Karl-Henrik Robèrt Gourmet Grön Trendig parkdesign - Karlskrona ...

karlskrona.se

Karl-Henrik Robèrt Gourmet Grön Trendig parkdesign - Karlskrona ...

NUMMER 2 – 2009

ett magasin från världsarvsstaden Karlskrona

Karl-Henrik Robèrt

Med fokus på hållbar utveckling

Gourmet Grön

serverar ekologiskt

Trendig parkdesign

möt Ulf Nordfjell

Miljösmart

företagsamhet i Karlskrona

Anna Kjellberg seglar mot OS

Tema: Hållbarhet


28

Visit Karlskrona.se

6

Större evenemang i Karlskrona 2009–2010

6/11 Ladies Night, Telenor Arena Karlskrona

22/11 Lars Winnerbäck, Telenor Arena Karlskrona

3/12 Sissel Christmas Concert, (Sverigepremiären)

Telenor Arena Karlskrona

5/2 The Buddy Holly musical, (turnépremiär)

Telenor Arena Karlskrona

24/6 Lövmarknaden

30–31/7 Viva Karlskrona

11–14/8 Sail Karlskrona

14

19

INNEHÅLL

Miljövänlig företagsamhet 6

Fyra framtidssatsningar i Karlskrona

Karl-Henrik Robèrt 13

Möt grundaren av Det Naturliga Steget

Goda grannar 14

Två innovativa företag på samma gata

Gourmet Grön 19

Matlagning med lokalt producerade råvaror

Badhuset på Skärfva 22

En byggnad i historiens kölvatten

Segelsatsningar 23

Möt mästarinnan Anna Kjellberg

som premiärtävlade i Sail Karlskronas

nya segelmästerskap

Made in Karlskrona 27

Närproducerade IT- och telekomprodukter

Ulf Nordfjell 28

Pribelönt landskapsarkitekt som antagit

utmaningen att restaurera Hoglands park

Fler evenemang finns på

visitkarlskrona.se

23

13

Utgivare: Karlskrona kommun, 371 83 Karlskrona,

tel 0455-30 30 00, www.karlskrona.se

Ansvarig utgivare: Ulla Nelson

Produktion: Lennandia Advertising AB, Box 101,

371 22 Karlskrona, tel: 0455-36 25 00, www.lennandia.com

Redaktör: Jan Lennartsson

Projektledare: Tina-Mari Eriksson och Åsa Melin

Formgivning: Stefan Andersson

Redaktion: Bengt Lingman, Tina-Mari Eriksson, Ulla Nelson,

Jan Lennartsson, Stefan Andersson och Åsa Melin

Medarbetare i detta nummer: Patrik Rang, Cecilia Rihs,

Mårten Fischer, Matz Arnström och Andreas Blomlöf

Copyright: Karlskrona kommun 2009

Får du inte tidningen, eller vill du annonsera?

Mejla till: Tina-Mari.Eriksson@karlskrona.se


KRÖNIKA

infabab.se

InsIkt

tid

sjöutsikt

trygghet

livskvalité

frihet

Hållbar

namnteckning

Ibland kommer det nya tankar. nya insikter om vad som egentligen betyder

något här i livet – som att bo bra till ett rimligt pris, uppleva närhet och

samtidigt känna sig fri. Att begrepp som sjöutsikt, promenadavstånd och

livskvalité inte är drömmar och fantasier, utan delar av vardagen. För fler

goda insikter i ditt nästa boende, besök oss på www.karlskronahem.se

eller ring 0455-30 49 00. Välkommen till karlskronahem!

Rosenholm – en ny

stadsdel för idrott, rekreation,

företagande och boende

www.vasallen.se/karlskrona

Tel. 0455-30 03 00

Fax 0455-30 03 04

Mina

två stora fritidsintressen är att resa och att samla

autografer. Häromdagen fick jag ett brev från Madonna

med hennes autograf dedikerad ”to Bengt”. Så går det oftast

till. Jag skickar brev till de personer jag vill ha i samlingen

och ibland får jag svar. Så var det exempelvis när jag fick

före detta presidentkandidaten Al Gores autograf.

Frågan är om debatten kring hållbar utveckling varit så

utbredd världen över utan hans miljöengagemang.

När jag förra året reste till Svalbard såg jag med egna

ögon vad människans påverkan ställt till med. Längs de ryska

stränderna spydde kolkraftverk ut orenad rök. En liten ö

som för bara fyra år sedan var täckt av glaciärer låg

nu fri, 200 meter ut i havet.

I Karlskrona befinner vi oss i frontlinjen när det gäller

hållbar utveckling och vi har unika förutsättningar. Inte minst

genom Blekinge Tekniska Högskola och deras internationellt

kända strategiska miljöprogram. Vi arbetar för att bli ett

biosfärområde och för att etablera fler företag inom

miljöteknik – för att nämna några exempel. Fler finns

att läsa om här i tidningen.

Al Gore är ett viktigt språkrör för förändring och jag är

stolt över att ha hans namnteckning. En smärre detalj är att

autografen är tillägnad någon som heter John Bildeford,

men felsänd till min adress. Så jag hoppas att John fick

den som var ämnad för mig. Det spelar kanske mindre roll.

Huvudsaken är att jag, Al och John försöker dra våra

strån till stacken. Vi kan påverka klimatutvecklingen genom

att agera och göra medvetna val. Det kan vi nog

alla skriva under på.

Bengt Lingman

Näringslivs- och utvecklingschef,

Karlskrona kommun

– välkommen till

Rosenholm du också!

5


MILJÖ

Grön

företagsamhet

Biomassa, sol, vind och vatten

är viktiga beståndsdelar i fyra av

de miljöfrämjande projekt som pågår i

Karlskrona just nu. Utsikt har pratat

med några av personerna bakom

framtidssatsningarna.

Text: Patrik Rang Foto: Matz Arnström

”Det var

Jan Svensson är VD på Affärsverken i Karlskrona som just nu genomför den

enskilt största satsningen i kommunens historia – ett nytt kraftvärmeverk

som kommer att alstra både miljövänlig värme och el.

bättre förr”, brukar man säga. Men om

vi pratar miljöaspekter så är det väl ingen

som vill tillbaka till den tiden då vi slängde

vad som helst på tippen, körde med bly i

bensinen och värmde husen med olja. En

sak är klar; idag är läget annorlunda och

miljömedvetenheten är större än någonsin.

De flesta kommuner, företag och organisationer

pratar idag om miljösatsningar,

så även i Karlskrona kommun. Här var

många tidigt ute med att tänka ur ett

hållbarhetsperspektiv, inte minst högskolan,

vilket också gjort att utvecklingen kommit

långt idag. Här följer fyra smakprov

på miljösmarta investeringar och

företagsidéer som pågår just nu.

Bubbetorp

skrider till verket

Bubbetorp är för Karlskronaborna

mest känt som en plats

där man slänger skräp, vilket är

en lite orättvis beskrivning. Här

pågår nämligen en satsning

som är både den största och

mest miljöfrämjande i kommunens

historia. 2012 kommer

Bubbetorp att få uppleva

invigningen av Karlskronas nya

kraftvärmeverk. I anslutning till

avfallsstationen kommer en helt

ny anläggning att byggas som

ska producera både värme och

elkraft.

Bakom projektet står

Affärsverken AB som driver

mycket av infrastrukturen i

Karlskrona kommun; elhandel,

elnät, fjärrvärme, stadsnät för

6

7


MILJÖ

digital kommunikation samt

entreprenad för renhållning

och skärgårdstrafik.

Bakgrunden är att

Affärsverkens två befintliga

fjärrvärmeverk sedan länge

har producerat med maximal

kapacitet, medan efterfrågan

på fjärrvärme har ökat.

– 2001 började vi titta på

det framtida behovet, berättar

Jan Svensson. Då konstaterades

att ett nytt kraftvärmeverk skulle

behövas redan 2005. Vi

föreslog en anläggning där

vi eldade vårt eget brännbara

avfall från tippen, eftersom

Karlskronaborna är bra på

sopsortering, men fick

avslag den gången.

”Totalt är det 380

kvadratmeter på fasad och

tak som tillsammans har en

toppeffekt på cirka 50 kw.

Den energi som alstras fasas

in på elnätet och används bland

annat för anläggningens

belysning och pumpar.”

Michael Kronström är driftingenjör på Karlskrona kommun och arbetar mycket

med energieffektivisering. Bland annat ligger han och kollegorna bakom

projektet med solceller på Telenor Arena Karlskrona.

Klartecken

2007 gav kommunfullmäktige

Affärsverken i uppdrag att

bygga ett helt nytt kraftvärmeverk

som istället eldas med flis

och biobränsle. Följande år

kom även politiskt klartecken

att sätta spaden i marken.

– Vi har börjat göra plats för

bygget ute i Bubbetorp, säger

Jan Svensson. När allt är igång

så kommer luftutsläppen minska

till mindre än en femtedel av

vad våra värmeverk släpper ut

idag, beräknat på de företag,

industrier och bostadshus som

då kommer att vara anslutna till

fjärrvärmenätet. De nuvarande

anläggningarna kommer istället

bli reservverk. Totalt sett

handlar det om en minskning

med mer än 100 000 ton

växthusgaser, svaveldioxid,

stoft och andra luftutsläpp varje

år. Den el som anläggningen

producerar ersätter vår

importerade el och vi kommer

”När allt är igång så kommer luftutsläppen minska till

mindre än en femtedel av vad våra värmeverk släpper ut idag,

beräknat på de företag, industrier och bostadshus som då

att kunna köra så kallad ö-drift,

vilket betyder att vi kan förse

Karlskronas prioriterade

områden med el om ett

omfattande avbrott skulle

drabba samhället.

Under byggtiden fortsätter

Affärsverken att utöka fjärrvärmenätet

och ansluta nya

kunder. Hur hänger det ihop

när de nuvarande värmeverken

redan levererar maximalt?

– Vi har satt upp tillfälliga

centraler som vi eldar med

bioolja, förklarar Jan Svensson.

kommer att vara anslutna till fjärrvärmenätet.”

Anledningen är att vi vill ha

in flera kunder redan nu för att

få ut maximal produktion när

det nya kraftvärmeverket väl

tas i bruk.

Gynnar många

Kraftvärmeverket kommer att

ge positiva effekter på mer

än miljön.

– Vi kommer främst att elda

med flis hämtad från närområdet,

max åtta mils radie för att

inte belasta miljön med långa

transporter, säger Jan Svens-

son. Vi för diskussioner med

lokala skogsägare, men vill inte

konkurrera med pappersindustrin

utan helst köpa sånt

material som inte kan användas

för massatillverkning. Totalt

kommer projektet också att

generera mellan 120–150

arbetstillfällen under byggåren.

Helst ser vi förstås lokala

leverantörer, men det styrs av

upphandlingarna. Vi har gjort

fyra upphandlingar hittills och

glädjande nog så är alla fyra

leverantörerna lokala.

Solklar miljöinvestering

Telenor Arena Karlskrona är

kommunens stora idrotts- och

evenemangsarena som

kontinuerligt huserar fullsatta

hemmamatcher för divison

1-laget Karlskrona Hockeyklubb

och som vid två tillfällen stått

värd för Melodifestivalens

delfinaler. Bara för att

nämna något.

Om man tittar på själva

byggnaden slås man kanske av

de paneler som täcker delar av

väggar och tak. Vill man veta

vad dessa är till för, gör man

rätt i att fråga Michael

Kronström som är driftingenjör

Karlskrona kommun.

– Det du ser är solceller,

förklarar han. Totalt är det 380

kvadratmeter på fasad och tak

som tillsammans har en

toppeffekt på cirka 50 kW.

Den energi som alstras fasas

in på elnätet och används

bland annat för anläggningens

belysning och pumpar, men

det täcker inte arenans totala

behov. Anläggningen är ett

bra exempel på vad som

kan åstadkommas med

solenergi.

Energieffektivisering

Michael Kronström jobbar

mycket med energieffektiviseringsfrågor

och har ett tjugotal

projekt igång för närvarande.

Målsättningen är att till 2012

fasa ut oljeuppvärmningen av

kommunens fastigheter. Det

sker genom en mix av

fjärrvärme, värmepumpar,

pellets, solfångare och

solcellsprojekt.

– Jag ägnar en hel del tid

åt att välja projekt som är

lämpliga för oss, säger

Michael. När det gäller

solcellerna så visste vi att det

fanns pengar öronmärkta för

att uppmuntra utbyggnad av

sådan teknik. Vi startade

arbetet 2008 och fick 70

procent av finansieringen i

statligt stöd. Den typen av

bidragslösningar kommer

kontinuerligt och vi kommer

att söka fler.

I Rödeby utanför Karlskrona

genomförs också ett solenergiprojekt

där utomhusbadets

fläktar, pumpar och belysning

delvis drivs med solceller. Där

har också installerats solfångare

för värmning av duschvatten

och bassänger. Michael

berättar också att det blir en

fortsatt utbyggnad.

Sedan Karlskrona kommun

påbörjade sin organiserade

energieffektivisering 2005

tycker Michael Kronström att

mycket har hänt i omvärlden.

– Just när det gäller solceller

så börjar det bli riktigt stort ute

i Europa, konstaterar han. Vi

ligger något efter här i Sverige,

men därför känns det bra att

vi ändå har påbörjat vår resa

i Karlskrona. Med den här

satsningen har vi lyckats minska

arenans energibehov motsvarande

utsläpp av koldioxid med

15 ton per år. Investeringen är

avskriven redan efter åtta år,

men teknikens livslängd är på

25 år, sannolikt ännu längre,

och då krävs knappt något

underhåll. Hela projektet är

en goodwill för Karlskrona

kommun.

8

9


MILJÖ

Brunsmo i blåsväder

Djupt inne i skogarna mellan

blekingska Rödeby och

småländska Torsås ligger

Brunsmo. Här är det tätt mellan

trädstammarna, men desto

glesare mellan husen. Just

därför har Laholmsföretaget

Arise Windpower valt att

investera 185 miljoner kronor

i området. Platsen är nämligen

utmärkt om man vill bygga

vindkraftverk.

Mitt ute i urskogen möts

vi av projektledare Tore

Bengtsson som visar oss

runt på arbetsplatsen.

– Här i Brunsmo bygger vi

fem vindkraftverk, berättar han

och pekar på de betongfundament

som kommer att hålla

vindkraftstornen på plats.

Tillsammans kommer kraftverken

att producera omkring 35

miljoner kilowattimmar (kWh),

vilket motsvarar cirka 1300

normalstora villors energiförbrukning

under ett år.

Arise Windpower är ett av

landets ledande vindkraftbolag

med säte i Laholm. Affärsidén

är att hantera hela värdekedjan

från projektutveckling till

försäljning av grön el från egna

landbaserade kraftverk, främst

placerade i södra Sverige.

I Karlskrona kommun har

företaget planer på att uppföra

ytterligare ett trettiotal kraftverk

– en investering på cirka

1 miljard om allt går i lås.

Hänsyn till omgivningen

Att bygga vindkraftverk i

skogen låter kanske snurrigt

eftersom det blåser mer vid

kusten eller på öppna slätter.

Men det är ett hanterbart

problem enligt Tore Bengtsson.

– Ja, vi bygger helt enkelt

högre torn, skrattar han. Vid

kusten har man en navhöjd på

80 meter, här i skogen bygger

vi på 20 meter till för att nå

över trädtopparna. Fördelarna

med placering i skogen är att

kraftverken stör omgivningen

minimalt. Skogen är en naturlig

ljuddämpare och det finns få

bostäder i närheten.

Att Arise Windpower gör

satsningar i Blekinge har fler

orsaker.

– Det är starka elnät i

Blekinge, berättar VD Peter

Nygren när Utsikt ringer upp

honom på kontoret i Laholm.

Vintrarna är gynnsamma för

det är inte så mycket snö och

is. Det finns goda hamnmöjligheter

för att skeppa

delar till vindkraftverken och

transportvägarna är korta. Bäst

av allt är såklart att kraftverken

genererar el utan att det behövs

någon form av bränsle. Visst

går det åt en del när man

bygger och tillverkar vindkraftverken,

men det motsvarar

ungefär den energi som

produceras under ett halvårs

drift medan vindkraftverken

håller mycket längre,

minst 20 år.

Merparten av delarna

återvinns när de tjänat ut och

det går snabbt att riva. Att det

genererar arbetstillfällen på

orten under byggtiden är

ytterligare en fördel.

– Service av verken genererar

ytterligare arbetstillfällen

och vi tittar också på möjligheten

att få leverantörerna

att förlägga viss tillverkning

på orten, avslutar Peter

Nygren.

”Easy är en av våra produkter, ett reningsverk för

avloppsvatten från enskilda hushåll.”

BAGA Water Technology ligger på Saltö i Karlskrona. Här arbetar Caroline Säfström och hennes kollegor med

att utveckla, producera och sälja utrustning för alla behov inom vatten- och avloppsrening.

Vatten som ren affärsidé

”Tillsammans kommer

kraftverken att producera omkring

35 miljoner kilowattimmar,

vilket motsvarar cirka 1 300

normalstora villors

energiförbrukning under ett år.”

I Brunsmo bygger Arise Windpower fem vindkraftverk som tillsammans kommer att producera

omkring 35 miljoner kilowattimmar. Projektledare på plats är Tore Bengtsson.

Det första som syns när du

passerar över Saltöbron i

Karlskrona är den lilla

fiskehamnen som sträcker ut sig

längs kanalen. På kajen får du

manövrera dig fram mellan

truckar, islådor och lastbilar

medan en handfull båtar lossar

sin fångst. Mitt i fiskeindustrin

hittar du även en helt annan

form av verksamhet. Här ligger

Baga Water Technology som

utvecklar, producerar och säljer

utrustning för rening av vatten

och avlopp till hushåll,

samfälligheter och industrier.

Företaget startade 1992 och

har satsat på utvecklingsarbete

och är idag bland de främsta

på marknaden.

I receptionen möts vi av en

glad hund som hälsar oss

välkomna, innan Caroline

Säfström (Produkt/Miljö- och

kvalitetsansvarig) och Patrik

Ellis (Produktchef) tar över.

– Vi utvecklar hållbara vattenreningssystem

på flera plan,

sammanfattar Caroline

Säfström företagets affärsidé.

Vi försöker tänka hela vägen

från de miljökrav som finns

på vattenrening idag, till

användarvänlighet, låg

driftskostnad och lång driftstid.

Ur ett miljöperspektiv handlar

det om att minimera miljöpåverkan,

uppnå god kvalitet

på det renade vattnet samtidigt

som systemen ska hushålla

med resurserna.

Förändringsprocess

Utmaningarna för Baga Water

Technology verkar inte vara

tekniken i sig – där ligger man

långt framme. Det är snarare

branschen som befinner sig i en

process där attityderna håller

på att förändras.

– Regelverket har tidigare

fokuserat mer på hur systemen

är konstruerade än resultaten

de levererar, konstaterar Patrik

Ellis. Men nu kommer det nya

miljölagar och forskningsrön

som kommer att förändra

framtidens system. Det har

historiskt också handlat mer om

stora kommunala reningsverk,

men nu börjar man fokusera

mer på enskilda avloppssystem

eftersom förbättringspotentialen

är större för dessa.

Självgående marknadsföring

Baga Water Technology har sin

utvecklingsavdelning i

Karlskrona, de konstruerar och

till viss del monterar systemen

själva. Övrigt montage sker

med hjälp av ett nätverk av

underleverantörer. Produkterna

är i viss mån självsäljande.

– Ja, i vissa fall, skrattar

Caroline Säfström. Easy är en

av våra produkter, ett reningsverk

för avloppsvatten från

enskilda hushåll. Den säljer sig

stundtals själv eftersom

entreprenörerna, som gräver

ner verken, gillar produkterna

och sprider informationen

vidare till sina kollegor. Vi blir

också uppsökta av nyfikna

kunder, även från den

internationella marknaden.

Att befinna sig i framkanten

av sin bransch ger självklart

uppmärksamhet.

– Vi ser att en del konkurrenter

sneglar på våra tekniklösningar,

ler Patrik Ellis. Det är

omöjligt att helt skydda sina

innovationer även om vi har

patent- och mönsterskydd. n

10 11


PERSONLIGT

Text: Cecilia Rihs Foto: Matz Arnström

Arbetsgivarringen

– en resurs

för ditt företag!

HR-stöd, coaching,

vid uppsägning och

rehabilitering.

Vi har stärkt banden mellan

människor och företag

sedan 1992.

LENNANDIA LENNANDIA

LE N NAN DIA LE N NAN DIA

Växthus

Växthus

på Campus Gräsvik

på Campus Gräsvik

För en

framtid

som håller

Professor. Prisbelönt forskare

– och inspiratör. Möt eldsjälen

Karl-Henrik Robèrt.

När Karl-Henrik Robèrt, stiger av Stockholmståget

plockar han fram den vikbara cykeln och

trampar iväg till Blekinge Tekniska Högskola.

Som grundare av Det Naturliga Steget – en

internationell intresseförening för Forskning och

Utveckling (FoU) inom hållbar utveckling – känns

det rätt att ta sig fram på ett resurssnålt sätt.

Karl-Henrik brinner intensivt för den stora

frågan: hur kan vi bidra till en framtid som håller?

Och hans målmedvetna arbete sporrar inte bara

medarbetare och studenter, den sprider sig som

vattenringar över hela världen.

– På BTH arbetar jag med forskning och

utveckling. I Det Naturliga Steget ligger fokus på

att testa och använda de verktyg som vi tar fram.

De ska hjälpa till exempel näringsliv och jordbruk

att strategiskt arbeta med hållbarhets-frågor.

Våra elva kontor ute i världen ger forskarna

feedback och sprider kunskapen globalt.

– Tillsammans med BTH och Lunds universitet

driver vi forskningsprogrammet ”Real Change”.

Vi har utvecklat en världsledande metodik som

lockar högskolor och universitet från jordens

olika hörn. Den kan tillämpas på allt från att

utvinna bränsle ur algodlingar till att övervaka

regnskogen via satellit. Karl-Henrik föreläser

också på BTH:s masterprogram i strategisk

hållbar utveckling.

– Det internationella gensvaret är enormt

och studenterna som har gått här blir

ambassadörer för ett nytt sätt att tänka och

arbeta. Jag är väldigt stolt över BTH som så

framgångsrikt integrerar hållbarhet med it

och annan teknisk vetenskap. Det gör unga

ingenjörer beredda att lösa de riktigt stora

problemen som mänskligheten står inför. n

Vi erbjuder lokaler på hemmaplan

i Karlskrona. Småskaligt tänkande,

engagerade Vi erbjuder lokaler förvaltare på hemmaplan och hög service

är i Karlskrona. våra styrkor. Småskaligt Just nu fi nns tänkande, lediga

lokaler engagerade på Campus förvaltare Gräsvik. och hög service

är våra styrkor. Just nu fi nns lediga

Läs lokaler mer på på Campus www.kruthusen.se

Gräsvik.

www.arbetsgivarringen.se

Läs mer på www.kruthusen.se

Tel: 0455 788 50 FAX: 0455 788 51

ÄGS AV KARLSKRONA KOMMUN

RONNEBYGATAN 2, KARLSKRONA. TEL 0455-30 33 90

ÄGS AV KARLSKRONA KOMMUN

RONNEBYGATAN 2, KARLSKRONA. TEL 0455-30 33 90

13


Text: Patrik Rang Foto: Matz Arnström

Lysande

grannsämja

PROJEKT

Den ena tillverkar lysrör, den andre

ser till att lysrören kan återvinnas efter att

de tjänat ut. Båda bolagen sitter i

samma byggnad. Möt Aura Light och

MRT System International.

Fakta

Namn: Aura Light

Företaget: Aura Light är en

koncern med huvudkontor

och produktion i Karlskrona.

Dotterbolag finns över hela

Norden och runt om i

Europa. Representanter finns

även på de amerikanska,

asiatiska och australiensiska

marknaderna.

Ägare: FSN Capital

Affärsidé: Aura Light

utvecklar, producerar och

säljer högkvalitativa Long

Life ljuskällor.

Anställda: Omkring 200

På Lumavägen

i Karlskrona finns två

företag. Båda befinner sig i

varsin ände av livscykeln när

det gäller lysrör. Aura Light som

är tillverkare av långlivade

ljuskällor och MRT System

International som bygger

avancerade anläggningar

för allehanda kvicksilveråtervinning.

Utsikt fick möjligheten

att sammanföra Anders

Johansson (platschef, Aura

Light International) och Sven

Stenarson (styrelseordförande,

MRT) för en gemensam

pratstund om lysrör, hållbarhet

och utveckling.

Kan ni berätta lite kort om

era båda företag?

– MRT System började faktiskt

som ett projekt inne på Aura

Light (då Luma) i mitten av

1970-talet, berättar Sven

Stenarson. Anledningen var

att lampfabriken blivit ålagd

att lösa hanteringen av sitt

eget kvicksilver, men på den

tiden handlade det inte om

återvinning utan om produktionsspill.

Det första patentet

togs 1975 och det blev ett

eget bolag 1979.

– Ungefär vid samma tid

började Aura Light att lansera

sitt Long Life-koncept, fortsätter

Anders Johansson. Det är en

serie hållbara belysningsprodukter

vars livslängd är minst

tre gånger så lång som en

standardprodukt – oftast

längre. Inom den nischen är vi

marknadsledande idag och det

är ett område som vi ser växer

kontinuerligt i och med att

miljötänkandet ökar.

14

15


PROJEKT

”Aura Lights Long Life-produkter sparar både

energi och miljö. Som företag samarbetar vi med

Det Naturliga Steget för att agera hållbart både

i vår produktion och i våra produkter.”

Anders Johansson, Aura Light International

MRT System International

startade 1979 och har

sedan dess blivit en

världsledande leverantör

av utrustning för

återvinning av kvicksilver

ur lyspulver, batterier,

amalgam med mera.

Företaget har också en

komplett serie av

anläggningar som kan

ta hand om alla sorters

fluorescerande lampor,

men även bildrör från

TV-skärmar och

monitorer.

På vilka sätt bidrar era

verksamheter till en mer hållbar

utveckling?

– Aura Lights Long Life-produkter

sparar både energi och

miljö, säger Anders Johansson.

Som företag samarbetar vi med

Det Naturliga Steget* för att

agera hållbart både i vår

produktion och i våra produkter.

I och med att våra ljuskällor

håller länge så påverkar det

alla led; det kräver mindre

material i produktionen, färre

förpackningar samt mindre

transporter, underhåll och

återvinning. Dessutom

koldioxidkompenserar vi för

den produktion och de

transporter vi har.

– Kvicksilver är ett giftigt

grundämne som är förbjudet i

de flesta produkter, säger Sven

Stenarson. Dock görs undantag

för vissa produkter, bland annat

ljuskällor. MRT bygger

anläggningar som återvinner

kvicksilver ur lampor, batterier

och elektronikutrustning. Men

det är inte enbart kvicksilvret

som återvinns utan även andra

materialfraktioner som glas,

plast, metaller och lyspulver.

Våra kunder är återvinningsföretag

eller tillverkare som

behöver ta hand om sitt eget

produktionsspill.

– Man kan förtydliga att det

är väldigt små mängder

kvicksilver i lampor, påpekar

Anders Johansson. Kostnaden

för återvinning bekostas av

* Läs mer om Det Naturliga Steget på sidan 13.

produkten i och med att

slutkunden inte behöver betala

för att lämna in den. Det är

samma princip som för

pantflaskor. Här i Norden

återvinns lysrör i mycket hög

grad, omkring 97 procent.

Hur ser framtiden ut för era

respektive branscher?

– Sedan glödlampsförbudet har

många insett vikten av

energieffektiva ljuskällor,

förklarar Anders Johansson.

Av samhällets totala elkonsumtion

går 20–25 procent till just

belysning. De nya lågenergilamporna

sparar 80 procent

energi så fördelarna är

uppenbara. Fortsatta myndighetskrav

och medvetna

användare kommer att öka

efterfrågan på våra produkter

och vi ligger långt fram. I vårt

Fakta

Namn: MRT System

International

Företaget: MRT System

International har huvudkontor

i Karlskrona och finns

representerade över hela

världen. Företaget bildades

1979 och utvecklade då

destillatorer för att återvinna

kvicksilver ur lampor.

Idag är MRT känt inom

återvinningsbranschen

som världsledande inom

utrustning för återvinning

av lampor och kvicksilver.

Ägare: Privat

Affärsidé: MRT utvecklar och

säljer teknik för återvinning

av kvicksilver, bland annat i

lysrör och lågenergilampor.

Anställda:12

Long Life-sortiment finns över

700 produkter som täcker de

flesta behoven.

– Just myndighetskrav

påverkar också oss på MRT,

fortsätter Sven Stenarson. Inom

EU och de mer industrialiserade

delarna av världen gynnas vi

av lagstiftningar som kräver att

miljöfarliga produkter ska

återvinnas. Men många mindre

utvecklade länder ligger långt

efter. Högst 30 procent av alla

lampor återvinns globalt, så det

finns en enorm potential. Där

ligger vi bra till. Vi är marknadsledande

och har levererat

flest anläggningar i världen.

Fortfarande står dock den

koleldade elkraften för de

största kvicksilverutsläppen som

sprids för vinden.

– Ja, det kvicksilverutsläpp

från elproduktionen som

Redan 1970 flyttade det anrika företaget Luma från

Stockholm till Karlskrona. 1980 tillverkades det första

Long Life-lysröret som blev startskottet på dagens

framgångsrika produktserie. 1994 bytte företaget namn

till Aura Light och har än idag order, kundservice,

utveckling och produktion i Karlskronafabriken.

”Vi är marknadsledande och har levererat

flest anläggningar i världen. Fortfarande står dock

den koleldade elkraften för de största

kvicksilverutsläppen som sprids för vinden.”

Sven Stenarson, MRT System International

undviks när lågenergilampor

används istället för glödlampor

överstiger den mängd som

används i själva lamporna.

Dessutom finns ju utmärkta

möjligheter att kontrollerat

återvinna lamporna. Alltså

bättre för miljön, summerar

Anders Johansson.

Hur fungerar grannsämjan?

– Vi har ju branschmässiga

beröringspunkter även om

det inte finns några kommersiella

samarbeten just nu,

avrundar Sven Stenarson.

Ibland har vi gemensamma

kundbesök och tar del av

varandras marknadskunskaper.

Vi flyttade in i Aura Lights

byggnad här i Karlskrona

2002 och det är kul eftersom

det var här allt började

för vår del. n

16

17


HAPPIEND

HAPPIEND

GOURMET GRÖN

En enklare vardag.

Skaffa vårt nya Resekort.

Ekologiskt

Text: Patrik Rang Foto: Matz Arnström

på menyn

Berättelsen om Gourmet Grön

Gourmet Grön är en prisbelönt

restaurangkedja, specialiserad

på ekologiska produkter.

Tillsammans med kökschefen

Andreas Håkansson lagar vi

hjortrygg och pratar

närproducerade råvaror.

börjar 1992 i Karlshamn.

Det var Paul Bosse som fick

den djärva affärsidén att

bjuda matgästerna på en

smakupplevelse inspirerad

av ekologiskt tänkande och

minimal miljöpåverkan. Idag,

tre restauranger och en

mängd utmärkelser senare,

är konceptet detsamma

– om än mer utvecklat.

Över ån efter vatten?

Även utsocknes företag och reklambyråer

väljer att trycka sina alster i Olofström,

hos MixiPrint.

Det kan bero på att vi är ett litet,

pedantiskt tryckeri med stora resurser och

personlig service. Eller på att vi bjuder

våra kunder på Blekinges godaste bullar

till kaffet.

Då känns steget över ån kanske inte

fullt så långt.

Med Med Blekingetrafikens Resekort kan kan alla alla på på arbetsplatsen

resa resa med med Kustbussen, Tågbussen, Flygbussen och och

Öresundståg. Vi Vi erbjuder många resealternativ och och flera flera

betalningssätt. Ring Ring oss oss på på 0455-569 00 00 så så berättar vi vi

mer mer om om Resekortet och och hur hur du du reser med med oss. oss.

Välkommen ombord!

Mixi Print AB

Rydvägen 6, 293 31 Olofström

Telefon 0454-413 00

www.mixiprint.se

Trafikupplysning 0455-569 00 00 | www.blekingetrafiken.se

|


GOURMET GRÖN

GOURMET GRÖN

Så lagar du hjortrygg

med Pommes Anna och enbärssås

Hjortrygg

Putsa hjortryggen fri från senor och hinnor.

Gnid in salt och peppar och bryn i het panna.

Stek sedan i ugn på 125 grader till en innertemperatur

på 55 grader. Låt vila i smörpapper ca 15 min.

Enbärssås

Krossa enbär och fräs med lök och smör. Slå på gin

(kan uteslutas) och låt det koka in. Slå på viltfond och

gräddmjölk och låt det puttra till en såskonsistens.

Red ev med lite maizena. Smaka av med salt,

peppar och gelé. Sila såsen.

Pommes Anna

Smält försiktigt 200 g smör tillsammans med repad timjan

i en gryta. Skiva potatis tunt och blanda ner. Salta och

peppra. Låt potatisen gå en stund, smaka av om

kryddningen är lagom. Lägg potatisen i en lagom stor

ugnsform med smörpapper i botten och tryck ut potatisen

jämnt. Baka i ugn på 140 grader, ca 1,5 h.

Känn efter med sticka om potatisen är mjuk.

Lägg smörpapper ovanpå potatisen och packa

ner den med hjälp av en annan form som passar.

Kyl ner potatiskakan. Skär upp i önskade

portionsbitar och värm i ugn innan servering.

Rostade rotfrukter

Skala och skär rödbetor och palsternackor i klyftor

respektive längder. Blanda samman i ugnspanna

med olja, salt, peppar och timjan.

Rosta i ugn på 225 grader till allt är färdigt.

Servering

Lägg upp potatiskaka och rotfrukter. Skiva

hjortryggen och lägg upp på tallriken.

Slå lite sås runt om och servera resten bredvid.

Smörfrästa kantareller och

rönnbärsgelé är gott till.

Recept

Enbär ca 16 st

Finhackad lök ca ½ dl

Viltfond 3 dl

Gräddmjölk 3 dl

Gin 1 msk

Salt

Peppar

Gelé

Smör ca 300 g

Potatis 1 kg

Färsk timjan

Rödbetor

Palsternacka

Kantareller

Olja

Gourmet Grön finns i Karlshamn

och Lund sedan tidigare.

Dessutom är en stor del av

verksamheten inriktad på

catering. I juni 2009 öppnade

ytterligare en restaurang på

Verkö i Karlskrona. Här

välkomnas vi av restaurangchef

Jonna Stenberg och hennes

kökschef Andreas Håkansson

som gärna delar med sig både

av restaurangens filosofi och

recept.

En konsekvent tanke

Det första man slås av är

lokalen. Ljus, luftig och

sparsmakad med utsikt över

skärgården genom höga

fönster. Det andra är det

konsekventa i restaurangens

koncept. I kylarna står enbart

ekologiskt öl, lunchbrickorna är

tillverkade av återvunnen plast

och menyn består till största

delen av råvaror från lokala

leverantörer.

– Det finns en tanke bakom

allt, säger Jonna Stenberg. Vi

försöker ha något för alla, men

hela tiden utifrån ett miljövänligt

perspektiv. Det handlar om

allt från att minimera transporter

till att vi maler kaffebönor

från en leverantör som i sin tur

har kontroll på att odlarna

följer ekologiska regler. Vi är

faktiskt Karlskronas första

Krav-certifierade restaurang.

Det ligger mycket jobb bakom,

”Det handlar om allt från att minimera

transporter till att vi maler kaffebönor från en

leverantör som i sin tur har kontroll på att odlarna

följer ekologiska regler.”

Jonna Stenberg

men det här sättet att agera

börjar bli stort. Jag tycker

andra restauranger borde

hänga på trenden.

Närproducerat

Kökschefen Andreas Håkansson

börjar tillreda den rätt vi

ska få smaka.

– Vi ska laga hjortrygg med

Pommes Anna och enbärssås,

säger han. Rotfrukterna kommer

från Trollgrönt i Möckleryd.

Viltköttet är köpt på Allatorps

gård här i Karlskrona. Enbären

har jag plockat själv ute i

skogen.

När Andreas börjar bryna

köttet tillsammans med

rosmarinkvistar och lökbitar

sprider sig ljuva dofter. Medan

han låter allt bli färdigt i ugnen

pratar vi vidare om utmaningen

med det ekologiska ansvaret.

– Vi försöker ta steget fullt ut,

förklarar han, men det ställer

höga krav på leverantören,

därför är det inte alltid så

enkelt att få tag på råvaror

precis runt knuten. Det finns

många små producenter i

närområdet, men alla kanske

inte odlar på naturens villkor

och då kan vi inte köpa från

dem. Däremot har vi ett

nätverk av leverantörer från

Blekinge och Skåne;

Eriksbergs Natur & Viltreservat

i Karlshamn där vi köper

viltkött, Per i Viken i Höganäs

som levererar charkuterier,

fisk från rökerierna i Vägga

och Hällevik och kött från

Bonnakött. Och vi strävar hela

tiden efter att hitta fler.

Kocken tipsar

Till såsen fräser Andreas

finhackad lök och enbär i en

panna innan han häller på

viltfond som han kokat på rester

från hjortryggen. Sedan

avrundar han med gräddmjölk

som får sjuda ner. Innan vi

blir serverade ute i matsalen

frågar vi om några generella

tips för att lyckas i köket.

– Jag föredrar naturliga

råvaror, börjar Andreas.

Exempelvis äkta grädde och

smör – fast med måtta så klart.

Jag undviker produkter som

innehåller exempelvis stabiliseringsmedel,

E-ämnen, glutamat

och andra tillsatser. Till kött;

använd stektermometer när du

tillagar i ugnen, då blir det som

du vill ha det. Hjorten vi lagat

idag fick en innertemperatur på

55 grader till exempel. Om du

kan; använd naturliga smaksättare

som t ex enbär. Till

såsen idag gjorde jag egen

viltfond och det är inte så svårt.

Då tar du dessutom hand om

allt som blir över av råvaran.

Sist men inte minst; försök tänka

på råvarornas ursprung och

handla både med samvetet

och smaklökarna.

Med de orden sätter vi oss

till bords för att äta. För den

som blev sugen finns receptet

till vänster. Smaklig måltid! n

Gourmet Grön i Karlskrona

öppnade i juni 2009 och ligger

beläget på Mötesplats Verkö.

I de ljusa, luftiga lokalerna

serveras Kravmärkt frukost

och lunch alla vardagar.

Restaurangen erbjuder också

catering och tar emot både

affärslunch- och kvällsgäster

vid förbokning.

20

21


POSITIONERAT

Det lilla badhuset på Skärfva från 1870-talet brukar väcka

den förbipasserandes beundran. Ett vackert men blygsamt byggnadsverk

Huset

i skuggan av skeppsbyggare

i

Chapmans

havet

ambitiösa lantställe.

Fredrik Henrik af Chapman var en av sin tids allra främsta

skeppskonstruktörer. Under 1780-talet revolutionerade han

tillverkningsprocessen på örlogsvarvet i Karlskrona och passade

också på att uppföra ett högst märkvärdigt lantställe till sig själv

i Skärfva strax utanför staden. Än idag står byggnadsverket

kvar där svensk allmogetradition och nygotisk stil samsas

med inslag från antiken – alltsammans omgivet av en park

ursprungligen med engelsk förebild.

1870, långt efter att Chapman tvingats sälja godset,

uppfördes ett badhus i den lilla hamnen. Fotgängare som går

längs den natursköna vandringsleden kan idag på nära håll

beundra den lilla gula träbyggnaden som ibland upplevs flyta

för sig själv i skärgårdsviken. Herrgårdens trädgård är

för närvarande stängd för allmänheten. n

Text: Patrik Rang Foto: Stefan Andersson

56°12’00”N 015°34’00”E

Vind i

n

Text: Patrik Rang Foto: Matz Arnström

seglen

Anna Kjellberg är en av världens främsta

matchracingseglare. I somras återvände hon

till sin studieort Karlskrona för att delta

i den första upplagan av Swedish Sail Cup

– ett evenemang med långsiktiga mål,

precis som Anna själv.

– Håll

SAIL CUP

tummarna nu, ropar Anna

Kjellberg när hon och besättningen

börjar röra sig ut på

bryggan inför finalen i

Swedish Sail Cup.

Frågan är om det behövs?

Anna Kjellbergs karriär har

gått spikrakt uppåt sedan hon

bestämde sig för att satsa

helhjärtat på matchracing. Vid

25 års ålder är hon nu bland de

tio bästa i världen och veckan

innan det nya Sverigemästerskapet,

Swedish Sail Cup i

Karlskrona, så plockade hon

bronsmedaljen i VM. Vill ni

veta hennes vinnarkoncept?

22

23


SAIL CUP

Pierre Tinnerholm, Brandspot

– Glädjen, ler hon. Jag

kommer från en riktig seglarfamilj

och det gav mig en bra

introduktion, men det har aldrig

funnits något tvång med i

bilden. Från 8–9 års ålder har

jag seglat och tävlat, men mer

med målsättning att ha roligt än

att bli bäst.

Anna gick på seglargymnasium

där en av hennes lärare

var Björn Alm. Det var också

han som introducerade henne

för matchracing.

– Matchracing är en

publikvänlig seglingsgren,

förklarar Anna. Det finns en

mängd regler, men i princip

tävlar två båtar mot varandra

på en kort bana där först i mål

vinner. Därför behövs egentligen

inga förkunskaper som

åskådare. Det är spännande att

följa ändå. Tävlingarna hålls

på publikvänliga platser nära

land med direktkommentatorer.

Tillbaka i Karlskrona

Innan matchracingkarriären tog

fart lyckades Anna Kjellberg

hinna med en hel del. Hon tog

bland annat en paus från

seglandet för att fundera över

framtiden, hon reste och gjorde

värnplikten med grundutbildning

i Karlskrona på bataljon

af Trolle.

– Det var då jag blev bekant

med Karlskrona, berättar hon.

Det är en mysig stad. I jämförelse

med Göteborg där jag

bor känns det mycket gemytligare.

Man kan sätta sig och

fika och alltid träffa någon

man känner.

Anna återvände till Blekinge

när hon bestämde sig för att bli

kustbevakare och gå utbildningen

som bedrivs i Karlskrona.

– Att det blev kustbevakning

har med mitt stora intresse för

havet att göra. Det var ingen

specifik yrkesdröm, men jag

kom in på utbildningen och

tänkte; ”jag kör på”. Det är ett

perfekt jobb i kombination

med racingen.

Olympisk satsning

Efter att ha utvecklats genom

att segla med rutinerade

matchracingtjejer har Anna gått

från klarhet till klarhet. Hennes

eget team hade som mål att ta

Det blev segling i världsklass när VM-bronsmedaljören Anna Kjellberg

deltog i premiären av Swedish Sail Cup. Tillsammans med sina besättningsmän

Helena Skarp och Malin Källström vann de till sist hela tävlingen.

Nu är målet OS 2012.

”Allt har känts proffsigt. Det är tydligt

att Karlskrona och sponsorerna har lagt i

högsta växel från start. För oss seglare

är tävlingsdelen viktig, men det är lika

viktigt med allt runt omkring.”

sig till VM i Lysekil, vilket

slutade med en bronsmedalj.

Nu är siktet inställt på OS

2012 där matchracing för

damer kommer att bli en

officiell gren.

Som ett steg i den riktningen

deltog Anna och hennes

besättning på nya Swedish Sail

Cup som anordnades i

Karlskrona i samband med den

traditionella hamnfesten Sail

Karlskrona.

– Det här upplägget passar

oss perfekt, säger Anna.

Normalt seglar vi med sex

man, men i OS kommer det att

vara tremansbesättningar,

precis som här i Karlskrona.

Vår plan inför OS är att snabbt

lära oss segla på tre, göra upp

en strategi och dessutom

vinterträna nere i Australien.

Proffsigt event

Under Sail Karlskrona var

vindarna på sitt mest oberäkneliga

humör, vilket gjorde

tävlingen till en rejäl utmaning

för lagen. In i det sista var det

en jämn kamp som följdes från

kajen av såväl entusiaster som

Sailbesökare.

– Allt har känts proffsigt,

berömmer Anna arrangemanget.

Det är tydligt att Karlskrona

och sponsorerna har lagt i

högsta växel från start. För oss

seglare är tävlingsdelen viktig,

men det är lika viktigt med allt

runt omkring; mat, media,

boende, aktiviteter för sponsorer

och sådant. Karlskrona ser

tävlingen som en återkommande,

kommersiell satsning.

Det är bra för oss, det blir bra

media, bra för turister och de

företag som vill synas. Det finns

många tävlingar, men få som

håller så här hög nivå redan

första året. Det ryktet kommer

så klart sprida sig i våra

kretsar. Att tävlingen anordnas i

samband med Sail Karlskrona

ser jag som en win-win-situation

för alla parter.

Så hur gick det då för Team

Kjellberg i premiären av

Swedish Sail Cup? Jodå, de

tog hem segern, men enligt

Anna var det inte självklart.

– Vi seglade både fantastiskt

och urdåligt, men vi lärde oss

enormt mycket. Till OS kommer

vi att vara i toppform. Vi är

supertaggade. n

Brandspot är ett eventbolag, specialiserat på att ta fram

målsättningar, strategier och paketeringar för stora evenemang

– bland andra Vasaloppet och Volvo Ocean Race. Företaget

anlitades i år för att utveckla Sail Karlskrona.

– Stadsfester finns överallt och har liknande upplägg,

säger Pierre Tinnerholm på Brandspot. Vi fick uppdraget att

göra Sail Karlskrona unikt, renodla

konceptet, få in sponsorer och höja

nivån. Syftet är att på sikt gå från ett

regionalt till ett internationellt evenemang.

Vi har lagt en femårig strategi

där näringslivet ska bli en betydligt

större aktör. Sail Karlskrona ska bli en

plattform för nätverkande, sponsring,

kundaktiviteter och samtidigt fortsätta

vara en stor folkfest. Matchracingen

är en viktig pusselbit för att göra

inramningen sportigare, mer publik

och mer kommersiell. I grunden handlar

det om att bygga relationer och få

maximalt nöjda kunder.

Niclas Mårtensson, Stena Line

Stena Line i Karlskrona är huvudsponsor för Sail Karlskrona och

ser årets upplaga som ett tydligt avstamp mot framtiden.

– Vi har ett treårigt åtagande kring Sail Karlskrona där vi vill

synas för våra framtida kunder i ett annorlunda forum som ändå är

tydligt kopplat till vår verksamhet, säger

linjechef Niclas Mårtensson. På det här

sättet kan vi påverka hamnfestens

utveckling mot ett mer levande Sail med

båtar som verkligen används. Därför är

exempelvis matchracingen ett nytt,

viktigt inslag. Som sponsor tar vi inte

bara ett ekonomiskt, utan också ett

socialt ansvar. Vi vill lyfta Karlskrona

som varumärke och göra bra saker för

invånare, turister och våra anställda.

Michael Fransson, Arenabolaget

Sail Karlskrona har snart 30 år på nacken och har genom

åren ändrat skepnad ett flertal gånger. Nu står hamnfesten

inför sin största kursändring någonsin.

– Tidigare har det varit fokus på stora fullriggare, men det

är inte längre ekonomiskt hållbart då dessa kostar för mycket

att få hit, säger Michael Fransson, projektledare för Sail

Karlskrona. Nu ska istället Sail Karlskrona knytas hårdare till

det som är unikt för vår stad, inte minst Marinen som tidigare

inte deltagit i större utsträckning, men som nu visar upp både

Visbykorvetter och ubåtar. Vi ska också belysa världsarvet

mer och utveckla Swedish Sail Cup med målsättning att

anordna VM i Karlskrona 2013. Det här är starten på något

nytt och stort som kommer att stärka

varumärket Karlskrona både

i Sverige och utomlands.

24


MADE IN KARLSKRONA

Det lönar sig

att vara tråkig

CA Fastigheter är ett gammaldags fastighetsbolag. Vi

köper fastigheter, anpassar dem för våra hyresgäster

och fortsätter att förvalta dem. Vi säljer en och annan

fastighet, för att renodla vårt bestånd, men affären

ligger i att vara en bra hyresvärd för nöjda hyresgäster.

Maingate – gör dina produkter till trådlösa on line-tjänster

M2M (maskin-till-maskin-kommunikation) är samlingsnamnet för trådlös teknik som

gör produkter tillgängliga online. Maingate är en av världens ledande oberoende

M2M-leverantörer och utvecklar lösningar baserade på beprövad telekomteknik.

Det kunden får är en mobil infrastruktur med omedelbar tillgång till den information man

vill ha ut från sin produkt. Ett aktuellt exempel är fjärravläsning av elmätare, men

tillämpningsområdena är oändliga. Maingate har sitt huvudkontor i Karlskrona med

säljkontor i Stockholm, Oslo och Amsterdam.

www.maingate.se

Vi har varit så här tråkiga sedan 1912.

Text: Patrik Rang

Karlskrona

Made in

Lediga lokaler & lägenheter på

www.ca-fastigheter.se

Caliterra – jordnära

mätningar med modern teknik

Vid geofysiska undersökningar är det

viktigt att ha en position på mätpunkterna

Visual Units AB – rätt position som oftast är många. Caliterra är

för transportbranschen Karlskronaföretaget som utför mätuppdrag

Visual Units erbjuder positioneringssystem med avancerad teknik från DataGrid.

för transport och logistik med höga krav på Bland annat har man hjälpt Uppsala

att lösningarna ska stödja användarnas universitet vid förundersökningar för

arbetsuppgifter. Produkten heter Visual slutförvaring av kärnbränsle.

Units Logistics och är ett hjälpmedel som På Gotland användes ett GPS-system i

optimerar logistiken för små och kombination med GPR (Ground Penetrating

medelstora transportföretag; snabbar upp Radar) för att kartlägga en kalkfyndighet åt

processer, sparar pengar och ger Svenska Mineral AB. Vid ett bostadsprojekt

avlastning i verksamheten. Dessutom är på pålverk i vattnet använde man GPS i

Visual Units Logistics enkelt att integrera kombination med ekolod för att mäta in

och är flexibelt för anpassning om nya bottentopografin. Dessa är några exempel

behov skulle uppstå. Företaget drivs av som visar mångfalden i företagets metoder.

Veronica Håård på Blekinge Business www.caliterra.se

Incubator i Karlskrona.

www.visualunits.se

Areff Systems – på rätt våglängd med vardagsbehoven

Areff Systems i Karlskrona utvecklar RFID-lösningar (Radio Frequency Identification).

RFID består av en transponder med ett unikt ID som du enkelt bär med dig, oftast som

ett kort eller en nyckelbricka. En läsare identifierar dig på avstånd när du exempelvis

ska passera en dörr, logga in på en dator eller liknande. Systemet lämpar sig också

för att spåra gods, inventera lager, kontrollera äktheten i en vara eller

hantera återkommande betalfunktioner som bussresor. Areff Systems har arbetat med

RFID sedan 1994 och är specialiserade på att snabbt göra kundanpassade

och kostnadseffektiva lösningar.

Vi tittar närmare på fem närproducerade

IT- och telekomprodukter

ericsson – bäst på betalningslösningar

Att Ericsson är den ledande leverantören av

utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela

världen vet många. Men vad du kanske inte vet är

att Ericsson är störst i världen när det gäller

betalningslösningar för operatörer som gör det

möjligt för operatörer att ta betalt för såväl

traditionella telefonitjänster, såväl som nya data

och multimedia tjänster. Ericsson i Karlskrona är

ansvariga för utvecklingen av betalningslösningar

och dessa används av operatörer i Sverige såväl

som i resten av världen för att idag ta betalt av

ungefär en miljard abonnenter. För dessa

abonnenter innebär det att de kan få full kontroll

över sina kostnader och möjlighet att använda alla

tjänster oberoende om de betalar på faktura eller

via kontantkort. I Karlskrona utvecklas även

lösningar som gör det enklare för både operatörer

och abonnenter att hantera nya tjänster och till

exempel automatiskt få rätt inställningar i telefonen.

Ericsson är marknadsledande inom 2G och 3G

och är störst i världen inom drift och underhåll av

mobilnät. Bolagets erbjudande omfattar fullständiga

infrastrukturlösningar för såväl fast och mobil

telefoni som bredband. Dessutom erbjuder

Ericsson lösningar inom multimedia för operatörer,

företag och utvecklare.

www.ericsson.com

www.areff.se

27


PROFIL

Naturlig

haute

couture

Text: Cecilia Rihs Foto: Cato Lein,

Hannu Sarenström, Jerry Harpur och Karin Berglund.

Han åkte till England för att skapa en trädgård för Daily

Telegraph i världens främsta

trädgårdsutställning: Chelsea

Flower Show 2009. Och han

Han skapar grönskande

kom hem med en medalj av

massivt guld och den eftertraktade

utmärkelsen Best in show.

haute couture, utvecklar svenska parker

Det visar inte bara att Ulf

och torg och är ett hett namn på

Nordfjell tillhör toppskiktet av

trädgårdsdesigners. Det visar

den internationella arenan.

också att hans förmåga att

Ulf Nordfjell är landskapsarkitekten

kombinera minimalistisk svensk

modernism med traditionell

som ska få Karlskronas barockskatt, engelsk trädgårdskonst är

mycket uppskattad.

Hoglands park, att glänsa igen. – I England är trädgårds-

konsten en högt värderad

kultur, så visst är det fantastiskt

att få en sådan bekräftelse,

säger Ulf Nordfjell.

– När jag fick guld på

utställningen för två år sedan

med trädgården ”A Tribute to

Linneaus” bestämde jag mig för

att renodla arvet från Linné –

att visa en supermodern

variant. Man kan säga att

föreningen mellan design,

arkitektur och hortikultur (läran

om växter och deras odling)

blev en slags milstolpe. Det

var en ny impuls som har

banat väg även för andra.

Arbetet inför en utställning

av den här digniteten är en

komplex historia som tar ett år.

– Det handlar ju inte bara

om komposition och ljussättning,

berättar Ulf. Allt ska

också blomma samtidigt. Inför

showen 2009 odlades 8 000

förstklassiska plantor trots att

vi bara skulle använda cirka

2 500.

Förfrågningar om att

medverka i böcker, tidningar

och olika projekt internationellt

strömmar hela tiden in, men

The Daily Telegraph Garden av Ulf Nordfjell

belönades med både guldmedalj och titeln Best in

show på Chelsea Flower Show 2009.

Lilla bilden: A Tribute to Linneus på Chelsea Flower Show 2007.

främst ägnar sig Ulf åt

uppdrag över hela landet.

Det kan handla om allt från

stadsförnyelse och parker till

privata trädgårdar. Bland

aktuella projekt kan nämnas

restaureringen av Göteborgs

trädgårdsförening, området

mellan broarna i centrala

Skellefteå och den nya

stadsdelen Silverdal i Stockholm.

Och till våren ger

förlaget Francis Lincoln ut

hans bok ”12 trädgårdar”

på engelska.

Fakta

Bor: I Hammarby sjöstad

med trädgård på takterass

samt på landet i Västerbotten

med stor trädgård.

Bakgrund: Keramiker,

biolog, landskapsarkitekt.

Fritidsintressen: Jobba i den

egna trädgården och resa.

Favoritplats: Italien, särskilt

Toscana i april månad.

Drömuppdrag: Att få

planera och bygga en ny

egen trädgård – men då

krävs det nog en sponsor.

Aktuella projekt: Bland

annat nya stadsdelen

Silverdal, restaureringen

av Göteborgs trädgårdsförening,

Hoglands park.

28

29


PROFIL

– Jag jobbar kontrastrikt.

Det funkar för mig, säger Ulf.

Jag kan sitta och klura på

infästningen på en bänk för

att i nästa stund övergå till att

arbeta övergripande med

stadsförnyelse.

Kulturskillnader

I sin roll som landskapsarkitekt

kommer Ulf i kontakt med många

kulturskillnader runt om i Sverige.

– När det gäller historiska

parker har platsens funktion och

historia stor betydelse för mitt

förhållningssätt. Klimat, användning

och förväntningar från

stadens invånare är andra

viktiga förutsättningar.

– Hoglands park var Sveriges

finaste park i slutet av 1800-talet.

Och det är fortfarande en

barockskatt, men numera är den

överårig och vi måste arbeta oss

igenom den, bit för bit. Mitt

förslag till utvecklingsplan

handlar om att bevara och

rekonstruera men också att

förnya. Att föryngra träden,

gallra, plantera nytt samt

återplantera sådant som

försvunnit för att få tillbaka lite av

den romantiska charmen, är ett

sätt att återskapa parkens forna

glans. Men det handlar också

om att ta fram nya målpunkter,

intressantare lekytor samt att

ljussätta. Det kommer på sikt

att stärka parkens identitet.

– Min ambition är alltid att

skapa en tidlös plats som väcker

glädje. En park ska spegla

årstidernas växlingar och

fungera för många olika

målgrupper med lek, nöje och

avkoppling. I förslaget finns en

byggnad som innehåller café,

scen, toaletter och orangeri.

Det ska vara ett självklart nav i

parken som fungerar året runt

för både bofasta och turister.

– Jag ser stora likheter med

mitt jobb och teatern. Offentliga

rum ska kunna fungera som en

teaterkuliss, en bakgrund, för

olika verksamheter. Som en

scenografisk lösning med ljusoch

färgsättning. Men när vi

talar om utställningsträdgårdar

handlar det om grön haute

couture – att förverkliga den

högtsvävande drömmen om hur

en trädgård kan se ut. n

”När det gäller historiska parker har platsens funktion

och historia stor betydelse för mitt förhållningssätt. Klimat,

användning och förväntningar från stadens invånare

är andra viktiga förutsättningar.”

Ovan: Under senare delen av 1800-talet hade

Hoglands Park tydliga inslag av exotiska växter.

Ulf Nordfjell föreslår att man återinför en del av de

växter som har försvunnit.

Övriga bilder: Nordfjells trädgårdar har ofta

kontrastfyllda inslag av stål, trä och granit.

Ulf Nordfjell

30

31


ETT GRÖNARE ANSVAR

El har ingen färg…

men den kan vara grön.

”Idag berättade jag för pappa att det finns el

som är grön. Han fattade ingenting. Då sa jag att

min klass varit på Affärsverken och att de sålde

el som är gjord på vatten och vind eller annat som

är bra för miljön. Jag tyckte också att det lät

konstigt. Varken vind eller vatten är ju grönt?

Sen hade de nåt som hette utsläppsrätter.

Det betyder att man stoppar fabriker från att

smutsa ner luften. Det tyckte jag lät bra.

Sen fikade vi.”

Solen lyser

över Karlskrona

Det hoppas åtminstone turistchefen Terje Pedersen som

tror att Karlskrona kan vara en av landets soligaste

kommuner. Sedan den 24 juni finns en av SMHI:s

solmätare monterad på Kungsholms fort vid inloppet till

staden. De data som mäts är antalet soltimmar per

dygn under sommarhalvåret.

– Vi hamnade högt i några mätningar i somras,

konstaterar Terje. Men i SVT:s solliga, som redovisas i

Rapport, har vi inte varit synliga ännu. Detta eftersom

vi är nya och SVT vill ha en kontinuitet i sina mätningar.

Men vi jobbar hårt för att komma med nästa år.

Jag är övertygad om att vi hamnar i täten.

Solligan 1/7 – 10/8 Antal soltimmar

1. Svenska högarna (Stockholms skärgård) 413,9

2. Visby 383,7

3. Karlskrona 372,0

4. Luleå 361,1

5. Stockholm 320,8

NOTERAT i Karlskrona

Högtryck på

Printfabriken

Karlskronatryckeriet Printfabriken storsatsar; ny maskinpark,

nyetablering i Stockholm och en total ombyggnad av de

befintliga lokalerna i Torskors, Karlskrona.

– Ja det händer mycket, skrattar VD Stefan Åkesson.

Ombyggnaden handlar om att skapa en stimulerande

arbetsmiljö för oss och besökande kunder. Vi bygger med

mycket glas och öppna ytor, samt ett SPA nere i källaren.

Vidare investerar vi i en toppmodern digital tryckpress,

unik för Sverige. Samtliga maskiner är uppkopplade mot

ett nytt affärssystem som gör att vi och kunden kan följa

leveranserna bättre. I Stockholm öppnar vi kontor på

Grev Turegatan, mest för att serva kunderna i den

regionen, men vi söker efter större lokaler.

Till råga på allt fyller Printfabriken tio år i december.

– Ja, förhoppningsvis kan vi fira både nyinvigning,

jubileum och jul samtidigt. Vi siktar på det,

avslutar Stefan Åkesson.

PÅ GÅNG i Karlskrona

www.printfabriken.se

”Health Arena är ett nytt projekt där vi

fortsätter satsningen på idrott och hälsa.

Det är ett hälsocenter som använder

elitidrottsmetoder för att skapa

välmående och folkhälsa för alla.”

Michael Fransson, VD AB Arena Rosenholm Karlskrona

Konstgjort

grundvatten

Vid Johannishusåsen utanför Karlskrona är man i

slutfasen av ett projekt som syftar till att skapa

”konstgjort” grundvatten. Grovt förenklat låter

man det kommunala vattnet filtreras genom åsen,

ett naturligt reningsverk, innan det pumpas

tillbaka till vattenverket och slutbehandlas.

Fördelarna är många; vattenmagasinet i åsen ger

en reserv på cirka 14 dygns vattenförbrukning, de

1,5 mil långa vattenledningarna som måste dras

fram passerar vattendrag som kan användas vid

en akut förorening och åsens naturliga påverkan

gör att användningen av klor kan minskas kraftigt.

Anläggningen är dimensionerad för 20 000

kubikmeter dricksvatten per dygn. Nu närmar sig

slutet av provperioden och nya tillstånd ska sökas

för att göra anläggningen permanent.

www.karlskrona.se

”Team Ahlgren, Karlskronas lag i

tävlingen Energismarta grannar, blev

Roselius seglar i

Nordenskiölds kölvatten

Tänk på våra kommande generationer och

välj ett grönare alternativ. Hos Affärsverken

kan du köpa miljövänlig el på olika sätt:

• Förnyelsebar el producerad av vattenkraft i Norge.

• Ursprungsmärkt el.

• Bra miljöval som är en mix av vattenkraft

och annan förnyelsebar energi.

• Utsläppsrätter som kompenserar för dina koldioxidutsläpp.

När Kraftvärmeverket tas i bruk 2012 kommer vi även

att erbjuda lokalt producerad, miljövänlig el.

Box 530, 371 23 Karlskrona. Tel 0455-783 00. www.affarsverken.se

Guldeken fyllde femton

För femtonde året i rad hölls Guldekengalan i Karlskrona den

18 september. Ett festligt evenemang där representanter från

hela Blekinges näringsliv hyllades för sina förtjänstfulla insatser

under det gångna året. Bland annat gick Guldeken för Årets

marknadsförare till Loris Andersson och

Visit Blekinge, Guldeken för Årets

uppstickare gick till Blekinge Offshore

AB, Bästa Blekingeföretag blev

MRT System International (läs om

dem på sid 14 i den här tidningen)

och Årets Blekingeambassadörer blev

bröderna Rizah och Senad Kulenovic

för sitt nyöppnade konstmuseum.

Slutligen tilldelades Anna-Karin och

Anders Randver priset för

Entreprenörskap och kulturarv för sitt

arbete med Ebbamåla bruk. För underhållningen under

kvällen stod bland andra Andrés Esteche och Lars Eriksson,

känd från Idol 2008.

www.guldeken.com

bäst i Europa. Laget sänkte sin energiförbrukning

med 37 procent under

sex månader.”

Lisa Wälitalo, energisamordnare Karlskrona kommun

Catwalk 09

Nätverket TelecomCity består av Blekinge Tekniska

Högskola, Karlskrona kommun och ett femtiotal lokala

företag ur telekom- och IT-sektorn. Varje år genomförs

eventet Catwalk som främst är en mötesplats där

branschfolk visar upp sina produkter för kunder eller

potentiella samarbetspartners, samt går på seminarier

och utbyter idéer. Årets event lockade 42 utställare och

250 deltagare från sammanlagt tio länder. Catwalk

avslutades med den festliga prisutdelningen Cut the wire

awards där SJ, Sony Ericsson PayEx, Roche, GB Glace,

Göteborg & Co, Södra, Finsk Hemtjänst och Tele 2 fick

ta emot priser på scenen i Karlskrona konsthall.

www.telecomcity.org

aktuellt i Karlskrona

1878 startade Erik Adolf Nordenskiöld sin polarexpedition som blev

den första att ta sig genom Nordostpassagen. Resan gick från

Karlskrona med det ombyggda valfångstfartyget Vega. I år upprepades

historien när Karlskronasonen Niklas Roselius mönstrade på som

styrman på den kände äventyraren Ola Skinnarmos båt Explorer of

Sweden. Niklas är en professionell seglare som känner båten utan

och innan. Hemmahamnen är numera Göteborg där han arbetar

som journalist och fotograf. Syftet med Ola Skinnarmos expedition

var att följa Nordenskiölds rutt och samtidigt dokumentera de

skrämmande förändringar som sker med polarisarna. En film om

resan kommer att visas på TV4.

www.skinnarmo.com

33


Miljömedveten kommun

nedslag i Karlskrona

Klimatsmart

högskola tar form

Blekinge Tekniska Högskola byggs ut för att

Gräsvik i Karlskrona ska bli huvudcampus för

högskolan 2010. I förra numret av Utsikt skrev

vi om den nya huvudbyggnaden som då bara

var i startskedet. Nu har projektet kommit

betydligt längre och man kan se huskroppen

resa sig vid strandkanten. Arkitekt Anders

Larsson (JAARK) som ritat huset berättar att det

är gjort efter ”Sunda hus-konceptet”, vilket

innebär att allt byggmaterial är miljöklassat och

återvinningsbart. Även invändigt präglas

byggnaden av miljövänligt tänkande. Den får

rörelsestyrd belysning och ventilation samt

dubbelglasad fasad för att reducera

onödig uppvärmning.

www.bth.se

Framtidens Pottholmen

noterat i Karlskrona

Pottholmen i Karlskrona har länge varit i behov av förnyelse. Nu

planeras för nya bostäder, resecentrum, butiker och World Trade

Center på området. I planerna finns också kontor, utställnings- och

konferensanläggningar. I samband med detta har Karlskrona

kommuns samarbetspartner Kärnhem AB uppdragit till tre arkitektkontor

att komma med förslag på hur stadsdelen kan förnyas på

bästa sätt. I uppdraget ingår bland annat att göra Pottholmen till en

attraktiv entré till centrum med bättre nyttjande av strandområdena.

Bland de förslag som kommit in finns flera spännande lösningar.

Exempelvis ett kombinerat WTC- och resecentrum där järnvägsspåren

löper under byggnaden, och att Österleden görs om

till en trädkantad aveny.

Projektet kommer att utvecklas i etapper och byggstart sker

tidigast 2011. På Karlskrona kommuns hemsida kan du studera

arkitektkontorens förslag i sin helhet.

Karlskrona kommun är medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner, vilket ger en

fingervisning om stadens engagemang för ett hållbart samhälle. Det innebär att

kommunen agerar enligt modellen Det Naturliga Steget; en ekologisk grundsyn som går

ut på att inte överexploatera, förorena eller tränga undan naturen, samt hushålla med

resurser. En av grundarna till Det Naturliga Steget är Professor Karl-Henrik Robèrt som

du kan läsa mer om på sid 13.

Som medlem i Sveriges Ekokommuner ska Karlskrona kommun vara en opinionsbildare,

pådrivare och förmedlare av goda lokala exempel. Några av dessa exempel är

satsningen på att ersätta bensindrivna tjänstebilar med etanolbilar, inköp av så kallad

”grön el” till samtliga verksamheter och arbetet med att fasa ut all oljeuppvärmning i

fastigheter som ägs av kommunen. Idag återstår enbart ett fåtal. Från och med oktober

sköter även Karlskrona kommun om kansliet för Sveriges Ekokommuner.

Ett annat projekt är att, tillsammans med Karlskronas grannkommuner och länsstyrelsen,

få Blekinge skärgård och kustremsa klassad som biosfärområde. Det syftar i korthet

till att bevara både naturen, den biologiska mångfalden och kulturarvet i området.

Samtidigt ska området stödja den lokala utvecklingen både ur ett socialt och ekonomiskt

perspektiv. I slutänden är det FN-organet UNESCO som utser biosfärområden och i

Sverige finns det för närvarande två; Kristianstad Vattenrike och Torneträsk. Vi hoppas

såklart att Blekingekusten blir det tredje.

Läge att

köpa större

bostad!

Nybyggnadspris för

MIO möbelvaruhus

Det blev Åsa och Anders Jobratt

på Lindahls möbler (MIO

möbelvaruhus) som fick ta emot

Karlskrona kommuns nybyggnadspris

2009 för det nya

MIO-varuhuset på Järavägen.

Tanken med nybyggnadspriset är

att uppmärksamma god

arkitektur och byggnadskonst i

kommunen.

Juryn motiverade utmärkelsen

bland annat så här: ”Byggnaden

står fram i sitt sammanhang

genom en medveten utformning,

där enkla och återhållsamma

medel utnyttjats för att skapa en

sammanhållen helhet.”

prisvärt i Karlskrona

www.karlskrona.se/pottholmen

Dialogen

ska ge bättre

företagsklimat

Hösten 2009 startade Dialogen då

politiker och chefstjänstemän på Karlskrona

kommun besökte 120 företag

för att tillsammans med företagarna

förbättra företagsklimatet i Karlskrona.

Arbetet fortsätter därefter bland

annat på Näringslivsdagen som i år

anordnas i Telenor Arena Karlskrona.

Karlskrona kommuns näringslivsenhet

genomför dessutom 350

företagsbesök, ett tjugotal företagarträffar

och ett landsbygdsforum under

2009. Målet är att skapa ett växande

näringsliv genom att öka samverkan

och kunskapen om kommunens och

företagarnas respektive verksamheter,

roller, önskemål och behov.

Cecilia Rihs

barnboksdebuterar

En av de skribenter som den här tidskriften

gärna anlitar är Cecilia Rihs från

Karlskrona. Nu debuterar hon som

barnboksförfattare med boken ”Mormor

och morfar – Älgfångardagen och andra

busigheter”. En bilderbok med mormor

och morfar som varje dag lyckas hitta på

fantasifulla upptåg. Pia Niemi har

illustrerat och formgivit boken som finns utgiven på Vilda bokförlag – där den också

blivit KRAM-märkt. Det innebär att bilder och texter är granskade ur ett demokrati-,

jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

www.ceciliarihs.se

Eller

borde jag

spara?

Ekonomin påverkar dig.

Men hur?

Låt oss göra Ekonomikollen, så får du veta vad som gäller

just för dig. Sätt din bank i arbete. Det är det vi är till för.

Besök swedbank.se/ekonomikollen, ring 0771 22 11 22

eller kom in till oss på kontoren i Rödeby, Lyckeby eller

Wachtmeister.

Välkommen!

34


Affärsplan med

strålande utsikt!

Vi flyger 40 turer - 7 dagar i veckan!

Vi fortsätter att öka! I september ökade vi på Blekingeflyg antalet passagerare med 20% jämfört med september 2008. Så tack alla

som ser Blekingeflyg som sin självklara resepartner för Stockholmsresan. Vi fortsätter att jobba med vår målsättning att öka

förutsättningarna för tillväxt i vår region. Med oss kan ni flyga 40 turer i veckan - 7 dagar i veckan. Tillsammans gör vi det möjligt!

Snabbaste och grönaste vägen mellan

Ronneby och Stockholm City.

Blekingeflyg - ett aktivt miljöval

Genom att välja Blekingeflyg för dina flygresor så har du valt det

minst klimatpåverkande alternativet. Vi använder turboprop flygplan

med avsevärt lägre förbrukning på sträckan än jetplan och vi har ett

kvalitetssäkrat arbete för att minimera påverkan på miljön.

Klimatkompensera med utsläppsrätter

För dig som köper buntbiljetter finns möjligheten att klimatkompensera

din resa genom att köpa utsläppsrätter som motsvarar din resa,

f.n. 19 kr/resa. Vi samarbetar med Svenska naturskyddsföreningen

som handlar utsläppsrätter åt oss.

Lyft och landa mitt i Stockholm City

Bromma är en bekväm flygplats med snabb service. Du tar dig

mellan Bromma och Stockholm City på endast 20 minuter.

Det citynära läget gör också att miljökraven är extra hårda. Bara de allra

miljövänligaste och tystaste planen får landa på Bromma.

För er som reser ofta och vill ha bekvämlighet

och enkelhet i ert resande.

De bästa och mest prioriterade biljetterna

Bunt- och pendlarbiljetterna ger ett förmånligt pris på ombokningsbar

biljett samt en rad andra fördelar som du eller ditt företag har glädje av.

Buntbiljetterna är opersonliga och kan användas av alla i företaget.

Pendlarbiljetterna som är personliga, finns i flera olika nivåer skapade för

att passa era önskemål.

I biljettpriset ingår ”Komma-fram-garanti”, bonuspoäng vid varje

resa, förtur på de sista stolarna, en cateringkupong till mat och dryck

ombord, m.m.

Boka och res enkelt och bekvämt

Biljetterna köps buntvis via faktura och läggs upp på din eller företagets

egna medlemssida, där ni enkelt bokar era biljetter.

Kontakta mig för mer info

Anna Enquist: anna@blekingeflyg.se

DIN LOKALA PRISPRESSARE TILL STOCKHOLM

More magazines by this user
Similar magazines