Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 - Brottsförebyggande ...

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 - Brottsförebyggande ...

Rapport 2008-23 Brottsutvecklingen i Sverige fram till ar 2007
Narkotikastatistik - Brottsförebyggande rådet
Frivården i Sverige - Brottsförebyggande rådet
Brå-rapport - Brottsförebyggande rådet
Untitled - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Årsredovisning 2012 - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Återfall i brott - Brottsförebyggande rådet
Grannsamverkans effekter på brottsligheten - Brottsförebyggande ...
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Brott bland ungdomar i årskurs nio - Brottsförebyggande rådet
Rapport - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
NTU 2011 - Brottsförebyggande rådet
Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014
NTU 2012 - Brottsförebyggande rådet
Rapport - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
undersökningen 2006 - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Sexuell människohandel - Brottsförebyggande rådet
Användningen av brottskoder - Brottsförebyggande rådet
Verksamhetsplan 2012 - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Ungdomsvård och ungdomstjänst - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet
Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande rådet