PDF Ladda ner - Schenker

schenker.se

PDF Ladda ner - Schenker

Innehåll

6 Fler i Kneg. Ytterligare åtta företag har

anslutit till Klimatneutrala godstransporter,

Kneg. Nu arbetar 13 företag och

organisationer för att låta sina transporter

påverka miljön så lite som möjligt.

20 Alla vägar går till Indien. Sverige är nu

ett av de 14 viktigaste samarbetsländerna

när det gäller transporter till och från världens

näst folkrikaste land. Schenker i Indien

respektive Sverige ökar samarbetet.

12 Smarta transportlösningar. Genom

riktade skatter, kreativt tänkande och ny

teknik ska klimatpåverkan inom transportindustrin

minskas enligt Ibrahim

Baylan (s).

25 Världens största evenemang. OS i Kina

ställer oerhörda krav på att logistikmaskineriet.

Huvudleverantören DB Schenkers

förberedelser har pågått under två år.

15 Från inköp till patientens dörr. Schenker

Dedicated Services tar hand om hela

kedjan av hemlevererade sjukvårdsprodukter

i Stockholms läns landsting – från

en enda knutpunkt.

28 Allt på en webbplats.

mySCHENKER är platsen

där Schenkers alla e-tjänster inom landtransporter

är samlade. Som kund kan du

bland annat söka ditt gods, få fakturastatistik

och emissionskalkyler.

Logistikmagasinet är en tidning för kunder,

Redaktör: Pierre Olsson, Schenker AB

Redaktionens adress: Logistikmagasinet

Adressändringar: Har du ny adress eller

leverantörer och samarbetspartners till

pierre.olsson@schenker.com

Schenker AB, 412 97 Göteborg.

om någon av dina kollegor vill ha tidningen

Schenker och distribueras även till anställda

Övriga i redaktionen:

Tel: 031-703 80 00. Fax: 031-40 75 22.

kostnadsfritt, meddela redaktionen via

i företaget. ISSN 1401-8667. Årgång 13.

monica.holm@schenker.com

www.schenker.se

e-post till pierre.olsson@schenker.com, fax

Citera oss gärna, men ange källan.

beatrice.jerkrot@schenker.com

Omslag: Pierre Olsson

031-40 75 22, eller fyll i kupongen på sid 31.

Ansv utgivare: Bo Hallams, Schenker AB

asa.larsson@schenker.com

Tryck och repro: Eskils Tryckeri AB, Borås

Produktion: LTS Kommunikation AB.

bo.hallams@schenker.com

eva.ralph@schenker.com

Upplaga: 30 000 ex.

Drottninggatan 22, 411 14 Göteborg.

karin.andreen@ltskommunikation.se

www.ltskommunikation.se

Logistikmagasinet 2-2008 3

More magazines by this user
Similar magazines