+

business.bus

+

Miljövänligt hushåll utan extrema ”Så funkar solenergi” och 4 myter Chris Lefteri om klimatsmarta

* * * *

åtgärder? Vi visar dig hur!

om solenergi avfärdade!

material

En värld utan vatten? Hur vänder

vi utvecklingen?

001 - 2013

VINN!

Sunshine

solcellsladdare


2

Var börjar man?

Världen behöver lite positiva nyheter. Det är dags för politikerna och industrin att ta tag i problemen och vända den

negativa utvecklingen! Inte minst när det gäller miljön. Vi är nog alla överens om att det måste till stora förändringar för

att det ska finnas något kvar att lämna över till kommande generationer. Som tur är finns det tydliga tecken på att det

händer saker som pekar i rätt riktning.

Soldrivna bilar slår rekord på alla fronter, det görs investeringar i elbilar och kollektivtrafik, vindkraften byggs ut, fler

miljövänliga hushållsprodukter med mera.

Och visst finns det saker du kan göra på egen hand, i egenskap av chef, anställd eller enskild konsument. Om du blir mer

miljömedveten sparar du också pengar genom att kunna utnyttja energi och material på smartare och mer effektiva

sätt.

Den här tidningen belyser ämnet från olika perspektiv i en lättsam ton. Eco+ vill bidra till att skapa miljövänliga attityder

och hjälpa människor att göra sitt för att bidra, även om det bara rör sig om småsaker. Man måste ju börja någonstans,

och att börja med sig själv är kanske lättast.

/Redaktionen

PS.

Glöm inte att delta i vår tävling där du kan vinna fina priser som hjälper dig att göra en insats för miljön! DS.

VINN SOLLADDAREN SUNSHINE

Den här tidningen, Eco+, innehåller tio gömda

bokstäver. Leta reda på alla och bilda ett ord på

tio bokstäver.

Hur gör man för att delta?

Gå till webbplatsen www.xdeco.com/vinn

och fyll i ordet samt dina kontaktuppgifter

och namnet på din distributör (se baksidan av

tidningen).

Vi kontaktar dig om du vinner.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Innehåll

3

20

The Battle

The Bottle

5

Chris Lefteri om

miljövänliga

material

10”Så funkar solenergi”

och 4 myter om

solenergi avfärdade

26

Min bästis

Bill Clinton

©

i

Med ensamrätt. Detta verk får inte kopieras eller

användas i någon form, varken helt eller delvis. Detta

gäller även information häri och/eller information

som bygger på detta verk och/eller information som

utvecklats med verket som förlaga. Missbruk beivras.

Obs! Alla priser i katalogen är att betrakta som

riktpriser. Vi ansvarar ej för avvikelser i pris och färg. Ej

heller för tryckfel. Alla tryck som visas i katalogen skall

endast ses som exempel på hur produkterna kan se ut.

Upphovsrätt

XD Eco+ respekterar upphovsrätten och har gjort sitt

yttersta för att kontakta alla rättighetsinnehavare.

Det kan dock hända att vi inte hittat alla

rättighetsinnehavare till alla bilder. Om du anser att

du är upphovsman till någon av bilderna ber vi dig

kontakta XD Eco+ på info@xdeco.nl.

8

13

14

Energispartips: För det

miljövänliga hushållet

Solig design: ladda upp

med solen

De 5 grönaste städerna

i Europa

18

24

32

En värld utan rent

vatten?

Vad finns det för

alternativa energikällor

idag?

Enkla lösningar för

hållbar utveckling

Priser

Priserna som anges i denna katalog är endast

rekommenderade utpriser. Dessa priser ska inte

ses som någon utfästelse för just din marknad.

Distributörerna sätter sina egna priser.

17

”Bambu-boom” –

världens bästa gräs

35

Spara 8500 kr om

året med små medel

Frågor?

Om du vill veta mer om XD Eco och hela

produktsortimentet ber vi dig kontakta din distributör

eller gå till webbplatsen www.xdeco.com.


5

Chris Lefteri

Chris Lefteri är en internationellt erkänd expert på material och

deras tillämpning inom designindustrin. Hans livsgärning har

slagit en bro mellan material- och designindustrierna.

Text: Chris Lefteri

I

och att det dröjer 14 833 dagar tills allt kol i världen tagit

skrivande stund (kl. 16.54 GMT den 5

mars 2013) anger www.worldometers.

info att det under denna dag har sålts

3 690 602 mobiltelefoner världen över,

slut. Statistiken talar för sig själv och visar med all önskvärd

tydlighet att konsumtion och dess miljöpåverkan borde stå

högst upp på den globala agendan.

Men när man tar sig an utmaningen att skapa en hållbar

utveckling stöter man snart på drivor av förvirrade och

motsägelsefull information med svår terminologi. Det är

inte lätt att veta vad som är bra eller dåligt för miljön. Ta till

exempel bioplaster. Ska man använda biologiskt nedbrytbara

material eller bör de helst vara komposterbara? Eller är det

slöseri att låta dem upplösas istället för att återvinna dem gång

på gång?

Ska man använda biologiskt nedbrytbara

material eller bör de helst vara

komposterbara?

Det är viktigt att forskningen fokuserar på hur man bäst

tar till vara på de sinande råvarorna i ett industrialiserat

samhälle som lider av en ”slit och släng”-attityd. Ta till

exempel bambu. Bara för att du tillverkar tyg av bambu

istället för av bomull betyder inte det att det i slutändan blir

en bättre eller miljövänligare produkt. Det finns många goda

anledningar till att använda bambu, men ur miljösynpunkt

spelar det ingen roll om man använder bambu eller bomull.

>>

J


6

>>

Växterna

viktigare

än

någonsin

När det gäller alternativ till oljebaserade plaster menar

en del ”experter” att det vore rena miljökatastrofen att gå

över till biologiskt nedbrytbara

material (bioplaster) i stor

industriell skala. De hävdar att

bioplaster avger metan när de

bryts ner på soptippen, vilket är

värre för miljön än koldioxid. Men

å andra sidan är det inte många

växtbaserade material som tas

från näringskedjan, utan man har

istället använt slaggprodukterna.

Material tillverkat av 100 % PET-flaskor

I slutet av 1990-talet skapades

en bred medvetenhet om

vikten av hållbar utveckling, och idag är det vanligt

att man miljömärker allt från juiceförpackningar till

kontorsstolar. Men i takt med att det utvecklas nya

material blir folk allt osäkrare på vad som är det mest

miljövänliga valet. Vid sidan av vanlig, oljebaserad plast

har det växt fram flera alternativ. I en intervju med BBC

säger professor Stephen Hopper, chef för Kew Gardens

i London, att ”växterna är viktigare än någonsin”.

Med det syftar han på att de används för att minska

miljöpåverkan, eller som medicin, föda, energi och

råmaterial. Och då har vi bara börjat skrapa på ytan till

vad man kan göra med växter och vegetabiliska material.

Den nya generationen plaster – om man fortfarande

kan kalla dem plaster – blir allt mer avancerade och

miljövänliga. reSound är ett material som tillverkas

av stärkelse blandad med hårdplast, vilket ger bättre

hållbarhet än den första generationen bioplaster. Värd

att nämna är även UPM ForMI, en plasttyp tillverkad

av finska skogsjätten UPM, som tagit till vara alla

avkapade trädgrenar och kvistar, omvandlat dem till

cellulosa och kombinerat med vanlig plast. Sådan plast

är faktiskt starkare och styvare än vanlig, nytillverkad

plast. En plasttyp som fortfarande är under utveckling

använder en helt annan typ av biologisk råvara: de

tusentals ton kycklingfjädrar som blivit biprodukten av

kycklingköttindustrin. Den här tekniken drivs och ägs

av Commonwealth Scientific and Industrial Research

Organisation (CSIRO) i Australien.

XD Designs paraply Brolly har ett handtag

gjort av reSound

När man diskuterar alla dessa nya material får man

inte glömma alla gamla råvaror som använts i tusentals

>>


7

>>

år, som till exempel papper. Med

ny kunskap kan man minska även

dessa materials miljöpåverkan.

PaperFoam och Wellboard är

mångsidiga, biologiskt nedbrytbara

cellulosamaterial som tillverkas av

papper utan vare sig bindemedel

eller lim. PaperFoam är till exempel

en sorts skum som kan formas

till mer avancerade saker än

äggkartonger. Bägge materialen är

förnybara, biologiskt nedbrytbara

och görs inte av ätbara växter.

PaperFoam

och Wellboard

är mångsidiga,

biologiskt

nedbrytbara

cellulosamaterial

Problemet med de här materialen är att de, och de produkter

i vilka de används, är alldeles för osynliga och anonyma. Det

enda sättet för konsumenten att se att materialen använts är

att läsa på etiketterna. Därför är det viktigt att märkningen är

tydlig, för att skapa en större medvetenhet. Hermann Miller

är ett av alla nya företag som försöker vara tydliga med sitt

miljöengagemang. De kallar sitt initiativ för ”Perfect Vision”.

Det rör sig inte om någon vanlig miljömärkning,

utan man har satt upp ett brett spektrum av

hållbarhetsmål för design och material: vilka

kemikalier som används i materialen, möjlighet

att demontera produkterna samt att materialen

kan återvinnas och även har tillverkats av

återvunnet material. Timberland har istället

tagit fram en sorts ”innehållsdeklaration” som

ger konsumenten en lättbegriplig bild av både

produkten och företagets miljöpåverkan.

Paperfoam

De flesta av oss vill ändå vara goda medborgare

som äter kött från frigående kycklingar, köper

träprodukter från ansvarsfull avverkning och

köper förpackningar gjorde av nedbrytningsbara

material. Men man kan komma till en punkt där

tjat och motstridiga uppgifter får allmänheten

att tröttna. När det gäller miljövänlig design

och nya material har vi kommit till en punkt

där det inte längre räcker att åberopa det dåliga

samvetet med ”rätt” modeord. Man måste också

utforska så många nya alternativ som möjligt,

allt från de rätta materialen till den enklaste

konsumentinformationen.


8

ENERGISPARTIPS

För det miljövänliga hushållet

SOVRUMMET

Istället för att låta laddaren sitta i mobiltelefonen eller

surfplattan hela natten och dra ström i onödan kan

du använda en solladdare. Den laddar upp sig själv

under dagen och laddar dina apparater under natten.

Trendigt är det också!

VARDAGSRUMMET

Stoppa det onödiga slöseriet med TV, stereo och

annat som drar el i standby-läge. Använd en

intelligent fjärrkontroll för att stänga av utrustningen

”på riktigt”, så sparar du el och minskar risken för

eldsvådor.

T

GARAGET

Rörelsedetektorer kan användas

på ställen som du inte besöker särskilt

ofta eller länge. Mest energi sparar

givetvis lågenergilampor, och alla

som bryr sig om miljön har säkert

redan gått över till dem. Men med

rörelsedetektorer sparar du lite extra.

Sovrummet: Tab solcell och hållare - SEK 595

Vardagsrummet: Standby-killer - SEK 199

Garaget: Rörelsesensor - SEK 150

Kontoret: Save standby - SEK 179

Badrummet: Dusch booster ECO - SEK 239

Köket: Spara energi i hemmet I - SEK 145

Köket: Sopsorteringskassar - SEK 75

Trädgården: Fågelset Bird - SEK 99

Tvättstugan: Set för torktumlaren - SEK 59


9

KONTORET

BADRUMMET

Eco-musen är utrustad med en knapp

som med ett klick försätter din dator i standby-läge. På så sätt kan du ha

datorn på utan att den drar så mycket el.

Principen bygger på att du inte använder din dator hela tiden, men vill

kunna aktivera och använda den på en gång. Om du trycker en gång till på

samma musknapp väcks datorn snabbt från viloläget.

Tips från BBC:

Ta en snabbdusch (5 minuter) istället för att bada.

Du kan minska din vattenförbrukning med en

tredjedel, cirka 400 liter i veckan!

Shower Coach fäster på väggen med en sugkopp.

Timglaset används som timer. Enkelt och effektivt.

KÖKET

Kyl och frys drar enormt mycket el. Ställ in

rätt temperatur på båda så sparar du energi

och i förlängningen också pengar. Kylskåpet

är som mest kostnadseffektivt vid 4° och

frysen vid -18°.

Skaffa flera sopkärl eller väskor så

blir det lättare att källsortera. Gör

det enkelt att sortera glas, metall

och papper.

TRÄDGÅRDEN

Se till att fåglar trivs i din trädgård eller

på din balkong, det är viktigare än du tror.

Fåglarna hjälper till att hålla insekterna i

schack på ett naturligt sätt. Och har du tur

kan du få en bonus i form av lite fågelkvitter.

TVÄTTSTUGAN

Med torkbollar går det snabbare att torka tvätten

i torktumlaren. Tid är pengar, som man säger, och med

de här bollarna sparar du inte bara tid utan även energi och

pengar. Ännu en fördel är att tvätten blir mindre skrynklig.

Fast på en solig dag är ju det bästa alternativet att hänga upp

tvätten att torka utomhus.

www.xdeco.com


10

SOLENERGI

Billig och grön el från solen

En urgammal uppfinning

Solenergi är en av världens äldsta, mest tillförlitliga

och hållbara energityper. I århundraden har människan

utnyttjat solljuset till att lysa upp hus och byggnader. Ett

lysande exempel på detta är det antika templet Pantheon

i Rom, med sitt ”oculus” (öga) i kupoltaket. Romarna

använde inte bara solen som ljuskälla i Pantheon, de

visste också hur man använde solen för att värma vatten

åt den romerska överklassen. Metoden påminde i mångt

och mycket om dagens soldrivna varmvattenberedare.

Redan i historiens gryning kom man på hur man utvinner

salt genom avdunstning, en metod som används än idag.

I modern tid använder man en liknande metod för att

rena avloppsvatten. Solljuset får vattnet att dunsta så att

det kan destilleras och desinficeras. Förr i tiden gjorde

man på det här sättet med allt dricksvatten, men idag

lever metoden mest kvar i isolerade områden där det är

ont om vatten. I århundraden har solens strålar använts

för att underlätta människans vardag; ta bara något så

enkelt som att hänga upp tvätten utomhus.

Möjligheter utan ände

Tekniken förfinas hela tiden och forskarna utvecklar ständigt

nya sätt att ta till vara på solenergin. Förr användes solen främst

som en ljus- och värmekälla, men numera har solenergin fått

ett mycket bredare användningsområde i form av elektricitet.

Idag kan man i vissa länder se trafikskyltar som drivs med

solenergi. Och soldrivna miniräknare och mobilladdare

hittar man se överallt. I takt med att man utvecklar större

och effektivare solceller blir det också möjligt att hitta fler

användningsområden. Ett möjligt sådant område borde vara

fordonstrafiken, särskilt om man beaktar situationen med den

sinande oljan. Allt fler forskare och ingenjörer inser fördelarna

med elbilar. I skrivande stund använder elbilarna endast indirekt

solljus (genom

uppladdning),

men i framtiden

får vi säkert

se fordon som

drivs direkt av

solenergi.

>>

Fördelarna med solenergi

Källa

En av många fördelar är att energin

kommer från en hållbar källa:

solen. Solen kommer att fortsätta

alstra energi långt efter att vi

uttömt alla reserver av kol och

uran.

Ekonomi

Den initiala kostnaden för solenergi

kan tyckas hög, men det finns både

kortsiktiga och långsiktiga fördelar

att ta hänsyn till. Om solcellerna

alstrar mer energi än du kan

använda kan du leda ut elen till

elnätet och till och med få betalt av

elbolaget.

Underhåll

När man väl har installerat

solcellerna behövs minimalt eller

inget underhåll av solpanelerna. En

genomsnittlig installation av den

här typen kan användas i ungefär

30 år innan den behöver bytas ut.


V

MYTER OM SOLENERGI

Avfärdade

11

Fotovoltaik

Fotovoltaisk energi (på engelska ”Photo

Voltaic”, PV) är vanligare än du tror. Större

delen av all elektricitet som alstras med

solenergi kommer från fotovoltaiska solceller.

Den här tekniken sprider sig snabbt över

världen då den blir allt billigare och enklare

att både använda och installera. Det är fler än

hushållen som ser fördelarna med fotovoltaik –

även jordbruket, industrin och myndigheterna

börjar få upp ögonen. Solpaneler på taken

blir ett allt vanligare inslag i stadsbilden. I

många länder erbjuder regeringen också

särskilda inköpssubventioner. Solenergin blir

hela tiden mer flexibel tack vare en snabb

teknikutveckling med tunnare solpanelsfilm

och organisk solcellsbeläggning. PV-system

kommer med all sannolikhet att bli en av de

viktigaste energikällorna i nära framtid.

Solcellsficklampa Eclipse - SEK 219

Solcellsficklampa Eclipse stand - SEK 219

>>

Extra belysning

Även om du inte kan eller vill använda

solenergi till hela hushållet, kan det vara en

bra idé att använda små solpaneler för att

driva smålampor. Här finns pengar att spara!

Trädgårdsbelysning, julgransbelysning,

fontäner eller andra utomhusprodukter med

inbyggda solpaneler finns redan att köpa lite

varstans. Dessutom slipper man trassla med

en massa sladdar!

”Solenergi är för dyr”

Kostnaden för solenergi sjunker hela tiden. Sedan

1980 sjunker kostnaden per watt för solceller med i

genomsnitt 7 % varje år. Ändå envisas en del kritiker

med att solenergi är för dyr för att kunna vara ett

framtidsalternativ. Men då utgår man från dagens

kostnader för solenergi, eller ett genomsnitt beräknat

på de senaste fem åren.

”Solenergi skapar extra

kostnader för alla

elkonsumenter”

I en del länder tar elbolagen ut högre priser under

tider med hög elförbrukning. Om man tillför mer el

från solenergi kan priserna sänkas även under sådana

tider. Man hör ofta att solenergi kostar mera för

konsumenterna. Men vad händer då med pengarna?

Enligt tyska undersökningar återförs det mesta av

pengarna till hushållen, företagen och jordbruken i

form av stöd och bidrag.

”Solenergi kräver ständigt

solljus”

Faktiskt så har man upptäckt att en del solfångare

fungerar som bäst när det är lite molnigt. En av de

vanligaste myterna är ju att solenergi inte kan alstras

när det är molnigt. Det är inte sant. Om det är molnigt

kan en solpanel ändå generera ungefär hälften av elen

den skulle ha gett om det hade varit sol. Solenergi har

fått genomslag i många länder som ofta har molnigt

väder, som Tyskland, Kina och Kanada.

”Fossila bränslen kommer alltid

att vara billigare än solenergi”

2010 sjönk kostnaderna för solenergi för första

gången under kostnaderna för kärnkraften. Snart

kommer den att bli billigare än fossila bränslen

också. Man får ofta höra att solenergi aldrig kan

tävla med fossila bränslen rent prismässigt. Men om

man räknar med kolkraftens påverkan på hälsa och

miljö är solenergin billigare redan idag. Även om

man bortser från miljöpåverkan kommer solenergi

så småningom att bli billigare än fossila bränslen,

om man ska tro prisutvecklingen för de bägge

energislagen.


12

Fotovoltaiska solpaneler

>>

Fotovoltaiska solceller omvandlar solljus till energi.

Solpaneler består av en mängd seriekopplade solceller.

En solcell är tillverkad av silikon som avger en elektrisk

ström när cellen utsätts för ljus. Effekten från en vanlig

solpanel ligger på mellan 5 och 10 %. De flesta enheter

fungerar endast med växelström på 230 volt. Därför

behövs oftast en omvandlare som konverterar strömmen

från solpanelerna till rätt spänning. Strömmen från ett PVsystem

kan sedan användas för personligt bruk eller ledas

ut i elnätet. Ett sådant arrangemang gör det möjligt att få

betalt av elbolagen om man får ett överskott. PV-systemen

kan också användas för att driva kommunikationssystem,

vattenpumpar med mera i vildmarken.

Solvärmepaneler

Solvärmetekniken fungerar enligt principen att solen hettar

upp en vätska som finns inuti en solfångare. Vätskan, oftast

någon typ av frostskyddsvätska, används för att värma upp

vatten i huset. Man kallar ofta detta för vätskeburen solvärme. Ett

solvärmesystem består av en solfångare (solpanel), en pump och

en ackumulatortank. Den upphettade vätskan i systemet används

för att värma upp vattnet i ackumulatortanken. Vattnet kan hettas

upp ytterligare med hjälp av en gejser, en värmepump eller en

värmepanna innan det leds ut i köks- eller badrumskranen.

Källa: duurzame-energiebronnen.nl


SOLCELLER & DESIGN

Ladda din telefon med hjälp av solenergi

13

2

1

3

4

5

6 7

1. Solcellsträd

SEK 995

2. Reseladdare Sol

SEK 449

3. Nödbatteri Bat

SEK 269

4. Port solcellsladdare

SEK 389

5. Tab solcell och hållare

SEK 595

Ä

6. Sunshine solcellsladdare

SEK 795

7. Sunflower solcellsladdare

SEK 599


14

De 5

miljövänligaste städerna i Europa

1

REYKJAVIK

Det här är den miljövänligaste staden i hela Europa. Reykjavik är en ö på en ö och genomsyras

av grönt tänk. Du kan turista grönt, äta grönt, resa grönt och bo grönt. Som turist kan det vara

intressant att fördjupa sig i allt miljötänk i denna vackra stad. Invånarna har byggt fantastiska hus och

anläggningar som minskar deras beroende av naturresurser som förr eller senare kommer att vara

uttömda.

MALMÖ

En hel del turister som semestrar i Norden verkar missa att besöka den här pärlan. Malmö har haft

en stor inverkan på kulturlivet i både Sverige och Danmark. (Malmö har tidvis tillhört Danmark.)

Det här är en modern stad som självmant tagit på sig att bli och förbli en av de miljövänligaste

städerna i Europa. Oförtrutet jobbar de vidare med sin 10-årsplan: att hela staden ska drivas med

hållbart producerad energi. En annan respektingivande del av planen är att den eftersträvar en

tredimensionell strategi med ekologisk, social och ekonomisk tillväxt. Ambitiöst och beundransvärt.

2

3

KÖPENHAMN

Köpenhamn hamnar i topp 5 på grund av sin nyskapande och ansvarstagande stadsplanering. Man

har lyckats kombinera häpnadsväckande vyer med medeltida byggnader och små uteserveringar. De

öppna ytorna gör det till ett nöje att utforska staden. Som turist får du vara beredd på att ta dig runt

till fots, det finns knappt utrymme för någon nedsmutsande trafik alls. Men om du verkligen inte vill

eller kan gå är det möjligt att hyra en elbil för att ta sig runt. Köpenhamn bjuder också på många fina

grönområden, vilket sammantaget ger en unik upplevelse.

LONDON

Undrar du också över hur London har hamnat på den här listan? London är inte bara trist och grått,

det finns också en annan sida av staden att upptäcka. Först har vi så klart ”The Tube”, det intrikata

tunnelbanenätet som hjälper till att hålla utsläppsnivåerna nere i staden. Faktiskt så har hela

kollektivtrafiken har byggts ut med bättre miljö som ett av delmålen. Många hotell och restauranger

prioriterar miljön och agerar också därefter.

4

5

BARCELONA

Gammal behöver inte alltid betyda charmig. Barcelona har dock lyckats behålla sin charm och

skönhet genom alla år. I ”Barca” bygger turismen på extremt miljövänliga principer. Myndigheterna

förutsätter att även turisterna lever upp till de ambitiösa målen. Och därför platsar Barcelona bland

de fem främsta.

Källa: www.greendiary.com


15

Rio

Vi designar produkter som står ut från mängden. Vi levererar en

hållbar, prisvärd och unik design. Rio förenar 100% rPet med en

väl genomtänkt design från vår serie av urbana väskor.

1.

2.

3.

100% tillverkad av återvunna PET flaskor

1. Rio dataväska RPET - SEK 495

2. Rio bag RPET - SEK 258

3. Rio laptopryggsäck RPET - SEK 495


16

DU

• Den genomsnittliga hjärnan består till 78 % av vatten.

• Människokroppen består till 66 % av vatten.

• Blod är sex gånger tjockare än vatten.

VÄRLDEN

• Ungefär 70 % av jordens yta är täckt av vatten, men endast 2,5 % består av färskvatten. 70 % av färskvattnet

är bundet i glaciärer och polaristäcken, 30% utgörs av grundvatten och så lite som en halv procent utgörs av

floder och sjöar.

• Nästan 97 % av jordens vatten utgörs av saltvatten eller vatten som på annat sätt är odrickbart. 2 % av allt

vatten på jorden är bundet i glaciärer och polaristäcken. Det betyder att människan inte kan använda mer än

1% av vattnet till dricksvatten, jordbruk, uppvärmning, industrin och annan privat förbrukning.

• Från idag och fram till 2025 räknar man med att behovet av färskvatten kommer att stiga med 17%, främst på

grund av befolkningsökningen i u-länderna. Den totala vattenförbrukningen kommer stiga med 40 %.

• Atlanten är saltare än Stilla havet.

• En centimeter regn över en yta på en kvadratkilometer motsvarar 10 000 liter vatten, vilket räcker till 134

badkar!

• Vatten är det enda ämnet på jorden som har tre former (fast, flytande och gasformig).

MILJÖN

• 80% av alla sjukdomar i tredje världen beror på vattnet.

• En banan består till 75 % av vatten.

• En gurka består till 96 % av vatten.

• Giraffer kan inte simma.

• En elefantsnabel rymmer 5 liter vatten.

• Regnvatten innehåller vitamin B12.

S


17

BAMBU-BOOM

1

Bambu klassas som en grässort och är troligen en av världens mest hållbara

resurser. Inget gräs växer snabbare – under optimala förhållanden kan

bambun växa drygt en meter om dagen. Till skillnad från träd uppnår bambun

full storlek på så lite som en säsong (cirka fyra månader). Inom 3–7 år är

bambun mogen att avverkas.

Tack vare sina jordstammar behöver bambun inte planteras om. De nya

skotten absorberar solljuset och omvandlar CO2 till syre genom fotosyntesen.

Bambun behöver inga bekämpningsmedel för att skydda den och heller ingen

gödsel för att växa till sig.

Att tillverka produkter av bambu innebär en liten omställning som kan få

stora positiva effekter på miljön över tid. Använd bambu så sparar du såväl

vatten som fossila bränslen och energi.

2 3

4

5

7

6

1. Pip olja & vinäger

SEK 359

2. Örtträdgård

SEK 109

3. Sunflower ECO

SEK 39

4. Ballpoint Bamboo i box

SEK 85

5. Glöggset

SEK 389

6. Cocoa chokladfondue

SEK 195

7. Skärbräda Förvaring

SEK 359


18

Vatten – vad händer

när vattnet tar slut?

“”Den värdefullaste tillgången i världen

idag, och säkert också under hela det

förra århundradet, är inte olja, naturgas,

andra energikällor eller ens guld.

Det är vatten. Rent, klart och ofarligt

dricksvatten.”


19

Var finns pengarna?

Ett sätt att upptäcka nya affärstrender är att följa

pengarna. Idag är det många investerare och företag

som satsar på vatten. Man behöver inte göra några

omfattande undersökningar för att förstå varför. Det

råder brist på dricksvatten, och än värre lär det bli i

framtiden.

Enligt Bloomberg News så är färskvatten redan dyrare

än olja. Avkastningen på Bloomberg World Water

Index är 35 % per år sedan 2003. Motsvarande siffror

för olja och gas är 29 % respektive 10 %.

”Vattenpriserna kan bara gå åt ett håll och det är

uppåt”, säger Hans Peter Portner, som förvaltar en

fond värd cirka 3 miljarder dollar hos Pictet Asset

Management i Genève i en intervju med Bloomberg

News. Värdet på fonden steg med 26 % under 2005

och Portner förväntar sig en årlig tillväxt med 8 % om

året fram till 2020.

Årlig vattenförbrukning per capita i m3

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

USA

GREKLAND

LIBYEN

KANADA

MALI

RYSSLAND

TYSKLAND

AUSTRALIEN

ISRAEL

BRASILIEN

ISLAND

STORBRITANNIEN

NEDERLÄNDERNA

JAPAN

EGYPTEN

INDIEN

KINA

Det mesta av

färskvattnet

används av

världens jordbruk

Brist på färskvatten

Förenta Nationerna förutspår att år 2050

kommer mer än två miljarder människor lida brist på

färskvatten. Ungefär 97–98 % av allt vatten på jorden

utgörs av saltvatten (varierar beroende på källa). Stora

delar av färskvattnet på jorden är bundet i glaciärer

och polaristäcken. Sjöar, floder och grundvatten utgör

tillsammans inte mer än 1 % av allt färskvatten. Om

den globala uppvärmningen fortskrider i samma takt

kommer allt mer av glaciärerna och polarisen att

smälta, vilket betyder att stora delar av färskvattnet

går förlorat. För när färskvattnet blandas med det salta

havsvattnet går det inte längre att dricka. Dessutom

stiger havsnivån, vilket kan förorena grundvattnet i

kustregionerna.

För att ytterligare komplicera saken har 95 % av

världens alla städer som vana att släppa ut ofiltrerat

JORDBRUKET

KÄLLA: WWW.WIRED.COM

INDUSTRIN

KONSUMENTEN

avloppsvatten rakt ut i floder och andra färskvattenkällor.

Av den anledningen blir allt fler vattenkällor olämpliga som

dricksvatten.

Behovet av rent färskvatten

ökar ständigt.

Tillgången på färskvatten är som bäst stabil, som sämst

sjunker den på grund av miljöförstöringen. Och hela tiden

ökar världens befolkning. Förenta Nationerna uppskattar att

världens befolkning (cirka 6,5 miljarder år 2006) kommer

att öka till cirka 9,4 miljarder år 2050.


20

Varje dag säljs 150 miljoner PET-flaskor. Endast 25 % av dessa

återvinns. Resten hamnar på soptippen eller eldas upp.

+ =

Vattenflaskor tillverkas av olja. Flaskan rymmer sedan fyra gånger mer

vatten än den mängd olja som användes vid tillverkningen.

Brukar du fylla på dina plastflaskor flera gånger? Gör inte det. Bakterier frodas på

kanten av flaskan och det enda sättet att skydda sig är att rengöra flaskan med

varmt diskvatten och att låta den torka mellan användningarna. Och hur många

orkar göra det?

L


21

© Chris Jordan

Varje dag säljs 150 miljoner PET-flaskor.

Tillverkningen av flaskan, påfyllningen och transporten har blivit en jätteindustri.

En fjärdedel av alla flaskor återvinns, resten kastas.

Miljöpåverkan är enorm och problemet bara växer.

Och sorgligt nog helt i onödan – kranvattnet är precis lika rent och gott.

www.thebattlethebottle.com


22

En vuxen person tappar ungefär 2,5 liter vatten om dagen genom normala

kroppsfunktioner som andning eller svett. För att kroppen ska fungera normalt

måste vi kompensera för vätskeförlusten.

Nu börjar kampen om PET-flaskan. Vi ser att fler och fler företag går med i

kampen. Det finns ett enkelt sätt att rädda miljön och samtidigt spara pengar.

Du kan få skräddarsydda flaskor med företagslogotyp och i flera olika färger.


23

Brukar du fylla på din plastflaska igen? Gör inte det. Återanvändning av PET-flaskor kan sprida bakterier

då de är svåra att rengöra ordentligt. Därför har vi tagit fram The Bottle, se ovan, en okrossbar flaska i

materialet Tritan med en stor öppning som är lätt att rengöra. Det här är en produkt som sänder ut ett

tydligt budskap. Att ditt företag tar samhällsansvar och jobbar med hållbar utveckling. Precis det dina

kunder vill höra. Dessutom är flaskan utrustad med TPR-botten för ett extra bra grepp och ett löstagbart

kylelement som är Food Safe.

Placera ditt varumärke på rätt budbärare.

www.thebattlethebottle.com


24

ALTERNATIVA

Vad finns det förutom fossila bränslen?

ENERGIKÄLLOR

Muskelstyrka

Solenergi

Solpaneler blir allt populärare. När tekniken

var i sin linda användes den mest till att

driva småsaker som miniräknare och klockor,

men numera kan man se hela tak och stora

fält täckta med solfångare. Solpaneler

används även på båtar och i prestigefyllda

seglingstävlingar som World Solar Challenge.

Twist ficklampa - SEK 129

På cykeln drivs lampan oftast av en dynamo.

Men det finns så klart gränser för våra krafter.

Ibland måste de förnyas med mat och dryck,

som i sin tur kostar resurser.

Vi duger till att driva smålampor, men mänsklig

muskelstyrka kan aldrig lösa våra energibehov.

Solcellsficklampa - SEK 219

solcellsradio - SEK 299

Vattenkraft

Det här är en trevlig kombination av älvar och nedförslut. Vattnet

forsar genom en turbin och så får vi ström. Det här är inget nytt.

Principen har tillämpats i århundraden med vattenhjul vid kvarnar

och fabriker.

Bioenergi

Vågkraft

En annan urgammal teknik är att utnyttja kraften från havsvågor och

tidvatten. Nu för tiden bygger man vågkraftverk med turbiner som tar till

vara på vågkraften. Energikällan är i sanning förnybar. Bland nackdelarna

finns att det ibland råder stiltje på havet och att saltvattnet fräter på

kraftverket med dyra reparationer som följd.

Sopsorteringskassar- SEK 75

Till exempel biogas kan utvinnas ur sopor. Men

fortfarande behövs det mer forskning för att

optimera processerna och minska de negativa

bieffekterna som utsläppen av klor och fluor,

som ger upphov till surt regn. Det positiva är att

vi gör något åt sopbergen!

More magazines by this user
Similar magazines