Views
4 years ago

En politisk stunt - Kulturverkstan

En politisk stunt - Kulturverkstan

Vi valde ut de ramsor vi

Vi valde ut de ramsor vi skrivit som på ett tydligt och roligt sätt fick fram en kritik (se bilaga). I genomförandet av aktionen improviserades också andra ramsor fram i hejarklacken. Huvudmål 2: att ta fram forskningsmaterial kring politisk stunt och humor De dokumenterade reaktionerna kan delas in i fyra huvudkategorier: Film & foto De som dokumenterade var utrustade med mobil- och filmkamera. En av hejarklacksdeltagarna hade också en så kallad actioncam fäst vid axeln för att få ett “inifrånperspektiv” i bildmaterialet. Detta har resulterat i en mängd filmer och stillbilder som har redigerats. Majken har framhållit att det mesta är av intresse för henne att ta del av. Intervjuer De fyra som dokumenterade åskådarnas uppfattning av aktionerna hade förberedda frågor med sig. Ding bladades i tidningen Metro, men det dröjde innan folk lade märke till den. Kanske hade vi kunnat få fler reaktioner om vi t.ex. hade delat ut sidan separat. Våra dokumenterare försökte få en stor spridning bland de intervjuade gällande ålder, kön m.m. Jag tycker att det är en rolig sak. Man behöver driva om Västtrafik för de är ett stort skämt. Kvinna ca 20 år – på Drottningtorget Ja, det är ju trevligt. Det är som med tv-licensen. Man får ett lite extra tack för sitt köp. Det blir lite extra trevligt att betala sin biljett. Man ca 50 år - har just köpt biljett på Tidpunkten i Brunnsparken 7 8

Även kontrollanternas reaktioner har dokumenterats i bild och dialog. Under aktionen träffade vi på en grupp med fem kontrollanter varav ett par av dem verkade tycka det hela var smålustigt, någon var neutral och ett par blev irriterade. Ett positivt iaktagande var att vi uppfattade det som att kontrollanterna inte haffade någon under vår närvaro. När vi gick av spårvagnen samtidigt som kontrollanterna kom en av dem fram och ifrågasatte vår rätt att hejarklacka på detta vis: -Har ni tillstånd för detta? -Ja! -Vad är det för tillstånd då? -Vi har våra busskort! -Busskort ja. Men det finns något som heter ordningsstörande... -Men vi vill ju bara heja på Västtrafik! -Ja, jo det förstår jag mycket väl men ja... men det är inte tillåtet. Tyvärr. -Blir ni inte glada? Vi älskar ju er! -Ja, jojo, men jag säger bara att det är inte tillåtet det ni gör. Reaktioner på Bästtrafik-sidan Vi har gjort regelbundna statusuppdateringar, med koppling till händelser i kollektivtrafiken, och länkat artiklar eller klipp. I skrivande stund är det 222 personer som gillar sidan. I anslutning till de båda aktionerna märkte vi en uppgång i “gillare” på Facebooksidan. Vi hade utrustat både Ding och flygbladen med en QR-kod som ledde till sidan (se bilaga). Personliga iakttagelser Under aktionen var gruppens generella uppfattning att de flesta åskådarna tyckte det var roligt och att de var “på vår sida”. Även Intervjuerna visar ett övervägande positivt resultat, men också att en del kan ha missat budskapet och mer sett det som ett “roligt inslag” snarare än som en kritik mot Västtrafik. Att det främst var kontrollsystemet vi ifrågasatte blev tydligast i situationen där vi hamnade i direkt kontakt med kontrollanterna. När vi hejade utan dem trodde fler åskådare att vi kritiserade Västtrafiks höjda priser och bristande tillgänglighet. Pressmeddelandet vi skickade ut på morgonen resulterade i att både Metro och GP hörde av sig till oss. GPs reporter och fotograf mötte upp hejarklacken för en intervju vilket resulterade i en artikel i både GPs web och i pappersutgåvan den 20e november. Eftersom vi hade beslutat att vi inte skulle gå in i direkt konflikt med kontrollanterna som individer valde vi att inte följa efter dem när de steg på nästa vagn. 9 10

Kulturutbyte med Georgien Kulturutbyte med Georgien - Kulturverkstan
Våldsam politisk extremism - Brottsförebyggande rådet
Politiskt Handlingsprogram - Nyheter
Till vilken nytta? Om det lokala politiska deltagandets karaktär ...
(S)kolan – Om politisk snedvridning i grundskolans ... - Timbro
SSU:s politiska handlingsprogram, 2009
Kuppen en politisk komplikation - fritenkaren.se
Politisk inriktning i valet 2010 - Miljöpartiet de gröna
Carl X Gustafs Testemente den politiska striden i Sverige 1660
BOT-avdraget är en klockren idé men några år för tidigt politiskt sett
Kapitel 10 Finanskriser och politisk extremism - Palmecenter
Några utdrag ur den senaste ukrainska politiska litteraturen
Motioner och utlåtanden Punkt 15. Facklig-politisk samverkan - LO
David är gud och Lars är chefen”- - Kulturverkstan
Den fria konsten – i ingens tjänst. - Kulturverkstan
Hur gör man för att etablera sig som artist manager? - Kulturverkstan
Venedigbiennalen 2001 Kropp, Makt och Konst - Kulturverkstan