PDF Ladda ner - Schenker

schenker.se

PDF Ladda ner - Schenker

BILD: PIERRE OLSSON

”Vi ligger faktiskt

på plus när det

gäller koldioxid”

SCA har som mål att bli världens

mest miljövänliga skogsföretag.

– När investmentfonder analyserar

oss hamnar vi alltid i topp.

Det känns ju bra att det arbete

vi lagt ner de senaste

20 åren faktiskt noteras, säger

Magnus Svensson.

Lars Nolander och Magnus Svensson ser

stora fördelar med att använda bilar

som kan lasta 80 ton istället för 60.

SCA lägger mycket pengar på att vara

i framkant när det gäller miljöfrågor

från planta och framåt. Man är

till exempel certifierade enligt FSC

(Forest Stewardship Council) för

ansvarsfullt och miljövänligt skogsbruk,

vilket bland annat innebär att

man avsätter skog som tillväxtområden

för olika djurarter.

Företagets division för skogsindustri,

Forest Products, (skog,

massa, tryckpapper, sågade trävaror)

är en av få spelare i välden som

kan erbjuda FSC-certifierade produkter

i stor skala, samtidigt som

alla produkter tillverkats helt utan

klorblekning.

– Vi ligger faktiskt på plus när det

gäller koldioxid eftersom nettotillväxten

i skogen binder mer koldioxid

än det vi släpper ut totalt

sett, säger Magnus Svensson.

Företaget vill också bidra till att

nya miljövänligare drivmedel används.

Just nu håller man på att testa

en syntetdiesel som heter Paradiesel,

som kraftigt reducerar

utsläpp av partiklar och också har

positiva effekter på andra föroreningar

i avgaserna.

– Den är dyrare än vanlig diesel,

men vi vill gärna vara med och

prova för att tillverkaren ska ha en

chans att överhuvudtaget komma ut

på marknaden, säger Magnus Svensson.

På båtarna var man tidigt ute med

att använda olja med låg svavelhalt

och katalytisk rening vilket gör SCAs

flotta till en av de renaste i världen.

För det har de bland annat belönats

med Clean Marine Award av EU.

Logistikmagasinet 1-2008 9

More magazines by this user
Similar magazines