försäkring - Folksam

folksam.se

försäkring - Folksam

Folksams

sjukvårdsförsäkring


Folksams

sjukvårdsförsäkring

Att behöva stanna hemma från arbetet en längre

tid innebär alltid stora förändringar. För den som

är sjuk innebär det, förutom ekonomiska följder,

även en social förlust. Långtidssjuka ser oftast

förlusten av arbetskamrater och arbete som den

tyngsta delen av sjukfrånvaron. I ett mindre företag

kan en långtidsfrånvaro innebära ett rejält

avbräck på personalsidan. I vissa fall kan företaget

hamna i ekonomiskt trångmål. Att tillfrisknandet

sker så snabbt som möjligt ligger därför i både den

anställdes och företagets intresse.

Vi på Folksam har därför tagit fram en sjukvårdsförsäkring

för dig som anställd och för dig

med företag.

Som försäkrad blir du garanterad ett snabbt tillträde

till undersökning och behandling. Legimiterad

sjuksköterska hjälper dig att finna den bästa

och snabbaste lösningen för vård och behandling.

En sjukvårdsförsäkring är som ett bilbälte. Den

hjälper dig inte att undvika smällen, men skyddar

dig när det väl händer.


Fördelar med Folksams

sjukvårdförsäkring

• Obegränsad ansvarstid. Du får

vård tills du blir frisk eller så länge

det finns behov.

• Ingen beloppsbegränsning

• Ingen åldersgräns. Du kan behålla

försäkringen hela livet.

• Garanterad inläggning på privat

sjukhus

• Ingen självrisk

• Help Line

Försäkringen ger företaget möjlighet

att erbjuda bra och tidsenliga

anställningsvillkor. Idag är det ett

måste vid rekrytering av attraktiv

arbetskraft. De anställda kan också

känna trygghet eftersom de vet att

de är garanterade tillgång till vård

när de behöver.

HelpLine

Vid behov ringer du som är försäkrad

till Help Line och får tala med

legimiterade sjuksköterskor för att

boka tid för undersökning, vård/behandling.

Help Line hjälper till med

den bästa och snabbaste lösningen.

Den försäkrade har möjlighet att

själv påverka tid för behandling.

Öppettider klockan 08.00 – 17.00.

Vad täcker sjukvårdsförsäkringen?

Försäkringen ersätter kostnader för

specialistbehandling och inläggning

på privatsjukhus.

Undersökning och behandling av

• specialistläkare

• sjukgymnast

• kiropraktor/naprapat

• psykolog/psykoterapeut/

psykiatriker.

Inläggning på privatsjukhus

• i samband med operation

• av medicinska skäl

• vid organtransplantation

• vid rehabilitering och dagkirurgi.

Offentlig vård

För besök hos till exempel din husläkare

ersätter försäkringen utlägg

av patientavgift mot originalkvitto

och skadeanmälan. Besöken bokar

du själv (inte genom Help Line).

Akutsjukvård

Vård som krävs inom 24 timmar

ingår inte i försäkringen.

Sjukvårdsförsäkringen

garanterar

Försäkringen garanterar den försäkrade

tillgång till plats på privatsjukhus

inom 28 dagar från den dag

behovet av inläggning dokumenterats.

Behandlingstiden är obegränsad,

det vill säga du får vård så länge du

har behov.

Undersökningen ska vara utförd

i Sverige, Norge eller Danmark och

den remitterande läkaren ska också

vara praktiserande där.

Du får tillgång till specialistläkare

eller något av de över 50 privatsjukhus

som ingår i nätverket. Dessa

finns i Sverige, Norge, Danmark,

Finland, England, Tyskland och

Frankrike.

Tilläggsförsäkring

Reseförsäkring ersätter bland annat

kostnader i samband med olycksfall

eller akut sjukdom vid resa

• inom Norden mer än två dagar

• utanför Norden de första 45 dagarna.

Premie för Folksams sjukvårdsförsäkring från och med den 1 februari 2007

Rökare: 25 procent premiepåslag

Ålders- Bruttokostnad, kronor Bruttokostnad, kronor per Bruttolöneavstående vid marginalskatt:

intervall per år ordinarie premie månad ordinarie premie 30 % 50 % 55 %

0 – 15 2 592 216 – – –

16 – 20 3 600 300 210 150 245

21 – 25 3 636 303 212 151 136

26 – 30 3 636 303 212 151 136

31 – 35 3 972 331 232 165 149

36 – 40 4 632 386 270 193 174

41 – 45 5 148 429 300 214 193

46 – 50 6 132 511 358 255 230

51 – 55 7 512 626 438 313 282

56 – 60 9 312 776 543 388 349

61 – 65 11 976 998 699 499 449

66 – 70 16 020 1 335 934 667 601

71 – 20 676 1 723 1 206 861 775


Så tecknar du Folksams

sjukvårdsförsäkring

Om du vill sjukvårdsförsäkra dig

måste du först fylla i en hälsodeklaration

med åtta enkla frågor. Med

utgångspunkt från svaren gör vi en

riskbedömning. Utfallet kan sedan

bli normal premie, premieförhöjning,

klausul med undantag för viss

sjukdom, eller avslag. Rökning ger

25 procents premiepåslag vid individuell

ansökan.

I ett företag med fler än 20 anställda

och där alla är anslutna kan

sjukvårdsförsäkringen tecknas utan

riskbedömning. Begreppet fullt

arbetsför gäller då. Fullt arbetsför

innebär att den anställde är fast

anställd, i åldern 18-65 år, inte har

haft mer än 15 dagars sjukfrånvaro

de senaste 12 månaderna och inte

uppbär sjuklön, sjukpenning, sjukersättning

eller aktivitetsersättning.

Om den anställde inte uppfyller kraven

för arbetsförbegreppet lämnar

den anställde en individuell hälsodeklaration.

Exempel på sjukdomar som kan ge

förhöjd premie

• Högt kolesterolvärde/

blodtrycksvärde

• Normalt kolesterolvärde,

blodtrycksvärde som medicineras

• Övervikt

• Enkla muskel-/skelettbesvär i

rygg, nacke och skuldror

Exempel på sjukdomar som ger

klausul

• Allergi/eksem

• Diskbråck rygg/nacke/skuldror

• Kroniska besvär i rygg/nacke/

skuldror

• Knäbesvär

• Migrän

Exempel på sjukdomar som ger

säkra avslag

• Hjärtinfarkt

• HIV positiv

• Cancer

• Reumatism

• Multipel Scleros MS

• Bechtrews (ryggåkomma)

• Downs syndrom

• Diabetes

• Psoriasisartrit

• Fibromyalgi

• Hepatit C

Undantag och begränsningar

Försäkringen omfattar endast

behandling som är medicinskt

nödvändig. Den täcker inte kosmetisk

behandling, experimentell

behandling, akutvård, behandling

vid familjeplanering och graviditet,

tandvård, alkohol/drogrelaterade

sjukdomar, mediciner, syntest,

glasögon, hörapparat och liknande,

förebyggande vård, konvalescens,

alternativ behandling, behandling

av snarkning, sjukdomar enligt

smittskyddslagen, kostnader för avtalad

behandling där den försäkrade

uteblir, kontroll av födelsemärken.

Försäkringen omfattar heller inte

olycksfallsskada eller besvär/sjukdom

till följd av att den försäkrade

utövar professionell idrott, deltar i

lagidrotter (division II eller högre)

utövar motorsport, kampsport (karate,

boxning eller likande) eller extremsport

(dykning, bergsklättring,

fallskärmshoppning eller likande).

När börjar sjukvårdsförsäkringen

gälla?

När din ansökan är färdigbehandlad

skickar vi ditt försäkringsbrev

tillsammans med ditt försäkringskort.

När premien är betald träder

försäkringen i kraft den första i

nästkommande månad.

Betalning

Antingen kan företaget eller den

anställde betala premien. Den anställde

kan betala genom att minska

sin bruttolön.

Företaget kan också välja att

betala försäkringen för en familjemedlem.

Premien är då avdragsgill

för företaget, men måste tas upp

som förmån för den anställde. Sociala

kostnader betalas av företaget.

Skatteregler

Förmånsbeskattning för anställda:

2 procent av premien. Skatteverket

har i sina anvisningar klargjort

vilka försäkringsmoment som ska

förmånsbeskattas. För Folksams

sjukvårdsförsäkring gäller det patientavgifter

inom offentlig vård och

resor till och från vård. Det innebär

att om du har Folksams sjukvårdsförsäkring

som betalas av arbetsgivaren

kommer denne att lägga två

procent av premien på toppen av

din lön.

Räkneexempel

Årspremie

4 334 kronor

Förmånsbeskattning,

2 procent 86:70 kronor

På detta belopp drar arbetsgivaren

skatt och betalar sociala avgifter. Årskostnaden

vid 55 procent marginalskatt

blir 47:70 kronor för den anställde

Skatteverket har även fastställt regler

för försäkringar som tecknas ”i samband

med tjänst”. Dessa regler gäller

inte Folksams sjukvårdsförsäkring.

Komplettera sjukvårdsförsäkringen

För att du som företagare ska få ett

fullgott försäkringsskydd behöver

du komplettera sjukvårdsförsäkringen

med till exempel sjuk- och

olycksfallsförsäkring, tjänstepension

och livförsäkring.

Prata med oss på Folksam. Vi

hjälper dig med allt som rör försäkringar

och sparande. Du får ett helhetsskydd

som är skräddarsytt

för dig och ditt företag.

Kontakta Folksam

Fullständig beskrivning av försäkringen

och dess villkor kan du få via

e-post: foretag@folksam.se

Försäkringsgivare är DKV Hälsa. Med DKV Hälsa

avses i denna trycksak Storebrand Helseforsikring

AS Norge filial. DKV Hälsa säljer denna

försäkring för Storebrand Helseforsikring AS.


Ett urval av de privata sjukhus vi har avtal med

Sverige

Göteborg: Carlanderska Sjukhemmet, Gothenburg Medical Center, Capio Lundby Sjukhus

Halmstad: Movement Medical

Stockholm: Ersta Sjukhus, Järva Närsjukhus, Löwenströmska Sjukhuset, Nacka Närsjukhus, Ortopediska Huset, Sabbatsberg

Närsjukhus och Röntgenkliniken, Sophiahemmet, Täby Närsjukhus

Strängnäs: RKS

Uppsala: Axess Elisabethsjukhuset

Örebro: Capio Läkargruppen

Norge

Bergen: Bergen Kirurgiske Sykehus

Drammen: Drammen Private Sykehus

Oslo: Axess Elisabeth Sykehuset, Colosseumklinikken, NIMI - Norsk Idrettsmedisinske Institutt, OmniaSykehuset, Volvat Medisinske

Senter

Hobøl: Ringvollklinikken

Høvik: Allè Klinikken

Molde: Medi 3

Haugesund: Privatsykehuset Haugesund

Tromsö: Klinikk Stokkan, Ishavsklinikken

Trondheim: Klinikk Stokkan, Moxness Klinikken, Rosenborg Sportsklinikk, Spesialistlegesenteret i Trondheim

Ålsesund: Medi 3

Finland

Helsingfors: Mehiläinen

Danmark

Fredriksberg: Privathospitalet Hamlet

Skørping: Privathospitalet Skørping

Tyskland

Hamburg: Tabea Hospital

München: Sendling Klinik, Solln Klinik

Stuttgart: Katharinenhospital, Olgahospital, Stuttgart Heart Surgery Clinic

England

London: Colombia Healthcare Group (fem sjukhus), St. Martin Group (tre sjukhus)

Newcastle: Nuffield Hospital

Frankrike

Paris: IMM - L´Institut Mutualiste Montsouris


www.folksam.se

R 0238 07-01

More magazines by this user
Similar magazines