Möjligheternas företag

business.bus

Fler bostadsrätter i Rynningeåsen i Örebro

NCC Construction ska snart börja bygga 20 bostadsrätter i kvarteret Omgången 1 i Rynningeåsen.

Hustypen som kallas P303 innebär kort byggtid, välplanerat och energisnålt med en känsla av

småhus. Ordern ifrån Svenska Hyreshus är värd 23 miljoner kronor. Läs mer på sidan 8.

Luleå, porten till Norrbotten!

Arbetsmarknaden utvecklas starkt

i Norrbotten och företagen ser positivt på framtiden.

Läs Luleåbilaga som bifogas.


DEN GIVNA MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKT OCH NORDISKT NÄRINGSLIV SEDAN 1984

Magnus Martinelle, VD, Esylux.

Hallå vem där...

Efter en strålande karriär som tennisjunior

med meriter från US Open,

Wimbledon och franska öppna, är

det numera en annan typ av vardag

som gäller för Magnus Martinelle. Den

aktiva tiden med tennisen tog slut på

mation.

Istället blev det en tränarkarriär

under tre år i Düsseldorf. Läs mer

på sidan 4.

Rivstart för

EntreprenadExpo

Under tre dagar samlades byggoch

anläggningsbranschen på Ring

Knutstorp i Skåne för en efterlängtad

mässa, och vilken succé det blev.

7 508 besökare, inklusive inbjudna

elever från yrkesutbildning, besökte

mässan den 20-22 september och tog

del av den kompletta mötesplatsen

för branschen. Läs mer på sidan 24.

Möjligheternas företag

Bland utställarna på Entreprenad Expo fanns Ramudden,

där två nya depåchefer berättar om sina möjligheter att

bidra till en säker vägarbetsmiljö. Läs mer på sidan 25.

Färre superföretag

inom byggindustrin

Veckans Affärers senaste lista över

Sveriges superföretag visar att antal

superföretag inom byggbranschen

sjunker. Listan baseras på en granskning

av alla svenska företag, som

PAR har genomfört. För tredje året i

rad blir antal superföretag inom byggbranschen

färre. Från 25 bolag förra

året till 21 i år. Andelen superföretag i

branschen är också låg, 0,06 procent,

långt under riksgenomsnittet på 0,10

procent. Läs mer på sidan 9.

6 UTGÅVOR PER ÅR / 100 000 LÄSARE PER NR

!"##$%&'()*(+#,)&-+.)

/0,'1"'2223()*(+#+%3,)'45'67&'

-+'$+8&%&'(+##'%(('8)('97:;)&%&

RAMUDDEN FÖR VÄGEN &

SÄKERHETEN


Telefon 0340-622 900 | www.filtac.se


-Skräddarsydd reservkraft


|


ledaren 3

innehåll

Följande innehåll hittar

du i Svensk Leverantörstidning

nummer 5, 2012

Ledare

Profilen

Nyheter

Bygg

Produktnyheter

Industri

IT

Infrastruktur

Entreprenadexpo

Höganäs

Småländska Höglandet

Gislaved

Göteborg

Vårgårda

Strängnäs

Katrineholm

Ovanåker

3

4

5

7-9

10-11

12-17

18-20

21-22

24-27

28

29-31

32-40

41-47

48-51

52-55

56-57

58-75

ÄVEN BILAGA LULEÅ KOMMUN!

FOKUS: LULEÅ KOMMUN

Luleå kommun är en kommun i Norrbottens län i

landskapet Norrbotten. Centralort är Luleå.

Kommunen är Norrlands fjärde största sett ti l

folkmängden, och den tredje mest tätbefolkade.

Areal: 2 234,03 km²

Antal invånare: 74 794

Bilaga ti l Svensk Leverantörstidning nr 5 oktober 2012

Luleå är den forna arbetarstaden som idag

har en dynamisk mix av tjänsteföretag och

ti lverkande företag; etablerade och

nystartade, stora och små. Det nära

samarbetet me lan näringsliv, kommun

och universitet bidrar också ti l

näringslivets starka sidor. A lt som a lt

skapar denna mix en positiv tro på

framtiden.

Målet med projektet 10

000 nya Luleåbor är att

göra plats för 10 000 nya

invånare. Detta uppnås med

hjälp av att senast 2014

skapa en balans me lan

kommunens framförhå lning

och efterfrågan på

bostadsmarknaden. Det

ska finnas utrymme

för minst 5 000 nya

bostäder. Kommunens

ständiga beredskap i form

av detaljplaner ska motsvara

300-500 bostäder.

Telefon 0705 - 90 02 39 | www.bainab.se

!"#$%&'()*+(,&#+-'./*''

0#$*/'&1/*2/'&+34*

Luleå, porten till Norrbotten! Residensstaden med allt

du kan tänkas vilja göra och uppleva. Ett spännande

kultur-, nöjes- och idrottsliv, innehållsrika gallerior

och butiker, mysiga restauranger och hotell, en

upplevelserik och stadsnära vildmark, Gammelstads

Kyrkstad - ett världsarv unikt i sitt slag - och så en

vacker och lättillgänglig skärgård.

I Luleå finns det idag en blandning av industri, utbildning,

forskning och kunskapsproduktion, offentliga och

privata tjänster, handel och service.

Därför valde Facebook Luleå

– Efter en omfattande process där vi undersökt alternativ

i hela Europa kom vi fram till att Luleå hade den

bästa helhetslösningen, med ett klimat väl lämpat för

naturlig kylning, tillgången till förnyelsebar energi, bra

mark, välutbildad arbetskraft och ett starkt och engagerat

företagsklimat, säger Tom Furlong, ansvarig

för nyetableringar på Facebook.

Fullt utbyggd kräver anläggningen 120

MW, mer än SSAB:s stålverk. Att starkströmsnätet

är stabilt – det har gått utan

avbrott sedan 1979 – är en annan viktig

faktor.

Här finns alltså en rad starka argument

för att också locka andra storföretag

att etablera verksamhet i Luleå.

På sikt hoppas man att etableringen

även ska leda till samarbeten inom

forskning och utveckling. Luleå tekniska

universitet och teknikparken Aurorum

ligger bara ett stenkast från Facebook.

Arbetsmarknaden utvecklas starkt i Norrbotten,

liksom bostadsbyggandet och bilförsäljningen.

Länets företag ser också positivt

på framtiden i Svenskt Näringslivs Företagarpanel.

Utvecklingen speglas emellertid inte

av en lika positiv utveckling av befolkningen,

vilken faktiskt minskar. Den höga ekonomiska aktiviteten

drivs främst av den expansiva gruvnäringen i länet. Under

de närmaste åren ska flera nya gruvor startas och andra

gruvor expanderas. Med detta följer också stora investeringar

i infrastruktur och boende. För att bibehålla denna starka

utveckling behöver befolkningsutvecklingen vändas så att

företagen får tag i kompetent arbetskraft.

Kungen och ministern till toppmöte i Hallsberg

Den 27 september anlände kung Carl XVI Gustaf i ett

specialchartrat X3000-tåg till Hallsberg för att fira Västra

Stambanan som fyller 150 år. Med på tåget fanns också

infrastrukturministern, SJ-ledningen och Trafikverkets

generaldirektör för att delta i ett toppmöte om svensk

järnvägs framtid där regeringen nyligen lovade att satsa 55

miljarder. Frågor som diskuterades var bland annat:

Räcker regeringens satsningar för att ta bort spårens

flaskhalsar?

Klarar Trafikverket en kall och snörik vinter?

Kan järnvägen tillräckligt snabbt bidra till att

miljömålen uppfylls?

Är regeringens satsningar på snabbtåg

genom Östergötland till nackdel för Örebro

län?

Hade länet och Sverige tjänat mer på att

rusta stambanorna istället för nya snabbtågsbanor?

Det blev en riktig rivstart för den nya

mässan EntreprenadExpo då bygg- och

anläggningsbranschen från södra Sverige

samlades på Ring Knutstorp under tre

hektiska dagar för att se de nyaste produkterna

i utställningen, höra de senaste

rönen under seminarierna och inspireras

av live demonstrationer och andra

aktiviteter. Svensk Leverantörstidning

var där.

URBAN NILSSON

ANSVARIG UTGIVARE

redaktion

Nr 5-2012 28:e årg

Tidningen utges av:

Hexanova Media Group AB

Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg

Telefon 031-719 05 00

Fax 031-719 05 29

Besök oss gärna på nätet:

www.svenskleverantorstidning.se

Den enda mediepartnern du behöver

Tidningen ansvarar ej för insänt, ej

beställt material. Eftertryck av text

och bilder förbjudet, om inte särskild

överenskommelse träffats med

redaktionen.

Ansvarig utgivare:

Urban Nilsson

Skribenter:

Arne Öster

arne.oster@hexanova.se

Mona Sundquist

mona.sundquist@hexanova.se

Fredrik Moback

fredrik.moback@hexanova.se

Erik Holländer

erik.hollander@bredband.net

Prenumerera:

prenumeration@hexanova.se

Redaktionsledning:

Stefan Carewall 031-719 05 17

stefan.carewall@hexanova.se

Pia Bohlin 0705-30 75 85

pia.bohlin@hexanova.se

Layout/Traffic:

Nadja Törnblad

Tryck:

V-TAB AB

www.v-tab.se

Adress-/namnändring:

adressandring.slt@hexanova.se

Ekonomi:

Lina Akyuz

lina@hexanova.se

ISSN 1102-9137

!"#$"$%&&'('"&'")*+,*!-./*012304*567*00


4

profilen

www.svenskleverantorstidning.se

Hallå vem där…

Efter en strålande karriär som

tennisjunior med meriter från US

Open, Wimbledon och franska öppna,

är det numera en annan typ av vardag

som gäller för Magnus Martinelle.

Den aktiva tiden med tennisen

tog slut på grund av en kronisk

benhinneinflammation. Istället blev

det en tränarkarriär under tre år i

Düsseldorf.

Sedan drev Magnus Martinelle ett eget företag

under 15 års tid i samma stad. Man tillverkade

och sålde mobiltillbehör. Men hemlängtan och

familjen gjorde att de återvände till Småland. Det

var vid slutet av 2006.

Hur länge har du varit VD?

– Sedan starten 2007.

Vad kan du berätta om VD-rollen?

– Väldigt omväxlande. Jag får göra alla möjliga

olika saker. Varje dag lär jag mig någonting nytt.

Det hinner aldrig bli långtråkigt. Självklart så

önskar jag att det fanns mer tid över till att ha

koll på allt, men det gäller att agera istället för

att reagera.

Vad kan du berätta om de som arbetar på

Esylux i Sverige?

– I Sverige är vi tio kollegor. Hela teamet är

väldigt positiva och ödmjuka. Det bästa av allt

är att vi har väldigt kul ihop och vi driver på

varandra hela tiden. Sedan har de många olika

idéer och genomför dem också. I fikarummet är

det mycket snack om alla möjliga idrotter och det

blir många pikar.

Vad har ni för olika yrkeskategorier?

– Vi har säljare, projektledare, tekniker och

administration.

Kan du utveckla vad ni menar med enkelhetens

kraft?

– Vi vill hjälpa våra kunder att det ska vara

enkelt att samarbeta med Esylux. Allt ska bli

serverat från oss. Ingen ska känna att det är

komplicerat att samarbeta med oss.

Vad kan du berätta om Esylux i Sverige?

– Esylux i Sverige är ett rent säljbolag och

vårt moderbolag sitter i Ahrensburg, norr om

Hamburg. Vi har en fantastisk utveckling och

kör i ett oerhört hårt tempo för att öka mark-

fakta

Magnus Martinelle, VD, Esylux.

nadsandelarna. Trots att vi varit igång i fem år så

känns det som vi bara skrapat på själva ytan. Det

finns mycket kvar att ge. Kollegorna som arbetar

på Esylux gör själva företaget. Arbetsmoralen

är väldigt hög och vi har tuffa mål att uppnå.

Vi strävar efter att alltid uppträda korrekt och

professionellt.

Vad inspirerar dig?

– Framgång och glada människor.

Vilken är den största nyttan med er verksamhet,

enligt dig?

– Det är energibesparingen. Vi bidrar med

den på ett enkelt sätt, med enkla produkter. Jag

Namn: Magnus Ulrik Jens Martinelle

Titel: VD

Ålder: 39 år

Utbildning: BA (Business Administration) i två år på University of Henley, UK.

Intressen: Tennis, hästdressyr, allätare inom sport, bilar och jobb.

hoppas att alla får upp ögonen för hur enkelt det

är att spara energi samtidigt som man får komfort.

Kan du berätta om någonting du är stolt

över i ditt arbete?

– Jag är stolt över vårt team. Det är härliga

människor. Sedan är jag stolt över att vi har

lyckats etablera oss på den svenska marknaden på

ganska kort tid. Tack till alla konkurrenter som

lät oss göra det!

Finns det någonting du gjort i yrket som du

skulle ha gjort annorlunda med facit i hand?

– Jag hade nog tagit mer tid på mig med saker

och ting och inte bara rusat rakt fram i 100

procents hastighet, utan stannat upp och tänkt

till emellanåt.

Är det något projekt som du ser fram emot?

– Vi har många roliga projekt på gång, men ett

internt projekt som precis blivit avslutat var att vi

har byggt till vårt eget kontor. Nu har vi det fint

och massor av plats för att kunna bygga på med

fler anställda.

Om du får tid över, vad gör du helst då?

– Jag är med min hustru och tre döttrar. Det

är väldigt skönt, för att jag kan då bara slappna av

och lyssna eftersom jag inte får en syl i vädret att

säga någonting. Om någon tycker att jag pratar

mycket, så ligger jag i lä hemma. Sedan försöker

jag att både spela tennis och löpträna emellanåt.

Vad har du jobbat med tidigare?

– Efter tenniskarriären arbetade jag som

tennistränare och hade svenska tennisskolan i

Düsseldorf. Efter det startade jag mitt bolag inom

mobilbranschen och sedan har jag inte hunnit

med fler jobb. Jag brukar säga att jobbet är min

hobby.

Om en ung person skulle börja arbeta med

detta, vilka är dina tre bästa råd?

– Arbeta stenhårt, ha kul och var professionell.

Vilket är ditt bästa minne från din tenniskarriär?

– Haha! Det var när jag vann franska öppna

som junior i par med Thomas Enqvist. Tyvärr så

kan man inte leva på gamla meriter. Men känslan

att spela inför flera tusen som är engagerade i

matchen, som skriker och hejar är oslagbar.

Läs mer om Esylux i Svensk Leverantörstidning

nummer 2, 2012.

TEXT: FREDRIK MOBACK


www.svenskleverantorstidning.se

nyheter 5

Fastighetsbranschen möts på Elmia 2013

Den 24 till 26 september 2013

arrangeras Elmia Fastighet – den här

gången i sällskap med Elmia Park.

Om ett år är det dags för nästa upplaga av

Elmia Fastighet. Mässan har en 30-årig historia

som central träffpunkt för privat och offentlig

sektor kring allt som berör fastigheter, från IT och

inredning till VVS och underhåll.

– En gemensam nämnare för alla aktörer i

fastighetsbranschen är ett sökande efter energieffektiva

lösningar. Elmia Fastighet är platsen för

att hitta dem, säger mässans produktchef Henrik

Landén.

Elmia Fastighet är också en arena där de stora

framtidsfrågorna för branschen diskuteras på

seminarier och konferenser.

Mässans genomslagskraft bekräftas bland

annat i en undersökning som visar att hela 40

procent av besökarna vid förra årets mässa inte

besökte någon annan mässa i sin yrkesroll.

Precis som 2011 kommer Elmia Fastighet att

arrangeras samtidigt som den stora fackmässan

för utemiljöer – Elmia Park.

– Elmia Park ger ett mervärde åt såväl besökare

som utställare. Fastighetsägare och förvaltare

har givetvis ett fokus på själva fastigheterna men

är också intresserade av miljön kring dem, säger

Henrik Landén.

Avfallshantering flyttar in på Elmia Fastighet

Nästa år blir det premiär för segmentet hushållsnära

avfallshantering på Elmia Fastighet.

– Det är ett naturligt steg att ta in det segmentet

på mässan med tanke på hur viktigt det är med ett

fungerande avfallssystem för alla typer av fastigheter,

säger Henrik Landén.

Elmia Fastighet är en renodlad fackmässa där

de viktigaste aktörerna i branschen möts.

Fyra av fem besökare på mässan är delaktiga i

inköpsbeslut och nära hälften av dem åker inte på

någon annan mässa i sin yrkesroll.

– Vi hoppas och tror att våra besökare uppskattar

att vi tillför mässan ytterligare ett viktigt segment,

säger Henrik Landén och fortsätter:

– För att bibehålla den höga kvaliteten som vi

har på våra besökare är det viktigt att vi fortsätter

att utvecklas och kan visa dem det allra senaste

utbudet av produkter och tjänster inom hela fastighetsbranschen.

Samtidigt som hushållsnära avfallshantering

tar steget in på Elmia Fastighet år 2013 flyttar

Elmia Waste & Recycling till 2014. Den mässan

hålls den 30 september till 2 oktober och går

parallellt med VA-mässan och Fjärrvärmemässan.

För att ge bästa möjliga förutsättningar för

mässans utställare har Elmia gjort en omfattande

tillbyggnad av en av mässhallarna.

– Det gör att vi nu kan samla Elmia Fastighet i

en och samma hall, men ändå få mer monterytor

än senast. Dessutom får vi ett betydligt bättre

flöde i utställningen och skapar bättre förutsättningar

för aktiviteter på mässgolvet, säger Henrik

Landén.

TEXT: ARNE ÖSTER

Jobben finns i

fastighetsbranschen

Samtidigt som det läggs många varsel

i Sverige står fastighetsbranschen

inför sitt största rekryteringsbehov

någonsin. 10 000 personer behöver

anställas inom de närmsta fem åren.

Det visar en färsk undersökning

från branschorganisationen

Fastighetsägarna.

fakta

Vart tredje fastighetsföretag väntar snart stora

pensionsavgångar. Bland de större företagen

behöver vartannat företag rekrytera ny personal

inom några år. I snitt handlar det om 2,3 tjänster

per företag, vilket motsvarar uppemot 10 000

jobb, de kommande fem åren. Det framgår i en

rapport från Fastighetsägarna som baseras på en

undersökning bland 560 fastighetsföretag.

Bland de mindre företagen är det framförallt

kompetens inom drift och underhåll och förvaltning

av fastigheterna som efterfrågas. Bland de

större företagen handlar det även om jobb inom

förvaltning, ekonomi och administration.

- Inom fastighetsbranschen finns hela skalan

från bra uppstartsjobb till kvalificerade akademikerjobb.

Vi kan se att fastighetsbranschen blir

allt mer professionaliserad vilket också kommer

att skapa jobb i framtiden, säger Rudolf Antoni,

utredare på Fastighetsägarna GFR.

64 procent av de företag som deltagit i

undersökningen anser att det är svårt att hitta

rätt kompetens. Många upplever också att det

finns ett glapp mellan näringslivet och skolan. 88

procent uppger att de aldrig haft kontakt med

skolor som utbildar mot fastighetsbranschen.

Bara nio procent har blivit uppsökta av något

lärosäte. Siffran stämmer väl överens med att

över 90 procent av företagen anser att ungdomar

idag har dålig kännedom om fastighetsbranschen.

- Att jobben finns i fastighetsbranschen måste

vi synliggöra. Tätare kontakter mellan näringslivet

och skolan och fler företag som erbjuder

praktikplatser kan vara en del av lösningen, säger

Rudolf Antoni.

TEXT: ARNE ÖSTER

ABB tar hem order

värd ca 17 miljoner

kronor för ny drivlina

till Ovako Hofors

ABB koordinerar och implementerar

ny drivlina till Ovako i Hofors.

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget,

har av Ovako Hofors AB erhållit en

order värd drygt 17 miljoner kronor. ABB ska

leverera ny drivlina till valspar 2 i Valsverket i

Hofors i syfte att säkerställa en hög tillgänglighet

genom utbyte av äldre utrustning.

ABB:s åtagande omfattar rivning av

befintlig utrustning, leverans och montage

av motor, drivsystem och transformator. Nya

drivlinan ska installeras och tas i drift under

sommaren 2013.

– Att Ovako:s val av leverantör föll på

ABB beror bland annat på tidigare referenser

och det förtroende vårt motor- och drivsystemskunnande

skapade under förarbetet med

projektet, säger Jonas Gärd, operativ chef

för enheten Rolling Mills inom ABB Process

Automation.

KÄLLA: ABB

fakta

Ovako är en ledande

europeisk producent av

komponentstål till kunder

inom kullager-, transportoch

tillverkningsindustrin.

Produktionen omfattar

låglegerat stål och kolstål i

form av stänger, rör, ringar

och förkomponenter. Bolaget

har 11 produktionsorter och

ett flertal säljbolag i Europa

och USA. Omsättningen 2011

uppgick till 1 121 miljoner

euro och antalet anställda

var 3 239. Den totala

produktionskapaciteten är

1,3 miljoner ton stål per år.

ABB är ledande inom kraftoch

automationsteknik.

Deras lösningar förbättrar

prestanda och minimerar

miljöpåverkan för

energiföretag och industrier.

ABB-koncernens bolag

verkar i omkring

100 länder och

har runt 145 000

medarbetare.

Fastighetsägarna är en rikstäckande branschorganisation som representerar

cirka 16 000 fastighetsföretag. Organisationen består av fyra regioner varav

Fastighetsägarna GFR är den största med drygt 5 100 fastighetsföretag

som äger 16 500 fastigheter inom Västra Götalands-, Värmlands-, Hallands-,

Jönköpings, Kalmar- och västra Östergötlands län.


www.svenskleverantorstidning.se

nyheter 5

Fastighetsbranschen möts på Elmia 2013

Den 24 till 26 september 2013

arrangeras Elmia Fastighet – den här

gången i sällskap med Elmia Park.

Om ett år är det dags för nästa upplaga av

Elmia Fastighet. Mässan har en 30-årig historia

som central träffpunkt för privat och offentlig

sektor kring allt som berör fastigheter, från IT och

inredning till VVS och underhåll.

– En gemensam nämnare för alla aktörer i

fastighetsbranschen är ett sökande efter energieffektiva

lösningar. Elmia Fastighet är platsen för

att hitta dem, säger mässans produktchef Henrik

Landén.

Elmia Fastighet är också en arena där de stora

framtidsfrågorna för branschen diskuteras på

seminarier och konferenser.

Mässans genomslagskraft bekräftas bland

annat i en undersökning som visar att hela 40

procent av besökarna vid förra årets mässa inte

besökte någon annan mässa i sin yrkesroll.

Precis som 2011 kommer Elmia Fastighet att

arrangeras samtidigt som den stora fackmässan

för utemiljöer – Elmia Park.

– Elmia Park ger ett mervärde åt såväl besökare

som utställare. Fastighetsägare och förvaltare

har givetvis ett fokus på själva fastigheterna men

är också intresserade av miljön kring dem, säger

Henrik Landén.

Avfallshantering flyttar in på Elmia Fastighet

Nästa år blir det premiär för segmentet hushållsnära

avfallshantering på Elmia Fastighet.

– Det är ett naturligt steg att ta in det segmentet

på mässan med tanke på hur viktigt det är med ett

fungerande avfallssystem för alla typer av fastigheter,

säger Henrik Landén.

Elmia Fastighet är en renodlad fackmässa där

de viktigaste aktörerna i branschen möts.

Fyra av fem besökare på mässan är delaktiga i

inköpsbeslut och nära hälften av dem åker inte på

någon annan mässa i sin yrkesroll.

– Vi hoppas och tror att våra besökare uppskattar

att vi tillför mässan ytterligare ett viktigt segment,

säger Henrik Landén och fortsätter:

– För att bibehålla den höga kvaliteten som vi

har på våra besökare är det viktigt att vi fortsätter

att utvecklas och kan visa dem det allra senaste

utbudet av produkter och tjänster inom hela fastighetsbranschen.

Samtidigt som hushållsnära avfallshantering

tar steget in på Elmia Fastighet år 2013 flyttar

Elmia Waste & Recycling till 2014. Den mässan

hålls den 30 september till 2 oktober och går

parallellt med VA-mässan och Fjärrvärmemässan.

För att ge bästa möjliga förutsättningar för

mässans utställare har Elmia gjort en omfattande

tillbyggnad av en av mässhallarna.

– Det gör att vi nu kan samla Elmia Fastighet i

en och samma hall, men ändå få mer monterytor

än senast. Dessutom får vi ett betydligt bättre

flöde i utställningen och skapar bättre förutsättningar

för aktiviteter på mässgolvet, säger Henrik

Landén.

TEXT: ARNE ÖSTER

Jobben finns i

fastighetsbranschen

Samtidigt som det läggs många varsel

i Sverige står fastighetsbranschen

inför sitt största rekryteringsbehov

någonsin. 10 000 personer behöver

anställas inom de närmsta fem åren.

Det visar en färsk undersökning

från branschorganisationen

Fastighetsägarna.

fakta

Vart tredje fastighetsföretag väntar snart stora

pensionsavgångar. Bland de större företagen

behöver vartannat företag rekrytera ny personal

inom några år. I snitt handlar det om 2,3 tjänster

per företag, vilket motsvarar uppemot 10 000

jobb, de kommande fem åren. Det framgår i en

rapport från Fastighetsägarna som baseras på en

undersökning bland 560 fastighetsföretag.

Bland de mindre företagen är det framförallt

kompetens inom drift och underhåll och förvaltning

av fastigheterna som efterfrågas. Bland de

större företagen handlar det även om jobb inom

förvaltning, ekonomi och administration.

- Inom fastighetsbranschen finns hela skalan

från bra uppstartsjobb till kvalificerade akademikerjobb.

Vi kan se att fastighetsbranschen blir

allt mer professionaliserad vilket också kommer

att skapa jobb i framtiden, säger Rudolf Antoni,

utredare på Fastighetsägarna GFR.

64 procent av de företag som deltagit i

undersökningen anser att det är svårt att hitta

rätt kompetens. Många upplever också att det

finns ett glapp mellan näringslivet och skolan. 88

procent uppger att de aldrig haft kontakt med

skolor som utbildar mot fastighetsbranschen.

Bara nio procent har blivit uppsökta av något

lärosäte. Siffran stämmer väl överens med att

över 90 procent av företagen anser att ungdomar

idag har dålig kännedom om fastighetsbranschen.

- Att jobben finns i fastighetsbranschen måste

vi synliggöra. Tätare kontakter mellan näringslivet

och skolan och fler företag som erbjuder

praktikplatser kan vara en del av lösningen, säger

Rudolf Antoni.

TEXT: ARNE ÖSTER

ABB tar hem order

värd ca 17 miljoner

kronor för ny drivlina

till Ovako Hofors

ABB koordinerar och implementerar

ny drivlina till Ovako i Hofors.

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget,

har av Ovako Hofors AB erhållit en

order värd drygt 17 miljoner kronor. ABB ska

leverera ny drivlina till valspar 2 i Valsverket i

Hofors i syfte att säkerställa en hög tillgänglighet

genom utbyte av äldre utrustning.

ABB:s åtagande omfattar rivning av

befintlig utrustning, leverans och montage

av motor, drivsystem och transformator. Nya

drivlinan ska installeras och tas i drift under

sommaren 2013.

– Att Ovako:s val av leverantör föll på

ABB beror bland annat på tidigare referenser

och det förtroende vårt motor- och drivsystemskunnande

skapade under förarbetet med

projektet, säger Jonas Gärd, operativ chef

för enheten Rolling Mills inom ABB Process

Automation.

KÄLLA: ABB

fakta

Ovako är en ledande

europeisk producent av

komponentstål till kunder

inom kullager-, transportoch

tillverkningsindustrin.

Produktionen omfattar

låglegerat stål och kolstål i

form av stänger, rör, ringar

och förkomponenter. Bolaget

har 11 produktionsorter och

ett flertal säljbolag i Europa

och USA. Omsättningen 2011

uppgick till 1 121 miljoner

euro och antalet anställda

var 3 239. Den totala

produktionskapaciteten är

1,3 miljoner ton stål per år.

ABB är ledande inom kraftoch

automationsteknik.

Deras lösningar förbättrar

prestanda och minimerar

miljöpåverkan för

energiföretag och industrier.

ABB-koncernens bolag

verkar i omkring

100 länder och

har runt 145 000

medarbetare.

Fastighetsägarna är en rikstäckande branschorganisation som representerar

cirka 16 000 fastighetsföretag. Organisationen består av fyra regioner varav

Fastighetsägarna GFR är den största med drygt 5 100 fastighetsföretag

som äger 16 500 fastigheter inom Västra Götalands-, Värmlands-, Hallands-,

Jönköpings, Kalmar- och västra Östergötlands län.


www.svenskleverantorstidning.se

bygg 7

Naturstensprodukter av högsta kvalitet

Fyra generationers erfarenhet borgar

för att köks- och badrumsinredning

i natursten från Bröderna Ahlgrens

Marmorinredningar AB har en kvalitet

som är bland det bästa på marknaden.

– Alla våra naturmaterialprodukter är

unika och måttanpassade, precis som

ingen sten är den andra lik, säger Kenn

Ahlgren, en av två bröder som driver

företaget.

Det var Carl-Oskar Ahlgren som startade

ursprungsföretaget i Göteborg 1926. 1994 flyttade

familjen och även det företag som sonsonen

Lennart Ahlgren startat några år tidigare till

Remmenedal utanför Herrljunga där verksamheten

fortfarande bedrivs. Nu är det hans söner

Kenn och Pierre – i fjärde generationen – som

har ansvaret.

– Vår affärsidé är inte att vara billigast men

bäst på det vi gör. De senaste fem åren har vi haft

en stark utveckling. Tillverkningen blir alltmer

moderniserad med datorstyrda maskiner och för

två år sedan invigde vi en modern anläggning

på 600 m 2 och nu byggervi ett nytt lager på 300

m 2 . Vi vågar påstå att granit, marmor, skiffer och

kalksten har många fördelar jämfört med andra

material, speciellt vid ändamål som diskbänkar,

bardiskar och golv. Våra leverantörer av natursten

kommer från Italien. Det är i Italien som man

hittar den bästa råvaran, säger Kenn Ahlgren.

Inredningsarkitekter, köksleverantörer som

Kvänum och Tibrokök, byggherrar, fastighetsägare,

hotell med flera utgör företagets målgrupp.

– Våra produkter – som säljs via återförsäljare

– är helt kundanpassade och vi har som mål att

alltid ha nöjda kunder. Alla kunder behandlas

lika, liten som stor, och vi kan lova snabba och

säkra leveranser. Skulle det mot förmodan bli

något fel så löser vi det naturligtvis, förklarar

Kenn Ahlgren och berättar:

– Vi har bland annat gjort bänkskivor till köket

i kronprinsessan Victorias och prins Daniels

bostad på Haga slott i Solna och även till stadsministerbostaden

i Sagerska huset. Nu levererar

vi inredningsdetaljer i marmor till etapp 3 av

badrumsrenoveringen på det 10-årsjubilerande

hotellet Hilton Stockholm Slussen. Vi har tidigare

gjort allt till etapp 1 och 2.

RESEARCH HÅKAN LARSÉN

TEXT ARNE ÖSTER

Allt för att vårda och bevara både skepp och hus

Hos oss på Claessons Trätjära finner du traditionsenliga byggnads- och

underhållsmaterial, kompletterat av verktyg och redskap i samma anda, för torp,

kyrkor och slott, för nya och gamla hus, allmogebåtar, skutor och skepp. Det

började med att vi sökte efter en leverantör av trätjära då vår gamla allmogebåt

behövde tjäras på nytt. Vi hade dessutom bekanta med intresse för träbåtar. Sedan

har det utvecklats från bisyssla till en butik med brett men ovanligt sortiment,

berättar Staffan Claesson.

Redan 1977 köpte Staffan Claesson, som är

arkitekt i grunden, de första faten trätjära, ett fat

ugnsbränd importerad tjära och ett med dalbränd

kvalitet från Västerbotten. Mängden var 400 liter

och trätjäran delades i första hand med ett antal

träbåtsvänner. Efter att ha försett bekantskapskretsen

med trätjära av bästa kvalitet så fanns det

en ansenlig mängd kvar och detta lade grunden

till vad som skulle bli en bisyssla de kommande

tio åren.

I samband med handeln med trätjära så

väcktes intresset för träbyggnation och mer traditionella

metoder för underhållsbehandling av trä

och därför togs även andra underhålls- och byggmaterial

in i sortimentet som linoljor, terpentin,

linoljefärg m m.

Sortimentet omfattar idag drygt 2500 mer

eller mindre ovanliga artiklar.

Kunderna uppvisar också en stor spännvidd.

Från privatpersoner, muséer,

måleri- och byggföretag till färgfabrikanter,

träbåtägare och varv.

– Gamla tiders hantverkskunnande och material

hade egenskaper och kvaliteter som var överlägsna

dagens. Vår affärsidé är att fylla behovet av

traditionsenliga underhållsmaterial för att vårda

och bevara både hus och skepp, säger Staffan

Claesson.

Trätjäran, som ursprungligen var den enda

produkten, står idag för 25% av verksamheten.

Idag går 20% av försäljningen till kunder i

Norden och övriga Europa.

Närheten till Älvstranden i Göteborg med

den marina kultur som alltid funnits gör att

den marina utrustningen är självklar i Staffans

sortiment. Man kan bland väldigt många olika

produkter även beställa 15 fots åror som är världsunikt

och endast tillverkas i Bollebygd som ligger

strax utanför Göteborg.

Staffan Cleasson

Sen 1990 har Staffan jobbat heltid med sitt

och familjens företag Claessons

Trätjära AB. Företaget har fyra anställda som

säljer, lagerhåller och erbjuder experthjälp inom

alla områden.

Inspiration och kunskap finns i mängd och

de som vill veta mer om träbehandling både

till byggnation och för marint bruk är mer än

välkomna berättar Staffan Claesson för Svensk

Leverantörstidning.

RESEARCH FREDRIK JOHANSSON

TEXT ARNE ÖSTER

Anno

1926

Bröderna

AHLGRENS MARMOR


8

bygg

Vasakronan

startar projekt

på Telefonplan

Regeringen har nu godkänt

det tioåriga hyresavtal som

tecknats mellan Vasakronan

och Försäkringskassan. Det blir

startskottet för ytterligare ett

större moderniseringsprojekt

som omfattar totalt 33 000

kvadratmeter med en investering

på 320 miljoner kronor.

Under 2000-talet har industri-området,

som förknippades med LM Ericsson och

industri, successivt vitaliserats till att bli

en levande stadsdel. Nu tar Vasakronan

ett steg i utvecklingen och moderniserar

den byggnad som varit den sista enheten i

Ericssons utflyttning från området.

Projektet har startat och när Försäkringskassan

flyttar in kommer fastigheten

att hålla högsta standard på fler än ett

sätt. Interiören fräschas upp, fönster byts

ut, tekniken uppdateras och byggnaden

ska miljöcertifieras. Skyddade delar av

fastigheten hanteras varsamt för att bevara

känslan.

Cirka 3 000 personer bor eller arbetar

på Telefonplan och området fortsätter

att växa. Vasakronan har sedan förvärvet

2000 moderniserat de flesta byggnaderna

och byggt nya bostäder. Helt nya verksamheter

har etablerat sig parallellt med

att Ericsson lämnat området. Idag ligger

uthyrningsgraden på 92 procent och

intresset för området ökar för varje år.

Försäkringskassan beräknas flytta in

på Telefonplan till årsskiftet 2013/14.

Då kommer lokalerna att rymma 1 250

arbetsplatser.

Fler bostadsrätter i

Rynningeåsen i Örebro

NCC Construction ska snart börja

bygga 20 bostadsrätter i kvarteret

Omgången 1 i Rynningeåsen.

Hustypen som kallas P303 innebär

kort byggtid, välplanerat och

energisnålt med en känsla av småhus.

Ordern ifrån Svenska Hyreshus är värd

23 miljoner kronor.

– Intresset för Brf Plutonbrigaden och kvarteret

Omgången 1 är mycket stort och det ser

ut att bli ett populärt område för barnfamiljer.

Örebro tampas som många andra städer med

bostadsbrist, så att kunna bygga snabbt är

viktigt, säger Jan Dahlqvist, på NCC Construction

i Örebro.

NCC har tagit fram bostadsprodukten P303

Tvåvånings Flerbostadshus som bland annat

gör den totala byggtiden kortare.

– P303 är ett perfekt val för ett område där

suget efter bostäder är stort eftersom den standardiserade

byggprocessen och det låga priset

på lägenheterna gör att inflyttning kan ske

snabbare, säger Henrik Lindblad, chef marknad

och affär för P303 på NCC Cvonstruction.

Andra fördelar med P303 är låg driftkostnad

och klimatpåverkan. Energianvändningen i de

projekt som hittills byggts enligt P303 ligger

långt under rådande byggnorm.

Lägenheterna är smart planerade med

genomgående parkettgolv, helkaklade badrum

och gott om plats för förvaring. Varje lägenhet

får också en egen terrass eller uteplats.

NCC:s nya bostadsprodukt gör byggtiden kortare.

– Vi är nöjda med att samarbetet med

NCC fortsätter. Efter ett första projekt på 62

lägenheter vidareutvecklar vi nu Rynningeområdet

i Örebro med populära och hållbara

bostäder för framtiden, säger Misha Moeremans

d’Emaus, vd på Svenska Hyreshus AB.

Storleken på de 20 lägenheterna kommer

vara 67 eller 83 kvadratmeter. Husen byggs

i två vångar, med balkong och terrass respektive

uteplats. Bygget av husen börjar redan i

september och inflyttning är beräknad till

sommaren 2013.

KÄLLA: NCC

fakta

www.svenskleverantorstidning.se

Produkten Tvåvånings Flerbostadshus

P303 Tvåvånings Flerbostadshus är en

husprodukt för marknära bostadsrätter

eller hyresrätter i två plan. Enheter om

två likadana lägenheter ovanför varandra

kombineras till huskroppar. Minsta

möjliga huskropp består av två enheter,

det vill säga fyra lägenheter. Därefter kan

enheterna paras ihop på olika sätt för att

skapa längor eller hela gårdsmiljöer.

Alla har egen uteplats – Utanför

varje enhet på två lägenheter

finns en kringbyggnad med plats

för lägenhetsförråd. Ovanpå

lägenhetsförråden finns terrass för

lägenheten på andra våningen. De

boende på entréplan har sin uteplats

på andra sidan huset. Lägenheterna

är yteffektiva och har en generellt hög

standard med helkaklade badrum,

trägolv, stora fönster, rundgång och en

utformning som ger ett modernt, ljust

boende.

Smarta lösningar – Byggnaden har en

isolerad tung stomme av platsgjuten

betong. Även bjälklag består av betong.

Våtrum och kök bildar tillsammans det

vi kallar ”POD” i husets mitt. För att

underlätta drift ligger alla installationer

samlade i lättåtkomliga kanaler, som

döljs snyggt i inomhusmiljön.

Lättmöblerat – Ventilation och

luftburen värme distribueras genom

lägenhetsbaserade värmeväxlare.

Lägenheterna behöver alltså inte

radiatorer, vilket också gör dem

lättmöblerade. Undercentralen göms i

kringbyggnaden.

Maskiner & reservdelar!

Vi säljer och hyr ut

tryckluftsdrivna och hydrauliska

bergborrmaskiner.

även reparationer på maskiner

Saxdalsvägen 2, 771 65 Ludvika, Kontor 0240-374 95 el. 0240-370 50

Verkstad 0240-370 01, Fax 0240-376 58, Bo Nilssons 070-7445666

E-post: info@gruvteknik.com, Hemsida: www.gruvteknik.com


www.svenskleverantorstidning.se

bygg 9

Färre superföretag inom byggindustrin

Veckans Affärers senaste lista över

Sveriges superföretag visar att antal

superföretag inom byggbranschen

sjunker. Listan baseras på en

granskning av alla svenska företag,

som PAR har genomfört. För tredje

året i rad blir antal superföretag

inom byggbranschen färre. Från 25

bolag förra året till 21 i år. Andelen

superföretag i branschen är också

låg, 0,06 procent, långt under

riksgenomsnittet på 0,10 procent.

Sveriges tre största superföretag inom byggnadsindustrin

är Byggnadsaktiebolaget Tornstaden,

Olof Mobjer Entreprenad samt Signal

och Banbyggarna i Dalarna. Undersökningen

och analysen är gjorda av PAR, som har rankat

alla svenska företag efter sex avgörande kriterier.

PAR är ledande på att hjälpa företag att skapa fler

affärer genom bland annat avancerade analysmetoder.

Totalt har i år har 317 svenska företag kvalificerat

sig som superföretag. Nästan lika många

som förra året, då det var 318 företag. Men det är

en kraftig minskning sedan toppåren 2008 (426

företag) och 2009 (434 företag). En starkt bidragande

orsak är den svaga konjunkturen.

– Att den kraftiga minskningen av antal superföretag

har avtagit tyder på att konjunkturnedgången

håller på att mattas av. Undersökningen

visar att det är svårt att både ha en snabb tillväxt

och en hög lönsamhet samtidigt, under flera

år i rad. De gemensamma faktorer som vi ser

skiljer superföretagen från andra företag är att

de i allmänhet är bättre på marknadsföring och

försäljning, både mot befintliga och nya kunder,

säger Per Weidenman, som är chefsanalytiker på

PAR och har utvecklat modellen som undersökningen

bygger på, i ett pressmeddelande.

Byggindustrins superföretag

Tabellen visar byggnadsindustrin tio största

superföretag efter omsättning. Hela listan, mer

information, trender, analys och sökfunktion

finns på: www.par.se/superforetagen

Superföretagen skapar en femtedel av jobben

Trots att det bara är cirka 0,5 procent av de

svenska företagen som någon gång har rankats

som ett superföretag (cirka 1 700 stycken), har de

skapat 22 procent av alla nya jobb i det svenska

näringslivet under den senaste tioårsperioden.

– Om fler företag skulle titta på hur superföretagen

arbetar skulle fler arbetstillfällen kunna

skapas i Sverige. Nästan alla företag kan lära sig

något om hur de kan förbättra sina verksamheter

och öka lönsamheten genom att studera hur

superföretagen arbetar, säger Per Weidenman,

chefsanalytiker på PAR.

Energi och miljö ökar mest

Störst andel superföretag finns för tredje året

i rad i dagligvarubranschen. Där 0,36 procent av

företagen klarar kraven för att bli ett superföretag,

långt över riksgenomsnittet på 0,10 procent.

Efter förra årets tillbakagång ökar återigen

antal IT-bolag som klassificeras som superföretag.

Från 25 företag förra året till 32 stycken i år. Även

andel superföretag i branschen ökar från 0,17

procent till 0,21 procent.

Den tydligaste trenden finns bland industriföretagen.

Under 2009 var andelen superföretag i

branschen hela 0,42 procent. Andelen har successivt

minskat sedan dess och är i år är bara 0,10

procent.

Svenska superlistan: Bransch för bransch

Tabellen visar antal superföretag inom varje

bransch de senaste åtta åren och andelen superföretag

inom respektive bransch för 2012. Mer info:

www.par.se/superforetagen

Acne Studios största superföretaget med

kvinnlig vd

Andelen kvinnliga vd:ar i superföretag minskar

från 7,9 procent förra året till 5,6 procent i år.

Det är den lägsta noteringen sedan mätningarna

började. Flest kvinnliga vd:ar finns det inom

sektorn Hälsa och utbildning, där andelen är hela

17 procent. Acne Studios är det största superföretaget

med en kvinnlig vd och är det trettonde

största superföretaget totalt, räknat efter omsättning.

– Med kartläggningen av Sveriges superföretag

vill vi inspirera andra företag till att bli mer framgångsrika.

Det är också ett sätt för oss att visa att

vi är ledande på att analysera företagens verksamheter.

Fördjupade analyser av det här slaget ger

bättre möjligheter för våra kunder att skapa fler

affärer med sina kunder och att skaffa nya kunder,

säger Anders Fransson, vd för PAR.

Superföretagen skiljer sig från andra företag

Superföretagen arbetar i allmänhet smartare

än andra företag. Många genom bättre dialog och

kommunikation med sina kunder. De företag som

samtidigt kan visa en långsiktig försäljningstillväxt,

uthållig lönsamhet, långsiktigt fungerande

resurshushållning och en bra finansieringsstrategi

har goda möjligheter att nå superföretagsstatus.

PAR:s modell för att identifiera och ranka

Sveriges Superföretag bygger på de svenska aktiebolagens

ekonomiska prestationer. Modellen tar

hänsyn till och väger samman bolagens tillväxt,

vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och

finansiering under de senaste fyra åren. Av alla

existerande aktiebolag är det endast 317 företag

som kommer med på 2012 års topplista.

PAR:s superkriterier

Undersökningen är framtagen av Per

Weidenman, chefsanalytiker på PAR, som i åtta år

tillsammans med Veckans Affärer tagit fram Årets

Superföretagare. Topplistan med 317 företag

baseras på PAR:s ”Supermodell” för ekonomisk

kvalitet. Denna modell visar företagens ekonomiska

prestationsförmåga. De ekonomiska

parametrar PAR väger samman för varje enskilt

företag är: tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet,

kapitalstruktur och finansiering.

För att bedöma varje enskilt företag jämförs

dess ekonomiska prestation (avseende de sex parametrarna)

med referensvärden baserade på prestationen

hos alla andra företag med motsvarande

storlek och verksamhet. Bedömningen är alltså

relativ, så att vi kan identifiera de bästa företagen

oavsett låg- eller högkonjunktur. Bedömningen

är också storleksneutral, de ”bäst presterande”

företagen återfinns bland både större och mindre

företag.

För att ta fram listan med ”Superföretagen”

har PAR därtill gjort denna bedömning för de

senaste fyra åren, för alla företag som existerat

sedan år 2007. Listan innehåller alltså företag

som under fyra års tid presterat bättre tillväxt än

andra jämförbara företag, men som också under

samma tid haft bättre vinst, avkastning, effektivitet

och kapitalstruktur än andra jämförbara

bolag. Utöver detta har vi satt som villkor att företagen

ska ha en omsättning på minst 10 miljoner

kronor under det senaste året. (Drygt 50 000

aktiebolag i Sverige under 2012.) Det är alltså

extremt svårt att kvalificera sig till denna lista,

och i den sammanställning som PAR genomfört

under september och oktober 2012 är det endast

317 aktiebolag i Sverige som haft bäst betyg

under de senaste fyra åren.

fakta

KÄLLA: PAR

PAR hjälper svenska och

internationella företag att

skapa affärer genom att hjälpa

dem skaffa fler och närmare

relationer med sina kunder.

PAR är en komplett leverantör

av affärsinformation i Sverige,

Norden och Europa. Företaget

har fler än 4 000 kunder och

fem kontor runt om i Sverige.

Huvudkontoret ligger i Stockholm

och representationskontor finns

i Malmö, Örebro, Göteborg och

Östersund. PAR har totalt 135

anställda och ingår i Bisnodekoncernen,

en av Europas

ledande leverantörer av digital

affärsinformation med drygt 3

000 medarbetare i 17 länder i

Europa.

KÄLLA: PAR

!"#$%!#&"#'(%!!%#%)##

*+,$-&.!#/!0/11#-(2#3).!##

13'%#0/&!/!4.!#/#&/!##

'5%+062-!.7

Vad är en QR-kod

och vad används den till?

En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydligt

mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och

med att många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas

användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på

reklamskyltar och i tidningsannonser, där läsaren kan scanna in

en QR-kod med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida

med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur

du kan använda en QR-kod i din annons!


10 produktnyheter

www.svenskleverantorstidning.se

Bosch miljövänliga diskmaskin

vinner Råd & Röns tuffa test

Bosch diskmaskin ActiveWater, SMU 50M62SK, kommer på första tabellplats och

har blivit testvinnare i tidningen Råd & Röns diskmaskinstest.

Det tuffa testet har omfattat diskförmåga, miljö, tidsaspekt, kvalitetsintryck, hanterbarhet,

ljudnivå och manual. Diskmaskinen är en del av Green Technology inside; Bosch

egen kategorisering för produkter som både åstadkommer fulländat resultat och är resurssnåla.

Som alla Bosch produkter, tillverkas diskmaskinen på miljövänligast möjliga sätt.

Testvinnaren SMU 50M62SK finns även i rostfritt och svart.

Fem program: Intensiv 70 °C, Auto 45–65 °C, Eco

50 °C, Party 45 °C, Försköljning.

Låg ljudnivå: 44 dB(A) re 1 pW. Energieffektivitetsklass:

A++, Torkeffektivitetsklass: A.

Årlig konsumtion i program Eco 50°C: 2800

l vatten/262 kWh (baserat på 280 diskomgångar

då maskinen är kopplad till kallvatten).

För mer information besök www.bosch-home.se

Ytterligare återförsäljare börjar sälja

elbilen Nissan Leaf i höst

Efterfrågan på miljövänliga bilar ökar stadigt. Den till 100 procent eldrivna bilen Nissan LEAF finns

nu tillgänglig hos ytterligare tolv Nissan-återförsäljare runt om i Sverige.

Nu presenterar Nissan återförsäljare av Nissan LEAF på ytterligare elva nya platser i Sverige. Hittills har

den 100 procent eldrivna bilen kunnat köpas i Stockholm och Malmö men i somras tillkom tre återförsäljare

i Helsingborg, Uppsala och Mölndal. Nu blir det alltså tolv nya återförsäljare när Hedin Bil i Kristianstad,

Halmstad och Trollhättan, Mobility Motors i Lund, Veho Bil i Karlstad och Örebro, Anetom Bil i Sandviken,

Habil i Jönköping, Biva i Norrköping, Hugo Ericsson Bil i Storå, Bil-Dahl i Umeå och Smiths Bil i

Järfälla också börjar sälja Nissan LEAF.

Nissan LEAF blev 2011 utnämnd till Årets bil i Europa, till World Car of the Year och i Euro NCAP fick

Nissan LEAF fem stjärnor.

Kolla förbrukningen med en app

Minol, som erbjuder individuella mätningar till lägenhetsinnehavare, möjliggör dygnsavläsning av vatten, el och värme i

mobiltelefonen.

Det har tidigare varit svårt att se den direkta effekten av att snåla på vatten, el och värme. Resultatet kommer först senare via en

räkning. Om man på ett enkelt sätt kan få överblick över sin energiförbrukning är steget till att börja spara kortare. Med appen går

det i princip direkt att se effekten av att exempelvis stänga av alla standbyfunktioner eller att duscha hälften så länge.

Tanken är att tillgängligheten till mätdata gör att människor blir mer benägna att spara.

Även de som är anslutna till de befintliga 80 000 mätpunkterna i Sverige som Minol administrerar, kommer att kunna se sin

förbrukning och statistik i mobiltelefonen.

Genom att följa konkreta och handfasta tips om resurssnålt boende kan studenter som bor hos Hyresbostäder i Växjö påverka sin

boendekostnad och samtidigt bidra till en bättre miljö.

Läs mer på www.minol.se

Termiska säkerhetsventiler

för husägare

Esbe hjälper installatörer runt om i Europa att förse husägare med

produkter och lösningar för reglering av värme och kyla i vätskeburna

system.

Fokus riktas på att vidareutveckla den förnyelsebara energitekniken för

att minska koldioxidutsläppen. Som ett bidrag till just detta har företaget

utökat sitt utbud för fastbränsleprodukter. ESBE rökgastermostat CTF 150

är avsedd för till- och frånreglering av cirkulationspumpar och laddgrupper.

Rökgastermostaten består av en temperatursond ansluten till en reglerenhet.

Reglerenheten kan användas till att styra

Strömtillförseln till en cirkulationspump eller en laddgrupp med integrerad

cirkulationspump. Dessutom kan den enkelt ställas in på en måltemperatur

mellan 20°C och 240°C genom att vrida på inställningsratten.

För mer information besök www.esbe.se

Projektplace förenklar för

fastighetsförvaltare

Förvaltnings- och projektmallen i Projectplace är ett av marknadens bästa projektverktyg

för fastighetsförvaltare. Information kan delas med hög säkerhet och utan tidsspill mellan

projektmedlemmar, driftteknisk förvaltning och hyresgäster med behörighet.

Fastighetsförvaltare, anlitade projektledare och projektmedlemmar kan komma åt relevanta

handlingar och hantera känsliga dokument på ett säkert sätt samt dela information.

Förvaltnings- och projektmallen hjälper fastighetsförvaltare genom att:

Sammanfatta dokument och ritningar i en förvaltningsprocess eller ett ombyggnadsprojekt.

Etablera en struktur med spårbarhet i alla projektmoment och tydlig arbetsfördelning.

Göra det möjligt att bjuda in projektdeltagare med olika läs- och skrivrättigheter baserat på

projektroll.

Säkerställa att arkitekt och konsulter ansvarar för att gällande ritningar laddas upp och att

entreprenörerna ansvarar för att kontrollera att den senaste bygghandlingen finns på plats.

Läs mer på www.projectplace.se


www.svenskleverantorstidning.se

produktnyheter 11

Lätt röjning med nya snöslungor

Att skotta tunga snömassor kring huset kräver styrka. Med hjälp av McCullochs nya snöslungor görs jobbet effektivt, snabbt

och med tydligt resultat.

Lika härligt och vackert som snön lyser upp i vintermörkret, lika betungande kan det kännas att hålla gångar och trappor fria från snö.

Tack vare McCullochs nya snöslungor görs jobbet enkelt, snabbt och effektivt.

SB121 är en kompakt en-stegsmodell som med lätthet klarar av att underhålla garageuppfarter och trädgårdsgångar. Arbetsbredden är

53 cm.

PM55, med arbetsbredd på 61 cm, är en kompakt modell med hög kapacitet, också den lämplig att använda för lite mindre ytor.

PM85 är den mer välutrustade modellen för större ytor. Motorn har elstart och en arbetsbredd på 68 cm. Modellen har servostyrning

som gör den enkel att manövrera. Den kontrolleras med den lättåtkomliga avtryckaren på panelen som gör det möjligt att köra varje hjul

separat vilket ger över-lägsen manövrerbarhet och utrymme för snäva svängar i 180 grader. På PM85 sitter en praktisk halogenlampa som

gör det lätt att skotta i mörker.

PM55 och PM85 är utrustade med kraftiga Briggs & Stratton-motorer och bränsletankens volym på dessa är 3 liter. SB121 har en

LCT-motor med en bränsletankvolym på 1,5 liter. Alla modeller har kraftigt mönstrade däck som ger bra dragkraft och det finns även

praktiska överdrag för att skydda maskinerna när de förvaras.

Smart Elcentral – en innovation

för små och medelstora fastigheter

Eze System har utvecklat en smart

elcentral för fastighetsautomation

av små och medelstora fastigheter.

Att kombinera normalt elskydd

med möjligheten att mäta energi

och styra exempelvis värme ger en

lösning som passar i alla typer av

fastigheter.

Oavsett storlek behöver en fastighet

styrsystem för att kunna fungera effektivt.

Att mindre byggnader ofta saknar

smarta lösningar för detta beror på att

det är för dyrt och komplext.

– Nu finns lösningen genom

den smarta elcentralen, säger Niklas

Zandelin VD för eze System. Det är ett

system som tillför intelligens, styrning

och övervakning i mindre och mellanstora

byggnader. Genom att använda

elcentralen även för styrning och larm

minskar behovet av hårdvara, kostnaden

blir lägre och installationen enklare.

Elcentralen erbjuder normalt elskydd,

larm och mätning samt loggning av

energi och temperatur, styrning av

uppvärmning, ventilation och närvarostyrd

belysning.

Läs mer på www.ezesys.se

Ford ökar lanseringstakten

för nya produkter i Europa

Ford påbörjar lanseringsoffensiv för nya produkter i Europa i jakten på viktiga

tillväxtmöjligheter där större bilar, SUV-modeller och transportbilar ingår. Helt ny

design för Fords utbud av transportbilar i Europa under de närmaste två åren med

intressanta funktioner och klassens lägsta ägarkostnader.

Nyligen presenterade Ford Motor Company sina planer på en lanseringsoffensiv för

nya produkter i Europa.

Del av företagets tillkännagivande inför Ford Europas produktoffensiv:

sive

nya Transit, Transit Custom, Transit Connect och Transit Courier samt en serie nya

Tourneo-minibussmodeller

Transportbilar

Försäljningen av transportbilar i Europa beräknas växa med mer än 30 procent till

nästan 4 miljoner per år till 2017; segmentet av små transportbilar förväntas växa med

mer än 70 procent. Läs mer på www.ford.se

Bosch lanserar nytt sladdlöst verktyg:

GSR 18 V-LI HX är en kraftfull skruvdragare

GSR 18 V-LI HX Professional, den kortaste skruvdragaren i sin klass

Mäter bara 153 mm och väger endast 1,7 kilo

Klarar upp till 500 skruvar på ett fullt uppladdat 3,0 Ah 18 volt LI-batteri

Har en multifunktionell bithållare för snabba byten av bits

En del av Bosch Click and Go systemverktygsserie

Prestanda, design och storlek är kritiska attribut vid val av elverktyg. Därför har den

populära skruvdragaren GSR 18 V-Li i Bosch Dynamics-serie fått en lillebror som är

ännu mer kompakt.

GSR 18 V-LI HX Professional har en låsbar multifunktionell bithållare som till en

fjärdedel är inbyggd, vilket gör den 32 mm kortare än sin storebror. Eftersom maskinen

är utvecklad för att göra byten av bits så smidiga som möjligt är den särskilt användbar för

ingenjörer och personer verksamma inom möbelbranschen och industrin, där man ofta

använder många olika sorters skruvar under en och samma arbetsdag.

GSR 18 V-LI HX Professional finns hos ledande återförsäljare av professionella verktyg

och ingår i Bosch världskända Click and Go-system.


12 industri

www.svenskleverantorstidning.se

Allt från slit- och reservdelar

till hela krossanläggningar

Det norska företaget Scandia Maskin

AS i Drammen, utanför Oslo, är väl

etablerade på krossrmarknaden i Norge.

Företaget levererar både slitdelar,

reservdelar, mobilatransportörer och

andra typer av maskinutrustning och

hela krossanläggningar. Scandia Maskin

finns sedan ett par år tillbaka även i

Sverige.

– Scandia Maskin är en heltäckande leverantör

av krossutrustning där vi har samlat på

oss kvalitetsagenturer inom varje enskild process

– förkrossar,spindel- och konkrossar, mobila och

stationära transportörer, matare, siktar o s v – och

har även agenturer för betong- och torrbruksanläggningar.

Vår huvudverksamhet är att förse våra

kunder med högkvalitativa slit- och reservdelar till

samtliga märken av krossanläggningar. Scandia

Maskin har sitt ursprung i Norge, där de har

varit verksamma i 20 år. Företagets säte och vårt

huvudlager finns i Drammen. 2010 kom Scandia

Maskin till Sverige, där jag är delägare i och VD

för det svenska bolaget. Vi har försäljningskontor

i Nol och i Malmö samt ett lager i Borås och

bland våra kunder finns NCC, Swerock, Skanska

m fl, berättar Ove Adolfsson på Scandia Maskin.

– Fördelen med att komma till oss är att vi kan

handplocka det bästa ur våra agenturers produktprogram

för att kunna erbjuda kunden den bästa

lösningen. Oavsett om det gäller att byta ut en

enstaka maskin eller etablera en helt ny anläggning.

Vi kan även hjälpa till med processoptimering,

ritningar och hela projekt. Vårt huvudmål

är att sänka kundens kostnader per ton krossmaterial

samt öka kvaliteten, säger Ove Adolfsson.

Bland huvudagenturerna återfinns:

Excel Foundry & Machine – amerikansk tillverkare

av reservdelar till de flesta krossutrustningar

på marknaden i Skandinavien.

Lippmann – amerikansk tillverkare av förkrossutrustning.

Raptor – amerikansk tillverkare av kon- och

spindelkrossar.

Österrikiska Binder+Co och SBM Mineral

Processing GmbH – österrikiska tillverkare av

bland annat siktar, slagkrossar och rotopaktorer.

Ezystack – Irländsk tillverkare av larvburna

transportband.

Yoon Steel från Malaysia levererar slitgods med

manganlegeringar.

RESEARCH STEFAN CAREWALL

TEXT ARNE ÖSTER

Industrivägen 1, 449 44 NOL, Ove Adolfsson 0766-27 78 81, Juha Ekholm 0734-00 06 27


www.svenskleverantorstidning.se

industri 13

En ledande tillverkare av sträckfilmsmaskiner

Pallbytare

Toppy Inverter

Inriktningen hos Atlanta Stretch

AB i Västra Frölunda är utveckling,

tillverkning och försäljning av hel- och

halvautomatiska sträckfilmsmaskiner.

– Vi erbjuder kompletta

förpackningslösningar till både små

och stora företag över hela Sverige,

säger företagets VD, Claes Winblad.

Atlanta Stretch anses vara en av de mest innovativa

och ledande tillverkarna av sträckfilmsmaskiner

i Europa.

Företaget erbjuder ett komplett sortiment av

sträckfilmsmaskiner för inplastning och transportsäkring

av gods. Sträckfilmsmaskinerna är

utrustade med den senaste generationens filmvagnar

med försträckningssystem för att optimera

och reducera filmförbrukningen. Även ett flertal

tekniska lösningar har introducerats på

sträckfilmsmaskinerna, som bland annat

underlättar installation och underhåll.

Utöver märket Atlanta Stretch är

företaget också återförsäljare för Area

Packaging, Mac Due, Messersi och

Toppy. Samtliga är italienska märken.

– Vi saluför både hel- och halvautomatiska

maskiner. Med en halvautomatisk

maskin sätter man godset

på ett vridbord och fäster filmen.

Därefter roterar vridplattan

och godset plastas in.

På så sätt säkras godset att stå stadigt och det blir

transportskyddat. En helautomatisk maskin är

oftast kopplad till en line, berättar Claes Winblad.

Area Packaging tillverkar horisontella sträckfilmsmaskiner

för långa gods, till exempel rör och

gipsskivor.

Mac Due tillverkar krympfilmsmaskiner och

Messersi gör bandningsmaskiner för transportsäkring.

Sedan i våras erbjuds också märket Toppy, som

har hel- och halvautomatiska pallbytare.

– Vi har en stor bredd i vårt sortiment och kan

åta oss att bygga en hel förpackningsline. Vi säljer

även förbrukningsmaterial till våra maskiner,

berättar Claes Winblad.

Bland återkommande kunder kan nämnas

SCA, Marbodal och Saint-Gobain.

Atlanta Stretch ställer ut på Scanpack 2012

den 23-26 oktober på Svenska Mässan i Göteborg.

RESEARCH: STEFAN CAREWALL

TEXT: ARNE ÖSTER

DHL utökar stort reservdelsuppdrag

för Volvo Personvagnar

DHL Supply Chain har tecknat nytt avtal

om reservdelsdistribution med Volvo

Personvagnar och förlänger samtidigt

två befintliga avtal. Avtalen innebär

att DHL sköter Volvo Personvagnars

reservdelshantering från ytterligare

lager i Sverige, nu totalt fyra stycken.

DHL Supply Chains lager verkar som

lokala distributionscenter (LDC).

Volvo Personvagnars utveckling av LDC

konceptet har varit och är framgångsrik i flertalet

marknader i Europa. DHL Supply Chain

har förtroende som samarbetspartner för drift

av denna verksamhet för vissa regioner i Sverige,

Tyskland och Storbritanien.

Med LDC-konceptet, som idag har 11 år på

nacken i DHL:s regi, kan verkstäder och återförsäljare

få reservdelar levererade upp till tre gånger

per dag. Mekanikern registrerar vilka delar som

behövs för reparationen av respektive bil, varefter

varje order automatiskt transfereras, som planerad

eller akut, till LDC lagret. Där packas delarna

separat så att mekanikern får exakt de delar som

behövs till respektive bil som ska repareras.

Reservdelarna distribueras sedan med upp

till två leveranser på dagtid och en nattleverans.

Verkstaden kan minimera sitt eget reservdelslager

och får ca 90% av alla reservdelar färdigsorterade

per order, vilket ger en effektiv verkstadslogistik.

Processen utförs i DHL:s produktion, även returflöden

hanteras av DHL Supply Chain.

Med de nya lagren i Örebro och Jönköping

Telefon 031-40 31 00 | www.atlantastretch.se

täcker Volvo cirka 90 % av återförsäljarvolymen

med LDC konceptet. DHL producerar

merparten av detta i 4 av 5 svenska LDC lager.

Norrland och Gotland förses tills vidare med

reservdelar från Volvos centrallager i Göteborg.

– Vi har stor erfarenhet och kompetens

inom just reservdelslogistik. Vårt förnyade och

förlängda samarbete med Volvo Personvagnar är

ett glädjande bevis på deras fortsatta förtroende

för oss. Den helhetslösning som vi ger Volvo

Personvagnar är mycket fördelaktig och det är

mycket viktigt att vi ligger i framkant och hanterar

uppdraget på absolut bästa sätt, säger Lars Jarlros,

Commercial Manager på DHL Supply Chain.

I uppdraget ligger även miljöönskemål från

Volvo Personvagnar, som att DHL regelbundet

ser över rutterna samt förser Volvo PV med det

senaste inom miljöteknik för transporterna.

KÄLLA: DHL

fakta

DHL – Logistikbolaget

för hela världen

DHL är marknadsledande

inom logistikbranschen och

är ”logistikbolaget för hela

världen”. DHL erbjuder

expertis inom internationell

express-, flyg- och sjöfrakt,

väg- och tågtransport,

kontraktslogistik samt

internationella brevtjänster.

Med ett globalt nätverk

som består av mer än 220

länder och territorier och

med 275 000 medarbetare

över hela världen erbjuds

kunder högsta kvalitet

kombinerat med god

lokal kännedom. Allt för

att på bästa sätt kunna

tillgodose kundens behov

av tjänster som täcker

hela varuflödeskedjan.

DHL tar sitt sociala ansvar

genom att löpande arbeta

med åtgärder för att

minska klimatpåverkan

och genom att bidra med

katastrofhantering samt

utbildning.

DHL ingår i Deutsche

Post DHL. 2011 hade

koncernen en omsättning

på 53 miljarder euro.


14 industri

www.svenskleverantorstidning.se

Hållbara affärer som lönar sig för alla

Det går att göra tydliga miljöinsatser

och driva en kostnadseffektiv

verksamhet på samma gång. Allt

fler upptäcker fördelarna med att

samarbeta med Strandplast Perstorp

AB som köper in spillmaterial från

plasttillverkning samt överblivna,

kasserade och källsorterade

plastprodukter som sedan återvinns.

– Det blir en win-win-situation för alla,

inte minst för miljön, säger fabrikschef

Ulf Prytz.

Strandplast Perstorp AB är ett levande bevis på

att det går att förena ett tydligt miljöfokus med

kostnadseffektivitet och lönsamhet.

Företaget grundades i Norge

1968 där moderbolaget med

huvudkontor alltjämt finns.

Dess svenska motsvarighet,

Strandplast Perstorp AB,

startades 1998 och flyttade

till sina nuvarande

lokaler på

Elektrodvägen för

drygt tio år sedan. Idag

är verksamheten mer

aktuell än någonsin,

mot bakgrund av

de allt högre krav på

miljömässigt hållbara

verksamheter som ställs

på alla företag.

– Miljömedvetenhet är

numera en förutsättning för

framgång och kan också vara en konkurrensfördel,

menar Ulf Prytz, marknads- och fabrikschef

på Strandplast Perstorp AB.

Perstorpföretaget köper in de flesta förekommande

plastprodukter, till exempel skivor, rör,

pallar, öl- och läskbackar samt förpackningar av

olika slag. I Strandplasts anläggning mals de olika

plastmaterialen ned i små partiklar (granulat),

som tvättas för att sedan säljas vidare till olika

tillverkare av plastprodukter i såväl Sverige som

övriga Europa.

Hög kapacitet

Återvinning av plast är något som blir allt

vanligare med tiden, detta för att minska miljöpåverkan

och oljeberoende.En stor miljömässig

fördel är att plast går att återvinna flera gånger.

Ulf Prytz och hans fyra anställda besitter gedigna

kunskaper om plasttillverkning och

produktion, samt om olika

plastmaterials kvalitet och

hållbarhet. Anläggningen i

Perstorp hyser tre stationära

kvarnar samt en mobil variant

som kan transporteras till

företag för nedmalning på

plats.

I Perstorp mals och

tvättas cirka 4.000

ton plast per år, men

man har möjlighet

att utöka kapaciteten

med extra skift vid

behov. Lossning och

lastning ombesörjs på

ett smidigt sätt i anläggningen,

där man jobbar med

stor flexibilitet. Det har gett Strandplast Perstorp

AB en framskjutande position i en bransch som

hela tiden utvecklas och som onekligen ligger i

tiden.

– Allt fler inser att återvinning är en win-windeal

för alla parter – för oss och för kunden, men

mest av allt för miljön, säger Ulf Prytz.

Efterlyser fler samarbetspartner

Stena Metallkoncernen, PostNord, Autoliv

och biltillverkare som exempelvis Volvo är bara

några av de företag som har sett fördelarna med

att samarbeta med Strandplast.

– Vi efterlyser ännu fler samarbetspartner, såväl

små som stora företag och även kommuner, över

hela Skandinavien som vill sälja sitt plastavfall

till oss. De gör en miljöinsats samtidigt som de

tjänar på att sälja materialet till oss i stället för

att deponera eller bränna det, säger Ulf Prytz som

erbjuder samarbetsavtal där kunden köper en

tjänst (återvinning av eget material).

Kunden (plastprodukttillverkare) skickar

produkter (spillmaterial och defekt produktion)

till Strandplast som mal ner och tvättar plastmaterialet

och skickar tillbaka det som ny råvara till

kunden.

Ulf Prytz uppmanar intresserade företag att

höra av sig. Tillsammans diskuterar man fram

en överenskommelse kring tillvaratagandet av

kundens plastavfall.

RESEARCH: ULF STEINVALL

TEXT: ARNE ÖSTER

Vi återvinner plast!

Malning och tvättning av plast för återvinning.

Telefon 0435-342 48 | Fabrikschef Ulf Prytz 0767-88 88 77

Fax 0435 34250 | E-post: prytz.strandplast@telia.com


www.svenskleverantorstidning.se

industri 15

Supertyst reservkraft

till sommar-OS i London

Inför sommar-OS i London levererade Attacus Power två trailermonterade

dieseldrivna generatoraggregat med beteckningen GTC1000MT-80 till det brittiska

uthyrningsföretag Golden Triangle Generators.

De centrala komponenterna för reservkraftsystem

är normalt dieselgeneratorer. Normalt

levereras dieselgeneratorer i system med UPS.

Här handlade det om att leverera en lösning som

uppfyllde kundens större effektbehov.

– Eftersom generatorerna med effekten 1000

kVA skulle placeras ut i centrala London för att

bland annat säkerställa kraftförsörjningen till

TV-sändningarna från OS var det nödvändigt

att de skulle klara en ljudnivå under 65 dBA. För

bränsleförsörjningen försågs generatorerna med

en invallad 3 m3 dieseltank.

Trailern köptes in färdigregistrerad från en

engelsk tillverkare och elverket kunde därför

direkt efter att det var färdigbyggt transporteras

på allmän väg, berättar Mats Hermansson på

Attacus Power.

Det brittiska företaget Golden Triangle Generators

har sedan det bildades 1989 utvecklats och

vuxit till en betydande leverantör av dieseldrivna

generatorer till hyresmarknaden. De erbjuder ett

omfattande utbud av tjänster för att stödja ett

varierande utbud av reservkraftlösningar för till

exempel idrottsarrangemang, musik- och kulturfestivaler

eller olika industriella ändamål i Storbritannien.

– Golden Triangle har naturligtvis stor nytta

av våra reservkraftprodukter även efter sommar-

OS. Utrustningen hyrdes ut till energiföretaget

ScottishPower på ett treårskontrakt. De har även

tidigare köpt ett antal aggregat för olika ändamål,

säger Mats Hermansson.

Något annat nytt den senaste tiden?

– Onsdagen den 23 maj passerades en milstolpe

då Attacus Power levererade sitt 300:e egentillverkade

reservelverk sedan starten i maj 2010. Floran

av aggregatmodeller varierar från telekomaggregat

på 12 kVA för montage utomhus i bland annat

fjällmiljö, där det finns problem med isbildning

på masterna, till stora stationära aggregat med

effekter över 3 MVA, berättar Mats Hermansson.

Ett stort antal av de levererade aggregaten har

varit mobila och många har gått till andra länder

och används dagligen bland annat vid filminspelningar

och TV-sändningar.

Akademiska Sjukhuset förstärker

reservkraften

Under våren 2012 har ytterligare två reservkraftsaggregat

från Attacus Power slutprovats på

Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Det rör sig om

ytterligare två GTMu3000 på vardera 3380 kVA

(ESP) som tillsammans med övriga installerade

aggregat nu ger sjukhuset totalt 22 618 kVA.

De 5 största aggregaten, GTMu3000, drivs av

20-cylindriga 96-liters motorer av fabrikat MTU.

För att korta ned uppstartstiden har aggregaten

försetts med tryckluftsstartmotorer i stället för

traditionell elstart.

Ny reservkraft till Jönköping Energi Nät

Attacus Power har också fått förtroendet att

leverera Jönköping Energi Näts nya mobila

elverk. De två elverken, som vardera är på 550

kVA PRP, kommer bland annat att användas för

revisioner av nätstationer.

Vid dessa arbeten kommer aggregaten att fasas

in mot nät, enskilt eller tillsammans, och ta last

utan avbrott för kunderna. Efter utfört underhållsarbete

görs en återinfasning för att även återgången

till nätdrift ska ske utan avbrott.

För att ge sina montörer en god arbetsmiljö

och för att inte störa sina kunder valdes Attacus

Powers tystaste elverk i effektområdet, det så

kallade Golden Silence.

Kundanpassat är vår styrka

– Vi skapar dagligen avancerade och kundanpassade

aggregat med hög driftsäkerhet. Det

handlar om att ta fram en optimal lösning för

kundernas specifika behov med målet att våra

kunder alltid ska kunna känna sig trygga med sin

strömförsörjning, säger Mats Hermansson.

TEXT ARNE ÖSTER


16 industri

www.svenskleverantorstidning.se

Världsledande expert på hydronisk

distribution och rumstemperaturreglering

Erfarenhet från mer än 100 000 projekt

runt om i världen gör den världsledande

hydronikexperten TA Hydronics till den

enda leverantör du behöver, även till de

mest omfattande systemlösningarna

inom den hydroniska branschen.

Hydronik är ett begrepp som beskriver

användning av vatten som värmeöverföringsmedium

i värmesystem och

kylmedium i kylsystem.

TA Hydronics är en gobal leverantör

och expert inom hydronisk

distribution och rumstemperaturreglering

som har bildats av

tre starka varumärken med tre

unika kompetenser: TA som

är marknadsledande på hydroniska

injusteringslösningar

över hela världen, Heimeier, en

av världens största tillverkare av

radiatorventiler och termostater

och Pneumatex som är experter på

tryckhållning och vattenkvalitet.

Med dessa tre kompetenser kan

företaget hjälpa sina kunder att

optimera sina VVS-system så att

de levererar ett komfortabelt inomhusklimat

till lägsta möjliga energianvändning.

Verksamheten i Ljung, utanför

Herrljunga, startades redan 1897,

och med sina 450 anställda är TA

Hydronics i dag Herrljungas största

arbetsgivare. Sedan 1997 ingår företaget i den

brittiska koncernen IMI plc med 12 850 medarbetare

och en omsättning på 1 792 miljoner

pund.

– TA Hydronics producerar ventiler som ger

rätt flöde och tryck för optimal värme/kyla som

tillsammans med mätutrustning och beräkningsprogram

ger energieffektiva lösningar för att skapa

bästa möjliga inomhusklimat till större kommersiella

och offentliga fastigheter. Vi erbjuder en

helhetslösning som vi är ensamma om och har

bland annat levererat system till Burj

Khalifa i Dubai, en av världens

högsta byggnader, berättar Fredik

Bäckström, VD TA Hydronics.

– Vi kan i egenskap av injusteringsexperter

göra det möjligt för

dig att hålla komforten på rätt

nivå och höja verkningsgraden

i VVS-systemet med upp till

hela 30%. Vårt kunnande gäller

alla typer av hydroniska system

– konstant flöde och variabelt

flöde, statisk injustering och

dynamisk injustering, säger han.

Hydronisk injustering handlar

om att kontrollera vattenflödet.

Utan sådan injustering kommer

reglersystemet aldrig att nå sin fulla

potential. Ej injusterade system är

i idag orsaken till två tredjedelar av

alla problem med inomhusklimat.

Under 2013 lanserar TA Hydronics

ny teknik för reglering och

balansering av ventiler – en total

systemlösning som gör detta ännu

effektivare.

– Vi har väl utbildade säljare som kan

hjälpa till med tekniska problem för att hitta

Operahuset i Valencia, Spanien, har injusteringslösning från TA Hydronics.

den optimala lösningen. Vår fabrik i Annelund

(Ljung) är en högeffektiv verksamhet och

vi investerar cirka 40 miljoner kroner per år i

anläggningen, förklarar Fredik Bäckström och

berättar att företaget också har fått pris för sitt

hälsoarbete.

TA Hydronics driver också industriskola tillsammans

med Herrljunga kommun.

– Det är 6-8 elever per år som går en 3-årig

utbildning. De flesta av eleverna blir sedan

anställda av oss. Att säkerställa rätt kompetens

till vår produktion också i framtiden är mycket

viktigt för oss, säger Fredrik Bäckström.

RESEARCH HÅKAN LARSÉN

TEXT ARNE ÖSTER

TA Hydronics ger Dig de

rätta svaren på varje nivå.

Tryckhållning & Vattenkvalitet

Injustering & Reglering

Rumstemperaturreglering

Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE

Tre ledande hydroniska företag har blivit ett

för att ge Dig rätt lösningar för att kunna

optimera energianvändningen och komforten.

Pneumatex, TA och Heimeier bildar nu tillsammans

TA Hydronics. Vi kan nu erbjuda Dig allt Du behöver

för att optimera det hydroniska systemet i alla

typer av byggnader vilket även kan minska

energianvändningen med upp till 30 %.

Se hur ett företag kan hjälpa dig med alla typer av

hydroniska utmaningar på: www.tahydronics.se


www.svenskleverantorstidning.se

industri 17

Kvalificerad legotillverkare

Sedan starten 1994 har

Sölvesborgsföretaget Blekinge

Pressgjuteri AB utvecklats på ett

mycket positivt sätt, både med

avseende på resurser och maskinpark.

Med en kundkrets inom bland annat

medicinteknik samt livsmedels- och

energisektorerna är tillverkningen

specialiserad på pressgjutning

av aluminium med efterföljande

bearbetning, ytbehandling samt

montering enligt kundernas önskemål.

Flytande aluminium av vilket man gjuter främst

medicintekniska produkter.

Blekinge Pressgjuteri AB startades 1994 av

Bengt-Åke Olofsson. Verksamheten är förlagd till

egna lokaler i Sölvesborg (5 000 m2) samt i Polen

(1 000 m2).

Det har varit företagsverksamhet i lokalerna

sedan början av 60-talet då det bland annat

gjordes delar till Facit skrivmaskiner.

– Sedan starten har företaget vuxit från 5

anställda och 3-4 miljoner kronor i omsättning

till dagens 36 anställda och en omsättning på 46

miljoner. Vi har ett 70-tal kunder och tillverkar

ungefär 500 olika produkter. Vi lägger stor vikt

vid våra kunders höga krav på mångsidighet och

snabbhet samt att kunna erbjuda produkter med

rätt kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Våra

kunder behöver bara välja oss som leverantör då

vi kan ta hand om allt från tillverkning av formverktyg

till leverans av kompletta system utifrån

kundens kravspecifikation, berättar Bengt-Åke

Olofsson, grundare och delägare, och företagets

VD Michael Malmport.

Från gjutning till förädlade produkter

I pressgjuteriet finns sju pressgjutmaskiner

med en låsningskraft från 250 till 1100 ton.

Maskinerna betjänas av industrirobotar, automatisk

påfyllning och utplockning.

Bearbetningsavdelningen består av en modern

och flexibel utrustning som garanterar en jämn

och hög kvalitet. Här finns bland annat nio

CNC-styrda svarv- och fleroperationsmaskiner.

Bengt-Åke Olofsson och Michael Malmport

berättar vidare:

– Vi utvecklar också specialutrustning för en

rationell hantering vid långa serier. I vår ytbehandlingsavdelning

har vi, förutom pulverlackering,

även utrustning för kulpolering som ger en

blank och vacker aluminiumyta. För att kontrollera

vår produktkvalitet har vi, förutom tolkar

och andra vanligt förekommande mätdon, även

en egen CE Johansson mätmaskin. Vi har också

ett stort kunnande när det gäller montering och

kan erbjuda våra kunder många olika alternativa

lösningar.

– Våra produkter gjuts i återvunnen aluminiumlegering.

Det är inte bara snällt mot miljön,

det innebär också en bättre slutprodukt.

Främst inom medicinteknik

Inom området medicinteknik tillverkar

Blekinge Pressgjuteri AB komponenter till livsuppehållande

produkter, till exempel hårdvara till

respiratorer.

Företaget tillverkar även bärande detaljer till

lyfthjälpmedel och ramar för TV-skärmar för

exempelvis sjukhus.

Till företag som levererar komponenter till

livsmedelsindustrin tillverkar man bland annat

blandare och hackare.

Andra produkter som man tillverkar är fjärrrstyrda

vriddon som öppnar och stänger ventiler

samt olika komponenter för brännare och värmepumpar.

Certifierade kvalitets- och miljöledningssystem

För att uppnå sina kunders, såväl som sina

egna, kvalitets- och miljökrav, arbetar Blekinge

Pressgjuteri AB enligt ISO 9001:2008 och ISO

14001:2004 certifierade kvalitets- och miljöledningssystem.

RESEARCH ULF STEINWALL

TEXT ARNE ÖSTER

Michael Malmport,VD och Beng-Åke Olofsson

Aluminiumtackor!"#$#%&'"()*+,-.,,,,,,,-/0,12,345*#)&'"(

666+&7(89&+:';

.02


18

it

www.svenskleverantorstidning.se

Hur stor koll har ni på era domännamn

och skyddet av ert företagsnamn?

Name ISP är en svensk domännamnsregistrar med placering i Göteborg som har

visionen att bli det självklara valet när det gäller domännamn, domänportföljer

och domänförvaltning. Att registrera sitt företagsnamn och varumärke(n) som

domännamn på Internet är minst lika viktigt som att skydda sig hos Bolagsverket.

– AB Name ISP startades 2002 av mig, Martin

Leandersson, och mina kollegor Jimmy Persson

och Frei Leufvén. Vi hade varit arbetskollegor

i många år och ville ta steget att bli egenföretagare.

Företaget NameISP är specialiserat på global

domänregistrering och support. Redan från start

gick det bra och sedan har verksamheten vuxit.

Vi är fem medarbetare idag med kontor i Teknikhuset

på Radiovägen i Västra Frölunda. Name

ISP är en ICANN-ackrediterad registrar, vilket

innebär att vi registrerar domännamn direkt hos

källan, utan att gå via någon annan. Det innebär

att vi också uppfyller de stränga krav som ICANN

ställer på teknisk kompetens, försäkringar och

servicenivå, berättar Martin Leandersson.

The Internet Corporation for Assigned Names

and Numbers (ICANN) är den organisation som

bland annat bestämmer över vilka toppdomäner

som ska finnas globalt och samordnar de landsknutna

toppdomänerna.

Domännamnsregistrering

– Vi kan registrera domännamn under de flesta

toppdomänerna som finns i hela världen som till

exempel .com, .net, .org, .info och .biz. Vi är

även ackrediterade för .se, .eu och .nu och om till

exempel ett företag har ett varumärke som de vill

skydda globalt så kan de vända sig till oss för att få

det registrerat på världens alla toppdomäner, säger

Martin Leandersson.

Domänförvaltning

För företag som har många domännamn är

det viktigt att ha full kontroll över sina domäner:

Med domänförvaltning via Name ISP har du

alltid kontroll och vet när det är dags att förnya

dina domäner.

Partnerprogram

– Vi ger våra partners – som t ex kan vara internetoperatörer,

advokatbyråer eller reklambyråer –

verktygen för att på ett enkelt och mycket smidigt

sätt lyckas med sina kunders domännamnsönskemål

världen över, säger Martin Leandersson.

Köp eller sälj domännamn

Oavsett om du är ute efter att köpa ett visst

domännamn eller sälja domännamn du inte

längre använder, kan Name ISP hjälpa dig att göra

en riktigt bra och säker affär. Företaget hanterar

hela processen från kontraktsskrivning till slutlig

betalning, via en så kallad escrow-tjänst. Name

ISP försäkrar dig som köpare att domännamnet

registreras i ditt namn och att du som säljare får

den överenskomna betalsumman!

RESEARCH STEFAN CAREWALL

TEXT ARNE ÖSTER

Ett IT-företag i Göteborg med hög kompetens

IT Konsult och Support i Göteborg AB är ett IT-företag med hög kompetens och ett

brett affärsområde. Företaget drivs av Mickael Sällström sedan 2011.

IT Konsult & Support i Göteborg Mickael Sällström

Mickael har arbetat i IT-branschen sedan 1997

och har under åren skaffat sig ett brett kunnande

om IT. Efter flera år som anställd ville han stå

på egna ben och bildade bolaget IT Konsult och

Support 2011.

Mickael utför allt från byggnationer av nätverk

och brandväggar till att installera och konfigurera

olika system till kunderna.

Bred kundkrets

– Mina kunder är små och medelstora företag

över hela Sverige och de finns i alla branscher.

Det kan till exempel vara butiker, webbshopping,

byggföretag, logistikföretag och tryckerier.

Eftersom jag har arbetat i den grafiska branschen

tidigare så har jag unika kunskaper inom det

området, säger Mickael Sällström.

Mickael har också en kund från Polen och

sköter det företagets IT-miljö.

Han arbetar både från det egna kontoret i

Västra Frölunda och ute på plats hos kunderna

och han arbetar med både Windows, Mac och

Linux. Mickael är Microsoft-certifierad, vilket är

ett bevis på att han kan sin sak.

Alltid tillgänglig

– Jag ställer upp för mina kunder och är

alltid tillgänglig. Jag vill också förklara saker för

kunderna på ett språk som de förstår och jag

utbildar även personalen om kunden önskar,

säger Mickael Sällström som har jourverksamhet

med sina avtalskunder och snabbt kan gå in och

lösa ett problem.

Hög servicenivå, bred kunskap och väl utförda

arbeten är kännetecknande för Mickael Sällström

och hans företag IT Konsult och Support i Göteborg

AB.

RESEARCH STEFAN CAREWALL

TEXT ARNE ÖSTER

Jag ställer upp för

mina kunder och är

alltid tillgänglig. Jag

vill också förklara saker

för kunderna på ett

språk som de förstår

och jag utbildar även

personalen om kunden

önskar.

Telefon 0704-87 87 30


www.svenskleverantorstidning.se

it 19

Skapar mjuk- och hårdvarulösningar för

kommunikation i lokala och globala nätverk

Alla delar i ett system måste samverka

för bästa funktion och säkerhet.

Därför är det viktigt med överblick

och helhetssyn vid planeringen av

nätverkskommunikation. Med en

vision om att hjälpa alla som behövde

hjälp med IT startades Bearcom AB

av de tre IT-entreprenörerna Olev

Lilleste, Erik Beckeman och Christer

Brattlöf. Året var 1995 och med en

helhetsyn på kommunikation som bas i

verksamheten.

Olev Lilleste, som idag innehar VD-posten i

Bearcom AB, berättar att deras vision i stora drag

besannas än idag genom företagets gedigna utbud

som helhetsleverantör inom IT.

Bearcom är experter på att driva projekt utifrån

kunders önskemål och mål inom följande kompetensområden:

- Infrastruktur

- Kommunikation och Säkerhet

- Integration och applikation

- Support och drift.

För att bena ut vilka tjänster som Bearcom har

i sin kommunikationsportfölj så är det egentligen

enklast att inte nämna något eftersom företaget

tillhandahåller allt inom IT för dagens och

morgondagens behov trots sin relativt lilla storlek

på 12 anställda.

Att kvalitet och spjutspetsanda sitter i väggarna

märks genom det otroligt varma mottagande

som Svensk Leverantörstidning får med en stor

frukostbuffé, en perfekt cappuccino och en

utförlig presentation av företaget.

Bearcom AB samarbetar med ett flertal olika

aktörer inom kommunikation, som ju är en stor

del av vad IT handlar om. När det gäller tjänsten

att gräva ner fiber för internetkommunikation, så

kallad svartfiber, är Telia och Göteborg Energi två

aktörer som företaget samarbetar med sedan ett

flertal år tillbaka.

Olev berättar om hur man redan 1997 hjälpte

Göteborgs kommun med ett Wifi-nät, något som

idag i många delar av Sverige ersatts med fiberoptiska

nätverk som Olev Lilleste och Bearcom

också har i sitt digra sortiment av IT-lösningar.

Proaktiv service

Dagens IT-lösningar ställer höga krav på hög

tillgänglighet och därför erbjuder Bearcom förebyggande

underhåll i form av att man gör återkommande

hälsocheck på kundens utrustning

och programvaror.

Enkla och smidiga lösningar för

videokonferens

Det senaste i Bearcoms portfölj är en utveckling

inom videokonferens där OlevLilleste ser en

stor ökning de närmaste åren genom sina nästan

genialt enkla lösningar för såväl stora som små

företag.

– Att tillgängliggöra all teknik genom att

förenkla användningen samt att erbjuda kunder

att lära sig ny teknik och funktion direkt hos oss

skapar en dynamik som gör att våra kunder på

det allra enklaste sätt kan ta åt sig den bästa och

senaste tekniken. Vår videokonferensanläggning

är bara en del av det som våra kunder kan ta del av

på vårt kontor här på Lindholmen, antingen för

att prova på men också att hålla konferenser eller

presentationer. Sedan en tid tillbaks har vi Smart-

Boards i vårt sortiment vilka tillika är geniala i all

sin enkelhet, berättar Olev Lilleste.

Utöver videokonferensanläggningssystemet

som fått namnet BearVideo så har Bearcom AB ett

antal andra delar i sin verksamhet som har fått sitt

eget namn. BearPhone som innefattar allt inom

telefoni som fast, mobil eller IP-telefoni. BearBox

som kan användas som virtuell eller ”traditionell”

server. BearCloud som ger kunder möjlighet att

få alla sina IT-tjänster i det så kallade Molnet och

som gör att backup, driftsäkerhet, prestandaökning

etc sköts av Bearcom AB via Internet, vilket

i sin tur skapar en smart ekonomisk lösning för

många bolag.

– Med våra 300 kunder så har vi en bra mix

av företag i olika storlekar som vi samarbetar

med och vi har kapacitet att växa ytterligare. Den

närmaste tiden ser vi gärna att nya kontakter knyts

inom samtliga av våra verksamhetsområden. Vårt

strategiska läge här på Lindholmen ser vi som en

av våra styrkor med tanke på tillväxten i området,

avslutar VD Olev Lilleste på Bearcom AB.

RESEARCH FREDRIK JOHANSSON

TEXT ARNE ÖSTER

Med många års erfarenhet

av systemutvecklingsprojekt

Som konsultföretag med kunder inom

så skilda branscher som sjukvård och

bildemontering arbetar Medc AB med

systemutveckling till kunder i hela

Sverige.

Medc AB bildades 2002, ägs av Anders

Genberg och Stefan Norberg och består idag av

fem medarbetare.

– Medc är ett konsultföretag som arbetar

med systemutveckling med hjälp av Microsofts

produkter. Vi erbjuder marknaden kvalificerade

systemutvecklare med många års erfarenhet och

våra konsulter kan anta roller som projektledare,

systemarkitekt och systemutvecklare. Många

gånger hjälper vi också andra IT-företag som vi

stöttar kunskapsmässigt, berättar Anders Genberg
och Stefan Norberg, som under många år varit

arbetskollegor i ett tidigare företag.

I samband med bildandet förvärvade Medc

produkten PocketPharma, ett mobilt system för

patientdagböcker och livskvalitetsundersökningar

i samband med kliniska studier. Fokuset är ett

mobilt koncept anpassat för handdatorer till att

mata in data. Syftet var att utveckla och marknadsföra

produkter för kliniska prövningar där

PocketPharma visat sig vara en konkurrenskraftig

och dessutom globalt använd produkt under flera

år.

Resultatet av ett utvecklingsprojekt är summan

av ställda krav, projektmetodik, kompetens,

verktyg, teknisk plattform och standarder. Brister

hos någon eller några delar kommer att ha

inverkan på hela projektet.

– Vi är duktiga på systemintegration med fokus
på kundnytta där vi bland annat tagit fram system

för företag som är verksamma inom bildemontering.

Med vår mångåriga erfarenhet av olika typer

av utvecklingsprojekt och plattformar hjälper vi

våra kunder att komma i mål med ett högklassigt

system som är lätt att underhålla, säger Anders

Genberg och Stefan Norberg och berättar vidare:

– För sjukvården har vi hjälpt till att bygga

journalsystem och i bolaget PHR Technologies

AB, som vi startade för två år sedan, har vi

utvecklat och tagit fram en produkt som heter

”My Medical Info”, där du skapar ett konto på

webbplatsen my-medi-info.com för hålla reda

på din personliga hälsoprofil. Man kan

också bli länkad till denna via en s k

QR-kod som finns på ett plastkort

i kreditkortsstorlek som du köper

och bär med dig för att du på ett

enkelt sätt ska få rätt vård om du

befinner dig i ett annat landsting eller

i ett annat land. I dag finns systemet

på sex språk: svenska, engelska, tyska,

franska, spanska och japanska.

Dina hälsouppgifter när du behöver

dem

Det kan rädda ditt liv eller är bara ett bekvämt

sätt att hålla ordning på dina och familjens

uppgifter.

Samla alla dina hälsouppgifter på ett ställe t.ex.

vaccinationer, allergier, läkemedel, anhöriga mm

Överför dokument och provsvar direkt till din

hälsojournal.

Snabböverblick över din hälsa möjliggör rätt

behandling i en akutsituation.

Nödåtkomst om du är okontaktbar.

Tillgängligt i hela världen där det finns internetkoppling.

Praktiskt när man inte tala samma språk som

vårdgivaren.

Tryggt och konfidentiellt - din hälsoprofil är

lagrad anonymt och åtskilt från dina personuppgifter.

RESEARCH STEFAN CAREWALL, TEXT ARNE ÖSTER

TELEFON 031-65 35 60 | WWW.BEARCOM.SE

BEARPHONE – EN VÄXEL ATT VÄXA MED! VÅR IP-TELEFONVÄXEL HANTERAR MOBILER,

IP-TELEFONER OCH ANALOGA ANKNYTNINGAR. LÄS MER PÅ WWW.BEARCOM.SE


20

it

www.svenskleverantorstidning.se

IT för industrins behov

Som marknadsledande i Norden

inom inbyggda system och industriell

IT bidrar IT- och ingenjörsföretaget

Prevas med innovationer som skapar

tillväxt. Prevas anlitas av kunder som

vill utveckla smarta produkter med

IT-innehåll och av kunder som vill

effektivisera eller automatisera sin

verksamhet.

Prevas bildades 1985 i Västerås, där huvudkontoret

fortfarande ligger, och i Norden finns företaget

representerat med kontor på en rad orter

runt om i Sverige samt i Oslo, Köpenhamn och

Århus. Ett kontor finns också i Indien.

– Vi har cirka 600 anställda, varav 50 i Göteborg,

och Prevas arbetar inom tre affärsområden:

Produktutveckling, Industrisystem och sedan i

våras även Management Consulting. Kunder är

företag av olika storlek inom flera olika branscher

– energi, fordon, försvar, life science, stål och

mineral, verkstadsindustri och telekom, berättar

Christer Ramebäck, affärsområdeschef Industrisystem.

Produktutveckling

Inom affärsområdet Produktutveckling

arbetar man med mjukvara, elektronik och

mekatronik för inbyggda (även kallade inbäddade

eller embedded) system. Allt fler inbyggda

system placeras in i industriella och kommersiella

produkter, i allt från mobiltelefoner till bilar,

tåg och flygplan, industrirobotar och modernare

vitvaror.

Industrisystem

Prevas arbetar nära sina kunder för att definiera

stegvisa och kostnadseffektiva vägar fram mot

högproduktiva produktionsanläggningar. När

industriföretag behöver hjälp med exempelvis

spårbarhet, energibesparing, kvalitetshöjningar

och effektivitetsmätning är Prevas en självklar

samarbetspartner med mångårig erfarenhet och

mycket kunniga medarbetare.

– Inom Industrisystem, det affärsområde som

jag ansvarar för, arbetar vi med en väl utvecklad

verktygslåda innehållande både produkter och

Innovation for Growth

HUR SJUTTON KAN VI FÅ UPP KURVAN

OCH FÅ ORDNING PÅ PROCESSERNA?

Vi är ett specialistföretag inom Manufacturing

Execution Systems (MES), Enterprise Manufacturing

Intelligence (EMI) och Automation. Vårt jobb är att

öka effektiviteten i er produktionsprocess.

Vill du veta mer får du gärna slå oss en signal på

tel: 031 - 725 18 88. Oavsett om du vill få ordning

på era processer eller inte.

tjänster inom vad vi kallar produktionsnära

IT eller Industriell IT. Vi är IT-konsulter och

rådgivare med lång erfarenhet när det gäller

produktivitetsfrågor och bra på att ta fram de

bästa lösningarna för våra kunders olika behov,

förklarar Christer Ramebäck.

Exempel på lösningar och tjänster som Prevas

levererar är produktionsutveckling, projektledning,

systemdesign, systemintegration och

systemsupport. Prevas är ledande inom Manufacturing

Execution Systems (MES) och EMI

(Enterprise Manufacturing Intelligence).

– MES kan fritt översättas som ”överordnad

styrning av tillverkningsprocesser”. Det handlar

om IT-lösningar som ger stöd åt de primära

produktionsprocesserna i en produktionsanläggning.

EMI erbjuder ett kraftfullt stöd för att fatta

taktiska och strategiska beslut om verksamheten,

säger Christer Ramebäck.

Management Consulting

Tillsammans med kunden kan Prevas medarbetare

inom affärsområdet Management Consulting

öka smidigheten och effektiviteten i kundens

organisation och därigenom ge tillväxt och öka

lönsamheten.

– Management Consulting ska komplettera

de andra två affärsområdena med tjänster inom

bland annat förändringsarbete och processutveckling.

Dessa tjänster riktar sig främst till högre

befattningshavare och ledningsgrupper i företagen,

förklarar Christer Ramebäck.

Nominerade till Swedish Embedded Award

för femte året i rad

För femte året i rad är Prevas nominerade

till Swedish Embedded Award. I priskategorin

”Enterprise” tävlar Prevas tillsammans med Miris

om det prestigefyllda priset.

Priset delas i år ut för tionde gången. De

nominerade bidragen presenteras på Embedded

Conference Scandinavia i höst.

RESEARCH STEFAN CAREWALL

TEXT ARNE ÖSTER

Prevas öppnar kontor i Örebro

Prevas fortsätter sin expansion och öppnar ett

kontor i Örebro. Tillsammans med Prevas kontor

i Västerås, Karlskoga och Karlstad stärks närvaron

i en viktig region. Kontoret öppnar den 1 oktober.


www.svenskleverantorstidning.se

infrastruktur 21

Förtätning ger ökad tillförlitlighet

För tillfället pågår en förtätning

av SWEPOS-nätet, genom att i

vissa delar av Sverige upprätta nya

referensstationer. Stationerna tar

emot signaler från satelliter från både

amerikanska GPS och ryska GLONASS.

SWEPOS nät av fasta referensstationer för

GNSS (Global Navigation Satellite Systems) i

Sverige drivs av Lantmäteriet. Syftet är att tillhandahålla

GNSS-data för navigering och positionering

där SWEPOS erbjuder tjänster för mätning i

realtid samt efterberäkning.

En tjänst för mätning med Nätverks-RTK

(Real-Time Kinematic) tillhandahålls, med en

förväntad mätosäkerhet i standardnätet på 15

mm i plan och 25 mm i höjd. Enligt en studie

av Mårtensson, Reshetyuk och Jivall (2012) är

det dock möjligt att uppnå en mätosäkerhet

på mindre än 10 mm i plan och 16 mm i höjd

vid Nätverks-RTK-mätning i SWEPOS. Dessa

resultat grundas på mätningar där VRS (Virtuell

Referensstation) har använts.

En förtätning av SWEPOS-nätet pågår planenligt,

genom att i vissa delar av Sverige upprätta

nya referensstationer, eftersom ett tätare nät

resulterar i en förbättrad mätosäkerhet, främst för

höjdkomponenten. Förtätningen ska även ge en

bättre tillförlitlighet och tillgänglighet för användarna

av SWEPOS tjänster. Metoden för att

skicka korrektioner till användarna av SWEPOS

Nätverks-RTK-tjänst är VRS, men det finns även

planer på att skicka ut data via Nätverks-RTKmeddelande.

VRS kräver tvåvägskommunikation eftersom

mottagaren skickar in sin absoluta position till

Nätverks-RTK-programvaran hos driftledningscentralen,

där beräkningarna av korrektionsdata

sker, innan de skickas tillbaka till mottagaren.

Det finns ett annat alternativ som möjliggör

envägskommunikation, nämligen Nätverks-

RTK-meddelande. Då sänds observationsdata, i

form av korrektioner, ut till mottagaren som utför

positionsberäkningarna.

Det finns ett intresse från Lantmäteriets sida

att undersöka metoden med Nätverks-RTKmeddelande,

och hur den presterar i SWEPOS

för att kunna erbjuda det som en alternativ tjänst.

Numera stöder denna teknik även GLONASS,

och det har skett en utveckling i mottagarna

som gör att fler fabrikat kan hantera tekniken.

Det finns även en efterfrågan från bland annat

Sjöfartsverket om att kunna mäta kontinuerligt

med Nätverks-RTK utan avbrott, vilket är möjligt

i ett statiskt nät med Nätverks-RTK-meddelande.

Undersökning av Nätverks-RTK-meddelande

tillsammans med olika GNSS-mottagare

Rebecka Lundell har genomfört en studie med

syftet att undersöka Nätverks-RTK-meddelande

för GNSS-mottagare av tre olika fabrikat med

avseende på initialiseringstider, mätosäkerhet,

avståndsberoende från närmaste masterstation,

och GLONASS-satelliters deltagande i positionsbestämningen.

Examensarbetet avslutar tre års studier på

Lantmätarprogrammet på Högskolan i Gävle.

Examensarbetet har utförts på Geodesienheten

på Lantmäteriet i Gävle.

I studien ingick även att utföra några jämförande

mätningar med VRS. Undersökningarna

gjordes genom upprepade Nätverks-RTKmätningar

med GNSS-mottagare från Leica

Geosystems, Trimble och Topcon, på tre kända

punkter sydöst om Gävle. Tre mätmetoder

användes, Nätverks-RTK-meddelande med automatiskt

nät (tvåvägskommunikation) och statiskt

nät (envägskommunikation), samt VRS. De tre

mätpunkterna valdes så att avståndet, till den

referensstation som användes som en så kallad

masterstation, varierade.

Studien visade att initialiseringstiderna skiljde

mellan de tre mottagarfabrikaten. En anledning

till detta var att varje mottagare ominitialiserades

från olika lösningslägen. Generellt var mätosäkerheten

något högre för statiskt nät. Mätosäkerheten

var omkring 11 mm i plan och 19 mm

i höjd med det automatiska nätet, samt 13 mm

respektive 22 mm i det statiska nätet. Fabrikaten

emellan, låg Leica och Trimble på samma nivå,

medan Topcon hade ett generellt problem för

det statiska nätet, vilket det inte fanns möjlighet

att närmare utreda orsaken till. Resultatet visade

även att mätosäkerheten påverkas av avståndet till

använd masterstation. I några fall var dessa förhållanden

linjära. Vid några tillfällen användes inte

GLONASS-satelliter i positionsbestämningen.

TEXT ARNE ÖSTER

Personaluthyrning till tågtrafiken

Liselotte Lööf Tågtjänst AB

tillhandahåller personal till

operatörerna som trafikerar det svenska

järnvägsnätet.

– Rätt utbildad personal på rätt plats betyder

maximal säkerhet och trygghet för våra kunder,

trafikoperatörerna. Sedan 2005 bemannar vi

Sveriges järnvägar med erfarna lokförare, växlare,

tillsyningsmän och andra yrkesroller. Vi arbetar

främst med längre uppdrag, men ibland även

med mer akuta lösningar, berättar Kim Lakss,

verksamhetschef på Liselotte Lööf Tågtjänst AB.

CargoNet AS i Norge har varit trogen kund

alltsedan starten. LL Tågtjänst avlöser de norska

förarna och tar tågen vidare till södra Sverige

där vagnarna går vidare ut i Europa. Stommen

i trafiken är även IKEA-transporter mellan Oslo

och Älmhult. LL Tågtjänst har avtal med de flesta

andra företag i branschen.

– Vi har personal över hela landet. De kan

övernatta på strategiska ställen där vi har övernattningslägenheter.

Lokföraryrket är lite speciellt,

det är personer som kan ta egna initiativ och

fixa saker snabbt när problem dyker upp. Det

är hårda krav på hälsa, syn, motorik, färgseende

och annat. Previa kontrollerar tillståndet genom

läkarkontroller. Fortbildning i JTF trafiksäkerhet

sker varje år, berättar Kim.

Vad är styrkan hos LL Tågtjänst?

– Tågen kommer fram! utbrister Kim. Vi har

bra planering, logistik och leveranssäkerhet. Våra

Kim Lakss, verksamhetschef på Liselotte Lööf Tågtjänst AB.

LÅT OSS GÖRA JOBBET!

Sprängning Grävning

Dränering Grunder

070-584 17 42, 070-698 88 27

förare hjälper till också med akutlägen. Om ett

lok skadas eller en förare blir sjuk, ställer man upp

för att lösa situationen.

– Vi har en bra grupp med familjekänsla och

hjälper varandra. Vi har stor erfarenhet och bred

kompetens och kan även hjälpa till med banarbeten.

Fem personer har sökt jobb hos oss denna

veckan, så det är populärt att arbeta hos oss,

avslutar Kim Lakss.

SAKARI BOMSTRÖM

Bemanning

på järnväg

Tel 0380 741 80

www.llbolagen.se


22 infrastruktur

www.svenskleverantorstidning.se

Vinnaren i projekttävlingen

Nya Skurubron utsedd

Vinnaren i projekttävlingen för

utformningen av nya Skurubron har

utsetts. Det vinnande bidraget heter

Kontrapunkt och har utformats av

den danska arkitektbyrån Dissing +

Weitling architecture i samarbete med

Leonhardt, Andrä und Partner och ELU

Konsult.

(Bron skall anpassas och utvecklas till valt läge

och placeringen av brostöden kommer att avvika

från bilden ovan. Foto: Dissing + Weitling architecture.

Bilden är fri för publicering med angivande

av rättighetsinnehavaren.)

Trafikverket har genomfört en internationell

projekttävling för att utforma nya Skurubron.

Efter en inledande kvalificering valdes fyra arkitektbyråer

ut för den fortsatta tävlingen, och

av dem har nu den slutgiltiga vinnaren utsetts.

Samtliga inlämnade bidrag höll en hög nivå

och har bedömts utifrån såväl arkitektonisk som

konstruktionsmässig utformning. Samma vikt i

bedömningen lades vid trafiktekniska lösningar,

kostnader och genomförande.

Vinnaren utsågs av en jury med representanter

från Trafikverket, Nacka kommun och Sveriges

Arkitekter.

Juryns motivering lyder:

”För en formsäker och vacker bro med ett tydligt

grepp. Den smäckra brobanan bärs elegant upp av

bropelarna som en servitör bär upp en bricka.”

En längre motivering finns på projektets

hemsida.

Mellan 6-23 september 2012 ställs samtliga

tävlingsbidrag ut i Nacka Forum och Gustavsbergs

Centrum. Bidragen finns även på projektets

hemsida www.trafikverket.se/skurubron

fakta

Skurubron och Värmdöleden, väg 222, är den enda vägförbindelsen till

östra Nacka och Värmdö. Trafiksystemet är därmed mycket sårbart, och

konsekvenserna kan bli omfattande vid olyckor eller andra oförutsedda

händelser.

En ny motorvägsbro ger effekter på lång sikt. Vi får en god trafikteknisk

standard, vilket ger positiva effekter på restid och trafiksäkerhet. Den

regionala utvecklingen gynnas genom att nya bostäder och arbetsplatser kan

byggas relativt nära regionkärnan.

SWEPOS® Nätverks-RTK-tjänst

erbjuder navigeringsstöd och positionering i realtid med centimeternoggrannhet.

RTK-korrektioner sänds idag via GSM och GPRS och används för t.ex. detaljmätning, utsättning,

datainsamling för GIS, förrättningsmätning och maskinguidning. Om det räcker att du får positionen

i efterhand kan du skicka in dina observationsdata till SWEPOS beräkningstjänst.


22 infrastruktur

www.svenskleverantorstidning.se

Vinnaren i projekttävlingen

Nya Skurubron utsedd

Vinnaren i projekttävlingen för

utformningen av nya Skurubron har

utsetts. Det vinnande bidraget heter

Kontrapunkt och har utformats av

den danska arkitektbyrån Dissing +

Weitling architecture i samarbete med

Leonhardt, Andrä und Partner och ELU

Konsult.

(Bron skall anpassas och utvecklas till valt läge

och placeringen av brostöden kommer att avvika

från bilden ovan. Foto: Dissing + Weitling architecture.

Bilden är fri för publicering med angivande

av rättighetsinnehavaren.)

Trafikverket har genomfört en internationell

projekttävling för att utforma nya Skurubron.

Efter en inledande kvalificering valdes fyra arkitektbyråer

ut för den fortsatta tävlingen, och

av dem har nu den slutgiltiga vinnaren utsetts.

Samtliga inlämnade bidrag höll en hög nivå

och har bedömts utifrån såväl arkitektonisk som

konstruktionsmässig utformning. Samma vikt i

bedömningen lades vid trafiktekniska lösningar,

kostnader och genomförande.

Vinnaren utsågs av en jury med representanter

från Trafikverket, Nacka kommun och Sveriges

Arkitekter.

Juryns motivering lyder:

”För en formsäker och vacker bro med ett tydligt

grepp. Den smäckra brobanan bärs elegant upp av

bropelarna som en servitör bär upp en bricka.”

En längre motivering finns på projektets

hemsida.

Mellan 6-23 september 2012 ställs samtliga

tävlingsbidrag ut i Nacka Forum och Gustavsbergs

Centrum. Bidragen finns även på projektets

hemsida www.trafikverket.se/skurubron

fakta

Skurubron och Värmdöleden, väg 222, är den enda vägförbindelsen till

östra Nacka och Värmdö. Trafiksystemet är därmed mycket sårbart, och

konsekvenserna kan bli omfattande vid olyckor eller andra oförutsedda

händelser.

En ny motorvägsbro ger effekter på lång sikt. Vi får en god trafikteknisk

standard, vilket ger positiva effekter på restid och trafiksäkerhet. Den

regionala utvecklingen gynnas genom att nya bostäder och arbetsplatser kan

byggas relativt nära regionkärnan.

SWEPOS® Nätverks-RTK-tjänst

erbjuder navigeringsstöd och positionering i realtid med centimeternoggrannhet.

RTK-korrektioner sänds idag via GSM och GPRS och används för t.ex. detaljmätning, utsättning,

datainsamling för GIS, förrättningsmätning och maskinguidning. Om det räcker att du får positionen

i efterhand kan du skicka in dina observationsdata till SWEPOS beräkningstjänst.


24

entreprenadexpo

www.svenskleverantorstidning.se

Rivstart för EntreprenadExpo

Under tre dagar samlades bygg- och

anläggningsbranschen på Ring

Knutstorp i Skåne för en efterlängtad

mässa, och vilken succé det blev. 7 508

besökare, inklusive inbjudna elever från

yrkesutbildning, besökte mässan den

20-22 september och tog del av den

kompletta mötesplatsen för branschen.

Det blev en riktig rivstart för den nya mässan

EntreprenadExpo då bygg- och anläggningsbranschen

från södra Sverige samlades under tre

hektiska dagar för att se de nyaste produkterna i

utställningen, höra de senaste rönen under seminarierna

och inspireras av live demonstrationer

och andra aktiviteter.

Mässhall utan tak

Redan första dagen visade tydligt behovet av en

maskinmässa i Sydsverige.

Besökarna lockades att komma till den nya

mässan på Ring Knutstorp trots ganska dåliga

väderförhållanden med tidvis mycket regn.

Ring Knutstorp är beläget vid väg 109 i

Kågeröd, cirka 40 km sydost om Helsingborg.

Banan ligger underbart placerad vid foten av

den natursköna Söderåsen som även är ett av

södra Sveriges största utflyktsmål.

Mässarrangören Mentor Smart Expo och deras

samarbetspartner hoppas att detta ska bli ett bra

komplement till MaskinExpo i Stockholm.

Traktorrace på Entrepenadmässan i Knutstorp.

Mässansvarig Hans-Erik Kristensson.

Varför gör ni detta?

– Det har funnits behov av en mötesplats

för branschen i Skåne. Planeringen av den nya

mässan började för cirka 1 ½ år sedan. Det är

många maskinförare från södra Sverige som

inte hinner åka till Stockholm och med den här

mässan har de chansen att se vad som finns på

marknaden. De flesta stora maskinleverantörer,

branchförbundet Maskinentreprenörerna och

många andra utställare är med, berättar projektledare

Hans-Erik Kristensson.

Vilka kommer hit?

– Alla, såväl entreprenadföretagens beslutsfattare

som användare/maskinförare vill vi ha hit,

säger han.

Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna är landets ledande

bransch- och arbetsgivarorganisation för maskinentreprenörer.

ME tillhör föreningen Svenskt

Näringsliv och har cirka 3 700 anslutna medlemsföretag,

som sammanlagt förfogar över 12 000

mobila maskiner. ME Södras region består av

drygt 600 medlemsföretag och omfattar geografiskt

Skåne och Halland upp till Kungsbacka

kommun.

Företagen säljer tjänster och kunskap när de

gräver, schaktar, lyfter, lastar, transporterar, lossar,

krossar, planerar och bryter och bänder för att

utveckla samhället. Med rätta kan företagen och

dess medarbetare kallas för samhällsbyggare.

ME-skolan erbjuder de bästa utbildningarna

anpassade till branschens krav och förutsättningar.

Det är exempelvis Arbete på väg nivå 1-3

– Utbildning i enlighet med arbetsmiljöregler

ochTrafikverkets kompetenskrav för personal som

utför vägarbete.

Förutom sitt utbud av öppna kurser erbjuder

man företagsanpassade lösningar och kurser på

andra orter om underlag finns för detta.

TEXT: ARNE ÖSTER


www.svenskleverantorstidning.se

entreprenadexpo 25

Möjligheternas företag

Bland utställarna som sökt sig till Ring

Knutstorp i hjärtat av Skåne för att

under tre dagar i september delta på

Entreprenad Expo fanns Ramudden,

där två nya depåchefer berättar om

sina möjligheter att bidra till en säker

vägarbetsmiljö.

I en mansdominerad bransch träffar Svensk

Leverantörstidning Jennifer Pierre som nyligen

har flyttat till Malmö där hon nu är depåchef.

Jennifer har arbetat som vägentreprenör hos

Ramudden sedan 2009. Nästa steg i karriären var

att arbeta som uthyrare under ett år och sedan

som säljare under ett halvår.

I Malmö kan man erbjuda allt från TA-plansritning

och TMA-körning till hela entreprenader

med jour.

Vill ni ha hjälp med skyltar eller barriärer så

har man hela sortimentet och lite till. Vill ni ha

egen text på skyltarna så kan man ordna det med

kort varsel och kan även fixa det på plats.

– Jag jobbar som depåchef på Ramudden i

Malmö där jag har ansvar för tre medarbetare.

Det är två vägentreprenörer som jag skickar ut

på jobb där de etablerar avstängningar på vägarna

och kör TMA-bil o s v. Sedan har jag en kille som

sitter med mig inne på kontoret och räknar på

jobb, ritar TA-planer och även gör en del kundbesök

tillsammans med mig, berättar Jennifer

Pierre.

Trafikanordningsplaner

För att sätta ut, underhålla och ta bort

vägmärken och skyddsanordningar vid vägarbeten

krävs tillstånd av väghållningsmyndigheten

(Trafikverket). Man ansöker om tillstånd genom

en så kallad trafikanordningsplan (TA-plan) som

innehåller fakta om vägarbetet och exempel på

hur utmärkningen ska utföras.

Trafikverket granskar ansökningen mot

vägmärkesförordningen och dess föreskrifter,

samt Trafikverkets interna föreskrift om Säkerhet

vid arbete på väg och andra styrande dokument

beslutade av Trafikverket.

Ett godkännande av trafikanordningsplanen

från Trafikverket fråntar inte den sökande ansvar

över arbetsmiljön eller ansvaret att följa Arbetsmiljöverkets

regler.

– För säkra vägarbetsplatser är det viktigt att ta

fram TA-planer även på de kommunala vägarna,

säger Jennifer Pierre.

Expansion – struktur – ökade möjligheter

– Ramudden har ju vuxit under de senare åren

och det har lett till att jag som både ung och tjej

har fått de här chanserna. Det är utvecklande och

roligt i en annars så mansdominerad bransch.

Expansionen har inneburit att vi nu också jobbar

alltmer strukturerat i företaget, berättar hon och

fortsätter:

– Största skillnaden mot mitt tidigare jobb är

att jag nu har ett större ansvar och även ett personalansvar.

Vår regionchef har satt en budget för

oss som vi måste följa.

Uppsökande verksamhet

– Jag söker efter projekt via en söktjänst.

Sedan tar jag kontakt med den som i det aktuella

projektet arbetar med markentreprenaderna på

vägen och erbjuder vår service. Trafikanordningarna

är ju någonting som de kanske inte har tänkt

på från början, säger Jennifer Pierre.

Stefan Svensson, chef för Ramuddens nya depå i Helsingborg och Jennifer Pierre, depåchef på Ramudden, Malmö.

Ny depå i Helsingborg

Stefan Svensson från Torekov är chef för

Ramuddens nya depå i Helsingborg.

Stefan började på Vägverket 1988, han arbetade

där med drift och underhåll fram till 2001.

Sedan jobbade han på NCC med driftområde

Helsingborg åt Trafikverket där han även startade

en skyltgrupp med hela Skåne som arbetsområde.

– Där har jag jobbat fram till i år då Ramudden

tog kontakt med mig och frågade om jag var

intresserad av att byta jobb. I augusti blev jag

depåchef i Helsingborg och det är egentligen inte

så stor skillnad. Det är samma skyltar och samma

kunder som man jobbar med. Men vi kanske inte

ses som konkurrenter på samma vis eftersom vi

inte är ute och räknar på anläggningsjobb utan

gör våra skyltarbeten. Det tror jag kan vara en

fördel. Jag tycker också att det är kul och intressant

med skyltjobben. Det händer många saker.

Det kommer nytt material och nya bestämmelser,

berättar Stefan Svensson.

– Det som jag inte kommer att jobba med

numera - som jag har jobbat med i många år - är

vintervägar. Det ska bli skönt, konstaterar han.

På Ramuddens depå i Helsingborg finns idag

sex anställda. Det är allt från arbetsledning till

vägentreprenörer som är ute och gör jobben på

vägarna.

– Sedan har vi en kille som i stort sett bara

sitter och ritar TA-planer åt andra företag som

saknar den kompetensen. Vi sköter kontakten

med Trafikverket. Sedan kan vi sätta ut trafikanordningarna

och göra allting färdigt innan entreprenören

kan börja med det jobb han har åtagit

sig, säger Stefan Svensson.

Som depåchef har Stefan mycket kundkontakter.

Det handlar en hel del om uppsökande

verksamhet där han berättar om vilket material

som Ramudden har att erbjuda, om vad som

kommer och om nya bestämmelser runt arbeten

på vägarna.

Stefan Svensson har gått den långa vägen och

sett utvecklingen inom branschen. Han ser också

möjligheterna som finns inom det växande företaget

Ramudden.

TEXT: ARNE ÖSTER


26

entreprenadexpo

www.svenskleverantorstidning.se

Med världspatent inom stenspräckning

Sedan 2002 har företaget Power

Tools drivit utvecklingen inom

sten-och bergspräckning.

Användarvänliga produkter

med hög säkerhet är viktiga delar i

denna utveckling.

Power Tools är ett familjeföretag där Jan-Åke

Bengtsson började sin karriär 1975 med tillverkning

av lerduvor och senare även hagelpatroner.

Han fick så småningom en idé där han utvecklade

och fick patent på patroner för berg- och

stenspräckning.

Idag tillverkar och säljer företaget utrustning

samt patroner för det bästa sättet att spräcka

berg, större sten, sten på tomten, under hus

eller i betong. Genom att vibrationerna klingar

ut snabbt kan spräckning ske nära husgrunder,

vattenledningar, fjärrvärmeledningar, elledningar

och andra känsliga objekt utan att dessa tar någon

skada. Produkterna går i vissa fall till och med att

använda inomhus. Genom användning av Power

Tools produkter undviks dyra besiktningar av

husgrunder.

– Power Tools är Europas största tillverkare

av patroner för sönderdelning av sten, berg och

betong. I Sverige finns vi representerade i Herrljunga,

Stockholm och Uppsala där man utbildar

nya kunder samt levererar utrustning och

patroner och täcker marknaden i hela landet och

vi har också återförsäljare i Norge, Schweiz och

Österrike, säger Malin Bengtsson på Power Tools

i Herrljunga.

Patroner Stenspräckaren

Vid användandet av Stenspräckaren används

två olika patroner. Startpatronen Starter som

apteras i maskinen. Förstärkningspatronen

Cracker som släpps ned i det borrade vattenfyllda

hålet. Vid jobb med mindre stenar (ca 0,5

kubik) räcker det att använda startpatronen för

att dela stenen.

Med Simplex minimerar du risker och

kostnader

Under lång tid har Power Tools utvecklat en ny

serie elektriska Simplexpatroner som både optimerar

effekten och säkerheten till det yttersta.

Denna patron är den produkt som Power Tools

nu levererar till sina kunder.

Detta nya system med en separat tändenhet

som medföljer varje patron är patenterat och ger

användare världen över möjligheten att lyckas

ännu bättre i sitt stenspräckningsarbete.

För sprängare finns möjligheten att ladda

Simplexpatronen med en vanlig sprängkapsel

typ-VA, Nonel eller Elektroniska sprängkapslar.

När man köper Simplex från Power Tools ingår

följande:

Tändapparat

Kabel 30 meter

Klämmor 4 st

Laddkäpp

Täckduk (5x5m)

Utbildning

Utbildning

Det krävs utbildning och certifikat för att

använda stenspräckningsutrustning.

– När ni köper stenspräckningsutrustning

av Power Tools är utbildningen inkluderad och

genomförs hos kunden eller på plats hos Power

Tools. Idag finns det cirka 5 000 utbildade

användare, både bergsprängare och personal

hos markentreprenadföretag, berättar Malin

Bengtsson.

RESEARCH SVEN-ERIK HASSELQVIST

TEXT ARNE ÖSTER

Spräckutrustning för

sten, berg och betong

Världspatent

För mer information ring 0513-722 82

www.ptools.se


www.svenskleverantorstidning.se

entreprenadexpo 27

Att skaffa en CableBuster är

billigare än att gräva av en kabel

Stian Holte, mannen bakom

CableBuster – den elektroniska

”slagrutan” för grävmaskinsförare – har

skrivit ett intentionsavtal med Topcon

Scandinavia AB om försäljning av Holte

Electronics produkter i Sverige.

– Samarbetet med Topcon ger oss

ökade möjligheter att marknadsföra

och sälja våra produkter på den

svenska marknaden. I förlängningen

också att komma in på flera marknader

i Europa, till exempel i Tyskland, säger

Stian Holte.

– För oss som ungt företag är det viktigt att

synas och få ett fotfäste på marknaden i både

Norge och Sverige. Vi har även sålt några exemplar

av vår CableBuster till kunder i Finland och

för samtal med ett danskt entreprenadföretag som

med bra resultat har provat den nya tysklandsantennen

i sin verksamhet och nu också visat

intresse för att bli återförsäljare i Danmark, säger

Stian Holte, VD och ägare till Holte Electronics

AS som grundades i mars 2009.

CableBuster hittar de underjordiska kablarna

Nedgrävda ledningar och kabelsystem för till

exempel elförsörjning,VA, telekommunikation,

kabel-tv eller bredband kan vara svåra att hitta.

Även om det naturligtvis är oavsiktligt om man

gräver av sådana kablar är det både dyrt och irriterande,

och det kan vara farligt.

En rekommenderad lösning för att (lättare)

hitta icke-metalliska ledningar som fiberkablar

och vattenledningar av plast och betong som

inte liggger tilsammans med spårbara kablar är

att lägga ner en s.k. spårlina ovanför ledningen i

samband med installationen.

– Genom att lyssna efter magnetiskt brus i den

nedre delen av långvågsområdet hjälper Cable-

Buster grävmaskinföraren att hitta underjordiska

kablar, rör och spårtrådar. Bruset i det magnetiska

fältet kring en kabel härrör dels från el och

telesignaler i kabeln och dels från uppfångade

radiosignaler och ”smitta” från närliggande

kablar. Antenneffekten gör också att oinkopplade

kablar, metallrör och spårtrådar kan upptäckas.

Instrumentet är inte större än ett cigarettpaket

och väger bara 180g. Det har inte någon visuell

display, man hör det upptäckta bruset i hörlurar,

modulerat med en tonfrekvens som ökar med

signalstyrkan, berättar Stian Holte och fortsätter:

– Runt den här huvudprodukten bygger vi nu

upp en familj av kompletterande produkter som

vi hoppas kunna lansera på marknaden inom

kort. Att gå från idé till helt färdiga produkter –

den s k kommersialiseringsfasen – tar både tid och

kräver resurser. Testförsäljningen har gett värdefulla

synpunkter i arbetet med att utveckla våra

prototyper till rätt design för kundernas behov.

Stian Holte, Holte Electronics.

Cable Animator kompletterar

En sändare (signalinjektor), kallad Cable

Animator, i form av en 26 cm lång stav som

läggs på marken över kablar man önskar markera.

Utrustningen är vattentät och tål att vara ute i alla

väder. Sändarstaven ger en kraftfull, pulserande

signal som kan följas 200-300 m från där den

ligger. Utan det anslutna batteriet kan den sättas

framför kabelsökarboxen och fungera som en

förlängd antenn med cirka 3 gånger (10dB) ökad

känslighet. Den ökade känsligheten kan vara

fördelaktig på avlägsna platser med svaga radiosignaler

och långt från bullerkällor i nätverket.

CB DiffAnt - Tysklandsantennen

Ytterligare en ny produkt är CB DiffAnt, den

så kallade Tysklandsantennen.

I Tyskland finns ett par kraftiga långvågssändare

som sänder ut signaler för fjärrstyrning

av gatubelysning, elpannor (som bara körs när

strömmen är billig) och tariffomkoppling av

elmätare (”smarta mätare”). En sändare finns i

Mainflingen nära Frankfurt och den andra i Burg

nära Magdeburg. Ytterligare en sändare ligger i

Ungern, inte långt från Budapest. Störningarna

från dessa sändare är så starka att CableBuster

inte fungerar så bra i Tyskland. Detta är även ett

problem i Sydsverige, Danmark och Polen.

– För att lösa detta problem har vi utvecklat en

differentiell antenn, d v s en rörformad stav med

elektronikboxen fast monterad som ett handtag

på röret och två motsatt inriktade element, som

neutraliserar direkt infallande radiosignaler, men

fångar upp dem indirekt som närfältsignaler från

kablarna i marken. Antennanordningen har visat

sig mycket effektiv. Här har vi lyckats vända ett

problem till en fördel. Produkten ska bli klar för

lansering med en mer professionell design inom

kort, förklarar Stian Holte.

Instrumentet blir en meter långt, eftersom det

behövs ett visst avstånd mellan antennerna, men

mycket lätt (under 500g).

Senare är planeras också en ihopfällbar variant.

Denna blir då endast 25-26cm lång och kan

stoppas ner i en liten väska.

Maskinentreprenörer, kommuner, el-,

telekom- och kabel-tv-företag är några exempel

på en bred kundkrets i Sverige, Norge och övriga

Europa.

TEXT: ARNE ÖSTER

Genom att lyssna efter

magnetiskt brus i den

nedre delen av långvågsområdet

hjälper

CableBuster grävmaskinföraren

att hitta

underjordiska kablar,

rör och spårtrådar.

Trött på att gräva av

kablar? Prova denna!

CableBuster - Din personliga kabelsökare

Läs mer på vår hemsida www.holte-electronics.no

Telefon +47 32 73 00 05

Mobil +47 481 20 181

post@holte-electronics.no

Frogs vei, 3611 Kongsberg

Holte

Electronic


28 höganäs kommun

www.svenskleverantorstidning.se

fakta

Höganäs kommun ligger vackert

mellan Öresund och Skälderviken

med Kullabergs branta klippor

emellan. Kommunen har

drygt 24 800 invånare och

har utvecklats från gruvort till en

blomstrande stad. År 2011 fyllde

Höganäs 75 år. Höganäs är mest

känt för sin natur, keramik, mat

och golf.

Inom Höganäs kommuns

gränser finns det drygt 7 000

arbetsplatser. Två tredjedelar av

dessa finns inom den privata

sektorn och resten inom offentlig

verksamhet. Ungefär hälften av

arbetsplatserna inom den privata

sektorn finns inom de tio största

företagen i Höganäs.

En av många satsningar på att

utveckla kommunen är projektet

Euro-City Höganäs. Detta innebär

att kommunen sedan den 1

januari 2009 har två officiella

valutor. Vid sidan om vår svenska

krona hanterar butiker och

kommunen nu även Euron men

även den egna Euronäs.

Skånes billigaste

fjärrvärme i Höganäs

Nils Holgerssongruppen har nyligen

presenterat sin årliga rapport

om landets fjärrvärmepriser. Den

visar att Höganäs Fjärrvärme AB

är en av Skånes absolut billigaste

fjärrvärmeleverantörer. Jämför man

dagsaktuella priser är bolaget i

Kullabygden billigast i länet.

För villaägare utgör fjärrvärmen en stor del

av boendekostnaden. Över landet skiljer sig

priserna stort. Enligt Nils Holgerssonrapporten

kan man se att fjärrvärmebolagen i genomsnitt

höjt priserna med 42 procent under de senaste

tio åren, en trend som verkar hålla i sig. När

det gäller de skånska fjärrvärmepriserna ligger

Höganäs Fjärrvärme AB väldigt bra till.

Tvåa

– Vårt pris är 698,0 kr/MWh. Enligt årets Nils

Holgersson-rapport placerar det oss som en god

tvåa. Jämför man dagsaktuella priser är vi till och

med billigast i Skåne, säger Maria Edesgård, fjärrvärmeansvarig

på Höganäs Fjärrvärme, i ett pressmeddelande.

Vi är dessutom det enda skånska

fjärrvärmebolag som inte har höjt priserna det

senaste året, fortsätter hon.

Skånska kommuner med lägst fjärrvärmekostnad

2011-2012 enligt Nils Holgerssonrapporten:

1. Osby 694,8 kr/MWh inkl. moms.

2. Höganäs 698,0 kr/MWh inkl. moms.

3. Perstorp 714,5 kr/MWh inkl. moms.

Dyrast i Bjuv

Högsta prisnivå hade Bjuv med 886,3 kr/

MWh inkl. moms. Kommunen med högsta

procentuella prisökning under året var Hörby

med 8 procent.

– Utbygganden av fjärrvärmen här i Höganäs

har gett påtagliga miljövinster, kommenterar

Maria Edesgård. Att vi prismässigt ligger så bra

till är något som gör fjärrvärmen ännu attraktivare

för våra kommuninnevånare.

KÄLLA: HOGANAS.SE

En specialist på professionell

storköksutrustning

HNA Storköksservice AB jobbar med

service, reparation och försäljning

av professionell storköksutrustning

och anlitas av kunder inom både den

privata och offentliga sektorn.

Att HNA Storköksservice har lyckats

med sin verksamhet bevisas av att

företagets ägare, Henrik Nilsson, blev

utsedd till Årets Företagare i Höganäs

2011.

– Vi är ett komplett fullserviceföretag som

erbjuder hela linjer, men också mycket styckeförsäljning

av bl.a. ugnar, spisar, kyl och frys. Våra

kunder är kommuner,

skolkök, äldreboende, restauranger, caféer och

personalmatsalar, berättar Henrik Nilsson, VD på

HNA Storköksservice.

Företaget grundades 1992 (Henrik tog vid

2002) och har sin bas i Häljaröd, Höganäs

kommun. Sedan 2009 har HNA Storköksservice

även en filial i Malmö. Företaget sysselsätter totalt

26 anställda, varav tio arbetar på filialen i Malmö.

Inom företaget finns innesäljare, ordermottagare,

servicetekniker för reparationer och

montörer som utför installationer.

I Höganäs & Staffanstorp finns en serviceverkstad

och ett stort lager av reservdelar – allt för ett

ge kunderna snabb service vid akuta situationer.

Omsättningen ökar

Verksamheten har gått mycket bra för HNA

Storköksservice och man har ökat omsättningen

varje år sedan starten.

– De senaste tre åren har vi blivit utnämnda till

Gasellföretag och då gäller det att uppfylla en rad

olika kriterier för lönsam tillväxt, säger Henrik

Nilsson.

Företaget är också Trippel A-klassat, vilket är

ett kvitto på att man har en välskött ekonomi.

HNA Storköksservice har öppnat ett stort

showroom, där man uppvisar det mesta för kök.

Här finns ett otal olika modeller av spisar, stekbord,

ugnar, kylar och frysar och även en stor

avdelning med köksredskap, som till exempel

kastruller och stekpannor.

– Vi besöker många kunder för att se vad

de har för behov. Men många kunder kommer

också till oss för att handla, även från Danmark,

berättar Henrik Nilsson.

Nyheter för kök

Årets nyhet är produkten VarioCooking

Center Multificiency som sparar 40 procent

energi. Det nya stekbordet är mycket snabbt och

blir 200 grader på endast 90 sekunder.

Henrik Nilsson, ägare.

– Detta är en maskin som man kan göra allt

med, till exempel koka, fritera och steka väldigt

exakt, berättar Henrik Nilsson.

Målet för HNA Storköksservice är att erbjuda

människor som arbetar med termisk matlagning i

storkök och professionella kök den största möjliga

nyttan.

Företaget är auktoriserad servicepartner för

bland annat Wexiödisk, Rational, Coffee

Queen och Jöni.

Distribution av köksutrustning och service

sker i Skåne och delar av Halland.

Framtidsplanerna för HNA Storköksservice är

att jobba vidare med ökad tillgänglighet och ständigt

förbättrad service.

RESEARCH: STEFAN LUNDIN

TEXT: ARNE ÖSTER

www.hna.nu

-kökets bästa vän


www.svenskleverantorstidning.se

fakta

småländska höglandet 29

Mångsidig och allkunnig hantverkare

Småländska Höglandet

Delen av det sydsvenska

höglandet som ligger i

Småland kallas småländska

höglandet och omfattar

stora delar av kommunerna

Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö

och Vetlanda som ligger

i de östligaste delarna av

Jönköpings län.

Drygt 90 000 människor bor i

höglandskommunerna Aneby,

Eksjö, Nässjö, Sävsjö och

Vetlanda. Med en restidsradie

på knappt tre timmar når

tre fjärdedelar av landets

befolkning Höglandet. Det är

nära mellan städer och orter

på Höglandet, cirka 15-40

minuters restid och man når

dem alla. Kommunerna på

det småländska höglandet

(förr häraderna) har av

tradition ett mycket starkt

band mellan sig. Många

av dessa kommuner har

liknande historia och även

liknande traditioner.

Joachim Hugosson har med sitt företag

etablerat sig som Vetlandabygdens

egen fixare. Våtrumsjobb, grovsnickeri,

finsnickeri och grävjobb, inget är

främmande för detta uppskattade gäng

hantverkare.

Joachim driver Joachim Hugossons Alltjänst

AB eller Joches Alltjänst som företaget kallas i

vardagligt tal. Basen finns i Landsbro, någon mil

utanför Vetlanda, och man har också en maskinhall

i Vetlanda. Tre personer är fast anställda och

för större projekt hyr man in extra personer med

F-skatt.

Vad fick dig att bli företagare?

– Jag och min familj flyttade till Landsbro

2001 efter en sejour i Halmstad och startade

enskild firma. Jag arbetade som lastbilschaufför

i Halmstad och i mitt eget företag började det

främst med chaufförsuppdrag och sedan grävde

jag på utbyggnaden av Vetlandas fjärrvärmenät.

På ett företag som tillverkar husbilar kom jag i

kontakt med finsnickeriet. Jag hjälpte olika byggföretag

och fick en växande erfarenhet. År 2004

var det dags att starta aktiebolag.

Vilken typ av arbeten har ni gjort mest?

– Det har varit mycket snickerijobb och renoveringar.

ROT- och RUT-avdragen har absolut

spelat roll. Vi hade avtal med ett köksföretag och

monterade under 3-4 år cirka 250-300 kök per år,

tillsammans med min bror Jörgen Hugosson som

också jobbar i firman. Vi har bytt tak och grävt

för dräneringar och mycket annat. Vi kan även ta

större projekt och hantera kontakten med andra

hantverkare exempelvis inom el och vvs.

Joachim Hugosson, Joachim Hugossons Alltjänst AB

Ni har också våtrumsbehörighet?

– Ja. De senaste åren har det blivit väldigt

mycket badrum och kök som vi jobbat med.

Många som vill förnya sin boendemiljö är

mycket med medvetna om vad de vill ha och det

beror säkert till stor del på trenden med inredningsprogram

på TV och att man lätt hittar inspiration

på nätet.

Hur hittar du kunderna?

– Till stor del är det genom rekommendationer

från nöjda kunder som tipsar sina grannar och

bekanta. Bilparken är också stripad med logotyp

och telefonnummer så det hjälper också till. Våra

kunder är till 80-90 procent privatpersoner. De

uppskattar vår flexibilitet, vår noggrannhet och

att vi för en löpande öppen dialog med kunden

för att finna bästa lösningen i olika lägen. Att vi

erbjuder 10 års garanti på arbete och material vi

levererar ger trygghet till kunden.

Hur ser framtiden ut?

– Världen är föränderlig och ibland är framförhållningen

kort. Vi ska fortsätta att var det

lilla men personliga företaget med goda relationer

till kunderna. Men vi vill etablera oss mer

lokalt i Landsbro så att vi har både kontor och

maskinhallar på samma ställe. Min farbror var

en välkänd byggnadssnickare i Landsbro under

många år och jag har en önskan om att axla hans

mantel på orten. Vi är gärna med kunden redan

på projektstadiet i tankeprocessen med idéer och

förslag som kan göra slutresultatet ännu bättre,

säger Joachim Hugosson.

SAKARI BOMSTRÖM

Ett företag med känsla för torv

Mattias Andersson har arbetat med

torvutvinning i familjeföretaget sedan

1992 och är sedan 2012 ensamägare

till BMR Produkter AB som man finner

i Älgaryd utanför Malmbäck. Företaget

producerar och förädlar växttorv,

torvströ, torvblock och torvmix.

Mattias berättar att hans far och dennes svåger

köpte marken för att jaga älg på. Sedan kom idén

om att starta en torvindustri på fastigheten, som

nu har varit igång i 37 år. Man tog dit lok och

vagnar från Hulu i Barkeryd där det förekommit

torvutvinning. Till att börja med var verksamheten

i liten skala, sedan växte den stadigt. Idag är

man 11 anställda på helårsbasis, samt 30 säsongs-

anställda från maj till september. Tjälfritt krävs

för att man ska kunna skörda torven.

Växtodling

– 70 procent av produktionen är blocktorv

som används till yrkesmässig växtodling, säger

Mattias Andersson.

När vi köper krukväxter är det torv i blomkrukan.Fördelen

med torv är att den är helt steril

vilket gör att bakterier inte kan få fäste. pH-värdet

är jämnt, och vattenupptagningsförmåga och

syresättningen är hög. Den har med andra ord

mycket stabila egenskaper vilket gör den idealisk

till odling. Råvaran blandas med gödningsmedel,

kalk och bark. Det finns tusentals olika receptblandningar

beroende på vad som odlas.

Weibulls är en stor kund i Sverige. Företaget

har även en omfattande export till Holland,

Belgien, Tyskland och Danmark.

Hästnäringen

Torvströ är populärt inom hästnäringen,

antingen som den är eller mixad med kutterspån.

Torvströ binder fukt och ammoniak och är bra

för djurens hovar. Avfallet kan efteråt användas

som gödselmedel på åkrarna vilket ger ekonomiska

fördelar. Företaget förmedlar också ren

kutterspån som man köper upp från sågverk i

trakten. Dessa produkter körs ut med egen lastbil

inom cirka 25 mils omkrets från Malmbäck.

fakta

Sverige ett av världens mest

myrtäta länder. 25 procent

av landarealen är myrmark.

Tillväxten på torv är cirka 17

miljoner m³/år. Uttaget är

blott cirka 4,5 miljoner m³.

3,5 miljoner m³ används till

uppvärmning och en dryg miljon

m³ till växtodlingar. Alla gamla

mossar läcker koldioxid och när

torven skördas och används

till energi blir miljöpåverkan

marginell. Torven bör ses som

ett förnyelsebart biobränsle.

Nuvarande lagstiftning gör

dock att det är restriktioner i

etableringen av nya täkter.

Källa: www.svensktorv.se

Mattias Andersson, ägare till BMR Produkter AB.

Teknik

Blocktorven skördas med grävmaskiner med

breda band och specialbyggda skopor. Efterfrågan

på blocktorv är mycket större än tillgången. Torvströ

skördas med harv, som får lufttorka innan

den sugs upp för lagring.

– Framöver satsar företaget mer på lantbrukssidan.

Vi har investerat i nya maskiner som effektivt

kan packa kutterspån. Hästnäringen är en

växande kundmarknad med efterfrågan på ströprodukter,

berättar Mattias Andersson.

SAKARI BOMSTRÖM

Vi producerar och

förädlar växttorv, torvströ,

torvmix och kutterspån.

Anlita oss för ditt

kommande ROT-arbete!

Ring 0380-262 24

www.bmrprodukter.se


30

småländska höglandet

Bevakningsföretag med ett brett utbud

Efter en trettioårig insats inom polisen startade Bengt Weckfors 2008 sitt

bevakningsföretag som efter en sammanslagning med ett annat företag

2011 heter Ostkustens-Höglandets Bevakningstjänst AB. Företaget bedriver

traditionell ronderande bevakning, stationär bevakning, butikskontroller,

parkeringsvakttjänst, sköter polisens arrestbevakning i Kalmar län, ordnar med

transporter av omhändertagna och bevakar brottsplatser och brandplatser. Man

ordnar också utbildningar för parkeringsvakter och inom säkerhet.

www.svenskleverantorstidning.se

Ostkustens-Höglandets Bevakningstjänst AB

har sitt säte i Västervik och har också ett kontor i

Eksjö. Företaget har cirka 40 anställda, både män

och kvinnor, och har uppdrag i Eksjö, Nässjö,

Vetlanda, Aneby och i Kalmar län.

Bengt Weckfors har en lång erfarenhet inom

gebitet då han har varit polis i 30 år. Han ordnar

utbildningar inom säkerhet. Han har även utbildningar

för kommunala parkeringsvakter och för

sina egna anställda parkeringsvakter. Företaget

har haft en stark utveckling de senaste åren. Vad

är hemligheten?

fakta

BYA står för Bevakningsbranschens

Yrkes- och

Arbetsmiljönämnd. BYA/

Väktarskolan utbildar

väktare i hela landet.

Skolan delar ut yrkesbevis

till färdigutbildade och

godkända väktare. Vart

fjärde år är det obligatorisk

fortbildning för att säkra hög

kvalitet och kompetens. Det

krävs ärlighet, etik och ett

gott omdöme av en väktare.

Källa: www.bya.se

– Jag brukar säga att vi är tillräckligt stora för

att kunna spänna musklerna för att ta oss an större

uppdrag och tillräckligt små för att vara kostnadseffektiva,

flexibla, kunna fatta snabba beslut och

bevara en bra dialog med kunden, slår Bengt fast.

En stor del i framgången är personalen, som alltid

ställer upp solidariskt för att verksamheten ska

fungera.

Rondering

Vad gör en ronderande vakt?

– Det kan handla om både yttre och inre

rondering. En yttre rondering innebär att man

kontrollerar att exempelvis staket och portar

är intakta. En inre rondering kan innebära att

vakten låser när personalen går hem, kontrollerar

att kylanläggningar fungerar, att lampor är släckta

osv. Det är viktigt med säkerhetstänk, att vara

vaken för brand- och inbrottsrisker. Uppgifterna

utförs när personalen inte är på plats, det vill säga

kvällar, nätter och även dagtid under veckosluten.

En del ronderande vakter är också hundförare.

Hunden kan ägas av vaktbolaget eller hundföraren.

Polisen ansvarar för lämplighetstest av

hunden för uppgiften,berättar Bengt Weckfors.

Stationär vakt

Vilka uppgifter har en stationär vakt?

– Det kan röra sig om att bevaka in- och

utsläpp i en fabrik eller ett lager. Man kan också

hitta dem i butiker och köpcentrum. Centrumväktare

eller cityväktare har rollen att förebygga

störningar. Uppdragsgivare kan vara kommuner

och butiker, ofta i samverkan, förklarar Bengt

Weckfors och fortsätter:

– Den förebyggande effekten är den viktigaste

delen för en väktare, men det kan också

handla om att gripa snattare och personer som

stör ordningen. Ibland är det en kombination av

kameraövervakning och väktare. Butiksväktare

kan vara civilklädda eller bära uniform. En butikskontrollant

är civilklädd, spanar efter snattare och

griper dem. Vanligt är också hemgångskontroll i

varuhus, lager och industri så att inte personal tar

med sig varor hem utan att betala. Denna uppgift

utförs alltid i samarbete med företagets personalansvariga

och arbetstagarorganisationen.

Parkeringsvakter

Parkeringsvakter bidrar till att det blir

ordning och reda på parkeringarna och att fler

får möjlighet att parkera. Deras utbildning är

reglerad av Rikspolisstyrelsen och består av 18

dagar plus praktik.

BYA/Väktarskolan utbildar väktare i hela

landet. Brinellskolan i Nässjö ska anordna en

väktarutbildning som BYA ansvarar för.

Samarbete med polisen

Arrestbevakning innebär tillsyn av gripna.

Oftast handlar det om berusade som tagits om

hand. Polisen utbildar arrestvakter. Det finns

regler om tillsyn var 15 minut och den omhändertagne

har också rätt till raster. Bengt berättar

att Ostkustens-Höglandets Bevakningstjänst AB

har hand om polisens arrestbevakning i Kalmar,

Hultsfred, Vimmerby och Västervik. Ibland sätts

också tillfälliga arrester upp, till exempel vid festivalerna

i Hultsfred och Nybro.

En brottsplatsbevakare eller brandplatsbevakare

ser till att polisens avspärrningar respekteras

och att journalister, fotografer och nyfikna inte

går in och förstör den brottsplatsundersökning

som polisens tekniker ska genomföra. Skulle

någon försöka göra intrång inom avspärrningen,

grips denne och överlämnas till polisen.

– Jag startade företaget för att jag såg att det

fanns ett behov av ett lokalt bevakningsföretag.

Vi sätter kunden i fokus, vi håller en hög kvalitet

på bevakningen med hög kompetens hos väktarna

och detta till en rimlig kostnad, avslutar Bengt

Weckfors.

SAKARI BOMSTRÖM

Kort till tusen

Telefon 0706-11 92 00

www.bevakningen.se

Efter att ha skaffat sig maskiner

från nedlagda NT Värdetryck kan

CLG Nordic AB i Nässjö nu erbjuda

kunder i hela Sverige plastkort och

papperskort. Korten har många

användningsområden, till exempel

resekort, värdebevis, medlemskort och

mycket annat.

Thomas Larsson vid korttillverkningsutrustningen.

– Tack vare bra leverantörskontakter är vi

mycket konkurrenskraftiga på det här affärsområdet.

Våra maskiner klarar av att producera cirka

10 000 kort i timmen, vilket gör oss till en stark

aktör på området värdetryck. Vi har till exempel

resebolag bland kunderna. Vi samarbetar också

med andra tryckerier där vi fungerar i rollen som

underleverantör. Vi erbjuder även efterbehandling

som kuvertering, berättar Thomas Larsson,

VD/ägare på företaget CLG Nordic AB i Nässjö.

Kundanpassade kortlösningar

Korten har många användningsområden, till

exempel som resekort, medlemskort, VIP-kort,

rabattkort, värdebevis och ID-kort med mera.

Man kan få korten med magnetremsor eller

kontaktlös kodning. En del kunder vill ha kort

med ett årsmärke som klistras på.

Traditionellt digitaltryckeri

Företaget sysslar även med traditionellt digitaltryckeri

med efterbehandling som specia-

litet. Perforering, förbigning, bigning, falsning

(vikning) och stansning kan nämnas som

exempel. Bigning är att man med en rundad egg

skapar en inpressning (big) i kraftigt papper för

att underlätta falsning och för att undvika att

sprickor uppstår i pappret då falslinjen går tvärs

över papprets fiberriktning.

Konsultuppdrag

Thomas Larsson tar även konsultuppdrag som

affärsutvecklare, projektledare och resurskonsult.

Han har en mångårig bakgrund inom tryckeribranschen

som utvecklingschef inom produktion

och IT. Han är specialist på att få produktionsströmmar

att fungera optimalt.

– Vem som helst kan trycka fyrfärg idag, det

är efterbehandlingen som gör att ett tryckeri

kan sticka ut och som ger mervärde för kunden,

förklarar Thomas Larsson.

SAKARI BOMSTRÖM

www.clgnordic.se


www.svenskleverantorstidning.se

småländska höglandet 31

Litet möbelföretag tänker stort

Möbel AB BIG i Rörvik har som affärsidé

att kunna erbjuda kundanpassade

lösningar. De sysslar med

specialinredningar, legotillverkning

och egna produkter. Bland kunderna

märks framstående designhotell och

samarbete med märken som Asplund,

ZA Form, Stina Sandwall och Just

Design. BIG tillverkar möbler och

inredningar efter deras design.

Lars Ivan Pettersson, vd Möbel AB Big.

Möbel AB BIG har funnits i 66 år och sedan

1984 drivs företaget av bröderna Lars-Ivan och

Anders Petersson. Till att börja med tillverkade

man soffbord i olika modeller, efter hand

utökades sortimentet även med matgrupper.

Sedan 1997 har de rymliga lokaler på ungefär 5

000 kvadratmeter.

Med åren har de blivit allt mer specialiserade

på inredningssnickerier. Stabila, fukttåliga

akvariemöbler levererar man till Akvarieleasing,

ett företag som leasar ut akvariemöbler till

både den offentliga sektorn, näringslivet och för

privat bruk. Det har även blivit skräddarsydda

bokhyllor, skärmväggar och garderober samt

inredningar till kryssningsfartyg. Nämnas kan

också butiksinredningar till optikerbutiker, allt

skräddarsytt. Hotel Gothia Towers i Göteborg

har fått hotellinredning som leverarats från företaget.

Även andra stora designhotell, i Stockholm,

Tyskland och Norge, har fått inredningar Made

in Rörvik.

Hur kommer det sig att ett litet företag från

lilla Rörvik i Sävsjö kommun i Småland får

komma intill så stora projekt?

– Det handlar om att de arkitekter som får

uppdrag att designa ett hotell känner till oss och

vår kompetens. Vi fungerar som underleverantör

till arkitekterna och företag som levererar till både

offentlig sektor och konsumenter, bl.a. har vi ett

mycket bra samarbete med Abstracta i Lammhult,

berättar Lars-Ivan Petersson.

Kundanpassade kökslösningar

De senaste åren har företaget satsat stort på tillverkning

av kök.

– Vi kan specialtillverka köken efter kundens

önskemål. Har någon högt i tak, kan vi tillverka

kök som passar in där. Vill någon ha något

särskilt träslag ordnar vi det. Om någon bara har

en handritad idéskiss kan vi utgå från den och

fullfölja tanken till färdig produkt. Våra kunder

uppskattar vår flexibilitet, vår kvalitet och vår

leveranssäkerhet, förklarar Lars-Ivan Petersson.

När man ser företagets kökslösningar ser man

att man verkligen har tänkt till. Form och funktion

förenas i ljuv harmoni. Utrymmena utnyttjas

på ett smart sätt. Lådorna är lättgående och mjukstängande.

I fabriken finns ett utställningskök

som kunden kan komma och titta och känna på

samt lite olika luckmodeller.

– Det har varit så roligt att hålla på med specialanpassade

lösningar och varierande produkter.

Också personalen cirkulerar mellan olika arbetsuppgifter

vilket gör att trivseln är god och arbetet

omväxlande, säger Lars-Ivan Petersson och

avslutar:

– Vi är ett litet företag men har lång erfarenhet

och stort kunnande när det gäller tillverkning i

trä och materialkännedom. Nu har jag och min

bror Anders kommit till den mogna ålder då vi

så smått börjar fundera på vem som ska föra vår

tillverkningstradition vidare till kommande år.

Kanske finns det någon som kan föra stafettpinnen

vidare?

TEXT: SAKARI BOMSTRÖM

Bredband lika viktigt som el

SavMAN har sedan 2001 byggt fibernät

i Sävsjö kommun. Företaget är sedan

2003 helägt av Sävsjö kommun och

affärsidén är att verka för att samtliga

företag, offentliga förvaltningar

och privatpersoner i kommunen får

möjlighet till bredbandskommunikation

genom leverans av tekniklösningar och

tjänster.

Utbyggnaden har skett som en entreprenad åt

Sävsjö kommun, som är projektägare. Medfinansiärer

till Sävsjö kommun i projektet är EU mål 2

södra, Länsstyrelsen och SavMAN AB.

– Bland de första uppgifterna för företaget

var att ordna ett ortssammanbindande fibernät

mellan centralorten och Stockaryd, Rörvik och

Vrigstad. Detta blev klart redan 2003,berättar Bo

Dahl, VD SavMAN.

Nu breddas utbudet till den rena landsbygden

genom fiberprojekt med byalagen. Efter analys

av intresset följer en projektering där kostnader

och nödvändiga markarbeten beräknas. Sävsjö

Kommunen går in med en projektansökan och

om den beviljas av Länsstyrelsen får projektet

ekonomisk stöttning i form av EU-stöd och statliga

bidrag. Uppdraget att gräva för fiberkabel

upphandlas i konkurrens med marknaden och

SavMAN har vunnit upphandlingarna.

– Den kommersiella marknaden vill gärna

komma in på banan men först när nätet är

färdigutbyggt i glesbygden, konstaterar Bo Dahl.

Kostnadseffektiv lösning

Huvudspåret är fiber kompletterat med

radioLAN, där geografin gör det för dyrt att gräva

fiber. Tekniken har utvecklats, idag kan man få 30

Mbps på det trådlösa nätet som kommunen har.

Genom att man nyttjar befintliga master kan det

göras kostnadseffektivt.

Anslutning till fibernätet kan ske på två sätt.

Den första nivån är med standardiserat IP. Nivå

2 kallas för svartfiber, vilket innebär en kundanpassad

punkt-till-punkt fiberförbindelse.

Kunden får en egen fiberförbindelse mellan två

punkter i nätet och får sedan aktivera den genom

att ansluta en lämplig utrustning. Denna förbindelsetyp

är den enda passiva typen och finns

endast på fiber.

Återinvesterar vinst i fortsatt utbyggnad

SavMAN tillämpar öppenhet mot den lokala

marknaden. Kostnaden för att hyra fiber ska vara

lika för alla. SavMAN har idag ungefär 1100

kunder, både privata och företag, den offentliga

förvaltningen, samt samtliga kommunens anläggningar.

Bolagets vinst går tillbaka till kommuninvånarna

i form av utbyggnad i områden där de

kommersiella marknadskrafterna är ointresserade

av att bygga nät.

– Idag har vi blivit lika beroende av bredband

som av el, konstaterar Bo Dahl. En stabil funktion

är viktig med tanke på personlig trygghet i

form av att olika typer av larm ska fungera, samt

mycket teknik som styrs över nätet.

Det är inte bara Internet som går via fiberkabel

Bo Dahl, vd Savman AB.

idag utan även mycket telefoni och TV-program.

Avbrottsfri kraftförsörjning (eng. UPS, ”uninterruptible

power supply”) efterfrågas och det sker

en ständig säkerhetsutveckling med kylning av

utrustning och batteribackuper som tar vid när

strömmen har gått. Man kan också skapa redundans

genom att bygga sammankopplade ringar i

nätet, så att trafiken kan gå runt på andra hållet

om en kabel skulle råka bli avgrävd.

Hur ser framtidsplanerna ut?

– Vi räknar med en fördubblad kundbas de

närmaste fem åren. Utbyggnaden fortsätter både

i tätorter och på landsbygden. Det finns ett engagemang

och ett solidariskt intresse bland byalagen

för att bevara en levande landsbygd med hjälp av

modern teknik, något som också vi på SavMAN

eftersträvar, avslutar Bo Dahl.

TEXT: SAKARI BOMSTRÖM

Telefon: 0382- 218 10

E-post: info@bigmobel.se

www.bigmobel.se

www.savman.se | info@savman.se | 0382-18 18 00


32

gislaveds kommun

www.svenskleverantorstidning.se

Vägen till bättre affärer går via Affärsracet

Målet med näringslivsmässan Affärsracet är att exponera Gnosjöregionens

konkurrensförmåga. Affärsracet handlar om att bygga gränsöverskridande

nätverk, att stimulera tillväxt och innovation. Ett - ”industrins Almedalen forum” -

för entreprenörsinriktade företagsledare, akademiker, forskare och politiker för att

lära av varandra och skapa nya idéer. Ett tillfälle som inbjuder till en energiladdad

och stark samverkan vilket skapar nya affärer och attraherar kompetens.

Eric Anderzon, VD, Plast AB Orion

Många är eniga om att det är små och medelstora

företag som anses stå för Sveriges framtid

och tillväxt. Gnosjöregionens framgångsrecept är

ett entreprenörskap som är i ständig utveckling.

Hög teknologi i tillverkningsindustrin har stärkt

Gnosjöregionens position som landets ledande

näringslivsbälte, jämte nya innovativa branscher

som växer fram. Med världen som marknad, växer

företagen genom internationella kopplingar i såväl

etableringar, inköpsmönster som försäljning. Hur

kan en regional utveckling ta en ledande position

och bli en nationell verkstad för tillväxt?

Sveriges mesta industriregion

Gnosjöregionen utgör i särklass Sveriges mesta

industriregion. Tillverkningsindustrins andel av

den totala sysselsättningen är 38%, vilket kan

jämföras med ett riksgenomsnitt som går mot

15%. Uppdelat per kommun visar statistik (SCB)

för Gislaved: 45%, Gnosjö; 53%, Vaggeryd; 40%

och Värnamo kommun;27%. Tillverkningsindustrin

i Gnosjöregionen karakteriseras av hög

teknologi, stark processkompetens och unik

materialkunskap med kluster inom polymer,

metall och skärbearbetning samt trä.

Som landets ledande näringslivsbälte, utmärks

Gnosjöregionens näringslivsstruktur av en stor

bredd med branschområden som automation,

medicinteknik, inredningsdesign, möbeldesign,

golv, belysning, förpackning, transport & logistik.

Sverige har alltid varit i framkant vad gäller

innovation och design. Få känner till att företagen

bakom flera av våra välkända varumärken

finns i Gnosjöregionen. Blond belysning, Bruno

Mathsson, Eab, Etac, Golvabia, Hestrahandsken,

Hestra Inredningar, Hillerstorp Trä, Isaberg

Förlag, Isaberg Rapid, Kateha, Kinnarps, Konstsmide,

Källemo, Landman, Skeppshultcykeln,

Skeppshultpannan, Stolab, Swedese, Tenzo och

Thule för att nämna några. Varumärken som är

väl kända internationellt och som kan placera

regionens näringsliv på kartan som ”Sveriges

bästa”.

Gnosjöregionen visar vägen

Hur kopplar man samman framtidens tillverkning,

process- och automationsteknologi, materialkunskap

och innovation med Nordens bästa

motorbana?

Svaret är Affärsracet, som visserligen handlar

om ett mästerskap av entreprenörskap, men som

inte är en tävling utan en samverkan för tillväxt.

Affärsracet är en näringslivsmässa i Gnosjöregionen,

som arrangeras på den legendariska motorbanan

i Anderstorp under två dagar, den 22-23

maj 2013.

Tid för tillväxt

Ett temaforum med fokus på ”tid för tillväxt”

öppnar Affärsracet den 22 maj. Att para ihop

innovation med entreprenörskap måste väl ändå

vara en lovande förening? Hur kan Gnosjöregionen

matcha framtidens behov av kompetens med

en pågående urbanisering? Är energiförsörjning

en tillväxtfråga eller en överlevnadsfråga? Både

specifika branschfrågor och gemensamma framtidsutmaningar

samlar experter från näringsliv,

politik och organisationer för att samtala om

hur vi genom entreprenörskap kan nå långsiktigt

hållbar tillväxt. Parallellt med mässan körs miniseminarier,

utbildningar och workshops. Mycket

energi och mycket verkstad. Affärsracet är något

helt speciellt som måste upplevas på plats.

Innovation, tillverkning och samverkan

Arrangör av näringslivsmässan Affärsracet är

Gislaved näringsliv AB - ett näringslivsbolag

som ägs 50/50% av Gislaveds kommun och

ett Näringslivsråd vars ägarstruktur består av 6

näringslivsföreningar med 450 medlemsföretag.

Gislaved näringsliv AB skapar förutsättningar

för en positiv näringslivsutveckling i Gislaveds

kommun och arbetar aktivt med att skapa ett

frodigt affärsklimat och en attraktiv livsmiljö.

Inför Affärsracet 2013 samverkar fyra kommuners

framgångsrikt företagande. Tillsammans

utgör Gnosjöregionen med Gislaveds kommun,

Gnosjö kommun, Vaggeryds kommun och

Värnamo kommuner en stark motor för utveckling

av Sveriges näringsliv. Livskraftiga entreprenörsrötter

kombinerat med drivkraft och hög

teknikutveckling ger regionen en stark position

inom tillverkningsindustrin – från idé, modell,

verktyg, system, produktion till marknad och

försäljning.

Det som kännetecknar bolagen i Gosjöregionen

är klurighet, tillgänglighet och långsiktighet.

Familjeägda bolag och starka entreprenörer

som snabbt lär sig ny teknik. Besökare

utifrån förundras över den mix av både sofistikerade

produkter och tillverkningsförmåga som

representerar Gnosjöregionen. Allt detta och lite

till presenteras på Affärsracet.

– ”Glädjen är den största konkurrensfördelen i

den moderna ekonomin”, säger Harvard-forskaren

Shawn Achor,

vilket understryks av företagare i Gnosjöregionen.

En positiv anda som får näring ur ett

gränsöverskridande samarbete i näringslivsmässan

Affärsracet 2013, som dock avslutas i rivalitet, då

företag bildar förarteam för att tävla mot varandra

i en biltävling. Näringslivet i Gnosjöregionen på

banan den 22-23 maj på Anderstorp Raceway.

TEXT: CAROLA ÖBERG

fakta

GNOSJÖREGIONENS

NÄRINGSLIVSBÄLTE

har stor bredd. 6 500 företag

omsätter ca 60 miljarder

kronor.

Regionen består av 4

kommuner; Gislaved, Gnosjö,

Vaggeryd och Värnamo.

Folkmängd 85 000.

”Vi är inte bra på att tillverka,

vi är utomordentligt bra

på att tillverka” – ja vi i

Gnosjöregionen vill påstå att

vi kan bära upp titeln som

Sveriges mesta och bästa

industriregion. Var annars

kan man hitta en så kraftfull

samlad kompetens?


www.svenskleverantorstidning.se

gislaveds kommun 33

Kimbo Hydralikservice: ”Vi löser det”

Ett serviceföretag med huvudinriktning

på mångsidig industriell service med

huvudinriktning hydraulik, pneumatik,

mekanik och konstruktion.

– Med utgångspunkt från vår

grundfilosofi erbjuder vi våra kunder

kvalitativ service med tyngdpunkt

på kostnadseffektiva lösningar,

säger Joakim Ericsson på Kimbo

hydraulikservice AB.

syfte. Vi erbjuder dessutom slangtillverkning efter

kundens mått och önskemål. Förutom slangarna

har vi ett stort sortiment av kopplingar, berättar

Joakim och fortsätter:

Pneumatik

– Inom det här området tar vi hand om allt

från kompressor till pistolventilen och funktioner

däremellan. Vi analyserar och monterar, felsöker

och optimerar luftledningsinstallationer och

system.

Mekanik

– Vi utför verkstadstekniska arbeten, större

uppgifter löser vi tillsammans med samarbetspartner

och vårt nätverk av leverantörer. Tillsammans

med kund och dem avgör vi vem som har

kapacitet och kunnande att kunden erbjuda bästa

pris och leveranstid.

Verksamheten startades i ett garage i Smålandsstenar

1992 av Joakim Ericsson. Idag har företaget

7 anställda och tillgång till cirka 800 m 2 lokaler i

Skeppshult och 400 m2 i Smålandsstenar samt 4

servicebilar.

– Vi är specialister på hydraulik, pneumatik,

mekanik och konstruktion och försöker göra det

svåra enkelt. Vi kan också fungera som industrikonsulter

och lagerför och tillhandahåller

industriförnödenheter. Våra kunder finns inom

de flesta branscher i regionen. Vi har ett brett

kontaktnät och självgående personal som vet vad

kunden behöver, säger Joakim Ericsson.

Hydraulik

Här bygger man nya konstruktioner, felsöker,

analyserar och reparerar.

– Innan vi lämnar över provkör vi också så

att du som kund ska känna dig nöjd. Vi hjälper

också våra kunder att underhålla i förebyggande

Konstruktion

– Vi konstruerar påbyggnader och kringutrustningar

till produktion och maskin. Det är oftast

kundanpassning och effektivisering som initierar

vårt arbete. Vi är vana vid en stycks prototyp och

0-serier – som testkörs före leverans. Produktutveckling

är en del av verksamheten som vi

dagligen ägnar oss åt.

– Vi firade 20-årsjubileum i september och

passade på att ta med hela personalen till Tallinn,

säger Joakim Ericsson, som också är medlem i

Finnvedens Uppfinnarförening och ser med tillförsikt

på framtiden.

RESEARCH SVEN-ERIK HASSELQVIST

TEXT ARNE ÖSTER

Hydraulaggregat från Kimbo Hydraulikservice AB.

Våra Verksamhetsområden:

Hydraulik

Pneumatik

Mekanik

Konstruktion

Installation

Industriservice

Brandservice

Renovering

Boarpsvägen 2, 333 93 Skeppshult | Telefon 0371-364 60 | Fax: 0371-36465

Joakim Eriksson 070-646 61 31, joakim@kimbo.se | Anders Johansson 070-646 62 74

Ragnhild Axelsson 070-646 68 31 | Ilkka Lehtonen 070-646 63 62

Lennart Arsamandi 070-646 61 87 | Jorge Garcia 070-646 60 80, www.kimbo.se


34

gislaveds kommun

www.svenskleverantorstidning.se

Kvalitetssäkrar företagens ekonomiska information

Ett bra revisorsamarbete förutsätter

mer än ett årligt besök inför kundens

bokslut. Tätare kontakter skapar

ökad förståelse och kunskap om

företagets verksamhet. Erfarenheter

som på sikt gör din revisor till en

bra diskussionspartner i de flesta

frågor runt bolaget. På Frejs har man

visionen att vara den mest kompetenta

och efterfrågade revisions- och

konsultbyrån för de ägarstyrda

företagen och medarbetarna.

– Frejs Revisorer och Konsulter är en byrå

med 50 anställda och tre kontor. Vi har därmed

kompetensen och kapaciteten vara revisorer och

rådgivare åt alla typer av företag. Företaget startades

1974 i Göteborg av smålänningen Gert

Frej och har allt sedan dess haft en stor andel

ägarstyrda företag av olika storlek som kunder,

berättar Staffan Nevby, som är auktoriserad

revisor på Frejs kontor i Smålandsstenar.

– Det var känningar i hembygden som ledde

till att vi startade kontoret här i Smålandsstenar

1982 och jag har varit med sedan dess. I dag är vi

5 revisorer och 4 redovisningskonsulter. Vi jobbar

nästan uteslutande på plats ute hos företagen och

vår styrka är närheten till kunden, där vi oftast

har skapat långvariga relationer. Vi har en bred

kompetens och god kunskap om bygdens branscher,

säger han.

fakta

Firmanamnet var tidigare

Frejs Revisionsbyrå AB

men är sedan februari i år

ändrat till Frejs Revisorer AB.

Redovisningskonsulterna är

anställda i Frejs Konsulter AB.

Alla tillhör Frejs.

Trygghet för företaget

Genom att arbeta med ett helhetsperspektiv, i

en långsiktig relation, kan vi skapa lösningar som

på bästa sätt fyller både ägarens och företagets

behov.

Med rätt kunskap om företaget är din revisor

den som är bäst lämpad att diskutera din egen och

företagets ekonomi. Genom vårt arbete kvalitetssäkrar

vi företagens ekonomiska information. En

aktiv revisor är dock inte begränsad till revision

Thomas Sköld, Cecilia Lindqvist, Staffan Nevby, Malin Johansson, Annelie Hellstrand, Katja Bogesten, Stefan

Andersson, Pernilla Abrahamson och Ewa Kjällberg.

och skattefrågor. Genom den kunskap och spetskompetens

inom olika områden som finns inom

Frejs kan vi vara en bra samtalspartner som ger

råd och värdefulla synpunkter i allt som rör företaget.

Generationsskiften

Kännetecknande för vår bygd är det stora

inslaget av framgångsrika lokalt ägda företag.

Att få vara delaktig i denna utveckling genom

att skapa förslag till lösningar som bidrar till att

stafettpinnen kan föras vidare till nästa generation

av lokala företagare är en bonus för vår del.

Här vid kontoret i Smålandsstenar har vi

uppdrag i hela kommunen med omnejd och ser

med tillförsikt på framtiden, säger Staffan Nevby.

RESEARCH SVEN-ERIK HASSELQVIST

TEXT ARNE ÖSTER

Idérika elinstallatörer

Patrik Bellö, VD Calles Elservice

Calles Elservice AB i Smålandsstenar

erbjuder det mesta inom el och elservice

till såväl industri som privathushåll.

Omkring 90 procent av uppdragen

utförs inom Gislaveds kommun där

kommunen och flera kommunala bolag

också utgör en del av kundkretsen.

– I vårt verksamhetsområde ingår

arbete med både svagström och

starkström, ett brett utbud av

tjänster med såväl nyinstallationer

som reperationer och service, säger

elföretagets VD Patrik Bellö, som efter

mer än 20 år som anställd tog över från

den tidigare ägaren Calle Dahlgren.

– Jag hade mycket kundansvar redan tidigare,

så när jag år 2011 tog över företaget blev

det inte någon större förändring. Vi är idérika,

våra medarbetare har personliga kontakter med

kunden och naturligtvis finns det också planer för

framtiden. Vi samarbetar med andra småföretag

med olika specialiteter för att kunna åta oss större

uppdrag inom el, larm, automtik och kommunikation

och hoppas kunna expandera verksamheten

ännu mer. Just nu söker vi en ny medarbetare

som har några års erfarenhet av felsökning av

maskiner och är en allfixare, berättar Patrik Bellö.

Han försöker att jobba halvtid på fältet och

fördela så mycket kundansvar som möjligt på sina

medarbetare. Med ett ökat egenansvar anser han

att jobbet blir roligare för alla.

Kommunen och kommunala bolag bland

kunderna

Calles Elservice AB finns i Smålandsstenar, ett

stations- och industrisamhälle i södra delen av

Gislaveds kommun.

Elföretaget har avtal med Gislaveds kommun

och kommunala bolag som Gislavedshus, vattenoch

reningsverket. De har genom åren hjälpt ICA

i Smålandsstenar med el- och belysning.

– Vi utför löpande elservice hos ett 20-tal

industriföretag men tittar gärna på fler uppdragsgivare,

säger Patrik Bellö.

Något som han har noterat är ett ökat intresse

för intelligenta styrsystem för hemmabruk.

– Vi ljussätter också mer och mer i privata hem,

både inom- och utomhus, säger Patrik Bellö.

Calles Elservice arbetar enligt kvalitets- och

miljöstandarderna ISO 9001 och ISO 14001 och

man har dessutom ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

RESEARCH SVEN-ERIK HASSELQVIST

TEXT ARNE ÖSTER

Revisorer och Konsulter

www.frejs.se

Vi på Frejs har lång och bred

erfarenhet inom både revision och

redovisning. Vårt mål är att alltid

arbeta långsiktigt och med ett

helhetsperspektiv på företagandet.

Vi bygger vår förståelse och kunskap

med hjälp av täta kontakter och

nära samarbete med dig och ditt

företag. Kontinuitet är viktigt för

oss eftersom det tillsammans med

hög tillgänglighet och kompetens

skapar erfarenhet och kvalitet i

arbetet. Välkommen att kontakta oss!

Smålandsstenar

0371-335 50

Göteborg

031-778 00 40

info@frejs.se

Calles Elservice AB erbjuder det mesta inom el

och elservice till såväl industri som privathushåll.

Telefon 0371-32300 | info@callesel.se | www.callesel.se


www.svenskleverantorstidning.se

Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete

är grunden för ett friskt företag

Du har säkert hört det förut. Med friska och sunda medarbetare ökar förutsättningarna för ett lönsamt företag. Men det

gäller att sätta in rätt insatser. Det kan vara svårt att veta i vilken tråd man ska börja dra, och det är bra om medarbetarna

stimuleras till att själva ta ansvar för sitt välmående. Ett helhetsperspektiv krävs. Företagshälsan Nissadalen AB har

verktygen inom: Arbetsliv, Arbetsmiljö, Rehabilitering och Medicinsk service som ger resultat.

Erika Erlingsson och Anneli Albinsson .

gislaveds kommun 35

Jubilerande företag med ny vattenskärmaskin

För 20 år sedan startade Sven

Jakobsson sitt företag med inriktning

på trådgnistning. Tio år senare går det

så bra att en person till anställs. Nu är

man fyra heltidsanställda, som arbetar i

Smålandsstenar.

Verksamheten i Företagshälsan Nissadalen AB

bygger på att:


skapa förtroende och få en kund som är nöjd med

resultatetpersonal som kan, vill och orkar arbeta

Arbetsgivaren har ett omfattande ansvar för

det systematiska arbetsmiljöarbetet och för personalens

hälsa. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete

leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

– Vi på Företagshälsan Nissadalen hjälper till

i allt från små enstaka insatser till stora projekt

inom området. Den allmänna sjukvården står

primärvård och landstingsresurser för. Vårt fokus

ligger i riskanalyser och åtgärdsplaner i företagen

och vid behov även på arbetsmedicinska åtgärder

Sven Jakobssons TrådgnistTeknik är en

renodlad underleverantör till tillverkningsindustrin.

Företaget har erfarenhet av såväl lego- som

verktygstillverkning med bland annat trådgnistning,

fräsning, starthålstansning och mikroblästring.

Man ställer upp med effektiva resurser,

lång erfarenhet och personlig servicekänsla. De

hjälper kunder med såväl enstaka punktinsatser

som löpande produktion.

Efter sammanlagt nästan 100 år i branschen

vet Sven Jakobsson och hans personal hur det

är. Jobbet ska göras och bråttom är det. Men de

vill inte bara förse kunden med en bra produkt,

gjord helt efter kundens specifikationer. Företaget

vill dessutom kunna leverera den så snart som

möjligt, utan onödigt dröjsmål. Därför kastar de

sig över varje jobb som om det vore det sista.

och rehabiliteringsinsatser. Regelbundna hälsokontroller

skapar trygghet. Genom våra hälsokontroller

kan man få tips och råd om hur man

kan förbättra sitt hälsotillstånd och hur man förebygger

olika arbetsrelaterade problem och livsstilssjukdomar,

berättar Annica Ryhman, VD på

Företagshälsan Nissadalen AB.

– Vi har den medicinska kompetens och den

lokala kännedom som krävs för att se sambandet

mellan arbetsmiljö och hälsa. Vi blir därför en

naturlig länk mellan primärvård, arbetsplatsen,

sjukförsäkringen och den enskilde. Vår rådgivning

om sjukfrånvaro, arbetsanpassning och rehabilitering

riktar sig såväl till arbetsgivare som till

anställda. Med effektiv rehabilitering och tidiga

insatser ökar frisknärvaron och möjligheten

att komma till rätta med höga sjukkostnader,

förklarar hon.

Låt oss ta hand om sjukskrivningarna

Företagshälsan Nissadalen kan sköta allt från

kortsiktig administration till långsiktig rehabilitering.

Deras system ”Sickan” hanterar anmälan

om egen sjukdom, vård av sjukt barn och friskanmälan

alla tider på dygnet. Allt som behövs är ett

samtal alternativt en webbanmälan - sedan sprids

informationen till alla berörda.

De kan även erbjuda utbildningar inom en

rad områden och det finns även tillgång till gym/

träningsrum med utrustning för rehabträning och

friskvårdsträning.

Företagets personal består av företagssköterskor,

sjukgymnaster/ergonomer, arbetsmiljöingenjör,

coach, företagsläkare, beteendevetare

och alkohol- och drogterapeut tillsammans med

adminstrativa funktioner.

Samlade resurser och ökad tillgänglighet

Företagshälsan Nissadalen AB startade sin

verksamhet den 1 december 1995 efter sammanslagning

av Företagshälsan Gislaved-Hestra-

Bredaryd-Reftele AB med Industriläkarcentralen

Villstad-Burseryd AB. Ägare är närmare

200 företag via två intresseföreningar i Gislaved

respektive Smålandsstenar. Totala antalet

anställda i ägarföretagen är cirka 6 000.

– Våra mottagningar finns i Gislaved, Hestra,

Bredaryd, Smålandsstenar, Reftele och Burseryd.

Men vi har även kunder på dessa och andra orter

där vi har hittat lösningar på respektive företag,

säger Annica Ryhman.

RESEARCH SVEN-ERIK HASSELQVIST

TEXT ARNE ÖSTER

Olika typer av material man kan skära i.

Sven Jakobsson visar företagets nya vattenskärmaskin.

Ny maskin

– Det senaste tillskottet är en vattenskärmaskin,

den andra i Sverige, där skillnaden mot en

trådgnist är att du nästan kan köra i alla material,

berättar Sven Jakobsson.

Maskinen skär med ett rakt snitt upp till 50mm

tjocklek, och med en noggrannhet av 0.02mm.

– Det är en maskin som har framtiden för sig.

Vattenskärmaskinen har gett oss otaliga möjligheter

och vi kan erbjuda våra tjänster till ett antal

andra branscher, säger Sven Jakobsson.

Öppet hus

Här finns gott om resurser, som till exempel

fem trådgnistmaskiner, tre starthålsmaskiner,

fräsar och svarvar. Med starthålstekniken kan

man göra spikraka hål 0,5 till 6 millimeter även

i härdat material. Gnisttekniken gör att man kan

åstadkomma nästan vilken form som helst på ett

arbetsstycke, med oslagbar precision i alla detaljer.

Fräsen hjälper till så att företaget kan göra både

traditionella fräsjobb och producera arbetsstycken

för vidare behandling med till exempel

trådgnist eller starthål. Mikroblästring innebär

att man bearbetar ytan för att få den ännu finare

och kan ha avgörande betydelse för till exempel

prestandan hos ett plastverktyg.

Precision och god service kännetecknar företaget.

Leveranstiden är maximalt en vecka, beroende

på jobbet art. Framtiden ser onekligen ljus

ut för Sven Jakobssons företag och dess anställda.

– Vi passar på att fira 20-årsjubileum och

bjuder till öppet hus den 6 december, där alla är

välkomna, säger Sven Jakobsson.

Svensk Leverantörstidning gratulerar företaget

och önskar ett riktigt trevligt jubileum.

RESEARCH SVEN-ERIK HASSELQVIST

TEXT ARNE ÖSTER

Dalsgatan 17, 333 30 Smålandsstenar

Telefon: 0371-314 50, 072-180 14 50

E-post: sven@jtt.se, Hemsida: www.jtt.se

ARBETSLIV, ARBETSMILJÖ, REHABILITERING OCH MEDICINSK SERVICE

Genom att anlita oss investerar du både i din personal och ditt företag. Om ditt företag behöver personal som kan,

vill och orkar jobba så har vi verktygen för att nå resultat; högre effektivitet och därmed ökad lönsamhet på ditt företag!

TELEFON 0371-58 60 50 | WWW.FHVNISSADALEN.SE | INFO@FHVNISSADALEN.SE


36

gislaveds kommun

www.svenskleverantorstidning.se

Komplett leverantör inom stålbyggnation

Strategiskt placerade i Smålandsstenar

tillgodoser LGL både Sverige och Europa

med industribyggnader, stålstommar

och lagerinredning.

LGL Construction AB är en flexibel stålbyggnadsentreprenör

som skapar kompletta lösningar

med allt under samma tak – konstruktion, tillverkning

och montage med egen personal.

Grunden lades redan 1967 med tillverkning av

svets- och smidesprodukter i Åtterås. 1975 flyttade

verksamheten till Smålandsstenar och sedan

1987 ägs familjeföretaget av Mats Holmqvist.

Sonen Fredrik Holmqvist berättar:

– Utbyggnaden av våra nuvarande lokaler har

skett i etapper och idag är ytan cirka 7000 m². År

2008 bytte vi namn, från LGL Svets & Smide AB,

till LGL Construction AB. Det har gått bra för

oss. Vi firar 25-årsjubileum i år och i våras åkte

hela LGL med respektive till Paris.

– Vi är idag 40 anställda och omsätter cirka

150 miljoner kronor. Man kan säga att verksamheten

vilar på tre ben: stålhallar, lagerinredning

och specialprodukter.

– Vi har en egen konstruktionsavdelning

och tillverkningen sker i nära samarbete med

den. Därför kan vi på bästa sätt anpassa våra

konstruktioner efter kundens önskemål och

behov. Stålstommar och lagerinredning i form

av entresolplan och grenställ är typiska exempel

på konstruktioner som vi tillverkar här på LGL.

Dessutom säljer vi traverser och tillverkar traversbanor.

Bland våra övriga produkter kan nämnas

granulattankar i stål eller aluminium samt industritrappor

i olika utföranden.

Gekås i Ullared och Vida Arena i Växjö

Gekås i Ullared expanderar och i samband

med flera av utbyggnadsprojekten har LGL fått

förtroendet som entreprenör.

Vida Arena i Växjö är en annan nybyggnation

signerad LGL, som fick uppdraget att leverera

och montera stomme, tak och väggar. Arenan är

en så kallad multiarena med kapacitet för 5 000

åskådare samt en träningshall. Det är även den

nya hemarenan för Växjö Lakers Hockey.

– Vi kan åta oss totalentreprenader eller underentreprenader

av stomme, tak och väggar på

exempelvis bostadshus, kontor, lager och butikslokaler.

Oavsett vilket jobb vi gör, är varje detalj

viktig eftersom det är en del av slutresultatet.

Kvalitet är något som berör alla på LGL.

Om vi levererar kostnadseffektiva och funktionella

produkter till våra kunder så skapar vi också

långvariga relationer.

CE-märkning av byggprodukter

Från den 1 juli 2013 måste byggprodukter

som omfattas av en harmoniserad standard ha en

prestandadeklaration och CE-märkning för att få

säljas inom EU.

– Våra produkter är naturligtvis också berörda

av de nya reglerna och vi hoppas vara färdiga med

anpassningsarbetet i början av 2013, förklarar

Fredrik Holmqvist.

RESEARCH SVEN-ERIK HASSELQVIST

Ett glasmästeri med brett kunnande

Sedan år 2000 har Lars Oschmann

drivit egen glasmästeriverkamhet

i Smålandsstenar. I samband med

ombildning till ett aktiebolag 2006 fick

företaget namnet LH Uterum & Glas

AB. Som antyds av det namnet var och

är specialiteten tillverkning av glasade

aluminiumpartier till bland annat

uterum.

Efter hand har företagets utbud av tjänster

breddats till att mer och mer omfatta alla slags

arbeten som ett traditionellt glasmästeri kan tillhandahålla.Den

egna tillverkningen av fasta eller

skjutbara glasade aluminiumpartier till exempelvis

vinterisolerade uterum är dock fortfarande

huvudverksamheten.

– Vi kan hjälpa våra kunder att tillhandahålla

och montera allt som innehåller glas. För att

bara ta några exempel: inglasning av altaner och

balkonger, inredningsglas och skjutbara garderobsdörrar,

byte av isolerglas och byte och reparation

av bilrutor, berättar Lars Oschmann.

Att Lars hamnade i glasbranschen är inte så

konstigt. Hans far var nämligen också glasmästare.

Kundkretsen återfinns huvudsakligen inom en

radie av 15 mil, men man har även utfört jobb i

Göteborg med montering av fasadpartier i glas, så

kallad industriglasning.

– LH Uterum & Glas AB tillhandahåller

och montera r solskydd till exempel markiser

och lamellgardiner, säger Lars Oschmann och

avslutar:

– Tillsammans med en av våra samarbetspartner,

LGL i Smålandsstenar, har vi genomfört

ett större projekt på Gekås i Ullared. Värnamo

Sliperi och Glasmästeri är en annan mångårig

samarbetspartner. Vi ser ljust på framtiden och

är naturligtvis öppna också för andra samarbeten.

RESEARCH SVEN-ERIK HASSELQVIST

TEXT ARNE ÖSTER

!"!#$%&'()*+(,%&#-.#/)#0&#'(123455&67'8#

0&()09)0&:)#'%;#'


www.svenskleverantorstidning.se

gislaveds kommun 37

Det svenska däcket

I över 50 år har Anderstorp Däck tillverkat och erbjudit ett komplett däcksortiment

för personbilar, jeepar, skåpbilar och fyrhjulsdrivna fordon. För tre år sedan delades

företaget i en produktions- och en försäljningsdel. Man erbjuder tre varumärken:

Falken som produceras i Japan, Interstate som utvecklas i Holland men produceras i

Kina och AGI som är egenproducerade och tillverkas i Anderstorp.

– Det finns endast två däckproducenter till

personbilar i Sverige idag, där vi är den största,

säger Joakim Söderberg, försäljningschef vid

Anderstorp Däck AB.

Däckmärken som AGI, Falken och Interstate

garanterar förare i hela Norden trygghet,

säkerhet, komfort och prestanda, oavsett körstil

och underlag. De svenska kunderna finns från

Ystad till Haparanda.

Huvudkontoret ligger i Anderstorp och därifrån

servar man sitt heltäckande återförsäljarnät,

som erbjuder ett brett sortiment av däck i låg- och

mellanprissegmentet. Leveranser i hela Sverige

sker inom 24 timmar till företag, organisationer

och kommuner.

Regummerade däck

I mer än 50 år har företaget utvecklat och

tillverkat AGI regummerade miljödäck i Anderstorp.

Däcken är utvecklade för skandinaviska

förhållanden.

– Vi var först i världen med att utesluta cancerogena

HA-oljor i våra däck, säger Joakim Söderberg.

Genom åren har man förfinat och automatiserat

tillverkningsprocessen så att man erbjuder

regummerade däck med nydäckets kvalitet. Alla

AGI:s däck är typgodkända enligt gällande ECEreglementen.

– Vi var först i med att tillverka det gröna

däcket, säger Joakim Söderberg.

Sortimentet är komplett och innehåller

sommar- och vinterdäck speciellt anpassade till

vårt nordiska klimat för personbilar, lätta lastbilar

och fyrhjulsdrivna fordon.

Miljövänliga

Att AGI miljödäck är överlägsna så kallade

nydäck när det gäller miljöpåverkan, säger sig

nästan självt. Genom att återvinna högkvalitativa

däckstommar återvinner man 80 procent av

däckets värde samtidigt som företaget i produktionsprocessen

sparar mer än 40 procent av den

olja som åtgår vid produktionen av ett nydäck. En

aktuell studie påvisar att mängden koldioxidemissioner

som frigörs vid produktionen av ett däck

är mer än 30 procent lägre jämfört med motsvarande

nydäck.

RESEARCH SVEN-ERIK HASSELQVIST

TEXT FREDRIK MOBACK

I AGIs buffertlager väntar olika

dimensioner på att vulkas till

nya miljödäck, redo för många

nya mil på svenska vägar.

fakta

AGI och Anderstorp DäckBrett sortiment av emballage i miljövänlig polyeten

Med lång erfarenhet och en flexibel

organisation tillverkar Rigef

Plastemballage AB i Smålandsstenar

kundspecifika lösningar och

standardprodukter till i stort sett alla

branscher inom industrin. Specialiteten

är tillverkning i små serier och snabba

leveranser.

1965 startades tillverkning av plastpåsar i det

lilla samhället Broaryd, tre mil öster om Ullared,

av Ebbe Fredriksson och Ingvar Rydholm. 1994

var det dags för generationsskifte i familjeföretaget

då de tre bröderna Magnus, Sven-Olof och

Kjell-Arne Fredriksson tog över verksamheten

där det idag finns15 duktiga medarbetare som

har gjort polyetenprodukter i många år och har

förstått vikten av hög kvalitet och snabba leveranser.

Polyeten är en plast som kan återanvändas i

nya produkter. Den kan även eldas upp i sopanläggningar

där energin i materialet återvinns. Vid

förbränning av polyeten bildas mestadels vattenånga.

– Sommaren 1994 flyttade vi till större och

mera ändamålsenliga lokaler i Smålandsstenar.

Det gjorde att vi ännu bättre kan tillmötesgå

våra kunders önskemål om bra produkter och

snabba leveranser. Lokalerna har vuxit ut successivt

till att i dag omfatta 3 300 m 2 . Våra huvudprodukter

är plastpåsar, säckar, huvar, ark, folie

och förpackningsslang. Det mesta vi gör är mot

kundorder men vi har även ett visst standardsortiment

i en rad olika dimensioner. Allt tillverkat

av miljövänlig och återvinningsbar polyeten. Vi

kan också komplettera med olika tilläggstjänster

som tryck och perforering med mera. Ingen order

är för liten. Vi ser oss som något av brandkåren

inom branschen. Det är snabba ryck som gäller,

berättar VD Magnus Fredriksson på Rigef Plastemballage

AB.

Flera tusen kunder

Kundkretsen omfattar flera tusen uppdragsgivare

som varierar i storlek från den lille enmansföretagaren

till multinationella företag.

RESEARCH SVEN-ERIK HASSELQVIST

TEXT ARNE ÖSTER


PRESTANDA, EKONOMI & MILJÖ


38

gislaveds kommun

www.svenskleverantorstidning.se

Unik kompetenspartner när det

gäller industriell träbearbetning

Med enorm måttnoggrannhet, unik

teknik, utveckling och kompetens

förbättrar vi våra kunders utrustning.

Så beskriver bröderna Daniel och Johannes

Eriksson verksamheten i familjeföretaget

SågCenter i Smålandstenar, ett företag som är

specialiserat på rekonditionering av skärande

verktyg till sågverk och hyvlerier.

SågCenter eftersträvar att vara en unik kompetenspartner

när det gäller industriell träbearbetning

med skärande verktyg. Utgångspunkten är

alltid den enskilde kundens behov och önskemål

om en förändring av sin verktygsskötsel/vård.

Slipservice - du väljer nivån!

SågCenter är helt kundanpassade och kan tillhandahålla

slipservice i flera olika steg.samtliga verktyg på sågverket, band, klingor, hugg

och reducerknivar.


alla förekommande verktyg. Köper in, lagerhåller

samt ansvarar för all logistik etc. Kostnad för

sågverket baseras på till exempel sågade antalet

m 3 .

– Vi erbjuder slipning och service av bandsågar,

cirkelsågar och knivslipning för hyvlar, där

bandsågarna står för 70 procent. Vår marknad är i

huvudsak Sverige – cirka 10 procent går på export

– och kundkretsen domineras av sågverk och

hyvlerier. Men även den lille hantverkaren finns

i orderstocken och är lika viktig för oss, säger

Johannes Eriksson, VD SågCenter i Smålandsstenar.

Företaget har successivt vuxit och idag har man

32 anställda på lönelistan och förfogar över 7 500

m 2 lokalyta.För att få en industriellt professionell

behandling av sågverktygen utvecklar SågCenter

sina egna specialmaskiner tillsammans med

Wedalco i Halmstad.

Egen tillverkning av breda bandsågblad

– För bästa kvalitet tillverkar vi själva bandsågblad

med 75-320 mm bredd i ring, produkter

som är fullt körklara, säger Johannes Eriksson.

SågCenters bandsågblad är tillverkade av ett

rent utgångsmaterial som genom en noggrant

kontrollerad värmebehandling ger stålet rätt

kombination av hårdhet och seghet, hög

nötningsbeständighet, hög utmattningshållfasthet

med bibehållen elasticitet och spänst.

Verktygstillverkare

2010 breddades verksamheten då man köpte

Tolé Verktyg AB i Virserum som sedan starten

tillverkat i huvudsak verktyg för träbearbetning,

då främst till trä- & skogsindustrin, sågverk,

hyvleri och inte minst verktyg för hobbysnickaren.

Verktygen används dock även inom plast-,

metall- och förpackningsindustrin.

– Produktkvaliteten och vårt servicekoncept

har under årens lopp utvecklats i nära samarbete

med våra kunder för att uppnå bästa kundnytta.

Vi kan även utlova 100 %-ig leveranssäkerhet och

ser också ljust på framtiden med goda möjligheter

att bredda oss ytterligare mot återvinningsindustrin

- en marknad där det finns ett stort behov av

knivar till deras kvarnar, säger Johannes Eriksson.

fakta

Företaget SågCenter grundades

1949 och är idag privatägt.

Specialiserat på rekonditionering

av skärande verktyg till sågverk

och hyvlerier.

För att få en industriellt

professionell behandling

av sågverktygen utvecklar

SågCenter sina egna

specialmaskiner tillsammans

med Wedalco i Halmstad.

För bästa kvalitet tillverkar de

själva bandsågblad med 75-320

mm bredd.

RESEARCH: SVEN-ERIK HASSELQVIST

TEXT: ARNE ÖSTER
Vi är helt kundanpassade inom slipservice

och kan tillhandahålla slipservice i flera olika steg

Vi har egen tillverkning av bandsågblad

Vi tillhandahåller även klingor/knivar,

hjälpverktyg, specialmaskiner m.m.

Dalsgatan 18, Box 102,

333 22 Smålandsstenar

Telefon 0371-335 80

Fax 0371-306 46

www.sagcenter.se


www.svenskleverantorstidning.se

gislaveds kommun 39

Robotceller i moduler

Lerocon grundades för nio år sedan

av David Rosén, Niklas Leijon och

Patrik Rosén. Hösten 2012 är man

elva anställda. Företaget är baserat i

Gislaved, Småland där man bland annat

tillverkar modullära automationssystem

för materialhantering.

fakta

OM LEROCON:2

ÅTERFÖRSÄLJARE AV:


Lerocon utvecklar och tillhandahåller flexibla

produktionslösningar och modullära automationssystem

för materialhantering och motståndssvetsning.

Man bygger robotceller i moduler, där man

successivt kan bygga på alltfler enheter efter

behov. Lerocon har nyligen avslutat sitt största

projekt, hittills: tre robotceller med ny 3d-visio

teknik för materialhantering till fordonsindustrin,

i mångmiljonklassen.

Egna maskiner

De första åren arbetade man med att serva

och förbättra befintliga maskiner på marknaden.

Längre fram utvecklade man det till att bygga

egna maskiner anpassade för automatisering och

fordonsindustrins höga krav på kvalitet och tillgänglighet.

Företaget ger idag högteknologiska

automationslösningar för materialhantering,

framförallt för tunnplåtshantering.

Huvudinriktningen är helhetslösningar för

mutter- och skruvsvetsning men man bygger

också automationssystem för annan produktion,

helt efter kundens önskemål.

– Vi bygger alltid upp anläggningarna och

provkör dem i våra egna lokaler där kunden också

får godkänna dessa innan leverans, säger Daniel

Erlandsson vid Lerocon.

Fordonsindustrin

Marknaden för företaget finns idag främst i

Sverige. Inom fordonsindustrin finns de största

kunderna. Man samarbetar även med företag

kundens ort för att ge snabb service och support.

Lerocon har även agenturen för japanska muttermatare

och är systempartner till ABB Robotics

och Yaskawa. Målet den närmsta framtiden är att

bredda kundsegmentet och ta fler marknadsandelar.

– Vår styrka är att vi jobbar med den senaste

tekniken inom automatisering och att vi har egna

produkter som återkommer i lösningarna. Vi

ligger i framkant med nya innovativa lösningar

och sneglar även på andra branscher för att

kunna bli bättre inom den egna, säger Daniel

Erlandsson.

Företaget samarbetar tätt med sina kunder och

är ofta med redan på ett tidigt stadium i deras

process. Erlandsson menar att Lerocon är lyhörda:

– Det är viktigt med feedback från kunden.

RESEARCH: SVEN-ERIK HASSELQVIST

TEXT: FREDRIK MOBACK

Robotceller i moduler.

”Vi utför allt inom VVS”

AG Rörteknik AB är ett lokalt VVS-företag

som är verksamma i framför allt Gislaveds

kommun och närliggande region.

Antero Peltohaka och Bernt Lindsten, de båda

ägarna till AG Rörteknik AB, har varit i branschen

sedan de slutade skolan och startade de sitt

företag i Gislaved år 2007. Idag har de hjälp av 9

anställda och en lärling,

Värmeanläggning till ishallen i Smålandsstenar.

Antero Peltohaka, ägare AG Rörteknik.

Antero arbetar som konstruktör och konsult

inom VVS, men han har även lång erfarenhet av

installationsjobb och produktförsäljning medan

Bernt genom åren främst har arbetat som montör

och arbetsledare.

– Vi är ett auktoriserat VVS-företag som

utför allt inom branschen och är även auktoriserade

gas- och oljeinstallatörer. Verksamheten är

fördelad så att 50 % är installationer och 50 % är

service, där även avtalskunder ingår. Industriföretag,

offentliga och kommersiella fastighetsägare,

byggföretag och energibolagen är våra kunder. De

uppskattar att vi har lokalkännedom och lång

erfarenhet med kunskap från konstruktion till

färdig anläggning, berättar Antero Peltohaka.

Värmepumpar och styr- och reglerutrustning

är en del av utbudet och något som de också

erbjuder är energibesparande åtgärder till sina

företagskunder.

Driftövervakning och optimering av kyl- och

ventilationsanläggningar och även processunderhåll

inom industrin är något som de vill jobba

mer med i framtiden.

– Nu ser vi fram emot att kunna flytta in i våra

nya 800 m 2 stora lokaler som vi köpte i somras.

Flyttlasset till Bruksgatan kommer att gå någon

gång vid nyår, säger Antero Peltohaka.

RESEARCH: SVEN-ERIK HASSELQVIST

TEXT: ARNE ÖSTER

DIN LOKALA VVS-INSTALLATÖR

Projektering Energioptimering Installation

Service Auktoriserad VVS- och gasinstallatör


40

gislaveds kommun

www.svenskleverantorstidning.se

En komplett partner för elnätsägare,

industri, kommuner och landsting

Entreprenader, service- och

konsulttjänster inom distributions-,

regionnät och ställverk är

verksamheten i Elkraftsbyggarna,

EKB, med huvudkontor i Gislaved, en

privatägd koncern som bildades 1999.

– EKB är ett privatägt och oberoende företag

som har som mål att vara bland de ledande entreprenadbolagen

inom elnätsbyggnation i Sverige

där vi arbetar med entreprenader och service

inklusive konstruktion och projektering – med

andra ord är vi en komplett partner med lokal

förankring för framför allt elnätsföretag och industrin.

De flesta av våra kunder finns i sydvästra

Sverige men vi åtar oss projekt över hela landet,

säger Stefan Svensson, VD för Elkraftsbyggarna

AB i Gislaved.

EKB Invest AB är moderbolag och verksamheten

är uppdelad i fyra områden:

EKB Kraft AB (arbetar med distributionsnät

och ställverk)

EKB Consulting AB (konsultverksamheten)

Under 2011 förvärvade EKB Kraft AB även

företaget Linjebyggnad Norden i Ljusdal, ett

heltäckande företag inom projektering, beredning

och linjebyggnation av kraftledningar.

– Nytt för i år är ett fjärde verksamhetsområde

– maskinuthyrning till industrin, elnätsentreprenörer

och elnätsägare. Vi hyr ut grävmaskiner,

terrängfordon och fyrhjulingar, lindragningsmaskiner

med mera – kort sagt allt som behövs för

att bygga kraftledningar, säger Stefan Svensson.

EKB har ett ramavtal med Eon som sträcker

sig fram till 2015 och har ansvaret för distributionen

till 75 000 elnätskunder.

Ramavtal med Fortum

– En trevlig nyhet är att EKB Kraft AB har

tecknat ett ramavtal avseende investeringsprojekt

på elanläggningar inom Fortum Distributions

nät. Det kommer att generera en ökad volym på

60-90 miljoner kronor/år under en treårsperiod

och innebär att vi behöver anställa ytterligare ett

20-tal personer under 2013, vilket är en positiv

utveckling, säger Stefan Svensson.

Avtalet träder i kraft den 1 januari 2013 och

varar i 3 år med option på ytterligare 1+1 år.

Inom region ”Västkusten” kommer EKB att

vara huvudleverantör från och med 2014.

RESEARCH: SVEN-ERIK HASSELQVIST

TEXT: FREDRIK MOBACK


www.svenskleverantorstidning.se

göteborgskommun 41

Unik rapport om cannabis

bland unga i Göteborg

Allt fler unga i Göteborg röker

cannabis. Nu satsar staden för att

vända trenden. Som ett första led i

arbetet presenteras en unik rapport om

cannabis bland unga i Göteborg.

Under 2012 till 2014 genomför Göteborgs

stad, Stockholms stad och Malmö stad en

satsning under namnet Trestad 2. Målet är att

minska cannabisanvändandet bland unga under

25 år.

På tisdag går startskottet för det arbete som

ska göras i Göteborg de kommande tre åren. Då

får drygt 100 inbjudna från socialtjänst, skola

och behandlingsverksamheter ta del av en unik

rapport om cannabis bland unga i Göteborg. För

första gången ges en samlad bild av hur cannabisanvändandet

ser ut för olika åldersgrupper, med

data från drogvaneundersökningar, folkhälsoenkäter

och kommunens öppenvårdmottagningar

Mini-Maria.

Rapporten ger bland annat svar på hur

många skolelever som använt cannabis, i vilka

stadsdelar problemen är störst, hur många som

söker vård på Mini-Maria, samt vad det finns för

samband mellan cannabisanvändande, föräldrars

attityder, skoltrivsel och mobbning.

Rapporten ska fungera som ett underlag för

stadsdelarna, så att de kan utveckla sitt förebyggande

arbete mot cannabis.

KÄLLA: GOTEBORG.SE

Personerna på bilden har inte med

innehållet i texten att göra.

fakta

Göteborgs kommun eller

Göteborgs stad (Göteborgs

Stad) är en kommun i

Västra Götalands län.

Centralort är Göteborg.

Areal 447,76 km²

Folkmängd Göteborg är

Sveriges näst största stad

med en befolkning på

522 275 (2012-06-30).

Hela storstadsområdet

inklusive förorter

har en befolkning på

942 336 (2012-06-30)

Logistik och transport

har en avgörande stor

betydelse för Göteborg

och Göteborgsregionens

näringsliv inom två

områden. Det första som

egen bransch med stor

utvecklingspotential och det

andra genom den betydelse

utvecklingen av bra logistikoch

transportmöjligheter

har för att stärka

konkurrenskraften för övrigt

näringsliv.

Nya träd på Linnégatan

De flesta av lindarna som växer

utmed Linnégatan, i kvarteren mellan

Plantagegatan och Linnéplatsen, är i

så dåligt skick att de måste tas ner och

ersättas med nya träd. Arbetet kommer

att ske i etapper. Den första etappen

sker i kvarteret mellan Prinsgatan och

Djupedalsgatan. Där kommer parkoch

naturförvaltningen att ta ner 18

lindar och ersätta dem med tulpanträd.

Arbetet börjar måndag 22 oktober och

kommer vara klart i december 2012.

Träd i stadsmiljö är hårt utsatta av schaktningar

i rotsystemen, påkörningar och allt för

hårda beskärningar, som blir inkörsport för olika

svampangrepp. För hårda beskärningar har skapat

rötangripna håligheter i träden och gör att de nya

grenarna är dåligt förankrade.

– Flera av träden på Linnégatan har dessutom

drabbats av en svamp som heter stubbdyna, som

ger röta i rotsystemet. När vi har upptäckt träd

som drabbats har vi tagit ner dem, innan de blivit

farliga att ha i gatumiljö. Därför saknas det idag

träd på många platser i allén. De blir etappvis

ersatta när vi föryngrar allén, berättar Eva Maria

Hellqvist, trädintendent på park- och naturförvaltningen

i Göteborg.

Avstängd cykelbana

Under de närmaste åren kommer alla Linnégatans

lindar, som växer i kvarteren mellan Plantagegatan

och Linnéplatsen att bytas ut i etapper.

Den första etappen är kvarteret mellan Prinsgatan

och Djupedalsgatan, där park- och naturförvaltningen

börjar ta ner träd på måndag. När de

gamla träden är nedtagna förbereds växtbäddar

för de nya träden, som planteras i december.

När park- och naturförvaltningen gör växtbäddar

för de nya träden kommer delar av cykelbanan

att grävas upp. Den kommer därför att

vara avstängd under den tiden som arbetet pågår.

Arbetet i den första etappen sker på en sida av

Linnégatan i taget, med början på den västra

sidan. Det kommer att ta två till tre veckor per

sida.

Skapar bättre grogrund

Det finns fördelar med att föryngra allén

kvarter för kvarter. Genom att plantera flera träd

på samma gång, ökar möjligheterna för träden

att växa sig stora och fina snabbt, bland annat på

grund av att man kan skapa sammanhängande

växtbäddar som är anpassade för de nya träden.

– Vi byter även trädslag i allén, bland annat på

grund av att en ökad variation av träd i staden gör

hela trädbeståndet mindre sårbart för framtida

sjukdomar, berättar Eva Maria Hellqvist.

Beprövade stadsträd

Tulpanträden som ska planteras längs Linnégatan

har en storlek och form som passar den

platsen och är vanliga i gatumiljö i bland annat

USA. Det finns redan Tulpanträd som trivs i

Göteborg, bland annat i Trädgårdsföreningen,

Kungsparken, Domkyrkoplan och bakom posthuset.

– De träd som park- och naturförvaltningen

planterar på Linnégatan har sitt ursprung i norra

USA, vilket bidrar till att de passar i vårt klimat,

berättar Eva Maria Hellqvist.

Träden som park- och naturförvaltningen tar

ner fortsätter att ha en viktig funktion för den

biologiska mångfalden. De används bland annat

som död ved i naturen, som är hem för många

djur. Några av träden blir bänkar i uteklassrum

och det som blir över används som flis för

uppvärmning. En del av lindarna från Vasagatan

och Linnégatan kommer att användas som

stående död ved, i ett experiment för att bilda nya

boplatser åt olika fåglar och andra organismer.

KÄLLA: GOTEBORG.SE

Nya steg

på historisk

trappa

Snart blir det lättare för fotgängare

att ta sig upp på Skansberget och

njuta av utsikten. Imorgon börjar

park- och naturförvaltningen att

renovera den stora trappan som går

från Haga upp till Skansen Kronan.

På måndag, 22 oktober, stängs

trappan av. Arbetet ska vara klart 20

november.

Många av trappstegen lutar kraftigt idag.

Det beror på att sidostyckena på trappan har

glidit nedåt en bit och att själva trappstegen

har följt efter.

– Det är framförallt mittdelen av trappan

som är drabbad, så den kommer att lyftas

bort helt, så att vi kan göra en ny bädd åt

trappan. Sedan sätter vi dit sidostyckena och

trappstegen igen, berättar Lena Jakobsson,

chef för parkenheten på park- och naturförvaltningen

i Göteborg.

Trappan tas ner med hjälp av en mobilkran,

som kommer att stå i slutet av Kaponjärgatan.

Det innebär att en del av gång- och

cykelbanan längs Skansberget, mellan Östra

Skansgatan och Skanstorget kommer att vara

avstängd.

Det nya stöps i gammal modell

Det gör att trappan kommer att behålla

sitt gamla utseende efter att renoveringen är

klar. Även räckena kommer att renoveras i

sin ursprungliga stil. Där det saknas räcke

kommer park- och naturförvaltningen gjuta

nytt i samma modell som det gamla räcket.

– På det viset bidrar vi till att bevara den

historiska miljön på Skansberget, säger Lena

Jakobsson.

KÄLLA: GOTEBORG.SE


42

göteborgskommun

www.svenskleverantorstidning.se

Tillfälligt stopp i nedtagningen av träd

Park- och naturförvaltningen pausar

arbetet med att ta ner träden i

alléerna på Vasagatan och Linnégatan.

Förvaltningen och nämnden har tagit

ett gemensamt beslut att tillfälligt

stoppa nedtagningen av träden,

efter att många medborgare hört av

sig med frågor och uttryckt sin oro.

Förvaltningen kommer nu på olika sätta

att bjuda in till samtal och dialog.

– Det har kommit in mycket frågor, synpunkter

och funderingar från medborgarna. Därför har

direktören för park- och naturförvaltningen och

jag tagit ett gemensamt beslut om att tillfälligt

stoppa nedtagningen av de aktuella träden.

Den närmaste tiden kommer att ägnas åt dialog,

berättar Marina Johansson (S), ordförande i parkoch

naturnämnden, i ett pressmeddelande.

Svampangrepp

Bakgrunden till beslutet att byta ut träden

i alléerna är att en stor del av träden är i dåligt

skick. De har bland annat fått skador på grund

av schaktningar i rotsystemen, påkörningar och

allt för hårda beskärningar, som ökar risken för

olika svampangrepp. De träd som drabbas av

olika angrepp blir instabila och riskerar att skada

människor och egendom.

– Träden är älskade av oss alla och ingen vill ta

ned dem egentligen, men vi måste hela tiden göra

avvägningar mot de risker som finns och hur vi

skapar en långsiktighet och helhet i stadens trädbestånd,

säger Marina Johansson.

Successivt byte

Orsaken till att förvaltningen väljer att byta ut

alla träden sektionsvis i alléerna på Vasagatan och

Linnégatan, är att det finns stora fördelar med

det. Genom att ta ner och plantera träd kvarter

efter kvarter, ökar möjligheterna för träden att

växa sig stora och fina snabbt, bland annat på

grund av att man kan skapa sammanhängande

växtbäddar som är anpassade för de nya träden.

– Det är alltid ledsamt att behöva ta ner träd.

De ursprungliga intentionerna med Vasaallén var,

och är fortfarande, att skapa en allé med likformiga

träd i jämna, ståtliga trädrader. För att åstadkomma

detta tar vi ner och ersätter träden kvarter

för kvarter. Om vi byter ut ett träd i taget får vi

en allé med träd i olika storlekar. Därför har vi

valt att lägga upp arbetet i etapper, säger Helena

Bjarnegård, stadsträdgårdsmästare i park- och

naturförvaltningen.

KÄLLA: GOTEBORG.SE

En specialist på värmepumpar

i Högsbo

Professionella

installationer

Värmepumpar

Kylanläggningar

Klimatanläggningar

Kvartsvärme

Energiråd Norden AB säljer och installerar

värmepumps-, kyl-, och klimatanläggningar

till både företag och privatpersoner i

Göteborg med omnejd.

Företaget drivs av makarna Rafael och Åsa

Wojtowicz och sysselsätter sex anställda.

Energiråd Norden grundades i mitten av 90-talet

under namnet Kvalitetskyla och har funnits i nuvarande

regi sedan 2006.

Företaget har valt att endast samarbeta med ledande

aktörer inom värmepumpsbranschen och erbjuder

kända märken som Panasonic, Dalkin, Mitsubishi

och Fujitsu. Alla pumparna är byggda för det nordiska

klimatet och har fem års garanti.

Energiråd Norden erbjuder luft/luft värmepumpar

för lokaler med direktverkande el samt luft/vatten och

bergvärme för villor och fastigheter med vattenburet

värmesystem. Företaget installerar även kylanläggningar

och frysanläggningar för bland annat hotell,

restauranger, caféer och storkök.

Som ett komplement säljer företaget också moderna

och högeffektiva terassvärmare som är billigare och

effektivare än till exempel infravärme. Inom det här

området är företaget agent för det tyska märket Burda.

Energiråd Norden är ackrediterat av Swedac för att

utföra sina arbeten.

Kontor, lager, reparationsverkstad och en liten

utställningshall finns i Högsbo industriområde.

Snygga installationer

– Vi är duktiga på att göra snygga installationer och

har fått mycket beröm av våra kunder, säger Rafael

Wojtowicz.

Företaget utför nyinstallationer, service och reparationer

på både sina egna märken och andras.

Med fyra fullutrustade servicebilar kommer man

snabbt på plats till kunderna.

– Vi gör först ett hembesök för att se vad kunden

och fastigheten behöver och därefter gör vi en energiberäkning

med fasta priser, berättar Rafael Wojtowicz.

Alla medarbetarna är utbildade och certifierade

kyltekniker och jobbar med både VVS, el, kylteknik,

svets och löd.

– Vi är professionella hela vägen från valet av

lösning till installation och underhåll. Jag har en bra

och pålitlig personal och vi har roligt på jobbet, säger

Rafael Wojtowicz avslutningsvis.

RESEARCH STEFAN CAREWALL

TEXT ARNE ÖSTER

Energiråd Norden AB

Tel: 031- 760 10 50 • info@energirad.net • www.energirad.net


www.svenskleverantorstidning.se

göteborgskommun 43

Extern inhousesupport för marknadskommunikation

kapar topparna för Göteborgsföretag

Med lång och bred erfarenhet

från framtagning av olika typer av

marknadskommunikation erbjuder

Göteborgsföretaget Grafipro sina

kunder en extern inhousesupport med

grafisk spetskompetens. Från kreativ

idé och planering till produktion och

genomförande.

Grafipro har sitt säte i Västra Frölunda och

fungerar som marknadssupport där man arbetar

från kreativ idé och grafisk formgivning till

grafisk produktion, layout och original. Verksamheten

startade 2007 under namnet Inhaus Marknadssupport

men drivs sedan 2011 som Grafipro

AB. Kunderna varierar i storlek, från koncerner

till medelstora och små företag, främst i Göteborgsregionen.

Carina Sundbö, som driver verksamheten,

har lång yrkeserfarenhet från informations- och

marknadsorganisationer inom branscher som

läkemedel, miljöservice- och återvinning med allt

från originalframställning, produktion av olika

former av informations- och marknadsmaterial

till externwebb, intranät och event- och mässplanering.

Med utbildning inom informationsproduktion,

marknadsföring och projektledning tog hon

beslutet att starta en marknadssupport.

– Jag stortrivs med det jag gör; att få arbeta i

projekt med kunder från olika branscher är både

utvecklande och inte minst inspirerande. Detta

är fördelen med att arbeta som konsult, eller

frilansare som man säger inom reklambranschen.

Uppdragen sker antingen på plats ute hos kund

eller från eget kontor, berättar Carina Sundbö.

Grafipro AB’s affärsidé är att erbjuda tjänster

inom marknadskommunikation med fokus på

produktion av informations- och marknadsföringsmaterial,

grafisk och visuell profilering,

framtagning eller omarbetning av logotyper,

produktblad, broschyrer, utställningsmaterial och

hemsidor.

Domännamnsregistrering och webbhotell

– Utöver att skapa enkla och professionella

hemsidor kan Grafipro också hjälpa till med

registrering av domännamn och administration

kring detta åt de kunder som saknar en egen

domän. Att synas på nätet som en del av marknadsföringen

men också att skydda sitt företagsnamn

och sina varumärken blir allt viktigare.

Grafipro är också återförsäljare av webbhotell via

Loopia, säger Carina Sundbö.

ARU-certifierad verksamhet

Idag är det viktigare än någonsin att en professionell

leverantör inom marknadskommunikation

känner till hur man i praktiken använder

lagarna och den etik som styr reklam och information.

Grafipro certifierades 2011.

– Det är viktigt att ha kunskaper i vad som

gäller ur ett marknadsrättsligt perspektiv när man

arbetar aktivt med produktion av reklammaterial.

Ett givande och roligt uppdrag jag nyligen var ute

på var ett årslångt uppdrag som produktionsledare

för en inhousenhet hos en större kund. Här ingick,

förutom ren produktion, ansvar för kvalitetssäkring

av det material som producerats internt och som

sedan skulle skickas vidare till tryckeri och andra

leverantörer, säger Carina Sundbö och fortsätter:

Carina Sundbö, producent och projektledare Grafipro AB. Foto: Janina Andersson.

– Just nu arbetar jag med att färdigställa en

hemsida för ett importföretag som arbetar mot

Kina, en spännande verksamhet för kund som är

relativt ny. Samt att jag är mitt i ett större årsredovisningsprojekt

där jag bland annat arbetar med

den grafiska utformningen, produktionsledning

och bildhantering.

Carina arbetar också med layout och sättning

av tidningen Goda Nyheter. En tidning som har

funnits i drygt 20 år och har sitt fokus på att

förmedla positiva nyheter inom Göteborgsregionen.

Goda Nyheter

Lyfter fram de positiva händelserna och goda

exemplen.

Skriver om folk som gör sitt bästa, om entreprenörskap

och vardagsslit.

Letar efter framgångar att prata om och glädjas åt.

RESEARCH STEFAN CAREWALL

TEXT ARNE ÖSTER

Specialister på förvaltning och fastighetsservice

Under sina 25 års verksamhet har

PRIMÄR fastighetsförvaltning AB

vuxit och är idag ett av Sveriges

ledande fastighetsförvaltnings- och

serviceföretag. Inom affärsområdena

Förvaltning, Teknik och Energi

erbjuder de ett brett utbud av

tjänster och produkter till privata och

offentliga ägare av fastigheter.

Det kompletta drift- och serviceföretaget

PRIMÄR fastighetsförvaltning AB vårdar

dagligen hyresfastigheter, parkeringshus, industrioch

kontorslokaler, köpcentrum, butiker, parker

och hållplatser etc

Grundarna är Bengt Jildmalm, Göran Alm och

Thomas Hedberg. Fram till april 2012 var Bengt

Jildmalm VD i bolaget och kommer framöver,

i rollen som styrelseordförande, fortsätta att

utveckla företaget och arbeta strategiskt. Ny VD

är Hans Kristensson, som varit verksam i företaget

sedan 2009.

– Bengt har under 25 år, sedan starten 1987,

utvecklat PRIMÄR till att bli ett av Sveriges

största drift- och fastighetsförvaltande bolag

med idag 300 anställda runt om i landet. Under

de senaste åren har vi kontinuerligt flyttat fram

våra positioner genom att vi etablerat oss på flera

orter, berättar affärsutvecklingschef Ulrika Sahlin

Jacobson.

Helhetslösningar inom teknisk och

ekonomisk förvaltning

En lång rad olika tjänster erbjuds inom affärsområdet

Förvaltning. Beroende på kundens

behov och önskemål kan dessa förpackas till

en helhetslösning när det gäller ekonomisk och

teknisk fastighetsförvaltning.

Affärsområdet är indelat i regioner, för närvarande

sex, med följande indelning FyrBoDal,

Göteborg, Småland, Skåne, Östergötland, Stockholm

och Norr. Inom respektive region finns

platskontor på ett flertal orter.

PRIMÄR Infrastruktur ser om din resemiljö

Tjänsten innebär att PRIMÄR arbetar med

förvaltning, drift och skötsel av stationer, hållplatser

och depåer. Allt med fokus på kvalitet och

trivsel.

Rikstäckande med energitjänster i fokus

I takt med ökande energikostnader ökar även

fastighetsägarnas behov att hitta möjligheter till

besparingar i sina byggnader. Därför arbetar

Affärsområde Energi aktivt med energitjänster

såsom:


Energieffektiviseringsåtgärder kräver en god

kännedom om byggnader, tekniska installationer

och deras funktion och förutsättningar.

Affärsområdet arbetar efter en modell där

man utgår från byggnadens befintliga system

och tekniska utrustning, där ett av ledorden är -

att mäta är att veta. PRIMÄR har under flera år

arbetat med energieffektiviseringar i olika former

och kan konstatera att man genom en effektiv

samverkan mellan de olika systemen kan spara

allt mellan 10 till 30 % av den totala energianvändningen.

En insats i en byggnad utifrån företagets

modell är utan tvekan den som har kortast

möjliga återbetalningstid - ofta mindre än ett år

enligt deras tidigare erfarenheter.

Nyckelfärdiga helhetskoncept

Affärsområde Teknik erbjuder nyckelfärdiga

helhetskoncept som omfattar projektering, planering,

projektledning, installation, drift och övervakning

inom svagströmsområdet. Detta utför man

främst inom kommunikationsnät såsom ”koaxialkabelnät”

och fiber/lan-nät för Com Hem respektive

Teracom. Därutöver arbetar man inom segmenten

parabol-TV, IP-TV, radiolänk, porttelefoni, datanät,

kameraövervakning, passagesystem, dataanslutningar

för fastighetssystem m m, samt försäljning av

antenn- och Kabel-TV material.

Utöver kontor med egen personal i Göteborg,

Ludvika, Sundsvall och Stockholm förfogar

affärsområdet också över en väl utbyggd organisation

med underentreprenörer från Kiruna i norr

till Malmö i söder.

Målstyrd förvaltning

– Vi jobbar nätverksbyggande med våra

kunder och har som mål att vi ska ha en målstyrd

fastighetsförvaltning som passar alla. Det skapar i

sin tur en dynamisk organisation och är mycket

utvecklande för oss och kunden. Att kunden vet

om att vi har en anpassning för deras behov är

alltid uppskattat och vi trivs mycket bra med

dynamiken som uppstår mellan oss och kunden

samt i och omkring fastigheterna, säger Ulrika

Sahlin Jacobson.

RESEARCH FREDRIK JOHANSSON

TEXT ARNE ÖSTER

Låt GRAFIPRO producera er marknadskommunikation!

fastighetsfö r v altning


44

göteborgskommun

www.svenskleverantorstidning.se

Säljer tre bilmärken som kompletterar varandra

Frontbilar är auktoriserad

återförsäljare av Hyundai, Citroën

och Subaru. På begagnatsidan

saluför de ett stort antal andra

bilmärken. Fabriksnya och begagnade

transportbilar finns också i

sortimentet. Och i anslutning till sina

bilhallar och verkstäder i Sisjön och

Tagene har företaget även butiker

med ett stort utbud av tillbehör och

reservdelar.

Frontbilar startade sin verksamhet i slutet av

1980-talet.Franska Citroën var Frontbilars första

bilmärke. 2003 tillkom koreanska Hyundai och

2008 japanska Subaru. 2011 sålde företaget 2 500

bilar.

Citroën är ett bilmärke som är känt för sin

komfort och erbjuder ett brett modellsortiment

av både personbilar och transportbilar.

Hyundai erbjuder ett komplett modellsortiment

av personbilar i olika storlekar och en lätt

lastbil. Hyundai är också ett populärt alternativ

som tjänstebil.

Subaru är ett nischmärke för fyrhjulsdrivna

bilar.

Subarus berömda Boxermotor, som ger ett

kraftfullt vridmoment redan vid låga varvtal,

samverkar med den unika symmetriska 4-hjulsdriften

och resultatet är en drivlina som har låg

tyngdpunkt och ger extremt stabil väghållning.

– Vi har moderna bilanläggningar på två

ställen i Göteborg, Tagene på Hisingen och här

i Sisjön i södra Göteborg. Citroën, Hyundai och

Subaru är en bra mix av bilar som kompletterar

varandra och till våra tre märken tillhandahåller

vi också originalreservdelar och tillbehör. 2010

uppgraderades vår anläggning med ny verkstad

och däckhotell och 2011 satsade Frontbilar på en

ny bilhall för Hyundai och Subaru på Hisingen.

Dessutom renodlar vi försäljningen av lätta lastbilar

med en separat bilhall. Den 1 september

köpte Frontbilar även Hyundaianläggningen i

Kungsbacka, berättar Martin Östholm, chef för

Frontbilars anläggning i Sisjön.

Allt under samma tak

Utöver den årliga servicen kan Frontbilar fixa

mindre reparationer medan du som kund väntar.

Om du har fått en 2:a på din Citroën, Subaru eller

Hyundai vid besiktningen kan Frontbilar ”släcka”

den på plats. På så sätt slipper du åka fram och

tillbaka mellan Bilprovningen och verkstaden.

– Frontbilar erbjuder ett brett sortiment

av både nytt och begagnat och vi har en hög

service- och kunskapsnivå där våra verkstäder

även kan utföra service och reparationer på andra

bilmärken. Söker du nya företags- och tjämstebilar

får du ett tryggt ägande till en mycket

konkurrenskraftig kostnad. Vi hjälper också

till med finansiering, erbjuder serviceavtal och

försäkringar om så önskas, säger Martin Östholm.

RESEARCH STEFAN CAREWALL

TEXT ARNE ÖSTER

Elektronikkonsult specialiserad på

inbyggda system och mätteknik

Elitkonsulterna i Göteborg AB startades

2008 och drivs av Thomas Nilsson som

har mångårig erfarenhet av analog

elektronik, hård- och mjukvara,

mätteknik och fysik. Företaget fungerar

som specialistkompetens och extra

resurs där man ofta arbetar som

underkonsult åt andra konsultföretag i

Göteborgsområdet.

– Elitkonsulterna är ett konsultföretag som

utför elektronikkonstruktion och utveckling av

testsystem där en specialitet är s k embedded

systems (inbyggda system). Vi arbetar främst som

underkonsult åt andra konsultbolag men åtar oss

även andra uppdrag och har specialistkompetens

inom är Hårdvara-Elektronik, Labview och

mätteknik men också mångårig erfarenhet av

mönsterkortsdesign, berättar Thomas Nilsson på

Elitkonsulterna i Göteborg AB.

Thomas har utfört en mängd specialistuppdrag

inom elektronik för bland annat Ericsson

Microwave Systems, Autoliv AB och Hasselblad

AB. Konsultföretaget Epsilon och Finnveden

Powertrain AB är andra uppdragsgivare.

Gnutti Powertrain AB (fd. Finnveden Powertrain

AB) är en internationell verkstadskoncern

med starka marknadspositioner inom valda

segment av den globala kommersiella fordonsindustrin.

Gnutti Powertrain AB utvecklar och

tillverkar komplexa precisionskomponenter och

delsystem för motor och kraftöverföring.

Thomas Nilsson, Elitkonsulterna i Göteborg AB.

– Min bakgrund är som doktorand i experimentell

atomfysik på Chalmers i början av

90-talet. När vi utförde insamling av mätdata

kom vi att arbeta med Labview (Laboratory

Virtual Instrumentation Engineering Workbench)

som är ett grafiskt programmeringsspråk

som används som plattform för att utveckla sofistikerade

mät-, test- och kontrollsystem, fortsätter

Thomas Nilsson.

RESEARCH STEFAN CAREWALL

TEXT ARNE ÖSTER

Vi är auktoriserade

återförsäljare av

Telefon 0735-63 84 70

Krokvägen 35, 434 92 Vallda

thomas.nilsson@elitkonsulterna.se

www.elitkonsulterna.se

Allt under

samma tak

Försäljning - Verkstad - Reservdelar

TAGENE Tel: 031-577 400

Tagenev. 30-32A, 425 37 Hisings Kärra

SISJÖN Tel: 031-456 456

N. Långebergsg. 6, 421 32 V. Frölunda

KUNGSBACKA Tel: 0300-555 50

Borgås Gårdsv. 1, 434 39 Kungsbacka

www.frontbilar.se


www.svenskleverantorstidning.se

göteborgskommun 45

Allt inom VVS med noggrannhet och kvalitet

Sören Rojstedt startade sitt

VVS-företag 1998. Han har lång

erfarenhet i branschen vilket borgar

för stor kunskap och noggranna och

väl utförda arbeten.

– Vi är ett VVS-företag som arbetar med

nyinstallation, renovering, reparationer och

service av vattenburen VVS. Jag har arbetat i

branschen i 36 år och utför allt inom VVS – från

byte av vattenkranar till installation eller service

av radiatorer i husets värmesystem och de nog så

viktiga VVS-armaturerna i kök och badrum som

våra kunder behöver hjälp med, inklusive akuta

utryckningar. Det är byggföretag, fastighetsbolag,

bostadsrättsföreningar och privatpersoner

i Göteborg med kranskommuner, berättar Sören

Rojstedt som äger och driver Sören Rojstedt Rör

AB med kontor och ett lager på Stampgatan i

centrala Göteborg. Företaget har också tillgång

till en fullutrustad servicebil.

– Med rätt VVS-installationer åstadkommer

man snabba och stora resultat som spar energi och

pengar till samhället i stort och till våra kunder i

synnerhet. För att upprätthålla kundernas förtroende

är det viktigt att hålla utlovade tider och att

allt arbete blir noggrant och säkert utfört, säger

Sören Rojstedt.

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett

regelverk som är framtaget av branschens aktörer

för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning,

brännskador och förgiftning. Reglerna

ställer krav på både installatörer och produkter.

I systemet ingår auktorisation av VVS-företag

och utbildning av VVS-montörer, arbetsledare

med flera. Målet är att ge en ökad säkerhet och

trygghet för brukaren.

RESEARCH STEFAN CAREWALL

TEXT ARNE ÖSTER

Med rätt VVS-installationer

åstadkommer

man snabba och stora

resultat som spar energi

och pengar till samhället

i stort och till våra

kunder i synnerhet.

Sören Rojstedt äger och driver Sören Rojstedt Rör AB.

Projektledare inom industriteknik

– Jag har arbetat i 30 år inom

konsultbranschen där jag började min

bana som konsult inom konstruktion.

Sedan början av 2000-talet har jag

arbetat med projektledning, berättar

Dan Jurevik som äger och driver det

egna konsultföretaget Jucon AB.

– Projektledning inom teknik är mitt område.

2009 bildade jag företaget Jucon AB och har mitt

kontor i Ruddalen, Västra Frölunda. Ville bli min

egen och såg möjligheterna till att kunna utveckla

mig själv, förklarar Dan Jurevik.

För närvarande är Dan involverad i ett projekt

där man utvecklar en ny bilmodell på Volvo

Personvagnar.

– Som projektledare har jag ledningsansvar för

en utvecklingsgrupp på cirka 15 personer som

arbetar med interiördetaljer. Den består av både

interna resurser på Volvo Personvagnar och av

andra leverantörer som arbetar tillsammans, säger

Dan Jurevik och fortsätter:

– Jag ansvarar för tid, teknik och kostnad. Det

innebär att vi ska klara av vissa delmål enligt vår

tidplan och att hålla kostnaderna inom projektbudgeten.

Det allra viktigaste är att vara klara till

den planerade produktionsstarten.

Dan Jurevik är väldigt noggrann och har lång

erfarenhet av att arbeta med och leda grupper i

olika projekt. Han har även arbetat med olika

projekt för andra industrikunder som Volvo Lastvagnar,

Tetra Pak, Siporex och Rockwool med

flera.

– Mitt framtidsmål är att utöka verksamheten.

Med både nya och spännande uppdrag både inom

och utanför Volvoföretagen. Förhoppningsvis

också att kunna anställa någon ytterligare i företaget,

säger Dan Jurevik.

RESEARCH STEFAN CAREWALL

TEXT ARNE ÖSTER

Dan Jurevik äger och driver det egna konsultföretaget Jucon AB.

JUCON AB

Konsultföretag inom projektledning

Telefon 0733-87 66 34

Klarinettgatan 28, 421 39 Västra Frölunda, juconab@gmail.com

Allt inom VVS – Ring 0705-64 87 27

Stampgatan 54A, 411 01 Göteborg


46

göteborgskommun

www.svenskleverantorstidning.se

Låt dig inspireras av våra badrumsmiljöer

Efter att ha under en lång tid arbetat under det välkända namnet Hisingens Rör och

VVS Butik AB så gör man nu upp med historien och kallar sig kort och gott för Bad &

Värme Hisingens rör.

– Ett avstamp i rätt riktning för oss då vi ingår som en del i helhetskonceptet Bad &

Värme. Bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag har alltid varit viktiga kunder.

Främst när det gäller badrumsinredningar, inklusive armaturer och tillbehör, säger

Roger Andersson och Jocke Björkman som båda har långvarig erfarenhet av allt

inom VVS och rör.

Sveriges Bad & Värmebutiker AB är en rikstäckande

VVS-butikskedja som startade 1995

och har sitt huvudkontor i Västerås.

Bad & Värme innefattar allt du behöver inom

värme och vatten, badrum, kök och tvättstuga.

Kvalitetsprodukter, gedigen kunskap, lång erfarenhet,

bra priser och möjligheten att kunna

erbjuda förmånliga lån gör att Bad & Värmekonceptet

uppskattas bland kunder, leverantörer,

tekniker och handlare över hela Sverige.

Roger Andersson och Joakim Björkman, eller

Jocke som han oftast kallas, är två av fyra delägare

i Bad & Värme Hisingens rör. De två andra

ägarna som är nya delägare sedan årskiftet är Klas

Tolf och Magnus Thor.

Företagets affärsidé är att sälja och installera

kvalitetsprodukter i rätt tid med rätt service.

Fördelarna med att anlita Bad & Värme för

din nästa installation

Här träffar du enbart VVS-proffs som kan

installera allt man säljer. Erfaret yrkesfolk med

gedigna kunskaper, som ger raka besked om olika

produkter, energifrågor och ekonomi, ROTavdrag

och bra badrums- och värmelösningar för

just dig och ditt hus.

Som ledande VVS-kedja ställer Bad & Värme

hårda krav på alla sina leverantörer. Resultatet är

ett brett produktsortiment med bästa kvalitet.

Här hjälper man dig också att rita ditt nya

badrum i 3D, lägga in och prova med olika

badrumsmöbler, skåp och kakel så att det blir

exakt som du vill ha det. Sedan kan man ta hand

om hela badrumsbygget från golv till tak.

En Säker Vatteninstallation är en installation

som är utförd enligt gällande installationsregler,

av legitimerade montörer och arbetsledare

anställda i ett Auktoriserat VVS-företag och där

föreskrivna kontroller är genomförda och intyg

överlämnat till beställaren.

– Med våra certifierade installatörer för Säker

Vatteninstallation slipper du problem vattenskador

och dessutom får du ett unikt försäkringsskydd,

säger Roger Andersson och Jocke

Björkman.

RESEARCH FREDRIK JOHANSSON

TEXT ARNE ÖSTER

tel. 031-031-221 221

Norra Deltavägen 3, Göteborg


www.svenskleverantorstidning.se

göteborgskommun 47

Här finns bred kompetens

inom dykeri och marin service

Frog grundades 1969 som en enskild

firma under namnet Dykfirma Frog

av Håkan Mårlind och har en marin

historia som innefattar allt som har

med byggnation, marin service och

konstruktion under vatten att göra.

1999 gick man samman med Löftadalens

Dykeri AB som hade en stor undervattenskompetens

gällande betongkonstruktion och detta

resulterade i en namnändring till Frog Dyk AB.

2005-2009 växte företaget kraftigt och

förvärvade bl a Dyk & Sjötjänst i Uddevalla AB

och UV konsult som var liknande företag inom

marina arbeten.

2011 gjordes en rekonstruktion av bolaget

som idag har 30 anställda med all kompetens

inom marin service och dykeri som behövs i de

projekt Frog Marine Service AB idag driver.

– Vi har just nu ett projekt tillsammans med

NCC som idag innebär förberedelser för byggnation

av bostäder på västra Eriksberg, där vi bl a

dyker, samt lägger ut material på botten för att

förhindra framtida ras, berättar Bill Söderberg,

VD för Frog Marine Service AB.

– Ett annat uppdrag som vi utfört var att byta

ut skadade betongdelar och göra en del förstärkningsarbeten

vid vattenintagen vid Lärje, där

tas stora delar av Göteborgs driksvatten in från

göta Älv.Många av uppdragen som Frog Marine

Service AB utför sker under ganska kort tid. Det

kan handla om timmar.

– Fartyg som lastar och lossar i Göteborgs

hamn behöver hjälp med att rengöra skrov och

propellrar från påväxt. En sådan rengöring sparar

mycket bränsle för fartygen. För ändamålet har

vi ett system där vi samlar upp alla bottenfärgsrester

och påväxten i ett filter. På så sätt släpps

inga skadliga ämnen ut i vattnet, säger Bill

Söderberg.

RESEARCH FREDRIK JOHANSSON

TEXT ARNE ÖSTER

Rotterdams

hamn och

Göteborgs

hamn formar

LNG-allians

Europas största hamn, Rotterdams

Hamn, och Skandinaviens största,

Göteborgs Hamn, har gått ihop i

ett nytt samarbete. Syftet är att

påskynda utvecklingen av flytande

naturgas som fartygsbränsle.

Rotterdams Hamn och Göteborgs

Hamn AB har skrivit under ett samarbetsavtal.

Båda hamnarna ligger inom det så

kallade SECA-området* i norra Europa

där reglerna för svavel i fartygsbränsle

kommer att skärpas kraftigt från 2015.

Målet med samarbetet är att det ska gå att

bunkra LNG, flytande naturgas, i de båda

hamnarna när svavelreglerna träder i kraft.

Miljövinster

– Vi är extremt glada över att Europas

största hamn har krokat arm med oss i

denna viktiga fråga. Tillsammans kommer

vi att ha ett mycket starkt erbjudande till

marknaden, säger Magnus Kårestedt, vd för

Göteborgs Hamn AB.

Miljövinsterna med LNG är stora. Svaveloch

partikelutsläppen minskar till nära noll,

kväveutsläppen med 85-90 procent och

nettoeffekten av minskade växthusgaser med

15-20 procent.

– Vi ser LNG som en stor möjlighet för

sjöfarten att kunna leva upp till svaveldirektivet

2015. Användandet av LNG

som fartygsbränsle passar också väl in i vår

strategi att bli den mest hållbara hamnen. Vi

ser Göteborgs Hamn som en stark partner

på den skandinaviska marknaden, säger

Ronald Paul, operativ chef, Rotterdam Port

Authority.

Infrastruktur

För att uppnå målet om LNG i de båda

hamnarna 2015 krävs en snabb utveckling

inom en rad olika områden. Det handlar

till exempel om att bygga nödvändig

infrastruktur i hamnarna samt att ta fram

regelverk för hanteringen av LNG. En

annan viktig uppgift för de två hamnarna

att bidra till ökad kunskap om LNG som

fartygsbränsle.

*Sulphur Emission Control Areas

KÄLLA GÖTEBORGS HAMN

> DYKERIARBETEN

> FARTYGSSERVICE

> SJÖLEDNINGAR

> INSPEKTIONER & SERVICE UNDER VATTEN m.m.

Frog Marine Service AB | Lergodsgatan 1, 417 07 Göteborg | Telefon 24h: 031-788 21 00 | Fax: 031-788 21 09 | E-post: info@frog.se | www.frog.se


48

vårgårda kommun

www.svenskleverantorstidning.se

Kraftsamling för framtiden i Vårgårda

Vårgårda erbjuder många möjligheter

för företag som vill etablera sig på

en ort med goda kommunikationer.

Regionen kring Vårgårda har cirka en

miljon invånare vilket gör kommunen

till intressant och attraktiv. Ett starkt

fokus på näringslivsfrågorna finns i

Vision 2018 – en vision som handlar

om att våga växa. Vårgårda återfinns

på plats 11 i Svenskt Näringslivs

årliga ranking av näringslivsklimatet

bland Sveriges kommuner – och bäst i

Västsverige.

Vårgårda är en expansiv bygd som ökat sin

befolkning med en tredjedel sen kommunen

bildades 1952. Samhället har successivt vuxit, nya

bostäder har byggts och industrier har etablerats.

Här finns en tradition av entreprenörer med

kända namn som Lennart Lindblad (Autoliv)

och Johan Petter Johansson (uppfinnare av skiftnyckeln

och rörtången). Det finns stora företag,

medelstora och små företag. Drygt 1 000 företag

är registrerade, många inom olika typer av tillverkande

industri.

Välkända företag i Vårgårda är till exempel:

hetsprodukter,

armatur

och kopplingarav cellplast.

Den goda kommunen med 12500 invånare

2018

– Vårgårda kommun har en vision som

handlar om tillväxt och pekar med stor tydlighet

på att vi ska bli fler kommuninvånare. Vår vision

ska bidra till nöjda medborgare och företagare

som blir goda ambassadörer för Vårgårda. De fyra

fakta

Vårgårda – Den goda kommunen med 12 500 invånare 2018

Vårgårda är en tätort i Västergötland och centralort i Vårgårda kommun.

Areal 441,22 km²

201:a största (av 290)

Folkmängd 11 020 (2012-06-30)

196:e största (av 290)

fokusområdena i Vision 2018 – skola, boende,

miljö och näringsliv – är var för sig nödvändiga

hörnpelare. Det handlar om att våga växa, säger

Mattias Olsson kommunstyrelsens ordförande i

Vårgårda kommun.

För ett konkurrenskraftigt näringsliv ska man

2018 havilket leder till en ökning av antalet anställda.

Den 25 maj år 2010 antog kommunfullmäktige Vårgårda kommuns vision.

Visionen är A och O för att kommunen ska växa och utvecklas. Man

arbetar mot fyra mål; Boende, Näringsliv, Skola och Miljö. Målet är att bli

bäst i Sverige inom dessa områden och höja sitt invånarantal med 1 500

till år 2018.

Den goda kommunen är till för alla. Här känner invånare, företagare

och medarbetare stolthet, delaktighet och inflytande. Genom nöjda

medborgare och företagare får kommunen goda ambassadörer.

Målen inom de fyra områdena är högt satta men mycket viktiga för

kommunens framtid. Vårgårda kommuns skolor ska bli bland de 30

bästa i Sverige, ligga i framkant när det gäller modern teknologi, möta

näringslivets krav på yrkeskompetens och satsa på nära samverkan med

näringslivet. I kommunen ska 750 bostäder byggas fram till år 2018 och

det ska vara en mångfald av boendeformer. Olika exempel på mål inom

miljöområdet kan vara att kommunen certifierar sig enligt ISO14001,

etablerar en Vindkraftspark, arbetar med miljökunskap i skolan, på

arbetsplatser och bland medborgare.

– Vi planerar för mark som kommer att

behövas för att näringslivet ska kunna

expandera och för att underlätta nyetablering.

Det är då bland annat längs E20 och längs väg

42 mot Borås. Vi erbjuder även flexibla lokaler

som möter företagares behov, exempelvis företagshotell.

Det starka företagsnätverket Center

of Innovation är länken mellan företagen och

kommunen och fungerar som en del av ”vägen

in” till oss, säger Lars Björkqvist kommunchef i

Vårgårda kommun.

”Samarbete är nyckelordet”

– Center of Innovation (COI) är ett nätverk

som formellt bildades 1994. Syftet är att på

många olika sätt medverka till Vårgårdas utveckling

som intressant ort för företagsverksamhet och

kvalitativ boendemiljö för anställda och anhöriga.

Här arbetar COI för att stärka och påverka

samspelet och förståelsen mellan företag och

utgöra en plattform för gemensamma aktiviteter.

Styrgruppen tar fram den övergripande policyn.

I styrgruppen sitter representanter för flera större

företag och kommunen. Min uppgift är sedan att

driva och samordna nätverkets olika aktiviteter

och andra verksamheter. Min tjänst finansieras av

kommunen (2/3) och näringslivet (1/3), berättar

Ulf Lofterud näringslivssamordnare i Vårgårda

kommun

- När behov uppstår kan vi agera snabbt och

flexibelt för att lösa dessa på ett bra sätt för alla

parter. Det är en fördel att kunna agera som en

spindel i nätet mellan kommunen och näringslivet.

Det kan handla om att hjälpa till vid nyetableringar

eller med gemensamma upphandlingar

eller att arrangera truckförarutbildningar, kurser

i s k heta arbeten och annan kompetens som företagens

personal behöver, förklarar han.

Soppluncher i Vårgårda

Tillsammans med någon av näringslivsorganisationerna

– som står som värd –arrangerar

Center of Innovation soppluncher med en liten

föreläsning på något intressant tema för Vårgårdas

företag 8 ggr/år.

VårgårdaMässan

– Vartannat år arrangerar vi VårgårdaMässan,

en näringslivsmässa i samarbete med företagarna,

köpmannaföreningen och skolan. Årets

mässa i april samlade 100 utställare, berättar Ulf

Lofterud.

Tänk-nik

I Vårgårda driver skolan och det lokala näringslivet

ett teknikprojekt tillsammans,Tänk-nik.

Projektet syftar till att skolelever ska få lära sig

teknik på ett roligt sätt, bygga och konstrurera

och få visa upp sina idéer.

Företagen på orten kommer med uppgifter och

problem till skolans elever och får hjälp att lösa

dem av cirka 1 000 ingenjörer, uppfinnare eller

matematiker.

– Vi vill även hjälpa våra unga att få praktikplatser

ute i näringslivet. Här arbetar vi tillsammans

med Sundlergymnasiet och företagen. Vårt

sätt att arbeta med näringslivsfrågor har väckt

intresse och lett till att vi har haft besök från ett

40-tal kommuner, som vill se hur vi arbetar med

dessa frågor säger Ulf Lofterud.

KÄLLA VÅRGÅRDA KOMMUN


Vi bygger broar mellan

näringsliv och kommun


www.svenskleverantorstidning.se

vårgårda kommun 49

Komplett partner inom

personalnära tjänster

Har ert företag behov av

extra resurser vid tillfälliga

arbetstoppar, föräldraledighet

eller sjukskrivning? Eller

har ni ett mer långsiktigt

personalbehov? Söder & Co

har en stark lokal förankring i

Västsverige och arbetar med

inhyrning/bemanning och

rekrytering i nära kontakt med

sina kunder.

Söder & Co rekryterar och bemannar

inom områdena teknik, industri, lager,

bygg, service, försäljning m m. Genom

att vara en pålitlig samarbetspartner har

bemanningsföretaget skapat långa och

förtroendeingivande relationer med såväl

kunder som anställda.

– Vi på Söder & Co har lång erfarenhet

och kunskap inom bemanning

och har också ett professionellt arbetssätt

när det gäller rekryteringsuppdrag.

Att hitta rätt person när man söker nya

medarbetare är oerhört viktigt då en

felrekrytering kan bli en dyr historia. Vi

har medarbetare som är vana vid att sätta

kunden i fokus och arbeta fram flexibla

personallösningar. Våra kunder behöver

personal både inom kollektiv- och tjänstesidan

och har givit oss förtroendet att ta

fram den rätta kompetensen, säger Linda

Nydenfeldt på Söder & Co i Vårgårda.

– Inhyrning/bemanning handlar

om att kunna erbjuda kunderna extra

resurser vid tillfälliga arbetstoppar etc

medan rekrytering är en mer långsiktig

lösning. När det gäller entreprenadstjänster

har vi ett nära samarbete med

lego- och entreprenadsföretaget Contage

AB. Vid rekrytering upprättar vi en

kravprofil tillsammans med kunden och

utifrån denna sker sedan en rekryteringsprocess

via en rad olika kanaler. Vi

svarar sedan för ett första urval, referenstagning

och intervjuer av sökande. De

kandidater som vi anser bäst motsvarar

kundens kravprofil presenteras sedan

för företaget som då kan välja vilka de

själva vill intervjua. När matchningen är

klar och kunden är helt nöjd med vald

kandidat anställs denne efter kundens

önskemål. Uppföljning av rekryteringen

sker 3-6 månader efter anställningen,

förklarar hon.

Ett alternativt sätt att testa möliga

kandidater i lugn och ro om man av

någon anledning inte vill anställa direkt

är att göra en så kallad inhyrningsrekrytering

under en överenskommen prövotid

innan företaget väljer att anställa

kandidaten.

– Detta ger trygghet både för den

anställde och för er som kunder för att

säkerhetsställa så att en perfekt matchning

skett. Det är mycket som ska

stämma för en lyckad rekrytering –

kompetens, social förmåga och personkemi

för att en person ska kunna finna

sig tillrätta i en befintlig företagskultur,

säger Linda Nydenfeldt.

Vårgårdakontorets arbetsområde

är Vårgårda-Herrljunga-Alingsås med

omnejd. Här har man 135 heltidsanställda

plus studenter som vid behov går

in på uppdrag under kvällar och helger.

RESEARCH HÅKAN LARSÉN

TEXT ARNE ÖSTER

Linda Nydenfeldt, Söder & Co i Vårgårda.

Kundens behov i fokus – det kallar vi service

Den 1 maj 2011 köpte jag MBS (Manpower Business

Solution) och återtog det gamla namnet Contage AB

som var ett inarbetat namn bland företagen på orten,

säger Håkan Claesson.

Legoverksamheten på Contage AB

består i att de får in material som

behöver kontrolleras, sorteras eller

bearbetas. Utöver detta åtar sig

Vårgårdaföretaget att utföra en

rad olika tjänster inom områdena

arbetsplats- och fastighetsservice

– och kundföretagen kan då istället

koncentrera sig på sin kärnverksamhet.

Historien började 1994 då Farmartjänst startade

viss legoverksamhet åt olika industriföretag

i Vårgårda. 1999 bildades Contage, som är en

förkortning av orden kontroll och montage, och

då började man även med att erbjuda bemanning.

Företaget växte och var när det var som störst

cirka 200 anställda.

2004 såldes Contage AB till Manpower som

delade upp företaget i två delar – bemanningsoch

legoverksamhet. Den sistnämnda delen

kallades MBS (Manpower Business Solution).

– 2010 beslutade Manpowers ledning att företaget

skulle renodlas och MBS skulle säljas. Den

1 maj 2011 köpte jag MBS och återtog det gamla

namnet Contage AB som var ett inarbetat namn

bland företagen på orten, säger Håkan Claesson

och berättar vidare:

– Contage erbjuder lego- och servicetjänster.

Vi är våra kunders förlängda arm då tillverkning

ofta sker på annan ort eller i ett annat land. Vår

legoverksamhet innebär att vi får in material som

behöver kontrolleras, sorteras eller bearbetas.

Ledtiderna i denna verksamhet är ofta väldigt

korta då våra kunder annars riskerar att få stillestånd

i sin produktion om felaktiga komponenter

inte bearbetas eller kontrolleras.

Contage AB åtar sig också en rad servicetjänster

som ligger utanför kundernas kärnverksamhet.

Det är till exempel hantering av alla

post- och pakettjänster, lokalvård, renhållning,

trädgårdsskötsel och lagerhållning. Contage har

stor kapacitet för tvätt av emballage lådor av plast

och för lagerhållning kan man erbjuda 450 pallplatser

i ett uppvärmt utrymme.

– Vi har även ett bra och nära samarbete med

bemanningsföretaget Söder & Co vilket gör att vi

kan erbjuda bemanning med rätt person på rätt

plats. Kunden får samma person vid samma typ

av uppdrag och vid återkommande jobb. Vi kan

utföra jobb i våra lokaler eller ute hos våra kunder,

säger Håkan Claesson och berättar att företaget

har ett nära samarbete med lokala företag.

Contage AB har idag cirka 200 kunder som

till exempel Autoliv, Doggy, Volvo och Vårgårda

kommun.

RESEARCH HÅKAN LARSÉN

TEXT ARNE ÖSTER

Contage erbjuder lego- och servicetjänster. Mycket

handlar om att kontrollera, sortera och montera.

På Söder & Co är vi vana vid att sätta kunden i fokus och arbeta

fram flexibla personallösningar. Ring oss på kontoret i Vårgårda.

Linda Nydenfeldt: 0322-66 68 66

linda.nydenfeldt@soderco.se

Anders Löfgren: 0322-66 68 62

anders.lofgren@soderco.se

Telefon 0322-66 68 60 | www.contage.se


50

vårgårda kommun

www.svenskleverantorstidning.se

Den gröna småstaden

Kommunfullmäktige i Vårgårda har

tillsatt en beredning med namnet ”Den

gröna småstaden”.

I en beredning av ärenden utreds de

nödvändiga fakta som behövs för

beslutsfattande. Denna beredning

ska lägga förslag till hur Vårgårda ska

utvecklas:


med blandning av bostäder, kontor, butiker och

allmänna lokaler


kvarter, innergårdar och parkmark

ella

och andra som kännetecknar en stad


biltrafik och bra utbyggt Gång- & Cykelvägnät

ger

nikationsmöjligheter

med järnväg buss och bil till

andra städer och befolkningscentra ger

Beredningen jobbar under hösten med att

skaffa information om vilka kvalitéer som är

viktiga och vilka åsikter som finns. I denna fas

kommer kommittén att på olika sätt kontakta

invånare i Vårgårda för att få reda på hur Vårgårdaborna

ser på sitt samhälle och dess utveckling.

Bland annat kommer det att bli möjligt att lämna

synpunkter via kommunens hemsida under

november.

Vid kommunfullmäktiges möte den 30 januari

2013 kommer det att bli en vägledningsdebatt

om synen på Vårgårda och Vårgårdas utvecklingsmöjligheter.

Beredningens slutförslag kommer att presenteras

på kommunfullmäktige i juni 2013.

fakta

Beredningen består

av sju politiker

Marianne Andersson (C)

beredningsledare

Tore Norén (M)

Olof Rydler (FP)

Kjell Korpås (KD)

Jenny Lind (S)

Tony Willner (S)

Vanja Larsson (MP)

KÄLLA: VARGARDA.SE

Ett kommunalt bostadsbolag

med mycket på gång

täppa och en del är byggda på höjden. Under

våren 2013 bygger vi nytt i centrala Vårgårda.

Det är ett 6-våningshus med 20-25 lägenheter.

Redan nu har det mött ett stort intresse bland

allmänheten. Under den närmaste tiden är det

också mycket på gång när det gäller nybyggnation

och renoveringar. Även inköp av fastigheter

är aktuellt, berättar Sören Glasell.

Tånga har flera strängar på sin lyra. Förutom

camping och dansbandshelg tar man även emot

asylsökande.

Asylsökande

till Tånga

Migrationsverkets behov av boende

för asylsökande från Syrien har ökat

markant. Under onsdagen den 17

oktober har Tånga Fritid AB tagit

emot 100 människor från Syrien till

sitt vandrarhem.

De asylsökande från Syrien kommer vara

på Tånga under en veckas tid. Därefter måste

Migrationsverket hitta boende på annan plats

i Sverige.

Totalt hyr Migrationsverket mer än 23

300 boendeplatser runt om i Sverige varav 4

400 boendeplatser finns i tillfälliga boenden.

Under årets nio första månader har det

kommit 4 297 asylsökande från Syrien.

Boendesituationen är ansträngd och därför

hyr verket nu allt fler boenden runt om i

Sverige.

KÄLLA: VARGARDA.SE

Den 1 juni 2011 fick Vårgårda Bostäder

en ny ledare då Sören Glasell tog

över posten som VD i det kommunala

bostadsbolaget vars affärsdé är

att erbjuda ett varierat utbud av

attraktiva bostäder och lokaler till

konkurrentkraftiga priser och utveckla

kvalitet och service i samspel med

sina hyresgäster - kunder. Sören

har tidigare varit egen företagare

inom fastighetsförvaltning och

projektledning.

Vårgårda Bostäder är ett kommunalt bostadsföretag

som äger och förvaltar fastigheter i

Vårgårda kommun. Bolaget bildades 1995 genom

ombildning av dåvarande Stiftelsen Vårgårdabostäder.

Det är ett välmående företag som omsätter

cirka 47 miljoner kronor och med få vakanser.

Bostadskön är från 3 månader upp till 1 ½ år

beroende på område.

Hos Vårgårda Bostäder hittar du lägenheter för

olika behov, allt ifrån små ettor till radhuslägenheter

med fyra eller fem rum. Telia har installerat

fiberlan i alla lägenheter. Det ger tillgång till bredband,

tv och telefoni via nätverksuttaget.

Bygger nytt 2013

– Vi har i dag 737 lägenheter och ett antal

lokaler. Alla våra bostadsfastigheter är hyresrätter;

en del som kedjehus, en del som parhus med egen

Dotterbolag

Företaget har också ett dotterbolag,Vårgårda

Utveckling AB, som idag består av en större

fastighet för näringsidkare. Tanken med bolaget

är bland annat att utveckla och förädla affärs-,

kontors- och industrilokaler för att kunna erbjuda

företagare attraktiva lokaler i ett bra läge.

Miljön i fokus

– Att ha miljöfrågorna i fokus har blivit ett

naturligt sätt för oss att jobba i vårt dagliga arbete

och Vårgårda Bostäder är ett miljöcertifierat

företag enligt ISO 14001. Nästan alla våra är

fastigheter är anslutna till fjärrvärme och övriga

fastigheter har någon slags värmepump. Vi byter

också ut kyl-frys till nya miljöanpassade modeller

med låg energiförbrukning och installerar energisnål

belysning. Detta jobbar vi hela tiden med att

förbättra oss på, säger Sören Glasell.

RESEARCH HÅKAN LARSÉN, TEXT ARNE ÖSTER

www.vargardabostader.se | telefon 0322-600 690


www.svenskleverantorstidning.se

vårgårda kommun 51

En mötesplats för människor i alla åldrar

Svenska kyrkan i Vårgårda har en bred

verksamhet och erbjuder bland annat

dop, konfirmation, vigsel, begravning,

vuxen- och barngrupper, hembesök,

musik- och körverksamhet, personliga

samtal, sångstunder på vårdhemmen

och diakonal verksamhet.

Kyrkans sätt att vara kyrka har

förändrats genom dess tusenåriga

historia, men uppgiften har alltid varit

densamma - att vara en mötesplats

människor emellan och i mötet mellan

människa och Gud.

Vårgårda pastorat omfattar hela Vårgårda

kommun med de fem församlingarna Algutstorp,

Asklanda, Hol, Lena och Nårunga och har cirka

8 000 medlemmar.

– Fredagen den 1 juni 2012 hade vi Öppet

hus i vårt nya Kyrkans Hus som är det officiella

namnet, gudstjänstlokalen heter även i framtiden

Centrumkyrkan. Vårgårda pastorat har 32

heltidsanställda plus timanställda och frivilliga.

Här i lokalerna på Kungsgatan 43 har vi pastorsexpedition

och administration för de fem församlingarna.

Det är en mycket kyrklig bygd och vi

har ett ekumeniskt samarbete med Pingstkyrkan

och missionskyrkans församlingar berättar kyrkoherde

Gunilla Warting-Falk.

Kyrkans Hus med Centrumkyrkan har blivit

en naturlig mötesplats för alla åldrar med Lördagskafé

och bl a Draget på fredag em där barnen har

möjligheter att visa sin kreativitet i musik, drama,

måleri m m. för föräldrar och andra.

Sång och musik

I alla fem församlingarna har man barnverksamhet,

vuxengrupper, sång och musik av olika

slag.

– Vi har 10 körer för barn, vuxna och pensionärer

och viss musikundervisning, framför allt i

piano.

Internationella gruppen i Vårgårda pastorat

I Vårgårda pastorat är det internationella

arbetet organiserat genom en internationell

grupp som består av människor i pastoratets olika

församlingar som på olika sätt intresserar sig för

freds-, solidaritets- och miljöfrågor. Gruppen

träffas några gånger per terminer och förbereder

insamlingskampanjer, gudstjänster och andra

evenemang med internationellt tema.

– Internationella gruppen samlar in pengar till

olika internationella projekt, det har bl.a resulterat

i cirka 200 000 kronor till det s.k. Ko-kalvprojektet

i Tanzania, minst lika mycket till

projekt Sopstaden i Kairo och nu påbörjas snart

ett vattenprojekt i Eritrea.

Diakoni

I Svenska kyrkan i Vårgårda tar sig det diakonala

arbetet olika utryck:besök på äldreboenden


ärenden
”Allrummet”skola

– Diakoni är kyrkans uppdrag att genom

delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet

möta människor i utsatta livssituationer. Många

yngre mår av olika anledningar inte så bra idag

och i vår diakonigrupp har vi en diakon som är

speciellt inriktad på ungdomar. Vi har även en

jourverksamhet för att kunna finnas till hands i

krissituationer. Det går alltid att få kontakt med

oss. Kyrkan samarbetar med kommunens sociala

verksamhet och har också ett bra samarbete med

sjukhus och polis, säger Gunilla Warting-Falk.

Begravning

Svenska kyrkan har Svenska statens uppdrag

att ansvara för begravningsverksamheten i landet.

Alla betalar därför en begravningsavgift. För

de som är medlemmar i Svenska kyrkan ingår

begravningsavgiften i kyrkoavgiften, den ger

också rätt till begravningsgudstjänst i våra kyrkor.

Begravningsgudstjänsten är kostnadsfri för den

som tillhör Svenska kyrkan.

Den som inte är tillhörig har inte rätt till

begravnings eller vigselgudstjänst i våra kyrkor.

– Vi har ett eget bärarelag som ställer upp

ideellt för att bära kistan. Många av dessa män

har även bildat en manskör. Det är kyrkogårdsförvaltningen

tillsammans med gravrättsinnehavare

som har ansvar för skötseln av begravningsplatsen.

Gravrättsinnehavarna ansvarar för sina

gravar medan vår kyrkogårdsförvaltning sköter

övriga delar av begravningsplatsen, en stor del

av begravningsavgiften går till skötseln av våra

fjorton kyrkogårdar säger Gunilla Warting-Falk.

RESEARCH HÅKAN LARSÉN

TEXT ARNE ÖSTER


52

strängnäs kommun

www.svenskleverantorstidning.se

En specialist på begagnade bilar i Strängnäs

Sjöstaden Bil AB i Strängnäs har arbetat

med bilförsäljning sedan 1999.

– Vi vill att kunderna ska känna ett stort

förtroende när de gör sina bilaffärer hos

oss, säger företagets ägare Lars Löfgren.

Sjöstaden Bil huserar i ändamålsenliga och

ljusa lokaler på Mästarvägen 2 i Strängnäs, där

man nästan alltid har cirka 60 bilar i hallen.

Lars Löfgren är utbildad bilhandlare och säljare

och har ett långt förflutet inom bilbranschen.

– Vi säljer inga nya bilar utan bara bilar som är

upp till tre år gamla. Vi både byter in och säljer

och jobbar med de flesta kända märkena, berättar

han.

Flexibel finansiering

Sjöstaden Bil erbjuder enkla och flexibla

finansieringslösningar anpassade efter kundens

förutsättningar. I samarbete med Nordea Finans

hanteras kundens låneansökan och kan färdigställas

på plats redan samma dag.

Lars Löfgren är mån om sina kunder och vill

att de ska ta god tid på sig när de ska välja ut en

bil i hallen.

Alla bilarna är naturligtvis servade och grundligt

genomgångna innan de går till försäljning.

– Vi jobbar bara med bilar som är sålda i

Sverige, vilket borgar för trygghet, säger Lars

Löfgren och fortsätter:

– Att köpa bil idag är för många en stor affär

och vi gör vårt bästa för att ha nöjda och återkommande

kunder.

Sjöstaden Bil handplockar de bästa och mest

prisvärda förmånsbilarna från större svenska

företag över hela landet.

Kunderna kommer främst från Strängnäs,

Eskilstuna och Västerås, men även från Stockholm.

I butiken jobbar tre anställda, som tar emot

kunderna med hög service och stort kunnande.

RESEARCH: ANDERS ENKVIST

TEXT: ARNE ÖSTER

Specialist på uppvärmningsoch

ventilationssystem

– Vi konsulteras oftast av stora

fastighetsägare när det gäller

installation och optimering av

uppvärmnings- och ventilationssystem

och tar in entreprenörer så att

uppdragen blir gjorda, säger Bengt

Waldenstad som driver WGB Konsult i

Strängnäs.

Bengt Waldenstad har även

medverkat till framtagningen av

värmepumpen Tepidus, ett kemiskt

energilagringssystem.

– Vi projekterar och besiktigar och gör även

ritningar och kalkyler för värme och ventilation,

berättar Bengt Waldenstad på WGB Konsult.

– Idag har jag totalentreprenaden på ett antal

fastigheter i Stockholm, säger han.

Bengt har forskat och drivit projekt på bland

annat KTH.

Han har i många år även haft varierande positioner

i olika företag och har bland annat arbetat

på utvecklingsavdelningen på Vattenfall.

Tepidussystemet

Idén att lagra och utvinna värme med salt har

gett upphov till ett nytt uppvärmningssystem –

Tepidussystemet. Detta är resultatet av en forskningsinsats

på det termokemiska området, som

några forskare vid Tekniska Högskolan har gjort.

”Statens råd för byggnadsforskning” (BFR)

och ”Styrelsen för teknisk utveckling” (STU) ger

ekonomiskt stöd till projekten.

Hälften av energiomsättningen i ett modernt

samhälle kan utgöras av lågtemperaturvärme för

uppvärmning av tappvarmvatten och bostäder.

Det finns överflöd av lågtemperaturvärme i

form av spillvärme från industriprocesser. Ofta är

dock denna energi tillgänglig på fel plats och tid.

En effektivare metod att lagra lågtemperaturvärme

är genom destillationslagring i ett tvåkammarsystem.

Systemet Tepidus arbetar enligt

denna princip.

Under laddning omvandlas värme till kemisk

energi som kan lagras. Vid urladdning återomvandlas

kemisk energi till termisk som då

kan utnyttjas för uppvärmning (urladdning),

Arbetscykeln upprepas därefter. Längden på varje

arbetscykel kan variera efter behovet – från något

dygn i system med nattackumelering av energi till

ett halvår i solvärmesystem med säsonglagring.

RESEARCH: ANDERS ENKVIST

TEXT: ARNE ÖSTER

!"!#$%!&&!'(%)%*!#+,

!#+,-.$$"+/!#0

1$-,'2"*34(

ALLTID ETT 70-TAL BILAR I LAGER!

VI ERBJUDER AVBETALNING FRÅN 0:- KONTANT

Lars Löfgren

Försäljning

Telefon: 0152-333 751

E-post: lars@sjostadenbil.se

Johan Duvner

Försäljning

Telefon: 0152-333 753

E-post: johan@sjostadenbil.seMer bilar och information hittar du på: www.sjostadenbil.se

Kalle Ringborg

Försäljning

Telefon: 0152-333 752

E-post: karl@sjostadenbil.se


www.svenskleverantorstidning.se

strängnäs kommun 53

En marknadsföringsidé som

har fungerat i generationer

Ursprunget till AB Avant Display

grundades 1945 under namnet AB

Avant av entreprenören Åke Hultberg.

Företagets inriktning har ändrats

under åren och idag handlar det

om skyltmaterial för exponering,

kommunikation och kampanjer.

Sedan 1995 drivs AB Avant Display av

grundarens son, Per Hultberg.

Pär Hultgren, vd Avant AB.

Då Avant grundades bestod verksamheten av

en mekanisk verkstad, fabrik och försäljningsavdelning.

I slutet på 50-talet ville Åke Hultberg

lägga allt mer fokus på reklam och marknadsföring

så han sålde därför den mekaniska verkstaden

och fabriken till de anställda. Detta resulterade i

de tre bolagen Avant Mekaniska Verkstad, I-Skylt

och Avant (numera Avant Display).

På den här tiden skötte butikerna all marknadsföring

själva och lite tid lades på exponering

av varorna. Idén med självbetjäning, som kom

från USA, innebar bättre information om priser

etc. Skyltningen skulle vara nära produkten och

för denna typ av skyltning använde inredarna/

dekoratörerna en tunn nylontråd, som var fäst i

en platta i taket. Det var ett tidskrävande jobb.

Tiderna förändrades och det blev upp till säljarna

att sköta marknadsföringen i butikerna och plötsligt

blev tidsfaktorn mycket viktig.

Allt måste ske snabbt, supersnabbt som ett

jetplan, och plötsligt var varumärket Jet-Snabb

född.

Ett världspatent

I början ansågs Jet-Snabben vara klumpig och

dyr, men Åke Hultberg trodde på sin idé och

betalade för ett världspatent i slutet på 60-talet.

Idag står Jet-Snabben för ungefär hälften av Avant

Displays omsättning.

– 1983 avled min far, 80 år gammal, och företaget

tappade sin ställning på marknaden. Trots

detta såg jag ändå att det fanns en potential i

företaget och att det var en utmaning som jag

kunde göra något bra av. 1995 löste jag ut mina

tre syskon från Avant och blev därmed VD och

ensam ägare till företaget, berättar Per Hultberg.

På Avant började man nu bygga nya effektivare

maskiner och rensade bort gamla produkter

som gått ur tiden. I och med dessa förändringar

började kunderna komma tillbaka.

Flyttade 2005

2005 flyttade Avant in i en nyrenoverad fastighet

i Läggesta, som Per Hultgren hade av fastighetsägaren

efter att det ståt tomt i 8år.

– Här har vi nära till E20 och tågstationen

och endast 65 kilometer till Stockholm city. Vi

har tillgång till 11.000 kvadratmeter mark, som

gör att vi kan bygga ut fabriken ytterligare om så

behövs.

Avant Display, som har cirka tolv anställda,

tillverkar idag mer än 40 miljoner enheter fördelat

på 900 produkter, främst för olika kampanjer och

butiker.

– Vi ställer ut våra produkter på internationella

mässor och har ett eget museum under

uppbyggnad i våra lokaler, där vi ska visa alla våra

produkter, som vi har tillverkat sedan starten,

berättar Per Hultberg.

65-årsjubileum

2010 fyllde Avant Display 65 år och detta

firade företaget bland annat genom att lansera sin

fjärde omstrukturering och förbättring av webbsidan/webbshopen.

Med glädje och stolthet ser nu Per Hultberg fram

emot att en av hans söner, Pontus Hultberg, tredje

generationen i företaget, tar vid som platschef.

En av många maskiner för tillverkning av fjädrar.

– Min framtida roll kommer i stor utsträckning

att handla om att coacha och att vara ett

bollplank till både personalen och kunderna för

att lyssna in behov och önskemål, säger Per Hultberg.

RESEARCH: ANDERS ENKVIST

TEXT: ARNE ÖSTER

En heltäckande städfirma i Mariefred

Sund Städ i Mariefred är en heltäckande

städfirma som utför allt från hem- och

kontorsstädning till fönsterputsning,

trapp- och flyttstädning.

Företaget drivs av Gun Inggårde och

sysselsätter tio anställda.

Innan Gun startade sin firma 2005 hade hon

haft skiftande yrken i några år. Hon har arbetat

inom både restaurangbranschen och som drogoch

alkoholterapeut.

– Min syster hade städfirma så det föll sig

naturligt att jag också kom in på den banan, säger

Gun.

Kundkretsen som Sund Städ vänder sig till är

kommunen, företag och privatpersoner.

Förutom städning erbjuds också hjälp med att

utföra ärenden, tvätt, mangling av lakan etc.

Verksamheten kännetecknas av professionell

service, flexibilitet och noggrannhet. Medarbetarna

har många års erfarenhet av lokalvård och

utbildas kontinuerligt. De arbetar alltid i par,

dels för tryggheten, men också för att arbetet blir

utfört fortare. Naturligtvis lämnas garanti på alla

utförda arbeten.

– Vi har all utrustning som behövs för att

utföra våra jobb. Dessutom värnar vi om miljön

och använder oss av miljövänliga produkter, säger

Gun.

Bland referenskunder kan nämnas Insulander

Bygg AB, Avant AB och Företagshälsovården i

Strängnäs.

– Vi är en komplett städfirma för alla typer av

kunder, säger Gun Inggårde avslutningsvis.

RESEARCH: ANDERS ENKVIST

TEXT: ARNE ÖSTER

www.avantdisplay.se


54

strängnäs kommun

www.svenskleverantorstidning.se

Med träkänsla – från

grund till nyckelfärdigt hus

Med totallösningar som specialitet

utför Byggfokus i Strängnäs AB

även mindre badrumsrenoveringar,

tillbyggnader, stomresningar, takbyten,

köksrenoveringar, montering av

inredningar och mycket annat åt både

företag och privatpersoner.

– Vår vision är att åta oss alla typer

av uppdrag oberoende av arbetets

omfattning eller storlek, berättar

företagets ägare Andreas Eliasson och

Jimmy Frisberg.

– Med nöjda kunder som företagets och vår

personals gemensamma mål arbetar vi främst

i Södermanland och har även en del uppdrag i

Stockholm. Vi tar gärna totalansvaret för att er

nybyggnation, ombyggnation eller renovering

blir utförd och tillhandahåller alla yrkesgrupper

för åtaganden från grund till nyckelfärdigt hus.

Vi båda kommer från Norrköping och har gått

den långa vägen. Vi startade med att hyra ut oss

själva som snickare. Sedan dess har vi steg för

steg byggt upp en fin verksamhet med 14 välutbildade

anställda med god erfarenhet och med

goda vitsord. Företaget växer hela tiden, berättar

Andreas Eliasson och Jimmy Frisberg, ägare till

Byggfokus i Strängnäs AB som startades 2009.

Brett utbud av hantverkstjänster

Byggnadssnickeri, köks- och badrumsrenovering,

snickerimontering, målning, tapetsering,

golvläggning och plattsättning är exempel på de

tjänster som man kan erbjuda.

– Kort sagt alla förekommande arbeten som

kan tänkas kräva en hantverkare med kunskaper

och nödvändiga certifieringar. Andra uppdrag kan

handla om totalrenovering eller till- och ombyggnation,

kontorsanpassningar och markplanering.

Byggfokus i Strängnäs AB har bred kompetens

och ett stort kunnande där vi kan hjälpa till med

allt från att ta fram ritningar till att söka bygglov,

förklarar Andreas Eliasson och Jimmy Frisberg.

K-märkta fastigheter

Byggfokus arbetar också med k-märkta fastigheter

då man i företaget även har utbildning med

inriktning på restaurering och stuckatörsarbeten.

Något som är ”k-märkt” är utpekat som kulturhistoriskt

intressant eller värdefullt. Det behöver

dock inte betyda att det är skyddat enligt lagen.

– Vi arbetar enligt de olika avtal som gäller

mellan företagskunder och vårt företag och de

lagar och regler som gäller för uppdrag åt privatpersoner.

Vi arbetar i vissa fall även gentemot

försäkringsbolag. Inget jobb är för stort eller för

litet. Tveka inte att kontakta oss vad ni än önskar

ha gjort eller om ni har några byggtekniska frågor,

avslutar Andreas Eliasson och Jimmy Frisberg.

RESEARCH ANDERS ENKVIST

TEXT ARNE ÖSTER

TOTALENTREPRENAD

Vi tar totalansvaret

för att er nybyggnation,

ombyggnation eller

renovering blir utförd.

TOTALRENOVERING

Vi designar och renoverar

hela lägenheter och hus.

Allt från badrum och kök till

takläggning och fasadbyten.

TILL- & OMBYGGNATION

Nytt uterum, farstukvist eller

huskropp med flera rum.

Vi hjälper er med allt som

behövs från start till mål.

MARKPLANERING

Vi har hjälp av trådgårdsdesigner

för att trädgården,

gångar och garageuppfarter

ska passa er och er tomt.

KÖKSRENOVERING

Lyft ert boende med ett nytt

kök som ger nytt liv åt huset/

lägenheten. Vi utför allt

arbete efter gällande regler.

BOX 231, 645 23 STRÄNGNÄS | ANTE - 0707-22 14 77 | JIMMY 0707-22 56 84 | INFO@BYGGFOKUSAB.SE | LÄS MER PÅ VÅR HEMSIDA WWW.BYGGFOKUSAB.SE


www.svenskleverantorstidning.se

strängnäs kommun 55

Svenska kyrkan har en viktig roll i Strängnäs

– Domkyrkan i Strängnäs är som en

levande släktgård, där människor funnit

glädje och stöd i över 700 år.

Det säger Johan Dalman, domprost i

Svenska kyrkan i Strängnäs.

Johan har arbetat som domprost i Strängnäs

stift sedan 2008. Tidigare arbetade han på Svenska

kyrkans huvudkontor i Uppsala med ansvar för

kontakterna olika kyrkor emellan - både i Sverige

och utomlands.

Allt det där med tro och kyrka började för

hans del i hemstaden Göteborg, där han gick på

katolsk förskola.

– Att det blev så var mest en slump. Min

mamma valde det lekis som var bra och låg

närmast och mötet med de fromma och glada

nunnorna påverkade mig starkt - väckte tron

i mig. Efter att jag utbildat mig i bland annat

teologi i Uppsala arbetade jag i 15 år dels som

förlagschef på bokförlaget Verbum, dels, som

sagt, i Uppsala och fick sedan möjligheten att

komma till Strängnäs stift. Och jag trivs otroligt

bra här, säger Johan Dalman.

En välskött församling

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö har

en spännande historia och en stor entreprenörsanda.

Det är en stabil och levande församling

med stor uppslutning.

Församlingen har två kyrkor och huvudkyrkan

är Domkyrkan. Församlingen har drygt 40

anställda.

Kyrkan i Strängnäs har tre roller: församlingskyrka,

stiftskatedral och kyrka mitt i byn - kulturell

mötesplats. Församlingskyrkans roll är bland

annat att fira gudstjänster, möta människor i

samband med livets högtider i glädje och sorg,

stödja ensamma, sjuka och fattiga, fylla katedralen

med sång och musik och erbjuda stadens

många skolor en rad olika pedagogiska program.

En viktig roll

– Kyrkan har en väldigt viktig roll för hela

stiftet och betyder mycket. Både besökare från

Strängnäs och andra socknar ska känna sig

välkomna och hemma här, säger Johan Dalman.

I församlingen jobbar man också mycket för

ungdomarna. Inom ramen för ett angeläget

samarbete med kommunen har lokalerna i Mikaelshuset

upplåtits till ett kommunalt aktivitetshus

- något som slagit mycket väl ut.

– Tro är glädje och allvar - något man inte

minst påminns om om man besöker Domkyrkans

kapell för 1900-talets kristna martyrer - de

som ville kärlek och medmänsklighet men mötte

ondska och död, berättar Johan Dalman och fortsätter:

– Vi jobbar väldigt mycket för att kunna hjälpa

människor som behöver få social styrsel i sina liv.

Kyrkans nyckelfråga är att leva här i nuet mentalt.

Strängnäs stift omfattar landskapen Närke och

Södermanland med undantag för de nordöstra

delarna av Södermanland som tillhör Stockholms

stift.

Stiftet har 9 kontrakt, 62 pastorat, 73 församlingar

och drygt 401 000 kyrkotillhöriga.

RESEARCH ANDERS ENKVIST, TEXT ARNE ÖSTER

Foto: Torvald Johansson

!"#$%&%$'()*+,-#,*./#'0+12%&(+3)(4'5/

6667'83%',0,-#,0%7'39'"#0%&%0'

"31(:;=?


56

katrineholms kommun

www.svenskleverantorstidning.se

Servar och reparerar alla bilmodeller

För att öka konkurrensen inom

branschen är det idag möjligt för

”fria” verkstäder att utföra service

även på nyare bilar utan att för den

skull äventyra fabriksgarantin. I

dag servar och reparerar Henrys Bil

AB alla bilmärken. Bilinredningar,

billjud, däckhotell och montering av

Malux alkolås är andra delar av det

Katrineholmsbaserade företagets

verksamhet.

Kalle Bergendahl, Henrys Bil.

Henrys Bil AB startades redan 1967 och

bilverkstad och butik finns i dag på Lövåsens

industriområde i Katrineholm.

Den 25 maj 2011 tog Kalle Bergendahl över

verksamheten efter att ha varit anställd en tid i

företaget. Han berättar:

– Vi är en allbilverkstad som servar och reparerar

alla bilmodeller. I dag har vi en bra och stor

verkstad med fyra lyftar och utrymme för att

även installera och sköter service av Z-Lyften på

lätta lastbilar. Vi åtgärdar också lättare plåt- och

lackskador, servar släp, husbilar och båtar, utför

motorrenoveringar, installerar Malux alkolås,

säljer och monterar däck med 4-hjulsinställningar

och har ett däckhotell. Jag skruvar inte så mycket

själv utan har duktiga och utbildade mekaniker

anställda. Själv tar jag hand om våra kunder och

butiken där vi säljer diverse biltillbehör.

Både nya och begagnade reservdelar

– För reservdelar och biltillbehör ingår vi i

kedjan AD Bildelar, vilket borgar för god kvalitet.

Vi har också ett samarbete med laga.se när det

gäller kvalitetssäkrade begagnade originaldelar,

vilket kan spara mycket pengar åt våra kunder.

System Edström och Kenwood

– Vi är återförsäljare av System Edströms

bilinredningar. Det innebär att vi både säljer

och monterar inredningar till servicebilar efter

kundens behov. Vi säljer och monterar också

Kenwoods sortiment av bilstereo, högtalare, slutsteg

och multimedia.

RESEARCH ANDERS ENKVIST

TEXT ARNE ÖSTER

Husdjurs- och trädgårdsbutik i Katrineholm

LantGarden i Katrineholm AB har ett

brett utbud av trädgårds-, husdjurs- och

lantbruksartiklar.

– Vi säljer inte det allra billigaste men

vi har god kvalitet på våra produkter,

säger företagets ägare Gert Eriksson.

bra produkter och bra priser till häst-, hund- och

kattägare, berättar Gert och tillägger:

– Vi har kunskap om produkterna och vill ge

våra kunder god service och kvalitet.

Utöver Husqvarnas sortiment säljs också

produkter från Weibulls, Lantmännen, Ejendals,

Fiskars med mera.

Gert, som är uppväxt på en lantgård, blev

sedermera själv lantbrukare och drev en gård med

mjölkkor i Julita mellan 1983 och 2002. Därefter

började han hyra ut sina tjänster som F-skattare.

– Jag fick en förfrågan om att börja på Lantmännen

Maskin och i januari 2008 fick jag

möjligheten att starta LantGarden i Katrineholm,

berättar Gert.

Butiken, som ligger på Rönngatan 6, har stora,

generösa ytor och ett välförsett lager.

LantGarden vänder sig mot både kommuner,

lantbruk och privatpersoner.

– Vi är återförsäljare av bland annat Husqvarnas

skog- och trädgårdsprodukter och erbjuder ett

brett sortiment av trädgårdsredskap. Vi har också

Serviceverkstad

Företaget förfogar över en serviceverkstad, där

man servar och reparerar gräsklippare och andra

trädgårdsredskap.

I verksamheten ingår också försäljning av

värmepellets, som antingen kan hämtas i butiken

eller levereras direkt till kund.

Företaget sysselsätter 2,5 tjänster i butiken, där

för övrigt Gerts dotter arbetar, och 1,5 tjänst i

verkstaden.

LantGarden är under ständig utveckling och

Gert tror att kunderna märker det från gång till

gång då de besöker butiken.

RESEARCH ANDERS ENKVIST

TEXT ARNE ÖSTER

Vi utför service och reparationer

på alla bilmärken. Kontakta oss idag.0150-156 19 | www.lantgarden.nu | info@lantgarden.nu


www.svenskleverantorstidning.se

katrineholms kommun 57

Lasse Bengtsson:

”Toyota fungerar i ur och skur”

Toyota Katrineholm ingår i

Bilcentergruppen och sysselsätter två

säljare och sex tekniker i verkstaden.

– Vi har stor kunskap och erfarenhet

och kan på ett tryggt sätt hjälpa våra

kunder genom hela bilaffären, säger

Lasse Bengtsson, som är säljare på

Toyota tillsammans med Petri Taskinen.

Lasse Bengtsson är utbildad bilmekaniker och

har även drivit en egen bilverkstad. Han kommer

från Malmö, men är bosatt i Katrineholm sedan

många år tillbaka.

På anläggningen i Katrineholm såldes tidigare

bilar av märket Saab, men 2008 gick företaget

över till försäljning av Toyota.

– Vi säljer cirka 100 nya bilar om året och nu

har vi också hybridbilar, som drivs av en vanlig

motor och en elmotor. Bilar som är bra för både

ekonomin och miljön, säger Lasse.

En trogen kundkrets

Toyota Katrineholm har en trogen kundkrets

och nu har man också nischat in sig mot den

yngre generationen.

– Att köpa bil idag är för många en stor affär,

men vi har kunskapen och erfarenheten att hjälpa

våra kunder, säger Lasse.

I anläggningens verkstad arbetar sex personer,

som har lång erfarenhet av branschen och är

mycket kunniga.

– Vi har en hög service och tar hand om våra

kunder efter bästa förmåga. Vi svarar på alla

frågor och ger råd och tips och när det gäller

finansiering och försäkringar tar vi hand om det

också, säger Lasse.

En pålitlig bil

Lasse menar att Toyota är en av de pålitligaste

bilarna som finns på marknaden.

– Ser man på statistiken så har Toyota minst

antal fel under garantitiden och även minst antal

fel på bilprovningen. Har man en gång ägt en

Toyota så är det 79 procent som köper en Toyota

igen. Det är ett bevis på att kunderna är nöjda

och att bilarna fungerar i ur och skur, säger Lasse

Bengtsson.

RESEARCH ANDERS ENKVIST

TEXT ARNE ÖSTER

En del av säljkåren på Toyota i Katrineholm.

Äventyr och fester i en naturskön miljö

Skog & Äventyr i Björvik utanför

Katrineholm har funnits sedan 2002.

Här erbjuds allt från Bed & Breakfast

och aktiviteter till entreprenader och

firmafester.

– Vi har byggt upp verksamheten steg

för steg, säger företagets ägare Anders

Lund.

Skog & Äventyr har ett stort urval av aktiviteter

att välja på och det går även bra att kombinera

många av dem. Vill man ha aktiviteter under

flera dagar finns det möjlighet till boende.

– Vi tar främst emot företag, men även

privata grupper, och vi arrangerar vistelsen

efter kundernas önskemål. Vi har byggt ett nytt

godkänt kök där vi kan laga mat, berättar Anders

Lund.

Naturskön miljö

Vill man koppla av i en naturskön miljö går

det bra att hyra en stuga, som kallas Ensamheten,

vid sjön Viggaren. För att nå stugan får man

förmånen att vandra cirka en kilometer genom

skogen eller paddla. Kanot finns att hyra. Stugan

är utrustad med porslin och fyra våningssängar.

Dessutom finns det ett loft med plats för 15

personer på liggunderlag.

Till gästernas förfogande finns bland annat

bastu och badtunna.

Skog & Äventyr erbjuder också vedförsäljning

och utkörning av ved med traktor.

planering, rivning, målning, vedkapning och

snöskottning.

Uppdragen utförs över hela Mälardalen.

– Vi erbjuder också jakt, bland annat på

vildsvin, och fiske där det finns både gädda och

abborre och även kräftfiske, berättar Anders

Lund.

Skog & Äventyr är ett utmärkt alternativ

när det gäller firmafester, jubileum, svensexor,

möhippor och andra tillställningar. Många bokar

Äventyrsfemkamp där det ingår höjdbana, lerduveskytte,

bågskytte, yxkastning samt back- eller

nätklättring.

Bland besökare till Skog & Äventyr kan

nämnas Länsförsäkringar, Byggcenter, Katrineholms

kommun, Sigtunas folkhögskola, Bråvikens

skola, Sköldinge fritidsgård och Nordea

Bank.

– Vi är flexibla och duktiga på olika områden

och kan skräddarsy arrangemang till våra kunder,

säger Anders Lund avslutningsvis.

RESEARCH ANDERS ENKVIST

TEXT ARNE ÖSTER

Entreprenader

Entreprenader är en annan del i Skog & Äventyrs

verksamhet. Här erbjuds bland annat trädgårdsanläggningar,

gräsklippning, trädfällning,FIRMAFEST – ÅRSFEST – JUBILEUM – SVENSEXA

MÖHIPPA – PENSIONÄRSTRÄFF – KOMPISGÄNG


Petri

0150-48 91 92

Lasse

0150-48 91 93TOYOTA i Katrineholm

Starrv 5, Katrineholm. Tel 0150-48 91 90.

Öppet: Må–to 9–18, fr 9–17, lö 10–14.


Några fakta om

Ovanåkers kommun

Namn:

Ovanåkers kommun

Ovanåker – företagarkommun

i Hälsingland

Landsdel:

Norrland

Län:

Gävlebors län

Landskap:

Hälsingland

Befolkning:

11 404 innevånare (2010)

Trendbrott mot tillväxt:

De allra senaste siffrorna visar på

Befolkningsökning.

Storlek bland Sveriges 290 kommuner:

46:e största till ytan

190:e största till innevånarantal.

Huvudort:

Edsbyn ca 4 000 innev. (2010)

Annat större befolknings-/

industricentrum:

Alfta 2 155 innev. (2010)

Närmaste kommungrannar:

Bollnäs i öster

Ljusdal i norr

Falun och Rättvik i

Sydväst

Största företagen med säte i Ovanåker:

Svenska Fönster med ca 700 medarb.

Edsbyn Kontorsmöbler med 280 medarb.

Några större produktionsenheter med högsta

ledning på annat håll: CrossControl (som nu fått

amerikanska ägare) Nefab och ACAB.

Några kända personer med anknytning till

Ovanåker:

Hans Lidman – författare

Lars Mortimer – den tecknade serien Hälge

Orvar Säfström – TV

Eric Öst – riksspelman

Hillevi Romkin – miss Universum

Göran Järvefelt – operaregissör och författare

Hans Elis Johansson – bandy/TV-kommentator

Ola Johansson – bandyspelare/tränare

Näringslivet i Ovanåkers kommun bygger på gamla

entreprenörstraditioner. Skog och trä har här lett

till utvecklingen av några av landets ledande företag

inom sina nischer. På huvudorten Edsbyn finns t.ex.

Svenska Fönster med ca 700 medarbetare, Edsbyn

kontorsmöbler med 280 medarbetare och EIA med

115 medarbetare.

På Ovanåkers andra betydande industriort Alfta har tidigare

skogsmaskintillverkaren ÖSA lett till grundandet av en rad

framstående företag- Läs mera om flera av dem i detta nummer

av Svensk Leverantörstidning.

Framtidstro och framtidssatsningar – från förlust till god

ekonomi

För 1,5 år sedan tillträdde Mikael Reijer som ny VD för

kommunens fastighetsbolag Aefab.– Aefab har under senare

år gått från förvaltning till utveckling. Från förlust till god

ekonomi. Mycket har redan gjorts och efterfrågan på våra hyreslägenheter

är stor. Nu har vi nått en utveckling där vi planerar

att nybygga 50 – 100 lägenheter på fem års sikt, berättar Mikael

Reijer.

Modern teknik för befolkning och företag

Helsinge Net AB är kommunens företag som förser befolkning

och företag med modern teknik för snabb telekommunikation,

Internet, TV och telefoni. Under de närmast kommande

åren investeras 5 -10 miljoner för utbyggnad av fiberoptik, med

den senaste tekniken.

Gunnar Skoglund – ny näringslivsutvecklare i Ovanåkers

kommun

Den 1 oktober i år tillträdde Gunnar Skoglund som näringslivsansutvecklare

i Ovanåkers kommun. Gunnar har bl.a. 25

års erfarenhet både som egen företagare och extern VD i andra

företag och känner därför företagandets villkor väl. Närmast

kommer han från en tjänst inom Söderhamns kommun och

har under de senaste åren arbetat med utvecklingsprojekt som

berört flera av Hälsinglands kommuner bl.a. Ovanåker.

– Ovanåker har starka entreprenörstraditioner som genom

åren har resulterat i många duktiga företag, stora som små, alla

är lika viktiga. Det är därför viktigt att göra allt vi kan för att

uppmärksamma, stödja och uppmuntra dem i deras vidareutveckling.

Ett viktigt satsningsområde för Ovanåker är därför att

göra allt i vår makt för att skapa ett bra klimat med goda grundvillkor

för företagandet. Om Ovanåker är en aktiv och attraktiv

kommun för företagande, lockar det till den utvecklingsvilja,

de investeringar och det nyföretagande som är grunden till den

mångsidiga utveckling, som både näringsliv, innevånare och

kommun är betjänta av under åren som kommer, säger Gunnar

Skoglund.

Gunnar Skoglund är sedan den 1 oktober i år ny näringslivsutvecklare i

Ovanåkers kommun.

Bengt Nilsson ny VD för Edsbyn – en av Skandinaviens

ledande tillverkare av kontorsmöbler och en av Ovanåkers

största arbetsgivare

Edsbyn kontormöbler är, med sina 280 medarbetare, en

av Skandinaviens ledande tillverkare av kontorsmöbler och

omsätter ca 400 milj.

– Edsbyn kontorsmöbler vidareutvecklar hela tiden sin

verksamhet och sina produkter efter marknadens behov och

önskemål. Vår produktion betjänar på ett smidigt sätt både

privata företag, kommuner, landsting och stat i stort som smått.

Vi ser ljust på framtiden, säger Bengt Nilsson, som den 1

oktober tillträdde som ny VD.

Bengt Nilsson, ny VD för Edsbyn kontorsmöbler.


www.svenskleverantorstidning.se

Aefab – utsedd till bästa

kommunala hyresvärd i Gävleborg

Aefab (Alfta Edsbyns Fastighets AB) dvs.

Ovanåkers kommuns fastighetsbolag

har genom omröstning inför

hyresavtalsförhandlingarna 2012 av

Hyresgästföreningen utsetts till bästa

kommunala hyresvärd inom Gävleborg.

Aktiva och utvecklingsinriktade

Aefab erbjuder både lägenheter och

kommersiella lokaler i både Edsbyn och

Alfta.

Både Edsbyn och Alfta populära bostadsorter

– befolkningstillväxt

– Mikael Reijer berättar: -De senaste siffrorna

för befolkningsutvecklingen i Ovanåkers

kommun visar på en ökning. Både Edsbyn och

Alfta blir allt populärare som bosättningsorter.

Till Edsbyn flyttar man i dag huvudsakligen för

att man fått en tjänst inom industrin eller andra

företag här.

Alfta är en utmärkt bosättningsort för den

som specifikt vill flytta till Hälsingland. Många

väljer Alfta tack vare goda, snabba kommunikationer,

vacker natur, tryggt boende för barnen och

närheten till t.ex. både Edsbyn och Bollnäs inom

ca 10 -15 minuter.

Alfta industriområde – flexibla lokaler för

industri, verkstad och andra verksamheter

Aefab förvaltar också Alfta Industriområde

med totalt 60 000 kvm, till stor del flexibla

lokaler för industri, verkstäder och andra företag.

Här finns välrenommerade företag som Cross

Ovanåkers kommun – Edsbyn 59

Control, Alfta Kvalitetslego, Alfta Ytbehandling

m.fl.

– Vi kan anpassa lämpliga lokaler till både nya

hyresgäster och företag som vill flytta eller växa

inom området, konstaterar Mikael Reijer.

Planerar nybyggen för att möta efterfrågan

År 2008 nybyggde Aefab ”Triangeln” med 30

lägenheter fördelade på två hus i Edsbyn. Just nu

håller Aefab på att från grunden bygga upp 29

nya lägenheter i stället för ett tidigare hus som

brandhärjades. Ett projekt på 40-50 miljoner

kronor. Aefab har utsett två områden i Edsbyn för

planerade nybyggnationer av hyreslägenheter. På

fem års sikt räknar Aefab med att bygga 50 till

100 nya hyreslägenheter inom kommunen.

Målsättning – bästa hyresvärden och bästa

arbetsgivaren – satsningar som redan görs

– Inom Aefab har vi under de senaste åren

gjort stora satsningar i riktning mot vår målsättning

att ha Sveriges nöjdaste hyresgäster och

samtidigt vara regionens bästa arbetsgivare. Vi

satsar t.ex. 15 miljoner under två år för att förse

lägenheter med fiberkabel för snabb Internet, TV

och telefoni. Vi kommer att ha stora pensionsavgångar

och vill rekrytera de bästa nya medarbetarena.

Mycket har vi redan gjort. Vi har anställt en

informationsansvarig och tillsatt fyra chefer, var

och en med sina specifika ansvarsområden. Vi vill

att våra kärnvärden trygghet, service och handlingskraft

också skall gälla verkligheten hos våra

kunder, avslutar Aefabs VD Mikael Reijer.

ERIK HOLLÄNDER

Mikael Reijer, VD, Aefab.

För 1,5 år sedan tillträdde Mikael Reijer som

ny VD för Aefab. Han kom då från tjänsten som

teknisk chef i Sandvikens kommun och VD för

Sandviken Specialfastigheter AB. – Aefab har

under senare år gått från förvaltning till utveckling.

Från förlust till god ekonomi. Mycket har

redan gjorts och efterfrågan på våra hyreslägenheter

är stor. Nu har vi nått en utveckling där vi

planerar nybyggen, berättar Mikael Reijer.

Stor efterfrågan på hyreslägenheter i

både Edsbyn och Alfta -Från förlust till god

ekonomi

Under de tuffa åren 2008-2010 hade Eefab

hög vakansgrad. Sedan dess har bostadsbolaget

gått från minusresultat till vinst och har i dag god

ekonomi. Aefab har i dag 100 000 kvm hyresbostäder

samt kommersiella lokaler för kontor,

butiker, industri och verkstäder. Bostadsbestånden

finns på både huvudorten Edsbyn i västra

delen av kommunen och i Alfta i den östra delen.

Aefab har i dag 57 medarbetare och förvaltar

också på uppdrag av kommunen fastigheter för

kommunala verksamheter som skolor och äldreboenden.

Ett Aefab-nybygge (år 2008) är bostadsområdet Triangeln i Edsbyn. Nu planerar vi att bygga 50 till 100 lägenheter till inom Ovanåker på fem års sikt, berättar Aefabs VD

Mikael Reijer.
Välkommen hem!


60

Ovanåkers kommun – Edsbyn

www.svenskleverantorstidning.se

EIA – konstruerar och tillverkar era

produktionsverktyg och produkter

EIA är numera ett självständigt

dotterbolag inom SNA Europe och

kan som sådant fritt erbjuda sina

tjänster inom både konstruktion och

tillverkning av produktionsverktyg och

legotillverkning av produkter på den

allmänna företagsmarknaden.

EIA Edsbyns Industri AB ingår i SNA Europe,

som producerar ett brett sortiment av handverktyg

såsom handsågar,

s k i f t n y c k l a r ,

fasta nycklar,

hylsor, skruvmejslar,

tänger,

filar, bandsågsblad,

hålsågar, bågfilsblad,

sekatörer och andra

trädgårdsredskap samt

handredskap för skogsbruk.

Den svenska verksamheten

sysselsätter i dag 450

personer på flera orter,

varav 115 arbetar på EIA

i Edsbyn med en omsättning

på ca. 130 miljoner

kronor. VD för EIA är

Eckhard Eriksson, med 30

års nationell och internationell

erfarenhet inom koncernen.

Lång och omfattade erfarenhet

Sedan 1929 har Edsbyns Industri AB byggt

upp både omfattande resurser och erfarenhet

inom konstruktion och tillverkning av produktionsverktyg

samt tillverkning av produkter, varav

några av världens bästa handverktyg.

EIA är ett effektivt och lönsamt företag,

som tillverkar produkter både internt inom

SNA-koncernen och för externa kunder. Egna

produkter inom skogshandverktyg, som företaget

nu fasat in under den egna benämningen och

logotypen EIA, hette tidigare Bahco. Alla EIAverktyg

säljs inom Norden genom Skogma och

internationellt genom utvalda distributörer.

Produktionsverktyg för mekaniska

bearbetning på uppdrag av andra företag

–Företag kan vända sig till oss på EIA när man

har behov av att få effektiva produktionsverktyg

konstruerade och tillverkade. EIA har lång erfarenhet

av att tillverka egna produktionsverktyg

för mekanisk bearbetning. För den egna produktionen

har vi sedan dess tagit fram de klippande,

bockande, böjande, stansande, plockande,

vridande m.m. produktionsverktyg

som behövs. Numera betjänar vi

också andra företag både stora

och små med detta, berättar

VD Eckhard Eriksson i

Edsbyn.

Till vänster: Hos EIA tillverkas ”världens bästa” handsågshandtag som består av 20 olika delar där man formsprutar

plast i 2 steg över en aluminiumstomme. Ovan: Den stora tråd-gnisten är en av alla de maskiner som

programeras direkt på 3D-filer via det moderna CAD/CAM-systemet.

Verktyg för plastdetaljer

och plastbelagd metall

med plast i olika

kvaliteér för andra

företag

Sedan plasten tidigt

kom att användas i

tillverkade Sandvik/

Bahco och andra i

Edsbyn tillverkade

handredskap har

EIA byggt upp en

omfattande erfarenhet

av att utveckla och tillverka produktionsverktygen

för denna verksamhet. EIA kan

tillverka allt från enkla till avancerade verktyg för

formsprutade eller extruderade produkter och har

egen god erfarenhet av att tillverka just plastsprutningsverktyg

för formsprutning av plaster i olika

kvaliteér och färger i samma verktyg, på samma

metallprodukter eller produkter som formsprutas

i olika plaster. EIA håller många kunders produktionsverktyg

för tillverkning av sådana produkter

till ett samlat värde av över 60 miljoner i lager vid

fabriken i Edsbyn.

Formsprutning av olika plaster och färger

i samma produkt ger attraktiva och säkra

produkter

Eckhard Eriksson fortsätter, -Med formsprutning

av plaster i olika kvaliteér i samma produkt

kan man skapa konsument-/användarattraktiva

produkter, som också kan ges de rätta ergonomiska

funktionerna, en stor fördel i konkurrensen.

Några av de produkter vi tillverkar med

denna metod anses vara världens bästa inom sina

områden. Vi vill att andra svenska företag skall

kunna dra nytta av vår kunskap och erfarenhet.

Vår avdelning för formsprutning har maskiner

med låskraft från 25 till 400 ton.

Legotillverkning av produkter i metall och

plastbelagd metall - certifieringar

– Förutom egna produkter legotillverkar vi

produkter i metall genom stansning, fräsning,

automatsvarvning, vinkelkapning, sammanfogning

etc för andra företag. Vi kan som nämnts

förse produkterna med plast-beläggning eller

detaljer av olika material. Till kundernas trygghet

är EIA certifierat enligt ISO9001, ISO14001 och

OSHAS 18001, berättar VD Eckhard Eriksson

avslutningsvis.

ERIK HOLLÄNDER

Edsbyns Entreprenad AB – fullserviceföretag

inom väg- och markarbeten

Med god kännedom om lokala

förhållanden och kundernas behov i

regionen betjänar Edsbyns Entreprenad

AB både företag och privata

fastighetsägare/privatpersoner med

Allt inom väg- och markarbeten.

Edsbyns Entreprenad AB drivs tillsammans av

Björn och Mats Olsson. Företaget har sitt säte i

Edsbyn med lokaler och verkstad vid Yxkroken 3

centralt i Edsbyn. Företaget är ett av två dotterbolag

till Edsbyns Entreprenad Förvaltning AB,

som också ägs av Björn och Mats. Det andra

dotterbolaget är Edsbyns Skogstransporter AB.

Närservice med tjänster och rådgivning som

uppskattas

– Vi betjänar både stora och små företag,

fastighetsägare och privatpersoner med allt man

behöver inom vägbyggnation, vägunderhåll och

markarbeten för och kring byggnader. Kunderna

uppskattar att de har någon i den egna regionen

som de kan vända sig till för att få goda råd och

de tjänster man behöver. Vi ingår i åkericentralen

GMT, men man kan vända sig direkt till oss. Vi

arbetar nära kunderna med god lokalkännedom.

Faktureringen går däremot alltid genom GMT,

för enkelhetens skull, berättar Björn och mats

Olsson.

Allt man behöver genom sin lokala

entreprenör

– På Edsbyns Entreprenad AB står vi till tjänst

med allt man behöver i stort som smått och

arbetar huvudsakligen inom Ovanåkers kommun

med angränsande områden.

Våra tjänster kan röra sig om allt från vägunderhåll,

vägdikning, husgrunder, markfyllnad,

jordmassor till kross, grus och leverans av matjord.

Genom GMT har vi tillgång till både bergkross

och grustäkter inom den egna kommunen och vi

både köper och säljer matjord och arbetar med

eget sorteringsverk för att kunna leverera den

planteringsjord man behöver, till både nya och

befintliga fastigheter. förklarar Björn och Mats.

Anlitas av många - stora som små – ordar de

resurser som behövs

Inom Edsbyns Entreprenad AB arbetar vi med

fyra anställda och egen utrustning som består

av väghyvel, två hjullastare, en grusbil och en

kombibil. Vi samarbetar nära med andra entreprenörer

för att kunna ställa upp med den utrustning

som behövs för olika projekt, stora som små.

Exempel på större uppdragsgivare är skogsbolag

som behöver underhåll för skogsbilvägar

och hyveldikning. Ett rikstäckande företag inom

infrastrukturprojekt anlitade oss t.ex. under lång

tid för grustransporter till arbeten på riksväg 50

mellan Alfta och Falun, avslutar Björn och Mats

Olsson.

ERIK HOLLÄNDER

Edsbyns Entreprenad AB. Närservice i regionen med tjänster och rådgivning som uppskattas. Mats Olsson och

Tommy Jonsson planerar ett kunduppdrag.

www.husbyggarnaab.se

ERT LOKALA FULLSERVICEFÖRETAG

INOM VÄG- OCH MARKARBETEN

Tala med Björn Olsson på 0703-09 94 32


www.svenskleverantorstidning.se

Ovanåkers kommun – Edsbyn 61

Husbyggarna i Edsbyn AB – erfaren

byggare för södra Hälsingland

Husbyggarna i Edsbyn AB är ett

privatägt företag som startades 1979

av och drivs av Anders Malm.

Med sin mångsidiga erfarenhet av

alla typer av byggprojekt för både

industri, företag, kommun, Svenska

kyrkan och privatpersoner, anlitar

många Husbyggarna för det som skall

nybyggas, renoveras eller förbättras

inom Ovanåkers kommun med

angränsande regioner.

Husbyggarna har kontor och depå på centralorten

Edsbyn i Ovanåkers kommun och verksamheten

sysselsätter 12 egna medarbetare samt

många underentreprenörer inom olika specialområden,

som elinstallationer, VVS, våtrumsarbeten,

markarbeten m.m.

Företaget

– Inom Husbyggarna utför vi bygguppdrag

inom Ovanåkers kommun med angränsande

regioner. Det betyder att mycket av det vi gör

är på uppdrag av både företag, offentliga organ

och privatpersoner i Edsbyn-, Alfta- och Bollnäsregionen.

Vi har själva den utrustning och

den personal som behövs för de flesta arbeten,

stora som små. Vi anlitar också beprövade och

duktiga underentreprenörer inom olika områden

som elinstallation, VVS, våtrumsarbeten, markarbeten

m.m. Vi organiserar på ett smidigt sätt

med fullt ansvar de resurser och den kompetens

som behövs för att ett bygguppdrag skall utföras

på rätt sätt, med rätt kvalitet och i rätt tid. I och

med att uppdragsgivaren endast har Husbyggarna

Husbyggarna har resurserna, erfarenheten och underentreprenörerna som behövs för att bygga, reparera, ändra

och renovera både för företag och privatpersoner.

som enda avtals- och samtalspart för sitt bygge,

blir det också enkelt och tryggt för kunden, säger

Anders Malm.

”Rätt kvalitet lönar sig alltid”

Anders Malm fortsätter: Vi på Husbyggarna

anförtros alla typer av uppdrag och gör allt från

stora nybyggnationer till små reparationsarbeten.

– Vi utför både markarbeten, nybyggnationer,

om- och tillbyggnation, renoveringar, golvarbeten

och panelbyten ute och inne, takreparationer och

takbyten. Vår mångåriga vana från alla former av

byggnadsarbeten, och våra kompetenta medarbetare

med omfattande erfarenhet, borgar för en

kvalitet som gör att kunderna kan vara nöjda.

Rätt kvalitet, riktiga material och beprövade

metoder i det som görs lönar sig alltid och borgar

för att resultatet blir bra och skapar byggnadstekniska

konstruktioner som varar och fungerar utan

bekymmer under många år.

Uppdragen – några exempel

För att nämna några exempel på bygguppdrag

som anförtrotts Husbyggarna kan nämnas:

produktionslokaler och kontor samt tillbyggnader

för LW Balsta AB, Edsbyn. Nytt huvudkontor

i 3 plan 2500 kvm för Svenska fönster AB,

Edsbyn. Nybyggnad av byggvaruhandel 2300

kvm för Karl Hedin AB, Edsbyn. Nybyggnad av

industrihall ca 3 500 kvm i Bollnäs för K-Ungh

AB. Häststall för 16 hästar med gårdsverkstad

för K-Ungh. Nybyggnation av lokaler för Drivex

Försäljning AB, Edsbyn. Nyproduktion industrihall

1600 kvm för AT träkomponent AB. Kontor

och tryckeri ca 400 kvm för Hälsinglands Reklam

AB, Edsbyn. Ny bensinmack med tvätthall

m.m. cirka 300 kvm för Preem, Edsbyn. Kvarteret

Triangeln, 2 punkthus med 30 lägenheter,

Edsbyn. Älvkarhedsströmmens

nya kraftverk och år 2010 nybyggnation av

fisktrappa för samma uppdragsgivare dvs. Älvkarheds

Kraft. Nya bandyhallen i Edsbyn på ca 10

000 kvm. Pistmaskingarage, personalutrymmen

och sekretariat för Edsbyns Alpina. Nybyggnationer

och renoveringar av villor i Ovanåkers- och

Bollnäs kommuner.

Hyr också ut egna lokaler och bostäder

– En del av vår verksamhet är också att hyra ut

kontors- och affärslokaler samt lägenheter i egna

fastigheter som vi med åren byggt och förvärvat

i Edsbyn, berättar Anders Malm avslutningsvis.

ERIK HOLLÄNDER


62

Ovanåkers kommun – Edsbyn

Svenska Fönster – en av de ledande

fönstertillverkarna i aktiv utveckling

Svenska Fönster AB, en av Sveriges

ledande fönstertillverkare driver en

av Europas största fönsterfabriker i

Edsbyn, Ovanåkers kommun. Här är

företaget också den största privata

arbetsgivaren och utvecklingen

är fokuserad på att ständigt och

aktivt utveckla marknadens bästa,

miljövänligaste och effektivaste

produktion och produkter.

www.svenskleverantorstidning.se

Svenska Fönster AB representerar, baserat på

gedigna branschtraditioner sedan 1930-talet, det

allra senaste i utvecklingen av god miljö i både

produktion och produkter. – Vi arbetar ständigt

och aktivt för allt bättre resultat inom båda områdena

berättar Henk Noback, som sedan fyra år är

VD för Svenska Fönster AB med säte i Edsbyn.

Största privata arbetsgivaren i Ovanåkers

kommun har totalt ca 700 medarbetare

Svenska Fönster AB, som nu omsätter ca 1

miljard, är också den största privata arbetsgivaren

i Ovanåkers kommun där företagets fabrik på

60 000 kvm är en av Europas största fönsterfabriker.

– Här i Edsbyn har vi ca 650 medarbetare

och är därför en viktig arbetsgivare för

många nuvarande och framtida medarbetare. Vi

har också en fabrik för allmogefönster i Lingbo/

Ockelbo och försäljningskontor i Småland

VD Henk Noback leder Svenska Fönsters verksamhet med ca 700 medarbetare. Fabriken i Edsbyn, Ovanåkers

kommun, Hälsingland, är en av Europas största fönsterfabriker.

och sysselsätter nu totalt ca 700 medarbetare.

Samverkan med samhälle, andra företag, universitet

och andra utbildningsenheter är därför

viktigt för oss, berättar Henk Noback.

Trarydfönster och SP Fönster - egna

produktmärken

Svenska Fönster tillverkar fönster under två

egna varumärken som tillsammans betjänar

marknadens behov genom ett landstäckande återförsäljarnät,

från storbyggen till villa, herrgård

och koja med produkter i trä och kombinationer

av trä och aluminium där de olika materialen

fungerar bäst, samt väl genomtänkta beslag.

Traryd Fönster har tillverkats sedan 1935

baserade på tre grundpelare; energibesparande

produkter, miljövänlig produktion och genomtänkt

kvalitet i alla led. Ambitionen är att kontinuerligt

arbeta med mål, ständig förbättring och

att göra rätt från början. Traryd Fönster arbetar

med kvalitet som ett helhetsbegrepp där målet

är att uppfylla kundernas alla behov, krav och

förväntningar.

SP Fönster erbjuder marknadens bredaste

sortiment av fönster och fönsterdörrar. SP Fönsters

produkter grundas på en gedigen kunskap

och ett brett utbud av produkter med högt ställda

krav på utformning, prestanda och utförande.

Allt för att leva upp till kundernas förväntningar.

Lanserade i fjol en helt ny generation av fönster

med bättre egenskaper

Svenska Fönsters ständiga utvecklingsarbete

för produkter med bättre energisparförmåga och

bättre egenskaper inom ljud-, funktion, beslag,

materialanvändning m.m. gjorde att man i fjol

kunde lansera en helt ny generation av fönster

med bättre egenskaper än tidigare.

Först att klara Svanens skärpta krav –

grönare fönster – grönare produktion

– Vårt arbete för bättre produktion och

produkter ger resultat. Vi är därför glada att vi

i början av året, som första fönstertillverkare i

Sverige klarade Svanens skärpta krav för Svanenmärkningen.

Att tillverka energieffektiva fönster

med tilltalande design och säkra funktioner m.m.

är viktigt. Minst lika viktigt är att vår produktion

som helhet är miljöanpassad och miljösäkrad

genom ISO 14001. Vår ytbehandling är t.ex. i

dag helt vattenbaserad, helt utan lösningsmedel,

berättar Henk Noback som avslutning.

ERIK HOLLÄNDER


www.svenskleverantorstidning.se

För fem år sedan startade Peter Westh

sitt företag Westh Slip & Alltjänst i

Edsbyn. Med flytt, för ett år sedan, till

stora lokaler i gammal brandstation

i centrala Edsbyn, har Peter kunnat

vidareutveckla verksamheten på ett bra

sätt. I dag finns kunder runtom i landet.

Ovanåkers kommun – Edsbyn 63

Westh Slip & Alltjänst – fullservice inom sågoch

skärslipning servar kunder runtom i landet

– Jag startade i en mindre källarlokal i Edsbyn

för fem år sedan. För ett år sedan blev gamla

brandstationen i centrala Edsbyn ledig och vi

kunde där flytta in i rymliga lokaler berättar Peter

Westh, som också hunnit utvecklat ett andra

verksamhetsben i sitt företag, nämligen yttre fastighetsskötsel.

Många specialmaskiner för automatslipning -

renovering av maskinsvärd

Westh Slip & Allservice är ett fullserviceföretag

med många automatmaskiner för olika typer av

slipning. I maskinparken ingår bl.a. nio kedjeslipmaskiner,

två maskiner för slipning av flishuggstål,

två klingslipmaskiner och en planslip och

slipar. Westh Slip & Allservice slipar kedjor till

skogsskördaraggregat och motorsågar, sågklingor

till röjsågar och hårdmetallklingor för träberarbetande

företag som snickerier, möbeltillverkare,

byggföretag och stockhustillverkare.

Årligen slipas t.ex. närmare 20 000 kedjor av

olika slag. Dessutom renoverar Westh Slip &

Allservice maskinsvärd till skogsskördare.

Säljer också produkterna

För eller senare behöver kunderna nya

produkter. Därför säljer vi också produkterna

man då behöver. Exempel är sågklingor, kedjor

av olika slag, kedjeoljor och andra fetter, berättar

Peter Westh.

Kunder från Kalix i norr till Karlskrona i söder

Westh Slip & Allservice har i dag kunder

runtom i landet. Flera företag t.ex. Konga Cykel

& Motor i Karlskrona och Cedergrens Mekaniska

på Gotland, samlar ihop produkter från lokala

företag och sänder dem för slipning hos Westh

Slip & Allservice i Edsbyn. Enskilda företag

sänder in sina klingor och stål för omslipning. –

Transporterna med Bussgods fungerar utmärkt,

konstaterar Peter Westh.

Yttre fastighetsskötsel i närregionen - andra

benet i företaget

Som ett andra ben i sin verksamhet har Peter

Westh utvecklat service inom yttre fastighetsskötsel,

sommar som vinter, för stora och små

fastighetsägare. Sommartid innebär det bl.a.

klippning och skötsel av gräsmattor, häckar,

buskar och träd. – När träden blir gamla eller

växer sig för stora ser vi till att torra genar gallras

ut eller att oönskade träd fälls. Inom yttre fastighetsskötsel

arbetar vi med bl.a. två stora och en

mindre åkgräsklippare. Snöplogning och sandning

sköter vi med egen hjullastare. Vid behov

ordnar vi mer resurser.

Största enskilda uppdragsgivaren under de

senaste åren har Ovanåkers kommun blivit.

Uppdraget omfattar klippning och skötsel av

153 000 kvm grönytor, klippning och ansning

av häckar, snöplogning och sandning vintertid,

avslutar Peter Westh.

ERIK HOLLÄNDER

Med sina många automatiska slipmaskiner för slipning av skogsskördarkedjor, motorsågskedjor, hårdmetallklingor,

röjsågsklingor och flishuggstål m.m. servar Peter Wesths Westh Slip & Alltjänst kunder runtom i Sverige.

En del företag på olika håll i landet samlar in produkter som skall slipas och sänder dem till Edsbyn. Både tur och

returfrakter fungerar smidigt med Bussgods.

PL Glas AB – isolerglas med allt fler användningsområden

Med sin högautomatiserade anläggning

för produktion av isolerglas tillverkar

PL Glas AB i Edsbyn isolerglas, som

skräddarsys med de egenskaper

kundföretagen efterfrågar.

Användningen av nya glastyper skapar

allt fler användningsområden. PL

Glas AB levererar årligen 260 000 kvm

isolerglas till kunder.

PL Glas AB i Edsbyn tillverkar P-märkta och CEmärkta

dubbel- eller trippelisolerglas. Flexibel produktion

ger snabba leveranser i stort som smått.

PL Glas AB i Edsbyn är dotterföretag till framgångsrika

PL Glass OY i Haapajärvi, finska Österbotten.

Etableringen i Edsbyn skedde år 2000.

PL Glas AB har sedan etableringen i Edsbyn

utvecklats till en verksamhet som med 22 medarbetare

årligen levererar 260 000 kvm kundanpassade

isolerglas. Sedan starten har produktionen

utvecklats från en- till fyrskiftstillverkning.

Tillverkar isolerglas med allt fler

skräddarsydda egenskaper

– Vi tillverkar isolerglas med två eller treglas

i olika tjocklekar 4,5 , 5 och 6 mm. Allt fler

glas med olika specialegenskaper blir tillgängliga

genom forskning och utveckling. Vi vill kunna

erbjuda de isolerglas kunderna efterfrågar och har

därför återkommande breddat urvalet av glas med

specifika egenskaper. I dag kan vi erbjuda glas för

alla typer av behov. Exempel är glas som endast

släpper igenom ljus av speciella våglängder, ljudskyddsglas,

laminerade glas, brandsäkerhetsglas

och härdade glas, berättar VD Heikki Kangas.

Exempel på några av PL Glas ABs största kunder

är Svenska Fönster i Edsbyn och Tomoko Hus AB

i Insjön.

P-märkta och CE- märkta produkter med

dubbel- eller trippelglas

Vår tillverkning sker under noggrann kvalitetskontroll.

De isolerglas vi tillverkar levereras med

tryggheten av att vara P- och CE- kontrollerade

och märkta. Isolerglasen tillverkar vi som dubbeleller

trippelglas med antingen luft eller argongas

mellan glasen.

Produktionsprocessen

Vi har här i Edsbyn byggt upp en modern

produktionsanläggning för att kunna tillverka

och leverera isolerglas i de kvantiteter och med de

egenskaper som efterfrågas.

Starten i produktionsprocessen utgörs av

inkommande leveranser med specialbilar, som

levererarspecialkonstruerade kassetter, var och en

innehållande 140 stora glas med måtten 6 000 x

3 210 mm.

De stora glasen lyfts sedan från kassetterna

med sugkoppar till ett skärbord för dataprogrammerad

skärning, som skär upp glasen till rätt mått

och samtidigt optimerar utbytet av varje glas. De

skurna glasen för över till rullställningar sorterade

efter storlek. Olika glas används sedan för

att skräddarsy isolerglas med önskade egenskaper.

Glasen hämtas och tvättas automatiskt för att

avlägsna allt fett, damm och smuts, för att sedan

föras in i förkapade och vikta/böjda ramprofiler i

aluminium eller plast, som också innehåller fuktabsorberande

silikat, som permanent binder fukt

och gör isolerglasen rena och klara inuti. Isolerglasen

försluts sedan med en elastisk tvåkomponentsmassa

i en automatisk förslutningsmaskin.

– Det går snabbt och effektivt och ger isolerglas

av hög kvalitet, konstaterar VD Heikki Kangas.

Flexibel produktion - snabba leveranser

– Vår flexibla produktion gör att vi kan erbjuda

snabba leveranser av de isolerglas kunderna

behöver.

Vi har genom åren gjort betydande investeringar

för att vår produktion skall ge den flexibla

tillverkning som gör att vi snabbt kan leverera

enligt kundens önskemål. Våra medarbetare är

alltså vana att tillfredsställa kundernas behov på

kort varsel. Vår flexibilitet betyder också att vi

t.ex. kan leverera de runda isolerglas kunderna

vill ha, konstaterar PL Glas VD Heikki Kangas

avslutningsvis.

ERIK HOLLÄNDER

PL Glas AB – Isolerglas med

allt fler användningsområden

Vi tillverkar snabbt och flexibelt era

isolerglas precis som ni vill ha dem!

Telefon 0271-566 60

E-post: info@plglas.com

Hemsida: www. plglas.com

FÖR FÖNSTERTILLVERKARE, BYGG- OCH HUSFÖRETAG

KUNDANPASSADE ISOLERGLAS MED DE EGENSKAPER

JUST NI BEHÖVER

22 duktiga medarbetare effektiv maskinpark, P-märkta och

CE- märkta produkter med dubbel eller trippelglas - luft eller

argongasfyllning - 4 , 5 och 6 glas med specifika egenskaper


64

Ovanåkers kommun – Edsbyn

www.svenskleverantorstidning.se

LW Balsta AB – produktions- och servicepartner

för industrins många behov

LW Balsta AB har med åren blivit

en mångsidig utvecklings och

tillverkningspartner för framförallt

den träbearbetande industrins behov

av maskiner och kringutrustningar,

men även för andra industrigrenar.

LW Balsta AB med 11 medarbetare, har sitt

säte i Edsbyn, Södra Hälsingland. Tillverkning,

kontor, försäljning och lager bedrivs från 1300

kvm stora lokaler och verksamheten betjänar

många behov hos företag inom både lätt och tung

industri.

Produktionspartner för maskiner,

kringutrustning och byggsmide,

ombyggnationer

En av LW Balsta ABs verksamhetsgrenar är

tillverkning och ombyggnation av maskiner,

produktionslinor och kringutrustning för industrins

behov. Erfarenheten är numera omfattande

och har genom åren kommit att omfatta

legotillverkning av maskiner och kringutrustning

för den träbearbetande industrin och andra industrigrenar.

LW Balsta AB tillverkar allt från byggstommar

i stål till dammluckor och annat inom

svetsade och bultade konstruktioner i stål som

behövs inom bygg- och industri. LW Balsta ABs

stora produktionslokaler betyder att stora och

tunga konstruktioner kan tillverkas och hanteras.

Utrustning för personalsäkerhet kring

produktionsutrustning

LW Balsta AB anlitas också för att ta fram och

tillverka anordningar och utrustning för personalsäkerhet

kring maskiner och produktionslinor

med galler, ingreppsskydd, ljusbommar och

dubbelkommandon.

Alla typer av transportörer

LW Balsta AB gör och servar alla typer av

transportörer för både lätta och tunga, stora och

småbehov. Några exempel är transportör för flisanalys,

skraptransportör för bark och kedjetransportörer

för virkespaket.

Rullbanor i stort som smått

En annan specialitet hos LW Balsta AB är

nytillverkning, ombyggnation och service av

drivna, rälsgående, frirullande, bromsande och

vridbara rullbanor inom både lätt och tyngre

industri.

Hanteringssystem och vakuumteknik

LW Balsta AB anlitas också för att tillverka och

bygga om mekaniska/hydrauliska/pneumatiska

hanteringsystem som staplar, vrider, höjer,

sänker, positionerar och flyttar komponenter för

bearbetning och märkning. – Vi har t.ex. gjort

mycket inom vakuumbaserade lyft- och hanteringsutrustningar

för både lätta och tunga applikationer,

som vakuumportaler för virkespaket,

poängterar Robert Woxberg.

Transporter och flytt av maskiner

LW Balsta AB åtar sig flytt och transport av

maskiner och hela produktionsanläggningar.

Försäljning och tjänster

LW Balsta AB säljer också transmissionsprodukter,

lagringar och linjärteknik, transportband

Automatiserat intag med vakuumportal levererat till en träkomponentfabrik.

och gummiprodukter, rullar och drivremmar,

pneumatiska produkter, oljor, reservdelar

m.m. I tjänsterna ingår pressning av hydraulslang,

behovsanalyser, projekteringar, 2D- och

3D-kontruktion, montering, driftsättning och

underhåll/service.

ERIK HOLLÄNDER

LTL lego AB – ny produktionspartner för

verkstadsindustrins egna produkter

I januari 2011 startade Torbjörn

(Tobbe) Lönngren i Edsbyn sitt

företag LTL Lego AB, som en

komplett produktionspartner för

verkstadsindustrins produkter. Det

första verksamhetsåret har varit

givande. – Vi har redan anlitats av

och hunnit vänja oss vid att tillverka

till krävande kunder. Nu siktar vi

målmedvetet på att skapa långvariga

och goda kundrelationer till flera

kunder, berättar Tobbe i Edsbyn.

LTL Lego AB. Tobbe Lönngren med en av sina medarbetare.

– Vi kan anlitas som produktionspartner

av företag som konstruerar och marknadsför

egna produkter och som vill lägga ut produktionen,

eller som resursförstärkning för andra

verkstadsföretag. Från ritning till färdigt lackerade

produkter.

LTL Lego AB finns i 800 kvm lokaler i

Edsbyn. – Vi hanterar ofta långa ämnen och

komponenter, så det behövs rymliga lokaler, säger

Tobbe Lönngren. LTL lego AB sysselsätter när

detta skrivs fyra anställda.

Från ritning till färdiga produkter i stål 2 till

20 mm - svetsning- blästring och lackering

– Vi vill att det skall vara enkelt att anlita oss.

Vi tillverkar färdiga produkter från ritningsunderlag

och levererar dem färdigt lackerade till

kunden eller kundens kunder. För ändamålen har

vi både svetsning, blästring och våtlackering inom

de egna väggarna. Vi sköter materialanskaffning

och logistik, eller ordnar produktionen i övrigt,

som kunden vill ha det. Kunderna har varit nöjda

med våra leveranser och den kvalitet de vill att

produkterna skall ha, konstaterar Tobbe Lönngren.

Exempel på kunder som valt att anlita LTL

Lego AB är Mählers & Söner AB i Strömsund,

för vilka LTL lego AB tillverkar kranarmar, återfyllnadsskopor

och rangerarmar, som levereras

färdigt lackerade till kunden i Strömsund/Rossön.

Drivex Mekaniska AB i Edsbyn har anlitat LTL

Lego AB för tillverkning av matarvalsar och andra

komponenter som skyddsgaller, omrörare, borsthållare

m.m. till deras sandspridarskopor.

Bra start och siktet inställt på att skapa långvarigt

goda kundrelationer med nya uppdragsgivare.

– Vi har haft en god start och mycket att

göra. Vi har också snabbt vant oss att tillverka

för företag med högt ställda krav på kvaliteten i

sina produkter. – Nu är vårt målmedvetna fokus

inställt på att skapa långvariga och goda relationer

till fler företag som en produktionspartner, som

de vill anlita för tillverkning av deras komponenter

eller kompletta produkter, avslutar Tobbe

Lönngren.

ERIK HOLLÄNDER

!

!


www.svenskleverantorstidning.se

Ovanåkers kommun – Edsbyn 65

Palex Teknik – nytt företag inom

industriservice, montage och produkter

Palex Teknik erbjuder industriservice,

montage och tillverkning. Dessutom

kan man vända sig till Palex Teknik

när man behöver reservdelar till

industrimaskiner, då företaget säljer

reservdelar till de flesta maskiner som

används inom industrin.

Med under många år samlad kunskap som

anställd inom verkstad/industri startade Patrik

Lennartsson våren 2010 företaget Palex Teknik

med säte i Edsbyn som en mångsidig resurs för

företag i när och fjärran. Palex Teknik har redan

börjat anlitas av produktionsverkstäder/industrier

i Edsbyn, Alfta, Arbrå, Ljusdal och för arbeten i

Norge.

Palex Teknik, Patrik Lennartsson anlitas mångsidigt av produktionsverkstäder/industrier på flera orter.

En nyhet. Palex Teknik säljer, planerar och monterar nu också Crosinox rostfria/glasräcken

för offentlig miljö, företag och privata fastighetsägare.

Industriservice och reservdelar för de flesta

maskiner som används inom industrin

Palex Teknik utför maskinreparationer inom

verkstäder, tillverkningsindustrin, sågverk,

pappersbruk m.m. samt förebyggande underhåll

företagens produktionsutrustning. – Tid är

pengar och varje oplanerat produktionsstopp bör

undvikas. Förebyggande underhåll är grunden

till god produktionsekonomi, konstaterar Patrik

Lennartsson. Palex Teknik bygger om, funktionsanpassar

och moderniserar produktionsmaskiner

och kringutrustning. Uppdragen som

utförs omfattar ofta både mekanik, pneumatik,

hydraulik, felsökning, smörjning, rengöring,

reparationer och ombyggnationer. Palex Teknik

anlitas också för tillverkning av produktionsverktyg,

då Patrik Lennartsson är erfaren verktygsmakare.

Patrik Lennartsson har som anställd

på Bahco i Bollnäs under många år arbetat med

REJUS underhållssystem.

Demontering och montering av industrins/

verkstädernas maskiner

Patrik Lennartsson har lång erfarenhet av att

ta på sig och ordna med både demontering och

skrotning av uttjänta maskiner samt montering

av nya inom verkstad/industri. – Det blir enkelt

för uppdragsgivaren. Jag tar fullt ansvar för att

gamla maskiner, lossas, baxas och transporteras

bort samt skrotas och att nya maskiner monteras

säkert på plats, berättar Patrik Lennartsson.

Uppdragen kan också röra sig om ombyggnationer/anpassning

av produktions- och andra

lokaler på företagen.

Lagerinredningar, rostfria/glasräcken,

reservdelar till industrins maskiner m.m.

Palex Teknik erbjuder försäljning, planering

och montering av EAB lagerinredningar. Via

Palex Teknik kan man också få tag på reservdelar

till de flesta av industrins maskiner samt

produkter och installation av personskydd kring

maskinerna. Palex Teknik säljer också tillbehör

för svetsning.

En speciell produkt som Palex Teknik säljer

och installerar är rostfria glasräcken samt räcken

och andra detaljer i svart smide, för både offentliga

miljöer, företag och privata fastighetsägare.

Resursförstärkning för verkstäder och

industri

– När verkstads-/industriföretag har full

beläggning, sjuk eller annars ledig personal,

ordnar Palex Teknik bemanning för era maskiner.

Palex Teknik arbetar också med certifikat för heta

arbeten, svetsar med TIG, MIG, MAG rörtrådssvetsning

och utför plasmaskärning. Truckkort,

Körkort för mobila arbetsplattformar samt SSG-

Entrékort finns, avslutar Patrik Lennartsson.

ERIK HOLLÄNDER

INDUSTRISERVICE – UNDERHÅLL – MONTAGE – OMBYGGNATIONER – RESURSFÖRSTÄRKNING – FÖRSÄLJNING

VI SÄLJER OCH MONTERAR CROSINOX ROSTFRIA/GLASRÄCKEN OCH EAB-LAGERINREDNINGAR

Tala med Patrik Lennartsson på 0730-24 03 45 eller besök www.palexteknik.se

Som fullserviceföretag slipar vi:


Vi renoverar maskinsvärd till skogsskördare. Försäljning av kedjeprodukter, klingor oljor och fetter

VI SERVAR KUNDER RUNTOM I SVERIGE - INLÄMNING ÅTERSÄNDNING MED BUSSGODS


66

Ovanåkers kommun – Edsbyn

Allyft & Transport AB – med

mottot ”ingenting är omöjligt”

Med mottot ” ingenting är omöjligt”

har Allyft & Transport AB under

det senaste året anlitats av över

200 kunder för att lyfta flytta och

transportera stort som smått. Allt från

byggmaterial till maskiner och hus,

lokalt och runtom i Sverige.

Edsbyföretaget Allyft & Transport AB grundades

den 1 maj 2010 av Magnus Mårtens, som

representerar andra generationen i företagarfamiljen

Mårtens, verksam inom transportbranschen.

– Vi har vanan inne att anta kundernas utmaningar

och sy samman det som behövs för att lösa

deras transportbehov. Därför är Allyft & Transport

ABs motto ” ingenting är omöjligt” Det kan

naturligtvis behövas både lite tid, kontakter och

uppfinningsrikedom. Men det brukar gå, konstaterar

Magnus Mårtens.

All fler kranbilar som fyller allt fleras

transportbehov runtom i Sverige

Magnus Mårtens startade eget med endast en

kranbil. En Scania med en lyftkran på 66 ton/m

som hade kapaciteten att lyfta objekt med upp

till 12 tons vikt av och på bilen. – Vi fick mycket

att göra inom t.ex. transport av skogsgödsel och

byggtransporter och rätt snart hade två fordon

till inköpts. Dessa var kranbilar/lastväxlare med

30 tonskranar utrustade med grusflak och kranflak.

Sedan dess har vi köpt ytterligare ett fordon,

denna gång en Scania med 16 ton/m-kran/liftdumper.

Vi arbetar också i nätverk med andra

åkare/underentreprenörer för att skaffa fram de

fordon och den kapacitet som kunderna behöver,

konstaterar Magnus Mårtens.

Några exempel på kunder, fraktlösningar och

uppdrag

– Vi ordnar transport av tunga, breda, höga och

långa laster både för engångsbehov och i kontinuerlig

drift. Eftersom vi använder kranbilar blir

det ofta mycket enkelt för kunden. Det som skall

fraktas lyfts av och på och ingen övrig utrustning

behövs därför. Vi kan också hjälpa till med lyft av

annat på ort och ställe, t.ex. vid byggen. Bland

våra uppdragsgivare med kontinuerliga/återkommande

behov finns både byggföretag, snickerier,

vattenkraft, materialåtervinning och anläggningsarbeten.

Ofta är det fråga om att lägga upp fungerande

transportscheman som saxar mellan vars

och ens behov, så att bilarna utnyttjas effektivt,

berättar Magnus Mårtens.

Specialtransporter – vad som helst, vart som

helst, när som helst i Sverige

Magnus fortsätter: -Ibland har någon ett speciellt

behov av en udda/enskild transport. Det kan

röra sig om vad som helst. Exempelvis hade vi

nyligen ett uppdrag som berörde transport av

undervisningsbodar/lyttbara moduler som skulle

transporteras från Umeå till Gällivare på uppdrag

av Yrkesakademin. Resan började med transport

av maskiner för fönstertillverkning som skulle

transporteras från Edsbyn till Bjurträsk. Sedan

följde transporten från Umeå till Gällivare. På

återvägen blev det transport av ett härbre med

bredd och höjd på 4,5 meter från Bjuråker till

Gränsbo. I en av de följande specialtransporterna

gällde det att flytta en hel lada med sex meters

bredd och en höjd på fem meter från Näsåker till

Grängsbo.

För att sy samman effektiv användning av

bilarna och samtidigt lösa kundernas behov krävs

många och återkommande kontakter både internt

och externt. Ett brett nätverk utgör grunden i det

hela, konstaterar Magnus Mårtens.

www.svenskleverantorstidning.se

Med sikte på framtiden

– Med allt fler uppdrag från allt fler kunder,

har transportvolymerna ökat och vi gör naturligtvis

allt i vår makt för att fylla kundernas behov

också framöver. Behövs det, är vi beredda att

anskaffa ytterligare fordon. Som det nu ser ut,

kan vi komma att köpa ytterligare en Scania lastväxlarbil

inom en inte allt för avlägsen framtid,

avslutar Magnus Mårtens.

ERIK HOLLÄNDER

Specialtransporter. Med sina Scania kranbilar ombesörjer

Allyft & Transport AB bl.a. transport av breda

och höga laster.

AKTUELLT & NOTERAT

CrossControl fick amerikanska ägare

CrossControl AB, tidigare känt under namnet CC Systems AB, grundades

i Alfta år 1991 av tidigare medarbetare på ÖSA. I SLT har vi genom åren

återkommande informerat om företaget som År 1994 hade vuxit till 9

medarbetare. År 1999 hade företaget 50 medarbetare och 2007 180

medarbetare. CrossControl, som nu har 230 medarbetare i Sverige, varav

de flesta i Alfta, fick i juli i år amerikanska Maxima Technologies som ny

ägare. CrossControl, som är en av Ovanåkers största privata arbetsgivare,

tillverkar avancerade styr-/elektroniksystem för maskiner i tuffa miljöer som

skogsbruk, gruvdrift och järnväg.

AKTUELLT & NOTERAT

Alfta Frakt AB – fortsätter att växa med

utveckling av kundanpassade lager- och

logistiklösningar

Alfta Frakt AB förvärvades av bröderna Göran och Mats Persson år 2002.

Verksamheten hade då 26 medarbetare. Sedan dess har verksamheten vuxit

organiskt genom både gamla och nya kunder till i dag 140 medarbetare.

Tillväxten tillskrivs företagets utveckling av kundanpassade lager- och

logistiklösningar. I dag har Alfta Frakt AB egna kundlager med 1 000 kvm i Alfta

samt höglager med 5000 kvm i Gävle och 3 500 kvm i Stockholm. Företagets

76 långtradare och distributionsbilar utgår nu från åtta orter runtom i Sverige.

Kranbilar Lastväxlare Maskintransporter Byggtransporter

Containers Specialtransporter av vad som helst, vart som helst,

när som helst runtom i Sverige.

Tala med Magnus Mårtens på telefon 070-566 58 49 eller maila martens.629@spray.se


www.svenskleverantorstidning.se

Ovanåkers kommun – Alfta 67

Marknadsledande inom både skogs- och

tågrelaterade utbildningar i Sverige

Alfta Skogstekniska AB har på drygt

20 år utvecklats starkt både organiskt

och genom flera dotterbolag. I dag

ingår förutom moderbolaget Alfta

Skogstekniska AB företag som

Alfta Skogstekniska Utbildning

AB, Trävaruhuset AB, Alfta Tech

Consulting AB, Woxnadalsstugan AB,

Alftaköket AB och starkt expansiva

utbildningsföretaget TCC Holding AB

i koncernen, som nu sysselsätter 55

medarbetare.

Alfta Skogstekniska AB i Alfta grundades år

1991 av Lasse Larsson med bakgrund i dåvarande

skogsmaskintillverkaren ÖSA på samma

ort. Hans verksamhet ligger också till grund för

utvecklingen av flertalet företag i regionen också

utanför Skogstekniska-koncernen. Lasse är också

bl.a. engagerad i regionens näringslivsutveckling

genom Handelskammaren Gävleborg och

Dalarna och inom företaginkubatorn Movexum,

som hjälper personer med nya affärsidéer och

produkter.

Skogstekniskt kunnande och utbildningar som

även efterfrågas utomlands - ett exempel

– Skogstekniska i Alfta är sedan flera år marknadsledande

i Sverige inom utbildningar för

modernt mekaniserat skogsbruk. Våra tjänster

anlitas av såväl skogsbolag som maskintillverkare

SKOGSPROFFSENS

SKOLA

UTBILDNINGAR


Filmer: DVD och bok

DVD

i Sverige och i många länder runtom i världen.

Utbildningarna sker både vid vårt utbildningscenter

i Alfta och hos kunderna. Nära samarbete

med flera maskintillverkare gör att vi får tillgång

till ny teknik, ofta innan den i övrigt når marknaden.

Vårt kunnande efterfrågas också i många

länder utomlands. Ett färskt exempel är Spaniens

största pappersbruk ENCE, som vände sig till

oss för att kunna effektivisera sin råvaruförsörjning

i skogen både vad gällde metoder, fällning

och planering, något som sysselsatte nio av våra

medarbetare under tre månader, berättar Lasse

Larsson.

Brett utbud av skogstekniska utbildningar –

samarbete med SMF i hela landet

Exempel på utbildningar anordnade av Skogstekniska,

är skogs- och maskinkurser, teknisk

service, arbetsledning, gallringsteknik, styr- och

mätsystem, maskinkalibrering, el- och hydraulik,

analys och uppföljning, metoder, teamutveckling,

ekonomi, marknadsföring och data, miljöutbildningar

m.m.

– Skogstekniska håller inom ramen för PEFCoch

FSC-certifieringssystemen utbildningar i

natur- och miljövård (i samarbete med SMF),

för ADR-transporter, heta arbeten, hjärt- och

lungräddning med hjärtstartare samt utbildning

inom mobila släcksystem, certifieringsutbildningar

för truck och hjullastare, mobil- och

tornkranar, sprängning och grönt kort i skogen,

motorsågskörkort, YH- skogsmaskinsförare,

FP-skogsmaskinsmekaniker, natur- och kulturmiljövård.

Vi samarbetar över hela landet med

SMF (Skogsmaskinföretagarna) som anlitar oss

för all sin utbildning. Vi ordnar också gymnasieutbildningar

med inriktning på svetsning och

företagsutbildningar, berättar Tord Goude, som

är utbildningsansvarig på Skogstekniska.

TCC- ledande inom utbildningar för lokförare

och tågpersonal – kommer starkt även på

bansidan

TCC med säte i Gävle och är ett dotterbolag

till Alfta Skogstekniska med starkt växande

utbildningsverksamhet för tågpersonal. Verksamheten

inleddes år 2000 i samband med att

avregleringen och har med 500 elever årligen

och en omsättning på 20 miljoner, blivit ledande

i Sverige inom utbildningar för lokförare och

annan tågpersonal. – Vi erbjuder i samarbete med

kommunerna yrkeshögskoleutbildningar inom

området på sex av totalt sju utbildningsorter i

landet. Nu kommer vi starkt också med utbildningar

på bansidan, berättar TCCs VD Peter

Hornegård.

Övriga verksamheter inom skogstekniskakoncernen

Övriga dotterföretag inom koncernen är

Woxnadalsstugan AB, med tillverkning av

timmerhus och utbildningar inom byggnadsvård

och timring. Alftaköket AB som tillverkar egna

köksinredningar samt Mårten Anderssons design

– och konstmöbler. Trävaruhuset AB i Alfta är

en bygg- och trävaruhandel och konstruktionsbyrån

Alfta Tech Consulting AB. Totalt omsätter

skogstekniska-koncernen i dag över 50 miljoner

kronor.

ERIK HOLLÄNDER

Alfta Skogstekniska Utbildning AB

Humlabacken 11 822 40 ALFTA Tel. 0271-122 22 Fax 0271-122 70

E-post info@skogstekniska.se www.skogstekniska.se

Lasse Larsson har på drygt 20 år byggt upp Alfta Skogstekniska – koncernen med flera verksamheter som är

marknadsledande inom sina verksamhetsområden.


68

Ovanåkers kommun – Alfta

www.svenskleverantorstidning.se

Nefab Teknik AB – samarbetspartner med spetskompetens

- specialmaskiner och produktionsteknik

Söker ni en innovativ

samarbetspartner som kan hjälpa er

med att ta fram specialmaskiner för

er produktion eller överhuvudtaget

med produktionstekniska lösningar

och automation, har Nefab Teknik

AB i Alfta, både kunskapen och

erfarenheten som kan ge er de

lösningar ni behöver.

Nefab Teknik AB ingår som ett självständigt

aktiebolag i Nefabkoncernen, som erbjuder

kunder runtom i världen rationella lösningar för

returemballage/emballage.- Inom Nefab Teknik

AB har vi sedan 1970-talet konstruerat och tillverkat

de maskiner som möjliggör rationell tillverkning

av förpackningar. Vi ser gärna att andra

företag drar nytta av vår kunskap, säger Nefab

Teknik ABs VD Göran Hammarlund.

Specialmaskiner är vår standard – geniala

produktionsmaskiner gör fantastiska

produkter

– Vår tekniska kunskap har genom åren bidragit

till att Nefab blivit ett av världens ledande företag

inom sin nisch. Utveklingen har krävt innovativt

tänkande och geniala produktionsmaskiner för

att tillverka fantastiska förpackningslösningar.

Också för er kan vi vara den framgångspartner

som gör er produktion och era produkter konkurrenskraftiga

utöver det vanliga.

Utgångspunkten för vår verksamhet är att från

era behov och visioner skapa optimala produkt-/

produktionslösningar. Det kan gälla anpassning

av befintliga produktionsmaskiner eller konstruktion

och tillverkning av helt nya automatiseringsprocesser,

eller att genom anpassning eller utveckling

av maskinparken skapa nya affärsmöjligheter.

Vår specialitet är alltså specialmaskiner. Vi har

gjort dem gång på gång tidigare, vi kan göra dem

också för er poängterar Göran Hammarlund, som

till sin hjälp har 15 medarbetare i Sverige och

ytterligare sju i Kina.

Specialmaskiner för regionens företag – ett

exempel

Bok & Tryck i Bollnäs är veterligen rätt

ensamma i Sverige på att kunna trycka och maskinellt/automatiskt

knyta ståltråd till hängetiketter,

tags och små trycksaker. Den automatmaskin

som med Nefab Tekniks hjälp utvecklats för Bok

& Tryck har en kapacitet på 4000 ex. per timme.

På Bok & Tryck har man nära nog full beläggning

på maskinen. Detta är ett exempel på hur

Nefab Teknik kunnat hjälpa företag i regionen till

konkurrenskraft utöver det vanliga.

Från förstudie till färdig produktionslina och

underhåll

Nefab Teknik AB arbetar till 80-90 % med

interna Nefabprojekt, men man vill också att

verksamheten skall gynna utvecklingen och öka

konkurrenskraften i framförallt i närregionens

näringsliv. Nefab Teknik erbjuder hela kedjan från

förstudie och konstruktionsförslag till tillverkning

och installation av färdiga specialmaskiner.

Konstruktionen utförs i 3D CAD-miljö. Kompetenserna

omfattar mek. konstruktion, styrteknik/

automation med el, pneumatik, hydraulik,

mekanik och allt annat som behövs inklusive

– Kontakta oss gärna för att se hur vi kan hjälpa också er. VD Göran Hammarlund vid en specialmaskin som

tagits fram av Nefab Teknik AB.

riskanalyser för personsäkerhet, för kompletta

produktionslinor. All utrustning CE-märks och

dokumenteras innan leverans. Erbjudandet gäller

också utbildning av personal, underhåll, råd och

stöd vid inköp av material eller andra maskiner,

reservdelar m.m. – Vårt internationella nätverk är

sedan länge omfattande och vi kan därför hjälpa

till med mycket. Kontakta oss, så får vi se vad vi

kan hjälpa er med, säger Göran Hammarlund.

Ingår i Företagsringen/Kompetenshuset i

Gävleborg

Nefab Teknik ABs vilja att bidra till den

gemensamma regionala utvecklingen manifesteras

bl.a. i medlemskapet i Företagsringen/

Kompetenshuset i Gävleborg AB, som verkar

för att regionens företag skall kunna dra nytta av

varandras kompetenser.

ERIK HOLLÄNDER

JB Industriservice AB erbjuder både bygg- och industriservice

Alfta Industriservice AB med säte i Alfta erbjuder både industriservice och

byggtjänster för både industri, andra företag och privatpersoner.

Med både företag och privatpersoner som bygguppdragsgivare blir det ombyte och variation i arbetsuppgifterna.

Vi tar därför gärna på oss både större och mindre bygguppdrag, berättar Jörgen Bergkvist och Mats

Svedberg.

JB Industriservice grundades som enskild

firma år 2005 av Jörgen Bergkvist i Södra

Kyrkbyn, Alfta, Ovanåkers kommun. Några år

senare dvs. år 2008 ombildade Jörgen företaget

till aktiebolag.

Basen finns fortfarande i Södra kyrkbyn, som

ligger söder om Alfta. I verksamheten är numera

också yrkessnickaren Mats Svedberg anställd.

Industriservice för regionens företag

Jörgen Bergkvist hade innan han startade eget

arbetat många år inom industrin. En naturlig del

av verksamheten som bedrivs av Alfta Industriservice

AB är därför svetsning, montage, reparationer,

finsnickerier, ombyggnationer, flyttning

av maskiner och allmän industriservice/industriunderhåll

för industrier/företag i regionen. En

återkommande uppdragsgivare är t.ex. Nefab i

Runemo/Alfta.

Uppdrag i Stockholm och Norrtälje

JB Industriservice AB anlitas kontinuerligt

av Rörbolaget AB i Stockholm, som lägger och

svetsar fjärrvärmeledningar. – Rörbolaget anlitar

oss för bygg- och kringarbeten kring fjärrvärmeledningarna

och fjärrvärmekulvertar. Vi tillverkar

t.ex. också de rörpallningslådor som fjärrvärmerören

vilar på i kulvertarna innan de svetsas

samman. De flesta arbeten utför vi i Stockholm,

där vi som bas har en person fast anställd, men har

också utfört likande uppdrag i Norrtälje. Också i

hemmaregionen utför vi arbeten med och kring

fjärrvärmeledningar och har t.ex. nyligen byggt

en fjärrvärmekulvert vid Nordanå Träs anläggning

här, berättar Jörgen Bergkvist.

Byggarbeten för både företag och

privatpersoner

Sedan Mats Svedberg, som ju är yrkessnickare,

blev anställd har vi börjat ta på oss allt fler uppdrag

inom byggarbeten både för företag och privatpersoner.

Mats och jag utgör ett bra byggteam och

vi trivs utmärkt med att arbeta tillsammans. Vi

gjuter grunderna till byggnader och har nyligen

t.ex. anlitats för formbyggnaden och gjutningen

av den stora betonggrunden till Nordanå Träs nya

virkestork. Vi gör allt från nybyggen, till om- och

utbyggnationer, husreparationer med takbyten

och byten av ytterpanel, fönster, dörrar och golv.

Exempel på arbeten vi utfört är helrenoveringen

av ett bostadshus på 150 kvm söder om

Alfta för en privatperson, där vi bl.a. gjorde

om hela nedre våningen och lade golvvärme.

Vi byggde också en ny altan till huset. Just nu

håller vi på med ett takbyte på en större byggnad

i närheten av Långhed. Här byter vi ett gammalt

tegeltak till ett i profilplåttak med likvärdigt utseende.

Vår byggverksamhet har vuxit hela tiden

och det blir många olika typer av arbeten. Det

blir ombyte och variation i arbetsuppgifterna,

vilket vi tycker är stimulerande och roligt. Vi tar

därför gärna på oss både större och mindre bygguppdrag,

avslutar Jörgen Bergkvist.

ERIK HOLLÄNDER

BYGG- OCH INDUSTRISERVICE I STORT SOM SMÅTT

FÖR FÖRETAG, INDUSTRI OCH PRIVATPERSONER

Tala med Jörgen Bergkvist på 070-325 84 74, E-post: jorgenbergkvist@telia.com


www.svenskleverantorstidning.se

Ovanåkers kommun – Alfta 69

Alfta Kvalitetslego AB –

legotillverkning av krävande detaljer

Bedriver man verksamhet inom

verkstads-/maskinindustrin och

behöver högkvalitativ tillverkning

av krävande detaljer kan man

med förtroende vända sig till Alfta

Kvalitetslego AB. Sedan starten 1991,

har företaget med sitt 0-felstänkandet

skapat sig ett gott renommé bland

kunder med höga anspråk på precision

och leveranssäkerhet.

Alfta Kvalitetslego AB är ett av företagen på

Alfta Industriområde på orten med samma namn

i östra delen av Ovanåkers kommun. Alfta Kvalitetslego

AB har 47 medarbetare och omsätter

ca 84 milj. Företaget ägs och drivs av VD Åke

Näslund och i andra generation av Niklas

Näslund som tillsammans med Hans-Olof Berg,

som också är delägare, ansvarar för produktion

och produktionsutveckling.

Leveranssäkerhet och 0-felstänkande

– Sedan starten har vi på Alfta Kvalitetslego satt

leveranssäkerhet och O-felstänkande i högsätet

för överenskommen kvalitet och precision i utförande

samt leverans i rätt tid. Vår verksamhet är

inriktad på komplicerade komponenter. Sådana

är avancerade hydraul- och ventilblock, cylindrar

med ingående detaljer, axlar, bearbetning av svetsade

och gjutna komponenter. M.a.o. bearbetning

som kräver omfattade kunnande och bred,

högeffektiv maskinpark, säger Niklas Näslund.

Egen avdelning för kontroll, mätning och

kvalitetssäkring - effektivitetsutveckling

Niklas fortsätter: -För att säkra precisionen har

vi en egen kvalitetsavdelning med två anställda,

som på heltid arbetar med kvalitetssäkring.

Arbetet för att förbättra kvalitet, precision och

effektivitet är ständigt fortgående. I början av året

bytte vi därför t.ex. ut vår tidigare koordinatmätmaskin

mot en helt ny. Två av våra medarbetare

är produktionstekniker som på heltid arbetar

med att programmera produktionsmaskinerna

för önskad precision i kombination med hög

effektivitet.

Några exempel på uppdragsgivare

Exmpel på kunder som återkommande och

fortlöpande anlitar Alfta Kvalitets lego AB

som långsiktig underleverantör, är företag som

Komatsu Forest i Umeå, Sund Birsta i Sundsvall,

Hägglunds Drives i Mellansel, Engcon i Strömsund

och Sepson i Vansbro. – Totalt anlitas vi

av drygt 40-talet kunder för kontinuerliga leveranser.

Andra företag är återkommande med vissa

intervaller, beroende av vilken typ av produkter

de själva tillverkar. Andra är nya kunder. Alla har

det gemensamt att de behöver säkra leveranser av

komponenter med hög kvalitet, när de behöver

dem. Vi ser till att det fungerar, poängterar Niklas

Näslund.

Under de senaste åren har Alfta Kvalitetslego AB investerat ca 15 milj. i ny produktionsutrustning. Den robotiserade

fleropsvarven i bild är ett exempel.

Mångsidig maskinpark som återkommande

byggs ut och förnyas - robotisering

Alfta Kvalitetslego AB har sedan start återkommande

byggt ut och förnyat sin maskinpark,

ofta med egna intjänade pengar och korta

avskrivningstider. Under de senaste fem åren har

företaget därför investerat ca 15 miljoner i ny

produktionsutrustning och bl.a. robotiserat delar

av produktionen.

– I dag betjänar vi kunderna med bl.a. 8 CNCsvarvar,

varav 5 flerop.svarvar och har totalt 13

fleroperationsmaskiner, berättar Niklas.

Bearbetar många typer av material

– Förutom produkter i förekommande stålsorter,

bearbetar vi komponenter i material

som titan, rostfritt, och aluminium. Vi betjänar

kunderna inom ett brett behovsområde och

ibland behöver de därför bara oss som enda

underleverantör när det gäller maskinbearbetade

komponenter, avslutar Niklas Näslund.

ERIK HOLLÄNDER

Shine Data AB – både lokal tillgänglighet och

kunder runtom i världen

Liksom många andra nuvarande

verksamheter grundades Shine Data

av tidigare anställda på ÖSA i Alfta.

Sedan starten 1995 har verksamheten

utvecklats inom IT/data, IT-support,

hosting/webbhotell, utbildning och

webbbyrå, för att betjäna regionens

behov med stor tillgänglighet, både för

företag och för privatpersoner.

Nuvarande ägaren Thomas Östmans förvärvade

år 2006 Shine Data AB. Företaget har

kontor, försäljning och serviceverkstad på Alfta

Industricenter i samma byggnad som bl.a. Cross-

Control och Nordic Reklam.

Dataservice och IT-support för både företag

och privatpersoner – snabbt på plats/

fjärranalys

– Jag tror att Shine Data uppskattas mycket

i regionen för att vi ställer upp snabbt när vi

Shine Data AB uppskattas för hög tillgänglighet i Ovanåker och Bollnäs men har också kunder runtom i världen.

behövs, även utanför normala arbetstider, tidigt

som sent. Vi ger m.a.o. hög tillgänglighet, vilket

är av stor betydelse för den som bedriver en verksamhet.

Allt fler funktioner i företagen är på ett

eller annat sätt kopplade till IT och ståtider i

verksamheten är kostsamma och frustrerande.

Vi reparerar själva i egen verkstad och kan

utföra många analyser och korrigeringar via fjärranalys,

då vi kopplar upp oss till kundernas datasystem.

När det gäller privatpersoner kommer de

ofta in till oss med sin utrustning, det blir fördelaktigast

så och vi kan hålla ett lågt pris, berättar

Thomas Östmans.

Stor lokal tillgänglighet – Bollnäs och

Ovanåker - några exempel

Thomas Östmans berättar: -En tandläkare i

Bollnäs märker en morgon att han inte kommer

åt sina tandröntgenbilder. Stor Frustration. Vi

rycker snabbt ut, analyserar felet, som visar sig

vara ett nätverksproblem. Vi löser problemet.

Tandläkaren är nöjd och behandlingen av patienterna

kan snart fortgå utan problem.

PL Glas AB i Edsbyn är en fabrik som årligen

tillverkar 260 000 kvm isolerglas till företag

runtom i riket. Deras produktion sker i fyrskift.

Eftersom produktionen är modern och till stora

delar datoriserad är produktionen beroende av att

allt fungerar. När ett nytt skift skall gå på märker

man att man tappar viktiga funktioner. PL Glas

ringer oss och vi kan snabbt göra en systemanalys,

som visar att det är fel på en dator. Vi installerar

och konfigurerar en ny dator. Produktionen

kommer igång igen med endast ett kort uppehåll.

Säljer också det man behöver inom data/IT

Thomas Östmans fortsätter: -Vi säljer allt man

behöver i fråga om program, datorer och kringutrustning

som skrivare, nätverksprodukter och

förbrukningsvaror i vår butik på AIC.

Charge IT -egen nätbutik som säljer några av

världens bästa batteriladdare/laddningsbara

batterier

Vi har även ensamrätt i Sverige på PowerEx

produkter som är världens bästa batteriladdare

för laddningsbara batterier (amerikanska Maha

Energy) och deras laddningsbara batterier t.ex.

AA, AAA standardbatterier, och dem säljer vi via

vår nätbutik www.chargeit.se . Vidare berättar

Thomas att de har en till egenutvecklad nätbutik

i www.musikdator.se där de säljer och funktionstestar

studioanpassade datorer till musikproducenter

runtom i landet.

Utvecklar i Opencart - skräddarsydda

funktioner för nätbutiker med kunder

runtom i världen

– Vår dotterverksamhet Shinewebb, är en fullservice

webbyrå som förser företag med hemsidor

och nätbutiker. En specialitet är E-handelsystemet

Opencart som vi har gjort många egna anpassningar

till som t.ex. betalnings- och fraktmoduler.

Vi är tydligen framstående inom området,

eftersom vi får kunder runtom i Världen. Våra

moduler säljs dagligen och vi får förfrågningar på

nya anpassningar hela tiden. Bl.a. är det vi som

utvecklat Handelsbankens officiella betalmodul

för just Opencart, avslutar Thomas Östmans.

ERIK HOLLÄNDER

www.alfta-kvalitetslego.se


70

Ovanåkers kommun – Alfta

www.svenskleverantorstidning.se

Bollnäs Verkstad Production AB

– svetscertifierad legotillverkning av

industrins produkter och komponenter

Sedan starten för drygt 20 år sedan

har Bollnäs Verkstad Produktion

AB utvecklats till en komplett

produktionspartner för tillverkning av

industrins produkter i stål. Företaget

levererar svetsade, maskinberbetade,

blästrade och färdigt lackerade

kompletta produkter och komponenter

enligt kundernas ritningar.

Bollnäs Verkstad Production AB grundades

år 1992 av Arne Nylander och har med åren

utvecklats till en pålitlig och samtidigt flexibel

produktionspartner med, när detta skrivs, 24

medarbetare och en årsomsättning på ca 35 milj.

Företaget har sitt säte, kontor och produktionslokaler

på 2 500 kvm på Alfta Industriområde i

Alfta, Hälsingland.

Ett företag i Atling - gruppen sedan

september i fjol

Arne ville utveckla Bollnäs Verkstad Produktion

AB (grundat i Bollnäs) till ett stabilt företag

med god ekonomi. Det lyckades. När det var

dags för honom att såsmåningom gå i pension,

diskuterade vi inom familjen olika alternativ för

fortsättningen. Att söka en bra och välrenommerad

ny ägare blev det alternativ som valdes.

Som ett på alla sätt lyckat resultat av detta ingår

vi sedan september i fjol som ett dotterföretag

i Atling-gruppen med säte i Ockelbo, nu med

produktionsbolag i både Ockelbo och Alfta,

berättar Robert Nylander, som i andra generation

leder verksamheten i Alfta, nu som platsansvarig.

VD för både Bollnäs Verkstad Production

AB och Atlings Maskinfabrik AB, med produktion

i Ockelbo, är Mikael Olofsson. Tillsammans

omsätter Atlingföretagen nu ca 130 milj kr.

Robotsvetsning hos Bollnäs Verkstad Production AB

Bollnäs Verkstad Production AB har också både

skärande bearbetning och 11 manuella svetsstationer

samt effektiva lägesställare.

Från stålprodukter på 3,5 ton till tillverkning

av reservdelar - några exempel

Robert Nylander berättar, -Bollnäs Verkstad

Production AB är ett komplett produktionsföretag

med både manuell (11 svetsstationer) och

robotsvetsning, maskinbearbetning och blästring.

Kundernas produkter levereras vid behov färdig

lackerade enligt specifikation. Vi tillverkar allt

från kompletta produkter i stål på upp till 3,5

ton, till mindre komponenter och reservdelar.

Det rör sig om små- och medelstora serier av

produkter, komponenter och reservdelar, som i

sin tur är insatsprodukter i de maskiner som är

våra kunders slutprodukter, exempelvis kranar,

skogsskördare, gruvutrustning, industriutrustning

m.m. Exempel på uppdragsgivare är företag

inom Cargotech-gruppen som HIAB och HIAB

Parts. Sandvik Mining and Construction, Ecolog

Sweden, M. Real, Atlings Maskinfabrik, Nefab

Teknik, Kilafors Industri m.fl.

Nu certifierade för kvalitetssäkring vid

svetsning enligt SS-EN-ISO 3834-2

Kvalitetssäkringssystem blir allt viktigare för

företag som skall kunna redovisa sina produkter

och deras insatskomponenter med full spårbarhet

i hela produktionskedjan, så även för oss

som leverantör av produkter, reservdelar och

insatskomponenter. Vi har därför certifierat oss

för kvalitetssäkring vid svetsning enlig SS-EN-

ISO 3834-2 nu i höst, berättar Robert Nylander

avslutningsvis.

ERIK HOLLÄNDER

AKTUELLT & NOTERAT

AKTUELLT & NOTERAT

Alu Partner – nytt Ovanåkersföretag

legoproduktion med inriktning på bearbetning

av aluprofiler

Alu Partner i Edsbyn AB har i år registrerats som ett nytt bolag i Ovanåker.

Verksamheten har tidigare under några år utgjort en verksamhetsgren inom

Edsbyporten AB och verkar i dess lokaler i Edsbyn. Alu Partner ägs av Joel

Strandell och Ann-Christin Olofsson, båda med bakgrund inom Edsbyporten.

Vi har 46 anställda varav 27 kvinnor. Än så länge är Svenska Fönster vår

enda uppdragsgivare, men på lite sikt vill vi skapa kontakter också med

andra uppdragsgivare, säger Joel Strandell.

Alfta populärt för både företag och boende

Ovanåkers kommuns fastighetsföretag Aefab förvaltar bl.a. Alfta

Industriområde med totalt 60 000 kvm, till stor del flexibla lokaler för

industri, verkstäder och andra företag. Här finns välrenommerade företag

som CrossControl, Alfta Kvalitetslego, Alfta Ytbehandling m.fl. – Vi kan

anpassa lämpliga lokaler till både nya hyresgäster och företag som vill

flytta eller växa inom området, konstaterar Aefabs VD Mikael Reijer. Bl.a.

genom sin närhet med snabba vägförbindelser till vardera både Edsbyn

och Bollnäs på endast 10-15 minuter blir Alfta också allt populärare som

bostadsort.

!"#"$%&'!! "#$%&''(!""!

()*"++'!! )*++,!-.,/0123!%"4!5##!6"!789:,

,-.%+/'!! +*;2+:2+?;*883,./2+@.:,>


www.svenskleverantorstidning.se

Ovanåkers kommun – Alfta 71

Nordic Reklam AB – produktmärkningar,

paneler/overlayer till allt fler företag

Produktmärkningar och

instrumentpaneler/overlayer

tillverkade av Nordic Reklam AB i

Alfta beställs av allt fler företag. Med

CrossControl som stor kund inom

området sedan länge, har Nordic

Reklam AB med tiden utvecklat en

service och erfarenhet inom området

som allt fler företag kan dra nytta av.

Jocke Berggren började som praktikant år 1997

på dåvarande Norden & Co, grundat av Anders

Nordén i Alfta, som med tiden utvecklades från

ett gravyrföretag till bl.a. ett fullserviceföretag

inom reklam och kommunikation, men också

andra verksamhetsgrenar, som t.ex. elinstallation.

Jocke Berggren ensamägare sedan april i år

För 3,5 år sedan grundade Anders Nordén och

Jocke Berggren tillsammans Nordic Reklam AB,

som bröts ut ur Nordén & Co. I april i år förvärvade

Jocke resten av aktierna i Nordic Reklam AB

och är alltså sedan dess ensamägare till verksamheten.

Produktmärkningar, paneler/overlayer – i

dag största verksamhetsområdet

Många företag behöver märka de produkter,

reservdelar, komponenter och maskiner de tillverkar

med produktmärkning i form av både

traditionell gravyr, laseretsade/graverade skyltar

Leverans av kund/produktspecifika produktmärkningar och instrumentpaneler/ overlayer/ digitalprintade dekaler är en betydande och växande verksamhet inom Nordic

Reklam AB.

som fästs med lim/nitning eller skruvning på

produkterna. Nordic Reklam AB använder alla

teknikområden som behövs för att åstadkomma

rätt märkning i små och stora serier. Serienummerproduktioner

blir allt

vanligare och viktigare att klara av, varje skylt/

märkning får sitt eget nummer och blir helt unik.

Cross Control är ett av företagen som utvecklats

ur dåvarande ÖSA i Alfta. Framgångsrik

verksamhet inom utveckling och tillverkning av

elektronik och mjukvara för maskiner, som skall

arbeta i tuffa miljöer, har gjort att företaget expanderat

med kunder först i Sverige, sedan i resten av

Norden och internationellt. – Vi har genom åren

utvecklat vår tillverkning av produktmärkning,

produktpaneler och/overlayer mycket i takt med

Cross Controls växande behov. Med tiden har vi

alltså utvecklat en verksamhet inom området som

tillfredsställer höga krav, både vad gäller materialval,

produktionsteknik och administration/

logistik inom området med full kontroll över

produkt-/produktionsserier för individuell märkning,

vilket blivit allt viktigare för full spårbarhet.

Det har lett till att vi servar allt fler företag med

detta. Vi satsar också vidare inom området med

nya investeringar, berättar Jocke Berggren.

Textiltryck och brodyr – snabbt växande och

allt större verksamhetsområde

Vi har också blivit allt större inom textiltryck

och brodyr. För brodyr har vi i början av

året anskaffat två maskiner. En med ett brodyrhuvud

och en med sex brodyrhuvuden. Det gör

att vi rationellt både för andra reklambyråer och

enskilda kunder kan tillverka både små och stora

serier av broderade logotyper och texter av hög

kvalitet. Detsamma gäller textiltryck på arbetsoch

profilkläder.

Storformatstryck för allt man behöver

Nordic Reklam AB har också maskiner för

storformatstryck som tex banderoller, vepor

och rollups för utom- och inomhusbruk. – Vi

använder material som gör att t.ex. rollups verkligen

är och förblir fina och representativa för

kundens företag och produkter, vilket ju är deras

första och främsta uppgift, poängterar Jocke

Berggren.

Fasadskyltar, bildekor, lasbilsdekor, dekaler

m.m.

– Vi anlitas också inom fordonsdekor för både

personbilar, mindre arbetsbilar och tyngre fordon

som lastbilar och bussar. Fasadskyltar i olika

material gör vi också. Ett av våra färska uppdrag

är t.ex. omskyltningen av orts-/välkomstskyltarna

i Hälsingland, med anledning av att hälsingegårdarna

blir världsarvslistade, avslutar Jocke Berggren.

ERIK HOLLÄNDER


72

Ovanåkers kommun – Alfta

www.svenskleverantorstidning.se

Alfta Maskinservice AB – satsar vidare inom

service o rep. av tunga fordon och arbetsmaskiner

Med bl.a. nya lyftbockar för tunga fordon, nya diagnosinstrument för lastbilar,

Hiabkranar och lastväxlare, har Alfta Maskinservice AB under senare tid utvecklat

och förbättrat sin service inom service och reparation för tunga fordon och arbets-/

entreprenadmaskiner. Siktet för framtiden är inriktat på vidareutveckling av mobil

service, ombyggnationer och påbyggnader.

Alfta Maskinservice AB, har sedan tre år sin

verkstad på Runemovägen 21 invid Alfta Industricenter

och med Hali Transport och GST

Portteknik, som närmaste grannar. Företagets ägs

och drivs av Glenn Nyman. Glenn kom tidigt in

i branschen genom bl.a. sin far, som också hade

företag i branschen.

Verksamhet och service

Med sin verksamhet servar Alfta Maskinservice

AB kunder inom framförallt åkare, transportföretag

och maskinentreprenörer inom Ovanåkers

kommun och angränsande regioner med underhåll

service och reparationer av lastbilar, lastbilssläp,

lastbilskranar, lastväxlare, entreprenadmaskiner

och andra arbetsmaskiner.

kontakter/Leverantörer för att snabbt kunna göra

sina kunder nöjda.

Utveckling av nya tjänster – påbyggnader

Försäljning av delar och tillbehör är en del

som vi ska vidareutveckla i framtiden.

– Via andra jobb har vi också kommit in på

att bygg om och på lastbilar och ombyggnation

av timmerbilar/virkesbilar , kranväxlare. Det har

lett till att jag har allt mer börjat se ombyggnationer

och påbyggnader som ett framtida utvecklingsområde

inom verksamheten. Just nu står ett

fordon inne som väntar på att få flaket påmonterat

från en äldre bil. Det är ett exempel på

arbete som utförs i den ca 400kvm stora verkstan

berättar Glenn.

Glenn Nyman i arbete. Alfta Maskinservice ABs verkstad på drygt 400 kvm har samtidigt utrymme för lastbilar,

lastbilssläp och tunga arbetsmaskiner.

Fullserviceföretag

Alfta maskinservice AB är ett fullserviceföretag

och arbetar med både mekanik, svets, hydraulik

och pneumatik för t.ex. bromssystem. – Planlagd

intervallservice, reparationer, ombyggnationer,

felanalyser, akutreparationer som tex byte av

diesel- och oljetankar, renovering av kardaner,

diffar, byte hydraulslang och svetreparationer.

Även anpassning av entreprenadredskap och

fordon.

Innanför väggarna finns även många hyllmeter

med reservdelar och tillbehör som kan behövas.

Dom vanligaste delarna ska finnas på hylla,

annars har Glenn samarbete med många

Alfta Ytbehandling AB – stora investeringar

Alfta Ytbehandling AB är ett av företagen på Alfta Industriområde i Ovanåkers

kommun, Hälsingland. Företaget bedriver fullservice inom blästring och

våtlackering för både stora och små industriprodukter, konstruktioner och

komponenter. Under senare tid har stora investeringar genomförts.

Alfta Ytbehandling AB blästrar och våtlackerar allt

från små till stora konstruktioner.

Alfta Ytbehandling AB med 8 anställda, ägs

och drivs av Håkan Lundaahl. Håkan arbetade

som anställd i lackeringsanläggningen då han

hösten 2009 köpte den av sin tidigare arbetsgivare.

Sedan Håkan tog över verksamheten har

den vidareutvecklats genom stora investeringar.

Nyinvesteringar för mellan 2 och 2,5 miljoner

En stor investering på över två miljon kronor,

som gjorts på Alfta Ytbehandling är anskaffningen

i fjol av en helt ny blästerhall med måtten

12 x 5 x 5 m för fristråleblästring. Blästerhallens

mått gör att både mycket stora och små produkter

kan blästras. Ytterligare en större investering, som

denna gång gjorts i år, är anskaffningen av två

automatiska tvåkomponentspumpar till ett värde

av 260 000 kr.

– Båda Investeringarna har vi gjort för att

kunna erbjuda mångsidigare service och hög och

hållbar kvalitet på våra lackeringsarbeten, berättar

Håkan Lundaahl.

Lackerar både stora tunga konstruktioner

och små detaljer

Håkan ortsätter: -Vi använder både

högtryckstvätt med hetvatten för att rengöra

stora konstruktioner och Tejo trekammartvätt för

mindre produkter, som skall lackeras. Den nya

lästerhallen gör också att produkterna kan förberedas

effektivt och säkert inför lackeringen. Vi

har rymliga lokaler med bl.a. två stora sprutlackeringsboxar

på vardera 15 x 6 x 5 (bredd) m. För

mindre produkter använder vi en convayor-lina

för styckevikter upp till 100 kg. En stor torkbox

med samma mått som lackeringsboxarna gör att

genomloppstiderna för stora produkter kan optimeras.

Teknik för god miljö

Alfta Ytbehandling AB använder ett helt

slutet vattenreningssystem och effektiv luftreningsteknik

för att minimera miljöpåverkan. Ett

flertal typer av färger används enligt kundernas

önskemål. Bland annat används vattenbaserade

grundfärger där kunden så önskar.

Framtidsinriktat

– Vi använder färger som härdas genom värme

eller fukt och i nästa skede kommer vi, om allt går

enligt planerna, att investera i apparatur med fukt-

Utveckling av den mobila servicen – behöver

anställa

Glenn fortsätter -Ett annat utvecklingsområde

som nu är aktuellt, är vidareutvecklingen av den

mobila servicen. Just nu håller jag på att färdigställa

en fullt utrustad lastbil/mobil verkstad med

allt som behövs för arbeten, inklusive pressning av

nya hydraulslangar, där det behövs ute på fältet.

Eftersom behoven och verksamheten utvecklas

har jag en praktikant i arbete i verkstaden och

behöver anställa en erfaren, duktig och självgående

medarbetare, berättar Glenn Nyman avslutningsvis.

ERIK HOLLÄNDER

Alfta Ytbehandling ABs nyinstallerade blästerhall för

fristråleblästring har måtten 12 x 5 x 5 m.

dysor för att snabbare kunna leverera produkter

som lackerats. Apparaturen gör att produkter som

lackerats med fukthärdande lacker inte behöver

härda över natten, utan kan levereras redan efter

fyra timmar, avslutar Håkan Lundaahl.

ERIK HOLLÄNDER

Vi har gjort omfattande investeringar för att

kunna blästra och lackera industrins produkter

SNABBARE, SÄKRARE, MED HÖG OCH HÅLLBAR KVALITET

Tala med Håkan Lundaahl på 070-273 74 53 eller maila hakan.l@alftaytbehandling.se


www.svenskleverantorstidning.se

Ovanåkers kommun – Alfta 73

Thilmer AB - NYHET! kundanpassade

ramlösningar för Sign-marknaden

Thilmer AB levererar som en ledande

grossist dukar, presenningstyg

tillbehör, beslag, verktyg och

produktionsmaskiner till landets

företag inom kapelltillverkning

för lastbilar, båt- och marin-,

hallbyggnader, poolskydd och andra

ändamål. En nyhet från Thilmer AB är

Sign-Ware ram-/aluprofilsystem för

Sign-marknaden med leveranser till

kunder över hela landet.

Thilmer AB vars kontor och produktion finns

i Alfta, södra Hälsingland köptes den 1 juni i

fjol av entreprenörerna Lennart Björk och Jan

Andersson. – Vi hade sedan länge haft affärskontakter

med den tidigare ägaren och ser stora

utvecklingsmöjligheter i verksamheten. Thilmer

AB har levererat Sign-Warelösningar tidigare,

men egentligen inte marknadsfört dem, säger VD

Lennart Björk

NYHET! Sign-Ware ramsystem för storbild,

bild/reklam och mässavdelningar

Med Sign-Ware ramlösningar som levereras

färdigt kapade och med alla upphängningsanordningar/

beslag som behövs, förser Thilmer AB

reklamföretag, kommunikations- och marknadsbyråer

samt mässarkitektföretag med de kund-/

projektanpassadesystem som behövs för att de

skall kunna profilera kunderna representativt och

rätt.

Både utom- och inomhus upp till 140 kvm –

färdigt kapade systemleveranser

Sign-Ware ramsystemet bygger på aluminiumprofiler,

med en stor mängd profiler för olika

Färdigt kapade Sign-Ware profilsystem från Thilmer

AB ger representativa Sign-presentationer inne och

ute. Lars Åberg och Lars Olsson tar emot er beställning

och ordnar leveransen, var ni än finns i landet.

ändamål. I Sign-Waresystemet ingår beslag, kopplingar

och upphängnings-/ hissanordningar som

behövs för riktigt representativa Sign-presentationer

inom- och utomhus, ända upp till storlekar

på 140 kvm. Lösningarna innehåller olika

fästsystem och hissanordningar efter behov och

storlek. Bilddukarna sys eller värms fast i profilband,

som levereras med, och skjuts sedan in i

aluminiumramen. Det ger välspända plana ytor

oberoende av storlek.

Snabba leveranser av färdigkapat - Sign-

Warepaket till kunder runtom i landet

– Vi gör det mycket enkelt för våra kunder.

Kunden sänder underlag om storlek och användningsområde

och vi levererar en systemlösning

med färdigt kapade profiler och allt annat som

behövs. Det ger både hållbara och representativa

företags- och produktpresentationer, smidigt

och hållbart. Häromdagen levererade vi 10 Sign-

Waresystem till en landstäckande affärskedja. Det

gick smidigt och lätt, konstaterar Lars Åberg, Lars

Olsson och Anita Westin som på Thilmer AB

dagligen tar emot beställningar och ordnar leveranser

till kunder runtom i landet.

En ledande grossist - från ledande

leverantörer till svenska kapelltillverkare

– Thilmer AB levererar som en ledande grossist

dukar, presenningstyg tillbehör, beslag,

verktyg och produktionsmaskiner till Sveriges

kapelltillverkare för lastbilar, båt- och marin-,

hallbyggnader, poolskydd och andra ändamål. Vi

levererar förutom dukar/presenningstyger också

allt man behöver för tillverkningen av kapell från

flera ledande tillverkare i Tyskland och Österrike.

I vårt utbud ingår Sattler - en av Europas största

tillverkare av PVC, Polyester och bomullsväv i

högsta kvalitet

Franz Mederhoff - beslag, keder, profiler,

verktyg och maskiner för tillverkningen och

Forsthoff varmluftsverktyg/utrustning samt

danska Carmo som täcker de flesta behov inom

väv/folie, förklarar Lennart Björk.

ERIK HOLLÄNDER

Din partner & distributör när det gäller!


Öljetter & beslag i metall och plast

Maskinutrustning för svetsning/stansning

Krangatan 5

Box 822 22 Alfta

Telefon 0271-123 22

Fax 0271-122 88

info@thilmer.com

www.thilmer.com


74

Ovanåkers kommun – Alfta

www.svenskleverantorstidning.se

GST Portteknik AB – betjänar Gävleborg,

Jämtland, Härjedalen och Dalarna

Med försäljning och installation av

portar, grindar och stängsel samt

heltäckande service och reparationer

av alla på marknaden förekommande

tillverkares produkter servar GST

Portteknik AB, Gävleborg, Jämtland,

Härjedalen och Dalarna.

GST Portteknik AB grundades av Ove Nordlund

år 2004. Ove hade då under några år

verkat som underentreprenör och resurs för en

dåvarande porttillverkare med kontor i Bollnäs.

Det ledde till att han sedan tog över företagets

marknad i regionen. GST Portteknik AB har sin

bas vid Runemovägen 21 i Alfta med, Works

Reklambyrå, HaLi Transport och Alfta Maskinservice

som närmaste företagsgrannar. Hos GST

Portteknik AB har också Jan Wiberg kontakt med

många kunder.

Allt man behöver inom portar och industriportar,

glasentréer – service av alla märken

GST Portteknik AB säljer, reparerar och underhåller

industriportar, garageportar, villaportar,

rullportar, takskjutportar, vikportar, brandportar,

för alla typer av behov. Service och reparationer

gäller alla på marknaden förekommande märken.

Dessutom monterar GST Portteknik både fasta

och pneumatiska väderskydd/vindskydd t.ex.

kring lastramper för lastbilar.

Speciallösningar vid behov – ibland både

bättre och förmånligare än standard – ett exempel

– På GST Portteknik ser vi alltid till kundens

bästa och försöker finna den lösning som passar

kundens behov bäst. Ibland betyder det att vi tar

fram egna lösningar och konstruerar/tillverkar

den från grunden. För att ta ett exempel behövde

en kund nyligen väderskydd för sin nybyggda

lastramp för lastbilar med plats för fyra lastbilar.

En standardlösning skulle ha fungerat dåligt och

dessutom blivit dyr. Vi tog fram en speciallösning

som vi själva tillverkade från grunden och installerade

som prov för en av lastbilsramperna. Efter

att ha konstaterat att den fyllde behoven på ett

utmärkt sätt, beställde kunden omgående samma

lösning för alla lastrampsplatserna. Speciallösningen

blev dessutom mycket billigare än vilken

standardlösning som helst, berättar Ove Nordlund.

GST Portteknik AB. Ove Nordlund på väg på ytterligare ett kunduppdrag. Service och försäljning omfattar både portar, väderskydd, grindar och stängsel.

NYHET – grindar och stängsel för alla behov

som fullserviceföretag

GST Portteknik AB har också tidigare arbetat

med grindar och stängsel. En nyhet är att GST

nu både säljer och installerar allt man behöver för

alla behov inom området. Exempel är områdesstängsel

kring företag och installationer, manuella

och automatiska/ fjärrstyrda grindar för både

företag, kommun, landsting, privatfastigheter och

villor. Ove Nordlund berättar att GST Portteknik

nu som fullserviceföretag erbjuder försäljning,

installationer, service, reparationer, förbättringar

och omändringar av allt som berör grindar och

stängsel.

ERIK HOLLÄNDER

Försäljning & Service

Allt som gäller industri-, företags- och garageportar, permanenta och

pneumatiska vädertätningar, dörrar och glasentréer. Nyhet! Grindar och stängsel

Besök www.gstportteknik.se | Tala med Ove Nordlund på 070-660 04 04

!"#$%&'()&%*+&&,-.,&+,/$*%

'0/%

(1.#$2%21.*'3%+%4-2&#$.5


Vi håller Europa rent

(och gör det lite vackrare)

Låt oss inse fakta: papperskorgar står sällan högst upp på inköps agendan – mer detta påstående

tänker FinBin ® ändra på nu. Med andra ord håller vi Europa rent med våra väldesignade och funktio-


Därför bockar vi med glädje av denna skräpfråga från din ”att-göra-lista”. Väljer du FinBin ® har du enLassila & Tikanoja Service AB / Miljöprodukter / Armégatan 40, 171 71 Solna, Sverige

Telefon 08-410 334 00 / Fax 08-643 43 53 / E-post: info@l-t.se


Returadress:

posttidning

ETT SÄKERT GREPP

FRÅN SMÅLAND!

Nya SAREK 2!Läs även vad

Bosse Bildoktorn

tycker om regummerat

på www.agidack.se

More magazines by this user
Similar magazines