det kommer

en kund i eftermiddag som tänker köpa bilen

– men först till kvarn...” eller ”du ska få ett

specialpris”. Alla kunder får ”specialpris”. Det

ligger i säljarens intresse att du bestämmer dig

snabbt.

■ Undersök marknaden

Läs dagstidningarnas annonser. Du kan också

läsa Gula Tidningens och andra annonstidningars

motorsidor. En annan bra informationskälla

är Internet.

■ Titta på många bilar

Jämför priserna och nöj dig inte med att titta

på en eller ett par bilar. Det kan skilja mycket

i skick och pris mellan två lika gamla bilar av

samma märke.

Några grundtips:

● Bilar från 1989 och senare har katalysator.

● Kolla bilens servicebok.

● Kontrollera att säljaren verkligen äger bilen.

Ring bilregistrets talsvartjänst

(telefon: 077-114 15 16, samtalstaxa).

● Jämför bilen med liknande på exempelvis

bilsajter på Internet.

Inbytesbil

Om du har en inbytesbil och tänker köpa bil

hos en bilhandlare bör du tänka på att handlare

som specialiserat sig på ”ditt” märke ofta

betalar bättre för inbytesbilen. De kan också

vara billigare på andra märken. Det är lika viktigt

att undersöka marknaden för inbytesbilen

som marknaden för den bil man ska köpa.

Om du har en äldre bil kan det ofta vara idé

att försöka sälja den privat. Har du en skuld på

inbytesbilen får du inte sälja den förrän skulden

är betald.

Testa bilen! Begär varudeklaration!

När du hittat den bil som verkar bra – se till

att få den testad om du köper privat. Om du

handlar av en bilfirma – se till att bilen är varudeklarerad

enligt Konsumentverkets riktlinjer.

Se till att få en kopia av varudeklarationen

om du köper bilen. Kontrollera också när bilen

ska besiktigas hos Bilprovningen nästa gång.

Köpa bil privat

Om du ska köpa bil av en privatperson – använd

Konsumentverkets köpekontrakt, som

finns på www.konsumentverket.se!

– 7 –


El

Det finns en bra tjänst på Internet för dig

som vill kolla elpriser, med goda råd om hur

du kan spara el och hur du gör när du byter

elhandelsföretag. Gå till www. elpriser.konsumentverket.se

Har du inte Internet, läs våra råd här:

Tillsvidarepris

Gör man ingenting själv utser den lokala nätägaren

(det företag som har hand om elnätet på

orten) en elhandlare. Man får ett avtal med så

kallat tillsvidarepris. Det är nästan alltid högre

än andra slags avtal hos samma elhandelsföretag.

Mycket att vinna

Det finns flera skäl att byta elhandelsföretag,

förutom att spara pengar. Du kan medverka

till en bättre miljö genom att välja el från energikällor

som ger mindre påverkan på miljön.

Hushållens elförbrukning står för en viktig del

av den totala miljöpåverkan.

Det går också att få med en del annat på köpet.

I vissa avtal ingår olika tjänster och förmåner.

Det kan handla om energirådgivning och energispartips,

men även sådant som inte har

direkt koppling till el, som erbjudanden om

telefoni, bredband och försäkringar.

Byta eller omförhandla

Hur mycket du kan spara på att byta elhandlare

varierar, bland annat beroende på vilket

slags avtal du har i dag och hur stor din elförbrukning

är.

Det är bara en av dessa två du kan välja fritt,

nämligen elhandelsföretaget.

Nätbolagen har monopol inom sina respektive

områden. Vilket nätbolag du har bestäms alltså

helt av var du bor. Den totala elkostnaden

är summan av vad man betalar till elhandlare

och nätägare samt skatter.

Lätt att byta

Det är inte svårt att byta till ett nytt elhandelsföretag.

Du kontaktar det bolag du vill byta

till. Det nya bolaget informerar din nätägare

om bytet. Nätbolaget måste veta vilket elhandelsföretag

du har för att kunna rapportera

avläsningen av din elmätare till den du köper

el av.

Kontrollera uppsägningstid

Kontrollera vilken uppsägningstid du har

med ditt nuvarande elhandelsföretag innan

du tecknar avtal med någon annan. Uppsägningstiden

är en månad om du inte har avtalat

något annat med din nuvarande elhandlare,

till exempel om du har ett avtal med fast pris

för en viss bindningstid.

Om du vill säga upp ett avtal i förtid får du

ofta betala en extra kostnad. Säg heller inte

upp ditt nuvarande avtal innan du vet när ett

avtal med ett nytt elhandelsföretag kan träda

i kraft.

Var ute i god tid

Du kan byta till en ny elhandlare den första i

varje månad. Men du behöver ordna med bytet

drygt en månad i förväg.

Total elkostnad

Avregleringen av elmarknaden innebär att du

har avtal med två företag:

● elhandelsföretaget – som säljer den el du

förbrukar

● nätbolaget – som står för överföringen av

el till din bostad.

EXEMPEL: Om du vill byta elbolag från och

med den 1 januari, måste du meddela din

nya elhandlare i mitten av november. Din nya

elhandlare måste nämligen meddela din nätägare

senast den 30 november (en månad

före bytet). Dröjer det till den 1 december eller

senare senareläggs bytet till den 1 februari.

– 8 –


Telefon & Internet

Det finns en bra tjänst på Internet när du vill

kolla priser på telefon- och Internetabonnemang:

www.telepriskollen.se

Om du inte har Internet får du några goda råd

här:

Innan du väljer telebolag för din fasta telefon,

fundera på hur och när du ringer:

● Ringer du mycket på kvällar och helger, eller

ringer du mest dagtid?

● Ringer du till mobiltelefon ofta?

● Ringer du ofta utomlands? Till vilka länder?

● Ringer du många korta samtal eller färre,

men långa?

Gå igenom dina telefonvanor. Jämför sedan

de olika telebolagens priser vid olika tider på

dygnet, deras samtalstaxor till andra länder,

taxor till mobiltelefon, vilken öppningsavgift

som gäller, om en fast minimiavgift tas ut med

mera. Sedan gäller det att hitta det telebolag

som passar just dina telefonvanor bäst.

Några tips

Du kan ha ett telebolag för nationella samtal

och ett annat för internationella samtal.

Det är viktigt att du kan kontakta telebolaget,

exempelvis om det skulle bli något problem

med telefonräkningen. Kontrollera att du kan

nå bolaget innan du ansluter dig till ett nytt

telebolag.

Vill du kunna spärra vissa nummer, till exempel

071-nummer? Kontrollera först med telebolaget

att det går.

Läs det fi nstilta

Gå igenom telebolagets avtalsvillkor, ”det finstilta”,

innan du tecknar avtal med ett nytt telebolag.

Avtalsvillkoren bestämmer vad som

gäller mellan dig och telebolaget. Om något

problem skulle uppstå är det avtalsvillkoren

du måste gå till för att se vad som gäller. De

olika telebolagen använder sig av olika avtalsvillkor,

mer eller mindre detaljerade.

I avtalsvillkoren står det oftast när och under

vilka förutsättningar du kan säga upp avtalet.

Du bör läsa detta noga innan du tecknar avtal.

I avtalsvillkoren står det också oftast hur och

under vilka förutsättningar priset kan höjas

eller sänkas.

Nej till reklam

Så här gör du om du vill slippa reklam:

Adresserad reklam

Ring Sema Group Info Data AB,

telefon: 08-738 50 00,

adress: Box 34101, 100 26 Stockholm, eller

SWEDMAs Nix-register, telefon: 020-55 70 00.

Begär att få bli uppsatt på listan över adressater

som inte vill ha adresserad reklam.

Du kan också vända dig direkt till det företag

som skickat ut reklamen.

Oadresserad reklam

Sätt en skylt med texten ”Nej tack – ingen

reklam” på brevlådan. Samhällsinformation,

som kommunala informationsblad och gratis

lokaltidningar, får du ändå.

Telefonförsäljning

Ring 020-27 70 00 och beställ skriftlig information

om Nix-telefon genom att ange ditt

telefonnummer. Med informationen får du

en anmälningskod. Då ringer du 020-27 80 00

och anger koden. Du kan även skriva till Nixtelefon,

Box 14038, 104 40 Stockholm, och begära

att få slippa telefonförsäljning.

E-postreklam

Det är inte tillåtet att skicka e-postreklam till

någon som sagt nej till sådan reklam.

– 9 –


Boende

Köpa bostadsrätt

Att köpa en bostadsrätt och bli medlem i en

bostadsrättsförening betyder att man köper

rätten att använda en bostad. En bostadsrätt

kan vara en lägenhet, villa, radhus eller ett kedjehus.

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen

äger tillsammans hela fastigheten, det vill säga

bostäderna, alla gemensamma utrymmen som

tvättstugor, hallar och soprum, eventuella uteplatser

och andra lokaler som butiker, kontor

och garage. Bostadsrättsföreningar lyder under

en särskild lag, bostadsrättslagen.

Att bli medlem

Föreningens styrelse godkänner nya medlemmar.

Om man inte blir godkänd som medlem

kan man få detta prövat i hyresnämnden. Det

kostar ingenting. Föreningen kan inte neka

någon utan att ha mycket goda skäl. Vissa bostadsrättsföreningar

är exempelvis till för äldre.

Men diskriminering på grund av hudfärg,

religion eller liknande är förbjuden enligt lag.

Ett hushåll, en röst

Som bostadsrättshavare är man med och fattar

beslut om vilka som väljs till styrelse, revisor

med mera och därmed hur huset ska skötas.

Det görs vid den årliga ordinarie föreningsstämman.

Varje bostadsrätt har en röst.

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi

under verksamhetsåret och ska se till att de

beslut som medlemmarna fattar på stämman

verkställs.

Avgift

Den som har en bostadsrätt måste betala en

avgift. Beloppet delas oftast upp i tolv eller

fyra delar, så att man betalar varje månad eller

kvartal. Avgiften ska täcka föreningens kostnader

för drift och underhåll av fastigheten samt

räntor och amorteringar på lån.

Fonder för underhåll

Föreningen är skyldig att regelbundet sätta

undan pengar för underhåll och reparation av

fasader, trappor, stamledningar, avlopp med

mera. Men fonden för detta underhåll räcker

inte alltid, så många föreningar lånar pengar

till underhållet.

Rätt hemförsäkring

Till skillnad från hyresgäster har bostadsrättshavare

ett omfattande underhållsansvar.

Hemförsäkringen måste därför vara anpassad

till detta och inte bara skydda lösöre utan även

kyl, frys och spis och liknande, som fönsterglas

och dörrar som skadas vid inbrott, egna

installationer med mera. Skaffa därför en

hemförsäkring med bostadsrättstillägg!

Uppsägning

Om du betalar avgiften för sent, och inte genast

rättar till saken, kan du bli uppsagd från

din bostadsrätt. Då får föreningen överta bostaden

och sälja den för att få pengar till de

obetalda avgifterna. Du kan även bli uppsagd

från bostadsrätten om du bryter mot föreningens

bestämmelser, till exempel regeln om

”sundhet, ordning och skick”. Man kan bli

uppsagd till exempel om man har husdjur

som förorenar i huset, eller om man stör eller

hotar sina grannar. Du måste också sköta

det underhåll som varje medlem ansvarar för.

Men om du följer reglerna, sköter underhållet

och betalar din avgift, kan du inte förlora

bostadsrätten.

– 10 –


Flytta

Det är ganska vanligt med tvister mellan privatpersoner

och flyttfirmor. Om du anlitar en

flyttfirma, fråga om de tillämpar Bohag 2000,

Allmänna bestämmelser för bohagsflyttning. I

Bohag 2000 finns regler som Konsumentverket

förhandlat fram med flyttbranschen. Här

är några exempel på vad de innehåller:

Fast pris

Du ska i första hand få ett fast pris. Får du en

ungefärlig prisuppgift får det slutgiltiga priset

inte vara mer än 15 procent dyrare.

Avbeställning

Du har möjlighet att avbeställa uppdraget

fram till femton dagar före flytten. Avbeställer

du senare finns det fastställda nivåer för

hur mycket du ska betala. Om du avbeställer

på grund av sjukdom blir du inte ersättningsskyldig.

Bohag 2000 finns på konsumentverkets webbplats,

www.konsumentverket.se (Sök: Bohag

2000)

– 11 –


Skulder

Om du inte betalar

Skulder växer fort. En skuld med en årsränta

på exempelvis 20 procent blir dubbelt så stor

på bara fyra år. Gör man ingenting åt situationen

blir det bara värre. Här får du veta vad

som kan hända, steg för steg:

Förfallodag

Det första som händer är att fordringsägaren

(den du är skyldig pengar) skickar en faktura

(räkning). Där står det hur mycket du ska betala

och när (förfallodag). Det finns ingen regel

som säger att man kan vänta 30 dagar med att

betala. Finns det villkor om förfallodag i ett avtal

så gäller det. Avtalet ska ha slutits när affären

gjordes upp. Ofta är avtalsvillkoren skrivna

med fin stil på baksidan av kontraktet.

Har ni inte bestämt sista betalningsdag, ska du

betala när säljaren kräver det. Om du skickar

pengarna via ett post- eller bankgirokonto är

det säkrast att betala fyra vardagar före sista

betalningsdag. Kontrollera alltid att kravet är

riktigt. Acceptera inte utan vidare alla avgifter

som läggs på. Begär att få se underlaget som

kravet baseras på. Spara alla kvitton!

Påminnelse

Om du inte betalar i tid får du oftast en påminnelse.

Fordringsägaren kan ta ut en påminnelseavgift

om det är överenskommet i ert

avtal. Kan du inte hitta någon bestämmelse

om påminnelseavgift, är det enklast att fråga

den som skickat kravet var i avtalet det står om

rätten att ta ut en sådan avgift. Fordringsägaren

är inte skyldig att skicka påminnelse, utom när

det gäller en variant av parkeringsböter som

kallas kontrollavgift. Du måste därför själv

hålla reda på när räkningarna ska betalas.

Dröjsmålsränta

Om det står i ert avtal att dröjsmålsränta ska

betalas och en bestämd räntesats, så gäller

detta. Dröjsmålsränta får då tas ut från den

dag som står i avtalet. Vanligen är detta efter

sista förfallodagen. Finns det inget avtal gäller

räntelagens bestämmelser. I lagen står det att

fordringsägaren har rätt att ta ut dröjsmålsränta

en månad efter den dag då han skickat

sitt krav på betalning. Ofta står det i kreditavtalet

hur stor dröjsmålsränta företaget begär.

Saknas detta får dröjsmålsräntan vara högst

Riksbankens referensränta plus 8 procent.

Inkasso

Om du inte betalar kan fordringsägaren själv

skicka inkassokrav till dig, eller anlita ett ombud,

ofta ett inkassoföretag, för att få dig att

betala. Av inkassokravet ska skuldbeloppet

framgå tydligt, samt ränta och ersättning för

inkassokostnaden. Om du inte kan betala, hör

genast av dig till den som har skickat inkassokravet.

Det kan finnas vissa möjligheter att

göra upp en ny amorteringsplan, oftast mot

avgift.

Hur inkassoverksamhet ska bedrivas står i inkassolagen.

Enligt lagen får ingen utsättas för

onödiga kostnader eller trakasserier. Datainspektionen

ska se till att inkassolagen följs.

Kronofogden tar över

Om du trots inkassokravet inte betalar, kan

fordringsägaren (den du är skyldig pengar) eller

inkassoföretaget vända sig till kronofogdemyndigheten

med en ansökan om betalningsföreläggande.

Ett betalningsföreläggande är ett

beslut från kronofogdemyndigheten som visar

att du är skyldig att betala ett krav.

– 12 –


Delgivning

Kronofogdemyndigheten skickar ett brev som

du ska kvittera. Detta kallas delgivning. I delgivningen

står det hur mycket pengar fordringsägaren

kräver dig på. Fortfarande har du möjlighet

att betala skulden. I så fall ska du meddela

kronofogdemyndigheten att du betalat.

Om du inte invänder, eller om du låter bli att

svara, fastställer kronofogdemyndigheten skulden

och skickar ett beslut (utslag) till dig och

din fordringsägare. Därefter kan fordringsägaren

låta kronofogdemyndigheten driva in

skulden. Processen med delgivning och utslag

innebär ytterligare avgifter som du måste betala.

Betalningsanmärkning

När kronofogdemyndigheten eller tingsrätten

har fastställt skulden förs en betalningsanmärkning

in i olika kreditupplysningsregister.

Om du har fått en betalningsanmärkning blir

det svårt eller omöjligt för dig att låna pengar,

att skaffa kontokort, teckna teleabonnemang

eller hyra till exempel bil, teve eller video under

minst tre år. Det kan också vara svårt att få

en hyreslägenhet.

Utmätning – indrivning

Kronofogdemyndigheten kan driva in skulden

– vilket också kallas att göra utmätning – på

olika sätt. Det vanligaste är att göra avdrag på

din lön, pension, sjukpenning eller annan inkomst

(löneutmätning).

Kreditupplysning

En kreditupplysning är en översikt om dina

ekonomiska förhållanden, som kan hjälpa en

kreditgivare eller hyresvärd att bedöma hur

du sköter din ekonomi. Alla personer i Sverige

som är över 15 år finns i kreditupplysningsregister.

Datainspektionen har tillsyn över kreditupplysningsföretag.

Den som begär en kreditupplysning

ska ha så kallat legitimt behov

av

den, till exempel om han är på väg att ingå ett

kreditavtal med dig.

Varje gång ett kreditupplysningsföretag har

lämnat ut uppgifter om en privatperson, ska

personen få ett skriftligt meddelande om vilka

uppgifter som har lämnats ut. Du har också

rätt att kostnadsfritt få veta vilka uppgifter om

dig som finns lagrade i registret. Begäran ska

vara skriftlig och undertecknad. Skriv till kreditupplysningsföretaget

och hänvisa till din

rätt att enligt datalagen få ett registerutdrag.

Uppge ditt personnummer, namn och adress.

Om du tycker att en uppgift om dig i kreditupplysningsregistret

är felaktig eller missvisande

ska du begära rättelse. Företaget ska då

”skyndsamt utreda frågan”. Om det visar sig

att uppgiften är felaktig, ska företaget rätta den

och underrätta alla som har fått den felaktiga

uppgiften under de senaste tolv månaderna.

– 13 –


Box48,65102Karlstad

Tel:0771-423300

www.konsumentverket.se

More magazines by this user
Similar magazines