PDF Ladda ner - Schenker

schenker.se

PDF Ladda ner - Schenker

Miljö

Anledningen till att Bosch Rexroth deltar i workshopen är att de vill ligga i

framkant, säger Stig Mårtensson, kvalitets- och miljöchef.

Jacob Rheborg, Schenker Consulting, hjälper företag att få logistiken att

bli mer miljövänlig.

Succé för miljöworkshop

”Vi vill inte vänta på kunderna, vi vill ligga i framkant”

Schenker Consultings gratis workshop

om hur företags logistik påverkar miljön

har blivit en succé.

Ett 80-tal företag har redan anmält

sitt intresse.

– Det märks att miljö är en fråga som

klättrar

högre och högre på agendan i Sverige,

säger Jacob Rheborg på Schenker Consulting.

Ett av de företag som nappat är Bosch Rexroth.

Målet med workshopen är att hitta konkreta

åtgärder för att minska företagets miljöpåverkan.

Logistik, miljö och kvalitet

De som deltar i workshopen på huvudkontoret

i Stockholm är Stig Mårtensson,

kvalitets- och miljöchef, logistikchefen

Anette Edman, inköpschefen Johan Högfors

och kvalitetskoordinator Anna-Maria Kraghe.

– Grupperna har haft olika sammansättning

på de olika företagen jag träffat. Men

genomgående har vi haft intressanta och

givande diskussioner, säger Jacob Rheborg.

Efter att Anette Edman i korta drag redogjort

för hur Bosch Rexroths logistikupplägg

ser ut börjar en diskussion om vad som

egentligen går att göra.

– Vi är alldeles i början av arbetet och vet

inte riktigt vilka krav vi kan ställa på våra leverantörer,

eller vilka krav våra kunder kommer

att ställa på oss. Men vi vill inte vänta

på kunderna, vi vill ligga i framkant, säger

Stig Mårtensson.

Miljö som säljargument

Han menar att intresset för miljöfrågor

märks genom att flera kunder börjar fråga

om miljöpåverkan, och att säljarna också

börjat se miljö som ett säljargument.

Workshopen mynnar ut i några huvudområden

som Bosch Rexroth behöver jobba

med för att minska sin miljöpåverkan. Det

första är att kartlägga hur flödena verkligen

ser ut i dag. Det görs av två anledningar,

dels för att undersöka hur dagens logistik

påverkar miljön, dels att ha något att jämföra

med i framtiden.

– Fördelen med att göra en emissionskalkyl

är att den också kan användas för att

simulera nya upplägg och att se vad som

händer om man skruvar lite i det, säger

Jacob Rheborg.

Bensindrivet – nej tack

Även om man inte tidigare tittat så mycket

på hur logistiken påverkar miljön, har Bosch

Rexroth börjat arbeta med miljöfrågor på

andra sätt. Bland annat har företaget fattat

ett policybeslut om att inga bensindriva fordon

ska tillåtas som tjänstebilar i fortsättningen.

– Vi räknar med att sänka koldioxidutsläppen

från våra tjänstebilar med 25 procent

till år 2010 och vi har även diskuterat att utbilda

dem som har tjänstebil i sparsam körning.

Det finns ingen ekonomisk vinning i

detta för företaget. När det gäller miljö har

vi andra drivkrafter än pengar, säger Stig

Mårtensson.

PIERRE OLSSON

Fotnot: Bosch Rexroth är en del av Bosch som

bland annat sysslar med mobil hydraulik och

industriell automation.

14 Logistikmagasinet 2-2008

More magazines by this user
Similar magazines